Prawda

Wtorek, 7 lutego 2023 - 16:06

« Poprzedni Następny »


Komisja Śledcza twierdzi, że podstawą prawną istnienia Izraela jest Rezolucja 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To nie jest prawdą. (Ale kłamią, bo są przeciwko Izraelowi)


Elder of Ziyon 2022-08-06

Miloon Kothari
Miloon Kothari

Śledczy ONZ Miloon Kothari, rad nie rad, przeprosił, (ale głęboko nieszczerze), za swoje oświadczenia sprzed ponad tygodnia, że „lobby żydowskie” kontroluje media społecznościowe, i za swoje kwestionowanie legalności Izraela, przez powiedzenie: „Posunąłbym się nawet do poruszenia tej kwestii, dlaczego oni [Izrael] są w ogóle członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych”. 

 

Jego przeproszenie brzmiało: 


Chciałbym również wyjaśnić, że mój komentarz na temat członkostwa Izraela w Organizacji Narodów Zjednoczonych miał na celu podkreślenie faktu, że każdy członek tego organu powinien się trzymać oraz szanować ustalenia i zalecenia przez nią wydawane, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tym, co chciałem podkreślić, jest nieprzestrzeganie przez Izrael decyzji ONZ związanych z jego zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, problem, który Komisja szeroko omówiła w swoim pierwszym sprawozdaniu dla Rady Praw Człowieka. W żadnym miejscu wywiadu nie kwestionowałem istnienia państwa Izrael. Wręcz przeciwnie, w kilku przypadkach podczas omawianego wywiadu dla mediów broniłem istnienia państwa Izrael. Jest to w pełni zgodne ze stanowiskiem Komisji wyrażonym także w naszym pierwszym raporcie i podkreślonym w liście do Przewodniczącego Rady: „Komisja nie kwestionuje statusu ani członkostwa w ONZ żadnego z zainteresowanych państw objętych jej mandatem. Podstawy legalności Państwa Izrael, wraz z Państwem Palestyna, zostały określone przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 181 i nie są i nigdy nie będą kwestionowane przez tę Komisję”. Nie zamierzałem sugerować, że należy wykluczyć Izrael z Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kothari twierdzi, że rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 stanowi podstawę prawną państwa Izrael.

 

To jest całkowicie niezgodne z prawdą.

 

Przede wszystkim rezolucje Zgromadzenia Ogólnego nie mają statusu prawa międzynarodowego. 

 

Po drugie, możesz przeczytać Rezolucję 181: nie ogłosiła ona państwa żydowskiego i arabskiego w Palestynie. Zarekomendowała Radzie Bezpieczeństwa wdrożenie wymienionych tam zapisów i zasugerowała, że jeśli jedno lub oba państwa ogłoszą niepodległość, to ONZ powinna życzliwie potraktować ich wniosek o członkostwo.

 

Kiedy Arabowie odrzucili rezolucję, stała się ona martwą literą. Jest cenna w tym sensie, że pokazała, że ONZ w przeważającej mierze popiera państwo żydowskie w Palestynie, ale nie ma to mocy prawnej.

 

Niektórzy twierdzą, że sam Izrael wykorzystał Rezolucję 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako podstawę prawną w swojej Deklaracji Niepodległości. Prawdą jest, że Deklaracja Niepodległości Izraela odnosiła się do rezolucji jako do jednego z wielu aktów popierających prawo narodu żydowskiego do państwa, ale to nie jest to podstawa prawna istnienia państwa. Deklaracja mówi: 

W roku 5657 (1897), na wezwanie duchowego ojca Państwa Żydowskiego, Theodora Herzla, zebrał się Pierwszy Kongres Syjonistyczny, który proklamował prawo Narodu Żydowskiego do odrodzenia narodowego w swoim kraju.


Prawo to zostało uznane w Deklaracji Balfoura
z dnia 2 listopada 1917 roku i potwierdzone przez mandat Ligi Narodów, który - w szczególności - usankcjonował na płaszczyźnie międzynarodowej historyczną więź między Narodem Żydowskim a Ziemią Izraelską oraz prawo Narodu Żydowskiego do odbudowania swojego Narodowego Domu.


Katastrofa, która dotknęła ostatnio Naród Żydowski - masakra milionów Żydów w Europie - stanowiła dodatkowe wyraźne potwierdzenie konieczności pilnego rozwiązania problemu jego bezdomności przez odtworzenie na Ziemi Izraelskiej Państwa Żydowskiego, które szeroko otworzy bramy ojczyzny dla każdego Żyda i umożliwi Narodowi Żydowskiemu uzyskanie statusu pełnoprawnego członka społeczności narodów.


Osoby, które przeżyły nazistowski holocaust, a także Żydzi z innych stron świata nie przestali imigrować do Ziemi Izraelskiej, nieustraszeni mimo trudności, restrykcji i niebezpieczeństw, i nie przestali potwierdzać swojego prawa do godnego, wolnego i opartego na uczciwej pracy życia w swojej ojczyźnie.


Podczas drugiej wojny światowej społeczność żydowska tego kraju miała swój pełny udział w walce narodów miłujących wolność i pokój przeciw siłom nazistowskiej nikczemności i poprzez krew oraz wysiłek wojenny swoich żołnierzy zdobyła prawo do tego, aby wejść do grona narodów, które utworzyły Organizację Narodów Zjednoczonych.


W dniu 27 listopada 1947 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję wzywającą do utworzenia Państwa Żydowskiego na Ziemi Izraelskiej; Zgromadzenie Ogólne wezwało mieszkańców Ziemi Izraelskiej do podjęcia kroków niezbędnych z ich strony dla wprowadzenia w życie tej rezolucji. Uznanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych prawa Narodu Żydowskiego do utworzenia swojego Państwa jest nieodwołalne.


Prawo to jest naturalnym prawem Narodu Żydowskiego do tego, aby tak jak inne narody być panem swojego losu we własnym suwerennym Państwie.


W KONSEKWENCJI MY, CZŁONKOWIE RADY NARODOWEJ, PRZEDSTAWICIELE SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ ZIEMI IZRAELSKIEJ ORAZ RUCHU SYJONISTYCZNEGO, ZGROMADZALIŚMY SIĘ TUTAJ W DNIU ZAKOŃCZENIA MANDATU BRYTYJSKIEGO NAD ZIEMIĄ IZRAELSKĄ I, NA MOCY NATURALNEGO I HISTORYCZNEGO PRAWA ORAZ NA PODSTAWIE REZOLUCJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, NINIEJSZYM PROKLAMUJEMY UTWORZENIE PAŃSTWA ŻYDOWSKIEGO NA ZIEMI IZRAELSKIEJ, KTÓRE NAZYWAĆ SIĘ BĘDZIE PAŃSTWEM IZRAEL.

Rezolucja 181 była jednym z wielu dowodów na to, że Żydzi mają prawo do własnego państwa. Nie była to jednak podstawa prawna tego państwa.

 

Jaka jest więc podstawa prawna państwa Izrael?

 

Poniższa analiza prawna z 2004 roku stwierdza: 

Sir Lauterpacht, znany ekspert prawa międzynarodowego i redaktor Oppenheim's International Law, wyjaśnił, że z prawnego punktu widzenia rezolucja ONZ o podziale z 1947 r. nie miała charakteru legislacyjnego, by przyznać prawa terytorialne ani Żydom, ani Arabom. W monografii odnoszącej się do jednego z najbardziej złożonych aspektów kwestii terytorialnej, statusu Jerozolimy, Lauterpacht 7 napisał, że „Plan Podziału”, aby miał moc wiążącą, musiałby wynikać z zasady pacta sunt servanda8, to jest, ze zgody obu stron na proponowany plan. W przypadku Izraela Lauterpacht wyjaśnia:

„… powstanie Izraela nie jest prawnie uzależnione od Rezolucji. Prawo państwa do istnienia wypływa z jego faktycznego istnienia – zwłaszcza gdy to istnienie jest przedłużone, wykazuje wszelkie oznaki trwania i jest uznawane przez społeczność narodów”.

Przeglądając argumenty Lauterpachta, profesor Stone dodał, że „prawomocność” Izraela lub „prawna podstawa” jego narodzin nie opiera się na „Planie Podziału” ONZ, który w wyniku działań arabskich stał się martwą kwestią. Profesor Stone podsumował:

„… Państwo Izrael nie jest zatem prawnie wyprowadzone z planu podziału, ale opiera się (jak większość innych państw na świecie) na stwierdzeniu niepodległości przez jego lud i rząd, na obronie tej niepodległości bronią przeciwko napaściom innych państw, a także na ustanowieniu zorganizowanego rządu na terytorium pozostającym pod jego stałą kontrolą”. 9

To jest prawne roszczenie Izraela do państwowości – przetrwanie i uznanie za państwo. A jeśli Komisja Śledcza ONZ nie zna tego podstawowego faktu, jest niekompetentna do zrobienia czegokolwiek. 

 

Ale zna prawdę i kłamie z konkretnego powodu.

 

Kothari formułuje tutaj dwa błędne twierdzenia: że podstawa prawna Izraela opiera się na Rezolucji 181, a także, że „Państwo Palestyna” ma taką samą podstawę prawną. Jest to podwójnie absurdalne: nie tylko Rezolucja 181 nie jest prawnie wiążąca, ale ówcześni Arabowie palestyńscy odrzucili ją – co jest właśnie powodem, dla którego nie może być prawnie wiążąca! Nie mogą cofnąć czasu i powiedzieć, że przepraszamy, teraz akceptujemy Rezolucję 181 dziesiątki lat po tym, jak ją podarliśmy.

 

Wygląda na to, że Komisja formułuje twierdzenie, że Rezolucja 181 jest podstawą prawną dla istnienia Izraela, aby udawać, że Palestyńczycy mają takie same roszczenia do państwowości jak Izrael!

 

To jest zapierające dech w piersiach cyniczne przekręcanie prawa międzynarodowego w celu stworzenia podstawy prawnej dla państwowości palestyńskiej – a kiedy już zdasz sobie sprawę, że jest to kłamstwo, można się zastanawiać, jaka w ogóle jest podstawa prawna nieistniejącego państwa Palestyna?

 

Ta analiza pokazuje, że cała ta komisja jest właściwie oparta na kłamstwach. 

 

(h/t Myths and Facts)

 

The UN Commission of Inquiry says Israel's legal basis is UNGA 181. That is not true at all. (But they are lying for an anti-Israel reason.)

Elder of Ziyon, 5 sierpnia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Elder of Ziyon - amerykański bloger, którego blog jest źródłem dobrze podanych, rzetelnych informacji.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1191 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18
Czy to Europa popiera? Al-Haq mówi światu, aby zdemontował Izrael     2022-12-17
Pan Trump jest bardzo urażony   Koraszewski   2022-12-14
Żydowskie życie jest tanie. Spójrzcie tylko, jak traktują je media   Rindsberg   2022-12-13
ONZ: kiepskie żarty, sztuczki i katastrofy   Collins   2022-12-10
Kulturowe zawłaszczenie i Żydzi   Glick   2022-12-09
Teheran znowu wymachuje “opcją Samsona”   Taheri   2022-12-06
Zainspirowany fikcyjnymi wydarzeniami artykuł „Guardiana” o „izraelskiej masakrze”   Levick   2022-12-06
Szczyt groteski: antyizraelskie grupy próbują skłonić organizacje LGBTQ i feministyczne do popierania palestyńskich prześladowców gejów i mizoginistów     2022-12-05
Co stało się z planem podziału ONZ z 1947 roku?   Hirsch   2022-12-04
Palestyńczycy mieli wspaniałe Święto Dziękczynienia, Izrael mniej   Bryen   2022-12-03
Barbarzyńcy u bram Kijowa   Koraszewski   2022-12-03
Iran i Turcja mają wspólny interes w atakowaniu Kurdów   Frantzman   2022-12-01
75 lat temu: arabskie wypowiedzenie wojny Żydom. Nie syjonistom - Żydom     2022-11-30
Jak brytyjscy politycy stają po stronie terrorystów   Collier   2022-11-29
BDS jest wściekły, bo Izrael i Jordania zgadzają się na rekultywację granicznej rzeki   Fitzgerald   2022-11-28
Podwójna gra Kataru z islamistami na boisku   Toameh   2022-11-27
Przebudzony antysemityzm, książka Davida Bernsteina   Levick   2022-11-25
Opowieść o dwóch terrorach   Hirsch   2022-11-24
Ostrzeżenie dla czytelnika książki   Landes   2022-11-23
Syjonistyczne dziki napadają na Palestyńczyków     2022-11-22
Jeśli chodzi o Izrael, propaganda triumfuje nad faktami   Yemini   2022-11-21
Izraelożercy kłamią statystyką     2022-11-18
Palestyńskie odrzucenie prawa Izraela do istnienia   Hirsch   2022-11-16
Palestyński antysemityzm nie ma ukrytej filozofii – to po prostu czysta nienawiść do Żydów     2022-11-15
Kłamstwa i bezkompromisowy antysemityzm ze strony „Komisji Śledczej” ONZ   Bayefsky   2022-11-12
Palestyńczycy: dlaczego ignoruje się ataki na chrześcijan?   Toameh   2022-11-09
Hidżab, fizyka i ”śmierć Ameryce”   Koraszewski   2022-11-06
Pionki Putina w Sojuszu NATO? Jak Zachód ośmiela Erdoğana   Bekdil   2022-11-05
Raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ, Franceski Albanese to antysyjonistyczna propaganda w sowieckim stylu     2022-11-03
Twitter ucisza mnie, stając po stronie antysemitów   Collier   2022-11-02
Jak Amerykanie i Europejczycy ośmielają palestyński terroryzm   Tawil   2022-11-01
Izrael zaoferował pokój w 2000 roku, a jego obywatele do dziś giną   Levick   2022-10-31
Ohydne, antysemickie oszczerstwo z 1969 roku rzucane przez aktywistów Fatahu i ludzi lewicy: „Szalom & Napalm”     2022-10-27
ONZ daje mistrzowski pokaz antysemityzmu   Bayefsky   2022-10-26
Terroryści ISIS grasują w Turcji nadal niewoląc porwane kobiety   Bulut   2022-10-25
Przypisy Komisji Śledczej ONZ zdradzają jej kłamstwa     2022-10-24
Co się dzieje, gdy oferujesz Palestyńczykom państwo?   Flatow   2022-10-23
Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ, absurdalnie udaje, że jest obiektywna     2022-10-20
Oddajcie jej kurdyjskie imię: Jina Amini   Mahjar-Barducci   2022-10-19
“Stan wyjątkowy” Cypru: Turcja używa masowej nielegalnej imigracji jako broni   Bulut   2022-10-17
Amerykańska lewica i prawica oskarżają się wzajem o antysemityzm, chowając pod dywan swój własny   Tobin   2022-10-16
Kardynał Wielkiej Brytanii mówi Liz Truss, by nie przenosiła ambasady Wielkiej Brytanii do Jerozolimy   Fitzgerald   2022-10-15
Czy palestyński dziennikarz @HosanSalemG jest antypalestyńskim rasistą, kiedy mówi, że wszyscy palestyńscy dziennikarze popierają terror?     2022-10-13
Abbas domaga się od ONZ cofnięcia wskazówek zegara   Hirsch   2022-10-10
Co złego to Żydzi, czyli świat w coraz szybszym tempie wraca w stare koleiny   Koraszewski   2022-10-06
“Partner pokoju” Izraela morduje Izraelczyków   Toameh   2022-10-04
Palestyńczycy przymilają się do Arabów, którzy zabijają Palestyńczyków   Toameh   2022-09-28
Niemcy, obudźcie się! Czy wiecie, że finansujecie zaprzeczanie Holokaustowi?   Marcus   2022-09-27
Prześladowania chrześcijan: “Te ataki mają rasistowskie, religijne motywacje”   Ibrahim   2022-09-23
Zachodnia reakcja na przywódców Iranu zaprzeczających Holocaustowi   Frantzman   2022-09-21
Palestynizm: ideologia i tożsamość   Rosenthal   2022-09-20
Dla niego pokój oznacza zabijanie Żydów   Tawil   2022-09-19
Jak “Le Monde”, “gazeta, którą wszyscy czytają”, omawia Izrael i Palestyńczyków   Fitzgerald   2022-09-16
Powiedziałem prawdę o “Palestynie” – i oto, co się zdarzyło   Collier   2022-09-11
Kiedy nie masz historii, to ją sobie wymyśl   Hirsch   2022-09-10
Żydowscy antysyjonisci próbują legitymizować antysemityzm   Tobin   2022-09-09
Palestyńczycy są  gotowi na wojnę naziemną     2022-09-07
“Tam w nich uderzymy”: Masakra w Monachium i jej następstwa   Kemp   2022-09-05
Nietolerowanie prawdy w ONZ   Bard   2022-09-04
Teheran debatuje o bombie   Taheri   2022-09-03
Zmiana klimatu: najnowsze usprawiedliwienie mordowania chrześcijan   Ibrahim   2022-08-31
Masakra w Monachium 50 lat później   Jacoby   2022-08-31
Zapomnij o wolności słowa: fatwa przeciwko Rushdiemu zwycięża   Meotti   2022-08-27
Iran przygotowuje się do wyeliminowania Izraela – zaraz po podpisaniu umowy z Iranem   Toameh   2022-08-26
Administracja Bidena i Iran atakujący Rushdiego   Toameh   2022-08-24
Walki w Gazie nie zmieniają niczego w walce o wizerunek Izraela   Tobin   2022-08-21

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk