Prawda

Środa, 20 października 2021 - 09:11

« Poprzedni Następny »


Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny


Elder of Ziyon 2020-12-11

Demonstracja w Durban 2001r.
Demonstracja w Durban 2001r.

Magazyn “Time” opublikował artykuł Sanyi Mansoor, The Trump Administration is Cracking Down Against a Global Movement to Boycott Israel. Here’s What You Need to Know About BDS [Administracja Trumpa rozprawia się z globalnym ruchem bojkotu Izraela. Oto, co musisz wiedzieć o BDS]. Autorka udaje, że jest to obiektywne przedstawienie faktów – ale w rzeczywistości jest to propaganda na rzecz BDS.

Oto najbardziej bezczelne przykłady:

BDS formalnie zainaugurowała w 2005 roku koalicja około 170 palestyńskich grup społeczeństwa obywatelskiego.

Omawianie początków BDS bez wspomnienia prawdziwego powstania tego ruchu na złej sławy antyizraelskiej i antysemickiej konferencji w Durban w 2001 roku jest świadomym ukrywaniem jego żydożerczego pochodzenia.

 

Podczas Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych przeciwko Rasizmowi, Rasowej Dyskryminacji, Ksenofobii i Nietolerancji jej członkowie sprzedawali egzemplarze Protokołów mędrców Syjonu a żydowscy delegaci byli nękani. 

 

Przypomnijmy, że USA i Izrael opuścili tę konferencję z powodu rozbuchanego antysemityzmu, jak również usunięcia słów przeciwko antysemityzmowi z proponowanego końcowego oświadczenia.  Rezolucja konferencji zawierała zdania, w których Izrael nazywano “rasistowskim państwem apartheidu”, winnym “systematycznego dokonywania rasistowskich zbrodni włącznie ze zbrodniami wojennymi, aktami ludobójstwa i czystki etnicznej… i państwowego terroru wobec narodu palestyńskiego”. Język był tak zakłamany, że nawet Amnesty International i Human Rights Watch wyraziły niepokój w sprawie końcowej rezolucji, ale uznały, że dobro przeważa nad złem, więc jednak poparły ją (był to wzór, który tylko pogorszył się w kolejnych latach).

BDS rozpoczął się w 2005 roku – zaledwie jeden rok po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (ICJ) wydał opinię doradczą, że „Budowanie przez Izrael bariery na okupowanym terytorium palestyńskim jest nielegalne”.

Autorka tego artykułu tutaj i w innych  miejscach próbuje przedstawić BDS jako organizację wyłącznie przeciwną “osiedlom”, nie zaś istnieniu Izraela jako całości. BDS nie ma nic wspólnego z opinią ICJ.

Bojkoty, chociaż są częstą postacią protestów bez przemocy i skutecznym sposobem podnoszenia świadomości w danej sprawie, często nie są skuteczne w tworzeniu znaczącego lub natychmiastowego uszczerbku gospodarczego lub zmiany polityki. Pod koniec lat 1950. Afrykański Kongres Narodowy w RPA wezwał zagraniczne rządy do wycofania inwestycji, zatrzymania handlu i zaprowadzenia szerokiego bojkotu południowoafrykańskich towarów konsumenckich, uniwersytetów i sportu. W latach 1790. angielscy i amerykańscy abolicjoniści bojkotowali cukier produkowany przez niewolników.  

A w latach 1930. naziści rozpoczęli bojkot żydowskich sklepów. Dlaczego nie podano tego historycznego przykładu bojkotu?

 

Następny przykład ma jednak być pomostem między tymi dwoma przykładami bojkotu a BDS: 

W 1945 roku Liga Arabska – zbiór ponad dwudziestu bliskowschodnich i afrykańskich krajów – rozpoczęła ekonomiczny bojkot izraelskich firm i towarów.

Naprawdę? "Izraelskich" firm i towarów? Bowiem język bojkotu z 1945 roku nie mówił o „izraelskich” – wzywał do bojkotowania żydowskich firm i towarów! Konkretne wezwanie brzmiało: "Produkty palestyńskich Żydów mają być uważane za niepożądane w krajach arabskich”.

Pod pewnymi względami BDS kontynuuje to i zrodził się z braku alternatywnych dróg do wyrażenia palestyńskich zażaleń. “Każdy inny sposób palestyńskiego oporu został uznany za niezgodny z prawem i niedostępny - mówi Noura Erakat, orędowniczka praw człowieka i profesorka z Rutger University. – Co nam pozostało poza nim?”

Praktycznie rzecz biorąc autorka nie cytuje żadnych krytyków BDS (poza krótkim przytoczeniem słów rabina Davida Wolpe), podczas gdy krytycy Izraela są cytowani długo i obficie. Aby odpowiedzieć na pytanie Noury Erekat – której palestyńskie pochodzenie nie jest wspomniane – może jedną alternatywą jest to, by Palestyńczycy prowadzili z Izraelem negocjacje w dobrej wierze i zaakceptowali istnienie żydowskiego państwa, jak to zrobiły Bahrajn i ZEA. 


W artykule jest także link do strony internetowej BDS, ale nie ma linku do żadnego z krytyków BDS.

Narodowy komitet BDS mówi, że nie oręduje za żadnym konkretnym rozwiązaniem konfliktu, czy to rozwiązaniem w postaci “jednego państwa”, czy “dwóch państw”, ale skupia się na palestyńskich prawach człowieka i odzyskaniu panowania nad okupowanymi terytoriami. “Zgodnie z międzynarodowym prawem żaden reżim polityczny, a szczególnie kolonialny i ciemiężący nie ma jakiekolwiek niezbywalnego ‘prawa do istnienia’” – powiedział Omar Barghouti, obrońca praw człowieka i współzałożyciel BDS magazynowi TIME. “Żadne państwo, czy to apartheid RPA w przeszłości, czy apartheid Izraela dzisiaj, nie ma prawa być rasistowskie lub supremacyjne, dając przywileje części swojej populacji w oparciu o tożsamość i wykluczając drugą część, która na dodatek jest rdzennym narodem”.

Autorka akceptuje jako fakty wypowiedzi, nazywające Izrael “rasistowskim”, “supremacyjnym” państwem “apartheidu, mimo że są to kłamstwa, których kłamliwości łatwo dowieść – apartheid RPA nie dawał swoim czarnym obywatelom równych praw, a Izrael daje równe prawa wszystkim swoim obywatelom. 

 

 Nie byłoby również trudno pokazać, że słowa Barghoutiego zaprzeczają pierwszemu zdaniu – BDS uważa cały Izrael za nielegalny, więc, oczywiście, nie popiera rozwiązania w postaci dwóch państw, które nadal pozwalałoby na istnienie Izraela jako żydowskiego państwa, podczas gdy arabskie i muzułmańskie, i chrześcijańskie, i francuskie, i greckie, i włoskie państwa nie są uważane za wewnętrznie rasistowskie. 

 

BDS oręduje za zlikwidowaniem Izraela i zastąpieniem go kolejnym państwem arabskim (poprzez rozwiązanie jednego państwa) lub dwoma państwami arabskimi (poprzez „prawo powrotu”).  

Czy BDS jest antysemicki?


Przywódcy i zwolennicy BDS ostro zaprzeczają, że ich ruch jest antysemicki, mówiąc, że “atakują izraelskie państwo” za “poważne łamanie międzynarodowego prawa” i nie atakują “żadnej osoby ani grupy tylko dlatego, że są Izraelczykami”. Kiedy Pompeo powiązał BDS z antysemityzmem, Palestyńczycy, krajowi i międzynarodowi działacze praw człowieka, sprzeciwili się.

Mansoor praktycznie nie podaje żadnych argumentów, które dowodzą, że BDS w rzeczywistości jest ruchem antysemickim.   


BDS nie uznaje narodu żydowskiego jako narodu, a tylko jako wyznanie. Oręduje za bojkotowaniem żydowskich przedsiębiorstw w Izraelu, ale nie przedsiębiorstw, których właścicielami są Arabowie.  Przeprowadza testy Izraelskich Żydów - i tylko Żydów - którzy muszą wyraźnie zadeklarować, że są antysyjonistami, by wolno im było przemawiać na kampusach i często sprzeciwia się Żydom w jakiejkolwiek roli politycznej na kampusie, chyba że są antysyjonistami.  Sprzeciwia się tylko państwu żydowskiemu, ale nie żadnemu innemu państwu, które  definiuje się w kategoriach etnicznych.   


Nie dowiesz się niczego z powyższego z tego artykułu.


Autorka nie wspomina także, że niemiecki parlament i kanadyjski premier, Justin Trudeau oznajmili, że BDS jest antysemickim ruchem. Zamiast tego przedstawia sprawę tak jakby jedynymi sprzeciwiającymi się były prawicowe grupy żydowskie i Mike Pompeo.

“Jeśli mówisz, że antysyjonizm jest antysemityzmem, to właściwie potępiasz wszystkich Palestyńczyków jako antysemitów, bo zdecydowali, że będą istnieć” mówi Erakat. Powodem, że ruch BDS spotkał się z tak zajadłym oporem jest to, że stawia “moralne wyzwanie syjonizmowi jako politycznemu projektowi” – dodaje Erekat.

To jest absurdalne kłamstwo – nikt nie mówi, że normalna krytyka Izraela lub “istnienie Palestyńczyków” jest antysemickie. 

Żydzi i żydowskie grupy nie są zjednoczeni w sprawie tego, czy BDS jest antysemicki. Podczas gdy wiele konserwatywnych grup żydowskich krytykuje BDS przez niesprawiedliwe wskazywanie wyłącznie Izraela i niepokoi się, że jego ostatecznym celem jest delegitymizacja jakiejkolwiek koncepcji państwa żydowskiego, dziesiątki postępowych grup żydowskich sprzeciwia się określaniu BDS jako antysemickiego, obawiając się, że przesłania to „uprawnioną krytykę izraelskiej polityki”.  

Tylko 3% Żydów w USA uważa siebie za "ogólnie nie popierających Izraela" a tylko ułamek spośród nich posunąłby się dalej i powiedział, że są czynnie antysyjonistyczni. Ten akapit sugeruje, że temat jest przedmiotem gorących sporów, kiedy w rzeczywistości te “dziesiątki” postępowych grup żydowskich stanowi zaledwie mizerny odprysk społeczności żydowskiej. To jest nieuczciwe dziennikarstwo pod każdym względem.

Według National Jewish Survey, niemal jedna czwarta amerykańskich Żydów poniżej 40 lat popiera bojkot produktów z Izraela, [z badania] 8000 żydowskich wyborców z J Street, grupy “pro-Izrael, pro-pokój”, która identyfikuje się jako postępowa – sprzeciwiają się izraelskiej okupacji, ale są także przeciwni globalnemu ruchowi BDS.  

Nie mogę znaleźć tej statystyki w podanym linku ani w wszechstronnych wynikach w J-Street. Istotnie pokazują, że 89% Żydów jest przeciwna bojkotowi Izraela. Sadzę, że ktoś zafałszował odpowiedzi z tego sondażu.Organy studenckie kilkudziesięciu uczelni w USA głosowały za wycofaniem inwestycji lub za bojkotem firm, które czerpią zyski z izraelskiej okupacji i łamania praw człowieka, według National Students for Justice in Palestine, której oddziały agitują na rzecz BDS.

A jak wiele głosowało przeciwko rezolucjom BDS? I jaki jest trend? Prawdziwy reporter zdobyłby te informacje. Mansoor tylko papuguje cytaty zwolenników BDS.


To nie jest obiektywny opis BDS. To jest marnie ukryta propaganda na rzecz BDS.  

 

Time magazine writes a biased, pro-BDS piece pretending to be an objective backgrounder

Elder of Ziyon, 6 grudnia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon

Amerykański bloger badający głębię antysemityzmu w mediach. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 962 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25
Nowe furie najstarszej nienawiści   Savodnik   2021-05-24
Trąby i silniki czołgów: punkt zwrotny w Gazie?   Kemp   2021-05-22
Mam dość   Ezra   2021-05-21
Po drugiej stronie lustra   Koraszewski   2021-05-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk