Prawda

Poniedziałek, 13 lipca 2020 - 00:18

« Poprzedni Następny »


Prawda jest opinią mniejszości


Vic Rosenthal 2016-12-18


Dziś rano dostałem e-mail od amerykańskiego korespondenta, który zapytał, jakie są argumenty na rzecz legalności społeczności izraelskich (nie „osiedli”) poza Zieloną Linią, włącznie z całą Jerozolimą. Kiedy pisałem odpowiedź, zdałem sobie sprawę z tego, że już wcześniej o tym pisałem, ale trzeba to powtarzać, powtarzać – i powtarzać, ponieważ w tym wypadku prawda jest opinią mniejszości. Oto więc nieco pełniejsza wersja mojej odpowiedzi.

Naród żydowski ma prawne, historyczne i moralne prawodo życia wszędzie między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym; i jedyną suwerenną władzą w tym regionie jest Izrael, państwo narodu żydowskiego. Oto dlaczego:


Z prawnego punktu widzenia
, ziemia ta była początkowo częścią Imperium Osmańskiego, które przestało istnieć pod koniec I wojny światowej. „Palestyna” została przeznaczona dla narodu żydowskiego przez Mandat Palestyński, który miały być administrowany na ich korzyść przez Wielką Brytanię, która następnie próbowała, by zamiast tego służył jej własnym interesom. Jest jasne, że podczas gdy intencją Mandatu było, by wszyscy mieszkańcy mieli prawa obywatelskie, prawo do „domu narodowego” było zarezerwowane dla narodu żydowskiego, Żydzi otrzymali wyrażone explicite prawo do “zasiedlenia kraju”. Przedstawiciele społeczności międzynarodowej zatwierdzili to na cały teren od rzeki do morza w 1923 r.


Rezolucja o podziale
z listopada 1947 (UNGA 181) była niewiążąca – była rekomendacją trwałego rozwiązania po zakończeniu Mandatu. Nigdy jednak nie weszła w życie. W 1948 r. Arabowie odrzucili rezolucję ONZ o podziale i najechali na terytorium byłego Mandatu, jawnie gwałcąc Kartę ONZ w próbie zdobycia tego terytorium dla siebie. Porozumienie o zawieszeniu ognia z 1949 r., które zakończyło walki, nie było porozumieniem pokojowym i obie strony nalegały na sformułowanie, że linie zawieszenia ognia nie są granicami politycznymi. Ich jedynym znaczeniem było wykreślenie pozycji armii, kiedy ustała wymiana ognia.


Trwająca przez 19 lat aneksja terytorium zagarniętego przez Jordanię, było nielegalne, uznane tylko przez Wielką Brytanię (i chyba Pakistan). Ta okupacja w żaden sposób nie zmieniła statusu tych ziem.


Państwo Izrael zostało proklamowane w 1948 r. i uznane przez inne kraje. Ale jakie były jego granice? Z  pewnością nie były nimi linie zawieszenia ognia ani granice rekomendowane w rezolucji o podziale. Jednak wybitni znawcy prawa międzynarodowego, Eugene Kontorovich i Avi Bell, dostarczyli niedawno jasnej odpowiedzi:


Granice i zasięg terytorialny Izraela są źródłem niekończącej się, jak się wydaje, debaty. Co niezwykłe, mimo intensywności debat, niewiele uwagi zwracano na  znaczenie doktryny uti possidetis juris dla rozwiązania prawnych aspektów dyskusji o granicach. Uti possidetis juris jest powszechnie uznana za doktrynę zwyczajową prawa międzynarodowego, która jest zasadnicza dla decydowania o suwerenności terytorialnej w epoce dekolonizacji. Doktryna ta stanowi, że wyłaniające się państwa   dziedziczą domniemane granice administracyjne jednostek sprzed niepodległości.


Zastosowana do przypadku Izraela uti possidetis juris nakazywałaby odziedziczenie przez Izrael granic Mandatu Palestyńskiego, tak jak istniały one w maju 1948 r. Tak więc, ta doktryna poparłaby roszczenia izraelskie do części lub całości tak gorąco dzisiaj debetowanych obszarów Jerozolimy (włącznie z Jerozolimą wschodnią), Zachodniego Brzegu a także potencjalnie Gazy (choć nie do wzgórz Golan).  


Praktyczne zdobycie przez Izrael suwerenności nad całą tą ziemią w 1967 r. było więc całkowicie prawomocne. A ponieważ Izrael nie zajmuje ziemi należącej do jakiegokolwiek suwerennego państwa, niepoprawne jest mówienie o Judei i Samarii jako o „terytoriach okupowanych”. Wypowiedź Naftalego Benneta, że „nie można okupować własnego kraju”, jest całkowicie poprawna.


Artykuł 49 IV Konwencji Genewskiej
, zazwyczaj używany jako uzasadnienie dla twierdzenia, że osiedla są nielegalne, stosuje się tylko do okupowanego terytorium, którym Judea i Samaria nie jest. Nawet jednak gdyby były okupowanym terytorium, intencją artykułu 49 było zapobieżenie przymusowemu transferowi populacji w sposób, w jaki naziści wysłali Żydów niemieckich do okupowanej Polski, nie zaś przeszkodzenie ludziom przeprowadzającym się z własnej woli.


Z historycznego punktu widzenia
Palestyńczycy twierdzą, że żyli tutaj od pokoleń, a Żydzi europejscy przybyli i ich wysiedlili. Faktem jest jednak, że poza niewielką mniejszością „Palestyńczycy” są potomkami Arabów, którzy przywędrowali na te tereny z przyczyn ekonomicznych po nastaniu nowoczesnego syjonizmu, a mniej ich przybyło przed inwazją Muhamada Alego w latach 1830. Związki Żydów z tą ziemią nie wymagają szerszych wyjaśnień. Judea i Samaria są biblijnym centrum narodu żydowskiego, gdzie działa się jego historia i gdzie mieszczą się jego miejsca święte. Jeśli jest jakaś część Izraela, która powinna należeć do narodu żydowskiego, to jest nią Judea (z Jerozolimą) i Samaria.


Z moralnego punktu widzenia
Palestyńczycy jak dotąd mieli i mają zbrodniczych przywódców, którzy, by osiągnąć swoje cele, odwoływali się do wojny i terroryzmu. Hadż Amin al-Husseini rozpętał kilka pogromów w Palestynie przed powstaniem państwa Izrael, a następnie kolaborował z Hitlerem w próbie przyniesienia Holocaustu na Bliski Wschód. Jaser Arafat i OWP stosowali porywanie samolotów, by szantażować kraje i zmusić je do wspierania ich celów i byli odpowiedzialni za co najmniej jedną dużą wojnę regionalną (Liban 1982) i niezliczone masakry i zamachy terrorystyczne na Izrael i inne kraje. Hamas jawnie wzywa do ludobójstwa na Żydach i jest winny licznych zbrodni wojennych. Palestyńczycy odmówili zawarcia kompromisów terytorialnych, kiedy je oferowano, i rozpoczęli kilka wojen przeciwko Izraelowi (1947 r., druga intifada, wojny Hamasu). Dlaczego miałoby się pozwolić im na odniesienie korzyści z tych działań?


Jerozolima
. Dodatkową ciekawą kwestią jest upór Departamentu Stanu USA, że żadna część Jerozolimy, wschodnia lub zachodnia, nie należy do Izraela. Rezolucja o podziale z 1947 r. wzywała do ustanowienia kontroli międzynarodowej dla Jerozolimy. Jak już napisałem, ta rezolucja była tylko doradcza i nigdy nie weszła w życie. Mandat nie przyznawał Jerozolimie żadnego specjalnego statusu. Upór Departamentu Stanu w tej sprawie jest niekonsekwentny, zgadza się bowiem, że Akka i Nazaret, które według propozycji z 1947 r. miały być miastami arabskimi, są obecnie częścią Izraela. Ten upór jest nieuzasadniony i jest nie do obrony. Zaś rozmyślna zaciekłość, z jaką administracja Obamy propagowała ten pogląd, jest irracjonalna i ewidentnie antysyjonistyczna.


Mam nadzieję, że informacja w tym poście będzie pomocna dla mojego korespondenta, a także dla innych. Chcę dodać, że nic nie uczyniłoby mnie szczęśliwszym niż informacja, że rząd Izraela oświadcza jednoznacznie o swej suwerenności nad Judeą i Samarią jako naszym prawnym, historycznym i moralnym prawie.  

 

The truth is a minority opinion

12 grudnia 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Od Redakcji

Ostatnie zdanie tego artykułu wydaje się być całkowicie utopijne. Trudno sobie wyobrazić polityka izraelskiego mającego koncepcję wchłonięcie arabskiej populacji Judei i Samarii i jej integrację ze społeczeństwem izraelskim.     Vic Rosenthal


Emeryt. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na University of Pittsburgh. Mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. 10 MEF 2016-12-18


Syjonizm

Znalezionych 161 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30
Judith Butler pisze recenzję z książki     2019-09-26
Rząd jedności – bez Arabów i bez charedim   Rosenthal   2019-09-23
Obejmuję moją izraelsko-arabską tożsamość   Adi   2019-09-19
Czy arabska izraelskość jest atrakcyjna   Amos   2019-09-10
Rozważania o plemiennej i narodowej lojalności   Rosenthal   2019-09-01
Zawsze byliśmy tutaj: historyczne prawo narodu żydowskiego do Ziemi Izraela   Rosenthal   2019-08-24
“Nie macie prawa istnieć. Czy możemy wjechać?”   Rosenthal   2019-08-20
Jak i dlaczego przegrywamy wojnę kognitywną   Rosenthal   2019-08-13
Zakończyć milczącą zgodę na upokorzenia   Rosenthal   2019-08-08
Nikt nie zawłaszczył Izraela. Po prostu nie jest tym, co jego pionierzy myśleli, że stworzyli.   Horovitz   2019-08-06
Oduczanie się lekcji Diaspory   Rosenthal   2019-08-05
Walka z BDS, Część II   Rosenthal   2019-07-28
Jeśli chcesz pomóc Izraelowi, porzuć słowo ”konflikt”   Rose   2019-07-25
Wymazywanie historii Jerozolimy; wymazywanie TWEETów   Collins   2019-07-17
To nie jest Ferguson   Rosenthal   2019-07-09
Zasadniczy “przywilej”   Rosenthal   2019-07-05
Uderzenie młotem nie ”judaizuje” Jerozolimy, ani nie zabija procesu pokojowego   Tobin   2019-07-03
Jak odzyskać roztrwoniony dar 1967 roku   Rosenthal   2019-06-13
Jak przywódcy izraelskich Arabów wypaczają znaczenie demokracji   Krygier   2019-06-12
Kwestionowanie mitu o ”białym, kolonialnym” Izraelu   Julius   2019-06-05
Nadchodzący kryzys konstytucyjny Izraela   Rosenthal   2019-06-03
”Dzień Nakby” tylko infantylizuje arabską agresję   Kryger   2019-05-30
Powody, dla których trwają wojny z Gazą     2019-05-23
Musicie się z tym pogodzić: Jerozolima jest stolicą Izraela   Benson   2019-05-17
Dzień Nakby: Dlaczego Arabowie uciekli w 1948 roku, a Żydzi zostali?     2019-05-16
Dobry książę i umowa z Iranem   Rosenthal   2019-05-13
Żydowska i palestyńska tożsamość narodowa (odpowiedź dla @HenMazzig)     2019-05-10
Jak poskromić naszych kuzynów z Gazy   Rosenthal   2019-05-07
Netanjahu chce zamknąć sprawę rozwiązania w postaci dwóch państw. Dobrze!   Rosenthal   2019-04-25
“Wszyscy wiedzą” … ale wszyscy się mylą   Rosenthal   2019-04-21
Pesach i wolność Żydów     2019-04-19
Beresheet: księżyc, duma i śmiech   Stern   2019-04-12
Netanjahu zmierza do rekordowej, piątej kadencji, ale może zaprosić Gantza do przyłączenia się      Gross   2019-04-11
Atak na prawo o państwie narodowym   Rosenthal   2019-04-08
Czy Izrael może spełnić oczekiwania prawicy lub lewicy?   Amos   2019-04-05
Fenomen żydowskiego antysyjonizmu   Koraszewski   2019-03-22
Strach i odraza na punktach kontrolnych IDF   Altabef   2019-03-19
Izraelski Arab z prawicy chce być bezpieczny   Oz   2019-03-12
Nie, syjonizm nie jest kolonializmem osadniczym     2019-03-10
Absurdalność wymiany terytoriów   Rosenthal   2019-03-02
Żydowska krew   Bergman   2019-02-25
Wrogowie Izraela wreszcie przyznają, że kamienie zabijają   Tobin   2019-02-06
Nie uczestniczyłem w Dniu Pamięci o Holocauście   Tsalic   2019-02-04
Dlaczego odmówiłam udziału w Marszu Kobiet   Levin   2019-02-02
O konflikcie arabsko-izraelskim i lewicowych grupach żydowskich   Thaabet   2019-01-18
Do naszych arabskich obywateli   Rosenthal   2019-01-17
Moje serce jest w Izraelu   Maroun   2019-01-10
Dlaczego syjonizm nie jest ani jak panafrykanizm, ani jak biały nacjonalizm   Valdary   2019-01-07
Kolejna bitwa w wojnie o kulturę w Izraelu   Rosenthal   2018-12-10
Okrzyk ”Prawo powrotu” wyciszony przez pełną historię   Julius   2018-11-30
Partia Meretz próbuje zawłaszczyć pamięć Icchaka Rabina   Maroun   2018-11-16
Trauma i terror: widok z Południa   Plosker   2018-11-15
Zamach na Hotel King David   Amos   2018-11-09
Wypełnianie warunków umowy społecznej   Rosenthal   2018-10-29
Pokój z Jordania – nie wpadajcie w panikę   Kedar   2018-10-28
Gideon Levy jest pijany siłą   Maroun   2018-09-17
Żydowskie prawa do Izraela (część 1): Deklaracja Niepodległości   Rain   2018-09-12
Antysyjonizm nie jest antysemityzmem, ale jest może gorszy   Maroun   2018-09-11
Kto jest okupantem?     2018-08-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk