Prawda

Niedziela, 24 października 2021 - 18:05

« Poprzedni Następny »


Nie tak postępowa sprawa palestyńska


Petra Marquardt-Bigman 2015-07-03


Wydaje się, że większość ludzi, którzy popierają “propalestyński” aktywizm na kampusach, uważa się za politycznie postępowych. Niewątpliwie jednak wiele jest w „sprawie palestyńskiej” rzeczy zupełnie nie postępowych. Pierwszym problemem jest, że większość „propalestyńskiego” aktywizmu może być słuszniej opisana jako antyizraelski aktywizm, który aż nazbyt często potępia jedyne żydowskie państwo świata słowami odbijającymi echem hasło nazistów: „Żydzi są naszym nieszczęściem”. Ponadto, ci postępowi ludzie, którzy głoszą „sprawę palestyńską” są albo obojętni, albo ignorują dobrze udokumentowane reakcyjne i ekstremistyczne poglądy, stanowiące główny nurt wśród Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i w Gazie.

Palestyńska opinia publiczna od dawna jest monitorowana przez instytuty takie jak  Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), Palestinian Center for Public Opinion (PCPO) i Jerusalem Media and Communication Center (JMCC). Badania prowadzone przez te instytuty często obejmują aktualne kwestie, istotne tylko dla wewnętrznej polityki palestyńskiej, ale wiele sondaży oferuje fascynujące obrazy postaw Palestyńczyków, które media informujące o konflikcie izraelsko-palestyńskim całkowicie ignorują, mimo że stanowią one w znacznej mierze wyjaśnienie, dlaczego tak trudno rozwiązać ten konflikt.   


Weźmy na przykład relacjonowanie wojny latem zeszłego roku: podczas gdy media skupiały się wyłącznie na cierpieniach mieszkańców i dewastacji Gazy, przeważająca większość Palestyńczyków czuła się zwycięzcami i przypisywała Hamasowi zasługę za to „zwycięstwo”. Bezpośrednio po wojnie gigantyczne 79% Palestyńczyków uważała Hamas za zwycięzcę, a chociaż nie zostało spełnione żadne z żądań Hamasu, 59% wierzyło, że „osiągnięcia” uzasadniały „straty ludzkie i materialne poniesione przez Strefę Gazy”. Równocześnie 80% popierało „wystrzeliwanie rakiet ze Strefy Gazy na Izrael” – rzekomo jako środek zakończenia „oblężenia i blokady”, tj. ograniczeń narzuconych wyłącznie z powodu wystrzeliwania rakiet i ataków terrorystycznych z Gazy. Najbardziej chyba szokujące jest to, że wyraźna większość 57% popierała „odpalanie rakiet z zamieszkałych obszarów Strefy Gazy”, akceptując tym samym, że mieszkańcy Gazy będą zagrożeni uderzeniami izraelskimi w wyrzutnie rakietowe Hamasu.

 

To prawda, że te liczby wkrótce zmieniły się, odzwierciedlając nieco zmniejszony entuzjazm i wyniki sondaży ujawniły interesujące różnice między Gazą a Zachodnim Brzegiem. Niemniej Hamas, który używa dzielnic cywilnych do wystrzeliwania rakiet i poświęcił olbrzymie zasoby na wybudowanie wyrafinowanej sieci tuneli, która uczyniła, że wojna była właściwie nieunikniona, wygrałby z łatwością wybory palestyńskie po wojnie, która przyniosła Gazie tyle śmierci i zniszczenia. Faktycznie, kiedy Hamas wiosną tego roku wygrał wybory do rady studenckiej na Zachodnim Brzegu, wielu twierdziło, że ten wynik odzwierciedla szersze trendy polityczne, a jeden z funkcjonariuszy Hamasu oznajmił natychmiast, że było to zwycięstwo „rakiet Brygad Al-Kassam”.

 

Jak najdalsi od krytykowania tego militarystycznego i nacjonalistycznego ferworu wiodący aktywiści antyizraelscy, tacy jak Ali Abunimah i Max Blumenthal powtarzają go i usprawiedliwiają. Abunimah posunął się nawet do sprzeciwu wobec krytyki doraźnych egzekucji publicznych ludzi oskarżonych podczas wojny przez Hamas o kolaborację. Podobnie faszystowska i ludobójcza Karta Hamasu, która przedstawia wizję społeczeństwa poświęconego “dżihadowi” i sankcjonowanemu religijnie zabiciu wszystkich Żydów, jest na ogół z grzecznością ignorowana przez aktywistów.  

  

W rzeczywistości, obecnie dość powszechnie uważa się za niesmaczne i “prawicowe” zauważanie dobrze udokumentowanego codziennego podżegania do nienawiści w mediach palestyńskich i w życiu publicznym. Kilka lat temu w artykule  w “New York Times” przyznano otwarcie, że ta szanowana gazeta woli ignorować ten temat. Opłakane rezultaty tego podżegania widać jednak w sondażach opinii muzułmańskiej prowadzonych przez Pew Research Center.

 

Po zamachach 9/11, Pew przez dziesięć lat monitorował muzułmańską opinię publiczną, badając stosunek do Al-Kaidy i Osamy bin Ladena i wyniki sondaży dokumentują, że przez te dziesięć lat Palestyńczycy pozostawali najżarliwszymi wielbicielami bin Ladena.Te wyniki są tym bardziej szokujące, że uczestników badań pytano, czy mają “zaufanie”, że bin Laden “dokona słusznych rzeczy w sprawach światowych”. W 2003 r. bin Laden inspirował w Palestyńczykach więcej “zaufania” niż ich idol, Jaser Arafat.  Jak wskazuje palestyński entuzjazm dla przywódcy Al-Kaidy, poparcie dla terroryzmu wśród Palestyńczyków jest bardzo szerokie, także, kiedy celem nie jest Izrael. Wśród badanej przez Pew populacji muzułmańskiej Palestyńczycy od dawna najsilniej popierają zamachy samobójcze wycelowane w cywilów „żeby bronić islamu od jego wrogów”.   Choć najnowsze wyniki Pew pokazują dość radykalny spadek poparcia palestyńskiego dla zamachów samobójczych między 2013 a 2014 rokiem, Al-Kaida nadal otrzymuje od Palestyńczyków najwyższe miejsce w ocenach “przychylnych”, choć Pew notuje, że palestyńskie „poparcie spadło o dziewięć punktów procentowych od 2013 r.”. Teraz więc “tylko” jeden spośród każdej czwórki Palestyńczyków ma “przychylny” pogląd na Al-Kaidę.

 

Warto zauważyć, że ostatnie dwie tabele pokazują wyraźną różnicę poglądów muzułmanów izraelskich i muzułmanów w Gazie i na Zachodnim Brzegu, mimo że Palestyńczycy zazwyczaj twierdzą, iż wszyscy Arabowie izraelscy są Palestyńczykami.

 

Biorąc pod uwagę skłonność do ekstremizmu na terytoriach palestyńskich, nie dziwi, że większość Palestyńczyków twierdzi uparcie, iż “prawa i potrzeby ludu palestyńskiego nie mogą być zaspokojone, jak długo istnieje państwo Izrael”. Jest to jednak pogląd szeroko podzielany na Bliskim Wschodzie.

 

Ponieważ przez “prawa i potrzeby ludu palestyńskiego” rozumie się zazwyczaj posiadanie własnego państwa, jest zdumiewające, jak rzadko dyskutuje się, jakie właściwie państwo wyobrażają sobie Palestyńczycy. Pierwszym być może, wartym zauważenia punktem palestyńskiej proponowanej konstytucji jest to, że podważa ona palestyńskie twierdzenia o odrębnej tożsamości: Artykuł 2 definiuje Palestynę jako “część ojczyzny arabskiej” i identyfikuje „lud palestyński” jako „część narodu arabskiego i islamskiego”. Artykuł 7 określa, że “zasady islamskiego szariatu są głównym źródłem ustawodawstwa”, podczas gdy “wyznawcy religii monoteistycznych” otrzymują jedynie prawo do “organizowania statusu osobistego i spraw religijnych według własnego szariatu i wyznań religijnych w ramach prawa [stanowionego], zachowując jedność i niezależność ludu palestyńskiego”.

 

Przeważająca większość Palestyńczyków jest muzułmanami; według obecnych szacunków, chrześcijanie stanowią tylko 1-2% populacji Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy. Jak podaje sondaż Pew z 2013 r., który obejmował niemal 40 tysięcy muzułmanów z 39 krajów, Palestyńczycy z Gazy i Zachodniego Brzegu należeli do populacji muzułmańskich o najbardziej ekstremistycznych poglądach na rolę islamu w społeczeństwie: 89% Palestyńczyków chce prawa szariatu; 66% popiera karę śmierci dla muzułmanów nawracających się na inną religię; 76% popiera okaleczenie jako karę za kradzież i szokujące 84% chce kamieniowania cudzołożników.

 

 “Sprawiedliwość” może być jednym z centralnych haseł rzekomo postępowego ruchu BDS, ale „sprawiedliwości” średniowiecznego szariatu, jakiej chcą Palestyńczycy, jest żądaniem skupionym wyłącznie na Izraelu. „Równość” jest innym celem, do jakiego, według własnych oświadczeń” dąży BDS, ale także tutaj jest problem z bardzo wybiórczą interpretacją, ponieważ Palestyńczycy nie są specjalnie chętni do przyznania równości kobietom, nie mówiąc już o gejach. Podobnie jak olbrzymia większość populacji muzułmańskich na całym świecie, 89% muzułmanów palestyńskich uważa homoseksualizm za zło moralne; tylko 1% jest gotowy widzieć to jako moralnie akceptowalne. Jeśli chodzi o tak zwane „morderstwa honorowe”, mniej niż połowa (około 45%) muzułmanów palestyńskich odrzuca te morderstwa jako nigdy nie uzasadnione. I, podobnie jak w większości społeczeństw muzułmańskich, olbrzymia większość Palestyńczyków – 87% - twierdzi, że żona musi zawsze być posłuszna mężowi. Tylko 33% muzułmanów palestyńskich wierzy, że żona powinna mieć prawo do rozwodu ze swoim mężem, a tylko 43% myśli, że synowie i córki powinni mieć równe prawa dziedziczenia. Wreszcie, inne centralne hasło BDS – wolność – także wydaje się być czymś, co niekoniecznie ma być zastosowane w państwie palestyńskim, którego podobno pragną: zapytani czy wolą demokrację, czy silnego przywódcę, 55% muzułmanów palestyńskich wybrało demokrację, a 40% wolało silnego przywódcę; zapytani jaki wpływ polityczny powinni mieć przywódcy religijni, 29% chciało silnego wpływu politycznego przywódców religijnych, a kolejne 45% przynajmniej jakiegoś wpływu politycznego przywódców religijnych.

 

Wobec tego silnego poparcia wpływów politycznych dla przywódców religijnych – i wobec celu BDS, którym jest zastąpienie Izraela państwem o większości muzułmanów palestyńskich – jest niewątpliwie ważna świadomość, jakiego rodzaju wpływ polityczny wywierali palestyńscy przywódcy religijni w ostatnich latach. Niestety, palestyńscy przywódcy religijni mają długą historię zaprzeczania związków Żydów z Jerozolimą; w tym jest oczywiście negowanie istnienia Świątyni. W niedawno opublikowanym doniesieniu Reutersa Wielki Mufti Jerozolimy twierdził, że Wzgórze Świątynne w całości ma być uważane za teren Al-Aksy (meczetu) i że “żydowskie modlitwy w Al-Aksie [tj. wszędzie na Wzgórzu Świątynnym, które jest najświętszym miejscem judaizmu] są nie tyle obrazą, ile agresją”. Tego samego Wielkiego Muftiego można zobaczyć w tym wideo z 2012 r., gdzie zapowiadają go jako mówcę, którego słowa “są konieczne z powodu naszej wojny z potomkami małp i świń” (tj. z Żydami); Wielki Mufti spełnia oczekiwania i recytuje osławione islamskie sankcjonowanie zabicia wszystkich Żydów, które cytowane jest także w karcie Hamasu.Inny bardzo niedawny incydent miał miejsce z udziałem szejka Chaleda al-Mughrabiego, nauczyciela religijnego, który na jednym z regularnych wykładów w meczecie Al-Aksa uczył swoich studentów wszystkich kalumnii antysemickich, jakie mógł sobie przypomnieć i wymyślić, włącznie z oszczerstwem o mordzie rytualnym – które przedstawił jako uzasadnienie Holocaustu – jak również twierdzeń takich jak „Żydzi oddają cześć szatanowi, zorganizowali zamachy 9/11 i panują nad wolnomularzami, którzy składają w ofierze swoje żony i dzieci w tajnych ceremoniach”. Kiedy Centrum Simona Wiesenthala wysłało list protestacyjny do króla Jordanii Abdullaha i do prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmouda Abbasa, szejk potwierdził swoje stanowisko i bronił swojej antysemickiej tyrady na następnym wykładzie. Być może nie całkiem przypadkowo powtórzył skargę popularną wśród antyizraelskich aktywistów, że ich „krytyka” Izraela i syjonizmu niesłusznie zostaje potępiona jako antysemityzm: „Jeśli dajesz radę Żydowi, natychmiast mówi: ‘Podżegasz do rasizmu, jesteś antysemitą’. Natychmiast. To stało się dla nich chwytem, stale powtarzanym zdaniem, […] jakie rzucają każdemu człowiekowi, który daje im radę”.

 

Jedynie bigoci zaprzeczyliby, że gromy al-Mughrabiego były antysemickie, ale wszystko, co on naprawdę zrobił, to mówił o Żydach w taki sam sposób, w jaki antyizraelscy aktywiści mówią o państwie żydowskim: tak jak al-Mughrabi kojarzył Żydów z każdym złem, jakie mógł wymyślić, aktywiści antyizraelscy kojarzą Izrael z każdym złem, jakie mogą wymyślić. Jeśli chodzi o aktywistów antyizraelskich, jest bardzo niewiele, czego nie mogą powiedzieć, jeśli tylko zastąpią słowo „Żydzi” słowem „syjoniści”.  W sposób nieunikniony cel demonizowania jedynego państwa żydowskiego na świecie jako czystego zła, któremu trzeba stawiać opór i wyeliminować, wymaga uproszczonej, czarno-białej narracji, która przedstawia Palestyńczyków tylko jako ofiary zasługujące na bezkrytyczne poparcie w ich heroicznej walce przeciwko niecnym siłom syjonizmu.

 

The not so progressive Palestinian cause

Jerusalem Post, 21 czerwca 2015

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaPetra Marquardt-Bigman

Mieszka w Izraelu, wychowała się w Niemczech, pochodzi z rodziny niemieckich uchodźców z terenów dzisiejszej Polski, studiowała w USA, gdzie obroniła pracę doktorską o amerykańskim wywiadzie w nazistowskich Niemczech, prowadzi blog "The Warped Mirror".


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 964 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25
Nowe furie najstarszej nienawiści   Savodnik   2021-05-24
Trąby i silniki czołgów: punkt zwrotny w Gazie?   Kemp   2021-05-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk