Prawda

Środa, 20 stycznia 2021 - 00:53

« Poprzedni Następny »


Tybetańskie dylematy
walczących o sprawiedliwość


Noru Tsalic 2013-12-15


6 października 1950 r. armia chińska najechała na Tybet – niepodległe państwo, które nigdy nie zagrażało Chinom. Mała i źle wyposażona armia tybetańska została szybko pokonana. Bezbronny kraj został w całości włączony do Chin jako „region autonomiczny”. Rząd tybetański wniósł skargę do Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale – działając zgodnie z własnymi interesami politycznymi – Indie i Wielka Brytania nie dopuściły do debaty nad tą sprawą.

Debata co prawda nie pomogłaby: Związek Radziecki – w owym czasie sojusznik Chin komunistycznych – miał prawo weta, powalając na niedopuszczenie do przyjęcia jakiejkolwiek rezolucji ONZ.

Po sześciu latach chińskiej okupacji Tybetańczycy zbuntowali się; w latach 1956-1962 miała miejsce długa wojna między tybetańskimi partyzantami a armią chińską. Ocenia się, że podczas tego buntu zginęło około 87 tysięcy Tybetańczyków. Trudniej ocenić ilu Tybetańczyków zmarło z powodu „Wielkiego Skoku” Mao; według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, szacunki wahają się od 200 tysięcy do miliona. Podczas „Rewolucji kulturalnej” zniszczono około 6 tysięcy klasztorów.W1962 r. Chiny i Indie prowadziły wojnę o sporne regiony Tybetu Południowego i chińskiego Aksai. Napięcie między tymi mocarstwami nuklearnymi trwa do dziś; Indie goszczą tybetański rząd na wygnaniu w mieście niedaleko od granicy.

Istnieją liczne raporty o pogwałceniach praw człowieka popełnionych przez władze chińskie przeciwko Tybetańczykom. Według Friends of Tibet (organizacji, która walczy o niepodległość Tybetu):

“Ponad milion Tybetańczyków zginęło jako bezpośredni rezultat chińskiej inwazji i okupacji Tybetu. Trudno dzisiaj znaleźć rodzinę tybetańską, która nie straciła przynajmniej jednego członka uwięzionego lub zabitego przez reżim chiński”.Tybetańczycy, którzy ośmielają się żądać swoich praw, są systematycznie prześladowani, więzieni i traceni.

Chińskie pogwałcenia praw człowieka w Tybecie obejmują bezprawne internowanie, pozaprawne kary włącznie z egzekucją, „sądowe” kary bez właściwego procesu, przemoc i tortury policji, politykę przymusowej kontroli urodzin, dyskryminację ekonomiczną i polityczną, próby marginalizowania kultury tybetańskiej i zamazania narodowej tożsamości tybetańskiej itd. Istnieją liczne i dobrze udokumentowane przypadki naruszenia wolności wyznania, wolności słowa, zgromadzeń, poruszania się itd.

Według Amnesty International władze chińskie w sposób rażący uciskają “tybetańską mniejszość narodową”. Tybetańczycy nie odpowiadają zamachami samobójczymi; ale od marca 2011 r. 120 ludzi podpaliło się w Tybecie w proteście przeciwko chińskiej okupacji. Amnesty International konkluduje:

“Rząd chiński musi położyć kres represyjnej polityce, która narusza podstawowe wolności etnicznych Tybetańczyków. Władze chińskie nie rozważyły żądań Tybetańczyków i zamiast tego uciekły się do autorytarnej taktyki, która może tylko pogłębić i bardziej podsycić urazy. Muszą one respektować prawo Tybetańczyków do praktykowania swojej religii i do posiadania własnej kultury”.Władze chińskie prowadzą politykę transferu osadników – Chińczyków Han – do Tybetu. Według tybetańskiego rządu na wygnaniu w Tybecie jest obecnie co najmniej 7,5 miliona chińskich osadników; ich liczba ciągle rośnie z powodu polityki, która przyznaje osadnikom korzyści ekonomiczne, odmawiając ich równocześnie Tybetańczykom:

“Ciągły transfer populacji Chińczyków do Tybetu w ostatnich latach spowodował, że Tybetańczycy stali się mniejszością we własnym kraju. Dzisiaj chińscy imigranci, którzy otrzymują preferencyjne traktowanie w edukacji, dostępie do miejsc pracy i prywatnej przedsiębiorczości niezmiernie przewyższają liczebnie sześć milionów Tybetańczyków. Tybetańczycy, z drugiej strony, traktowani są we własnym kraju jak obywatele drugiej kategorii”.

Według Dalajlamy:

“Nowi osadnicy chińscy stworzyli alternatywne społeczeństwo: chiński apartheid, który – odmawiając Tybetańczykom równego status społecznego i ekonomicznego we własnym kraju – grozi ostatecznie przytłoczeniem i wchłonięciem nas”.

Polityka chińska stworzyła wielkie napięcia, które prowadzą do okresowych wybuchów przemocy. W jednym takim wybuchu w 2008 r. między populacją tybetańską a osadnikami Han, świadek naoczny cytowany przez BBC donosił:

“Ulica jest właściwie w ogniu. Widziałem wielką liczbę żołnierzy w mieście. Nagle wybuchło szaleństwo. Tybetańczycy podpalili wszystkie sklepy chińskie. Czołgi na ulicy. Gaz łzawiący. Widziałem ludzi wynoszonych na noszach i zwykłych Tybetańczyków wpadających w szał. […] Kiedy biegli mnisi, nagle ludzie, policjanci pojawili się jakby znikąd i zaczęli ich bić, szarpać i kopać, kiedy biegli do głównego wejścia do świątyni”.Po tych starciach nadeszły informacje, że rząd chiński podniósł poziom kontroli i represji. Między marcem 2008 r. a marcem 2010 r. źródła tybetańskie na wygnaniu udokumentowały, że w starciach zginęło 228 Tybetańczyków, 1294 zostało rannych, 4657 arbitralnie internowanych, 371 skazanych, a 990 zniknęło. 20 października 2009 r. stracono w Lhasa czterech Tybetańczyków, podczas gdy władze chińskie potwierdziły tylko dwóch. 11 Tybetańczyków skazano na dożywocie. W większości wypadków oskarżeni nie mieli niezależnego adwokata, a kiedy wybrany przez oskarżonych prawnik miał ich reprezentować, władze blokowały to albo przez zastraszenie, albo z przyczyn proceduralnych.

Centralne władze chińskie są w pełni świadome sytuacji praw człowieka w Tybecie. W celu ukrycia tego przed obserwacją międzynarodową, ograniczyły ruch ludzi i informacji. Cudzoziemscy obywatele potrzebują specjalnego pozwolenia na odwiedzenie Tybetu – a takich pozwoleń odmawia się bardzo często (patrz oficjalne rady brytyjskiego Foreign Office). Żadne tego typu pozwolenia nie są potrzebne na odwiedzanie innych części Chin. Wspomnienie Tybetu jako celu podróży na podaniu o wizę chińską powoduje na ogół odmowę otrzymania wizy. Posiadanie literatury zachodniej o Tybecie powodowało, że cudzoziemcom odmawiano wjazdu do Chin, nawet jeśli posiadali ważną wizę. Dostęp internetowy do informacji o Tybecie jest zablokowany w całych Chinach.

Negocjacje między rządem chińskim a Dalajlamą/rządem tybetańskim na wygnaniu nie doprowadziły do żadnego postępu. Strony oskarżają sie wzajemnie o brak chęci dotarcia do pokojowego rozwiązania.

Wszystko to nie przeszkodziło premierowi Wielkiej Brytanii, Davidowi Cameronowi w odbyciu oficjalnej wizyty w Chinach na czele tego, co oficjalnie nazywa się “największą brytyjską misją handlową, jaka kiedykolwiek pojechała do Chin”. Pan Cameron nie skorzystał z tej okazji, by odwiedzić Okupowany Tybet.

Stosunek premiera Wielkiej Brytanii do kontaktów z Chinami jest zdecydowanie entuzjastyczny:

“Niektórzy w Europie i gdzie indziej widzą, że świat zmienia się i chcą zamknąć Chiny za bambusową kurtyną barier handlowych. Wielka Brytania chce zburzyć te bariery”.

“Żaden kraj w Europie nie jest bardziej otwarty na inwestycje chińskie niż Wielka Brytania”.

“Będę wspierał umowę handlową UE-Chiny z równym zdecydowaniem, z jakim wspieram umowę handlową UE-USA”.

I w tym wypadku czyny niewątpliwie poszły za słowami: nie mniej niż 10 porozumień o współpracy chińsko-brytyjskiej już zostało podpisanych.

Nie dziwię się zapałowi pana Camerona do współpracy z Chinami: zawsze twierdziłem, że większość polityków działa kierując się interesami (w najlepszym wypadku narodowymi, w najgorszym osobistymi) – i do diabła z etyką.

Ale istnieją kohorty aktywistów, którzy twierdzą, że powodują nimi wyłącznie względy etyczne. Mówią, że dążą do „sprawiedliwości” i hałaśliwie nawołują do bojkotowania Izraela za grzechy takie jak: „okupowanie ziemi palestyńskiej”, „nielegalne osiedla”, „uciskanie Palestyńczyków” itd. Chcą bojkotować izraelskie firmy, izraelskie towary, izraelskich akademików, izraelskie zespoły taneczne, izraelskie zespoły teatralne itd. itd. itd. Wzywają nawet do bojkotu firm współpracujących z firmami w Izraelu i żądają od słynnych piosenkarzy, by nie występowali w Izraelu. Wszystko to, ponieważ – jak powiadają – Izrael robi rzeczy nie tylko niemoralne, ale także sprzeczne z „prawem międzynarodowym”.Działacze BDS hałaśliwie protestowali, kiedy Mistrzostwa w piłce nożnej UEFA U-21 odbywały się w Izraelu. Nie wydali jednak było ani jednego pisku o Olimpiadzie w Chinach. Dlaczego?

Dlatego, jeśli nie uważają, że “moralność” i “prawo międzynarodowe” stosuje się wyłącznie do Żydów, trudno zrozumieć, dlaczego bojownicy BDS nie mieli zupełnie nic do powiedzenia przeciwko wizycie ich premiera i jego zapałowi do współpracy z Chińskimi Okupantami. Gdzie są wezwania do bojkotu?? W końcu zorganizowali oni kampanię przeciwko Tomowi Jonesowi wyłącznie za to, że zaśpiewał w Tel Awiwie; wyobraźmy sobie, co zrobiliby, gdyby David Cameron powiedział: „Będę wspierał umowę handlową UE-Izrael z równym zdecydowaniem, z jakim wspieram umowę handlową UE-USA!”

Oczywiście, bojkotowanie Chin jest trudniejsze niż bojkotowanie malutkiego Izraela. Z pewnością jednak, nie powinno to odstraszać ludzi, którzy mają takie wzniosłe ideały; w końcu w etyce chodzi o „mówienie prawdy w oczy silniejszemu”, nie zaś „zmawianie się przeciwko słabemu”. Czy może się mylę?

Nawołujący do bojkotu muszą się wytłumaczyć: w jakim sensie Arabowie palestyńscy są bardziej godni “sprawiedliwości” niż Tybetańczycy? Dlaczego Izrael ma być bojkotowany za pozwolenie Żydom na “osiedlanie się” w Jerozolimie, podczas gdy nie ma żadnego nawoływania do bojkotu Chin, które osiedliły miliony Chińczyków Han w Tybecie? Dlaczego prowadzi się kampanie przeciwko izraelskim pomidorom i awokado, ale okazuje całkowitą obojętność wobec olbrzymiego importu towarów chińskich? Dlaczego są szalone „protesty” przeciwko każdemu, choćby odlegle związanemu z demokratycznym Izraelem, ale nie słychać choćby piśnięcia przeciwko okupującym Tybet, autokratycznym, gwałcącym prawa człowieka Chinom?

Czekam na jakieś logiczne wyjaśnienie. I obiecuję, że je starannie przeanalizuję.

http://pol-inc-pol.com/2013/12/03/BDS'ers: explain!

Politically incorrect Politics, 3 grudnia 2013

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

___

Noru Tsalic

Izraelski bloger, obecnie pracuje w Wielkiej Brytanii.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 816 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk