Prawda

Środa, 30 wrzesnia 2020 - 05:56

« Poprzedni Następny »


Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną


Lyn Julius 2020-06-04

Druga (palestyńska) strona muru bezpieczeństwa. Ilustracja do eseju Einat Wilf.
Druga (palestyńska) strona muru bezpieczeństwa. Ilustracja do eseju Einat Wilf.

The War of Return właśnie ukazała się na półkach księgarskich książka pod tym tytułem. Jej autorzy, była posłanka do Knesetu, Einat Wilf i dziennikarz Adi Schwartz zasypują Zoom prezentacjami głównych argumentów z książki, która jest obecnie dostępna w angielskim przekładzie. Autorzy pokazują ponad wszelką wątpliwość, że palestyński cel – „prawo powrotu” dla palestyńskich uchodźców wojennych, których liczba niepowstrzymanie rośnie na początku każdego rozdziału – nie zmienił się of 1948 roku. Dla osiągnięcia swojego celu palestyńskie kierownictwo nie używa karabinów ani czołgów – próbowali tego i ponieśli porażkę. Chcą zmienić charakter żydowskiego państwa przez zalanie Izraela chmarami powracających uchodźców.


Książka pokazuje, jak Zachód, albo przez przypadek, albo umyślnie od dziesięcioleci podtrzymuje tę fantazję.


Schwartz i Wilf utrzymują, że hrabia Bernadotte, szwedzki mediator z ramienia ONZ, chociaż wkrótce po wojnie 1948 roku został zabity, ponosił w tym dużo winy. Jako pierwszy zaakceptował, że arabski sprzeciw wobec syjonizmu jest niezmiennym prawem natury. Zamiast pozwolić państwom arabskim na rozwiązanie problemu palestyńskich uchodźców, przekazał odpowiedzialność za nich Organizacji Narodów Zjednoczonych.     

Artykuł 11 Rezolucji 194 ONZ z grudnia 1948 roku, często cytowany jako prawna podstawa „prawa powrotu”, opierał się na planie Bernadotte’a użycia konfliktu arabsko-izraelskiego jako środka do zapewnienia zachodniej kontroli. Następnie państwom arabskim udało się udaremnić każdą próbę zakończenia działania zajmującej się wyłącznie Palestyńczykami Agencji Narodów Zjednoczonych Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie i Robót Publicznych (UNRWA), z jej ciągle rosnącą liczbą zarejestrowanych palestyńskich „uchodźców”, a z czasem używać jej jako wylęgarni terrorystycznej przemocy. Przewodniczący OWP, Jaser Arafat manewrował przez lata procesu Oslo z podwójną mową, wypowiadając puste słowa o uznaniu Izraela, ale nigdy nie rezygnując z ostatecznego, wywrotowego celu palestyńskiego powrotu.


Palestyński cel ucieleśniony w „prawie powrotu” nie jest związany czasem. Arabom zabrało stulecia wygnanie krzyżowców z Bliskiego Wschodu. Tak chcą też zrobić z syjonistami.


Istnieje precedens – żądanie powrotu milionów etnicznych Niemców na ziemie, które dziś są Polską. Nigdy jednak nie zdobyli politycznego poparcia i zostali zintegrowania w powojenne Niemcy z pełnym obywatelstwem.  


Liga Arabska jest wraz z palestyńskim kierownictwem współwinna, jako że nigdy nie uchyliła rezolucji 1457 z 1959 roku, zabraniającej nadawania uchodźcom obywatelstwa w goszczących ich krajach arabskich. Autorzy przyznają, że Jordania, gdzie żyje 40 procent palestyńskich „uchodźców”, jest jedynym krajem, który przyznał im obywatelstwo.


Cel ”Prawa powrotu” jest widoczny jak na dłoni. Jednak zachodni dyplomaci i medialni specjaliści stanowczo odmawiają poważnego potraktowania tego problemu. Jest to broń polityczna, nadrzędna wobec humanitarnego rozwiązania problemu uchodźców przez rehabilitację i przesiedlenie. W jednym, zaskakującym wypadku Palestyńczycy zrównali z ziemią eksperymentalna farmę Musa Alami w pobliży Jerycha, której celem miało być polepszenie losu ich braci-uchodźców.


Arabscy uchodźcy z Palestyny i żydowscy uchodźcy z krajów arabskich, uciekający do Izraela, zamienili miejsca w mniej więcej równych liczbach. Jest rozczarowujące, że w książce są tylko dwa pobieżne wspomnienia o żydowskich uchodźcach. Jak się wydaje, więcej jest o bhutańskich uchodźcach z Nepalu. W rzeczywistości przedstawiono kilka planów wymiany ludności i własności. W lipcu 1949 roku iracki premier, Nuri al-Said, pierwszy zaproponował, by ponad 100 tysięcy irackich Żydów przetransportować do Izraela w zamian za taką samą liczbę Palestyńczyków. (Ostatecznie, tylko 14 tysięcy Palestyńczyków przybyło do Iraku.) Były plany, by Izrael kupił 100 tysięcy dunamów (10 tysięcy hektarów) ziemi w Libii na przesiedlenie 17 tysięcy palestyńskich uchodźców. Autorzy wspominają tylko o podobnym planie dla Gazy.

 

To pominięcie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę że żydowscy uchodźcy byli tematem pracy doktorskiej tłumacza, Eylona Levy’ego.


Adi Schwartz także pisał dużo o żydowskich uchodźcach, wskazując na „Plan Marshalla dla uchodźców” na początku lat 1950. Amerykańska pomoc miała być podzielona równo między Izrael i państwa arabskie, z każdą stroną otrzymującą 50 milionów dolarów na zbudowanie infrastruktury do wchłonięcia uchodźców. Pieniądze na przesiedlenie arabskich uchodźców wręczono Organizacji Narodów Zjednoczonych, a Amerykanie dali krajom arabskim kolejne 53 miliony dolarów na „kooperację techniczną”. W efekcie, strona arabska otrzymała dwukrotność pomocy danej Izraelowi, mimo że Izrael przyjął więcej uchodźców, także Żydów z krajów arabskich.  


Jest prawdopodobne, że autorzy nie chcieli zbaczać od polemiki, której celem jest przekonanie Zachodu – głównego sponsora UNRWA – do rozmontowania tej organizacji. Jednak związek z żydowskimi uchodźcami ustawia los palestyńskich uchodźców w kontekście. Służą jako współczesny model udanego przesiedlenia.


Książka wykonuje jednak użyteczną pracę przez przedarcie się przez gąszcz fałszywych twierdzeń i wprowadzającej w błąd terminologii wokół arabsko-izraelskiego konfliktu. The War of Return rzuca światło tam, gdzie jest ono potrzebne – na antysemityzm leżący u podstaw arabskiego odrzucenia istnienia Izraela.  

 

The Palestinian ’right of return’ is a political weapon

JNS.org, 21 maja 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaLyn Julius  

 

Dziennikarka, współzałożycielka brytyjskiego stowarzyszenia HARIF, Żydów pochodzących z Północnej Afryki i krajów Bliskiego Wschodu; stowarzyszenia informującego o liczącej trzy tysiące lat historii Żydów na Bliskim Wschodzie i o losie tej mniejszości wyznaniowej i religijnej w XX wieku. Rodzina Lyn Julius pochodzi z Iraku.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 795 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10
Iran strzela do protestujących, Europa spiskuje, by wzbogacić morderców   Tobin   2019-12-05
Inwersja antysemityzmu     2019-12-03
Trzeba zakończyć prześladowania ludzi przez radykałów   Franklin   2019-11-29
Były terrorysta wypomina Warren i Sandersowi popieranie palestyńskich terrorystów.   Greenfield   2019-11-25
Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści   Tobin   2019-11-21
Prawdziwa twarz sprawy palestyńskiej   Collier   2019-11-20
Palestynizm i zasada ”przede wszystkim zaszkodzić”   Rosenthal   2019-11-16
Prawo do samoobrony dla wszystkich poza Izraelem   Tobin   2019-11-15

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk