Prawda

Niedziela, 19 wrzesnia 2021 - 10:27

« Poprzedni Następny »


“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?


Hugh Fitzgerald 2021-03-30


Organizacja Wyzwolenia Palestyny przyjęła Kartę, która nawołuje do zniszczenia Izraela, w 1964 roku, to jest na trzy lata zanim choćby jeden Izraelczyk był na Zachodnim Brzegu, Gazie lub na Wzgórzach Golan. Z tej Karty wynikało całkowicie jasno, że także w „granicach” sprzed 1967 roku – które były liniami zawieszenia broni z 1949 roku – Izraelowi nie zamierzano dać pozwolenia na istnienie. Kiedy osiągnięto Porozumienia z Oslo w 1993 i 1995 roku, Palestyńczycy – przedstawiając się jako ci, którzy zmodyfikowali swoje poglądy – z wielką pompą dodali poprawki, które pokazywały ich rzekome przekształcenie w „partnerów pokoju” z państwem żydowskim. W jednej z poprawek nawet uznali żydowski związek z tą ziemią. Jednak na początku marca palestyńska telewizja nadała program, w którym przedstawiła Kartę OWP bez tych poprawek, brzmiącą dokładnie tak, jak brzmiała ona w 1964 roku.

Informacja o tym programie znajduje się tutaj: Palestinian TV broadcasts 1964 PLO Charter calling for Israel’s destructionJerusalem Post, 17 marca 2021:

Telewizja Autonomii Palestyńskiej na początku marca wielokrotnie nadała edukacyjną serię programów naświetlających Kartę Organizacji Wyzwolenia Palestyny z 1964 roku, która jednoznacznie wzywa do zniszczenia Izraela - poinformowała organizacja Palestinian Media Watch (PMW) 17 marca.  


W programie nie wspomniano o ważnych poprawkach dokonanych w 1993 i 1995 roku, w których uznano związki Żydów z tą ziemią w dodatku do stworzenia podstawy dla zaakceptowania rozwiązania w postaci dwóch państw.  


Zamiast tego w tym programie 
telewizyjnym pokazano slajd z paragrafem 16 Karty, który wzywa do “wyzwolenia Palestyny, z międzynarodowej perspektywy [jako] operacji obronnej koniecznej z powodu samoobrony, jak ustala Karta ONZ”.

Ponieważ paragraf 16 był częścią Karty OWP przyjętej w 1964 roku, “Palestyna”, o której w nim mowa, odnosi się wyraźnie do Izraela w „granicach” sprzed 1967 roku – które są liniami zawieszenia broni z 1949 roku, nazwanymi kiedyś przez Abbę Ebana „liniami Auschwitz”. Linia zawieszenia broni przebiegała tak, że  Izrael miał w najwęższym miejscu, od Kalkilji do morza, zaledwie 14,5 kilometra. Opancerzona kolumna wroga, najeżdżająca ze wschodu, może w tym miejscu przeciąć Izrael na pół w niespełna godzinę. „Wyzwolenie Palestyny” według paragrafu 16 nie oznacza odzyskania Zachodniego Brzegu (ani Gazy) – które w 1964 roku nie wymagały “wyzwolenia” – ale zniszczenie Izraela na obszarze sprzed 1967 roku. W Karcie OWP to zniszczenie żydowskiego państwa przedstawione jest jako działanie “obronne”, bowiem samo istnienie żydowskiego państwa na “skradzionej ziemi arabskiej” jest pierwotną „agresją” popełnioną wobec Palestyńczyków. Wszystkie wysiłki zepchnięcia państwa żydowskiego lub najlepiej, zniszczenia go, Arabowie rozumieją więc jako działania “obronne”.

Narrator w tym programie dodał jeszcze. że “Karta… opiera się na prawie do samoobrony i odzyskania skradzionej ojczyzny w całości; i jest to prawo, które potwierdzają międzynarodowe konwencje i normy”.

Narrator tego programu o Karcie OWP nie wspomina o poprawkach do tekstu Karty OWP z 1964 roku, nawet nie wspomina, że podobno dłużej nie obowiązują. Po prostu ignoruje je; nie istnieją, ani dla niego, ani dla AP, poza chwilami, kiedy mówią do Amerykanów i zakładają maskę udawanego umiarkowania. W niepoprawionej wersji Karty nie ma uznania żydowskiego związku z Ziemią Izraela. Ani też “rozwiązania w postaci dwóch państw”, na które podobno AP jest skłonna się zgodzić. Ten program telewizyjny przedstawił palestyńskiej publiczności oryginalne, maksymalistyczne stanowisko OWP, tak jak je spisano w pierwotnej wersji z 1964 roku.  


W dodatku, we fragmencie o Karcie OWP nie poruszono późniejszych dyskusji i o “rozwiązaniu w postaci dwóch państw” ani o “procesie pokojowym” i twierdzono, że słowo “powrót” w Karcie odnosiło się do “powrotu skradzionej ojczyzny w całości”, co podkreśliło pokazanie mapy, na której Izrael został zastąpiony przez Palestynę.


Ponieważ Amerykanie myślą, że OWP przestrzega postanowień poprawionej Karty, należy ich poinformować, że OWP nadal używa Karty z 1964 roku na swojej stronie internetowej, włącznie z paragrafem 22, w którym znajduje się twierdzenie, że Izrael jest zagrożeniem dla całej ludzkości. W programie, zatwierdzonym przez AP, nie było najmniejsze wzmianki o poprawkach – i o anulowaniu istniejących paragrafów – które Jaser Arafat uroczyście przysiągł wprowadzić do Karty OWP.


Paragraf 22, odczytany w tym programie, jest najbardziej nieustępliwy ze wszystkich zapisów w Karcie OWP:

Syjonizm jest politycznym ruchem organicznie związanym z międzynarodowym imperializmem i wrogo nastawiony do wszystkich działań na rzecz wyzwolenia oraz ruchów postępowych na całym świecie. Jest rasistowski i fanatyczny ze swej natury, agresywny, ekspansjonistyczny i kolonialny pod względem swoich celów, i faszystowski w swoich metodach. Izrael jest instrumentem ruchu syjonistycznego i geograficzną bazą światowego imperializmu umieszczoną strategicznie pośrodku arabskiej ojczyzny, by zwalczać nadzieje arabskiego narodu na wyzwolenie, jedność i postęp.  


Izrael jest nieustannym źródłem zagrożenia pokoju na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Ponieważ wyzwolenie Palestyny zniszczy syjonistyczną i imperialistyczną obecność i przyczyni się do zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie, naród palestyński szuka poparcia wszystkich postępowych i pokojowych sił i wzywa je wszystkie, niezależnie od ich przynależności i przekonań, do zaoferowania palestyńskiemu narodowi całego wsparcia i pomocy w ich sprawiedliwej walce o wyzwolenie ich ojczyzny.  

W programie telewizyjnym nie ma wzmianki o Porozumieniach z Oslo ani wielkich zmianach, jakie obiecano dokonać w Karcie, zmianach, które są sprzeczne z tymi właśnie paragrafami, na jakich skupiał się ten program. Ideologia i działania AP dzisiaj pokazują skrajną wrogość i bezkompromisowy upór w sprawie tego, że żydowskie państwo musi zostać zniszczone. Paragrafy 16 i 22 zaprzeczają prawu Izraela do istnienia i stwierdzają, że celem OWP jest zniszczenie Izraela.


Program o Karcie OWP był częścią serii zatytułowanej “Leksykon Rewolucji”. Prezenter AP postanowił podkreślić oświadczenia z Karty odmawiające Izraelowi prawa do istnienia, jak również cel OWP - zniszczenia Izraela - jako „kroki obronne” usankcjonowane przez Kartę ONZ.


Tekst paragrafu 16 oczytano na tle slajdu pokazującego Izrael zastąpiony przez Palestynę. “AP przedstawia Kartę OWP jako obecnie wzywającą do zniszczenia Izraela” piszą Itamar Marcus i Maurice Hirsch, Palestinian Media Watch, March 16, 2021:

“Paragraf 16 stanowi, że wyzwolenie Palestyny jest z perspektywy międzynarodowej operacją konieczną jako samoobrona, jak ustanawia Karta ONZ"  wraz ze starym logo Fatahu, na którym są skrzyżowane dwa karabiny i mapa "Palestyny", która pokrywa cały Izrael oraz tekst: “Al-Asifa – Palestyński Ruch Wyzwolenia Narodowego”

To, o czym nie mówiono w programie palestyńskiej telewizji, jest równie ważne jak to, co włączono do programu. Konkretnie, nie było tam wspomnienia faktu, że w Porozumieniach z Oslo AP zobowiązała się do anulowania wszystkich paragrafów Karty OWP, które wzywają do zniszczenia Izraela.


Wstępne wyjaśnienie narratora także zaprzeczało prawu Izraela do istnienia – mówił on, że Izrael istnieje w “skradzionej ojczyźnie” arabskiej i dlatego “odzyskanie jej” jest działaniem w „samoobronie”:

“Karta… opiera się na prawie do samoobrony i odzyskania skradzionej ojczyzny w całości; i jest to prawo, które potwierdzają międzynarodowe konwencje i normy”.

Dla wykluczenia wszystkich wątpliwości, że Izrael jest definiowany jako “skradziona ojczyzna”, towarzysząca temu mapa przedstawia Bliski Wschód bez Izraela, a całe terytorium Izraela przedstawia jako „Palestynę”. Narrator kontynuował:

“Paragrafy Karty Narodowej obejmują szereg kwestii: pierwszy paragraf stwierdza, że: Palestyna jest ziemią arabską i jest połączona narodową więzią z innymi ziemiami arabskimi, które razem tworzą wielką ojczyznę arabską a lud palestyńskich Arabów jest tym z legalnym prawem do ojczyzny i jest nieodłączną częścią narodu arabskiego… Drugi paragraf zajmuje się palestyńską tożsamością… i znaczeniem sprawy palestyńskiej dla arabskiego istnienia”.  

Choć w programie jest wspomnienie, że wprowadzono poprawki do Karty w 1968 roku, zignorowano fakt, że inne poprawki miały zostać wprowadzone po podpisaniu Porozumień z Oslo oraz że te poprawki miały anulować wszystkie paragrafy odmawiające Izraelowi prawa do istnienia, włącznie z tymi, które przytaczano w tym programie telewizyjnym.  


W liście towarzyszącym Deklaracji Zasad z 1993 roku, zaadresowanym do ówczesnego premiera Izraela, Icchaka Rabina, Jaser Arafat napisał:

“OWP potwierdza, że te paragrafy Palestyńskiej Karty, które zaprzeczają prawu Izraela do istnienia oraz postanowienia Karty, które są niezgodne ze zobowiązaniami niniejszego listu, są obecnie nieobowiązujące i nie są dłużej aktualne. W skutek tego OWP zobowiązuje się przedstawić Palestyńskiej Radzie Narodowej niezbędne zmiany w Palestyńskiej Karcie do formalnego zaaprobowania”.  

W Tymczasowym Porozumieniu z 1995 roku między Izraelem a OWP jest powtórzenie zobowiązania OWP do zmiany swojej Karty:

“OWP zobowiązuje się, że w ciągu dwóch miesięcy od inauguracji Rady, Palestyńska Rada Narodowa zbierze się, i formalnie zaaprobuje niezbędne zmiany w Palestyńskiej Karcie, jak podjęto się tego w listach podpisanych przez Przewodniczącego OWP i adresowanego do premiera Izraela pod datą 9 września 1993 i 4 maja 1994”. [Artykuł XXXI(9)]

Telewizja palestyńska ukrywa więc przed widzami fakt, że OWP miała anulować te części Karty, które odmawiały Izraelowi prawa do istnienia i wzywały do zniszczenia Izraela. Jest to zgodne z obecnym przesyłaniem komunikatów przez AP do swojej ludności, które zawierają tę samą ideologię, jaka znajduje się w pierwotnej Karcie OWP. Niezależnie od tego, co OWP – a obecnie AP – mówi zewnętrznemu światu, szczególnie Amerykanom, wyraźnie ściśle przestrzega oryginalnej Karty i jest to także jedyna wersja, jaką udostępnia swojej ludności. AP nadal zaopatruje szkolne podręczniki w mapy, które pokazują Izrael jako “Palestynę”. AP nadal odrzuca  – choć administracja Bidena może sobie z tego nie zdawać sprawy – samą koncepcję żydowskiego narodu. Nadal utrzymuje, że Izrael i syjoniści są odpowiedzialni za całą niestabilność na Bliskim Wschodzie i na świecie. AP popiera, kiedy to jest politycznie wskazane, „walkę zbrojną”. AP nagradza finansowo terrorystów i ich rodziny programem „płaca za morderstwo”. Honoruje terrorystów nadając ulicom i placom ich imiona.

Wreszcie, strona internetowa OWP dzisiaj pokazuje pełną Kartę OWP z postanowieniami zaprzeczającymi prawu Izraela do istnienia, które dawno temu miały zniknąć jako część poprawek do Karty. Wśród tych postanowień są:

Artykuł 19Podział Palestyny z 1947 roku i założenie państwa Izrael są całkowicie nielegalne.

Artykuł 20Deklaracja Balfoura, Mandat Palestyński i wszystko, co jest na nich oparte, są uznane za nieposiadające mocy prawnej.

Karta OWP zamieszczona na stronie internetowej OWP zawiera także wezwania do zniszczenia terrorem Izraela:

Artykuł 9Walka zbrojna jest jedynym sposobem wyzwolenia Palestyny.

Artykuł 10Działania komandosów (tj. eufemizm AP na terror) stanowią jądro powszechnej, palestyńskiej wojny wyzwoleńczej.

Artykuł 21: Lud Arabów palestyńskich, wyrażając się poprzez zbrojną rewolucję palestyńską, odrzuca wszystkie rozwiązania, które są zastępcze dla całkowitego wyzwolenia Palestyny.

Artykuł 22Syjonizm jest ruchem politycznym organicznie związanym z  międzynarodowym imperializmem i wrogo nastawiony do wszystkich działań na rzecz wyzwolenia oraz ruchów postępowych na całym świecie. Jest rasistowski i fanatyczny ze swej natury, agresywny, ekspansjonistyczny i kolonialny pod względem swoich celów, i faszystowski w swoich metodach. Izrael jest instrumentem ruchu syjonistycznego i geograficzną bazą światowego imperializmu umieszczoną strategicznie pośrodku arabskiej ojczyzny, by zwalczać nadzieje arabskiego narodu na wyzwolenie, jedność i postęp. 


Izrael jest nieustannym źródłem zagrożenia pokoju na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.
Ponieważ wyzwolenie Palestyny zniszczy syjonistyczną i imperialistyczną obecność i przyczyni się do zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie, naród palestyński szuka poparcia wszystkich postępowych i pokojowych sił i wzywa je wszystkie, niezależnie od ich przynależności i przekonań, do zaoferowania palestyńskiemu narodowi całego wsparcia i pomocy w ich sprawiedliwej walce o wyzwolenie ich ojczyzny.  

Dopiero po przedstawieniu pełnej wersji Karty OWP z 1964 roku strona internetowa OWP wspomina, że artykuły 9, 10, 19, 20, 21 i 22 zostały anulowane w 1998 roku a inne poprawione, bez podawania, które i bez pokazania zmienionego tekstu. Ta informacja jest przedstawiona niemal mimochodem; niektórzy czytelnicy mogą jej nie zauważyć. OWP powinna była zamieścić na swojej stronie nie pierwotną wersję Karty, ale wersję bez anulowanych paragrafów, żeby czytelnicy mieli jasność, co stanowi obowiązującą wersję Karty. Całkowicie świadomie tego nie zrobiono.


W przeglądzie Karty OWP obecnie pokazywanym w palestyńskiej telewizji, paragrafy zaprzeczające prawu Izraela do istnienia i wzywające do jego zniszczenia, są prezentowane w całej okazałości, natomiast fakt, że zostały „anulowane”, ukrywa się. Nie jest to niedopatrzenie, jest to zrobione umyślnie. AP mówi swojej ludności, że “prawdziwą” wersją Karty OWP jest wersja oryginalna, wzywająca do zniszczenia żydowskiego państwa. Ta druga wersja, ta, która rzekomo anulowała wiele ustaleń Karty, które wzywają do zniszczenia Izraela, jest tą, którą AP prezentuje zewnętrznemu światu, a szczególnie łatwowiernym Amerykanom.  


“Wojna jest podstępem” powiedział Mahomet w słynnym hadisie. A więc, w którą Kartę OWP wierzysz?


’War Is Deceit,’ Or Which PLO Charter Do You Readf?

Jihad Watch, 21 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Hugh Fitzgerald

Publicysta Jihad Watch.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 951 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25
Nowe furie najstarszej nienawiści   Savodnik   2021-05-24
Trąby i silniki czołgów: punkt zwrotny w Gazie?   Kemp   2021-05-22
Mam dość   Ezra   2021-05-21
Po drugiej stronie lustra   Koraszewski   2021-05-19
Zastępcza wojna Iranu przeciwko Izraelowi   Toameh   2021-05-18
Iran ujawnia swoją strategię doradzając Hamasowi w wojnie przeciwko Izraelowi   Frantzman   2021-05-17
Dejudaizacja Jerozolimy w 1948 roku   Carlson   2021-05-17
Kiedy rakiety Hamasu uderzają w izraelskie domy, zapomnij o niuansach   Tobin   2021-05-16
Naszym prawdziwym celem jest zniszczenie Izraela   Tawil   2021-05-15
Dzisiejsze oszczerstwo o rytuale krwi   Rosenthal   2021-05-14
Stara sztuczka Mahmouda Abbasa: antysemickie podżeganie   Blum   2021-05-13
Irańska pułapka   i Sarah N. Stern   2021-05-12
Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08
Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk