Prawda

Czwartek, 4 marca 2021 - 01:17

« Poprzedni Następny »


W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju


Ben-Drar Yemini 2020-03-02

Palestyński prezydent Mahmoud Abbas i były premier Ehud Olmert krytykują nowy plan pokojowy USA na konferencji prasowej w Nowym Jorku, 11 lutego 2020r.(Zdjęcie: AFP)

Palestyński prezydent Mahmoud Abbas i były premier Ehud Olmert krytykują nowy plan pokojowy USA na konferencji prasowej w Nowym Jorku, 11 lutego 2020r.

(Zdjęcie: AFP)Odmowa porzucenia „prawa powrotu”, które praktycznie zniszczyłoby Izrael jako państwo żydowskie, w połączeniu z kategorycznym odrzucaniem wszystkich propozycji, pokazuje, że Palestyńczycy, podżegani i wspierani przez żyjącą utopijnymi ideami światową lewicę, nigdy nie byli naprawdę zainteresowani zakończeniem konfliktu z Izraelem  

 

Opublikowanie przez USA planu pokojowego wznowiło debatę o najlepszym rozwiązaniu izraelsko-palestyńskiego konfliktu.


Przez wiele dziesięcioleci zarówno dobrzy, jak źli ludzie, akceptowali mit, że Palestyńczycy chcą pokoju – gdyby tylko Izrael był trochę bardziej szczodry lub gdyby Amerykanie przedstawili poważną propozycję porozumienia, pokój byłby tuż za rogiem. 


Dla tych, którzy są po mrocznej stronie, ta wiara wypływała z pragnienia obwiniania Izraela za wszystkie zbrodnie świata.

 

Dla dobrych ludzi wynika to z szczerego i autentycznego pragnienia pokoju, ale skażonego (czasami zamierzoną) ignorancją i samooszustwem tych, którym trudno zrozumieć różnicę między dobrymi chęciami a faktami.


Odłóżmy na chwilę na bok historyczną odmowę palestyńską na propozycję Komisji Peela z 1937 roku, Plan Podziału ONZ z 1947 roku i odmowę w postaci trzech ”nie” w Chartumie bezpośrednio po wojnie sześciodniowej 1967 roku.


Skupmy się na ważniejszych dla nas czasach, kiedy główne inicjatywy pokojowe – Billa Clintona w 2000 roku, Ehuda Olmerta w 2008 roku i Johna Kerry’ego i Baracka Obamy w 2014 roku – spotkały się z tą samą postawą odrzucenia przez Palestyńczyków.


Samooszustwo


Można by kontynuować z większą liczbą przykładów. Jest więcej publicznych, oficjalnych oświadczeń i jest więcej propozycji, które odrzucili Palestyńczycy.

Na przykład, istnieje dokument, który mówi o corocznym powrocie 15 tysięcy palestyńskich uchodźców przez okres 10 lat. I choć sporadycznie wypływa na jaw, był przedstawiony tylko jeden raz – w grudniu 2009 roku, kiedy negocjacje z Olmertem już należały do przeszłości.

Podczas tych negocjacji, jak ujawnił jeden z palestyńskich dokumentów, sformułowano żądanie powrotu 1 016 511 uchodźców do Izraela.


W każdym razie, zarówno Mahmoud Abbas, jak Saeb Erekat nie tylko odrzucili ofertę Olmerta, ale zażądali masowego powrotu.


Bill Clinton, Yasser Arafat i Ehud Barak podczas rozmów pokojowych w Camp David w lipcu 2000 roku.<br /> (Zdjęcie: Reuters)

Bill Clinton, Yasser Arafat i Ehud Barak podczas rozmów pokojowych w Camp David w lipcu 2000 roku.
 (Zdjęcie: Reuters)W 2019 roku sami Palestyńczycy opublikowali broszurę po hebrajsku, której wydawcą był „Komitet OWP do kontaktów z izraelskim społeczeństwem”. Broszura, zatytułowana Palestyńskie stanowisko w podstawowych kwestiach konfliktu z Izraelem,  miała apelować do izraelskich wyborców przed wyborami w kwietniu 2019 roku.


W broszurze nie ma śladu rezygnacji z prawa powrotu. Jest jednak nawiązanie do Arabskiej Inicjatywy Pokojowej, przedstawionej przez Arabie Saudyjską w 2002 roku, która nie obejmowała prawa powrotu. Był to mile widziany punkt zwrotny.


Niestety, po naciskach ze strony innych państw arabskich, Palestyńczyków i ówczesnego prezydenta Libanu, Emile Lahouda, prawo powrotu zostało włączone do tej inicjatywy.


Kilka lat temu zaproszono mnie na spotkanie Izraelczyków z palestyńskim funkcjonariuszem, Nabilem Szaathem. Było wspaniale do momentu, kiedy przypomniałem Szaathowi o jego słowach z 3 lipca 2011roku: „Nigdy nie zaakceptujemy formuły ‘dwa państwa dla dwóch narodów’, dla rozwiązania konfliktu”.  


Zapytałem go, czy odrzucił to stanowisko; uciekł od odpowiedzi i już nie byłem więcej zapraszany na te spotkania.


Dlaczego pozwolić komukolwiek na podkopanie gmachu urojeń?


Jak długo lewica w Izraelu i w innych krajach upiera się przy ignorowaniu faktów, nie promuje pokoju, wspiera palestyńską odmowę zawarcia pokoju.


To jest złe dla Palestyńczyków i złe dla Izraela.


Wcześniejszy palestyński kompromis


Niemniej było kilka momentów pod koniec lat 1980. i w latach 1990., kiedy były oznaki, że kilku palestyńskich przywódców jest skłonnych do kompromisu.


Po naciskach ówczesnego sekretarza stanu, George’a Schultza, sam Jaser Arafat powiedział: „Palestyńska Rada Narodowa zgodziła się uznać dwa państwa, palestyńskie państwo i żydowskie państwo”.


W nieformalnym planie Beilin-Abu Mazen z 1995 roku zostało uzgodnione, że palestyńską stolicą będzie Abu Dis i że nie będzie egzekwowania prawa powrotu.


Deklaracja zasad
z 2002 roku sformułowana przez Ami Ayalona i Sari Nusseibeha, zawierała uznanie, że Izrael jest jedynym państwem narodu żydowskiego”.   


Także Inicjatywa genewska zawierała odstąpienie od prawa powrotu, ale natychmiast po jej podpisaniu Palestyńczycy, którzy uczestniczyli w niej, wyjaśnili, że w rzeczywistości nie mieli zamiaru poddać się w tym punkcie.


Zgoda na rezygnację z prawa powrotu mogła utorować drogę do porozumienia na podstawie dwóch państw dla dwóch narodów.


Palestyńskie stanowisko stawało się jednak coraz bardziej radykalne z upływem lat. Konferencja Fatahu z 2009 roku, której przewodniczył Abbas, zdecydowała jednoznacznie o odrzucenie koncepcji żydowskiego państwa.


Warto przypomnieć dokładne sformułowanie tej decyzji: „Absolutny sprzeciw, który nie zostanie zmieniony, wobec uznania Izraela jako ‘państwa żydowskiego’”.


Do palestyńskiego odrzucenia propozycji dołączyły głosy zastępów NGO, które zazwyczaj chwalą się swoją troską o „prawa człowieka”.   


Prowadzili kampanię zasadniczo odmawiającą Izraelowi prawa do istnienia jako państwa żydowskiego i przyjęli bezkompromisowe stanowisko w kwestii powrotu uchodźców.


To była dewastująca kampania tak dla Palestyńczyków, jak dla izraelskiej lewicy, i przeciągnęła na swoją stronę globalną lewicę, która mogła odegrać wielką rolę w pokojowym procesie. Z pewnością, wyraźne stanowisko mogło pomóc Palestyńczykom w rozstaniu się z mitem o prawie powrotu.


Stała się jednak rzecz odwrotna. Zamiast wzmacniać nieśmiałe kiełki kompromisu, lewicowe organizacje dołączyły do kampanii, która obwiniała Izrael za brak pokoju. 


Izraelska odpowiedzialność


Nie zwalnia to Izraela z odpowiedzialności za politykę osiedli, czasami wbrew własnym zobowiązaniom, takim jak obiecane w mapie drogowej do pokoju ówczesnego prezydenta USA, George’a W. Busha zdemontowanie placówek założonych po marcu 2001 roku.  


Nie jest to jednak przyczyna nieustannego odrzucania propozycji pokojowych przez Palestyńczyków i Izrael z pewnością musi spełniać wszystkie swoje zobowiązania, a także dążyć do pokoju.


Niemniej dążenie do pokoju nie wymaga ślepoty ani samooszukiwania się. Kiedy obóz pokojowy tworzy złudzenie, że porozumienie jest bliskie, służy to utrwaleniu konfliktu.


Ehud Barak, Bill Clinton, Ehud Olmert i Barack Obama przedstawili propozycje pokojowe i Palestyńczycy odrzucili je wszystkie.

 


Prezydent USA Barack Obama i sekretarz stanu spotykają się z prezydentem Szimonem Peresem w Jerozolimie, marzec 2013 rok. Foto: AFP

Prezydent USA Barack Obama i sekretarz stanu spotykają się z prezydentem Szimonem Peresem w Jerozolimie, marzec 2013 rok. Foto: AFPZamiast porozumienia, które najwyraźniej nie zostanie osiągnięte w dającej się przewidzieć przyszłości, trzeba starać się o takie ustawienie spraw, które obejmie zarówno izraelską kontrolę bezpieczeństwa, jak oddzielenie się od Palestyńczyków.


Taki układ dawałby Palestyńczykom autonomię w większości dziedzin ich życia, włącznie z budową domów na 70% ziemi w Judei i Samarii, być może w oparciu o plan Trumpa.  


Kiedy będzie strategiczna zmiana w geopolityce regionu, taka jak osłabienie politycznego islamu, zmiana w samym Hamasie lub zmiana reżimu w Iranie, będzie możliwe przejście do porozumienia.   


The Palestinians have never really sought peace

Ynet News, 23 lutego 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaBen-Dror Jemini 

(ur. 1954 w Tel Awiwie) jest prawnikiem, historykiem i publicystą wielu izraelskich dzienników (m.in. Maariw, Jediot Achronot), a także wykładowcą, który zajmuje się m.in. wpływem antyizraelskiej propagandy.

Pochodzi z rodziny Żydów wypędzonych z Jemenu.

Ben-Dror Yemini jest zwolennikiem pogłębiania dialogu z Palestyńczykami. Od wielu lat opowiada się za niepodległym państwem palestyńskim.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Zmiana tonu Marek Eyal 2020-03-02


Brunatna fala

Znalezionych 831 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk