Prawda

Środa, 4 października 2023 - 11:29

« Poprzedni Następny »


Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania  


Z materiałów MEMRI 2023-05-06

Dwudziestego szóstego kwietnia 2023 r. z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy ogłoszenia niepodległości Izraela Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE), opublikowała 90-sekundowy komunikat wideo, w którym pochwaliła Izrael za jego osiągnięcia i podkreśliła przyjazne stosunki między Izraelem i UE. Von der Leyen powiedziała między innymi, że „siedemdziesiąt pięć lat temu spełniło się marzenie o niepodległości Izraela. Po największej tragedii w historii ludzkości naród żydowski mógł wreszcie zbudować dom w Ziemi Obiecanej”. Nazywając Izrael „tętniącą życiem demokracją w sercu Bliskiego Wschodu”, pochwaliła także jego „dynamizm, pomysłowość i przełomowe innowacje” i dodała: „Dosłownie sprawiliście, że pustynia zakwitła”. Podkreśliła wartości i kulturę podzielane przez Izrael i Europę i podsumowała: „Wasza wolność jest naszą wolnością”. [1]

Słowa von der Leyen wywołały wściekłą reakcję Autonomii Palestyńskiej (AP). Ministerstwo Spraw Zagranicznych Autonomii Palestyńskiej zamieściło na Twitterze dosadny komunikat w języku angielskim, w którym nazwało te uwagi „niewłaściwymi, fałszywymi i dyskryminującymi”. W tweecie twierdzono, że wyrażenie „sprawiliście, by pustynia zakwitła” było „rasistowskie” i „antypalestyńskie” w kontekście „75-letniego kolonialnego trwającego projektu Izraela wywłaszczania i wysiedlania narodu palestyńskiego”. Dalej twierdzono, że uwagi von der Leyen były „dyskursem propagandowym [który] odczłowiecza i wymazuje naród palestyński oraz fałszuje jego bogatą historię i cywilizację”. Co więcej, taki dyskurs „utrwala ciągłe i rasistowskie zaprzeczanie Nakbie”, „wybiela nielegalną okupację Izraela i reżim apartheidu” i „rzuca poważne wątpliwości na deklarowane zobowiązania [UE] wobec prawa międzynarodowego i praw człowieka”. Na zakończenie napisano, że von der Leyen jest „winna… przeprosić naród palestyński”.[2]


Tweet MSZ AP w odpowiedzi na wideo z wypowiedzią von der Leyen (źródło: Newarab.com, 28 kwietnia 2023 r.)
Tweet MSZ AP w odpowiedzi na wideo z wypowiedzią von der Leyen (źródło: Newarab.com, 28 kwietnia 2023 r.)

Tweet został później usunięty ze strony ministerstwa, najwyraźniej w odpowiedzi na prośbę UE o wyjaśnienia. [3] Jednak premier Autonomii Palestyńskiej Muhammad Sztajjeh i kilku innych przedstawicieli rządzącej partii Autonomii Palestyńskiej, Fatah, potępiło oświadczenie von der Leyen w podobnych słowach i zażądało od niej i UE wycofania tych słów.


Ostra krytyka wypowiedzi von der Leyen pojawiła się także w artykułach gazety AP „Al-Hayat Al-Jadida”. W artykułach oskarżano przewodniczącą KE o wypaczanie historii, o „imperializm”, wspieranie „rasizmu”, „apartheidu” i „masakr” na Palestyńczykach i wzywano do jej dymisji.


Niniejszy raport zawiera przegląd odpowiedzi AP i Fatahu na uwagi Ursuli von der Leyen z okazji 75. Rocznicy ogłoszenia niepodległości Izraela.


Funkcjonariusze Fatahu: von der Leyen musi cofnąć swoje uwagi, które wspierają narrację syjonistyczną


Oprócz odpowiedzi przesłanej na Twitterze przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych AP, która została później usunięta, funkcjonariusze Fatahu potępili uwagi von der Leyen i wezwali UE do ich wycofania.


Premier Autonomii Palestyńskiej: Izrael został ustanowiony, by służyć interesom Zachodu; Jesteśmy pierwotnymi właścicielami tej ziemi


Na cotygodniowej sesji rządu Autonomii Palestyńskiej 2 maja 2023 r., premier i członek Komitetu Centralnego Fatahu, Muhammad Sztajjeh, zwrócił się do „tych, którzy świętują 75 rocznicę, by przypomnieć wam, że ten dzień [Dzień Niepodległości Izraela] jest także rocznicą palestyńskiej Nakby i że Izrael jest tworem kolonialnym, który został ustanowiony przez kraje zachodnie, by służyć ich interesom…


Izrael został założony na naszej ziemi. Jesteśmy właścicielami tej ziemi i jej pierwotnymi mieszkańcami. To my nadaliśmy tej ziemi jej nazwę. Ta ziemia jest nasza i jest ziemią świętą. [To] miejsce narodzin naszego proroka Jezusa, pokój z nim, którą [również] odwiedził nasz prorok Mahomet, pokój z nim, w jego Nocnej Podróży [z Mekki do Jerozolimy]…” [4 ]


Zastępca sekretarza Komitetu Centralnego Fatahu: przemówienie von der Leyen to „polityczna porażka”


Odnosząc się do uwag von der Leyen w wywiadzie dla rozgłośni radiowej AP, dr Sabri Saidam, zastępca sekretarza Komitetu Centralnego Fatahu, zauważył, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych AP wydało na nie „głośną” odpowiedź i dodał: „Podczas innych spotkań z Europejczykami wyraziliśmy [nasze stanowisko], że [UE] musi odwołać to przemówienie, które stanowi oczywistą porażkę polityczną, biorąc pod uwagę, że Europa jest zobowiązana do poparcia próby przywrócenia praw narodu palestyńskiego i naprawienia historycznego błędu popełnionego przez Wielką Brytanię za zgodą Europy. [5] Słowa [von der Leyen] mogą być nową obietnicą [tego rodzaju], [6] która pozwala Izraelowi na prowadzenie jego rasistowskiej działalności…” [7]


Zastępca komisarza Fatahu ds. stosunków międzynarodowych: stanowisko von der Leyen jest sprzeczne z tradycyjnym stanowiskiem UE


Abdallah Abdallah, zastępca Komisarza ds. Stosunków Międzynarodowych Fatahu i członek Rady Rewolucyjnej tego ruchu, odniósł się do wideo von der Leyen w wypowiedziach dla strony internetowej Arabi21.com. Powiedział: „Byliśmy oszołomieni uwagami przewodniczącej KE, w których przyjęła starą narrację syjonistyczną, odrzucaną nawet przez wielu Żydów na całym świecie… Urzędniczka europejska zignorowała fakt, że Izrael powstał kosztem życia i przyszłości całego narodu w Palestynie, którego tragedia trwa nadal po 75 latach… Jeśli UE chce stać za [wypowiedziami] przewodniczącej KE, to stanowisko to jest sprzeczne z jej tradycyjnym stanowiskiem. Jest to bezwarunkowa identyfikacja z narracją syjonistyczną, i [Europejczycy] muszą spojrzeć na międzynarodowe stanowisko w sprawie czynów Izraela, włącznie ze stanowiskiem międzynarodowych organizacji, takich jak UN lub Human Rights Watch, i niektórych żydowskich organizacji, które uważają Izrael za państwo apartheidu i rasowej dyskryminacji."[8]Unia Europejska: byliśmy niemile zaskoczeni reakcją AP; Jesteśmy głównym darczyńcą PA i mamy z nią dobre relacje


W wypowiedziach dla strony internetowej Arabi21.com i angielskiej strony internetowej gazety „Al-Arabi Al-Jadid Peter Stano, główny rzecznik KE ds. zagranicznych, powiedział, że UE była „niemile zaskoczona” „niewłaściwą” i „niedopuszczalną” reakcją Ministerstwa Spraw Zagranicznych AP na wideo von der Leyen i poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie. Dodał, że UE "cieszy się dobrymi stosunkami" z Autonomią Palestyńską i że von der Leyen spotkała się w czerwcu ubiegłego roku z palestyńskim premierem Muhammadem Sztajjehem. [9] Zauważył, że UE jest głównym darczyńcą AP i ma zamiar gościć w Brukseli posiedzenie Komitetu Łącznikowego Ad Hoc, który koordynuje dostarczanie międzynarodowej pomocy Palestyńczykom. Stano podkreślił, że UE konsekwentnie wspiera aspiracje narodu palestyńskiego do państwowości i zawsze opowiadała się za wynegocjowanym rozwiązaniem w postaci dwóch państw zgodnie z granicami z 1967 roku. [10]


Ursula von der Leyen z premierem AP Muhammadem Sztajjehem w czerwcu 2022 r. (Źródło: Wafa.ps, 14 czerwca 2022 r.)
Ursula von der Leyen z premierem AP Muhammadem Sztajjehem w czerwcu 2022 r. (Źródło: Wafa.ps, 14 czerwca 2022 r.)

Artykuły w gazecie AP ostro atakują oświadczenie von der Leyen


Jak wspomniano, artykuły w gazecie AP „Al-Hayat Al-Jadida ostro skrytykowały uwagi von der Leyen, przypominając oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych AP. W artykułach twierdzono, że jej poparcie dla Izraela było częścią tradycji kolonialnej i imperialistycznej i zarzucano jej, że przedkłada narrację izraelską nad palestyńską.


„Al-Hayat Al-Jadida”, a
rtykuł redakcyjny: Przewodnicząca KE używa brutalnego imperialistycznego języka


W artykule redakcyjnym gazety AP Al-Hayat Al-Jadida napisano: „Współczesna historia uczy, że pierwszej zbiorowej eksterminacji istot ludzkich w XX wieku dokonali żołnierze cesarstwa niemieckiego w latach 1904-1908. Żołnierze ci zabili prawie 80 tysięcy cywilów w Namibii, przejęli ich ziemie i zbudowali tam osiedla, z których wiele jest kontrolowanych przez ich potomków do dziś. Dla obiektywizmu [należy zauważyć, że] 100 lat później Niemcy uznały swoją odpowiedzialność za tę masową zagładę, przeprosiły i wypłaciły około miliarda euro odszkodowania.


… Powodem, dla którego wspominamy tutaj o tym zbrodniczym wydarzeniu, jest to, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, wysłała wiadomość do Izraela, gratulując mu Dnia Niepodległości (!!), który jest niczym innym jak Nakbą narodu palestyńskiego W gruncie rzeczy nie było to tylko przesłanie z gratulacjami, ale polityczny [akt] wychwalania Izraela w próbie oczyszczenia go z plamy, którą nosi dzisiaj jako państwo okupacyjne i apartheid. Przesłanie von der Leyen ślepo chwali go za jego innowacyjną demokrację na Bliskim Wschodzie!!


Czy przesłanie Ursuli von der Leyen zostało przekazane w imieniu Europy? Być może. Ale język [w nim zawarty] jest językiem tej imperialistycznej, osadniczej i brutalnej kultury, która przez wiele lat przelewała i nadal przelewa krew niewinnych ludzi [i buduje] budynki nad ich trupami, jak to się teraz dzieje na naszej okupowanej ziemi…” [11]


Publicysta „Al-Hayat Al-Jadida”
: Nie ma czegoś takiego jak naród żydowski; UE musi odwołać przewodniczącą von der Leyen ze stanowiska


W artykule zatytułowanym „Deklaracja Ursuli – nowa [deklaracja] Balfoura” Ramzi Odeh, sekretarz generalny Międzynarodowej Kampanii Akademickiej przeciwko Okupacji i Apartheidowi, napisał: „Naród palestyński był oszołomiony uwagami przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, w którym pogratulowała Izraelczykom i ich prezydentowi Izaakowi Herzogowi w tzw. Dzień Niepodległości Izraela… Wypowiedź Ursuli zawierała wiele wprowadzających w błąd punktów, z których najważniejsze są następujące:


– O jakiej demokratycznej tragedii mówi Ursula? Izrael nie jest państwem demokratycznym. Jest to rasistowskie państwo tylko dla Żydów, które wyklucza swoich arabskich obywateli i pozbawia ich podstawowych praw człowieka.


– O jakim pokojowym państwie mówi Ursula? Izrael jest krajem, który w ostatniej dekadzie prowadził więcej wojen i kampanii wojskowych przeciwko swoim sąsiadom i narodowi palestyńskiemu niż jakikolwiek inny kraj na świecie i który przeznacza ponad 15% swojego budżetu na armię.


– O jakim narodzie żydowskim mówi Urszula? Nie ma narodu żydowskiego. Izraelczycy należą do kilku ras, a jedyne, co ich łączy, to ich religia.


– Co Ursula ma na myśli, mówiąc o historycznej tragedii, jaka spotkała Żydów, dopóki nie zdołali zbudować swojego państwa w Ziemi Obiecanej? Uznaje narrację syjonistyczną dotyczącą historycznych i religijnych związków Żydów z Palestyną, podczas gdy większość historyków i archeologów, w tym izraelscy, zaprzecza tym związkom.


– Co Ursula ma na myśli, mówiąc, że [Izrael] zamienił pustynię w raj? Palestyna nie jest pustynią, a Izrael nie przekształcił Negewu w raj. Przywłaszczył sobie tamtejsze ziemie Palestyńczyków, wypędził ich z ich ziem i założył kilka osiedli rolniczych, które nie wykraczają poza [granice] miasta Beer-Szewy!


Więc Ursula [tylko] powtórzyła Deklarację Balfoura w sentymentalny i nikczemny sposób, zamiast mówić o Nakbie narodu palestyńskiego…


Prawda jest taka, że jeśli Europa jest sojusznikiem Izraela, jak sama Ursula oświadczyła, to [Europa] ponosi międzynarodową moralną, prawną i polityczną odpowiedzialność za Nakbę narodu palestyńskiego i za zbrodnicze prześladowania, ucisk i apartheid, które Izrael popełnia codziennie.


Wreszcie, w świetle tych wszystkich wprowadzających w błąd [oświadczeń], kraje UE powinny odwołać Ursulę ze stanowiska przewodniczącej KE, aby zachować przyjazne stosunki z narodem palestyńskim i okazać szacunek zasadom prawa międzynarodowego i demokracji, [na straży których] te kraje rzekomo [stoją]”. [12]


Palestyński autor Hassan Hamid: Podążacie krwawą drogą waszych [europejskich] ojców


Autor Hassan Hamid napisał w artykule zatytułowanym „Gorsze niż [tylko] hańba, pani Ursulo!”: „Zwinąłem się w kłębek jak jeż, kiedy przeczytałem wiadomość gratulacyjną od Ursuli [von der Leyen], która opisała twór syjonistyczny jako [bastion] demokracji, kultury, cywilizacji, poszanowania praw człowieka, sekularyzmu, sprawiedliwości i równości wszystkich części izraelskiego społeczeństwa!


Zwinąłem się w kłębek jak jeż, zawstydzony [jej] bezwstydnym pismem, które było pozbawione jakiegokolwiek obiektywizmu i zrozumienia. Bo od czasów przed narodzinami pani Ursuli twór syjonistyczny został zbudowany na masakrach dokonanych przez przestępców izraelskich przy wsparciu krajów europejskich, które teraz reprezentuje pani Ursula.


Tak, pani Ursulo, idzie pani śladami swoich ojców, drogą rozlewu krwi, nienawiści, oszustwa, ślepoty i siły! Twoi ojcowie dopuścili się niesprawiedliwości na naszej ziemi palestyńskiej, kiedy pomagali, wspierali i bronili Izraelczyków, by oni mogli okupować ziemię palestyńską i dokonywać masakr na jej mieszkańcach…


Wasi [europejscy] ojcowie – Balfour, Churchill, Sykes, Picot, Bonaparte, Hitler, Allenby, Herbert Samuel, Benjamin Disraeli, James Joyce, Kafka, Max Brod, Sartre, Kundera i inni, którzy przypominali ich słowami i czynami – są tymi, którzy stworzyli i bronili tego krwawego tworu oraz zabójstw, okupacji i zbrodniczej niesprawiedliwości popełnianych na naszej palestyńskiej ziemi. A teraz zamykasz oczy, a może i umysł, i wypowiadasz idiotyczne wypowiedzi, pozbawione jakiejkolwiek wiarygodności i moralnego znaczenia, o demokracji tego nieszczęsnego tworu, jakiego nie widziano nigdy w historii świata – słabego, nikczemnego tworu, który nigdy by się nie narodził, gdyby nie barbarzyńska pomoc Zachodu, jaką otrzymał!” [13]

 


[1] Twitter.com/EUinIsrael, 26 kwietnia 2023 r.

[2] Twitter.com/pmofa, 26 kwietnia 2023 r. Tweet został już usunięty.

[3] Na decyzję o usunięciu oświadczenia mógł mieć również wpływ fakt, że Komitet Łącznikowy Ad Hoc, który koordynuje dostarczanie międzynarodowej pomocy Palestyńczykom i jest współsponsorowany przez UE i USA, miał zebrać się w Brukseli 3 maja 2023 r.

[4] Wafa.ps, 2.05.2023. Warto zaznaczyć, że wypowiedzi Sztajjeha zostały później usunięte ze strony internetowej WAFA.

[5] Najwyraźniej jest to odniesienie do Deklaracji Balfoura i zatwierdzenie Mandatu Brytyjskiego przez Ligę Narodów. Podczas spotkań z Europejczykami przedstawiciele AP często domagają się w tym kontekście uznania przez UE państwa palestyńskiego nawet w przypadku braku porozumienia politycznego z Izraelem.

[6] Deklaracja Balfoura nazywana jest po arabsku „Obietnicą Balfoura”.

[7] Palsawa.com, 30 kwietnia 2023 r.

[8] Arabi21.com, 29 kwietnia 2023 r.

[9] Na spotkaniu tym von der Leyen poinformowała, że UE postanowiła wznowić pomoc finansową dla Palestyńczyków po dwuletniej przerwie (Wafa.ps, 14.06.2023).

[10] Newarab.com, 28 kwietnia 2023; arabi21.com, 29 kwietnia 2023 r.

[11] Al-Hayat Al-Jadida(AP), 30 kwietnia 2023 r.

[12] Al-Hayat Al-Jadida(AP), 29 kwietnia 2023 r.

[13] Al-Hayat Al-Jadida(AP), 30 kwietnia 2023 r.

 

Specjalny komunikat Nr 10591

MEMRI, 3 maja 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1323 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk