Prawda

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 - 20:48

« Poprzedni Następny »


Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw


Elder of Ziyon 2023-08-10


Świat akademicki jest używany do zamiany wszelkich możliwych zniesławień Izraela w akceptowalnie brzmiące nauki społeczne. „Apartheid”, „rasizm”, ludobójstwo” – bez względu na to, jakie kłamstwa ludzie wymyślają przeciwko Izraelowi, wszystkie są poparte artykułami naukowymi.

 

Łatwo jest skłamać w artykule naukowym. Recenzowanie przez innych specjalistów jest niemal bezwartościowe. Jest wystarczająco dużo źródeł, by poprzeć najbardziej szalone teorie, o ile autorzy wybierają je i ignorują wszelkie kontrprzykłady. Następnie, po opublikowaniu, artykuły te są wykorzystywane jako materiały źródłowe w następnym zestawie artykułów i nikt nie sprawdza, czy te pierwotne materiały były poprawne, ponieważ ufają procesowi recenzowania innych czasopism. Korzystając z tych metod, nie jest trudno stworzyć gmach dobrze ugruntowanych teorii opartych na kłamstwach.


W niedawno opublikowanym artykule w „Cogent Arts and Humanities Hanana Bamadhaj Omar i Mohd Irwan Syazli Said twierdzą, że Izrael skazuje Palestyńczyków na „śmierć społeczną”. Wikipedia definiuje „śmierć społeczną” jako „sytuację ludzi nieakceptowanych jako istoty w pełni ludzkie przez szersze społeczeństwo. Odnosi się do traktowania kogoś tak, jakby był martwy lub nieistniejący. Zwrot używany przez socjologów, takich jak Orlando Patterson i Zygmunt Bauman oraz historyków niewolnictwa i Holokaustu do opisania roli, jaką w tym procesie odegrała segregacja rządowa i społeczna”.

 

Zamiast sprawdzać, czy Izrael jest rzeczywiście winny tego zarzutu, autorzy starają się rozszerzyć definicję „śmierci społecznej”, aby objąć Izrael jako społecznego mordercę. Mówią to wprost:

Ten artykuł opiera się na rozwinięciu teorii śmierci społecznej i rozszerzeniu jej o analizę (próby spowodowania) śmierci społecznej, jaką izraelski reżim stosuje wobec palestyńskich uchodźców.

Omar i Said sami przyznają, że artykuł przyjmuje stosunkowo nowe pojęcie w naukach społecznych i stara się je rozszerzyć w sposób daleko wykraczający poza jego pierwotną formę – tylko po to, by potępić Izrael. 

 

Autorzy biorą pod uwagę wcześniejsze badania nad tym, jaki jest element śmierci społecznej w ludobójstwie – gdzie (na przykład) naziści podjęli świadomą decyzję nie tylko o wymordowaniu wszystkich Żydów, ale także o zniszczeniu ich kultury. Przekręcają to, mówiąc, że skutki działań Izraela, walczącego o przeżycie ludobójczej próby wymazania Żydów w regionie w 1948 r., dla jego arabskiej populacji, były w rzeczywistości zamiarem.

W kontekście palestyńskim utrzymujemy, że Palestyńczycy nie są całkowicie społecznie martwi; są jednak do pewnego stopnia narażeni na śmierć społeczną. Wywłaszczenie milionów Palestyńczyków w ciągu ostatnich 73 lat jest (próbą) społecznego zabicia ich. Cytując Edwarda Saida (1986, s. 16), „tożsamość – to kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jacy jesteśmy – jest trudna do utrzymania na wygnaniu”.

Cytat Saida jest prawdziwy tylko wtedy, gdy wygnańcy nie mają od początku silnej tożsamości społecznej. Żydom, Kurdom, Ormianom i Tybetańczykom udało się zachować swoją tożsamość narodową. Można spojrzeć na ten sam zestaw dowodów w tym artykule, który rzekomo dowodzi, że Izrael usiłuje dokonać „śmierci społecznej” na Palestyńczykach, i zamiast tego argumentować, że tożsamość palestyńska na początku nie była zbyt mocna.


Ten cytat Saida jest przykładem tego, jak środowisko akademickie nagradza kłamstwa.


Nauka – jeśli jest prowadzona właściwie – opiera nowe teorie na rzeczach, które zostały udowodnione w kontrolowanych i powtarzanych eksperymentach. 

 

Z drugiej strony nauki społeczne mają tylko pretensje do bycia nauką. Ale w naukach społecznych „badacze” mogą przebierać i wybierać, które teorie i dowody im się podobają, i odrzucić wszystko, co im się nie podoba. Następnie udają, że poprzednie badania, które im się podobają, są ustalonymi faktami i wykorzystują wcześniejsze półprawdy do budowania nowych kłamstw.

 

Ten artykuł ma te wszystkie elementy:

2.2. Śmierć społeczna i ludobójstwo? Odblokowanie nowego portalu do śmierci społecznej. Card patrzy na „ludobójstwo” z socjologicznego punktu widzenia, co stanowi próbę rozszerzenia prawnie ograniczonego terminu ludobójstwa. Przedstawiając interesująco przykład Holokaustu, Card twierdził, że był to nie tylko program masowych mordów, ale także zamach na żydowską żywotność społeczną. Niniejszy artykuł dowodzi, że trwająca Nakba to nie tylko program brutalnego wywłaszczenia, ale atak na palestyńską żywotność społeczną. Lendman (2010), w Israel’s Slow-Motion Genocide in Occupied Palestines, być może najlepiej to ilustruje. Palestyńczycy: wywłaszczeni ze swoich ziem, wypędzeni ze swoich sanktuariów, zamienieni w ludzi na stałe tymczasowych. Ten stan trwałego tymczasowego oddzielenia ich od rodzin i społeczności jest formą zamachu na żywotność społeczną Palestyńczyków, a zatem (próbą) społecznej śmierci.

Zaczynamy od inwersji Holokaustu, porównania Palestyńczyków do ofiar Holokaustu, co jest antysemickie. Robią to świadomie z użyciem słowa „interesująco”. 


Omar i Said twierdzą następnie, bez żadnych cytatów, że „nakba” trwa. To przykład tego, jak nauki społeczne bez najmniejszego wahania nagradzają powtarzanie kłamstw, które „wszyscy znają”.


Autorzy cytują Stephena Lendmana, niedawno zmarłego, szalonego prawicowego teoretyka spiskowego, który nie miał akademickich kwalifikacji. Blog Lendmana zawiera „CIA zaangażowana w handel dziećmi?”, „Fałszywy Biden ogłasza przetarg na ponowną elekcję w 2024 r” oraz „Plaga wspieranych przez USA ukraińskich nazistów”


To jest ich źródło „ludobójstwa Palestyńczyków w zwolnionym tempie”!

Badacze są świadomi, że śmierć społeczna jest centrum ludobójstwa (Card, 2003, 2010; Card i Marsoobian, 2007). Zauważyła jednak również, że „śmierć społeczna niekoniecznie jest ludobójstwem. Ale ludobójstwo to śmierć społeczna”, tak samo jak jesteśmy świadomi debaty na temat używania „ludobójstwa” do zilustrowania brutalnego wywłaszczenia Palestyny. Dodatkowo Card i Marsoobian (2007) zwracają uwagę, że „akty ludobójstwa nie zawsze lub niekoniecznie są zabójcze”, ale osiągają zamierzony skutek poprzez wyrządzenie krzywdy żywotności społecznej ofiary. Podobnie Lemkin (1944) zauważa, że ludobójstwo niekoniecznie oznacza natychmiastowe zniszczenie narodu. Niszczenie relacji społecznych, na których opiera się tożsamość grupy i życie wspólnotowe, może mieć charakter ludobójczy (Lemkin za: Abed, 2007, s. 27). Culverwell (cyt.2017) zauważa, że chociaż śmierć społeczna nie jest uznawana za akt ludobójstwa w świetle prawa międzynarodowego, konieczne jest zrozumienie wpływu tych działań na społeczeństwo jako całość. Należy zauważyć, że ten artykuł nie będzie rozważał debaty o ludobójstwie ponieważ nie jest to przedmiotem tych badań. Istnieje mnóstwo prac na ten temat, a wśród nich (Boyle, cyt.2000; Doebbler, cyt.2010; Lendman, cyt.2010; Ophir, cyt.2010; Pappé, cyt.2006; Rashed i in., cyt.2014), które zdaniem badaczy są przekonujące.

Ich główne źródło mówi, że śmierć społeczna nie jest ludobójstwem. Ale autorzy następnie przekręcają to, mówiąc, że niektórzy ludzie twierdzą, że Izrael dokonuje ludobójstwa na Palestyńczykach, z czym zgadzają się, a zatem śmierć społeczna jest dowodem ludobójstwa. Całym celem tego akapitu jest powiązanie Izraela z ludobójstwem przy użyciu wybranych źródeł i argumentów, które naruszają podstawową logikę.

Abed (cyt. 2007) odpowiada i rozszerza społeczną śmierć Carda (cyt. 2003) w sposób, z którym się zgadzamy. Wprowadził „kulturę ograniczoną terytorialnie”, która jest kluczowa dla naszego argumentu, w którym przymusowe usunięcie populacji z jej tradycyjnych ziem prowadzi do śmierci społecznej (2007, s. 47). Z naszej obserwacji, prace Abeda (cyt. 2007) i Pattersona (cyt. 1982) są ze sobą powiązane. Patterson napisał: „niewolnik zostaje brutalnie wykorzeniony ze swojego środowiska, a proces społecznego unieważnienia stanowi pierwszą zewnętrzną fazę zniewolenia” (1982, s. 38). Przypadek palestyński jest mieszanką schematów śmierci społecznej Pattersona; są brutalnie wykorzeniani ze swojego środowiska przez wywłaszczanie ich domów i ziem. Wiele, jeśli nie wszystkie, przypadki ludobójstwa wiążą się z przymusowymi przesiedleniami ludności, a wiele z tych populacji ma kultury, które są w różnym stopniu „związane terytorialnie” (Abed, cyt. 2007, s. 45). Niemniej Abed doskonale podsumował argumentację Carda. 

Omar i Said opierają całą swoją tezę na tworzeniu nieistniejących powiązań, które ich zdaniem muszą być słuszne, dlatego szukają źródeł, które wydają się je wspierać i ignorują wszelkie dowody przeciwne. 


W rzeczywistości są całkiem świadomi źródeł, które obalają ich własną tezę - bo niektóre cytują.

Patrząc na tożsamość palestyńską, Siklawi (cyt.2019) rozpoznaje, że tożsamość uchodźców palestyńskich w libańskich obozach osłabła po wojnie domowej w Libanie. 

Jeśli ich tożsamość była silna przed libańską wojną domową w latach 80. i osłabła po niej, to co Izrael ma wspólnego z ich „społeczną śmiercią”? 

 

Jednak to jest cała teza artykułu!

 

Reszta artykułu jest równie bezwartościowa. Metodologia to kiepski dowcip, bo zamiast bezpośrednio zadać kilka pytań losowej próbie Palestyńczyków, autorzy obwiniają Covid-19 i zamiast tego wybierają do analizy niewielką liczbę wcześniej istniejących wywiadów, aby udokumentować ich stan śmierci społecznej. (Nigdy nie słyszeli o e-mailach? O telefonach?) 

 

Dla ustalenia lekceważącego stosunku Izraela do Palestyńczyków, opierają się wyłącznie na cytatach z prawicowego pisma „Arutz Szewa”, które reprezentuje niewielki procent izraelskich syjonistów i opinii. 

 

Jest oczywiste, że artykuł nie ma na celu zbadania czegokolwiek, ale wsparcie istniejących wcześniej uprzedzeń autorów. Idzie to jednak dalej: celem artykułu jest zbudowanie kolejnego elementu gmachu kłamstw o Izraelu we współczesnym środowisku akademickim. Ma to być cytowane jako źródło do następnego artykułu, który przedstawi dalsze zarzuty, „rozszerzając” te koncepcje, żeby dalej przedstawiać Izrael jako wyjątkowe zło, a palestyńskich Arabów jako wyjątkowo prześladowanych. 

 

Uniwersum nauk społecznych nie karze naukowców, którzy w ten sposób podważają własną dziedzinę. Wręcz przeciwnie, ponieważ w dziedzinie panuje niewielki rygor, nagradza ich.

 

Link do oryginału: https://elderofziyon.blogspot.com/2023/08/an-example-of-how-academia-creates-anti.html

Elder of Ziyon, 1 sierpnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

*Elder of Ziyon – blog amerykańskiego badacza antysemityzmu w mediach i organizacjach.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1382 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11
Al-Azhar wyraża uznanie dla terroryzmu Hamasu     2023-10-10
Palestyńskie deklaracje w dniu napaści na Izrael     2023-10-09
Kolejna wojna przeciw Żydom   Koraszewski   2023-10-08
Autonomia Palestyńska przyznaje, że nie ma „izraelskiej okupacji”   Flatow   2023-10-07
Gdzie są palestyńskie ustępstwa na rzecz pokoju?   Tawil   2023-10-05
Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk