Prawda

Środa, 27 października 2021 - 23:46

« Poprzedni Następny »


Czy Iran zbroi Zachodni Brzeg?


A. Savyon i Y. Carmon 2014-08-04

23 lipca 2014 Ogłoszenie na stronie Facebooka biura Chameneiego (Źródło: Facebook.com/www.Khamenei.ir)
23 lipca 2014 Ogłoszenie na stronie Facebooka biura Chameneiego (Źródło: Facebook.com/www.Khamenei.ir)

Reżim irański rozpoczął ostatnio kampanię zbrojenia Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i arabskich obywateli Izraela; kampanii przewodzi Najwyższy Przywódca Iranu, Ali Chamenei. 23 lipca 2014 r., w przeddzień irańskiego Dnia Kuds (Jerozolimy), Chamenei powiedział, że „jedynym rozwiązaniem dla Izraela jest jego unicestwienie i likwidacja.


Oczywiście, do tego czasu, zdeterminowany i uzbrojony palestyński ruch oporu i jego rozszerzenie się na Zachodni Brzeg są jedyną drogą postępowania z tym bestialskim reżimem… Dlatego jestem przekonany, że Zachodni Brzeg powinien zostać uzbrojony tak samo jak Gaza. Każdy, kogo obchodzi los Palestyny i kto jest w stanie coś zrobić, powinien działać w tej sprawie w celu zredukowania cierpień i męczarni ludu palestyńskiego przy pomocy swojej silnej ręki..."[1]


Ta kampania odgrywa istotną rolę w strategii Iranu w dwóch żywotnych obszarach, które są całkowicie niezwiązane z wojną w Gazie ani ze sprawą palestyńską: a) służy reżimowi irańskiemu w walce przeciwko światu sunnickiemu, który nasilił naciski na Iran; i b) służy reżimowi irańskiemu w walce z opozycją, tj. obozem pragmatycznym, który ostatnio nasilił ataki na obóz ideologiczny (patrz seria MEMRI o The Struggle Between Khamenei And Rafsanjani Over The Iranian Leadership).


Podczas gdy polityka unicestwienia Izraela jest jedną rzeczą, która w Iranie łączy tzw. obóz ideologiczny i obóz pragmatyczny, gdyż jest to zasada założycielska reżimu, uzbrojenie Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i zbrojenie Arabów izraelskich jest nowym elementem, na który rząd kładzie szczególny nacisk w ostatnich dniach. W każdym ważnym przemówieniu i oświadczeniu rzecznicy reżimu podkreślają potrzebę, by świat sunnicki przestał walczyć z szyitami i dołączył do Iranu w walce przeciwko Izraelowi[2]. Reżim podkreśla także potrzebę jedności w kraju, co jest w rzeczywistości żądaniem, by obóz pragmatyczny zaakceptował władzę obozu ideologicznego.    


Należy wspomnieć, że na poziomie wewnątrzkrajowym ta taktyka odnosi skutek; obóz pragmatyczny pospiesznie stanął u boku reżimu w tej sprawie[3].


Jednak starania o odciągnięcie obozu sunnickiego od walki z Iranem i szyitami nie przyniosły jak dotąd rezultatów. Najwyraźniej świat sunnicki rozumie gambit Iranu i nie godzi się na to; nasila także naciski na szyitów w Iraku i gdzie indziej na Bliskim Wschodzie[4].


Należy wyjaśnić, że ta strategia dywersji nie ogranicza się do słów – reżim irański pracuje nad zrealizowaniem koordynacji działań z przywódcami Hezbollahu i frakcji palestyńskich. Najważniejszy w tych staraniach jest dla Iranu fakt, że zarówno służy to egzystencjalnym interesom Iranu przeciwko zewnętrznemu zagrożeniu sunnickiemu,  jak też służy reżimowi irańskiemu w krajowych rozgrywkach z opozycją.


Niniejsze opracowanie stanowi przegląd wypowiedzi wysokich rangą przedstawicieli kierownictwa irańskiego, wzywających świat sunnicki, by zapomnieli o walce przeciwko szyitom i o rozłamie sunnicko-szyickim, i zamiast tego zjednoczyli się z szyitami przeciwko Izraelowi.


Chamenei: "Świat islamski powinien odłożyć na stronę wszystkie różnice… Zjednoczmy się i wypełnijmy nasz obowiązek religijny i ludzki, żeby pomóc ludności Gazy”  


W przemówieniu 29 lipca 2014 r. do ambasadorów krajów muzułmańskich w Iranie, Chamenei podkreślił potrzebę , by świat islamski – to jest, zarówno szyici, jak sunnici – zjednoczyli się i działali razem przeciwko Izraelowi: „Świat islamski powinien odłożyć na stronę wszystkie różnice i użyć całego swojego potencjału, by spełnić potrzeby ludzi w Gazie, walcząc równocześnie przeciwko haniebnym zbrodniom syjonistów oraz gardząc i potępiając ich zwolenników, szczególnie Amerykę i Wielką Brytanię.


Niestety, wbrew naukom islamu, islamska ummah jest dzisiaj w rozłamie z powodu polityki i dążenia do władzy. Przywódcy krajów islamskich muszą odłożyć na stronę takie motywy i ustanowić zjednoczony, silny i potężny naród. Jeśli dążenie do władzy, zależność od Zachodu i korupcja nie będą dzieliły świata islamskiego, żadne aroganckie mocarstwo Zachodu nie odważy się zaatakować państw islamskich…


Aby zrealizować ten cel, wszystkie rządy islamskie muszą porzucić spory polityczne i niepolityczne między nimi i wszystkie razem muszą pospieszyć na pomoc uciśnionym, którzy drżą w szponach upuszczającego krew wilka syjonistycznego…  Zjednoczmy się i wypełnijmy nasz obowiązek religijny i ludzki, żeby pomóc ludności Gazy przezwyciężyć przeszkody, jakie syjoniści przed nimi ustawiają. Walka ze sprawcami historycznego ucisku w Gazie jest drugim obowiązkiem świata islamskiego..."[5]


Prezydent Rohani: "W celu rozwiązania tych trudnych problemów" związanych z "zaropiałymi guzami rakowymi" IS i reżimu syjonistycznego, “nie mamy innej opcji poza zjednoczeniem świata islamskiego”


Na tym samym spotkaniu, 29 lipca, z ambasadorami krajów muzułmańskich, prezydent Iranu Hassan Rohani porównał „zaropiały guz rakowy” Państwa Islamskiego (IS, poprzednio Państwa Islamskiego Iraku i Syrii lub ISIS) – to jest, mordowanie szyitów przez sunnitów w Iraku – do „syjonistycznego zaropiałego guza rakowego”. Powiedział, że mają one wspólne korzenie i podkreślił, że jedyną rzeczą, która mogłaby rozwiązać ten problem jest jedność sunnicko-szyicka.


„W celu rozwiązania tych trudnych problemów nie mamy żadnej opcji poza zjednoczeniem świata islamskiego, wytłumaczenia miłosierności islamu i zdystansowania się od stagnacji i zafiksowania na sporze sunnicko-szyickim. Globalną strategią Islamskiej Republiki Iranu jest pokój i sprawiedliwość, a w świecie islamskim, strategią irańską jest braterstwo i jedność oraz ustanowienie jednej islamskiej ummah.


Ci, którzy marzą o osłabieniu islamu i muzułmanów, będą musieli wziąć te ambicje ze sobą do grobu. Islamska Republika Iranu mobilizuje wszystkie swoje siły i wszystkie swoje środki na rzecz ustanowienia stabilności i bezpieczeństwa oraz zapobiegania masakrom i rozlewowi krwi, i tworzenia pokoju i sprawiedliwości w regionie. Świat islamski zatriumfuje dzięki przebudzeniu islamskiemu, czujności i jedności, z pomocą Boga"[6].


Także 29 lipca, na spotkaniu rządu z okazji Eid Al-Fitr, Rohani powiedział: "Przywódcy narodu ruszyli całą potęgą do akcji w sprawie Palestyny i Gazy; widzimy to jako część naszego obowiązku religijnego i ludzkiego… Mam nadzieje, że wszyscy muzułmanie na świecie wypełnią swój obowiązek ludzki i islamski w świetle dzikich ataków reżimu syjonistycznego"[7].


Inni przedstawiciele reżimu wzywają do uzbrojenia Zachodniego Brzegu i arabskich obywateli Izraela  


26 lipca Ahmad Vahidi, były minister obrony za prezydenta Mahmouda Ahmadinedżada i były dowódca Sił Kuds w Islamskim Korpusie Strażników Rewolucji (IRGC) powiedział: „Uzbrojenie Zachodniego Brzegu jest strategiczną polityką Przywódcy Chameneiego i jego realizacja zmieni arenę rozwoju sytuacji w Palestynie. Uzbrojenie Zachodniego Brzegu będzie złotą kartą w rękach ruchu oporu ludu palestyńskiego. Rządy islamskie i ci, którzy popierają lud palestyński, muszą użyć wszystkich swoich wysiłków na rzecz uzbrojenia Zachodniego Brzegu, a także obszarów okupowanych od 1948 r. [tj. całego Izraela]. Jak powiedział Przywódca Chamenei, Iran popiera Palestynę całą mocą i we wszystkich wymiarach; oczekuje się, że wymagany wysiłek zostanie wykonany w celu zrealizowania polityki Chameneiego uzbrojenia Zachodniego Brzegu"[8].


28 lipca wielu przedstawicieli Iranu wypowiedziało się podobnie w wywiadach dla agencji informacyjnej Fars, wśród nich Hossein Szejk Al-Islam, przewodniczący Komitetu Poparcia Palestyńczyków i doradca przewodniczącego Madżlisu Alego Ali Laridżaniego; Hossein Knaani-Moqadam, były wysoki funkcjonariusz IRGC; Fathollah Hosseini, członek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Madżlisu[9]. Również artykuł redakcyjny gazety “Kayhan” z 25 lipca, która jest związana z Chameneim, był zatytułowany „Opór w Gazie, intifada na Zachodnim Brzegu”.   


Amir Mousavi, były doradca irańskiego ministra obrony, powiedział w wywiadzie z 25 lipca dla Al-Mayadeen TV, że Iran odkrył skuteczniejsze trasy transferu broni dla Palestyńczyków, włącznie z Jordanią i Wzgórzami Golan, jako wynik walki szyitów przeciwko organizacjom takfiri. Dodał, że z powodu bliskości Zachodniego Brzegu do Tel Awiwu i Hajfy rakiety krótkiego zasięgu będą wystarczające (patrz MEMRI TV Clip. No. 4377).


24 lipca członek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Madżlisu, Ismail Kowsari wypowiadał się w podobnym duchu w wywiadzie dla Fars i tego samego dnia Basidż opublikowała komunikat wzywający rząd do pilnego przedstawienia Madżlisowi propozycji ustawy o uzbrojeniu Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, zgodnie z wypowiedziami Chameneiego[10].

 

Przypisy:

 [1] Khamenei.ir, 23 lipca 2014.

[2] Patrz, na przykład, wypowiedź członka Hamasu dla gazety libańskiej “Al-Safir”, mająca na celu namówienie Hezbollahu, by włączył się w walkę z Izraelem; powiedział on, że obecnie jest okazja dla osi oporu zatriumfowania przeciwko próbom tworzenia sekciarskiej fitna i powstrzymania marginalnych wojen oraz rozpoczęcie odbudowywania osi. „Al-Safir”, Liban, 31 lipca 2014.

[3] W rezultacie, przywódcy obozu pragmatycznego pospieszyli, by wyrazić swoje uczucia anty-izraelskie, by dowieść swojej lojalności wobec celów Islamskiej Rewolucji w Iranie – jeszcze zanim obóz ideologiczny zażądał od nich takich wypowiedzi. Patrz MEMRI, Badania Analizy Nr 1017, 25 lipca 2014 - Dzień Kuds w Iranie: Teheran wzywa do unicestwienia Izraela i uzbrojenia Zachodniego Brzegu.

[4] Patrz artykuł Daouda Al-Basriego w Elaph.com, 26 lipca 2014.

[5] Leader.ir, 29 lipca 2014.  

[6] Leader.ir, 29 lipca 2014.

[7] President.ir, 29 lipca 2014.

[8] Tasnimnews.com, 26 lipca 2014.

[9] Fars, 28 lipca 2014.

[10] YJC.ir, 24 lipca 2014.

Źródło: MEMRI, Badania i Analizy nr 1109 z 1 sierpnia 2014.

Tłumaczenie Małgorzata Koraszewska


A.      Savyon

Dyrektor analiz mediów irańskich MEMRI.

Yigal Carmon

Przewodniczący i współzałożyciel MEMRI (Middle East Media Research Institute).


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Międzynarodówka antysemicka MEF 2014-08-04


Brunatna fala

Znalezionych 966 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Łajdackie porwanie “praw człowieka” leży u samego sedna kontrowersji wokół NGO   Tobin   2021-10-27
Protest, bo terrorystce odmówiono platformy   Fitzgerald   2021-10-26
Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk