Prawda

Środa, 7 czerwca 2023 - 10:34

« Poprzedni Następny »


Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku


Centrum Dziedzictwa Babilońskiego Żydostwa w Izraelu 2023-03-12

Ustawa o zrzeczeniu się obywatelstwa została opublikowana w oficjalnej gazecie rządowej al-Qara, in 1950 r.
Ustawa o zrzeczeniu się obywatelstwa została opublikowana w oficjalnej gazecie rządowej al-Qara, in 1950 r.

Pod koniec 1949 roku nikt nie spodziewał się, że w ciągu dwóch lat większość Żydów zniknie z Iraku i pozostanie ich niespełna dziesięć tysięcy. Ale w tym okresie rozpoczęło się wiele wydarzeń, które odegrały ważną rolę w napędzaniu procesu wyjazdów. W grudniu 1949 r. zniesiono stan wyjątkowy, który obowiązywał w Iraku od połowy maja 1948 r., kiedy to armia iracka dołączyła do armii krajów arabskich, które wyruszyły na wojnę z Izraelem. 


Przywrócono prawo cywilne, a nielegalne wyjazdy z Iraku, które w okresie stanu wyjątkowego wiązały się z wieloletnimi karami więzienia, ponownie stały się zaledwie naruszeniem ustawy paszportowej, grożącym maksymalną karą sześciu miesięcy pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 100 dinarów. Rozpoczął się masowy exodus Żydów, którzy w ciągu ostatniego półtora roku doznali szkód i krzywd politycznych oraz ekonomicznych.


Tysiące Żydów przedostało się do granicy iracko-irańskiej, większość z nich przekroczyła granicę w rejonie Basry, a inni przeszli przez Amarę i Hanakin. W ciągu pięciu miesięcy, od stycznia do maja 1950 r., do Teheranu przybyło około 4000 Żydów, a stamtąd przewieziono ich samolotem do Izraela. Wśród uciekinierów byli prześladowani przez władze syjoniści i komuniści oraz bezrobotna młodzież, dotkliwie dotknięta kryzysem gospodarczym w Iraku i polityką dyskryminacji wprowadzoną od 15 maja 1948 r., która obejmowała masowe wyrzucanie Żydów z posad państwowych, ograniczenia na pozwolenia importowe i ograniczenia w podróżowaniu kupców żydowskich. Żydów nie przyjmowano na wyższe uczelnie.


Tej ucieczce towarzyszył znaczny transfer środków. Zubożali Żydzi zaczęli sprzedawać majątek, aby przeżyć, a inni zaczęli przemycać pieniądze do Iranu w obawie przed konfiskatą. Wyjazd tych grup i przemyt pieniędzy zachwiał istniejącym porządkiem i wzmógł niepokoje w Iraku. Władze próbowały zakończyć ucieczki, ale bez rezultatu: duże łapówki płacone przez uciekinierów kupowały pomoc wojska i policji, a Iran, który współpracował z Izraelem, odrzucał wielokrotne prośby o ekstradycję uchodźców do Iraku, wręcz zachęcając do dalszych ucieczek. Rząd iracki nie odważył się również zaostrzyć kar wobec uciekających Żydów w obawie przed krytyką ze strony krajów zachodnich.


Rozwiązaniem zaproponowanym przez iracki rząd, kierowany przez premiera Tawfiqa al-Suwaidiego, była „ustawa o zrzeczeniu się obywatelstwa”, która zezwalała Żydom na legalne opuszczenie Iraku. Ustawa została zatwierdzona 5 marca przez iracki parlament i senat i opublikowana 9 marca 1950 r. Nuri al-Said, najpotężniejszy wówczas człowiek w Iraku, nie brał udziału w uchwalaniu ustawy, ale trudno uwierzyć, że o tym nie wiedział i nie poparł. Nowe prawo stwierdzało m. in.:


Rada Ministrów może podjąć decyzję o pozbawieniu obywatelstwa irackiego każdego irackiego Żyda, który dobrowolnie chce raz na zawsze opuścić Irak, po podpisaniu specjalnego formularza przed urzędnikiem wyznaczonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych. […] Niniejsza ustawa obowiązuje przez rok od dnia jej wejścia w życie. Może zostać odwołana w dowolnym momencie w tym okresie dekretem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym.


Prawo miało dwa cele:

  1. Położyć kres nielegalnemu exodusowi Żydów z Iraku do Iranu i stamtąd do Izraela, monitorować organizację wyjazdów i monitorować wydatki kapitałowe oraz zapobiegać przemytowi obcej waluty, a także pozbyć się szczególnie aktywnego elementu agitacyjnego z Partii Komunistycznej i zlikwidować syjonistyczne podziemie.
  2. Przywrócenie poczucie bezpieczeństwa Żydom, którzy pozostaną w Iraku. Rząd spodziewał się, że większość Żydów będzie wolała pozostać i w ten sposób wyrazi deklarację wierności Irakowi i krytykę syjonizmu. W efekcie poprawiłyby się nastroje wobec Żydów, przywróciło bezpieczeństwo i stabilność, a to z kolei doprowadziłoby do ożywienia gospodarczego. Poprawie uległby także wizerunek Iraku w oczach państw zachodnich.

Ustawa o zrzeczeniu się obywatelstwa przewidywała, że Żydzi, którzy zdecydują się na wyjazd, zrzekną się irackiego obywatelstwa i prawa powrotu do Iraku, otrzymają „dokumenty podróży” i opuszczą Irak w określonym czasie nieprzekraczającym 20 dni. Rząd iracki oszacował, że liczba wyjazdów wyniesie 6 -7 tysięcy; Ibrahim al-Kabir, jeden z przywódców społeczności, przewidywał, że liczba osób wyjeżdżających nie przekroczy 25 tysięcy, podczas gdy izraelskie szacunki były wyższe i przewidywały wyjazd z Iraku 30-70 tysięcy Żydów.


Na pierwszy rzut oka prawo wydawało się być właściwym rozwiązaniem dla emigracji kilku tysięcy Żydów. Ustawa zawierała jednak pewne problematyczne elementy.

  1. Prawo ograniczało się tylko do Żydów i tym samym narażało ich na nieprzyjazne działania, co rzeczywiście miało miejsce rok później, wraz z zamrożeniem mienia imigrantów.
  2. Ustawa koncentrowała się na odbieraniu obywatelstwa Żydom zarejestrowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a także obejmowała  rezygnację z prawa powrotu  do Iraku. Czyniąc to, rząd iracki starał się zapewnić, że Żydzi nie wrócą do Iraku. To zachowanie jest wydarzeniem bez precedensu w historii światowej imigracji.
  3. Żydzi opuszczali Irak bez obywatelstwa i w związku z tym nie otrzymali paszportów, lecz dokument podróży. W tej sytuacji było jasne, że żaden kraj poza Izraelem ich nie przyjmie.
  4. Cofnięcie obywatelstwa było ostateczne i każdy, kto się zarejestrował, musiał wyjechać. W kolejnych miesiącach do Iraku docierały wieści o trudnej sytuacji w Izraelu i sporo już zarejestrowanych Żydów prosiło o możliwość pozostania w Iraku – ale nie pozwolono im. Każdy, kto się zapisał, był zmuszony do opuszczenia Iraku.
  5. Obowiązywanie prawa było ograniczone tylko do jednego roku, co stanowiło środek nacisku na niezdecydowanych.
  6. Prawo w ogóle nie wspominało, co stanie się z  majątkiem Żydów, ani nie wiązało wyjazdu z utratą mienia. Ale 10 marca 1951 r., zaraz po zakończeniu rejestracji i wygaśnięciu „ustawy o zrzeczeniu się obywatelstwa”, rząd iracki uchwalił ustawę, która rekwirowała własność żydowską.

Wszystkie te problematyczne kwestie stawiały przed irackimi Żydami trudne dylematy, dodatkowo podważając ich bezpieczeństwo, a tym samym ostatecznie prawo okazało się pułapką. Pod koniec roku stało się jasne, że ponad 105 tysięcy Żydów irackich, zrzekło się obywatelstwa, dołączyło do transportu powietrznego między Bagdadem a Lod i wszyscy przybyli do państwa Izrael.


Był tu niezrozumiały paradoks: jeśli w 1948 r. rząd iracki wysłał swoją armię, aby uniemożliwić utworzenie państwa żydowskiego, to w 1950 r. zadbał o to, by wszyscy opuszczający go Żydzi przybyli do państwa Izrael!


I jeszcze jeden paradoks: nieformalne porozumienie między rządem Izraela a rządem Iraku („Shlomo Hillel-Tawfiq al-Suwaidi Agreement”) przewidywało, że iraccy Żydzi zapłacą za lot, a pieniądze zostaną przelane nie w dinarach irackich, więc obsługująca te wyjazdy izraelska linia lotnicza otrzymywała zapłatę w brytyjskich funtach. Kolejny dar rządu irackiego dla państwa Izrael!


How 5 march became a red letter day for the Jews of Iraq

Point of No Return, 5 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 297 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk