Prawda

Środa, 21 kwietnia 2021 - 15:50

« Poprzedni Następny »


Nazizm, komunizm, islamizm


Noru Tsalic 2014-09-19


W wieku XX widzieliśmy wzlot i upadek dwóch morderczych ideologii: nazizmu Hitlera i „komunizmu”, praktykowanego przez tyranów takich jak Stalin i Mao. Ta pierwsza ideologia została (miejmy nadzieję) wymazana przez masową reedukację po wojnie światowej, która kosztowała życie 70 milionów ludzi, ta druga w końcu załamała się od środka pod ciężarem własnej, głębokiej niemoralności – ale dopiero po tym, jak pochłonęła życie około 100 milionów ludzi.

Dzisiaj widzimy wzlot kolejnej bestialskiej ideologii – islamizmu. Dlaczego umieszczam ją w tej samej kategorii? Bardzo proste: ponieważ do niej pasuje.


To prawda, mimo że już są winni koszmarnych zbrodni, islamizm – jeszcze – nie spowodował milionów ofiar; ale też nie zrobiły tego ani nazizm, ani komunizm do lat 1930.


Z drugiej strony, wszystkie te trzy ideologie ekstremistyczne mają te same fundamentalne cechy.


Po pierwsze
, wszystkie trzy zasadzają się na tezie o supremacji – a mianowicie, że pewna grupa ludzi jest z natury lepsza od wszystkich innych. Czym, dokładnie, jest Grupa Panów, zależy od tego, na jakim wyróżniku koncentruje się dana grupa. Ponieważ nazizm widział świat z perspektywy „rasowej”, jego podstawową tezą była wyższość „rasy aryjskiej” (Rasy Panów czyli Herrenvolk); skoncentrowani na różnicach „społecznych” komuniści zadekretowali, że „proletariat” jest z natury wznioślejszy niż jakakolwiek inna klasa; dla islamistów, którzy patrzą na świat przez pryzmat „religii”, wyznawcy islamu mają prawo do niekwestionowanej, zarządzonej przez Boga supremacji.  


Weźmy na przykład następujące oświadczenie:


Jest obowiązkiem członków innych ras zaprzestanie kwestionowania suwerenności rasy aryjskiej w tym regionie, ponieważ od dnia, w którym inne rasy przejęłyby władzę, nie byłoby niczego poza masakrą, wygnaniem i terrorem. 


Takie oświadczenie z pewnością przypomina wczesną ideologię nazistowską lub te, którą głosi obecnie ruch neo-nazistowski. Niemniej nie pochodzi ani z propagandy nazistowskiej, ani neo-nazistowskiej; po prostu parafrazuje (wyłącznie przez zastąpienie terminologii „religijnej” terminologią „rasową”) akapit z Kowenantu Islamskiego Ruchu Oporu (Hamasu). Prawdziwy cytat brzmi:


Jest obowiązkiem wyznawców innych religii zaprzestanie kwestionowania suwerenności islamu w tym regionie, ponieważ od dnia, w którym ci wyznawcy przejęliby władzę, nie byłoby niczego poza masakrą, wygnaniem i terrorem.


Początkowo ideologia nazistowska nie opowiadała się za fizyczną eksterminacją “innych ras” – to przyszło później. Zdaniem wczesnych ideologów nazizmu tym rasom można było pozwolić żyć, pod warunkiem, że akceptowały supremację aryjczyków i nie próbowały zanieczyścić Rasy Panów. Zasada rasowa (Rassegrundsatz) wydrukowana na każdym wydanym przez nazistów “zaświadczeniu o aryjskości” oznajmiała:


Zgodnie z myśleniem narodowym, które oddaje pełną sprawiedliwość wszystkim innym ludom, nie ma wyrażenia wyższy lub niższy, ale obce domieszki rasowe.


Wersja Hamasu zawiera więcej słów, ale zasadniczo jest podobna:


Islamski Ruch Oporu jest ruchem humanistycznym. Troszczy się o prawa człowieka i kieruje się tolerancją islamską, kiedy ma do czynienia z wyznawcami innych religii. Nie antagonizuje żadnego z nich, poza sytuacją, kiedy jest przezeń antagonizowany lub kiedy stoi na przeszkodzie i ogranicza jego posunięcia lub marnuje jego wysiłki. Pod skrzydłem islamu wyznawcy trzech religii – islamu, chrześcijaństwa i judaizmu – mogą współistnieć w pokoju ze sobą. Pokój nie byłby możliwy poza skrzydłem islamu.   


Kiedy grupy takie jak ISIS wydają chrześcijanom ultimatum: “nawróć się na islam, zaakceptuj jego supremację lub giń”, wyrażają w bardziej praktyczny sposób tę samą zasadę ideologiczną.


Komunistyczna odmiana supremacji jest oczywista, na przykład w tych słowach Trockiego:


Kiedy mówimy o rządzie pracy, mamy na myśli to, że hegemonia należy do klasy robotniczej. […] Supremacja polityczna proletariatu jest nie do pogodzenia z jego [obecnym] niewolnictwem ekonomicznym. […] Rewolucja socjalistyczna na Zachodzie pozwoli nam zamienić tymczasową supremację klasy robotniczej bezpośrednio w dyktaturę socjalistyczną.

 

Po drugie, wszystkie trzy skrajne ideologie propagują światopogląd, w którym istnieje wewnętrzny, wieczny i nieunikniony konflikt między nadrzędną “Grupą Panów” (rasą, klasą lub religią) a “innymi”. Nie trzeba dodawać, że ci „inni”, mimo że są z natury gorsi, mają zamiar podporządkować sobie Grupę Panów. Konflikt (nazwij go “Kampf um Lebensraum”, “walką klas” lub “dżihadem”) jest fundamentalny nie tylko dla ideologii, ale dla jej praktycznego zastosowania. Konflikty (szczególnie jeśli są przedstawiane jako globalne i quasi-egzystencjalne) reprezentują „wyjątkowe okoliczności” albo „force majeure”; jako takie uzasadniają stosowanie „wyjątkowych środków”.


Tak samo jak islamiści dzisiaj, zarówno naziści, jak komuniści szeroko posługiwali się torturami i egzekucjami. (Co ciekawe, naziści praktykowali obcinanie głów jako formę egzekucji, podobnie jak robią to dzisiaj islamiści; czasami naziści używali także wygodniejszej kuli rewolwerowej w kark, jak to też robili kaci Stalina i palestyńscy islamiści przeciwko „kolaborantom”.) Wszystkie trzy ruchy używały terroru w celu odstraszenia dysydentów i osłabienia oporu.

 

Po trzecie, wszystkie trzy ideologie mają podobny cel ostateczny: zlikwidowanie istniejącej „niesprawiedliwości” i zastąpienie jej „nowym porządkiem globalnym”. Celem jest zatem, nieodmiennie, „Doskonały Świat”; tak doskonały, że ten cel usprawiedliwia, a nawet uświęca mordercze środki. Ten „Doskonały Świat” – nazwij go Tysiącletnią Rzeszą, Światowym Komunizmem lub Islamskim Kalifatem – będzie osiągnięty jako wynik ostatecznego zwycięstwa Grupy Panów na „innymi”.

 

Islamizm należy do tej samej kategorii, co nazizm i komunizm; ale co to znaczy w kategoriach praktycznych? Czy znaczy to, że musimy walczyć w kolejnej wojnie światowej? Albo czekać dziesięciolecia w koszmarnej równowadze terroru, aż ta nowa mordercza ideologia znajdzie własną drogę na śmietnik historii?


No cóż, niekoniecznie; nie będziemy musieli, jeśli zrozumiemy podobieństwo i zastosujemy lekcję wyciągniętą z doświadczeń z poprzednimi dwiema postaciami supremacji.


Biorąc pod uwagę ich cel ostateczny (“Doskonały Świat”), skrajne ideologie są z natury ekspansjonistyczne. Zarówno pragną, jak potrzebują zdobyczy terytorialnych. „Pragną”, ponieważ ekspansja pokazuje sukces; „potrzebują” w celu zdobycia zasobów ludzkich i materialnych do przeżycia i dalszej ekspansji. Wynika z tego, że trzeba ich ograniczyć geograficznie – i nie pozwolić na zdobycze terytorialne. Jak wyjaśniałem w innym artykule  (tłumaczonym i publikowanym w „Listach”), przeciwstawienie się inwazji Hitlera na Austrię i Czechosłowację mogło uchronić przed wojną światową; umożliwiło ją tolerowanie tych agresji.  


Choć jednak geograficzne ograniczenie konfliktu jest koniecznością taktyczną, nie jest strategią. Samo w sobie ograniczenie po prostu zamienia chorobę o ostrym przebiegu w chorobę chroniczną. Która może ostatecznie zniknąć – ale tylko po dziesięcioleciach cierpienia i tylko jeśli żaden z jej ostrych ataków nie zabije pacjenta.


Pamiętajmy jednak, że tym, co w końcu skończyło nazizm, nie było zwycięstwo Aliantów w II wojnie światowej; miliony Niemców, Austriaków itd. o wypranych mózgach nie zmieniły swoich poglądów z dnia na dzień tylko dlatego, że Niemcy przegrały wojnę. Rzeczywistym rozwiązaniem był proces masowej reedukacji, który nastąpił po wojnie i trwał przez lata, a nawet dziesiątki lat. Podobnie, choć blok komunistyczny załamał się od środka, nie zdarzyło się to, podczas gdy Zachód siedział bezczynnie; ani nie był to wynik wyłącznie polityki ograniczania. Zachód prowadził aktywną działalność propagandową; na przykład, dwie radiostacje – Wolna Europa i Radio Liberty – nadawały nieocenzurowane wiadomości, edukację do demokracji i inne programy. Zestawiali te programy dysydenci i działacze antykomunistyczni pochodzący z bloku komunistycznego i nadawano je po rosyjsku, po polsku, po czesku, po węgiersku, po rumuńsku itd. Radio Wolna Europa i Radio Liberty odegrały ważną rolę w informowaniu i edukowaniu ludzi zza Żelaznej Kurtyny i przyczyniły się do osłabienia i z czasem załamania się reżimów komunistycznych. Reżimy te uważały te programy radiowe za tak niebezpieczne, że czyniły olbrzymie wysiłki, by je zgłuszyć. A kiedy zagłuszanie okazało się nieskuteczne… W 1981 r. Ilich Ramírez Sánchez (palestyński terrorysta wenezuelskiego pochodzenia o pseudonimie Carlos Szakal) podłożył bombę w kwaterze głównej tych dwóch radiostacji w Monachium, powodując duże szkody i raniąc kilku pracowników radiostacji.  Dokumenty tajnych służb, znalezione po upadku reżimów komunistycznych, pokazały, że dyktator rumuński, Nicolae Ceaușescu, zapłacił Szakalowi za przeprowadzenie tego zamachu.


Zastanawia, dlaczego dzisiaj nie ma żadnych podobnych wysiłków propagandowych? Dlaczego nie ma radiostacji w stylu Radio Liberty, nadającej otwarcie pro-demokratyczne i anty-islamistyczne programy po arabsku, w farsi, dari, pasztu i urdu? Dlaczego nie ma stacji telewizyjnej, by przeciwważyć „oficjalną linię” zadekretowaną przez dyktatorów Bliskiego Wschodu oraz bardziej subtelną propagandę szerzoną przez Al-Dżazirę? Koniecznością jest także dużo silniejsza, dużo pewniejsza siebie propaganda oparta o Internet.


Dla wielu ludzi na Zachodzie słowo “propaganda” brzmi pejoratywnie; co jest jednak złego w propagowaniu przesłania demokracji liberalnej, praw człowieka i postępu jako alternatywy do nienawiści, obskurantyzmu i prymitywizmu szerzonych przez islamistów? Jak właściwie masy na Bliskim Wschodzie (które nigdy nie doświadczyły demokracji liberalnej) mają odrzucić islamistyczne pranie mózgów, kiedy jedyną alternatywą, jaką znają, jest brutalny, niekompetentny i skorumpowany reżim „świeckich” dyktatorów?


Wbrew, być może, powszechnemu przekonaniu, istnieją Arabowie, Irańczycy, Afgańczycy i Pakistańczycy, którzy wierzą w demokrację liberalną i sprzeciwiają się islamizmowi. Dajmy im niezbędne narzędzia, żeby ich głos był słyszany. Oni nie potrzebują broni – potrzebują możliwości dotarcia do swoich społeczeństw. Dajmy im ten głos TERAZ, a za 10 lat będziemy uważali to za najlepszą inwestycję, jakiej kiedykolwiek dokonaliśmy.


Nazism, Communism, Islamism

Politically-incorrect Politics, 14 września 2014

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaNoru Tsalic

Izraelski bloger, obecnie pracuje w Wielkiej Brytanii.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Przesłanie zwyklak 2014-09-19


Brunatna fala

Znalezionych 846 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk