Prawda

Niedziela, 19 maja 2019 - 09:45

« Poprzedni Następny »


Religijna troska o wspólny dom - Ziemię


Lucjan Ferus 2018-02-04


Przez zwykły przypadek (albo i nie, gdyż to żona zwróciła mi uwagę na ten komunikat) w piątkowej Telegazecie przeczytałem następującą wiadomość:


„Kościół: 26.01.2018 r. Dzień Islamu. Po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26.01. w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. Hasłem tegorocznego, obchodzonego już po raz 18 Dnia, są słowa: „Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom”. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów w wydanym z tej okazji oświadczeniu podkreśla, że tematem troski o wspólnie zamieszkiwaną Ziemię, jej środowisko naturalne i zasoby, a w sposób szczególny równy dostęp do jej dobrodziejstw dla wszystkich zamieszkujących nią ludzi „jest przedmiotem szczególnej uwagi papieża Franciszka, czemu dał on wyraz w /../ encyklice „Laudato Si” (o ile dobrze to sobie zanotowałem).

Zastanowił mnie paradoks owej sytuacji: Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Islamu, podczas gdy w wielu krajach na Bliskim Wschodzie, zabijanych jest wielu chrześcijan (i nie tylko) przez muzułmanów, w imię ich religii i ich Boga (czyli Allaha). Czy w krajach muzułmańskich też jest obchodzony Dzień Chrześcijaństwa? Albo Dzień Katolicyzmu? Raczej mało prawdopodobne! No i ta religijna „troska o wspólny dom”, jakim jest nasza Ziemia wydaje mi się najbardziej w tym przedsięwzięciu podejrzana. Dlaczego? Dlatego, iż wyrażana jest właśnie przez RELIGIE, które są główną przyczyną tych waśni, czyli chcą one rozwiązać problem, który stworzyły przez swoje istnienie, swoją „świętą tradycję”.

 

Jak musi się czuć papież każdego roku, kiedy w Wielkanoc modli się o pokój na świecie i za każdym razem widzi, iż jego modlitwa nie zostaje przez Boga wysłuchana? Co chce mu dać Bóg do zrozumienia? Myślę, iż chce mu powiedzieć: „Wy się nie módlcie do mnie o pokój na Ziemi, tylko sami o niego zadbajcie! A zacznijcie od własnego „podwórka” – poprawcie swoje „święte księgi” i pousuwajcie z nich wszelkie anachronizmy mówiące o wzajemnej nienawiści i uprzedzeniu, oraz wzajemnym zabijaniu się z powodu wiary w innego Boga. Od tego powinniście zacząć naprawę waszych relacji i pomyśleć wtedy o pokoju!”.

 

Czy posłuchałby papież owego bożego głosu, gdyby przez przypadek go usłyszał? Wątpię, bo jak na razie, to i papież zakłamuje tę (i tak już mocno zakłamaną) sytuację, na przykład takimi wypowiedziami: „To jest wojna, nie należy obawiać się powiedzenia tego. /../ Nie mówię o wojnie religii. Religie nie chcą wojny. /../ Uważam, iż niesprawiedliwe jest identyfikowanie islamu z przemocą”. Czy naprawdę takie twierdzenia jest uzasadnione? Niesprawiedliwe jest identyfikowanie islamu z przemocą? Sprawdźmy więc czy papież „nie rozmija się z prawdą”.

 

Mam przed sobą książkę Koniec wiary. Religia, terror i przyszłość rozumu, autorstwa Sama Harrisa. Jest w niej rozdział zatytułowany „Problem z islamem”, a w nim Autor m.in. pisze:

„Jesteśmyw stanie wojny z islamem. /../ I nie jest jedynie tak, że jesteśmy w stanie wojny ze skądinąd pokojową religią, która została „zawłaszczona” przez ekstremistów. Jesteśmy w stanie wojny ze szczegółową wizją życia narzuconą wszystkim muzułmanom w Koranie, a następnie rozwiniętą w tekstach hadisów, które opisują wypowiedzi i czyny Proroka. /../ Jedyna przyszłość, jaką pobożni muzułmanie mogą sobie wyobrazić – jako muzułmanie – to taka przyszłość, w której wszyscy niewierni zostaną nawróceni na islam, ujarzmieni lub zabici. Założenia islamu po prostu nie pozwalają na nic więcej, jak tylko tymczasowe dzielenie się władzą z „wrogami Boga”. /../ podstawowa idea doktryny jest jednoznaczna: nawróć, podporządkuj lub zabij niewierzących; zabij odszczepieńców i podbij świat. /../

 

W obrębie „domu islamu” karą za zdobywanie zbyt dużej wiedzy o świecie – po to, by poddać w wątpliwość założenia wiary – jest śmierć. /../ Zabijanie apostatów jako przejaw sprawiedliwości jest kwestią ogólnej akceptacji, o ile nie praktyki. /../ Koran zawiera pojedynczy, niejednoznaczny wers: „Nie zabijajcie się” (4:29). /../ Aby oddać nieustępliwość z jaką niewierzący są szkalowani w tekście Koranu, przedstawiam poniżej kompilację cytatów, w kolejności ich występowania w tekście:

 

„Przekleństwo Boga nad niewierzącymi!” (2:89). „Bóg jest wrogiem dla niewiernych” (2:98). /../ „Dla nich na tym świecie hańba, i dla nich w życiu ostatecznym – kara straszna” (2:114). /../ „Zaprawdę, nad tymi, którzy nie uwierzyli i umarli, będąc niewierzącymi – nad nimi przekleństwo Boga, aniołów i ludzi, wszystkich razem! Będzie im ono towarzyszyć na wieki. I kara ich nie będzie zmniejszona, i nie uzyskają żadnej zwłoki” (2:161-62). /../ „Dla nich kara będzie bolesna” (2:174). /../„I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. /../ Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciwko wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!” /../ (2:191-193). /../

 

„Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w znaki Boga – czeka kara straszna! Bóg jest potężny, włada zemstą” (3:4). „Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli, nie pomogą nic wobec Boga ani ich majątki, ani ich dzieci! Oni będą paliwem dla ognia” (3:10). /../ „Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam (3:19) /../ „Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki, będziemy palić w ogniu. I za każdym razem, kiedy się ich skóra spali, zamienimy im skóry na inne, aby zakosztowali kary. Zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry” (4:56). /../ „A ci, którzy nie wierzą i za kłamstwo uznają Nasze znaki, będą mieszkańcami ognia piekielnego” (5:86). /../ W ten sposób Bóg daje odczuć swój gniew tym, którzy nie uwierzą” (6:125) itd. itp. (tych wersetów jest dużo więcej LF.).

Jak zatem powinna (moim zdaniem) wyglądać prawdziwa TROSKA papieża o nasz wspólny dom – Ziemię? Tu jestem zmuszony wkroczyć na teren SF (a właściwie religion fiction), bo zapewne nikt (nawet z najbardziej łatwowiernych osób) nie uwierzy, iż papieża stać byłoby na taki krok. Puśćmy jednak wodze fantazji i wyobraźmy sobie następującą sytuację. Oto pewnego pięknego dnia papież siada za swym rzeźbionym biurkiem i pisze taki list:

 

„Drodzy Bracia Muzułmanie. Dajmy już sobie spokój z tymi jałowymi obchodami Dnia Islamu, które jak widać, od 18 lat nie przynoszą żadnego widocznego pożytku. Powodowany troską o nasze wzajemne współistnienie na planecie Ziemia, po głębszym przemyśleniu tego problemu (jestem przekonany, iż pomagał mi w tym ochoczo Duch Święty), postanowiłem wystosować do Was następującą prośbę: czy nie moglibyście USUNĄĆ z Waszej świętej księgi Koranu tych oto wersetów?:” (i tutaj papież zacytował wersety z Koranu, które ja zacytowałem powyżej, a poniżej dopisał uzasadnienie swej prośby):

 

„Jak w kontekście powyższych słów Waszego Allaha możemy wierzyć w nasze pokojowe współistnienie, skoro wynika z nich ponad wszelką wątpliwość, iż każdy człowiek innego wyznania niż islam (a więc także chrześcijanie czy katolicy) jest śmiertelnym WROGIEM Waszego Boga? I dlatego w związku z tym należy zmusić do nawrócenia na islam lub ukarać śmiercią ok. 6 miliardów ludzi na świecie, bo wyznają innych bogów?! Zastanowiliście się kiedyś nad przerażającą wymową tych liczb?! Tak widzicie swoje „pokojowe współistnienie” z resztą ludzkości? Dopominam się o  jak najpilniejsze przemyślenie mojego apelu. Pozdrawiam Was i liczę na przychylne rozpatrzenie mej prośby. Niech Bóg będzie z Wami – papież Franciszek”.

 

 Po tygodniu przychodzi do Watykanu odpowiedź od Braci Muzułmanów:

 

„Drogi Bracie Chrześcijaninie – Katoliku. Dostaliśmy prośbę Waszej Świątobliwości i z wielką starannością przeanalizowaliśmy ją, słowo po słowie. Jednakże ta prośba jest bardzo trudna do spełnienia, o ile nawet nie niemożliwa. Tak się bowiem składa, że owe wersety, które Wasza Świątobliwość życzył sobie usunąć, są najbardziej ulubionymi fragmentami Koranu, które większość imamów uwielbia wręcz czytać w meczetach na całym świecie. Nie wiemy właściwie dlaczego one podobają im się tak bardzo, ale jest to bezsporny fakt. Nie jesteśmy też do końca przekonani, czy mamy prawo usuwać z naszej najświętszej księgi choćby jedno słowo Allaha, czy też jego proroka Mahometa. Aby Wasza Świątobliwość pojęła doniosłą wagę tego problemu, mamy taką prośbę: powiedzmy, że zgodzimy się usunąć z Koranu owe sporne wersety, jeśli Wasza Świątobliwość obieca, iż z Biblii zostaną usunięte następujące fragmenty:

„Ja jestem Pan, Bóg wasz /../ Jeżeli zaś nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów /../ i złamiecie moje przymierze, to i Ja obejdę się z wami odpowiednio: ześlę na was przerażenie, wycieńczenie i gorączkę, które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie /../ Jeżeli nadal będziecie postępować Mnie na przekór i nie zechcecie Mnie słuchać, ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy: ześlę na was dzikie zwierzęta, które pożrą wasze dzieci /../ Jeżeli i wtedy nie będziecie Mi posłuszni i będziecie postępować Mi na przekór, to i Ja z gniewem wystąpię przeciwko wam /../ Będziecie jedli ciało synów i córek waszych /../ rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków, będę brzydzić się wami /../ nie będę wchłaniał przyjemnej woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię /../ ” (Kpł 26,14-33).

           

„Ukarzę ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę. /../ Każdy odszukany będzie przebity, każdy złapany polegnie od miecza. Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach, ich domy będą splądrowane, a żony – zgwałcone. /../ Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, dziewczynki zmiażdżone. Nad noworodkami się nie ulitują, ich oko nie przepuści także niemowlętom. /../ Przysiągł Pan Zastępów mówiąc: „Zaprawdę, jak umyśliłem, tak się stanie, i jak postanowiłem, tak nastąpi” (Iz 13,15-18. 14,24).

 

„Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?” /../ Syn Człowieczy pośle aniołów swoich; ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. /../ Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 3,7. 13,41,49).

„Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. /../ Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? /../ „Idźcie precz ode Mnie przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! /../ I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 18,8. 25,41,46).

 

„Piłat /../ wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały tłum zawołał: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27,24,25).

„Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się oni wszystkim ludziom. /../ Ale przyszedł na nich ostateczny gniew boży” (1Tes 2,15,16).

To tyle na razie. Usunięcie tych ostatnich cytatów z Biblii powinno być na rękę tym wszystkim, którzy twierdzą, że antysemityzm nie ma teologicznych podstaw. Powyższe zaś cytaty powinniście sami już wcześniej usunąć dla własnego dobra: skoro Wasz Bóg jest MIŁOŚCIĄ, to jak można ją pogodzić z wizerunkiem Boga, który wyłania się z tychże fragmentów? Uprzejmie prosimy o wnikliwe rozpatrzenie naszej propozycji. Niech Allah i jego prorok Mahomet będzie z Wami”.

 

Po dwóch tygodniach papież wystosował swoją odpowiedź:

 

„Drodzy Bracia Muzułmanie. Dziękuję za szybką odpowiedź i szczere chęci porozumienia w tej drażliwej sprawie. Jednakże z dużą przykrością muszę odrzucić Waszą propozycję, a to z oczywistych powodów: kimże ja jestem, aby nakazywać usunięcie fragmentów z naszej najświętszej księgi, którą jest Biblia? Co powiedziałby nasz Pan w niebie Jezus Chrystus, gdyby zobaczył, że jego najwyższy sługa CENZURUJE Słowo Boże? Nie! To jest nawet nie do pomyślenia, a co dopiero do zrealizowania! Chcielibyście mnie widzieć w piekle, co?! Niedoczekanie! Nie było propozycji. Wróćmy lepiej do dotychczasowego sposobu świętowania Dnia Islamu, który to sposób nikogo nie razi, ani nie obraża. Niech Bóg będzie z Wami – papież Franciszek”.

 

Po tygodniu nadeszła odpowiedź od Braci Muzułmanów:

 

„Właśnie to mieliśmy na myśli. Zatem do zobaczenia za rok 26.01., kiedy to jak zwykle od 18 już lat będziemy obchodzić Dzień Islamu. Niech Allah i jego prorok Mahomet maWaszą Świątobliwość w opiece”.

                                                           ----- // -----

W taki oto sposób zakończyła się nieudana próba okazania prawdziwej troski ze strony głowy Kościoła katolickiego o wspólnie zamieszkiwany dom – Ziemię. Nie wiem czy polecenie jego osoby opiece Allaha ucieszyło akurat papieża (szczególnie w kontekście tych przerażających fragmentów z Koranu), ale faktem jest, że zbiorowe modlitwy za pokój i współistnienie na świecie, wyglądają bardzo dostojnie i jeśli nawet nie pomogły w niczym, to przynajmniej nikomu jeszcze nie zaszkodziły. Według Kościoła jednodniowe wspólne obchody zapewne załatwiają tę sprawę w wystarczający sposób.

 

Dlaczego ta moja wizja jest czystą utopią? Aby wystąpić z taką ekstremalną propozycją NAPRAWY doktryny religijnej (a co za tym idzie poprawy stosunków między wyznawcami różnych religii), należałoby wpierw uzmysłowić sobie, że ani Biblia ani Koran nie są żadnymi „słowami bożymi”, czy też „prawdami objawionymi”, które napisał Bóg/bogowie dla swych wyznawców. To dzieła umysłów i rąk ludzkich, które powinny być na równi traktowane z innymi dziełami literatury światowej, gdyż pisali je zwykli ludzie dla zwykłych ludzi. Jednak ci wszyscy, którzy dzięki różnym „świętym księgom” mają WŁADZĘ nad ogromnymi rzeszami wiernych, nie pozwolą na takie „bluźniercze” traktowanie tychże ksiąg, gdyż w ten nierozważny sposób podcięliby tę „złotą gałąź”, na której (w umowny sposób) się znajdują. Już lepiej niech giną niewinni ludzie, niż miałyby ucierpieć ich „duchowe” interesy.

 

Dlatego przewiduję, iż długo jeszcze nasze „najświętsze księgi” będą powodem nienawiści do odmiennie wierzących i myślących osób, jak i główną przyczyną zabijania niewiernych i niewierzących. No cóż, jacy są wyznawcy, takie też są ich święte księgi. To jest ze sobą ściśle powiązane i nie sposób tego rozciąć w taki sposób, w jaki poradzono sobie z przysłowiowym „węzłem gordyjskim”. Chyba, że… pojawi się nowy Aleksander Macedoński i w charakterystyczny dla siebie sposób rozwiąże ten nabrzmiały odwieczny problem. Tu jednak wchodzimy na jeszcze wyższy poziom fantazjowania, więc dajmy sobie z tym spokój.

 

                                                           ----- // -----

 

            „Śmieję się ze wszystkiego na tym ziemskim padole, żeby nie płakać” (Lord Byron).

  

Luty 2018 r.                                       ----- KONIEC-----       


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
2. Przetrwać przede wszystkim. lebo 2018-02-04
1. Sojusz polityczny MEF 2018-02-04


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 549 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Rozmyślając nad sensem życia (VII)   Ferus   2019-05-19
Rozmyślając nad sensem życia (VI)   Ferus   2019-05-12
De non existentia Dei   Koraszewski   2019-05-06
Rozmyślając nad sensem życia (V)   Ferus   2019-05-05
Nieszczęsny ateizm. List do przyjaciela   Koraszewska   2019-05-04
Ewangelia według pana Jeża   Koraszewski   2019-05-02
Biły się dwa bogi   Koraszewski   2019-04-29
Rozmyślając nad sensem życia IV.   Ferus   2019-04-28
Ani nie manifest, ani nie tak nowego ateizmu   Koraszewski   2019-04-26
Wzrastająca obecność boga   Koraszewski   2019-04-22
Rozmyślając nad sensem życia (III)   Ferus   2019-04-21
Dziękujmy Panu, korona cierniowa ocalona   Koraszewski   2019-04-19
Czary, zagrożenie bezpieczeństwa i prawo szariatu   Igwe   2019-04-16
Rozmyślając nad sensem życia (II).   Ferus   2019-04-14
Dlaczego ateiści walczą o prawo wyjścia z cienia w Afryce i nie tylko w Afryce?   Igwe   2019-04-10
Rozmyślając nad sensem życia   Ferus   2019-04-07
Krzywdy wyrządzone ludzkości przez naukę   Ferus   2019-04-01
Zdobywca nagrody Templetona i jego nonsensy w „Scientific American”   Coyne   2019-03-28
Mały Traktat o duszy dziecka poczętego tak lub inaczej   Koraszewski   2019-03-26
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia? (II)   Ferus   2019-03-24
Zwalczanie oszukańczych kapłanów i komercjalizacji religii w Republice Południowej Afryki   Igwe   2019-03-23
Dlaczego musiałem zostać ateistą   Ferus   2019-03-17
Eks-ateistka obnaża nędzę ateizmu   Koraszewski   2019-03-07
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-03-03
Trzy dni, które nie wstrząsną Kościołem   Koraszewski   2019-02-25
Ego kontra Świadomość II. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-24
Kiedy największa na świecie sunnicka instytucja religijne potępi swój kolonializm?    Shoaaib   2019-02-24
Artykuł w ”New York Times”: Nauka może uczyć się od religii   Coyne   2019-02-20
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-17
Papież ucałował notorycznego islamistycznego antysemitę   Meotti   2019-02-12
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia?   Ferus   2019-02-10
Płaska Ziemia: kwestia wiedzy czy wiary? (II)   Ferus   2019-01-27
Płaska Ziemia: czyli kwestia wiedzy czy wiary?   Ferus   2019-01-20
Zachodni apologeci ekstremizmu   Rafizadeh   2019-01-19
Refleksje po lekturze „Ateisty”   Ferus   2019-01-13
Czy Afryce potrzebna jest religijna reformacja?   Igwe   2019-01-08
Eksperci od „prawdziwej” wolności i grzechu   Ferus   2019-01-06
Ośmioletnia panna młoda   Rafizadeh   2019-01-02
Intrygujące pytanie papieża Franciszka   Ferus   2018-12-30
Tak, jest wojna między nauką a religią   Coyne   2018-12-29
Jasełkowo-teologiczne refleksje dziadka „Maryi panienki”.   Ferus   2018-12-23
Pogodzenie nauki i religii?   Coyne   2018-12-21
Adwokat diabła II.Czyli religijna wersja ludzkich umiejętności „poszukiwania wyjścia”.   Ferus   2018-12-16
Adwokat diabła. Czyli religijne racje zastępujące prawdę.   Ferus   2018-12-09
Duchowni wypaczają religię i mordują kobiety   Reza   2018-12-03
Niechciany dar Boga. Czyli trudności z akceptacją nieuniknionego.   Ferus   2018-12-02
W Nigerii porzucenia religii jest ryzykownym przedsięwzięciem   Igwe   2018-11-29
Człowiek musi w coś wierzyć. Podsumowanie.   Ferus   2018-11-25
 “Islam przeżywa ostre starcie z nowoczesnością i wymaga reform”     2018-11-22
Człowiek musi w coś wierzyć. Schizma arcybiskupa Lefebvre'a   Ferus   2018-11-18
Człowiek musi w coś wierzyć. Mariawici.   Ferus   2018-11-11
Boski niebyt, nauka i patriotyzm   Koraszewski   2018-11-07
Człowiek musi w coś wierzyć. Raskolnicy, Swedenborg.   Ferus   2018-11-04
Człowiek musi w coś wierzyć. Savonarola, Luter i inni   Ferus   2018-10-28
Allah stworzył kobiety, żeby były w domach     2018-10-25
Prawdziwy opór przeciw fanatyzmowi   Chesler   2018-10-24
Człowiek musi w coś wierzyć. Kontynuacja.   Ferus   2018-10-21
List Einsteina kwestionujący religię, biblię i ideę Boga jest znowu na sprzedaż   Coyne   2018-10-19
Jak ekstremistyczny rząd traktuje dziewczynki i kobiety   Bulut   2018-10-19
Szatan pierwszej klasy   Kruk   2018-10-15
Przemyślana odmowa przymusowej relokacji uchodźców   Ferus   2018-10-14
Kiedy rzeczywistość zaprzecza religijnej fikcji. Czyli refleksje nad listem papieża Franciszka do ludu Bożego.   Ferus   2018-10-07
Rozum uskrzydlony wiarą (III)   Ferus   2018-09-30
Rozum uskrzydlony wiarą (II)   Ferus   2018-09-23
Rozum uskrzydlony wiarą   Ferus   2018-09-16
Zbrodnie Boga czy zbrodnie ludzi w imieniu Boga?   Ferus   2018-09-09
Kiedy stworzenie czuje się lepsze od Stwórcy.   Ferus   2018-09-02
Na skrzydłach Nauki i Wiary (III)   Ferus   2018-08-26
Na skrzydłach Nauki i Wiary (II)   Ferus   2018-08-19
Na skrzydłach Nauki i Wiary   Ferus   2018-08-12
Religia i strach, historia hidżabu   Rafizadeh   2018-08-10
Dziecko, grzech i kochający Ojciec w niebie   Ferus   2018-08-05
Refleksje sprzed lat: Na skrzydłach Nauki i Wiary II.   Ferus   2018-07-29
Refleksje sprzed lat: Na skrzydłach Nauki i Wiary.   Ferus   2018-07-22
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (VI)   Ferus   2018-07-15
Czy panie zaorzą Kościół?   Koraszewski   2018-07-09
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (V)   Ferus   2018-07-08
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (IV)   Ferus   2018-07-01
Wolna myśl, religianctwo i nasze uniwersytety   Igwe   2018-06-29
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (III)   Ferus   2018-06-24
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby (II)   Ferus   2018-06-17
Bogowie jak ludzie: bogowie na niby   Ferus   2018-06-10
Islam jest nie do pogodzenia z wolnością   Imani   2018-06-06
Człowiek musi w coś wierzyć. Nestorianizm.   Ferus   2018-06-03
Wielkie urojenie świętych pism   Mohamed   2018-06-01
Niech przemówią tureccy uczeni: zobaczymy czym jest islamizm   Bekdil   2018-05-30
Człowiek musi w coś wierzyć. Arianizm.   Ferus   2018-05-27
Seks w Kościele Powszechnym   Koraszewski   2018-05-25
Człowiek musi w coś wierzyć. Spadkobiercy manicheizmu.   Ferus   2018-05-20
Ateizm w Nigerii Północnej   Igwe   2018-05-15
Człowiek musi w coś wierzyć. Manicheizm.   Ferus   2018-05-13
Paradoksy cudu Słońca w Fatimie   Ferus   2018-05-06
Człowiek w labiryncie iluzji. Suplement II.   Ferus   2018-04-29
Człowiek w labiryncie iluzji. Suplement.   Ferus   2018-04-22
Człowiek w labiryncie iluzji. Część VI.   Ferus   2018-04-15
Australijski arcybiskup odmawia informowania o pedofilii księży i ich ofiarach   Coyne   2018-04-12
Nocna rozmowa z biskupem o sensie życia   Koraszewski   2018-04-09
Człowiek w labiryncie iluzji (Część V)   Ferus   2018-04-08
Człowiek w labiryncie iluzji  (Część IV)   Ferus   2018-04-02
Czy Bóg kocha małpi patriotyzm?   Koraszewski   2018-03-26

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk