Prawda

Środa, 4 października 2023 - 11:31

« Poprzedni Następny »


Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP


Itamar Marcus 2023-05-07

Strona Ministerstwa Edukacji PA na Facebooku i plakat w szkole PA:Tekst: „Palestyna – cała ziemia jest nasza, od Morza [Śródziemnego] do rzeki [Jordan]”][Źródło: Facebook, Ministerstwo Edukacji AP, 16 listopada 2021]

Strona Ministerstwa Edukacji PA na Facebooku i plakat w szkole PA:

Tekst: „Palestyna – cała ziemia jest nasza, od Morza [Śródziemnego] do rzeki [Jordan]”][Źródło: Facebook, Ministerstwo Edukacji AP, 16 listopada 2021]Wstęp


Kilka dni temu był Dzień Niepodległości Izraela i Izraelczycy wraz z licznymi zwolennikami na całym świecie świętowali 75. rocznicę powstania Izraela.

 

Głównym wyzwaniem Izraela po 75 latach, które nadal kładzie się cieniem na wszystkich jego wielkich sukcesach i osiągnięciach, jest to, że sąsiednia ludność arabska, pod przywództwem Fatahu w OWP i Autonomii Palestyńskiej, odmówiła zaakceptowania prawa Izraela do istnienia i nadal wspiera mordowanie Izraelczyków w ramach swojego deklarowanego celu dążenia do zniszczenia Izraela.

 

AP stworzyła całą fikcyjną historię, aby usprawiedliwić swoje dążenie do zniszczenia Izraela. Rewizjonistyczna historia AP wymazuje tysiące lat dobrze udokumentowanej historii Żydów na ziemi Izraela i wypełnia pustkę fikcyjną starożytną historią Palestyny. W imieniu tego fikcyjnego narodu palestyńskiego AP/OWP ogłasza, że będzie walczyć o „sprawiedliwość” i doprowadzi do nieuchronnego zniszczenia Izraela.  

 

Poniższy zbiór wypowiedzi przywódców AP, oficjalnych mediów AP i edukacji dzieci AP jest reprezentatywny dla fundamentalnej ideologii OWP/AP. Podkreśla wyzwania, przed jakimi stoi Izrael, żyjąc obok ludności, która została nauczona przez swoich przywódców, że ich pierwszym i najważniejszym celem w życiu powinno być doprowadzenie do zniszczenia Izraela.


Część 1: Żydzi nie mają historii w kraju; Palestyńczycy mają 5000-letnią historię; dlatego Izrael jest „sztucznym” państwem, które nie ma prawa istnieć

 

Rzecznik przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej, Mahmouda Abbasa, Nabil Abu Rudeina:

„Nie ma żadnych historycznych dowodów – pomimo wszystkich wykopalisk – że [Żydzi] byli w jakikolwiek sposób obecni na tej ziemi”.

[Oficjalna telewizja AP, 20 marca 2023 r.]


Doradca Abbasa i najwyższy sędzia szariatu AP, Mahmoud Al-Habbasz: 

„Udowodniono, że niezmienną prawdą na tej ziemi jest lud palestyński, którego kananejscy przodkowie żyli na niej ponad 5000 lat temu … Nie było Pierwszej Świątyni ani Drugiej Świątyni, nie będzie też Trzeciej Świątyni”.

[WAFA, oficjalna agencja informacyjna AP, 20 marca 2023 r.]

 

Premier Muhammad Sztajjeh w imieniu Mahmuda Abbasa:

„Podejmujemy działania w celu wyjaśnienia prawdy, aby inni nie dali się zwieść syjonistycznemu kłamstwu… Izrael jest tworem kolonialnym i osadniczym… Arabowie palestyńscy są na tej ziemi od czasów swoich kananejskich przodków ”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 19 marca 2023 r.]


Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas:

Żydzi aszkenazyjscy nie są Semitami i nie mają nic wspólnego z semityzmem … [Żydzi] mówią o żydowskiej ojczyźnie. Mówią o tęsknocie za Syjonem i dlatego jadą (tj. do Izraela). Ja mówię – raczej historia mówi – te słowa są bezpodstawne”.

[Oficjalna telewizja AP, 30 kwietnia 2018 r.]


Premier AP Muhammad Sztajjeh:

„My [Palestyńczycy] pokonaliśmy Hyksosów, Rzymian, Greków, Persów, Tatarów i faraonów”.

[Oficjalna telewizja AP na żywo, 9 stycznia 2022 r.]


Doradca Abbasa i najwyższy sędzia szariatu PA Mahmoud Al-Habbasz: 

„Istnieje niebezpieczeństwo sfałszowania… [niebezpieczeństwo] bajek, kłamstw i fałszywych wymysłów w tej historii. Wymysły, które fałszywie twierdzą, że istniało tak zwane „starożytne Królestwo Izraela… nie ma w tym prawdy”.
 

[Oficjalna telewizja AP, 18 marca 2021 r.]


Doradca Abbasa i najwyższy sędzia szariatu AP, Mahmoud Al-Habbasz: 

Samo istnienie Izraela jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Jakim prawem sprowadzasz ludzi, którzy nie mają związku z tą ziemią i sadowisz ich tutaj?

[Strona na Facebooku Komisji Informacji i Kultury Fatahu,
10 października 2022 r.]

Magazyn edukacyjny Fatahu  dla dzieci „Waed” :

„Palestyna należy do Palestyńczyków od tysięcy lat. Dlatego naród palestyński odrzucił tę rezolucję [podziału ONZ z 1947 r.], która przyznaje prawa do naszej ziemi i naszej ojczyzny cudzoziemcom, którzy przybyli ze wszystkich krańców ziemi, cudzoziemcom, którzy nie znali Palestyny i w niej nie mieszkali – ani oni, ani ich ojcowie i przodków”.

[Raport PMW: Nauczanie maluchów terroru]

 

Bassem Barhoum, stały publicysta oficjalnej gazety AP:

„[Deklaracja Balfoura] jest podsumowaniem wielkiego i niebezpiecznego projektu kolonialnego… dzięki któremu wynaleziono naród – „naród żydowski” – który nie istniał do tej pory w historii… W skomplikowanym akcie fabrykacji projekt obejmował ustanowienie narodowej ojczyzny dla narodu żydowskiego, który właśnie został wymyślony”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 30 października 2021 r.]

 

Komisja ds. Informacji i Kultury Ruchu Fatahu:

Narrator filmu: „Minęło siedemdziesiąt lat od ustanowienia sztucznego państwa [Izraela]”.

[Oficjalna strona Fatahu na Facebooku 15 lipca 2019, dostęp 25 października 2022] 


Oficjalny narrator AP TV:

„Ściana Al-Burak (tj. Ściana Zachodnia) Wzgórza Świątynnego jest własnością muzułmanów i jest dla nich świętym miejscem. Nie ma dokumentacji, że Żydzi używali Ściany Al-Burak [Ściany Zachodniej] jako miejsca kultu w jakimkolwiek czasie, aż do wydania Deklaracji Balfoura z 1917 roku”.

[Oficjalna telewizja AP, 30 października 2021 r.]

 

Część 2: Uzasadniona nienawiść kolonialnej Europy do Żydów z powodu ich złej natury i „roli społecznej” spowodowała, że ich „wyrzygali” i stworzyli Izrael jako miejsce wysyłania Żydów

 

Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas:

„Żydzi, którzy wyemigrowali do Europy, byli poddawani masakrom przez jakieś państwo co 10 do 15 lat od XI wieku do Holokaustu… Dlaczego tak się stało?… Nienawiść do Żydów nie wynika z ich religii, ale raczej z powodu ich roli społecznej … ich roli społecznej związanej z lichwą, bankami i tak dalej …”

[Oficjalna telewizja AP, 30 kwietnia 2018 r.]


Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas:

„Państwa kolonialne spiskowały razem, aby wydać [Deklarację Balfoura] – a wśród nich przede wszystkim Wielka Brytania i Ameryka – aby z jednej strony pozbyć się Żydów z Europy, azdrugiej strony ustanowić dla nich tak zwany dom narodowy w Palestynie. Prawda jest taka, że chcieli zbudować przyczółek, aby chronić swoje interesy w naszym regionie”.

[Oficjalna telewizja AP, 12 lutego 2023 r.]

 

Palestyński badacz Muhammad Al-Jahja:

„Ich [żydowskie] myślenie jest oparte na rasizmie, który spowodował, że są wszędzie nienawidzeni… Protokoły mędrców Syjonu (tj. antysemickie fałszerstwo)… [które] wypełniają, spowodowały, że są znienawidzeni przez wszystkie narody: [ Protokoły nauczają:] „Bóg stworzył… ich, aby byli panami".

 [Oficjalna telewizja AP, 17 stycznia 2023 i 27 lutego 2023]

 

Film dokumentalny Komisji Informacji i Kultury Ruchu Fatah:

Narrator: „W Europie plemię [żydowskie] założyło obozy i obszary mieszkalne, zatłoczone getta, aby oddzielić się od innych ludzi z arogancji i wstrętu do nie-Żydów … [Żydzi] byli nienawidzeni z powodu ich rasizmu i plugawego zachowania … Syjonizm narodził się z łona wyzysku, wykorzystując tę nienawiść [do Żydów] i raz jeszcze zmieniając ją w narzędzie kolonialne… [ich ] idea zniewolenia narodów… [wierząc] tylko my jesteśmy ludźmi, a wszyscy inni to nasze zwierzęta”.

[Oficjalna strona Fatahu na Facebooku 15 lipca 2019, dostęp 25 października 2022] 


Rzeczniczka Związku Kobiet Palestyńskich OWP (GUPW) Wisam Al-Rais:

„ Żydzi … byli generalnie znienawidzeni przez masy. Trzeba było się ich pozbyć, ale w sposób zgodny z interesami Wielkiej Brytanii. [Chcieli] podłożyć obce ciało w arabskiej ojczyźnie… to był nóż w serce świata arabskiego”.

[Oficjalna telewizja AP, 7 listopada 2022 r.]

 

Oficjalna gazeta AP:

„Oni, Żydzi, nadal pełnią tę samą negatywną rolę społeczną, ekonomiczną i polityczną, która spowodowała, że społeczeństwa w Europie ich wyrzygały”.

                                       [Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 19 grudnia 2022 r.]


Magazyn edukacyjny dla dzieci Fatahu, „Waed”

„Bez arabskiego defetyzmu nikczemne państwo okupacyjne, Izrael, nie powstałoby w naszej ukochanej ojczyźnie Palestynie, a to sztuczne państwo nie mogłoby osiągnąć swoich celów, okupować naszej ojczyzny i wypędzić naszych ludzi. Jest sztuczne, ponieważ zachodnie siły kolonialne – Wielka Brytania, Francja, a potem Stany Zjednoczone – stworzyły je, zaprojektowały i zaplanowały jego ustanowienie. Jest sztuczne, ponieważ jest obce na tej ziemi. .. Oni [kolonialiści] wiedzieli, że nie mogą pozostać na tej ziemi, więc stworzyli to wypaczone państwo [Izrael] w sercu arabskiej ojczyzny”.

[Raport PMW: Nauczanie maluchów terroru]

 

Część 3: Palestyńczycy nieuchronnie zniszczą Izrael

 

Ruch dziecięcy Fatahu:

„Celem [obozów młodzieżowych Fatahu]… jest podkreślenie niezłomnej prawdy, która nie podlega negocjacjom, a mianowicie, że Palestyna jest arabska od rzeki [Jordan] do Morza [Śródziemnego], jej stolicą jest Jerozolima i zostanie wyzwolona wcześniej lub później. 

[Facebook, ruch dziecięcy Fatahu, Lwiątka i Kwiaty, 28 listopada 2021 r.] 


Premier AP Muhammad Sztajjeh:

„Naszym projektem jest wyzwolenie ziemi i ludzi, i tutaj jesteśmy zakorzenieni. Pokonaliśmy Hyksosów, Rzymian, Greków, Persów, Tatarów i Faraonów. Pokonaliśmy wszystkich najeźdźców, którzy przeszli przez ziemię Palestyny… Pokonamy tę znienawidzoną okupację (tj. Izrael), która opuści naszą ziemię”.

[Transmisja w oficjalnej telewizji AP na żywo, 9 stycznia 2022 r.]


Doradca Abbasa i najwyższy sędzia szariatu AP, Mahmoud Al-Habbasz: 

„[Twierdzenie], że ta ziemia jest święta dla Żydów, opiera się na bajkach… Cudzoziemcy [Żydzi] odejdą dziś lub jutro. Ta ziemia wypluwa swoje szumowiny. Wypluwa wszystko, co jest jej obce, i nie będzie już niczyja inna, tylko nasza”.

[Oficjalna telewizja AP, 10 stycznia 2020 r.]

 

Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas:

„Byliśmy właścicielami tej ziemi od jej istnienia… Pozostaniemy na tej ziemi na zawsze, podczas gdy napastnicy [Izraelczycy] nie mają miejsca w Jerozolimie ani tutaj”.

[Oficjalne wiadomości telewizji AP, 17 stycznia 2022 r.]


Narrator oficjalnej telewizji AP:

„Żydowska imigracja do ziemi Palestyny była kontynuowana jako część kolonialnego syjonistycznego planu kierowanego przez ówczesne mocarstwa światowe… Ale historia nigdy nie pozwoliła kolonialistom na pozostanie, a okupanci zawsze w końcu wyjeżdżali. Pewnego dnia oni [Żydzi] też powrócą tam, skąd przybyli”.

[Oficjalna telewizja AP, 13 października 2021 r.]


Bassem Barhoum, stały publicysta oficjalnej gazety AP:

„Obietnica Balfoura była najbardziej nikczemnym globalnym planem kolonialnym w historii… Dziś, po 104 latach, świat nadal nie jest w stanie naprawić tego historycznego błędu i tej poważnej niesprawiedliwości, kładąc kres (tj. niszcząc) kolonialnemu projektowi syjonistycznemu… konflikt trwa i nie ustanie, dopóki ta obietnica i jej konsekwencje (istnienie Izraela) nie zostaną anulowane. 

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 28 października 2021 r.]


Premier Muhammad Sztajjeh:

„Ta ziemia jest nasza. Izrael jest państwem kolonialnym, które zostało założone przez kolonialistów i osadników… Nauczyliśmy się z historii, że kolonializm w końcu przemija”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 21 marca 2023 r.]

 

Hidaya, 12-latka w telewizji AP:

„Bez względu na to, jak długo potrwa izraelska okupacja

Palestyna pozostanie dla Palestyńczyków

Od Morza [Śródziemnego] do rzeki [Jordan].

Oni są właścicielami tej ziemi ”

[Oficjalna telewizja AP, 21 września 2021 r.]Dziewczynka z ruchu dziecięcego Fatahu:

Mamy zamiar uwolnić naszą ziemię

Razem i ramię w ramię

Palestyna będzie wolna

Od rzeki [Jordan] do Morza [Śródziemnego]

[Ruch dziecięcy Fatahu Lwiątka i Kwiaty, oddział w Nablus,
Facebook, 18 listopada 2021 r.]

 


Oficjalna gazeta AP:

„Ojczyzna Palestyny… była i pozostanie palestyńska pomimo najazdów i wojen, które następowały jedna po drugiej na jej ziemi. Krwiożercze, brutalne i barbarzyńskie olbrzymie armie przybyły do niego z całego świata i okupowały go… to najbardziej przeraża Izraelczyków, ponieważ historia jest lustrem, w którym Izraelczycy widzą siebie jako złodziei. Z pewnością odejdą pokonani!”

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 20 października 2021 r.]


Magazyn edukacyjny Fatahu dla dzieci, „Waed”

„[Kolonialiści] przygotowali plan, aby zapewnić obronę i dalsze istnienie [Izraela]. Ale to wcale nie jest możliwe, innymi słowy, to się nie wydarzy…  Arafat i wielu historycznych przywódców doprowadziło do wybuchu rewolucji narodu palestyńskiego, by przywrócić sobie skradzioną ojczyznę … Nasz naród będzie nadal stawiał opór okupacji, aż wypędzi najeźdźców z naszej ziemi … Zwycięstwo nadejdzie bez wątpienia i nadejdzie dzień, kiedy Palestyna zostanie wyzwolona i oczyszczona ze skalania okupacją (tj. Izraela).

[Raport PMW: Nauczanie maluchów terroru ]

 

Magazyn edukacyjny Fatahu dla dzieci, „Waed” - cytaty z różnych numerów

„Okres syjonizmu w końcu minie”.

„Syjonistyczni najeźdźcy pójdą na śmietnik historii”.

„ Wyzwolenie Palestyny zostanie osiągnięte tylko poprzez walkę zbrojną 

„Fatah… celem jest wyzwolenie Palestyny od złodziejskiego tworu syjonistycznego”.

„Fatah… celem jest wyzwolenie Palestyny, która została skradziona przez kolonialny i agresywny ruch syjonistyczny”.

Nie ma najeźdźcy, który najechał tę ziemię i nie opuścił jej ostatecznie - pokonany, i to właśnie stanie się z najeźdźcami syjonistycznymi”.

„[Palestyńczycy] mają prawo do walki zbrojnej o odzyskanie skradzionej ojczyzny”

Pod koniec okresu francuskiego kolonializmu liczba francuskich osadników w Algierii wynosiła około miliona i wszyscy uciekli do Francji i zostawili Algierię Arabom i Algierczykom. Doświadczenie Algierii zapewnia, że żydowscy osadnicy w Palestynie w końcu znikną ” (Podkreślenie na czerwono w oryginale.)

[Raport PMW: Nauczanie maluchów terroru ]

 

Oficjalna gazeta AP:

„Dziesiątki najeźdźców przeszło przez Jerozolimę i Palestynę w całej historii i wszyscy odeszli. Los obecnych [izraelskich] najeźdźców nie będzie lepszy. Kiedy odejdą, zachowamy dla nich jedną linię zapisaną krwią w historii naszej ziemi”.

[Oficjalna gazeta AP „Al-Hayat Al-Jadida”, 13 października 2021 r.]

 

Wniosek

Od swojego powstania Izrael dążył do pokoju ze wszystkimi sąsiadami. Ponadto społeczność międzynarodowa bardzo aktywnie zaangażowała się w promowanie procesu pokojowego między Izraelem a Autonomią Palestyńską, jednak terror palestyński trwa do dziś. Ta kompilacja źródeł pochodzących od przywódców AP, oficjalnych mediów AP oraz edukacji AP i Fatahu, które dokładnie przedstawiają najbardziej fundamentalną ideologię palestyńską, podkreślają podstawową przeszkodę na drodze do pokoju. Pokój był i jest nieosiągalny, ponieważ nawet tak zwani umiarkowani - Fatah i AP - nie są zainteresowani pokojem ani rozwiązaniem konfliktu. Nigdy nie zaakceptowali prawa Izraela do istnienia w jakichkolwiek granicach i nadal wierzą, że mogą doprowadzić do zniszczenia Izraela. Jeżeli społeczność międzynarodowa jest szczerze zainteresowana pokojem, a nie tylko postrzeganiem, że prowadzi proces pokojowy, musi całkowicie zmienić swoją politykę. Zamiast wielokrotnie naciskać na Izrael, aby poczynił niebezpieczne lub nierozsądne ustępstwa, musi wywrzeć cały ciężar swojej presji politycznej i finansowej na Autonomię Palestyńską. Jako warunek wstępny każdego procesu politycznego, Autonomia Palestyńska musi najpierw wyjaśnić swoim obywatelom poprzez wszystkie kontrolowane przez nią struktury komunikacyjne, poprzez ciągłe nowe przesłania i całkowite zaprzestanie cytowanych powyżej przesłań nienawiści, że naprawdę uznaje prawo Izraela do istnienia i nie dąży już do jego zniszczenia. Musi także całkowicie wykorzenić terror i rozbić organizacje terrorystyczne. Dopiero wtedy faktycznie rozpocznie się proces pokojowy i będą mogły rozpocząć się rozmowy na temat pokojowego rozwiązania konfliktu. 

 

Link do oryginału: https://palwatch.org/page/33051

Palestinian Media Watch,

27 kwietnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Itamar Marcus – założyciel i dyrektor PMW.

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1323 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk