Prawda

Poniedziałek, 16 wrzesnia 2019 - 16:25

« Poprzedni Następny »


Czy Corbyn jest antysemitą?


Noru Tsalic 2018-08-13

Przywódca Labour Party, Jeremy Corbyn, porównał izraelską blokadę Strefy Gazy nazistowskiego oblężenia Stalingradu i Leningradu, które zabiły miliony ludzi. 

Przywódca Labour Party, Jeremy Corbyn, porównał izraelską blokadę Strefy Gazy nazistowskiego oblężenia Stalingradu i Leningradu, które zabiły miliony ludzi.

 


Stwierdzam tylko oczywistość: wolność słowa jest sama podstawą demokracji. Prawo swobodnego wyrażania tego, co się myśli, jest fundamentalnym prawem człowieka. 

Brzmi jak truizm, prawda? A to dlatego, że te pojęcia są tak często używane, niewłaściwie używane i nadużywane we współczesnym dyskursie politycznym. Tak często walą nas po głowie określeniem „prawa człowieka” (często robią to dyktatorzy, dla których te słowa nie mają żadnego realnego znaczenia), że zaczęliśmy je akceptować bez kwestionowania. W rzeczywistości nie wszystko, do czego czujemy się uprawnieni, jest „prawem człowieka”; a nawet, kiedy jest, nie znaczy to, że takie prawo jest nieograniczone.

Nasze niekwestionowane prawo człowieka kończy się tam, gdzie narusza inne prawo człowieka. W tym punkcie trzeba zrównoważyć dwa zderzające się prawa; co jest tylko innym sposobem powiedzenia, że trzeba je ograniczyć.


Wolność słowa nie jest inna. Może być fundamentalnym prawem, ale dalece nie jest prawem absolutnym. Bowiem słowa mają konsekwencje, W rzeczywistości, słowa mogą zabić. Mędrcy Talmudu sformułowali tę obserwację w słowach, które luźno można przetłumaczyć jako  

"Życie i śmierć są w mocy języka".

 

W nowoczesnej myśli politycznej podręcznikowym przykładem jest wołanie ”Pożar!” w zatłoczonym teatrze. ”Ta „wolność” jest zabroniona, ponieważ wywołana tym panika narusza prawo do życia – i do życia bez uszkodzeń ciała. Z tego samego powodu podżeganie do przemocy (a nie tylko sama przemoc) jest zakazane.  

Granica nie przebiega jednak przy uszkodzeniu ciała. Prawa Wielkiej Brytanii delegalizują mowę, która wzbudza nienawiść rasową (tzw. „mowa nienawiści”), nawet jeśli słowa nie prowadzą do rzeczywistej przemocy. Chodzi o uznanie faktu, że nie tylko ciała ludzi potrzebują ochrony, ale także ich psychika i godność. Dlatego też Wielka Brytania ma prawa przeciwko szkalowaniu.   

W obu wypadkach (mowy nienawiści i szkalowania) prawo nie wymaga dowodu o intencjach. Nie zajmuje się motywacją czynu, a tylko jego (potencjalnymi) konsekwencjami.

***

Po ustaleniu tego przejdźmy teraz do faktu, że Partia Pracy, pozornie zgadzając się z definicją antysemityzmu opublikowaną przez International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), umyślnie nie przyjęła tej części, która jako antysemickie określa

           "Porównywanie obecnej polityki Izraela  do polityki nazistów”.


Zamiast tego kierujący partią organ Labour (National Executive Committee – NEC) wprowadził do swojego Kodeksu Postępowania następujące oświadczenie:

"W dyskursie o polityce międzynarodowej często używa się metafor zaczerpniętych z  przykładów historycznych zbrodni. Nie jest antysemityzmem krytykowanie zachowania lub polityki państwa izraelskiego przez odnoszenie się do takich przykładów, chyba że istnieją dowody antysemickich intencji.  [Dochodzenie w sprawie antysemityzmu] Chakrabarti  rekomendowało, by członkowie Labour powstrzymywali się przed używaniem metafor Hitlera, nazistów i Holocaustu, wypaczeń i porównań w debatach o Izraelu-Palestynie. W tej drażliwej dziedzinie taki język powoduje silne ryzyko uznania za szkodliwy lub silnie negatywny dla Partii w klauzuli 2.I.8."

Wbrew temu, co twierdzili pewni rzecznicy Labour, to oświadczenie z Kodeksu Postępowania nie ”rozszerza” definicji – przynajmniej nie pod tym względem; w rzeczywistości jest wyraźnie sprzeczne z definicją: tam gdzie definicja IHRA uznaje analogię izraelski-nazistowski za “współczesny przykład antysemityzmu w życiu publicznym”, Kodeks Postępowania mówi, że “nie jest antysemityzmem […] chyba że istnieją dowody antysemickich intencji”. To nie mówi wiele: z pewnością wszystko jest antysemityzmem, jeśli są dowody antysemickich intencji. Nie mogę jednak zrozumieć, co mogłoby być takim dowodem i jak go zdobyć. I dlaczego Kodeks postepowania Labour nagle zajmuje się intencją zamiast konsekwencjami czynu.  

A więc czy analogia Izrael-naziści (lub “metafora”, jak to poetycko nazywa Kodeks Postępowania) jest antysemityzmem, czy nie jest?

Aby unikać oskarżenia, że stosuje logikę błędnego koła, świadomie nie będę odwoływać się do definicji IHRA. Zamiast tego posłużę się definicją antysemityzmu przedstawioną nie przez zwolennika, ale przez krytyka definicji IHRA. Były sędzia sądu apelacyjnego, Stephen Sedley definiuje antysemityzm następująco:

"Pozbawiony filozoficznego i politycznego wyrafinowania antysemityzm jest wrogością wobec Żydów jako Żydów. Tam, gdzie przejawia się w dyskryminujących czynach lub podżegającej mowie, jest na ogół nielegalny, znajdując się poza granicami wolności słowa i czynu”.

Sedley, który jest obecnie profesorem na Oxford University, ma rację rozróżniając między niemoralnym uprzedzeniem (“wrogością”) a nielegalnymi czynami, takimi jak dyskryminacja i mowa nienawiści. Fakt jednak, że to pierwsze jest dozwolone prawem (tj. jest w “granicach wolności słowa”), nie znaczy, że jest akceptowalne. Antysemityzm jest rasizmem; jest głęboko niemoralny, a więc odrażający. Gdybym użył słowa na „neger”, nie zostałbym uwięziony; ale słusznie każdy człowiek o szlachetnym charakterze nazwałby mnie rasistą.   

Ani definicja IHRA, ani Kodeks Postępowania Labour nie zajmują się przestępstwami kryminalnymi; zajmują się etyką, nie zaś prawem.  

Z drugiej strony jest jasne, że zdaniem profesora Sedleya, dyskryminacja i mowa nienawiści (niezależnie od tego, czy docierają do granic prawa) są przejawami antysemityzmu. I dlatego są same w sobie dowodami na antysemityzm.

Ci, którzy utrzymują, że nadużywanie tej analogii nie jest antysemickie, robią to w oparciu o twierdzenie, że Izrael robi rzeczy podobne do tych, dokonanych przez nazistów. Na przykład, Izrael „okupuje” – i to robili naziści; Izrael „zabija” – i to robili naziści; Izrael „dyskryminuje”, Izrael „prowadzi czystkę etniczną” itd.


Odejdźmy od debaty, czy Izrael rzeczywiście robi te rzeczy i czy niektóre z nich lub wszystkie są uzasadnione okolicznościami. Taka debata nie tylko trwałaby w nieskończoność, ale jest tu nieistotna. Osobiście uważam, że wiele z tych oskarżeń wobec Izraela to w najlepszym wypadku wypaczenia, a w najgorszym to mowa nienawiści. Jednak nie o to chodzi mi tutaj; chodzi mi o to, że nawet gdyby wszystko, co Corbyn twierdzi o Izraelu, było prawdą, analogia z nazizmem nadal stanowi antysemityzm – ponieważ jest używana w podżegający i dyskryminujący sposób.

Jest bowiem jasne, że Izrael w żadnym razie nie jest jedynym krajem, który robi takie rzeczy. Jest wiele terytoriów, które są „okupowane; więcej Palestyńczyków zabili inni Arabowie niż Izrael; wielkie czystki etniczne zdarzyły się w byłej Jugosławii, na Cyprze i w wielu innych konfliktach, itd. Ani jedna z rzeczy, które Izrael zrobił lub robi nie jest w rzeczywistości unikatowa; podobne (i dużo gorsze) czy popełniają inne narody.  

Niemniej analogii z nazistami niemal nigdy nie używa się w stosunku do innych narodów. Członek Unii Europejskiej, Chorwacja, ma niezaprzeczalną historię kolaboracji z reżimem nazistowskim, która daleko przekracza nawet najbardziej oburzające oskarżenia Kena Livingstona wobec „syjonistów”. Założenie nowoczesnej Chorwacji odbyło się przez wojnę i  wygnanie siłą lub ucieczkę większości serbskiej populacji z tego terytorium. Niemniej Chorwacji nie oskarża się o „zachowywanie się jak naziści” – nie robi tego Corbyn ani jego zwolennicy.  

W praktyce Izrael jest jedynym państwem wobec którego ta analogia jest używana tak często i tak żarliwie. Rzadko kiedy używana jest wobec Assada (który zamordował setki tysięcy ludzi, używając broni chemicznej i ognia); ani też w stosunku do Państwa Islamskiego – supremacyjnego „Kalifatu” z globalnymi ambicjami, winnego eksterminacji całych populacji.

Niezależnie od tego, o co oskarża się Izrael – fakt dyskryminacji pozostaje: Jeremy Corbyn i jego zwolennicy są bardziej wzburzeni Izraelem niż jakimkolwiek innym tematem w polityce międzynarodowej  – bez wyjątku; a nazistowska analogia jest oczywistym wyrazem niezrównanej wrogości.

Dlaczego jednak naziści? Oczywiście, sami naziści są „metaforą” ostatecznego zła. Ale jest tu coś więcej. Nie jest przypadkiem, że wydarzenie zorganizowane przez Jeremy’ego Corbyna w 2010 r. w Brytyjskim Parlamencie odbyło się w Dzień Pamięci o Holocauście; nie jest przypadkiem, że Jeremy Corbyn i jego najlepszy kumpel, John McDonnell, chcieli także usunąć słowo „Holocaust” z ”Dnia Pamięci o Holocauście”.  To nie chodzi „tylko” o nazistów w latach 1930. – oczywiście chodzi o Holocaust. Analogia Izrael-naziści jest używanie nie pomimo, ale ponieważ Żydzi byli głównymi ofiarami nazistów. Izraelczycy są porównywani do nazistów, ponieważ są Żydami.

Ma to dwie podprogowe motywacje:

Po pierwsze, dla antysemitów Holocaust zawsze jest najwyższym wyrzutem, wskazującym palcem z okrzykiem „wyście to zrobili!”, co powoduje pewne dokuczliwe uczucia winy. Analogia Izrael-naziści jest próbą odepchnięcia tej winy. Skoro można pokazać, że Żydzi (lub przynajmniej „niektórzy Żydzi) są „tacy sami jak naziści”, to jest mniejszy powód do poczucia winy za żywienie wrogości wobec nich.  

Po drugie, oskarżenie o ”zachowywanie się tak samo jak naziści” jest prawdopodobnie boleśniejsze dla Żydów niż dla kogokolwiek innego. Oskarżenie o nazizm jest ciężką obrazą dla każdego normalnego człowieka; ale dla Żydów, którzy z rąk zbrodniarzy nazistowskich stracili jedną trzecią swojej ludności, jest dewastujące. Chyba żadne inne oskarżenie nie może być dla Żydów równie szokujące. Ci, którzy używają tej analogii, robią to, wiedząc, że powodują najwyższy, niemal nieznośny ból i rozpacz.   

***


Jeremy Corbyn jest antysemitą; Labour Party – z jej obecnymi członkami – jest przesiąknięta antysemityzmem, także na najwyższych szczeblach; Kodeks Postępowania  akceptuje antysemickie przesądy, zawierając równoczesnie puste słowa o antyrasizmie.

Jest tu jednak coś jeszcze więcej: analogia Izrael-naziści jest nie ”tylko” antysemityzmem; w rzeczywistości jest odwróceniem Holocaustu – najwyższą, najbardziej złośliwą formą negacji Holocaustu. Nie zaprzecza, że Holocaust rzeczywiście był faktem; udając jednak, że ofiary równie dobrze mogły być sprawcami, odziera go z moralnego znaczenia; skopuje Holocaust w bagno moralnego relatywizmu, by zatonął tam między innymi zwykłymi (i dyskusyjnymi) epizodami historii.  Zmiana nazwy Dnia Pamięci jest częścią tego samego wzoru: Holocaust staje się w ten sposób tylko (nie wyjątkowym) ludobójstwem w oceanie innych ludobójstw.


Jackie Walker (oddana przyjaciółka i zwolenniczka Corbyna) <br />twierdzi, że Żydzi byli odpowiedzialni za atlantycki handel niewolnikamiI za „afrykański holokaust”  

Jackie Walker (oddana przyjaciółka i zwolenniczka Corbyna) 
twierdzi, że Żydzi byli odpowiedzialni za atlantycki handel niewolnikami

I za „afrykański holokaust”  Wszystko to nie jest ”tylko” atakiem na Izrael lub na związki Żydów z państwem żydowskim; nie jest to także pogrom „intelektualny” à la Bruno Bauer lub Karl Marks. Nie, to jest coś więcej: jest to atak na to, co to znaczy być Żydem w XXI wieku; napad na samą duszę narodu żydowskiego.


Is Corbyn an antisemite?

Politically-incorrect Politics, 4 sierpnia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaNoru Tsalic

Izraelski inżynier i bloger pracujący obecnie w Wielkiej Brytanii. 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 678 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dorastaliśmy nienawidząc i przeklinając Żydów   Koraszewski   2019-09-15
Iran jest gotowy do ”wymazania syjonistycznego reżimu z mapy”   Rafizadeh   2019-09-14
Ewoluująca ideologia białej supremacji i jej protagoniści   i Yigal Carmon   2019-09-13
Wojna, pokój, podżegacze i podżegani   Koraszewski   2019-09-12
Palestyńczycy: Dlaczego fakty miałyby nam wchodzić w drogę?   Tawil   2019-09-11
Bal tchórzy, opętanych i szubrawców   Koraszewski   2019-09-05
Do europejskich przywódców: żydowskie życie jest tanie   Milliere   2019-09-03
Hamas, Islamski Dżihad: "Krąg ognia rozszerza się"   Toameh   2019-08-31
Wehikuł czasu Mahmouda Abbasa skazuje pokój (raz jeszcze)   Tobin   2019-08-30
Kto mówi, że przestępstwo nie popłaca?   Bedein   2019-08-23
Pięć nagłówków pokazuje antysemickie incydenty na całym świecie - analiza   Frantzman   2019-08-22
Proirańska, antyizraelska polityka zagraniczna Niemiec   Kern   2019-08-14
Palestyńczycy w potrzebie lustra?   Tawil   2019-08-11
Powody, dla których pokojowe rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego zawsze zawodzą   Hamid   2019-08-10
BDS, Omar Shakir i eliminacjonizm wobec izraela   Steinberg   2019-08-04
Plan Hamasu i Iranu na zlikwidowanie Izraela   Tawil   2019-07-29
Walka z BDS. Część I   Rosenthal   2019-07-27
Hamas maszeruje, by zniszczyć Izrael   Toameh   2019-07-26
Antyizraelskie prawa zaproponowane przez Dublin: złe dla Irlandii, gorsze dla Palestyńczyków, straszne dla wszystkich   Franklin   2019-07-13
Nihil novi   Lewin   2019-07-11
Tak, antysyjonizm jest tylko najnowszą odmianą antysemityzmu     2019-07-04
Palestyńscy ”umiarkowani”: karabiny, granaty i terroryzm    Tawil   2019-06-29
Dlaczego neonaziści tak bardzo kochają ruch BDS?     Marquardt-Bigman   2019-06-26
Haniebny wzrost antysemityzmu a antysemicki tweet znanego aktora   Frantzman   2019-06-25
Zatajany los palestyńskich chrześcijan   Ibrahim   2019-06-24
Mułłowie obiecują ”koniec” Izraela i amerykańskiej cywilizacji   Rafizadeh   2019-06-22
Rewelacje o Hezbollahu w Wielkiej Brytanii częścią niepokojącego trendu obłaskawiania Iranu   Frantzman   2019-06-19
Normalizacja islamskiego antysemityzmu   Wójcik   2019-06-06
Ludobójstwo chrześcijan weszło na ”alarmujący etap”   Ibrahim   2019-05-29
Na początku był Arab z nożem. 180 lat wykrętów (wersja 2)   Collier   2019-05-21
Bliskowschodni ruch antypokojowy   Toameh   2019-05-20
Radziecki antysyjonizm i współczesny antysemityzm lewicy   Tabarovsky   2019-05-18
Między Eurowizją a tańcem z Hamasem   Collins   2019-05-12
Ilhan Omar – ignorancja i bigoteria w sprawie rakiet z Gazy   Dershowitz   2019-05-09
Jak palestyńscy przywódcy zachęcają do terroryzmu   Tawil   2019-05-08
Nie, to nie jest o „rasie”   Rosenthal   2019-05-06
Unia Europejska: pielęgnowanie niestabilności i terroryzmu na Bliskim Wschodzie   Kahn   2019-05-05
Facebook walczy z Fake News stronniczym wideo z Gazy   Miller   2019-05-04
Abbas chce kryzysu humanitarnego   Bergman   2019-05-01
Dlaczego główny nurt polityki jest winny szerzenia się antysemityzmu   Collier   2019-04-29
Grecja: „Strefa zakazana” w Atenach?   Polizoidou   2019-04-27
Iran: nowe słownictwo lalki brzuchomówcy   Taheri   2019-04-26
Co dzieje się z Palestyńczykami, którzy żądają lepszego życia?   Toameh   2019-04-23
Uczciwość Hamasu i umowa stulecia   Toameh   2019-04-20
Współczujący wszystkich krajów łączą się   Koraszewski   2019-04-17
Tak, palestyńska tożsamość jest pomyślana tylko jako broń przeciwko Izraelowi     2019-04-15
Co się kryje za sprzeciwem wobec pokoju z Izraelem?   Tawil   2019-04-07
Wielka Brytania: Radykalni muzułmanie mile widziani, prześladowani  chrześcijanie wręcz przeciwnie   Ibrahim   2019-04-06
Konflikt świata z Izraelem w liczbach. Izraelsko-arabski konflikt w kontekście – jakiego nigdy nie widzieliście   Collier   2019-04-03
Między Gazą a Wzgórzami Golan   Collins   2019-03-31
Iran krok za krokiem zbliża się do swojego celu:  "wymazania Izraela z mapy"   Rafizadeh   2019-03-27
CODE PINK przekracza czerwoną linię w Iranie   Collins   2019-03-24
Iran: egzekucje dzieci, amputacje, chłosty   Rafizadeh   2019-03-22
Uratowani Jazydzi stoją przed ponurą przyszłością po powrocie do Iraku   Frantzman   2019-03-21
Zbrodnie wojenne Hamasu przeciwko Izraelowi i Palestyńczykom   Tawil   2019-03-20
Obalanie oskarżenia o użycie „nieproporcjonalnej siły”   Plosker   2019-03-18
Palestyńczycy: Abbas staje przed „sądem” pod zarzutem zdrady   Toameh   2019-03-17
Nie wiatr niesie odpowiedź na ”balonowy terror”   Collins   2019-03-14
Palestyńczycy: Nie dla pokoju i pojednania z „niewiernymi”   Toameh   2019-03-13
Kolorowe pranie czy pranie mózgów - uwagi o Eurowizji w Izraelu?   Benson   2019-03-08
Palestyńczycy: "Nie ma miejsca na twór syjonistyczny w Palestynie”   Tawil   2019-03-07
Iran: narastające prześladowania chrześcijan   Rafizadeh   2019-03-05
Dzwon alarmowy – powrót antysemityzmu   Collins   2019-02-28
Zbrodnie wojenne Hamasu i Islamskiego Dżihadu wobec dzieci i kobiet   Tawil   2019-02-23
“Nowy Bliski Wschód” – może za 500 lat?   Rosenthal   2019-02-22
Dlaczego brytyjska lewica nie zacznie czepiać się kogoś innego?    MacEoin   2019-02-19
Do ludzi z Gazy: kupcie sobie własne cholerne szpitale   Rose   2019-02-16
Skąd się bierze gwałtowny wzrost antysemityzmu na świecie?   Dershowitz   2019-02-15
Tragedia wschodnich chrześcijan i na czym polega żydostwo   Lewin   2019-02-14
Irańska rewolucja i uprzedzenia establishmentu   Glick   2019-02-03
Przypomnienia, wspomnienia i upamiętnienia Holocaustu   Collins   2019-01-27
”Guardian” delegitymizuje Izrael w kłamliwym artykule redakcyjnym   Plosker   2019-01-26
Naziści w przebraniu. Antyizraelskie przesłanie jest skrajnie prawicową retoryką   Collier   2019-01-24
Co mają wspólnego Mahmoud Abbas i handlarze narkotykami   Amos   2019-01-21
Kiedy skrajnie prawicowi żydożercy zgadzają się ze skrajnie lewicowymi żydożercami   Marquardt-Bigman   2019-01-14
Palestyńczycy: Prawdziwe ”zbrodnie”   Tawil   2019-01-12
Pallywood znowu podnosi swój ohydny łeb   Lieberman   2019-01-08
Palestyna: Co byłoby, gdyby nie było wojny sześciodniowej?   Sherman   2019-01-06
Gaza: sześć kłamstw i jedna prawda   Maroun   2019-01-04
Erdoğan nie jest dobrotliwym sułtanem z przeszłości, jest potworem, którego trzeba powstrzymać   Yemini   2019-01-03
Dżihadystyczny psychopata: czaruje nas, uwodzi i pożera   Chesler   2018-12-31
Rasowa polityka antysemityzmu i islamofobii   Frantzman   2018-12-30
Sił dżihadu nie można oswoić ani obłaskawić   Yemini   2018-12-28
Żadnych Żydów w Europie i żadnego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie   Meotti   2018-12-27
Zwolennicy ISIS grożą zamachami terrorystycznymi podczas Świąt     2018-12-23
Co złego to Żydzi   Rosenthal   2018-12-18
Antysemityzm drogą do kariery w Turcji   Bulut   2018-12-17
11 w Pittsburghu i niemowlę w Ofra     2018-12-14
Walcz z antysemityzmem w swoim domu, a nie u sąsiada   Maroun   2018-12-11
Brytyjski profesor – fan Hamasu i jego ”poezja”     2018-12-05
Brendan O’Neill o obsesji potępiania Izraela przez lewicę   Coyne   2018-11-28
Jak wyrwać się z łap osobliwie pojmowanej empatii?   Koraszewski   2018-11-24
Dlaczego wznowione sankcje wobec Iranu są dobre dla Palestyńczyków   Toameh   2018-11-23
Tykająca bomba zegarowa islamskiej nienawiści do Żydów w USA   Bergman   2018-11-21
Jak ”New York Times” usprawiedliwia antysemityzm   Chesler   2018-11-18
Rzeź chrześcijan, brak reakcji egipskich władz   Ibrahim   2018-11-13
Żydzi a rządy prawa w Europie   Gerstenfeld   2018-11-12
Asia Bibi: Pakistańska zdrada sprawiedliwości   Meotti   2018-11-07
W Nowym Jorku są setki antyżydowskich przestępstw nienawiści – i ANI JEDEN schwytany sprawca nie był ze skrajnej prawicy      2018-11-03
Masakra w synagodze w Pittsburghu: pobudka dla antysemitów?   Maroun   2018-11-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk