Prawda

Piątek, 1 marca 2024 - 04:55

« Poprzedni Następny »


Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny”
Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.


Husein Abubakr Mansour 2023-10-12


„Wolna Palestyna” – hasło, które zawsze świadomie sugerowało masowe mordy Żydów w ich miastach, na ulicach, w sklepach i domach. Niewielu odważa się mówić o tym otwarcie, ale w wielu kręgach intelektualnych, zawodowych i popularnych na Bliskim Wschodzie i Zachodzie idea wyzwolenia narodowego Palestyny od dawna jest formułowana w kategoriach, które tolerują lub deklarują masowe zabijanie Żydów. Dla bardziej jednoznacznych aktorów, takich jak Hamas i Islamska Republika Iranu, wyzwolenie Palestyny oznacza po prostu całkowite wykorzenienie Izraela i jego ludności bez żadnych zastrzeżeń. Nie jest to punkt polemiczny, ale podstawowa rzeczywistość i fakt z naszego życia, który wymaga analizy.

Weź pod uwagę środowisko ideologiczne, w którym wychowało się wielu Arabów i muzułmanów, łącznie ze mną. Dorastałem jako muzułmanin w Egipcie, koncepcja Palestyny nigdy nie była kwestią geopolityczną; była to głęboko zakorzenioną częścią naszej zbiorowej tożsamości moralnej, element jednoczący zarówno nasz religijny, jak i świecki nacjonalizm arabski. Była to i pozostaje sprawa, która rezonowała z nami politycznie, społecznie i duchowo, często osiągając zapał wymykający się racjonalności. Ten ładunek emocjonalny, osadzony w narracji politycznej i religijnej większości arabskiego świata muzułmańskiego, zmienia w kpinę pogląd, że sprawa palestyńska opiera się jedynie na antysyjonizmie, a nie na antysemityzmie.


To środowisko nie jest jednak w żaden sposób istotne dla tego, co to znaczy być Arabem czy muzułmaninem – jest to zjawisko na wskroś nowoczesne, ukształtowane w dużej mierze przez wpływ europejskich ideologii rewolucyjnych na arabskich intelektualistów i działaczy politycznych. Wśród tych zapożyczonych systemów myślenia znajduje się odmiana rewolucyjnego antysemityzmu, który przedstawia Żydów jako wiecznego wroga nie tylko Arabów, ale całej ludzkości. Oczywiście nie każdy Arab czy muzułmanin podziela te poglądy, ale w połączeniu z istniejącymi wcześniej uprzedzeniami religijnymi i kulturowymi zainfekowały one niemal każdą instytucję, wzorce myślenia i wszystkie aspekty życia w świecie arabskich muzułmanów. Współczesna arabska literatura polityczna i religijna pełna jest twierdzeń, że Żydzi są hostis humani generis, wrogami ludzkości – klasyczne europejskie zniesławienie i francuski okrzyk rewolucyjny.


Problemy związane z tym toksycznym nurtem myślenia pogłębia koncepcja, że „wyzwolenie Palestyny” jest rodzajem oporu wobec obcych osadników-kolonialistów, rewolucja fanońska, która gloryfikuje przemoc wobec ludności cywilnej jako uzasadniony środek osiągnięcia sprawiedliwości rasowej. Masowe etykietowanie izraelskich Żydów – z których zdecydowana większość to uchodźcy lub potomkowie uchodźców z arabskich dyktatur muzułmańskich i sowieckiego totalitaryzmu – jako kolonizatorów, osadników i imperialistów jest w rzeczywistości rodzajem zbiorowej kary etnicznej, nonsensownej nawet na swoich własnych pokrętnych warunkach, co przypomina średniowieczne chrześcijańskie demonizowanie Żydów, jako grupy i jako jednostek. W ciągu ostatnich kilku dni widzieliśmy, jak ci, którzy zaangażowali się w „wyzwolenie Palestyny”, nie mogą uniknąć skrajnej dehumanizacji Żydów jako narodu – i że ich celem nie jest, by Palestyńczycy po prostu żyli w pokoju, godności i wolności obok Izraelczyków, ale państwo, które z konieczności ma być założone na ruinach Izraela. Hamas wyraźnie wyraża swój zamiar wymordowania ludności żydowskiej w Izraelu i zniewolenia wszystkich ocalałych; jego sympatycy na Bliskim Wschodzie i na Zachodzie ukrywają to.


Islamiści wyrażają fantazję o eksterminacji Żydów w języku dżihadu, ujętym w kategoriach eschatologicznych i przepojonym poczuciem boskiej sprawiedliwości i kosmicznej wojny – co ludzie Zachodu zwykle uznaliby za rodzaj religijnego faszyzmu. Ale podczas gdy islamistyczna wersja tej idei jest skuteczna w celu mobilizacji zubożałych i niewykształconych mas, wersja „lewicowa”, czyli świecka – wyrażona w języku Fanona i Karola Marksa, mówiąca o emancypacji człowieka, równości, antykapitalizmie i sprawiedliwość społeczna – jest skuteczniejszym środkiem mobilizowania opinii wśród zachodniej inteligencji. Rzecz w tym, że są to dwie strony tej samej monety, której wartość jest zapisana w żydowskiej krwi.


Dla tych, których ukształtował taki światopogląd – czy to „prawicowy”, czy „lewicowy”, religijny czy ateistyczny – celebrowanie mordu niewinnych izraelskich cywilów, w tym dzieci, kobiet i osób starszych, jest wyrazem częściowego spełnienia wizji moralnej. Pamiętam, że kiedy byłem nastolatkiem w Egipcie prawie wszyscy dorośli wokół mnie wyrażali takie uczucia, gdy otrzymywali wiadomość o samobójczych zamachach bombowych wymierzonych w izraelskich cywilów podczas drugiej intifady. Najwyższe władze religijne Egiptu uznały sprawców za męczenników i świętych. W pewnym sensie nie różniło się to od gloryfikacji, a nawet kanonizacji tych, którzy zniszczyli źródła utrzymania, spalili mienie i obrali za cel funkcjonariuszy policji podczas protestów w Ameryce latem 2020 r. Nie chcę tu mieszać amerykańskiej polityki wewnętrznej tam, gdzie nie jej miejsce, ale sympatycy palestyńskiej sprawy wzywają, by ludzie angażowali się w rzekomo tę samą walkę z rasizmem.


Prawie każdy arabski muzułmanin wie, że to, co opisuję, nie jest osobistą opinią, ale obiektywną rzeczywistością. Możemy próbować bagatelizować te fakty lub odrzucić je jako urojeniowe marzenia niewykształconych nic nie rozumiejących ludzi będących pod wpływem fanatyków religijnych i populistycznych. Nie powinniśmy jednak zaprzeczać, że są one powszechne.


Obawiam się, że impuls do lekceważenia tego zjawiska nie jest produktem ubocznym szczerej wiary, ale głębokiego poczucia bezradności. Po wielu niedawnych rozmowach z młodymi, inteligentnymi ludźmi na Zachodzie, z zachodnimi i dobrze wykształconymi arabskimi specjalistami i dyplomatami, byłem świadkiem ich silnej potrzeby, aby nie konfrontować się z tą rzeczywistością. Nawet wśród tych, którzy rzeczywiście akceptują legitymację Izraela w sposób, do jakiego ich rodzice nigdy nie byliby zdolni, prawie zawsze słyszę, jak opisują śmierć niewinnych Izraelczyków jako w jakiś sposób ich własną winę lub przynajmniej winę izraelskiego rządu za to, że nie godzą się na jednostronne zawarcie pokoju i zakończenie konfliktu. Nie ma nic bardziej przygnębiającego niż poddanie się młodych ludzi problemowi, który uważają za zbyt trudny do rozwiązania.


Ci z nas, którzy należą do kosmopolitycznej klasy zawodowej Arabów, którzy przeskakują z kraju do kraju i z jednego stylu życia do drugiego, czerpiąc korzyści z obcych kultur, które działają w oparciu o moralną walutę liberalizmu i tolerancji, w wielu przypadkach skrycie się wstydzą. Widzimy antysemityzm, żądzę krwi, szaleństwo i wzdrygamy się, ale mamy nadzieję, że to minie. Łatwiej jest nam oczekiwać hipotetycznej przyszłości, w której sprawy mają się inaczej. Łatwiej jest przypodobać się nowemu światu społecznemu, do którego chcemy należeć, niż zmagać się z niepowodzeniami tego, który zostawiliśmy za sobą. Odrzucamy, poniżamy, wyjaśniamy, pytamy: „A co z Shireen Abu Akleh?” – dalej udając ofiary.


Nie, nie jesteśmy tak młodzi i inni jak nam się wydaje. Kroczymy śladami poprzednich pokoleń modernizujących się, świeckich, oczytanych Arabów. Oni także nie chcieli mieć nic wspólnego ze swoimi ojczystymi ziemiami, które według nich nie posiadały tej władzy, prestiżu i szacunku, których pragnęli. W swoim egotyzmie i intelektualnym narcyzmie nie chcieli należeć do społeczeństw „zacofanych”. Szukali więc schronienia i kryjówki przed zacofaniem w obcych, głównie zachodnich ideologiach. Dołączyli do postępowych ruchów świeckich i modnych rewolucji, ponieważ oferowały ucieczkę przed harówką powolnych, marginalnych, lokalnych zmian. Stali się rewolucjonistami, ponieważ bali się i byli niepewni. Podobnie jak Edward Said, byli antysyjonistycznymi i antyamerykańskimi „humanistami”, ponieważ nie chcieli lub nie mogli być „Arabami”. Ich oczywisty szowinizm kulturowy był po prostu dążeniem do samounicestwienia, do zniknięcia w uniwersalizmie. Ich życie było beznadziejną pogonią za zrzuceniem własnej skóry.


Arabom z mojego pokolenia mówię, że potrzebujemy naprawdę innego podejścia. Nie proszę cię, żebyś kochał Izrael czy syjonizm, ani żebyś wieszał plakat z hipsterskim Herzlem w swojej sypialni. Jeśli krytycznie odnosisz się do Izraela i uważasz, że powinna istnieć Palestyna, kontynuuj to. Proszę tylko o autentyczną odwagę i przyznanie, że morderstwo, którego wszyscy byliśmy świadkami w ciągu ostatnich kilku dni, jest dokładnym odzwierciedleniem i logiczną konsekwencją katastrofalnego systemu moralnego, który wszyscy doskonale znamy. To moment na zbiorową introspekcję. Nadszedł czas, aby skonfrontować się z mroczniejszymi zakątkami naszego ideologicznego dziedzictwa i zakwestionować idee i przekonania, które być może bezkrytycznie przyjęliśmy. Tylko w ten sposób możemy mieć nadzieję na to, że przyczynimy się do tworzenia dla nas bardziej konstruktywnego i humanitarnego świata.


This story originally appeared in English in Tablet Magazine, at tabletmag.com, and is reprinted with permission.


Link do oryginału: https://www.tabletmag.com/sections/israel-middle-east/articles/savage-nihilism-free-palestine

„Tablet”, 10 październiak 2023r.

Tłumaczenie: Andrzej Koraszewski Hussein Aboubakr Mansour


Urodzony w 1989 roku w Kairze i wychowany w antysemickiej muzułmańskiej rodzinie, jako zradykalizowany student chciał się nauczyć języka wroga i dowiedzieć czegoś więcej o Żydach. Zaczął studiować hebrajską literaturę, co go natychmiast naraziło na przykre doświadczenia z egipską policją. Kiedy zamienił swoje poglądy na Żydów i Izrael został wyklęty przez rodzinę, był aresztowany i torturowany. Brał potem udział w „arabskiej wiośnie” i po kolejnym aresztowaniu uciekł za granicę. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wykłada w Kalifornii na wydziale hebraistyki i walczy z obłędem antysemityzmu. Obecnie jest dyrektorem programu EMET, na rzecz popularyzacji głosów demokratycznych dysydentów Bliskiego Wschodu.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1433 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Utrzymywanie olbrzymiego arsenału broni i oczekiwanie, że Zachód nakarmi głodujących Jemeńczyków   Stalinsky   2024-02-28
Jeśli Hamas przyznaje, że zginęło 6000 terrorystów, wiesz, że rzeczywista liczba jest co najmniej dwukrotnie większa     2024-02-27
„Przebudzone” skrzydło HamasuOd Londynu po Nowy Jork młodzi radykałowie stali się żołnierzami nienawiści do Żydów.   O'Neill   2024-02-27
Hamas: Palestyńscy cywile są także terrorystami   Toameh   2024-02-26
Premier Kataru: Nie należy oczekiwać, że Hamas uwolni zakładników za „zawieszenie broni”Negocjacje z terrorystami kończą się tylko w jeden sposób.   Greenfield   2024-02-25
Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk