Prawda

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 - 20:40

« Poprzedni Następny »


Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)


Elder of Ziyon 2023-08-17


Niedawno grupa składająca się z setek naukowców z Ameryki Północnej wydała oświadczenie, w którym powiązała poparcie izraelskich rządów dla reformy sądownictwa z „okupacją” i stwierdziła, że Izrael jest winny apartheidu i żydowskiej supremacji.


Izraelską obecność w Judei i Samarii nazwali „słoniem w salonie”.


To skłania mnie do przywołania prawdziwych słoni w salonie – słoni, które ci pretendenci do miana obrońców praw człowieka zawsze ignorują i chcą, aby wszyscy inni również ignorowali.


Pokazuję te słonie od 2005 roku, aktualizując listę co kilka lat. Są to fakty, które wszyscy znają – i które są aktywnie wyciszane przez media, polityków, środowisko akademickie i „ekspertów”.


Oto najnowsza powtórka niewygodnych faktów, o których nikt nie chce rozmawiać:


Słoń 1: Grupy terrorystyczne kontrolują Gazę – i to się nie zmieni.
 

 

Każdy plan i propozycja pokojowa obejmuje Strefę Gazy w palestyńskim państwie arabskim i żaden z nich nie zawiera jakichkolwiek zabezpieczeń wobec faktu, że Gaza jest w znacznie gorszym stanie odkąd Izrael wykorzenił tamtejsze osady, że jest rajem dla terrorystów, że panują tam finansowane przez Iran grupy terrorystyczne, które konsekwentnie i całym sercem sprzeciwiają się istnieniu Izraela. Z tym słoniem pokój jest niemożliwy, więc łatwiej udawać, że go nie ma – lub, dla niektórych, przedstawiać ludobójcze, antysemickie pragnienia Hamasu i Islamskiego Dżihadu jako odważną walkę o wolność.


Słoń 2: Arabowie palestyńscy konsekwentnie wspierają terroryzm 

 

W jedynych uczciwych, demokratycznych wyborach na tych terytoriach, lud wybrał terrorystów z Hamasu. Sondaż za sondażem pokazują, że palestyńscy Arabowie popierają terror w samym Izraelu. (52% nadal popiera brutalną intifadę z 2019r..) Wybory i sondaże dowiodły, że konwencjonalna mądrość jest w błędzie – a konwencjonalna mądrość ignoruje i bagatelizuje ten dowód, że pokój jest niemożliwy i że to nie jest wina Izraela.

 

Słoń 3: Obecny rząd Autonomii Palestyńskiej nie został wybrany 

 

Ten wniosek ze Słonia 2 oznacza, że ludzie którzy reprezentują „Palestynę” w telewizji i w ONZ nie reprezentują narodu. Nawet jeśli brzmią umiarkowanie lub mówią, że są skłonni do kompromisu, nie mają mandatu. Obecny prezydent AP dawno skończył swoją kadencję, a żaden z jego premierów nigdy nie został wybrany. Negocjacje z AP są dosłownie bez sensu. 

 

Podobnie, niewybierana Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) jest prawdziwą siłą stojącą za AP. AP oficjalnie podlega OWP, a wszystkie negocjacje są prowadzone przez autokratyczną, zdominowaną przez Fatah OWP, a nie AP.

 

Słoń 4: Obecny rząd Autonomii Palestyńskiej nie ma prawie żadnej władzy – ani szacunku 

 

Poza Ramallah rząd Abbasa ma niewielkie poparcie społeczne i niewielką władzę. Grupy terrorystyczne stanowią bardzo realne zagrożenie dla AP na Zachodnim Brzegu i budują swoje bazy, co stało się oczywiste w ostatnich latach. AP straciła duże połacie Zachodniego Brzegu. AP odwołała ostatnie wybory, ponieważ przegrałaby z Hamasem.

 

Słoń 5: AP jest utrzymywana przy życiu sztucznymi metodami 

 

Budżet AP jest rozdęty „listą płac” dla niepracujących pracowników, w tym terrorystów, którzy otrzymują wynagrodzenie za niepracowanie. AP może również nadal płacić pracownikom Gazy, którzy zostali wyrzuceni z rządowych stanowisk przez Hamas w 2006 roku. Samą podstawą zorganizowanej palestyńskiej siły roboczej jest fikcja, ledwo utrzymywana przy życiu przez zastrzyki gotówki z zewnątrz, bez prawdziwego planu rozwiązania problemu.

 

Słoń 6: Fatah pozostaje grupą terrorystyczną opłacaną przez Autonomię Palestyńską 

 

Mimo twierdzeń, że Brygady Męczenników Al-Aksa zostały rozwiązane, jest to kiepski dowcip, który ma uspokoić poczciwych ludzi dobrej woli żyjących urojeniami. Autonomia Palestyńska może aresztować członków Hamasu na Zachodnim Brzegu, ale wciąż istnieją – dzisiaj – grupy terrorystyczne, które podlegają Fatahowi. Autonomia Palestyńska nie podjęła żadnego poważnego kroku w celu zlikwidowania własnych grup terrorystycznych, a wielu pracowników sił bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej przyłącza się nocą do grup terrorystycznych, takich jak Jaskinia Lwów. Słoń 7: Celem AP pozostaje zniszczenie Izraela 

 

Czy to poprzez „prawo powrotu”, czy niezmienianie statutu Fatahu, czy drukowanie mapy po mapie nie pokazującej żadnego Izraela, nawet najbardziej umiarkowany przywódca palestyński trzyma się idei zniszczenia Izraela, i postrzega palestyńskie państwo arabskie jako tylko jeden etap procesu. Wystarczy spojrzeć na mapy „Palestyny” w oficjalnych dokumentach AP i podręcznikach szkolnych. 


Sondaż  z 2011 r., który jest skandalicznie wyciszany, dowodzi, że kiedy Arabowie palestyńscy mówią, że chcą rozwiązania w postaci dwóch państw, jest to tylko etap w drodze do ich prawdziwego celu, jakim jest zniszczenie Izraela. A sondaże z 2019 roku to potwierdzają. 

 

Słoń 8: Jerozolima


Większość Izraelczyków chce zjednoczonej Jerozolimy pod izraelskim zwierzchnictwem. Większość Arabów palestyńskich odmawia zaakceptowania czegokolwiek mniejszego niż cała („wschodnia”) Jerozolima jako stolica państwa muzułmańskiego. Stanowiska nie są do pogodzenia, a kompromis nie zmniejszy szans na przemoc, a ją zwiększy.


Jerozolima pod żydowskimi rządami cieszy się większą wolnością religijną niż kiedykolwiek w swojej historii. To zniknęłoby z każdym „planem pokojowym”. Ale „obrońcy praw człowieka” są wybitnie niezainteresowani prawami Żydów. 


Słoń 9: Izraelskie ustępstwa zachęcają do większego terroru


Powszechnie uważa się, że jeśli tylko Izrael da Palestyńczykom więcej tego, czego żądają, pomoże to w zaprowadzeniu pokoju. Ale historia pokazuje coś przeciwnego.

 

Daleko idące propozycje pokoju Izraela z lat 2000 i 2001 spotkały się z bardzo głośnym odzewem: druga intifada i tysiące zabitych. Wycofanie się Izraela z Libanu na linie wyznaczone przez ONZ spowodowało, że Hezbollah stał się potężniejszy, z setkami tysięcy rakiet wycelowanych w Izrael i nowymi prowokacjami na granicy, z jedną wielką wojną w 2006 roku i groźbą kolejnej. Wycofanie się Izraela z Gazy nie zaowocowało pokojem, ale przejęciem Gazy przez grupy terrorystyczne. 


Izraelskie ustępstwa nie są postrzegane jako gesty dobrej woli, które należy odwzajemniać, ale jako słabość, którą należy wykorzystać. 


I dokładnie to by się stało, gdyby Izrael wycofał się z obszarów w Judei i Samarii.


Słoń 10: „Jedność” Arabów palestyńskich

 

 Żaden plan pokojowy nie może zadziałać, dopóki Hamas i Autonomia Palestyńska/Fatah wraz z innymi grupami terrorystycznymi nie osiągną jakiegoś porozumienia zjednoczeniowego. Nie jest to możliwe w dającej się przewidzieć przyszłości. Co więcej, Hamas jest na tyle potężny, że każde takie porozumienie musi obejmować zaostrzenie stanowiska OWP, które byłoby całkowicie niezgodne z podstawowymi minimalnymi standardami pokoju – wyrzeczeniem się terroru, uznaniem Izraela i akceptacją wcześniejszych porozumień.

 

Słoń 11: „Obozy uchodźców”

Jedynym powodem, dla którego wciąż istnieją „obozy uchodźców” w Gazie, na Zachodnim Brzegu, w Jordanii, Syrii i Libanie, jest utrzymywanie Palestyńczyków w nędzy – robienie z nich statystów w inscenizacjach dla mediów i tworzenie nowych pokoleń terrorystów. Prawdziwi bojownicy o prawa człowieka nalegaliby, aby „uchodźcy” stali się pełnoprawnymi obywatelami krajów, w których żyli od pokoleń – ale argumentują coś przeciwnego. Prawdziwi obrońcy praw człowieka nalegaliby, aby obozy w AP i na terenach kontrolowanych przez Hamas zostały rozebrane a ludzie przeniesieni do normalnych mieszkań – ale tego nie robią. Ludzie, którzy nienawidzą Izraela, są gotowi poświęcić życie setek tysięcy Palestyńczyków, ponieważ chcą zniszczyć Izrael fikcyjnym „prawem powrotu”. Izrael nigdy się nie zgodzi, więc ci ludzie pozostaną w nędzy na zawsze.


Zobacz także Słoń 16.


Słoń 12: Ekonomia
 

 

Około 30 lat po Oslo gospodarka na terytoriach nadal prawie nie istnieje i jest całkowicie zależna od pomocy zagranicznej. Nie tylko nie ma wolnego rynku, nie ma zachęty do jego budowy, ponieważ mentalność palestyńskich Arabów i ich przywódców opiera się raczej na korzystaniu z pomocy socjalnej niż na odpowiedzialności. Wszystkie plany utworzenia palestyńskiego państwa arabskiego nie biorą pod uwagę tego, jak takie państwo mogłoby się utrzymać. Spodziewany napływ setek tysięcy Palestyńczyków z Libanu i Syrii pogorszyłby sytuację jeszcze bardziej. Odwrócenie toksycznej postawy roszczeniowej zajęłoby co najmniej pokolenie.

 

Słoń 13: Demografia Gazy

Gazańczycy nie mają miejsca na ekspansję, ponieważ ich liczba nadal rośnie w najszybszym tempie na świecie. Teoretycznie mogliby przenieść się na Zachodni Brzeg, ale zrobiłby to tylko niewielki procent. To kolejna beczka prochu drugiego dnia palestyńskiego państwa, która jest ignorowana w interesie „rozwiązania” „w postaci dwóch państw”.

 

Słoń 14: Palestyńscy przywódcy arabscy nigdy nie okazywali zainteresowania niepodległością

Zachód zakłada, że celem jest niezależne palestyńskie państwo arabskie, w którym Arabowie nie muszą już żyć pod „okupacją”. Ale czyny i słowa palestyńskich przywódców arabskich nigdy nie potwierdziły tego celu; nie pracowali nad budową instytucji i infrastruktury, które byłyby potrzebne w niepodległym państwie. Ich naleganie na „prawo powrotu” i „Jerozolimę” jako kwestie, które muszą zostać rozwiązane przed uzyskaniem niepodległości, zdradza ich procesy myślowe – niezgodne z niepodległością (z których żadna nie wymaga rozwiązania tych dwóch kwestii) i zgodne z pragnieniem zniszczenia Izraela etapami

 

Słoń 15: Jednostronne palestyńskie państwo arabskie byłoby zmilitaryzowane

Nie ma możliwości, aby nowe palestyńskie państwo arabskie pozostało zdemilitaryzowane przez dłuższy czas. Rząd palestyński mógłby zaprosić przyjazny naród muzułmański do rozmieszczenia broni przeciwlotniczej na swoim terytorium; strzelać pociskami w samoloty El Al lądujące kilka kilometrów od Zielonej Linii lub przygotować kilka tysięcy czołgów do przecięcia Izraela na pół.

Iran już skutecznie kontroluje Liban, Syrię i w dużym stopniu Strefę Gazy. Wykorzystaliby rodzącą się Palestynę, aby zająć pozycję również na Zachodnim Brzegu. Tak jak AP uciekła z Gazy przy pierwszych oznakach kłopotów, tak straciłaby swoje państwo na rzecz irańskich pełnomocników i islamskich terrorystów.

Wola OWP, by się bronić, nie jest nawet w przybliżeniu tak silna, jak ich wola zniszczenia Izraela, pragnienie, które jest im wpajane od pokoleń. Nacjonalizm palestyńskich Arabów jest zasadniczo słabym i narzuconym z zewnątrz konstruktem. Iran jest gotowy i chętny do wykorzystania chaosu, który nastąpiłby po jednostronnym ogłoszeniu państwa.

Ale Zachód jest gotów zaryzykować istnienie Izraela dla tego słonia.

 

Słoń 16: Tak zwane „prawo powrotu”

Autonomia Palestyńska nie wykazuje żadnego zainteresowania integracją palestyńskich Arabów spoza terytoriów z państwami, w których się urodzili i w których mieszkają. Przeciwnie; „obozy uchodźców” nawet na terytorium kontrolowanym przez AP nadal rosną, zamiast się kurczyć. Najwyraźniej AP oczekuje, że większość „diaspory” uda się do Izraela, a nie do palestyńskiego państwa arabskiego, a dziesięciolecia podżegania zarówno na terytoriach, jak i poza nimi, wyprały mózgi pokoleniom Arabów, by nie akceptowali niczego innego niż „powrót” do ziemi, na której większość z nich nigdy nie postawiła stopy. (UNRWA jest głównym propagatorem tego kłamstwa).

 

Słoń 17: Korupcja i łamanie praw człowieka są nadal zjawiskiem powszechnym w Autonomii Palestyńskiej

Mimo nagłaśnianych sukcesów Autonomia Palestyńska pozostaje pogrążona w korupcji, co raczej nie jest dobrym punktem startowym dla niepodległego państwa. Global Integrity Report z 2008 roku ocenił Zachodni Brzeg jako bliski najgorszego poziomu korupcji, a sami  Palestyńczycy oceniają lokalną korupcję jako jedną z najgorszych w świecie arabskim. Nic się nie poprawiło


Autonomia Palestyńska to dyktatura. Mahmoud Abbas kontroluje OWP, której podlega AP, sądownictwo, władzę ustawodawczą i wykonawczą. Nie ma niezależności ani kontroli i równowagi. 


Kobiety są dyskryminowane przez prawo. Wolność prasy pozostaje na niskim poziomie; wymiar sprawiedliwości jest nieprzejrzysty, a sygnaliści są zmuszeni zwracać się do izraelskiej prasy, aby ujawnić korupcję. Więźniowie są torturowani. Poza rzadkimi przypadkami te nadużycia są ignorowane.


Słoń 18: Palestyna byłaby Judenrein


Oświadczenia przywódców AP wyjaśniają, że ich państwo Palestyna nie będzie miało żadnych obywateli żydowskich. Żydzi, których przodkowie mieszkali w Judei i Samarii, czy to przez dziesięciolecia, czy przez tysiąclecia, będą mieli prawny zakaz pobytu w Palestynie – jest to niezwykły przejaw państwowego antysemityzmu, całkowicie sprzeczny z zachodnimi standardami, jakie rodzące się państwo „Palestyna” udaje, że spełnia. 

 

Słoń 19: Niechęć świata muzułmańskiego do Izraela

Chociaż to słabnie, większość świata arabskiego i świata muzułmańskiego nadal zdecydowanie sprzeciwia się idei państwa żydowskiego pośród rzekomo muzułmańskich ziem. Iran sprawuje de facto kontrolę nad południowym Libanem i Strefą Gazy; zwykli Jordańczycy i Egipcjanie pozostają wśród najgorszych antysemitów w świecie arabskim. Porozumienia Abrahamowe były tego ogromną przeciwwagą i sytuacja jest lepsza niż w przeszłości, ale sam naród arabski nadal jest w przeważającej mierze antysemicki i antyizraelski. Zagrożenie ze strony radykalnego islamu pozostaje silne w krajach arabskich i muzułmańskich. Żadne ustępstwa tego nie zmienią.

 

Słoń 20: Mahmoud Abbas umrze i nie ma planu na dzień po jego śmierci


Mahmoud Abbas nie ma następcy. Sondaże pokazują, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, nowym prezydentem Autonomii Palestyńskiej byłby skazany terrorysta przebywający obecnie w izraelskim więzieniu. Finansowane przez Iran grupy terrorystyczne są gotowe do przejęcia władzy. Nawet gdyby Abbas podpisał dziś prawdziwe porozumienie pokojowe, po jego odejściu ten dokument byłby właściwie bezwartościowy.

 

Izrael musi codziennie stawiać czoła tym wyzwaniom. Media rzadko o nich wspominają, zamiast tego nalegają na uproszczoną narrację, w której tylko Izrael jest odpowiedzialny za pokój. To udawanie, że Palestyńczycy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności – fikcja, do której rozpowszechniania przywódcy palestyńscy dokładają wiele trudu – jest w ostatecznym rachunku rasistowska wobec Palestyńczyków. 


Link do oryginału: https://elderofziyon.blogspot.com/2023/08/the-real-elephants-in-room-2023-edition.html

Elder of Ziyon, 9 sierpnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1382 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11
Al-Azhar wyraża uznanie dla terroryzmu Hamasu     2023-10-10
Palestyńskie deklaracje w dniu napaści na Izrael     2023-10-09
Kolejna wojna przeciw Żydom   Koraszewski   2023-10-08
Autonomia Palestyńska przyznaje, że nie ma „izraelskiej okupacji”   Flatow   2023-10-07
Gdzie są palestyńskie ustępstwa na rzecz pokoju?   Tawil   2023-10-05
Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk