Prawda

Środa, 4 października 2023 - 15:33

« Poprzedni Następny »


Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat 


Jeff Jacoby 2023-04-27

Niezwykłe odrodzenie żydowskiej suwerenności w żydowskiej ojczyźnie, powiedział Churchill, było „wydarzeniem w historii świata, które należy rozpatrywać w perspektywie… trzech tysięcy lat”.
Niezwykłe odrodzenie żydowskiej suwerenności w żydowskiej ojczyźnie, powiedział Churchill, było „wydarzeniem w historii świata, które należy rozpatrywać w perspektywie… trzech tysięcy lat”.

Czasami jedynym racjonalnym wyjaśnieniem zmieniających świat wydarzeń jest to, że sama racjonalność nie jest w stanie ich wyjaśnić.

Jednym z takich wydarzeń było utworzenie Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku. Członkowie pokolenia założycieli, choć głęboko ukształtowani przez wartości oświeceniowe – prymat rozumu, prawo naturalne, wiarę w dowody empiryczne, metodę naukową – doszli do wniosku, że nadzwyczajnego sukcesu amerykańskiej rewolucji nie można logicznie zrozumieć bez uwzględnienia Boga.

„W ciągu całego procesu rewolucji, od jego pierwszego pojawienia się aż dziś - głosił II Kongres Kontynentalny w 1781 r. - w wielu charakterystycznych przypadkach można wyraźnie dostrzec wpływ Bożej Opatrzności”.


W zupełnie innym momencie, sześć lat później, James Madison dostrzegł niebiańską interwencję w niezwykłej jedności osiągniętej przez Konwencję Konstytucyjną. Tego, że delegaci tak rozdarci podziałami wyznaniowymi, politycznymi i filozoficznymi, mogli zgodzić się na statut radykalnie nowej formy rządu, nie można było wyjaśnić w normalnych kategoriach.

 

„To niemożliwe - napisał Madison w 37 numerze Federalist - aby człowiek pobożnej refleksji nie dostrzegł w tym palca Wszechmocnej ręki, który był tak często i wyraźnie wyciągany dla naszej ulgi w krytycznych fazach rewolucji ”.

Nawet Benjamin Franklin, niezwykle praktyczny i światowy człowiek nauki, był pewien, że na powstanie Ameryki musiało „wpływać, być kierowane i rządzone przez tego wszechmocnego, wszechobecnego i dobroczynnego Władcę” — czyli Boga.

Podobnie jak narodziny Stanów Zjednoczonych w 1776 roku, odrodzenie Izraela w 1948 roku było poniekąd cudowne. Przywrócenie żydowskiej suwerenności w żydowskiej ojczyźnie ponad 1900 lat po zniszczeniu ostatniej wspólnoty żydowskiej przez Cesarstwo Rzymskie było niepodobne do niczego, co kiedykolwiek odnotowano w historii.

 

Zniszczenie Judei przez Rzymian w I i II wieku było katastrofalne. Do czasu zakończenia ostatnich walk w 135 r. zginął już 1 milion Żydów. Spośród tych, którzy przeżyli, setki tysięcy sprzedano w niewolę lub wydalono. Dopiero podczas Holokaustu, osiemnaście wieków później, naród żydowski doświadczył bardziej wstrząsającej katastrofy. Cesarz rzymski Hadrian zmienił nazwę Judei na „Syria Palestyna” — później skróconą do „Palestyna” — aby zaznaczyć, że naród żydowski przestał istnieć, a jego związek z ojczyzną został zerwany.

Jednak przez wszystkie następne stulecia Żydzi nigdy nie stracili samoświadomości jako narodu ani przywiązania do Ziemi Świętej. Tęsknotę za nią wyrażali w codziennych modlitwach i ku niej zwracali się podczas modlitw. Zorganizowali działalność charytatywną, aby wesprzeć nielicznych Żydów, którzy nigdy nie opuścili kraju. Przez pokolenia, gdy władza nad tą ziemią przechodziła z jednego władcy na drugiego — Rzymian, Bizantyjczyków, Arabów, krzyżowców, Mameluków, Osmanów, Brytyjczyków — Żydzi powracali, często w odpowiedzi na prześladowania przez chrześcijan lub muzułmanów w innych miejscach. W połowie XIX wieku większość mieszkańców Jerozolimy ponownie stanowili Żydzi. Syjonizm — zorganizowany ruch mający na celu odnowienie niepodległości Żydów w żydowskiej ojczyźnie — został formalnie zapoczątkowany w 1897 r.. Pięć dekad później, wbrew niesłychanym przeciwnościom i z pogwałceniem wszelkich historycznych precedensów – oraz w następstwie ludobójstwa, które było zagładą jednej trzeciej Żydów całego świata – narodziło się nowoczesne państwo Izrael.

W tym tygodniu Izrael obchodził 75. rocznicę tych narodzin – 75 lat, podczas których nie tylko trwał, ale kwitł. I rozwijał się nie w warunkach pokoju i przyjaźni z sąsiednimi narodami, ale mimo nieustępliwej wrogości wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, niekończącego się zagrożenia terroryzmem i mrocznej nienawiści antysemitów całego świata. W obliczu wyzwań, przed jakimi nie stoi żaden inny naród, Izrael stał się potęgą gospodarczą, kulturalną, naukową, militarną i technologiczną. Jego ziemia, niegdyś jałowa, jak odkrył Mark Twain, „skalista i naga, odrażająca i ponura. . . prawie nigdzie nie ma drzewa ani krzewu”, została przekształcona w cud innowacji i produktywności rolnictwa.

Choć jest w regionie dyktatur, teokracji i monarchii, Izrael jest demokratyczny i wolny, z pełnymi ostrych sporów wyborami, nieustraszoną prasą i – jak wyraźnie pokazują ostatnie wydarzenia – niezwykle niezależnym sądownictwem. Z możliwym wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, żaden inny kraj nie jest tak namiętnie kochany i tak nieubłaganie pogardzany przez tak wielu ludzi na całym świecie.

Przez 75 lat Izrael – naród geograficznie nie większy niż jezioro Michigan – jest w centrum uwagi świata. Podczas gdy istnieje 56 państw muzułmańskich, z tego 22 państwa arabskie, Izrael jest jedynym państwem żydowskim – i jedynym krajem, którego legitymacji ciągle się zaprzecza. Nowoczesne państwo Izrael jest wyjątkowe, ponieważ uzyskało prawne imprimatur zarówno Ligi Narodów, jak i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale jego wrogowie nigdy nie przestali krzyczeć, że nie ma prawa istnieć.

A wynik tego istnienia przez 75 lat pod tak niesłychaną presją? Izraelczycy należą do najszczęśliwszych narodów na świecie. Ich wskaźnik urodzeń — wskaźnik ufności w przyszłość — jest najwyższy w krajach rozwiniętych.

Czy to normalne? Czy naprawdę można to postrzegać jako naturalny wynik zwykłych sił politycznych i historycznych?

Znany historyk Paul Johnson tak nie uważał.

 

Pisząc w „Commentary” 25 lat temu, Johnson zauważył : „W ciągu ostatniego półwiecza powstało ponad 100 zupełnie nowych niepodległych państw. Izrael jest jedynym, którego stworzenie można słusznie nazwać cudem”.

Następnie przedstawił w zarysie niektóre z niezwykle nieprawdopodobnych okoliczności, które umożliwiły Izraelowi niepodległość. Johnson wskazał na przykład, że sowiecki władca Józef Stalin, choć nienawidzący Żydów i wróg syjonizmu, na krótko zmienił swój sprzeciw wobec utworzenia państwa żydowskiego. „Stalin zakładał, że sposobem na podważenie pozycji Wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie jest wspieranie Żydów, a nie Arabów”, napisał Johnson:

i poparł syjonizm, aby przełamać „brytyjski ucisk”. Nie tylko udzielił Izraelowi dyplomatycznego poparcia, ale w celu nasilenia walk i wynikającego z nich chaosu polecił czeskiemu rządowi sprzedać mu broń. ... Następnie, w połowie sierpnia 1948 r., Stalin zdecydował, że popełnił ogromny błąd w ocenie, i posłuszny czeski rząd wstrzymał transport powietrzny w ciągu 48 godzin. Ale wówczas wojna była już faktycznie wygrana.

W 1948 roku populacja Izraela wynosiła zaledwie 600 tysięcy. W pierwszym dniu swojego istnienia został najechany przez armie pięciu krajów — Egiptu, Syrii, Transjordanii, Libanu i Iraku — z populacją liczącą łącznie dziesiątki milionów. Szef Ligi Arabskiej przewidywał, że Żydzi zostaną całkowicie zniszczeni w „wojnie unicestwienia” i „doniosłej masakrze”. Jednak raczkujące państwo żydowskie przetrwało. Jeszcze bardziej cudowne było oszałamiające zwycięstwo Izraela w 1967 r., kiedy Egipt, Syria i Jordania ponownie podjęły próbę zniszczenia go w wojnie i zostały rozgromione.

Po wiekach, w których bezbronność i prześladowania były udziałem Żydów, Izrael zapewnił Żydom sprawiedliwość i bezpieczeństwo poprzez zdumiewające czyny, od schwytania i osądzenia Adolfa Eichmanna po spektakularne uratowanie zakładników w Entebbe do zniszczenia irackiego reaktora jądrowego.

Kiedy nowe państwo Izrael ogłosiło niepodległość w 1948 r., zamieszkiwało w nim mniej niż 6 procent Żydów żyjących na świecie. Dziś prawie połowa wszystkich Żydów mieszka w państwie żydowskim, do którego wyemigrowali ze wszystkich zamieszkałych kontynentów. Narodowym językiem kraju jest hebrajski, który nie był językiem mówionym przez tysiąclecia, dopóki nie został wskrzeszony przez syjonistycznych pionierów. A wszystko to w żywej pamięci o ludobójstwie bez precedensu w annałach horroru.

 

Paul Johnson miał rację. Odrodzenie Izraela w czasach nowożytnych – przywrócenie żydowskiej suwerenności w jedynej ziemi, gdzie Żydzi kiedykolwiek byli suwerenni – jest cudowne. Wielu wierzących widzi w nim spełnienie się proroctw biblijnych. Winston Churchill, przemawiając w parlamencie w 1949 r., opisał założenie Izraela jako „wydarzenie w historii świata, które należy postrzegać z perspektywy… tysiąca, dwóch tysięcy, a nawet trzech tysięcy lat”.

W naszej świeckiej epoce niemodne jest uznawanie tego, co Kongres Kontynentalny nazwał „wpływem Boskiej Opatrzności” na sprawy światowe. Ale jeśli chodzi o Izrael, tak nienormalny i zdumiewający, jakie jest lepsze wyjaśnienie?


Arguable, 25 kwietnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

*Jeff Jacoby – amerykański prawnik i dziennikarz, wielolerni publicysta “Boston Globe”.  


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj
Komentarze
2. Niekonsekwencja Paweł 2023-04-28
1. Palec wszechmocnej ręki Paweł 2023-04-28


Syjonizm

Znalezionych 319 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Porozumienia z Oslo – jak zawiódł izraelski wywiad   i Yigal Carmon   2023-09-30
Zwykła kobieta na wojnie   Oren   2023-09-20
Modlitwa za rok 5784   Glick   2023-09-16
Syryjska Żydówka odpowiada na zarzuty o dyskryminacji przez Aszkenazyjczyków     2023-08-31
Czy nadawanie priorytetu wolności od terroryzmu jest rasizmem?   Tobin   2023-08-28
O dalekim Izraelu raz jeszcze   Koraszewski   2023-08-24
Walka lub ucieczka.Gdzie jest patriotyzm ludzi, którzy opuszczają Izrael z powodu zawirowań politycznych?   Collins   2023-08-20
"Telegraph" legitimizuje nazistowską analogię   Levick   2023-08-18
Idź i wróć człowiekiem. Książka Andrzeja Koraszewskiego   Tabisz   2023-08-12
Nasza odwieczna walka o Syjon   Chesler   2023-08-07
Prawo i anarchia   Collins   2023-07-29
Napisany 100 lat temu esej Davida Lloyd George’a o antysemityzmie i syjonizmie   Lloyd   2023-07-28
W jakiej sprawie płonie Izrael?   Koraszewski   2023-07-26
Pokój z widokiem na morderców   Koraszewski   2023-07-23
Widmo krąży po Europie   Koraszewski   2023-07-21
Niektórzy ludzie lewicy i Arabowie są oburzeni promowaniem wzajemnego szacunku i równości między izraelskimi Żydami i Arabami     2023-07-18
Zrozumieć prawdziwe pochodzenie karykatury z “New York Timesa”. Jak antysemicka propaganda sowiecka przenika współczesny lewicowy antysyjonizm   Tabarovsky   2023-07-16
Dlaczego władze palestyńskie nienawidzą archeologów   Flatow   2023-07-09
Izrael musi przestać używać nazwy „Zachodni Brzeg” dla „Judei i Samarii”   Fitzgerald   2023-06-30
Prokuratorzy spalonej ziemi.Prokuratorzy Netanjahu, dowódcy policji i media zamierzają walczyć do samego końca.   Glick   2023-06-29
Jedyne miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie mniejszości rozkwitają   Abdul-Hussain   2023-06-27
List do Kena Rotha: Demonizowanie Izraela przez wykorzystywanie Holokaustu   Steinberg   2023-06-10
We wszystkim, co ma związek z wodą, Izrael jest światowym liderem   Fitzgerald   2023-06-04
Nie nazywaj promowania antysyjonizmu wśród młodzieży żydowskiej „dialogiem”   Tobin   2023-06-01
Kiedy Arabowie zaproponowali wymianę ludności: swoich Żydów za palestyńskich uchodźców Arabów     2023-05-29
Jestem głęboko zaniepokojony tym, że Departament Stanu jest głęboko zaniepokojony   Flatow   2023-05-28
Najdziwaczniejszy kraj pod słońcem   Koraszewski   2023-05-27
Problem Departamentu Stanu z Izraelem   Bard   2023-05-26
„Economist” rzuca fałszywe oskarżenie „faszyzmu” na syjonistycznego przywódcę   Levick   2023-05-24
List izraelskiego ambasadora jest błędny   Pandavar   2023-05-16
Rakiety i ataki hipokryzji   Collins   2023-05-13
Między motylami i rakietami   Collins   2023-05-12
Izraelskie marzenie   Collins   2023-05-04
Izrael jest antyrasistowski, antykolonialny, antyfaszystowski (i był od samego początku)Powstanie Izraela nie było cudem, ale epizodem ogromnej odwagi moralnej i militarnej   Herf   2023-05-03
Czego nie rozumieją autorzy artykułów, którzy twierdzą o “realnym istnieniu jednego państwa”   Frantzman   2023-05-01
Więcej niż cud: Izrael ma 75 lat    Jacoby   2023-04-27
Ilu ludzi można by było uratować, gdyby Izrael odrodził się w 1938 zamiast w 1948 roku? (plakaty)     2023-04-25
Dlaczego Izrael jest oceniany inaczej.Międzynarodowe wyzwania Jerozolimy   Horowitz   2023-04-21
Izraelski laureat Nagrody Nobla wyraża poparcie reformy sądownictwa   Fitzgerald   2023-04-18
Opowieść o dwóch osiedlach   Greenfield   2023-04-03
Jak rozsądna jest reforma sądownictwa w Izraelu?   Tsalic   2023-03-27
Izraelskie protesty – nie mogę dłużej milczeć   Chesler   2023-03-23
Izrael jest podzielony, ale palestyńscy terroryści biorą na cel wszystkich Żydów   Flatow   2023-03-21
92,5% Palestyńczyków zabitych w tym roku było członkami grup terrorystycznych lub brali czynny udział w atakach     2023-03-14
Jak piąty marca stał się pamiętnym dniem dla Żydów w Iraku   w Izraelu   2023-03-12
Błędne przekonania o Żydach Mizrahijczykach i izraelskiej polityceOdpowiedź na artykuł Sama Shubego   Julius   2023-03-11
Odrażający atak na arabską wioskę     2023-03-02
Żydzi mają rdzenne prawa do Wzgórza Świątynnego   Trotter   2023-02-09
Dlaczego Netanjahu ma rację, chcąc zreformować wszechpotężny Sąd Najwyższy   Kontorovich   2023-02-06
Demokracja w Izraelu jest zagrożona – ale nie z tego powodu, o którym myślisz     2023-01-25
Tymi, którzy atakują status quo w Jerozolimie, są krytycy Izraela   Bard   2023-01-21
Nowa książka obala mit, że „spisek syjonistyczny” zmusił Żydów do opuszczenia Iraku     2023-01-09
Klauzula sumienia w Izraelu i w Polsce   Koraszewski   2022-12-30
Demokracja w Izraelu   Dershowitz   2022-12-29
Izrael to nie Kanada, więc nie będziemy zachowywać się tak jak oni   Altabef   2022-12-23
Długi historyczny rodowód antysemickich („antysyjonistycznych”) Żydów   Amos   2022-11-13
Netanjahu nadaje treść słowom „Nigdy więcej”, po raz kolejny   Pandavar   2022-11-11
Poranek po dniu wyborów   Collins   2022-11-05
Izrael wczoraj i dziś   Koraszewski   2022-11-04
Narracja o „przemocy osadników” i wybory do Knesetu   Blum   2022-10-29
Niebezpieczeństwa państwa Palestyna: wielowymiarowe zagrożenia dla Izraela   Sherman   2022-10-28
Sprawa Jerozolimy jest bardziej złożona niż myślisz   Julius   2022-10-18
Palestyńczycy i ich język   Rosenthal   2022-09-29
Przed krytykowaniem Izraela USA powinny posprzątać u siebie w domu   Bard   2022-09-26
Antysyjonizm i jego korzenie   Frantzman   2022-09-24
Żydowska historia miasta Betar i fałszerstwo osiedla Battir   Rose   2022-09-23
Aby Izrael był bezpieczny, musi pogrzebać złudzenia Oslo   Glick   2022-09-22
Syjonizm wygrał. Dlaczego więc nadal jest atakowany 125 lat po Bazylei?   Tobin   2022-09-01
Mędzenie nad Hebronem   Tsalic   2022-08-20
Dylemat więźniów   Collins   2022-07-10
Czym jest “Status Quo” na Wzgórzu Świątynnym?   Hirsch   2022-06-24
Dlaczego Izrael jest tak nieudolny w wydalaniu Arabów?   Flatow   2022-06-20
Szawuot, wojna sześciodniowa i żałosny status quo na Wzgórzu Świątynnym   Blum   2022-06-17
Lekcja z prawdopodobnego upadku rządu? Przestańcie martwić się o międzynarodową opinię   Tobin   2022-06-14
Kto jest winien zamieszek w Jerozolimie?   Yemini   2022-06-13
Wojna sześciodniowa z 1967 roku: dlaczego nadal ma znaczenie   Harris   2022-06-06
Nieuczciwość Petera Beinarta wobec Ben Guriona i sprawa „transferu ludności”     2022-05-25
List do “Drogiej Europy”   Rosenthal   2022-05-24
Izrael, Holocaust i błąd logiczny post hoc   Jacoby   2022-05-14
Hamas musi zostać zniszczony   Rosenthal   2022-05-09
Dżihad niejedno ma imię   Ruthie   2022-04-11
Antysyjoniści dla Palestyny dyskutują o izraelskich Mizrachijczykach     2022-03-30
Pytania, które zadają Izraelczycy, kiedy jest kolejny zamach terrorystyczny     2022-03-25
Izrael i lekcje z Wiednia i Ukrainy   Fitzgerald   2022-03-21
Wielki przywilej bycia Żydem   Altabef   2022-02-26
Co naprawdę znaczy syjonizm?   Rosenthal   2022-02-21
Na pogardę nie odpowiadamy prośbą o litość   Rosenthal   2022-02-10
Amnesty zniekształca moją arabską tożsamość i niszczy Izrael   Haddad   2022-02-05
Arabski rasizm i “żydowskie państwo”   Toameh   2022-01-21
Powtarzanie słów “nigdy więcej” w obliczu narastającego antysemityzmu   Lyons   2022-01-16
Dlaczego potrzebują podwójnych standardów wobec przemocy na Zachodnim Brzegu?   Tobin   2021-12-29
Izrael – najlepsze miejsce, żeby być Arabem   Eid   2021-12-28
Myśl o żydowskiej Palestynie: nie dla salonowych Żydów     2021-12-24
Światło przewodnie dla rdzennych narodów   Trotter   2021-12-04
Co przemawia przeciw otworzeniu amerykańskiego konsulatu w Jerozolimie   Collins   2021-11-25
Syjonizm humanistyczny, czyli dlaczego warto dostrzegać łajdactwo antysyjonizmu   Koraszewski   2021-11-24
Kiedy Palestyna była koszerna   Rose   2021-11-08
Zrozumieć nienawiść do Izraela   Rosenthal   2021-11-03
To jest plemienny konflikt   Rosenthal   2021-10-30
Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk