Prawda

Niedziela, 1 października 2023 - 10:40

« Poprzedni Następny »


Przebudzony antysemityzm, książka Davida Bernsteina


Adam Levick 2022-11-25


Amerykański językoznawca i komentator polityczny John McWhorter ukuł termin Przebudzony Rasizm na najnowszą falę elitarnych, radykalnych, „antyrasistowskich” działaczy, którzy twierdzą, że rasizm jest tak głęboko zakorzeniony w tkance amerykańskiego życia, że jest odporny na tradycyjne prawa obywatelskie i ustawodawstwo antyrasistowskie.


Aby wyrównać szanse, liberalno-demokratyczne systemy rządów – które nie są w stanie sprostać utopijnemu zadaniu osiągnięcia idealnego parytetu rasowego – muszą zostać radykalnie zrekonstruowane, aby umożliwić to, o czym Ibram X. Kendi, autor książki How To Be An Anti-Racist nazywa bez cienia ironii „antyrasistowską dyskryminacją” grup, które „odnoszą nieproporcjonalne sukcesy”.


Jedyną rzeczą, która ma znaczenie dla takich działaczy, są różnice rasowe w wynikach ekonomicznych i społecznych, które są postrzegane jako wystarczający dowód na rasizm. Nie tylko wszystkie inne możliwe czynniki prowadzące do nierównych wyników są ignorowane, ale nawet rozważanie innych wyjaśnień jest uważane za rasizm.


Tak więc „uprzywilejowani” biali i ci, których określa się mianem „graniczących z białymi”, muszą zaakceptować przyszłość, w której będą musieli stawić czoła „postępowej bigoterii”, aż do całkowitego równości rasowej we wszystkich dziedzinach życia.


Chociaż orędownicy Przebudzonego Rasizmu zwykle skupiają się tylko na paradygmacie czarno-białym, kwestia tego, gdzie Żydzi (i inne odnoszące sukcesy, ale historycznie upośledzone mniejszości) znajdują się w ramach tej binarności rasowej, rzadko pojawia się w dyskursie publicznym.


W jednym z rozdziałów swojej znakomitej i ważnej książki Woke Antisemitism: How a Progressive Ideology Harms Jews, David L. Bernstein opowiada historię o żydowskim przyjacielu, który dorastał w biedzie, stracił ojca jako małe dziecko i był celem antysemickich ataków w szkole i zmagał się z dysleksją. Jednak po ukończeniu studiów udało mu się zdobyć tytuł MBA i znaleźć pracę w dużej firmie konsultingowej, gdzie sumiennie pracował i kilkakrotnie awansował.


Po zabójstwie George'a Floyda jego firma zdecydowała się dokonać poważnych zmian kadrowych w celu promowania wartości „równości i włączenia” (DEI). Jedną ze zmian była decyzja prezesa o zwolnieniu części nadreprezentowanej białej kadry i zatrudnieniu większej liczby osób ze „marginalizowanych społeczności”.


Jednym z pracowników zwolnionych w wyniku tej restrukturyzacji rasowej był przyjaciel Davida, który pomimo swojego nieuprzywilejowanego pochodzenia stał się – w oczach dominującej ortodoksji DEI – uprzywilejowanym białym człowiekiem. Jak zauważył Bernstein, „doprowadzone do logicznego wniosku, podejście Przebudzonego ideologa do równości” w miejscu pracy, na uniwersytecie iw innych miejscach nieuchronnie będzie miało tego rodzaju wpływ na Żydów.


Problem z Przebudzoną ortodoksją, wyjaśnia Bernstein, w swojej dogłębnej analizie – która obejmuje jego doświadczenia z pierwszej ręki jako przywódcy gminy żydowskiej, który ma do czynienia z jej rosnącym wpływem na żydowskie szkoły i organizacje, oraz jego pracę jako dyrektora Jewish Institute for Liberal Values (JILV) – jest rasowy esencjalizm, który redukuje ludzi do uciskanych kolorowych i uprzywilejowanych białych ciemiężców.


W ramach tego manichejskiego ujęcia Żydzi, mimo że są historycznie uciskaną mniejszością i przedstawiani jako nie-biali, a nawet jako wrogowie „białej rasy” przez neonazistów i innych skrajnie prawicowych antysemitów, są zazwyczaj klasyfikowani jako „biali ” lub „graniczący z białymi”.


Rolą, do jakiej Przebudzona lewica wyznaczyła Żydów, jest przyznanie przez nich ich przywilejów i wkładu w supremację białych oraz tego, że stali się „sojusznikami białych” dla naprawdę uciskanych mniejszości rasowych. Jak pisze Bernstein: „Jeśli ktoś jest powstrzymywany przez białą supremację, ktoś inny musiał być przez nią wspierany”. Wynika z tego, dodaje, że „Żydzi będą postrzegani jako czerpiący zyski kosztem czarnych”. Kwalifikacje i zasługi są w oczach Przebudzonej lewicy iluzją zaprojektowaną w celu legitymizacji rasistowskiego systemu.


Ten paradygmat rasowy „ciemiężyciele kontra uciskani”, który utożsamia władzę z deprawacją, a bezsilność z cnotą, pisze Bernstein, jest również w coraz większym stopniu dla przebudzonej lewicy automatycznym sposobem postrzegania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Przy patrzeniu przez podwójną soczewkę, pisze Bernstein, „Izraelczycy są odwiecznymi oprawcami, i nie ma tu miejsca na jakiekolwiek niuanse” – jest tylko sztywny wzór, według którego, jak wielokrotnie pokazaliśmy, wiele mediów relacjonuje wydarzenia w regionie.


Bernstein zauważa, że kolejnym przerażającym elementem nowej Przebudzonej ideologii, przyjętej przez wielu przywódców gmin żydowskich, jest to, że odmawia ona poddania swoich idei krytycznej analizie. Programy żydowskie, które promują takie podejście – pod pozorem programów różnorodności – zwykle przedstawiają swój pogląd na rasizm nie jako dyskusyjną teorię, ale jako bezdyskusyjną mądrość.


Bernstein nie może uwierzyć, że tak mało Żydów i żydowskich przywódców nie jest podejrzliwych wobec takiego dogmatycznego podejścia w świetle faktu, że namiętna debata jest tak ważna dla żydowskiego życia i tradycji.


Ale być może najbardziej szokującym faktem przedstawionym w Woke Antisemitism jest wynik ankiety zleconej przez JILV, pokazującej, w jaki sposób nowe poglądy Przebudzonych na temat rasy, rasizmu i Żydów przeniknęły do świadomości publicznej. Ankieta, która obejmowała mniej więcej taką samą liczbę Demokratów i Republikanów, zawierała następujące pytanie:


Czy zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem?

„Ameryka jest strukturalnie rasistowskim krajem, w którym biali Amerykanie i graniczące z białymi grupy, które naśladują białą kulturę (jak Amerykanie pochodzenia azjatyckiego i Amerykanie pochodzenia żydowskiego), mają niesprawiedliwą przewagę, którą należy się zająć, aby osiągnąć równość”.

Wyniki pokazują, że wielu respondentów zgodziło się z tym stwierdzeniem, w tym przytłaczająca większość samozwańczych postępowców.Jednak książka Bernsteina nie jest jakąś „ponurą wizją” przyszłości. Oferuje dobrze uzasadnione obalenie ortodoksji Przebudzonej lewicy w kwestiach Żydów i rasy, a kończy się ważnymi i praktycznymi radami, w jaki sposób społeczność żydowska – zwłaszcza instytucje żydowskie – mogą walczyć z tą nową plagą antysemityzmu działającego pod pozorem antyrasizmu.


Książka Bernsteina jest niezwykle ważnym wkładem nie tylko w walkę z nowym, Przebudzonym antysemityzmem, ale w szerszą walkę z niebezpiecznym wdzieraniem się antyliberalizmu do naszej kultury, edukacji i życia obywatelskiego.


A review of ‘Woke Antisemitism’ by David Bernstein

Camera U.K., 13 listopada 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Adam Levick jest redaktorem Camera U.K. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1321 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14
Świat muzułmański musi zjednoczyć się przeciwko Izraelowi     2023-04-12
Was gesagt werden muss (Co musi zostać powiedziane)   Koraszewski   2023-04-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk