Prawda

Środa, 1 kwietnia 2020 - 14:19

« Poprzedni Następny »


Terroryści wzywają do zabijania Żydów – z siedziby ONZ w Gazie


Bassam Tawil 2019-10-29

Być może pora powiedzieć głośno, że w ONZ jest rasizm, który ONZ nie tylko reprezentuje, ale także utrwala. Być może pora, by wszystkie kraje, a szczególnie Stany Zjednoczone, które płacą tak dużą część rachunku za finansowanie ONZ, wreszcie płaciły tylko za to, czego chcą i otrzymywały to, za co płacą. (Zdjęcie: Drew Angerer/Getty Images)
Być może pora powiedzieć głośno, że w ONZ jest rasizm, który ONZ nie tylko reprezentuje, ale także utrwala. Być może pora, by wszystkie kraje, a szczególnie Stany Zjednoczone, które płacą tak dużą część rachunku za finansowanie ONZ, wreszcie płaciły tylko za to, czego chcą i otrzymywały to, za co płacą. (Zdjęcie: Drew Angerer/Getty Images)

Przywódcy kilku palestyńskich frakcji znowu wzywają do nasilenia ataków terrorystycznych na Żydów. Różnica tym razem polega na tym, że robią to podczas strajku okupacyjnego przed biurem Narodów Zjednoczonych w Strefie Gazy.


Przywódcy palestyńskich frakcji postanowili wydać swoje wezwanie do zabijania Żydów przed biurem ONZ w Strefie Gazy. To jest tak, jakby prosili ONZ o aprobatę dla ich nieustających ataków terrorystycznych przeciwko Izraelowi.


Co jest jasne – i niepokojące – to, że funkcjonariusze ONZ w Strefie Gazy postanowili zachować milczenie, kiedy palestyńscy przywódcy przyszli przed ich biuro, by podżegać ludzi do nasilenia ataków terrorystycznych.


Strajk okupacyjny był zorganizowany przez „wydział Jerozolimy” Hamasu, grupy terrorystycznej, która rządzi Strefą Gazy od lata 2007 roku. Celem strajku okupacyjnego, według Hamasu, był protest wobec wizyt Żydów na Wzgórzu Świątynnym, lub po arabsku Haram Al-Szarif – miejscu w Jerozolimie, które jest święte i dla muzułmanów, i dla Żydów.


Hamas, który rządzi w Strefie Gazy koło Egiptu, i Autonomia Palestyńska (AP), która rządzi na Zachodnim Brzegu koło Jordanii, jak również inne palestyńskie grupy od dawna prowadzą zaciekłą kampanię podżegania przeciwko decyzji izraelskich władz, by pozwolić Żydom na wchodzenie na Wzgórze Świątynne.


Palestyńczycy sprzeciwiają się obecności Żydów na Wzgórzu Świątynnym – czy są odwiedzającymi, czy też wierzącymi. Żydowskie modlitwy na Wzgórzu Świątynnym są całkowicie zabronione przez izraelską policję i żydowskim zwiedzającym nie wolno śpiewać, szeptać, modlić się lub dokonywać jakiegokolwiek pokazu religijności. Niemniej Palestyńczycy nadal podżegają przeciwko żydowskim wizytom, ignorując fakt, że izraelskie władze nie pozwalają Żydom modlić się na Wzgórzu Świątynnym.


Funkcjonariusze oraz media AP i Hamasu regularnie opisują spokojne wizyty Żydów jako „agresywne inwazje ekstremistycznych osadników żydowskich na meczet Al-Aksa”.  


Nie trzeba mówić, że żydowscy odwiedzający nigdy nie wchodzą do meczetu, który mieści się w części Wzgórza Świątynnego. To jednak nie powstrzymuje palestyńskich przywódców przed kłamaniem swojej ludności i reszcie świata, że „Żydzi bezczeszczą nasz meczet”.


Funkcjonariusze ONZ w Strefie Gazy, którzy słyszeli te kłamstwa podczas strajku okupacyjnego, nie zadali sobie trudu zareagowania na te fałszywe twierdzenia. Milczenie funkcjonariuszy ONZ wiele mówi o ich postawie wobec podżegania przeciwko Izraelowi i oszczerstwach rzucanych na Żydów, co stało się integralną częścią kultury tak ONZ, jak Palestyńczyków.  


Nikt zresztą nie oczekiwał, że ONZ i jej wysocy rangą przedstawiciele naprawdę przeciwstawią się przywódcom terrorystów w Strefie Gazy. Niemniej ONZ powinna była przynajmniej wydać oświadczenie potępiające przywódców, którzy przyszli do jej biura w Strefie Gazy, by szerzyć kłamstwa i oszczerstwa, i wzywać do przemocy wobec Żydów.


Niestety, to się nie zdarzyło, dając palestyńskim przywódcom powód do przekonania, że ta międzynarodowa organizacja dała im zielone światło na kontynuowanie morderczych planów.


Rada Praw Człowieka ONZ ma „Specjalnego Sprawozdawcę”, którego mandatem jest "identyfikowanie istniejących i wyłaniających się przeszkód do korzystania z prawa wolności religii lub przekonania i przedstawianie rekomendacji o sposobach i środkach przezwyciężenia takich przeszkód”.


Ten mandat jednak ewidentnie nie obejmuje prawa Żydów do wchodzenia na Wzgórze Świątynne, uważane przez żydowskich wiernych za ich najświętsze miejsce. Część z czterech podtrzymujących murów wokół Wzgórza Świątynnego pochodzi z czasów Drugiej Żydowskiej Świątyni z pierwszego wieku n.e. Mury zbudowano wokół szczytu góry Moriah, gdzie zgodnie z przekazem biblijnym Abraham miał poświęcić swojego syna, Izaaka.  


Podczas protestu przed biurem ONZ, Muszir al-Masri, wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu, wezwał Palestyńczyków do przeprowadzania ataków nożowniczych, strzelania i ataków pojazdami na Żydów za ich uzgodnione z władzami wizyty na Wzgórzu Świątynnym, tym razem podczas żydowskiego święta. Al-Masri wzywał AP, by pozwoliła Palestyńczykom żyjącym pod jej rządami na Zachodnim Brzegu na „podjęcie akcji przez ataki nożami, kulami i pojazdami przeciwko Żydom. Niech syjonistyczny wróg zrozumie, że jak długo meczet Al-Aksa nie jest bezpiecznie pod rządami muzułmanów, [tak długo] syjoniści nie będą żyli bezpiecznie w ziemi Palestyny” - powiedział al-Masri.


Następnie al-Masri wezwał arabskich mieszkańców Jerozolimy do „buntu przeciwko bezczeszczeniu meczetu Al-Aksa przez stada osadników”. Coraz częściej wszyscy Izraelczycy są nazywani „osadnikami”, niezależnie od tego, czy nimi są, czy nie. Może wydaje się to łatwym sposobem demonizowania Żydów zarówno lokalnie, jak na międzynarodowym polu. Dla Palestyńczyków cały Izrael jest jednym wielkim osiedlem, które należy zlikwidować.  


Al-Masri napadł także na kraje arabskie za domniemane angażowanie się w normalizację stosunków z Izraelem. „Normalizacja niektórych reżimów arabskich z syjonistycznym wrogiem jest zatrutym sztyletem w plecy  Jerozolimy i meczetu Al-Aksa. To pozwala syjonistom na kontynuowanie bezczeszczenia Al-Aksy i judaizowanie Jerozolimy”.  


Al-Masri i przywódcy grup palestyńskich, którzy uczestniczyli w proteście przed biurem ONZ, mówią otwarcie, że chcą, by Palestyńczycy na nowo podjęli "Intifadę noży", jaka miała miejsce między 2015 a 2016 rokiem. Podczas tego trwającego rok „powstania” Palestyńczycy dokonali ponad 400 ataków nożowych i bronią palną, jak również 75 ataków pojazdami, zabijając w sumie 85 Izraelczyków i raniąc ponad 1400.  


Trzeba zaznaczyć, że ta fala terroryzmu wybuchła wkrótce po tym, jak prezydent AP, Mahmoud Abbas oskarżył Żydów o "bezczeszczenie swoimi brudnymi stopami” meczetu Al-Aksa – kłamstwo, które powstało 90 lat wcześniej, zapoczątkowane przez ówczesnego Wielkiego Muftiego Jerozolimy,  Hadż Amina al-Husseiniego. Nowoczesne kłamstwo Abbasa z 16 września 2015 roku było hasłem dla Palestyńczyków, by wyjść na ulice i dźgać nożami, strzelać i taranować Żydów samochodami.


Abbas obiecał także, że każdy Palestyńczyk zabity podczas zamachu terrorystycznego, „trafi do raju”. Dokładnie jego słowa brzmiały tak:

"Nie pozwolimy Żydom bezcześcić meczetu Al-Aksa i Jerozolimy. [Meczet] Al-Aksa jest nasz i oni nie mają prawa bezcześcić go swoimi brudnymi stopami. Błogosławimy każdą kroplę krwi, która została rozlana za Jerozolimę, która jest czystą i niewinną krwią, krwią rozlaną dla Allaha, z wolą Allaha. Każdy męczennik trafi do raju, a każdy ranny zostanie nagrodzony przez Allaha”.

Hamas i grupy palestyńskie wzywają teraz Abbasa, by spełnił swoją obietnicę i pozwolił Palestyńczykom podjąć na nowo ”Intifadę noży”. Frakcje mówią, że siły bezpieczeństwa Abbasa na Zachodnim Brzegu nie powinny wstrzymywać terrorystów od podjęcia na nowo szału zabijania Żydów.  


Talal Abu Tharifeh, inny palestyński przywódca terrorystyczny, który uczestniczył w strajku okupacyjnym przed biurem ONZ, skorzystał z okazji, by wezwać do „masowego powstania” przeciwko Izraelowi w proteście przeciwko żydowskim wizytom na Wzgórzu Świątynnym. Abu Tharifeh, jeden z przywódców grupy terrorystycznej OWP, Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny (DFWP), powiedział wyraźnie, że nie chodzi mu o pokojowy protest:

"Chcemy masowej Intifady, która będzie w stanie wpłynąć na równowagę siły w terenie w celu przeciwstawienia się posunięciom izraelskim. Pora zamienić retorykę na starcia [z Izraelem] w terenie”.

Zarówno al-Masri, jak Abu Tharifeh powiedzieli, że przedstawiają wezwania do rozpoczęcia terrorystycznych ataków przeciwko Żydom w imieniu wielu ”narodowych i islamskich frakcji” zarówno na Zachodnim Brzegu, jak w Strefie Gazy. Czyli ci dwaj mężczyźni mówili, że ich wezwanie do zabijania Żydów nie jest ich prywatną inicjatywą, ale jest zatwierdzone przez liczne grupy, które reprezentują setki tysięcy Palestyńczyków.  


Tymczasem AP Abbasa na Zachodnim Brzegu wydaje się aprobować te nowe groźby palestyńskich grup terrorystycznych. Kontrolowane przez AP media, szczególnie oficjalna palestyńska agencja informacyjna Wafa, niemal codziennie kontynuuje podżeganie Palestyńczyków przeciwko żydowskim wizytom na Wzgórzu Świątynnym.

W depeszy z 10 października Wafa użyła terminologii Hamasu, by niepoprawnie określić taką wizytę:

"189 [żydowskich] osadników wdarło się do kompleksu meczetu Al-Aksa pod ścisłą ochroną izraelskiej policji okupacyjnej. Osadnicy przeprowadzili prowokacyjne tury po tym miejscu”.

Wydaje się, że ONZ i reszta międzynarodowej społeczności nie ma problemu z trwającym podżeganiem i kłamstwami Palestyńczyków przeciwko Żydom.  


Przez pozwalanie Hamasowi i innym przywódcom terrorystycznym na wzywanie Palestyńczyków do ataków nożowych i strzelania do Żydów ONZ raz jeszcze ujawnia swoje prawdziwe oblicze – stronniczość na rzecz terrorystów i łamanie własnych konwencji praw człowieka w sprawie wolności religijnej i dostępu do miejsc świętych. Można tylko wyobrażać sobie oburzenie, gdyby Żydzi stali przed biurem ONZ i wzywali do rozpoczęcia fali ataków terrorystycznych na Arabów lub muzułmanów.  


Gdyby ONZ była naprawdę zainteresowana w przyczynieniu się do pokoju na Bliskim Wschodzie, surowo zganiłaby przywódców palestyńskich za używanie ich budynków do wzywania do zabijania Żydów. Dostarczanie miejsc pracy i żywności Palestyńczykom jest miłą rzeczą, jaką ONZ robi w Strefie Gazy. Jednak zamykanie oczu na podżeganie i szkalowanie, szczególnie jeśli są one głoszone z własnego terenu ONZ, tylko ośmiela terrorystów i zachęca do dalszego rozlewu krwi – żydowskiej krwi.


Być może pora powiedzieć głośno, że w ONZ jest rasizm, który ONZ nie tylko reprezentuje, ale także utrwala. Być może pora, by wszystkie kraje, a szczególnie Stany Zjednoczone, które płacą tak dużą część rachunku za finansowanie ONZ, wreszcie płaciły tylko za to, czego chcą i otrzymywały to, za co płacą.

 

Trrorists Call for Killing Jews – from UN HQ in Gaza

Gatestone Institute, 23 października 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Bassam Tawil

Muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Synchronizacja Marek Eyal 2019-10-29


Brunatna fala

Znalezionych 744 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10
Iran strzela do protestujących, Europa spiskuje, by wzbogacić morderców   Tobin   2019-12-05
Inwersja antysemityzmu     2019-12-03
Trzeba zakończyć prześladowania ludzi przez radykałów   Franklin   2019-11-29
Były terrorysta wypomina Warren i Sandersowi popieranie palestyńskich terrorystów.   Greenfield   2019-11-25
Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści   Tobin   2019-11-21
Prawdziwa twarz sprawy palestyńskiej   Collier   2019-11-20
Palestynizm i zasada ”przede wszystkim zaszkodzić”   Rosenthal   2019-11-16
Prawo do samoobrony dla wszystkich poza Izraelem   Tobin   2019-11-15
Jestem imigrantem z Indii. Zaczepiono mnie w Bonn w Niemczech, bo wzięto mnie za Żyda.   Uniyal   2019-11-13
Czego boją się palestyńscy przywódcy?   Toameh   2019-11-12
UE popiera Iran – czołowego kata dzieci na świecie   Rafizadeh   2019-11-06
Otwartość ONZ na turecki plan dla północnej Syrii, podczas gdy 300 tysięcy Kurdów musi uciekać   Frantzman   2019-11-04
Dlaczego Hamas popiera wojnę Erdogana   Toameh   2019-10-31
Terroryści wzywają do zabijania Żydów – z siedziby ONZ w Gazie   Tawil   2019-10-29
Zapowiedź wielkiej wojny?   Koraszewski   2019-10-28
Nowi „baszybuzucy” Turcji: Wolna Armia Syrii   Bekdil   2019-10-27
"Antynormalizacja" z Izraelem: prawdziwy cel   Tawil   2019-10-24
Dwa oblicza antysemityzmu   Yemini   2019-10-22
Co przyjaciele Iranu robią w Gazie   Toameh   2019-10-20
Jak Erdogan planował tę czystkę etniczną   Lowe   2019-10-17
Solidarność z Palestyńczykami – obsesyjna odskocznia do antysemityzmu   Collier   2019-10-04
Zamienione w broń palestyńskie dzieci   Roth   2019-09-28
Chrześcijanie masakrowani, media odwracają wzrok   Meotti   2019-09-27
Szminkowanie trupa z Oslo   Koraszewski   2019-09-21
Boko Haram: krwawy terror, końca nie widać   Bulut   2019-09-18
Dorastaliśmy nienawidząc i przeklinając Żydów   Koraszewski   2019-09-15
Iran jest gotowy do ”wymazania syjonistycznego reżimu z mapy”   Rafizadeh   2019-09-14
Ewoluująca ideologia białej supremacji i jej protagoniści   i Yigal Carmon   2019-09-13
Wojna, pokój, podżegacze i podżegani   Koraszewski   2019-09-12
Palestyńczycy: Dlaczego fakty miałyby nam wchodzić w drogę?   Tawil   2019-09-11
Bal tchórzy, opętanych i szubrawców   Koraszewski   2019-09-05
Do europejskich przywódców: żydowskie życie jest tanie   Milliere   2019-09-03
Hamas, Islamski Dżihad: "Krąg ognia rozszerza się"   Toameh   2019-08-31
Wehikuł czasu Mahmouda Abbasa skazuje pokój (raz jeszcze)   Tobin   2019-08-30
Kto mówi, że przestępstwo nie popłaca?   Bedein   2019-08-23
Pięć nagłówków pokazuje antysemickie incydenty na całym świecie - analiza   Frantzman   2019-08-22
Proirańska, antyizraelska polityka zagraniczna Niemiec   Kern   2019-08-14
Palestyńczycy w potrzebie lustra?   Tawil   2019-08-11
Powody, dla których pokojowe rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego zawsze zawodzą   Hamid   2019-08-10
BDS, Omar Shakir i eliminacjonizm wobec izraela   Steinberg   2019-08-04
Plan Hamasu i Iranu na zlikwidowanie Izraela   Tawil   2019-07-29
Walka z BDS. Część I   Rosenthal   2019-07-27
Hamas maszeruje, by zniszczyć Izrael   Toameh   2019-07-26
Antyizraelskie prawa zaproponowane przez Dublin: złe dla Irlandii, gorsze dla Palestyńczyków, straszne dla wszystkich   Franklin   2019-07-13
Nihil novi   Lewin   2019-07-11
Tak, antysyjonizm jest tylko najnowszą odmianą antysemityzmu     2019-07-04
Palestyńscy ”umiarkowani”: karabiny, granaty i terroryzm    Tawil   2019-06-29
Dlaczego neonaziści tak bardzo kochają ruch BDS?     Marquardt-Bigman   2019-06-26
Haniebny wzrost antysemityzmu a antysemicki tweet znanego aktora   Frantzman   2019-06-25
Zatajany los palestyńskich chrześcijan   Ibrahim   2019-06-24
Mułłowie obiecują ”koniec” Izraela i amerykańskiej cywilizacji   Rafizadeh   2019-06-22
Rewelacje o Hezbollahu w Wielkiej Brytanii częścią niepokojącego trendu obłaskawiania Iranu   Frantzman   2019-06-19
Normalizacja islamskiego antysemityzmu   Wójcik   2019-06-06
Ludobójstwo chrześcijan weszło na ”alarmujący etap”   Ibrahim   2019-05-29
Na początku był Arab z nożem. 180 lat wykrętów (wersja 2)   Collier   2019-05-21
Bliskowschodni ruch antypokojowy   Toameh   2019-05-20
Radziecki antysyjonizm i współczesny antysemityzm lewicy   Tabarovsky   2019-05-18
Między Eurowizją a tańcem z Hamasem   Collins   2019-05-12
Ilhan Omar – ignorancja i bigoteria w sprawie rakiet z Gazy   Dershowitz   2019-05-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk