Prawda

Poniedziałek, 1 marca 2021 - 23:04

« Poprzedni Następny »


Dziedzictwo ludzkiej cywilizacji


N. Mozes 2014-01-18

Niedawno minął tysięczny dzień szalejącej w Syrii wojny domowej z ponad 120 tysiącami zabitych, setkami tysięcy rannych i milionami pozostawionymi bez dachu nad głową. Wojna zniszczyła społeczną i ekonomiczną infrastrukturę kraju, a także spowodowała nieodwracalne zniszczenia niektórych najsłynniejszych w tym kraju zabytków, zaliczanych przez UNESCO do miejsc dziedzictwa światowego, takich jak stare miasta Damaszku i Aleppo.

Pisałem tu o http://www.listyznaszegosadu.pl/zderzenie-mentalnosci egipskim filozofie, który bezskutecznie przekonywał egipską komisję konstytucyjną, że istnieje tylko jedna cywilizacja ludzka, cywilizacja rozumu. Strażnikiem naszego kulturowego dziedzictwa jest, albo powinna być, agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych UNESCO. Ta wspaniała instytucja właśnie odwołała przygotowywaną od kilku lat wystawę pod hasłem  “People, Book, Land – The 3,500 Year Relationship of the Jewish People and the Land of Israel”. Wystawa miała zostać otwarta w Paryżu 20 stycznia 2014 roku w głównej siedzibie UNESCO. Z dnia na dzień wystawę odwołano  z powodu protestu 22 krajów arabskich, które stwierdziły, że taka impreza „może zaszkodzić procesowi pokojowemu” na Bliskim Wschodzie. Zainteresowanych odsyłam do http://www.jpost.com/International/UNESCO-delays-exhibit-on-Jewish-ties-to-Land-of-Israel-338500  materiału źródłowego w „Jerusalem Post”.

Od 2009 r. wszystkie rezolucje podjęte przez UNESCO, potępiające pojedyncze kraje - a było ich kilkadziesiąt - były skierowane przeciwko Izraelowi z jednym znamiennym wyjątkiem w 2012 r., kiedy to po UNESCO wybrało Syrię do komisji oceniającej petycje nadchodzące do UNESCO w sprawie praw człowieka, jak również do komisji oceniającej organizacje pozarządowe. Po ostrej akcji protestacyjnej rozpoczętej przez UN Watch, UNESCO wydało rezolucję potępiającą Syrię. I była to od 2009 roku jedyna rezolucja potępiająca jakikolwiek inny kraj poza Izraelem.

Syryjskie dziedzictwo kulturowe będzie przedmiotem tego artykułu i nieco inny problem z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie.  (A.K.)


Syryjskie zabytki i miejsca święte zniszczone w wojnie domowej


Niedawno minął tysięczny dzień szalejącej w Syrii wojny domowej z ponad 120 tysiącami zabitych, setkami tysięcy rannych i milionami pozostawionymi bez dachu nad głową. Wojna zniszczyła społeczną i ekonomiczną infrastrukturę kraju, a także spowodowała nieodwracalne zniszczenia niektórych najsłynniejszych w tym kraju zabytków, zaliczanych przez UNESCO do miejsc dziedzictwa światowego, takich jak stare miasta Damaszku i Aleppo. 2 lipca 2013 r. dyrektorka generalna UNESCO, Irina Bokowa  (ta sama która odwołała wystawę w Paryżu), wyraziła głęboki niepokój o syryjskie dziedzictwo kulturowe, pisząc, że zniszczenia  stanowią stratę dla całej ludzkości[1]. Pracująca jako doradca Amnesty International ds. reakcji kryzysowych, Donatella Rovera, powiedziała w sierpniu 2013 r. podczas wizyty w Aleppo: „Miasto jest całkowicie zniszczone, jego mieszkańcy uciekają. Niebezpieczeństwo dotyczące zabytków, o którym ostrzegaliśmy, zmaterializowało się"[2]. Ponadto setki meczetów i kościołów, jak również pomników historycznych przywódców muzułmańskich, zostały zniszczone albo przez siły reżimu Assada, albo przez ich przeciwników, a także informowano o kradzieżach i plądrowaniu zabytków na dużą skalę. Część zniszczeń zabytków i miejsc modlitw oraz plądrowanie zabytków była dziełem radykalnych grup islamskich, takich jak Islamskie Państwo Iraku i Syrii (ISIS) oraz Dżabhat Al-Nusra, które mają ideologię motywującą ich do niszczenia kościołów i pomników.


Nic dziwnego, że jako część wojny propagandowej między reżimem Assada a opozycją syryjską każda strona obwinia tę drugą o niszczenie i grabieże miejsc dziedzictwa i miejsc modlitw.


Niniejszy raport bada ten aspekt toczonej w Syrii wojny:


Zniszczone miejsca modlitw


Meczety


Gdy tylko rozpoczęło się powstanie w Syrii, meczety, podobnie jak place publiczne, stały się miejscami starć między siłami reżimu a demonstrantami, którzy używali ich jako punktów wyjścia dla wielu demonstracji antyreżimowych oraz jako miejsca schronienia. Syryjska Sieć Praw Człowieka, organ opozycji, ocenia, że podczas walk uszkodzono lub zniszczono 1450 meczetów w całym kraju[3], włącznie z meczetami zabytkowymi. Najsłynniejszym z nich jest meczet Umajjadów z ósmego wieku. Stare miasto Aleppo i jego meczet były epicentrum walk między powstańcami a reżimem i według Donatelli Rovera, doradzającej Amnesty International w kwestiach reakcji kryzysowych, która odwiedziła Aleppo w sierpniu 2013 r. “miasto było całkowicie zniszczone"[4]. Opozycja twierdzi, że siły rządowe podłożyły pułapki bombowe we wschodniej części muru otaczającego meczet i wysadziły w powietrze dużą część samego meczetu[5]. Według doniesień zniszczono bibliotekę i minaret[6].


 Meczet Umajjadów w Aleppo przed walkami (zdjęcie: al-sharq.com, 15 października 2011)

 

Meczet Umajjadów w Aleppo przed walkami (zdjęcie: al-sharq.com, 15 października 2011)
Meczet w jego obecnym stanie (zdjęcia: aksalser.com, 2 marca 2013; alwatanalarabi.com, 22 listopada 2013)
Meczet w jego obecnym stanie (zdjęcia: aksalser.com, 2 marca 2013; alwatanalarabi.com, 22 listopada 2013)

Także meczet Umajjadów z ósmego wieku w Damaszku został uszkodzony ogniem artyleryjskim, chociaż mniej poważnie. Umieszczony na starym mieście w Damaszku, które wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ten meczet uważany jest za jeden z siedmiu cudów islamu i jest czwartym najsłynniejszym meczetem po wielkich meczetach Mekki i Medyny oraz Al-Aksa w Jerozolimie. Według doniesień zachodnia fasada meczetu Umajjadów została uszkodzona pociskiem artyleryjskim, który zniszczył część mozaiki na wielkiej bramie meczetu[7]. 


Meczet  Umajjadów w Damaszku i zniszczona mozaika (zdjęcia: digitalartsphotography.com; all4syria.net, 20 listopada 2013)
Meczet  Umajjadów w Damaszku i zniszczona mozaika (zdjęcia: digitalartsphotography.com; all4syria.net, 20 listopada 2013)

Innym historycznym budynkiem uszkodzonym podczas walk jest meczet Chalida Ibn Al-Walida w Homs, zbudowany w XIX w. na ruinach XIII wiecznego meczetu.  


Meczet Chalida Ibn Al-Walida przed i po uderzeniem pociskiem artyleryjskim (zdjęcia:aksaler.com, 7 lipca 2013; radiosawa.com, 17 kwietnia 2013)
Meczet Chalida Ibn Al-Walida przed i po uderzeniem pociskiem artyleryjskim (zdjęcia:aksaler.com, 7 lipca 2013; radiosawa.com, 17 kwietnia 2013)

Według mieszkańców reżim i siły Hezbollahu, które przejęły panowanie nad miastem, wyniosły wszystko, co w nim było, włącznie z puszkami na datki. Ich działania miały także aspekt sekciarski, ponieważ zamieniły meczet sunnicki na wersję szyicką i zaczęli nawoływać na modły z minaretu według wersji szyickiej, by podkreślić swoje panowanie nad miastem i sprowokować mieszkańców. Informowano także, że siły reżimu i Hezbollahu pisały szyickie slogany na murach sunnickich meczetów w mieście Homs[8].


Miejsca chrześcijańskie


Wiele miejsc chrześcijańskich także uszkodzono podczas walk i robiły to obie strony. Według doniesień jednym z uszkodzonych budynków jest kościół Umm Al-Zenar w Homs, zbudowany w I wieku[9]. Siły reżimu zamieniły podobno Klasztor Cherubinów, położony w górach nad Damaszkiem, w bazę wojskową[10].


Brama kościoła Umm Al-Zenar w Homs (zdjęcie: dampress.net)
Brama kościoła Umm Al-Zenar w Homs (zdjęcie: dampress.net)

Z obszarów opanowanych przez radykalne organizacje islamskie, takie jak ISIS i Dżabhat Al-Nusra, informowano o umyślnym niszczeniu symboli chrześcijańskich. W mieście Al-Raqqa, ISIS podobno zniszczył i spalił zawartość dwóch kościołów w mieście, włącznie z księgami świętymi oraz usunął krzyże z dachów, zastępując je flagą[11]. Według innego doniesienia ISIS zamienił kościół ormiański w mieście na ośrodek daawa[12].


Ormiański kościół prawosławny Al-Szuhada w Al-Raqqa został zamieniony w ośrodek daawa  ISIS (zdjęcie: abouna.org, 12 kwietnia 2013)
Ormiański kościół prawosławny Al-Szuhada w Al-Raqqa został zamieniony w ośrodek daawa  ISIS (zdjęcie: abouna.org, 12 kwietnia 2013)

Według informacji syryjskiej agencji informacyjnej SANA, Dżabhat Al-Nusra spaliła także syriacki kościół w Deir Al-Zor[13].


Syriacki kościół w Deir Al-Zor (abouna.org, 27 września 2013)
Syriacki kościół w Deir Al-Zor (abouna.org, 27 września 2013)

Zbrojni islamiści, którzy weszli do miasta Maloula we wrześniu 2013 r., zniszczyli pomniki i ikony w klasztorze miejskim i porwali 12 zakonnic[14]. Próbowali także rozbić statuę Dziewicy Maryi stojącą nad miastem[15].

Synagogi


Jedna z najstarszych synagog świata mieści się w dzielnicy Dżobar w Damaszku. Podczas powstania synagoga została uszkodzona pociskiem artyleryjskim, a opozycja i siły reżimu oskarżają się wzajemnie o kradzież zabytków z tego miejsca[16].


Starożytne budynki i wykopaliska archeologiczne


Także skarby archeologiczne nie uniknęły uszkodzeń, dokonanych przez obie strony. Uszkodzone XI-wieczną Cytadelę Damaszku w północnozachodniej części murów starego miasta, którą w 1979 r. UNESCO wpisała na listę światowego dziedzictwa; starożytne miasto Palmira we wschodniej Syrii, niedawno dodane przez UNESCO do listy zagrożonych miejsc światowego dziedzictwa, doznało poważnych uszkodzeń.


Budynek w Palmirze uszkodzony przez pocisk artyleryjski (zdjęcie: sharek.aljazeera.net/node/62278)
Budynek w Palmirze uszkodzony przez pocisk artyleryjski (zdjęcie: sharek.aljazeera.net/node/62278)

Innym miejscem historycznym, któremu grozi powtarzający się ogień artyleryjski, jest Zamek Krzyżowców (Krak des Chevaliers) w Homs, uważany za jeden z najważniejszych na świecie monumentów średniowiecznych.


Krak des Chevaliers w Homs; wnętrze po ostrzale (zdjęcia: aksalser.com; zaman-alwsl.net, 22 października 2013)
Krak des Chevaliers w Homs; wnętrze po ostrzale (zdjęcia: aksalser.com; zaman-alwsl.net, 22 października 2013)

Kradzież zabytków


W dodatku do niszczenia starodawnych budynków były liczne doniesienia o nielegalnych wykopaliskach i kradzieży zabytków z wykopalisk archeologicznych, włącznie z wykopaliskami w Palmirze; w Al-Raqqa w północnej Syrii, która jest opanowana przez ISIS[17]; w chrześcijańskiej wsi Maloula, która jest opanowana przez Dżabhat Al-Nusra[18]; i w chrześcijańskiej wsi Sadad w okręgu Homs[19]. Przewodnicząca UNESCO ostrzegła niedawno, że to szabrowanie zagraża dziedzictwu Syrii[20].


Niszczenie pomników


Według doniesień, wojownicy z radykalnych organizacji islamskich, takich jak ISIS i Dżabhat Al-Nusra, zniszczyli pomniki historycznych postaci muzułmańskich na obszarach, które opanowali, twierdząc, że pomniki naruszają nakazy islamskie. Syryjska Sieć Praw Człowieka informowała, że pomnik kalifa Abbasydów, Haruna Al-Raszhyda (763-809) w mieście Al-Raqqa został rozbity i zrzucony na ziemię. Mieszkańcy twierdzą, że odpowiedzialni za to są członkowie ISIS, którzy „obiecali, że zniszczą wszystkie pomniki w mieście" [21]


Rozbity pomnik kalifa Haruna Al-Raszyda (zdjęcie: Al-Hayat, Londyn, 10 października 2013)

Rozbity pomnik kalifa Haruna Al-Raszyda (zdjęcie: Al-Hayat, Londyn, 10 października 2013)Pomnik poety abbasydzkiego, Abula Ali Al-Maarriego został rozbity w mieście Maaret Al-Numan na południe od Idlib przez wojowników Dżabhat Al-Nusra[22].

 
Tłumaczenie M.K.

*N. Mozes jest pracownikiem badawczym w MEMRI.

 

Przypisy (nie spolszczone):

 

[1] Unesco.org, July 2, 2013.

[2] Syria-news.com, August 7, 2013.

[3] Other estimates talk of 3000 mosques. Etilaf.org, November 30, 2013.

[4] Syria-news.com, August 7, 2013.

[5] Alarabiya.net, November 21, 2013.

[6] SANA (Syria), April 25, 2013; syria-news.com, August 7, 2013.

[7] All4syria.info, November 20, 2013.

[8] Zamanalwsl.net, January 6, 2014.

[9] Abouna.org, January 6, 2014.

[10] All4syria.info, November 11, 2013.

[11] Alarabia.net, December 26, 2013; Aranews.org, October 23, 2013.

[12] Abouna.org, April 12, 2013.

[13] SANA (Syria), June 20, 2013.

[14] Al-Nahar  (Lebanon), December 3, 2013.

[15] Champress.net, September 10, 2013.

[16] Almodon.com, September 8, 2013; Damaspost.com, March 28, 2013.

[17] Now.mmedia.me, November 4, 2013.

[18] Al-Akhbar (Lebanon), December 12, 2013.

[19] All4syria.net, November 3, 2013.

[20] Dp-news.com December 14, 2013.

[21] Al-Hayat (London), October 4, 2013.

[22] Champress.net, October 30, 2013.

Źródło; MEMRI, Badania i analizy Nr 1051, 14 stycznia 2014
Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 830 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk