Prawda

Niedziela, 5 grudnia 2021 - 05:56

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

Głodzenie cywilów pod nadzorem ONZ


N. Mozes 2016-01-31

Kampania w mediach społecznościowych pod hasłem “Madaya was wzywa”. Źródło “Zniesć oblężenie Madayi” Facebook 3 stycznia 2016.
Kampania w mediach społecznościowych pod hasłem “Madaya was wzywa”. Źródło “Zniesć oblężenie Madayi” Facebook 3 stycznia 2016.

Od ponad dwóch lat reżim prezydenta Baszara Al-Assada prowadził taktykę oblężenia i głodzenia na obszarach Syrii, gdzie napotykał ostry opór zbrojnych sił opozycyjnych. Główną ofiarą tej polityki była populacja cywilna. Ta strategia, choć osłabia siły opozycji, ma także na celu osłabienie cywilnego poparcia dla sił opozycyjnych, co reżim wykorzystuje jako formę nacisku na opozycję, by podpisała lokalne porozumienia o zawieszeniu broni[1].

Reżim nazywa te porozumienia (które de facto są poddaniem się przez siły opozycji) „narodowym pojednaniem” lub „lokalnymi pojednaniami”. Sam Assad powiedział w grudniu 2015 r., że osiąga się te pojednania, kiedy członkowie zbrojnej opozycji „oddają broń i wracają do normalnego życia, a rząd ułaskawia ich”[2].


Jednym godnym uwagi wyjątkiem od tej strategii jest zawieszenie broni ze stycznia 2014 r. między reżimem a siłami opozycji w dużych częściach Starego Miasta w Homs, które było pod ciężkim oblężeniem reżimu.


Według raportów ze strony opozycji, reżim regularnie łamie te porozumienia, bombardując i oblegając tereny, na których zgodził się na zawieszenie broni, wtedy kiedy uznaje to za potrzebne i zależnie od swoich postępów w terenie[3].


W dodatku do pokonania sił opozycyjnych, co uwalnia jego własne siły dla walki na innych frontach, te “pojednania” umożliwiają także reżimowi twierdzenia, że walczy z lokalnymi zbrojnymi grupami – i że nie stoi wobec powszechnego powstania z narodowymi żądaniami politycznymi. W ten sposób unika negocjacji z opcją polityczną, bo to może zaszkodzić jego pozycji i nawet doprowadzić do jego usunięcia.


W ostatnich miesiącach przedstawiciele ONZ w Syrii biorą udział w negocjowaniu takich zawieszeń broni między, z jednej strony, reżimem, a z drugiej, przedstawicielami miejscowych społeczności i siłami opozycyjnymi, w kilku regionach, gdzie trwały ciężkie walki. Tak było, na przykład, w mieście Al-Zabadani w okręgu Rif Dimaszk w północnozachodniej Syrii, gdzie reżim i siły Hezbollahu walczyły z Ahrar Al-Szam i Dżabhat Al-Nusra w dzielnicy Al-Waer na Starym Mieście w Holm. Według tych porozumień strony zgodziły się, że reżim zniesie oblężenie, a w zamian zbrojni wojownicy albo opuszczą ten teren i przejdą do okręgu Idlib, który jest pod panowaniem opozycji, albo oddadzą swoją broń. W obu wypadkach przedstawiciele ONZ uczestniczyli w rozmowach i negocjacjach, które prowadziły do porozumienia.


W mieście Kudsaja w Rif Dimaszk osiągnięto podobne porozumienie między reżimem a opozycją; w tym wypadku opozycja składała się głównie z Wolnej Armii Syryjskiej (FSA). Zgodnie z tym porozumieniem zbrojni wojownicy i cywile, którzy chcą, mogą odejść do Idlib, w zamian za co reżim znosi pięciomiesięczne oblężenie. Choć przedstawiciele ONZ nie byli obecni podczas negocjacji, które prowadziły do porozumienia, nadzorowali odejście sił opozycyjnych.


Jak wspomniano, obecność przedstawicieli ONZ zarówno podczas negocjacji, jak i realizacji porozumień osiągniętych w Al-Zabadani, Al-Waer i Kudsaja stanowi nowy element. Ci przedstawiciele wyjaśnili, że porozumienia pozwalają na dostarczenie pomocy humanitarnej do lokalnej społeczności po miesiącach, podczas których nie było to możliwe z powodu oblężenia przez reżim i jego sojuszników lub przez siły opozycyjne.


Ponadto przedstawiciele ONZ pod kierownictwem specjalnego wysłannika do Syrii, Steffana de Mistury, chwalili te porozumienia, pokładając w nich nadzieję i przedstawiając je jako model prowadzący do osiągnięcia całkowitego zawieszenia ognia w całej Syrii, jak stwierdzono w Rezolucji 2254 Rady Bezpieczeństwa ONZ – nie zwracając uwagi na fakt, że zostały osiągnięte po miesiącach oblężenia i głodzenia ludności lokalnej. Zaangażowanie ONZ w takich porozumieniach i jej postawa wobec nich – szczególnie w świetle faktu, że pojawiły się w tym samym czasie, co nasilenie wysiłków międzynarodowych, by rozwiązać kryzys syryjski i wprowadzić w życie rezolucję 2254 Rady Bezpieczeństwa – może być postrzegane przez reżim syryjski jako milcząca zgoda na taktykę oblężenia i głodzenia ludności, której używa do pokonania opozycji, oraz jako akceptacja tych „pojednań narodowych” jako sposobu zaprowadzenia spokoju.


Istotnie, wczesne oznaki akceptacji przez ONZ takich metod walki z opozycją były jasne w inicjatywie de Mistury pod hasłem “Najpierw Aleppo”, przedstawionej Radzie Bezpieczeństwa w październiku 2014 r. Ta inicjatywa dotyczyła zamrożenia walk na określonych obszarach i dostarczenia tam pomocy humanitarnej. Pierwszym celem było zajęcie się straszliwymi warunkami humanitarnymi i pozwolenie obu stronom na zwrócenie broni przeciwko Państwu Islamskiemu (ISIS), które de Mistura przedstawiał jako wroga zarówno reżimu, jak opozycji. Długoterminowym celem było stopniowe budowanie zaufania między stronami, prowadząc do negocjacji politycznych. Miasto Aleppo wybrano jako pierwszy obszar, gdzie zaprowadzi się te kroki, zarówno z powodu jego tragicznej sytuacji humanitarnej, jak i dlatego, że zbliżały się do niego oddziały ISIS. W rozmowach z reżimem o realizacji tej inicjatywy de Mistura zaakceptował wiele warunków wstępnych, włącznie z ograniczeniem inicjatywy do dzielnic, w których reżim napotkał na opór na dużą skalę i zatrzymaniem nalotów, ale dalszym prowadzeniem działań lądowych. Choć inicjatywa ostatecznie nie została zrealizowana z powodu dodatkowych żądań reżimu i sprzeciwu opozycji, odzwierciedlała ona zmianę podejścia ONZ do kryzysu – to jest, dawanie priorytetu walce z ISIS i odrzucenie żądań opozycji, by mogła walczyć zarówno z ISIS, jak z reżimem Assada. Ogólny plan de Mistury na rozwiązanie kryzysu syryjskiego jest zgodny z planem reżimu – to jest, lokalne zawieszenia broni między siłami w terenie.


Także prezydent Obama wyraził niedawno poparcie dla tego paradygmatu, ale nie wspomniał o okolicznościach, w jakich był użyty ani o jego rzeczywistych implikacjach. Na konferencji prasowej w grudniu 2015 r. podczas konferencji ONZ o zmianie klimatycznej w Paryżu, Obama powiedział: „Może się zdarzyć, jeśli proces polityczny, który John Kerry tak starannie zestawił [...] że zaczniemy widzieć przynajmniej strefy zawieszenia ognia w i wokół Syrii. Może to znaczyć, że pewne grupy opozycyjne nie będą dłużej obiektem bombardowania syryjskiego lub rosyjskiego; będą następnie rozmawiały o polityce. I powoli będziemy w stanie zwrócić uwagę wszystkich tam gdzie ona powinna być, to jest na ściganie ISIS w systematyczny sposób"[4].


Reżim Assada uważa zaangażowanie ONZ w tych porozumieniach, do których doszedł zgodnie z ustalonym przez siebie modelem, za legitymizację jego drogi do rozwiązania kryzysu syryjskiego. Z drugiej strony, rozmaite elementy opozycyjne są skrajnie krytyczne wobec udziału ONZ, stwierdzając, że organizacja ta bierze obecnie udział w oblężeniach, głodzeniu i zbrodniach popełnianych przez Assada przeciwko ludności syryjskiej.


Przypisy:

[1] Patrz MEMRI Inquiry & Analysis Series Report No. 1069, Syria Regime's Tactic Against Opponents: 'Surrender Or Starve', 13 lutego 2014.

[2] SANA News Agency (Syria), 2 grudnia 2015.

[3] Enabbaladi.org, 6 grudnia 2015.

[4] Whitehouse.gov, 1 grudnia 2015.

 

Pełen tekst opracowania zawierającego teksty porozumień, tłumaczeń z arabskiego artykułów syryjskiej opozycji i organizacji praw człowieka można w języku angielskim przeczytać tu: http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8971.htm


Źródło: MEMRI, Badania i analizy Nr 1221, 26 stycznia 2016

Tłumaczenie:” Małgorzata Koraszewska  


N. Mozes
jest pracownikiem badawczym MEMRI.

 

Od Redakcji


W połowie stycznia „The Atlantic” donosił, iż z oblężonego przez sprzymierzone z rządem syryjskim siły Hezbollahu syryjskiego miasta Madaya 400 osób powinno być pilnie ewakuowanych, gdyż ich życie bez niezbędnej pomocy medycznej jest zagrożone.


Według tego doniesienia 28 osób zmarło już z głodu. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się z prośbą do syryjskiego rządu o możliwość dostarczenia pomocy medycznej.


14 stycznia 2016 pięćdziesiąt ciężarówek z żywnością dotarło do oblężonego miasta. Wcześniej, w październiku przepuszczono konwój 49 ciężarówek z żywnością po sześciu miesiącach ścisłego oblężenia. W Madai jest nadal około 40 tysięcy osób.    

 

      


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 982 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Raport nazywa traktowanie chrześcijańskich dziewcząt i kobiet w muzułmańskich krajach “katastrofą praw człowieka”   Spencer   2021-12-03
Antysyjonizm i antysemityzm nie robią niczego, by pomóc Palestyńczykom   Regev   2021-11-29
Sunnicki Hamas i szyicki Iran: braterska więź w terrorze pod hasłem “śmierć Izraelowi”   Fitzgerald   2021-11-27
Terrorysta, który rozbija wszystkie stereotypy o terrorystach   Flatow   2021-11-23
Unia Europejska nadal nie wpisuje całego Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych   Fitzgerald   2021-11-22
Czy termin “nakba” jest antysemicki?     2021-11-21
“Od Rzeki do Morza”: Hamas wyjaśnia, czego chcą brytyjscy studenci   Kemp   2021-11-16
Jak Palestyńczycy ukradli cierpienia, no cóż, właściwie wszystkim   Collier   2021-11-14
Terroryści „palestyńskiego” dżihadu dostają więcej niż zarabiają lekarze i nauczyciele   Greenfield   2021-11-11
EU @eu_eeas ciągle mówi o nieistniejących “granicach sprzed 1967”, skoro explicite nigdy nie miały one być granicami?     2021-11-10
Odciąć finansowanie NGO powiązanych z terroryzmem   Eid   2021-11-07
Palestyńscy więźniowie, o których nikt nie mówi   Toameh   2021-11-06
Niemka skazana za zbrodnie ISIS   Frantzman   2021-11-02
Terroryzm jako palestyńska kultura   Marcus   2021-11-02
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą zawrzeć pokoju z Izraelem   Toameh   2021-10-29
Czy Trzecia Konwencja Genewska stosuje się do palestyńskich terrorystów aresztowanych przez Izrael?    Hirsch   2021-10-28
Łajdackie porwanie “praw człowieka” leży u samego sedna kontrowersji wokół NGO   Tobin   2021-10-27
Protest, bo terrorystce odmówiono platformy   Fitzgerald   2021-10-26
Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk