Prawda

Niedziela, 5 lipca 2020 - 01:52

« Poprzedni Następny »


Czy Iran zbroi Zachodni Brzeg?


A. Savyon i Y. Carmon 2014-08-04

23 lipca 2014 Ogłoszenie na stronie Facebooka biura Chameneiego (Źródło: Facebook.com/www.Khamenei.ir)
23 lipca 2014 Ogłoszenie na stronie Facebooka biura Chameneiego (Źródło: Facebook.com/www.Khamenei.ir)

Reżim irański rozpoczął ostatnio kampanię zbrojenia Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i arabskich obywateli Izraela; kampanii przewodzi Najwyższy Przywódca Iranu, Ali Chamenei. 23 lipca 2014 r., w przeddzień irańskiego Dnia Kuds (Jerozolimy), Chamenei powiedział, że „jedynym rozwiązaniem dla Izraela jest jego unicestwienie i likwidacja.


Oczywiście, do tego czasu, zdeterminowany i uzbrojony palestyński ruch oporu i jego rozszerzenie się na Zachodni Brzeg są jedyną drogą postępowania z tym bestialskim reżimem… Dlatego jestem przekonany, że Zachodni Brzeg powinien zostać uzbrojony tak samo jak Gaza. Każdy, kogo obchodzi los Palestyny i kto jest w stanie coś zrobić, powinien działać w tej sprawie w celu zredukowania cierpień i męczarni ludu palestyńskiego przy pomocy swojej silnej ręki..."[1]


Ta kampania odgrywa istotną rolę w strategii Iranu w dwóch żywotnych obszarach, które są całkowicie niezwiązane z wojną w Gazie ani ze sprawą palestyńską: a) służy reżimowi irańskiemu w walce przeciwko światu sunnickiemu, który nasilił naciski na Iran; i b) służy reżimowi irańskiemu w walce z opozycją, tj. obozem pragmatycznym, który ostatnio nasilił ataki na obóz ideologiczny (patrz seria MEMRI o The Struggle Between Khamenei And Rafsanjani Over The Iranian Leadership).


Podczas gdy polityka unicestwienia Izraela jest jedną rzeczą, która w Iranie łączy tzw. obóz ideologiczny i obóz pragmatyczny, gdyż jest to zasada założycielska reżimu, uzbrojenie Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i zbrojenie Arabów izraelskich jest nowym elementem, na który rząd kładzie szczególny nacisk w ostatnich dniach. W każdym ważnym przemówieniu i oświadczeniu rzecznicy reżimu podkreślają potrzebę, by świat sunnicki przestał walczyć z szyitami i dołączył do Iranu w walce przeciwko Izraelowi[2]. Reżim podkreśla także potrzebę jedności w kraju, co jest w rzeczywistości żądaniem, by obóz pragmatyczny zaakceptował władzę obozu ideologicznego.    


Należy wspomnieć, że na poziomie wewnątrzkrajowym ta taktyka odnosi skutek; obóz pragmatyczny pospiesznie stanął u boku reżimu w tej sprawie[3].


Jednak starania o odciągnięcie obozu sunnickiego od walki z Iranem i szyitami nie przyniosły jak dotąd rezultatów. Najwyraźniej świat sunnicki rozumie gambit Iranu i nie godzi się na to; nasila także naciski na szyitów w Iraku i gdzie indziej na Bliskim Wschodzie[4].


Należy wyjaśnić, że ta strategia dywersji nie ogranicza się do słów – reżim irański pracuje nad zrealizowaniem koordynacji działań z przywódcami Hezbollahu i frakcji palestyńskich. Najważniejszy w tych staraniach jest dla Iranu fakt, że zarówno służy to egzystencjalnym interesom Iranu przeciwko zewnętrznemu zagrożeniu sunnickiemu,  jak też służy reżimowi irańskiemu w krajowych rozgrywkach z opozycją.


Niniejsze opracowanie stanowi przegląd wypowiedzi wysokich rangą przedstawicieli kierownictwa irańskiego, wzywających świat sunnicki, by zapomnieli o walce przeciwko szyitom i o rozłamie sunnicko-szyickim, i zamiast tego zjednoczyli się z szyitami przeciwko Izraelowi.


Chamenei: "Świat islamski powinien odłożyć na stronę wszystkie różnice… Zjednoczmy się i wypełnijmy nasz obowiązek religijny i ludzki, żeby pomóc ludności Gazy”  


W przemówieniu 29 lipca 2014 r. do ambasadorów krajów muzułmańskich w Iranie, Chamenei podkreślił potrzebę , by świat islamski – to jest, zarówno szyici, jak sunnici – zjednoczyli się i działali razem przeciwko Izraelowi: „Świat islamski powinien odłożyć na stronę wszystkie różnice i użyć całego swojego potencjału, by spełnić potrzeby ludzi w Gazie, walcząc równocześnie przeciwko haniebnym zbrodniom syjonistów oraz gardząc i potępiając ich zwolenników, szczególnie Amerykę i Wielką Brytanię.


Niestety, wbrew naukom islamu, islamska ummah jest dzisiaj w rozłamie z powodu polityki i dążenia do władzy. Przywódcy krajów islamskich muszą odłożyć na stronę takie motywy i ustanowić zjednoczony, silny i potężny naród. Jeśli dążenie do władzy, zależność od Zachodu i korupcja nie będą dzieliły świata islamskiego, żadne aroganckie mocarstwo Zachodu nie odważy się zaatakować państw islamskich…


Aby zrealizować ten cel, wszystkie rządy islamskie muszą porzucić spory polityczne i niepolityczne między nimi i wszystkie razem muszą pospieszyć na pomoc uciśnionym, którzy drżą w szponach upuszczającego krew wilka syjonistycznego…  Zjednoczmy się i wypełnijmy nasz obowiązek religijny i ludzki, żeby pomóc ludności Gazy przezwyciężyć przeszkody, jakie syjoniści przed nimi ustawiają. Walka ze sprawcami historycznego ucisku w Gazie jest drugim obowiązkiem świata islamskiego..."[5]


Prezydent Rohani: "W celu rozwiązania tych trudnych problemów" związanych z "zaropiałymi guzami rakowymi" IS i reżimu syjonistycznego, “nie mamy innej opcji poza zjednoczeniem świata islamskiego”


Na tym samym spotkaniu, 29 lipca, z ambasadorami krajów muzułmańskich, prezydent Iranu Hassan Rohani porównał „zaropiały guz rakowy” Państwa Islamskiego (IS, poprzednio Państwa Islamskiego Iraku i Syrii lub ISIS) – to jest, mordowanie szyitów przez sunnitów w Iraku – do „syjonistycznego zaropiałego guza rakowego”. Powiedział, że mają one wspólne korzenie i podkreślił, że jedyną rzeczą, która mogłaby rozwiązać ten problem jest jedność sunnicko-szyicka.


„W celu rozwiązania tych trudnych problemów nie mamy żadnej opcji poza zjednoczeniem świata islamskiego, wytłumaczenia miłosierności islamu i zdystansowania się od stagnacji i zafiksowania na sporze sunnicko-szyickim. Globalną strategią Islamskiej Republiki Iranu jest pokój i sprawiedliwość, a w świecie islamskim, strategią irańską jest braterstwo i jedność oraz ustanowienie jednej islamskiej ummah.


Ci, którzy marzą o osłabieniu islamu i muzułmanów, będą musieli wziąć te ambicje ze sobą do grobu. Islamska Republika Iranu mobilizuje wszystkie swoje siły i wszystkie swoje środki na rzecz ustanowienia stabilności i bezpieczeństwa oraz zapobiegania masakrom i rozlewowi krwi, i tworzenia pokoju i sprawiedliwości w regionie. Świat islamski zatriumfuje dzięki przebudzeniu islamskiemu, czujności i jedności, z pomocą Boga"[6].


Także 29 lipca, na spotkaniu rządu z okazji Eid Al-Fitr, Rohani powiedział: "Przywódcy narodu ruszyli całą potęgą do akcji w sprawie Palestyny i Gazy; widzimy to jako część naszego obowiązku religijnego i ludzkiego… Mam nadzieje, że wszyscy muzułmanie na świecie wypełnią swój obowiązek ludzki i islamski w świetle dzikich ataków reżimu syjonistycznego"[7].


Inni przedstawiciele reżimu wzywają do uzbrojenia Zachodniego Brzegu i arabskich obywateli Izraela  


26 lipca Ahmad Vahidi, były minister obrony za prezydenta Mahmouda Ahmadinedżada i były dowódca Sił Kuds w Islamskim Korpusie Strażników Rewolucji (IRGC) powiedział: „Uzbrojenie Zachodniego Brzegu jest strategiczną polityką Przywódcy Chameneiego i jego realizacja zmieni arenę rozwoju sytuacji w Palestynie. Uzbrojenie Zachodniego Brzegu będzie złotą kartą w rękach ruchu oporu ludu palestyńskiego. Rządy islamskie i ci, którzy popierają lud palestyński, muszą użyć wszystkich swoich wysiłków na rzecz uzbrojenia Zachodniego Brzegu, a także obszarów okupowanych od 1948 r. [tj. całego Izraela]. Jak powiedział Przywódca Chamenei, Iran popiera Palestynę całą mocą i we wszystkich wymiarach; oczekuje się, że wymagany wysiłek zostanie wykonany w celu zrealizowania polityki Chameneiego uzbrojenia Zachodniego Brzegu"[8].


28 lipca wielu przedstawicieli Iranu wypowiedziało się podobnie w wywiadach dla agencji informacyjnej Fars, wśród nich Hossein Szejk Al-Islam, przewodniczący Komitetu Poparcia Palestyńczyków i doradca przewodniczącego Madżlisu Alego Ali Laridżaniego; Hossein Knaani-Moqadam, były wysoki funkcjonariusz IRGC; Fathollah Hosseini, członek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Madżlisu[9]. Również artykuł redakcyjny gazety “Kayhan” z 25 lipca, która jest związana z Chameneim, był zatytułowany „Opór w Gazie, intifada na Zachodnim Brzegu”.   


Amir Mousavi, były doradca irańskiego ministra obrony, powiedział w wywiadzie z 25 lipca dla Al-Mayadeen TV, że Iran odkrył skuteczniejsze trasy transferu broni dla Palestyńczyków, włącznie z Jordanią i Wzgórzami Golan, jako wynik walki szyitów przeciwko organizacjom takfiri. Dodał, że z powodu bliskości Zachodniego Brzegu do Tel Awiwu i Hajfy rakiety krótkiego zasięgu będą wystarczające (patrz MEMRI TV Clip. No. 4377).


24 lipca członek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Madżlisu, Ismail Kowsari wypowiadał się w podobnym duchu w wywiadzie dla Fars i tego samego dnia Basidż opublikowała komunikat wzywający rząd do pilnego przedstawienia Madżlisowi propozycji ustawy o uzbrojeniu Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, zgodnie z wypowiedziami Chameneiego[10].

 

Przypisy:

 [1] Khamenei.ir, 23 lipca 2014.

[2] Patrz, na przykład, wypowiedź członka Hamasu dla gazety libańskiej “Al-Safir”, mająca na celu namówienie Hezbollahu, by włączył się w walkę z Izraelem; powiedział on, że obecnie jest okazja dla osi oporu zatriumfowania przeciwko próbom tworzenia sekciarskiej fitna i powstrzymania marginalnych wojen oraz rozpoczęcie odbudowywania osi. „Al-Safir”, Liban, 31 lipca 2014.

[3] W rezultacie, przywódcy obozu pragmatycznego pospieszyli, by wyrazić swoje uczucia anty-izraelskie, by dowieść swojej lojalności wobec celów Islamskiej Rewolucji w Iranie – jeszcze zanim obóz ideologiczny zażądał od nich takich wypowiedzi. Patrz MEMRI, Badania Analizy Nr 1017, 25 lipca 2014 - Dzień Kuds w Iranie: Teheran wzywa do unicestwienia Izraela i uzbrojenia Zachodniego Brzegu.

[4] Patrz artykuł Daouda Al-Basriego w Elaph.com, 26 lipca 2014.

[5] Leader.ir, 29 lipca 2014.  

[6] Leader.ir, 29 lipca 2014.

[7] President.ir, 29 lipca 2014.

[8] Tasnimnews.com, 26 lipca 2014.

[9] Fars, 28 lipca 2014.

[10] YJC.ir, 24 lipca 2014.

Źródło: MEMRI, Badania i Analizy nr 1109 z 1 sierpnia 2014.

Tłumaczenie Małgorzata Koraszewska


A.      Savyon

Dyrektor analiz mediów irańskich MEMRI.

Yigal Carmon

Przewodniczący i współzałożyciel MEMRI (Middle East Media Research Institute).


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Międzynarodówka antysemicka MEF 2014-08-04


Brunatna fala

Znalezionych 774 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10
Iran strzela do protestujących, Europa spiskuje, by wzbogacić morderców   Tobin   2019-12-05
Inwersja antysemityzmu     2019-12-03
Trzeba zakończyć prześladowania ludzi przez radykałów   Franklin   2019-11-29
Były terrorysta wypomina Warren i Sandersowi popieranie palestyńskich terrorystów.   Greenfield   2019-11-25
Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści   Tobin   2019-11-21
Prawdziwa twarz sprawy palestyńskiej   Collier   2019-11-20
Palestynizm i zasada ”przede wszystkim zaszkodzić”   Rosenthal   2019-11-16
Prawo do samoobrony dla wszystkich poza Izraelem   Tobin   2019-11-15
Jestem imigrantem z Indii. Zaczepiono mnie w Bonn w Niemczech, bo wzięto mnie za Żyda.   Uniyal   2019-11-13
Czego boją się palestyńscy przywódcy?   Toameh   2019-11-12
UE popiera Iran – czołowego kata dzieci na świecie   Rafizadeh   2019-11-06
Otwartość ONZ na turecki plan dla północnej Syrii, podczas gdy 300 tysięcy Kurdów musi uciekać   Frantzman   2019-11-04
Dlaczego Hamas popiera wojnę Erdogana   Toameh   2019-10-31
Terroryści wzywają do zabijania Żydów – z siedziby ONZ w Gazie   Tawil   2019-10-29
Zapowiedź wielkiej wojny?   Koraszewski   2019-10-28
Nowi „baszybuzucy” Turcji: Wolna Armia Syrii   Bekdil   2019-10-27
"Antynormalizacja" z Izraelem: prawdziwy cel   Tawil   2019-10-24
Dwa oblicza antysemityzmu   Yemini   2019-10-22
Co przyjaciele Iranu robią w Gazie   Toameh   2019-10-20
Jak Erdogan planował tę czystkę etniczną   Lowe   2019-10-17
Solidarność z Palestyńczykami – obsesyjna odskocznia do antysemityzmu   Collier   2019-10-04
Zamienione w broń palestyńskie dzieci   Roth   2019-09-28
Chrześcijanie masakrowani, media odwracają wzrok   Meotti   2019-09-27
Szminkowanie trupa z Oslo   Koraszewski   2019-09-21
Boko Haram: krwawy terror, końca nie widać   Bulut   2019-09-18
Dorastaliśmy nienawidząc i przeklinając Żydów   Koraszewski   2019-09-15
Iran jest gotowy do ”wymazania syjonistycznego reżimu z mapy”   Rafizadeh   2019-09-14
Ewoluująca ideologia białej supremacji i jej protagoniści   i Yigal Carmon   2019-09-13
Wojna, pokój, podżegacze i podżegani   Koraszewski   2019-09-12

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk