Prawda

Czwartek, 22 lutego 2024 - 06:02

« Poprzedni Następny »


Kłamstwa i bezkompromisowy antysemityzm ze strony „Komisji Śledczej” ONZ


Anne Bayefsky 2022-11-12

Navi Pillay, przewodnicząca „Komisji Śledczej ONZ dla okupowanych terytoriów palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela” na konferencji prasowej. (Źródło zdjęcia: ONZ, zdjęcie: Jean-Marc Ferré.)
Navi Pillay, przewodnicząca „Komisji Śledczej ONZ dla okupowanych terytoriów palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela” na konferencji prasowej. (Źródło zdjęcia: ONZ, zdjęcie: Jean-Marc Ferré.)

To „śledztwo” ONZ trwa dopiero od roku, ale już pozostawiło mroczną plamę na tym międzynarodowym organie.

 

Jerusalem Center for Public Affairs: Antysemityzm w ONZ może być tak wszechobecny jak śmiertelne milczenie ONZ w sprawie łamania praw człowieka na całym świecie, ale rzadko bywa tak bezczelny i przejrzysty jak był 27 października 2022 roku. Prezentacja na Zgromadzeniu Ogólnym raportu unikatowej Komisji Śledczej ONZ w sprawie Izraela, po której nastąpiła konferencja prasowa z trzema inkwizytorami w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, była paskudna, brutalna i rozwlekła. Odpowiadając na oparte na dowodach oskarżenia o skażone antysemityzmem śledztwo i równie skażonych jego członków, przewodnicząca Komisji, Navi Pillay, zawodziła: „Wszyscy są fałszywi i kłamią”. Odpowiedź na jej kłamstwa jest niezbędna do rozpoznania prawdziwych niebezpieczeństw tego wyjątkowego ataku ONZ na Izrael i naród żydowski.


Tło


Komisja śledcza została powołana w maju 2021 roku przez Radę Praw Człowieka ONZ na polecenie Organizacji Państw Islamskich, do której dołączyli członkowie Rady Praw Człowieka i miłośnicy praw człowieka, tacy jak Chiny, Libia, Rosja, Somalia, Sudan i Wenezuela. „Śledztwo” miało zerowe poparcie demokratów Zachodu.


Na członków śledztwa szybko powołano trzy osoby, którym wyraźnie brakowało obiektywizmu, bezstronności i niezależności, mimo że te kwalifikacje są obowiązkowe na mocy przepisów ONZ. Navi Pillay z Republiki Południowej Afryki, która była Wysokim Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka w latach 2008-2014, została mianowana przewodniczącą wraz z Miloonem Kotharim z Indii i Chrisem Sidotim z Australii. Wszyscy są skrajnie antyizraelscy i wypowiadali się na temat „śledztwa” jeszcze przed jego rozpoczęciem.


Wkrótce nastąpiły publiczne skandale. W ciągu ostatnich czterech miesięcy Sidoti wyśmiewał oskarżenia o antysemityzm, Kothari powiedział, że „lobby żydowskie” kontroluje media społecznościowe i wyraził sprzeciw wobec członkostwu Izraela w ONZ, a Pillay bezwstydnie broniła ich obu. Organizacja Narodów Zjednoczonych zwarła szeregi i pozostawiła całą trójkę na stanowiskach.

 

Oficjalny opis zadań Komisji polega na zbadaniu „wszystkich podstawowych przyczyn nawracających napięć, niestabilności i przedłużania się konfliktów, w tym systematycznej dyskryminacji i represji”.


Jednak oficjalne podsumowanie pierwszego raportu śledztwa dla Zgromadzenia Ogólnego, wydane 20 października 2022 r., ogłosiło, że jedynymi prawami człowieka, którymi się ono zajmuje, są prawa palestyńskie. Raport zakończył się rekomendacjami skierowanymi do Izraela, ONZ i państw członkowskich oraz do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ani jedna rekomendacja nie została skierowana do Palestyńczyków. Raport nigdy nie wspomniał słowa „terroryzm”, Hamasu ani Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Krótko mówiąc, była to farsa udająca prawo.


Zgromadzenie Ogólne: 27 października 2022


27 października 2022 r. trzej inkwizytorzy pokazali, dlaczego najgorsi na świecie gwałciciele praw człowieka są ich największymi wielbicielami i jak system ONZ został wdrożony w służbę ich anty-ludzkiego i antysemickiego programu.


Pillay zarządzała dwuczęściowym wydarzeniem, zarówno „dialogiem” z państwami, jak i konferencją prasową. Rozpoczęła od przedstawienia sprawozdania na Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego. Komitet ten składa się ze wszystkich 193 państw członkowskich ONZ i ma za zadanie zajmować się prawami człowieka, mimo że większość członków ONZ nie jest wolnymi demokracjami i uważa, że ochrona praw człowieka jest dla przegranych. Wiele mówiły źródła entuzjastycznego poparcia dla „śledztwa” w tym środowisku.


Iran – obecnie zaangażowany w krwawe represje wobec własnego społeczeństwa obywatelskiego – jego przedstawiciel wziął udział w dialogu Zgromadzenia Ogólnego mówiąc:

„Islamska Republika Iranu wyraża poparcie dla prac Komisji Śledczej… Brutalny reżim izraelski uciekł się do nowego prawa, aby utrudnić pracę Komisji i jej współpracę ze społeczeństwem obywatelskim… Pani Pillay, pani zdaniem, jak istotna jest rola społeczeństwa obywatelskiego w rozwiązaniu kwestii Palestyny?”

Iran w ten sposób przypomniał słuchaczom o prawdziwej naturze tej farsy, a mianowicie o cynicznej grze politycznej.


Przedstawiciel Syrii — która mordowała własną ludność bronią masowego rażenia — powiedział członkom Komisji i Zgromadzeniu Ogólnemu:

„Chciałbym podziękować przewodniczącemu i członkom Komitetu. W pełni popieramy wasz mandat, wasze wysiłki i wasze sprawozdanie. I właściwie nie uważamy, że to, co zostało wspomniane w waszym raporcie, jest dziwne lub nierealne. To normalny wynik dla nieprzerwanej okupacji od 1948 roku”.

W ten sposób Syria przypomniała słuchaczom o rzeczywistej przyczynie konfliktu – mianowicie o odrzuceniu przez Arabów żydowskiego samostanowienia.


Prezentacja Pillay była bezpardonowym atakiem na Izrael z podium ONZ, gdzie siedziała obok swoich dwóch kolegów w towarzystwie przewodniczącego Trzeciego Komitetu, ambasadora José Blanco z Dominikany. Kiedy zakończyła swoją tyradę, głos oddano ambasadorowi Izraela Giladowi Erdanowi.


Erdan skrytykował raport, wskazał na stronniczość jego autorów i przedstawił rzeczywiste ofiary terroru palestyńskiego, które fizycznie znajdowały się na miejscach za nim, zdehumanizowane przez raport.


Następny ruch był niezwykły. Przewodniczący nie przystąpił po prostu do wywołania kolejnego mówcy. Zamiast tego ambasador Blanco powiedział:

„Zanim będziemy kontynuować oświadczeniem Państwa Palestyna, chciałbym przypomnieć Delegacji Izraela, że należy trzymać się tekstu dokumentu i unikać osobistych ataków lub prowokacji wobec członków Komisji”.

Taka nagana ze strony przewodniczącego Trzeciego Komitetu wobec ambasadora jakiegokolwiek państwa – nie mówiąc już o państwie reagującym na bezpośredni atak na jego legitymację i ludzi – była bezprecedensowa.


Blanco nie miał żadnych uwag pod adresem następnego mówcy, przedstawicielki „Państwa Palestyny”, po jej potoku ohydnych oszczerstw na temat apartheidu, morderstw, okaleczeń, dominacji i ucisku. Powiedział tylko: „Dziękuję bardzo”.


Kilka minut później przewodniczący potraktował wysokiego rangą zastępcę stałego przedstawiciela Czech Miroslava Klímę tak samo jak potraktował Erdana.


Klima powiedział:

„Byliśmy zszokowani niedawnym wywiadem, w którym jeden z członków Komisji użył terminów „lobby żydowskie” i zakwestionował członkostwo Izraela w ONZ. Zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy antysemityzmu. Takie komentarze przyczyniają się do polaryzacji sytuacji i grożą podważeniem bezstronności mechanizmów ONZ dotyczących praw człowieka”.

Na co Blanco odpowiedział: „Przypominam wszystkim delegacjom, że powinniśmy skupić się na przedłożonym sprawozdaniu i unikać osobistych ataków na członków Komisji”.

Nie była to jakaś trywialna sprawa w szczegółach proceduralnych ONZ. Była to skandaliczna próba kierownictwa Zgromadzenia Ogólnego uciszenia głosów państw członkowskich, które sprzeciwiają się antysemityzmowi, a zwłaszcza antysemityzmowi pochodzącemu z ONZ. Aparat ONZ uznał, że Kothari i jego groteskowy antysemityzm oraz jego obrońcy zasługują na ochronę i że to izraelski ambasador i czeski zastępca stałego przedstawiciela dokonują wykroczenia, kiedy sprzeciwiają się antysemityzmowi.


Reguły ONZ wymagające bezstronności, obiektywizmu, niezależności, a także prawości osobistej, są z definicji personalne. Nie ma nic bezosobowego w osobistej prawości. Autorzy raportu nie mają immunitetu w sytuacji zasadniczych naruszeń kluczowych standardów działania. A ich stronniczość podważa wiarygodność ich raportu.


Jak więc doszło do tego godnego pogardy działania najwyższego kierownictwa Zgromadzenia Ogólnego, aby powstrzymać państwa członkowskie przed nazwaniem i zawstydzeniem dostarczycieli współczesnego antysemityzmu? Sama Pillay ujawniła źródło na kolejnej konferencji prasowej. Powiedziała:

„Wszyscy troje nie jesteśmy antysemitami. Pozwólcie, że to wyjaśnię. A potem, aby dosypać soli do rany, powiedzieli, że raport jest również antysemicki. W tym raporcie nie ma ani jednego słowa, które można by nawet zinterpretować jako antysemickie. Oczywiście nie jest dla nas nowością, że jest to zawsze podnoszone dla odwrócenia uwagi. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego [sic] poprosił ich o odniesienie się do treści raportu… Nie powinniśmy być narażeni na takie nadużycia, które są po prostu całkowicie fałszywe. Nie chcę wchodzić we wszystkie rzeczy, które powiedzieli. Wszystkie są fałszywe i kłamliwe”.

Publiczna krytyka izraelskiego ambasadora i czeskiego przedstawiciela – oraz zastraszanie wszystkich innych dyplomatów, którzy mogli teraz lub w przyszłości próbować sprzeciwić się antysemityzmowi podsycanemu przez ONZ – wywodzi się od samych antysemickich łobuzów z Komisji.


Wybuch Pillay potwierdził wniosek, którego tak bardzo starała się uniknąć. Podczas pełnienia urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka rozpowszechniała kłamstwa na temat Izraela i narodu żydowskiego: oszczerstwa dotyczące rytuału krwi, takie jak to, że Izraelczycy celowo biorą na cel niewinnych cywilów i mordują dzieci, a państwo żydowskie jest rasistowskie. Twierdzenie, że zarzuty o antysemityzm są „odwróceniem uwagi”, jest odwróceniem uwagi dokonywanym przez antysemitę. Skowyt oprawców, że to oni są maltretowani, jest klasycznym odwróceniem uwagi od krzywdzenia ich ofiar, ofiar palestyńskiej przemocy, do której Pillay i spółka podżegają i którą usprawiedliwiają. Całkowicie fałszywe jest to, że ona i jej załoga mają immunitet wobec krytyki, a dobrze udokumentowane zarzuty o antysemityzm są niedopuszczalne, bo ona ich nie dopuszcza.


Kłamstwa Pillay i Komisji Śledczej ONZ


Twierdzenie Pillay, że krytyka skierowana przeciwko inkwizytorom i ich raportom była „w całości fałszem i kłamstwami”, jest zwodniczą propagandą. Poniżej znajduje się przegląd  tylko niektórych kłamstw, którym nie powinno się pozwolić krążyć po całym świecie, zanim prawda zdąży nałożyć buty.


Kłamstwo numer jeden


Na konferencji prasowej reporter I24 News skierował do członków Komisji następujące pytanie:

„Jest już głośne nagranie pani, ogłaszającej Izrael za państwo apartheidu. Jest pani głośną zwolenniczką bojkotu i sankcjonowania Izraela. Trzy tygodnie przed mianowaniem pani na przewodniczącą tej Komisji była pani sygnatariuszką listu do prezydenta Bidena z wezwaniem do nałożenia kary na Izrael. Tak więc zasadniczo – w taki lub inny sposób - przesądziła pani każdą sprawę, którą ma osądzić ta Komisja … Jak może pani siedzieć tu i mówić światu, że jest to bezstronna komisja?

Pillay odpowiedziała: „To dla mnie nowość, że to wszystko zrobiłam. Nie podpisałam żadnej petycji ani nie złożyłam oświadczenia… Chciałbym to zobaczyć. Nigdy tego nie widziałem. Wiesz, bo wtedy może ktoś użył mojego nazwiska, chcę wiedzieć”.


To było kłamstwo. Podpisała oświadczenie, list otwarty do prezydenta Bidena z 14 czerwca 2021 roku. Jest łatwo dostępny w Internecie – z jej nazwiskiem, zidentyfikowanym jako była Wysoka Komisarz ONZ. List został opublikowany na krótko przed wyznaczeniem jej do zadania ustalenia tych samych faktów, które ustalało z góry to pismo.


List stwierdza takie rzeczy jak:

„My, niżej podpisana globalna koalicja przywódców… wzywamy przywódców USA do podjęcia działań, które pomogą położyć kres zinstytucjonalizowanej dominacji i uciskowi narodu palestyńskiego przez Izrael… Stany Zjednoczone muszą zająć się podstawowymi przyczynami przemocy… Wasza administracja musi zastosować skoordynowaną presję dyplomatyczną, aby położyć kres stale rosnącej dyskryminacji i systemowemu uciskowi oraz zapewnić pociągnięcie do odpowiedzialności władz izraelskich, które naruszają prawa Palestyńczyków”.

(Podpisana tam „globalna koalicja przywódców” – w tym Pillay – nie wezwała do wywierania nacisku ani pociągania do odpowiedzialności za jakiekolwiek palestyńskie naruszenie praw izraelskich).


Biorąc pod uwagę, że mandatem Komisji jest znalezienie „wszystkich leżących u podstaw pierwotnych przyczyn powtarzających się napięć, niestabilności i przedłużania się konfliktu, w tym systematycznej dyskryminacji i represji” – zarzut osądzania z góry był całkowicie słuszny.


Nawet jeśli przez chwilę będziemy udawać, że nie podpisała tego listu świadomie, z pewnością od prawie roku wie, że widnieje na nim jej nazwisko.


Liczne publiczne skargi na stronniczość kierowały czytelników do jej podpisu na tym właśnie dokumencie – i zapewniły link ułatwiający jej oglądanie. Nigdy nie usunęła tego, czego teraz twierdzi, że nie aprobowała.


Kłamstwo numer dwa


Pillay zapytana o jej stronniczość powiedziała dziennikarzom na konferencji prasowej, „wszystko zostało przekręcone w to, że jestem działaczką BDS. Wiesz, naprawdę nie jestem”.


29 listopada 2017 roku Pillay przemawiała na specjalnym wydarzeniu z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Narodów Zjednoczonych z Narodem Palestyńskim. Oto jej słowa, po tym, jak opowiedziała o ogólnoświatowej kampanii bojkotu i sankcji przeciwko apartheidowi w RPA:

„Mam nadzieję, że palestyńska walka o zakończenie kolonizacji nabierze takiego rozmachu, zwłaszcza w kampanii BDS, bojkotu, dywestycji i sankcji… W kampanii BDS. Bardzo się cieszę, że jest tak wiele aktywności i wsparcia ze strony południowoafrykańskich aktywistów społeczeństwa obywatelskiego”.

18 czerwca 2020 roku podpisała list otwarty zorganizowany przez południowoafrykańską koalicję BDS. List głosił:

„Popieramy palestyńskie wezwanie do zakazu handlu bronią i współpracy w zakresie bezpieczeństwa wojskowego z Izraelem; zawieszenia umów o wolnym handlu z Izraelem; zakazu handlu z nielegalnymi osiedlami izraelskimi oraz odpowiedzialności osób fizycznych i korporacyjnych zamieszanych w izraelską okupację i reżim apartheidu… Żądamy, aby nasze rządy wypełniły swoje zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego poprzez: przyjęcie rezolucji na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, która ponawia wezwanie i zapewnia środki do wdrożenia, ukierunkowanych i zgodnych z prawem sankcji wobec Izraela, w tym embarga na broń”.

List z podpisem Pillay jest dostępny w sieci od ponad dwóch lat, na co wielokrotnie zwracano uwagę.


Kłamstwo numer trzy


Że Komisja w sprawie Izraela nie jest dyskryminująca – że Izrael jest traktowany w taki sam sposób, jak to, co inkwizytorzy uważają za odpowiednie porównania: Ukraina (podlega inwazji rosyjskiej charakteryzującej się codziennym atakowaniem ludności cywilnej przez 10 miesięcy); Syria (odpowiedzialna za użycie broni chemicznej przeciwko własnej ludności i zamordowanie ponad 200 tys. cywilów na przestrzeni ostatnich 10 lat); i Myanmar (gdzie różne formy czystek etnicznych, przemoc seksualna i dzieciobójstwo spowodowały setki tysięcy ofiar).


Nie tylko demokratyczne państwo Izrael nie jest porównywalne do degeneratów łamiących prawa człowieka, którzy rządzą Rosją, Syrią i Birmą, ale operacje ONZ skierowane na te kraje nie są identyczne z izraelskim „śledztwem” – nawet zdaniem Pillay i jej kolegów. Wręcz przeciwnie, członkowie Komisji wielokrotnie przechwalali się, że ich mandat jest wyjątkowym atakiem ONZ na Izrael.


Oto Pillay na październikowej konferencji prasowej ONZ:

„Dziś rano przedstawiliśmy nasz pierwszy raport na Zgromadzeniu Ogólnym, a samo to jest niezwykłe. Komisje śledcze nie otrzymują mandatu na dostarczanie raportów w Genewie i tutaj, a raporty, które dostarczyliśmy, są inne”.

Powiedziała też: „W przeciwieństwie do innych komisji, mamy nieograniczony mandat”.


Na Zgromadzeniu Ogólnym Pillay wyraźnie odniosła się do „unikatowego mandatu, jaki nam dano”.


Co więcej, na czerwcowej konferencji prasowej w Genewie, która odbyła się po przedstawieniu pierwszego raportu Komisji Radzie Praw Człowieka ONZ, Pillay powiedziała: „Jesteśmy bardzo zainteresowani częścią mandatu, która wymaga od nas identyfikacji osób odpowiedzialnych i współpracy z instytucjami sądowymi w celu ewentualnego ścigania i zapewnienia wykonania sprawiedliwości. Więc to wszystko jest nowe.”


Przy tej samej okazji Chris Sidoti powiedział: „Sposób, w jaki odpowiedzialność jest ujęta w mandacie, różni się od innych komisji śledczych”.


Kłamstwo numer cztery


Tym antyizraelskim i antyżydowskim aktywistom bardzo zależy na ugruntowaniu swoich referencji przez bezpodstawne twierdzenia, że wszystko, co robią, to zajmowanie się „prawem”. Zirytowana krytyką Pillay wygłosiła wykład na Walnym Zgromadzeniu: „Jeśli przeczytasz raport, zobaczysz wyraźnie, że jest on oparty na prawie”. Na konferencji prasowej powiedziała: „Jak w ogóle miałabym kierować się uprzedzeniami? Zajmuję się tutaj prawem międzynarodowym”.


Nieprawda. To są polityczni aktywiści wynajęci przez polityków do przeprowadzenia politycznego ataku. Oto członek „śledztwa” Miloon Kothari — który nie jest prawnikiem — który podczas tej samej konferencji prasowej przyznaje się do swojego programu pozaprawnego: „Ten mandat jest zupełnie inny. Jeśli mogę odważyć się powiedzieć, chodzi o kwestię polityczną, a nie tylko o zgłaszanie naruszeń, kto kogo zabił i co się stało”.


Oczywiście istnieje powód, dla którego ci inkwizytorzy nie mogą dokładnie zastosować prawa do tego, co się faktycznie wydarzyło. Nie znają faktów, w tym realiów stojących przed siłami zbrojnymi i siłami bezpieczeństwa, które mogą pozwolić oceniającemu z fotela biurokracie na stosowanie norm prawnych związanych z samoobroną. I ich to nie obchodzi.


Sama Pillay powiedziała na czerwcowej konferencji prasowej: „Chcemy, aby wszyscy traktowali tę komisję poważnie, ponieważ po raz pierwszy może zająć się kwestiami politycznymi, czego nie można zrobić w ramach zwykłych mandatów Rady Praw Człowieka”.


Na październikowej konferencji prasowej reporter zapytał Pillay: „Wyobraźcie sobie… rząd Izraela, przywódcy Palestyńczyków, a nawet prezydent Stanów Zjednoczonych pytają was, co powinniśmy zrobić, jakie jest rozwiązanie naszego problemu?”


Zwracała się do globalnej publiczności jedna osoba - antyizraelska aktywistka wyznaczona przez antyizraelskie radykalne państwa i ich otoczenie z ONZ, osoba nie posiadająca władzy, jurysdykcji, wiedzy ani doświadczenia do decydowania o warunkach pokoju arabsko-izraelskiego, nie mówiąc już o uchylaniu wynegocjowanych warunków istniejących umów między stronami. Niemniej bez wahania Pillay wyrecytowała listę żądań tylko wobec Izraela i zakończyła tak: „Mogę wymyślić kilka pierwszych kroków, które należy zrobić, zanim przystąpią do rozmów”.


To nie była zwykła pycha. Ta oszustka prawna udawała, że daje polityczne odpowiedzi, podczas gdy recytowała palestyńską listę żądań – poczynając od wykolejenia negocjacji i odrzucenia żądania natychmiastowego bezwarunkowego wstrzymania przemocy.


Jak wielokrotnie potwierdzała nawet Rada Bezpieczeństwa, negocjacje są jedyną nadzieją na pokój, ponieważ wymagają akceptacji lub uznania prawowitości drugiego, podczas gdy palestyńska klientela Pillay nie zaakceptowała prawowitości państwa żydowskiego od 75 lat.


Kłamstwo numer pięć


Pillay powiedziała Zgromadzeniu Ogólnemu i światowemu korpusowi prasowemu: „Mam 81 lat i po raz pierwszy zostałam oskarżony o antysemityzm”. W sali zgromadzenia słychać było głośny śmiech.


Weźmy tylko jeden przykład, który mogę podać, już w 2008 roku, kiedy Pillay była na stanowisku Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka i była zajęta organizowaniem masowej kampanii, aby przekonać kraje do poparcia rasistowskiej „antyrasistowskiej” „konferencji przeglądowej” ONZ w Durbanie. Nazywana „Durbanem II” konferencja miała na celu powtórzenie „Deklaracji z Durbanu” z 2001 roku i jej antysemickiego przesłania oczerniającego jeden kraj – żydowski – oskarżeniem o rasizm.


W tym czasie pisałam w „The Australian”: „Komisarz ds. praw człowieka Navanethem Pillay, która będzie sekretarzem generalnym Durban II, rozpętała falę dezinformacji mających na celu wybielenie antysemityzmu ONZ”.

 

Napisałam również w „Forbes”: „[Konferencja w Durban] była światową konferencją ONZ w sprawie rasizmu w 2001 roku, najbardziej znaną z szerzenia antysemityzmu, a nie z walki z nim. Pillay jest zaangażowana w gorączkową próbę uciszenia krytyków drugiej rundy”.

 

W tym przypadku podstępna próba Pillay, aby uniknąć i zaprzeczyć jej roli w umożliwieniu antysemityzmu, wyraźnie eksplodowała. Pillay odpowiedział na krytykę, która doprowadziła do Durban II w komunikacie prasowym w marcu 2009 roku: „Konferencja przeglądowa była również celem dyskredytującej kampanii medialnej i lobbingowej ze strony tych, którzy obawiają się powtórzenia wybuchu antysemityzmu. To jest nieuzasadnione”.


Miesiąc później, jedyną głową państwa, która uczestniczyła w jej ONZ-owskiej farsie, był irański prezydent Mahmoud Ahmadineżad, którego inwektywy ze sceny ONZ obejmowały stwierdzenie: „Po… II wojnie światowej uciekli się do agresji militarnych, aby cały naród uczynić bezdomnym pod pretekstem żydowskich cierpień… Słowo syjonizm uosabia rasizm, który fałszywie ucieka się do religii i nadużywa uczuć religijnych, by ukryć nienawiść i paskudne twarze”.


Kłamstwo numer sześć


Reporter z „The New York Sun” zapytał Pillay na październikowej konferencji prasowej: „Powiedziano mi, że było kilka organizacji pozarządowych, które przesłały wam wszelkiego rodzaju komentarze i raporty, które zostały zignorowane. Czy mogłabyś na to odpowiedzieć?” Pillay odpowiedziała:

„Jedną z naszych pierwszych metod było wezwanie do składania wniosków… Myślę, że z jednego adresu pochodziło pięć milionów zgłoszeń lub e-maili … Wygląda na to, że są to tak naprawdę zapisy ofiar Holokaustu i tak dalej, więc nie mają dla nas znaczenia. Nasz mandat nie wymaga od nas spojrzenia na Holokaust”.

Uwaga ta powinna być porównana z oświadczeniem Pillay otwierającym konferencję prasową: „Jesteśmy również upoważnieni do zbadania wszystkich podstawowych przyczyn nawracających napięć, niestabilności i przedłużania się konfliktu. Więc nie ma limitu czasu. Patrzymy na przyczyny od niepamiętnych czasów do teraz”.


Tak więc ci inkwizytorzy mogli zajmować się wszystkim, co wybrali, od „niepamiętnych czasów” i zdecydowali, że zamordowanie sześciu milionów Żydów, którzy nie mieli samostanowienia i ochrony państwa żydowskiego, jest nieistotne.


Ponieważ to ja złożyłam miliony zgłoszeń, do których się odniosła, oto dlaczego głosy żydowskich ofiar powinny były liczyć się w tym świecie „praw człowieka” ONZ.


Wielki mufti Jerozolimy, Amin al-Husseini, był nazistowskim kolaborantem i propagandystą. Ale palestyńscy Arabowie nazywają go „narodowym przywódcą Palestyny”, „naszym bohaterem” i „głosem ludu palestyńskiego”. Nadal jest wyjątkowym wzorem do naśladowania dla dzisiejszych palestyńskich terrorystów i przywódców politycznych. Jeśli Pillay i spółka rzeczywiście szukali źródła palestyńskiego konfliktu arabsko-izraelskiego, to antysemityzm al-Husseiniego jest kluczowy. Napisał scenariusz, jak przeprowadzić czystkę etniczną Żydów z Bliskiego Wschodu w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku, zrównując żydowską obecność na ziemi Izraela z egzystencjalnym zagrożeniem dla wiary muzułmańskiej – w ten sposób czyniąc odrzucenie żydowskiego samostanowienia przez palestyńskich Arabów problemem trudnym, jeśli nie niemożliwym do rozwiązania. Ale dla Pillay i jej kumpli mowa o antysemityzmie była tylko „odwracaniem uwagi”.


Kłamstwo numer siedem


Wszystkie zgłoszenia przesłane przeze mnie i grupę innych organizacji pozarządowych – w odpowiedzi na publiczne zaproszenie do składania wniosków przez „Komisję” – zostały opisane przez Pillay temu samemu reporterowi: „Myślę, że było pięć milionów zgłoszeń lub e-maile, które przyszły z jednego adresu… Wygląda na to, że są to tak naprawdę zapisy ofiar Holokaustu”.


Kolejne kłamstwo. W rzeczywistości wysłaliśmy 4 890 902 unikalnych zgłoszeń przed raportem Komisji z czerwca 2022 r. do Rady Praw Człowieka i kolejne 180 316 unikalnych zgłoszeń przed raportem z października 2022 r. do Zgromadzenia Ogólnego. Zgłoszenia te pochodziły z wielu źródeł i dotyczyły szerokiego zakresu tematów. Oprócz zgłoszeń z Touro Institute on Human Rights and the Holocaust oraz Human Rights Voices, znalazły się wśród nich:

• 11 699 zgłoszeń od Palestinian Media Watch (PMW);58

• 11,132 zgłoszeń od AICE i Jewish Virtual Library;59

• 12 642 zgłoszeń od Middle East Media Research Institute (MEMRI);60

• 2 872 zgłoszeń od Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center;61 i

• 7 807 zgłoszeń od Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (CAMERA).62


Inkwizytorzy ogłosili na stronie ONZ, że chcą konkretów na temat „ofiar”. W ciągu siedmiu miesięcy od lutego do sierpnia 2022 r. podaliśmy te konkrety. Oprócz szczegółów o 4 987 090 ofiarach antysemityzmu podczas Holocaustu oraz roli i spuścizny nazistowskiego współpracownika, propagandysty i palestyńskiego wzoru osobowego, al-Husseiniego, wysłaliśmy indywidualne nazwiska i szczegóły 613 500 konkretnych żydowskich uchodźców i ofiar arabskich prześladowań przez narody Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w ciągu ostatnich 75 lat, osób, które powróciły do swojej rdzennej ojczyzny w ziemi Izraela; 4220 cywilnych ofiar zamordowanych w arabskich kampaniach mających na celu wykorzenienie Izraela; i 24 092 żołnierzy izraelskich, którzy polegli broniąc swojego kraju i jego mieszkańców przed arabską nienawiścią do Żydów.


Komisja wielokrotnie powtarzała, że jej głównym zadaniem jest zidentyfikowanie „pierwotnej przyczyny” konfliktu. Więc wysłaliśmy dowody, że brutalna nienawiść do palestyńskich Żydów leży u podstaw konfliktu palestyńsko-izraelskiego – w tym szczegóły 5875 ataków palestyńskich Arabów i ich kolaborantów w XXI wieku; siedem wojen arabskich przeciwko państwu żydowskiemu od 1947 r.; oraz 17 obronnych izraelskich operacji wojskowych w odpowiedzi na agresję Arabów w XX i XXI wieku.


Tak więc, nie, te oświadczenia nie mogły być nieprzyzwoicie odrzucone jako „tylko” zapisy ofiar Holokaustu, ani nie pochodziły tylko z jednego adresu.


Kłamstwo numer dziewięć


Pillay powiedziała podczas konferencji prasowej, że Komisja wezwała do składania zgłoszeń, ale w przypadku naszych zgłoszeń: „Niektóre z nich są nieco trudne do odczytania”.


W rzeczywistości wszystkie nasze zgłoszenia były w formie elektronicznej, łatwe do przeszukiwania i czytelnie sformatowane przy użyciu standardowego szablonu.


Kłamstwo numer 10


Pillay powiedziała prasie, odnosząc się do naszych zgłoszeń: „Nie zignorowaliśmy [ich]”.


Kłamstwo. Aby dać tylko jeden przykład, nasze zgłoszenia zawierały szczegóły historycznego związku narodu żydowskiego z Hebronem od „niepamiętnych czasów” oraz arabskiej masakry Żydów w Hebronie w 1929 roku. Raport wspomina Hebron 14 razy, sięga do 1922 i wysuwa roszczenia dotyczące historycznej własności miasta. Ale okazuje się, że każdy z tych komentarzy dotyczy łamania przez Izrael palestyńskich „praw” w Hebronie. Palestyńskie łamanie praw Żydów w Hebronie przez całe stulecie nigdy nie jest wspomniane. A jedynym historycznym powiązaniem z Hebronem, jakie mogli zlokalizować ci inkwizytorzy, było powiązanie z nim palestyńskich Arabów.


Więc tak, zignorowali je.


Kłamstwo numer 11


Pillay chwaliła się przed Zgromadzeniem Ogólnym o dotarciu „śledztwa” do tak zwanego „społeczeństwa obywatelskiego” oraz tym, jak bardzo cenią i wykorzystują wkład społeczeństwa obywatelskiego. Jej słowami:

„Skonsultowaliśmy się z bardzo wieloma ekspertami, zarówno z Izraela, Palestyny, jak i reszty świata, i tutaj będziemy nadal prowadzić tego rodzaju badania i uzyskiwać opinie społeczeństwa obywatelskiego… ta Komisja rozpoczęła natychmiast, przechodząc bezpośrednio do społeczeństwa obywatelskiego przedstawicieli i naukowców zajmujących się tymi zagadnieniami. Ich rola jest kluczowa w podnoszeniu świadomości na temat naruszeń i możliwych zbrodni międzynarodowych”.

Pillay i spółka istotnie poszli prosto do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i naukowców – pod warunkiem, że ich wkład był bardziej izraelożerczyTe, które na czerwcowej konferencji prasowej lekceważyła jako źródła „proizraelskie”, te, które nazwała „ekstremistycznym lobby izraelskim” i te, które inny inkwizytor Chris Sidoti odrzucił jako „GONGOs” – akronim oznaczający zorganizowane przez rząd (fałszywe) organizacje pozarządowe — nie dostały telefonów, zaproszeń ani próśb o opinie. Nie konsultowano się z nimi, unikano ich.

 

Odrzucanie głosów prawdziwie niezależnych żydowskich ekspertów i ofiar antysemityzmu jako lizusów izraelskiego rządu jest szczególnie ironiczne w świetle powiązań członka „Komisji” i „niezależnego” eksperta Sidotiego. Na przykład Sidoti miał bliskie stosunki robocze z tak zwaną „Niezależną Komisją Praw Człowieka” Autonomii Palestyńskiej.


Kłamstwo numer 12


Kiedy na konferencji prasowej zrobiło się gorąco, członkowie Komisji podjęli niezwykły krok, wzywając moderatora, pracownika ONZ, by odpowiedział. Rzecznik ONZ „oddziału Rady Praw Człowieka” odpowiedział w ten sposób na pytanie dotyczące podwójnych standardów Komisji: „Istnieje kilka innych mandatów Rady Praw Człowieka o nieograniczonym charakterze i wystarczy spojrzeć na stronę internetową i widzę ich dużą liczbę”.


W rzeczywistości na stronie internetowej ONZ znajduje się zestaw wszystkich 36 „Międzynarodowych Komisji Śledczych, Komisji Praw Człowieka, Misji Ustalających Fakty i innych dochodzeń” kiedykolwiek stworzonych przez Radę Praw Człowieka. Oprócz „śledztwa” w sprawie Izraela tylko jedna nie ma daty końcowej. To wyraźnie wyróżniający się przypadek Mianmy, gdzie wcześniej stwierdzono, że zbrodnie przeciwko ludzkości miały miejsce przed utworzeniem stałej misji. A jeśli „nieograniczona” obejmuje pozwolenie na prowadzenie dochodzenia od „niepamiętnych czasów”, to licencja na atakowanie Izraela jest wyjątkowa.


Kłamstwo numer trzynaście


Po prezentacji Pillay na Zgromadzeniu Ogólnym nastąpiła bezprecedensowa interwencja dyplomatów z 18 państw i Unii Europejskiej. Każdy z nich zabrał głos albo potępiając antysemityzm członków śledztwa, albo zgłaszając zastrzeżenia do samego śledztwa. Mając ostatnie słowo, Pillay próbowała ich wszystkich zbesztać:

„Pozwólcie mi jasno powiedzieć, że nie jesteśmy antysemitami. Teraz pojawiło się nawiązanie do wypowiedzi jednego z komisarzy. Zajął się tym w pełni przewodniczący Rady Praw Człowieka, który jest właściwym organem do wyjaśniania krytyki mandatu i krytyki tych, których wybrał na komisarzy. Zachęcam więc do zajrzenia na stronę przewodniczącego na ten temat.”

Twierdzenie było obraźliwe i fałszywe na wielu płaszczyznach. Kothari wygłosił swoje jawnie antysemickie uwagi 25 lipca 2022 roku. Wtedy krytyka była szybka i powszechna. Jego uwagi potępiło dziewiętnaście państw i Unia Europejska. Przewodniczący Rady Praw Człowieka Federico Villegas (Argentyna) najwyraźniej rozmawiał z Pillay prywatnie o jego zachowaniu. Pillay odpowiedziała przedstawieniem oficjalnego listu publicznego skierowanego do Przewodniczącego Rady w dniu 28 lipca 2022 r. W swojej ripoście nie przeprosiła; wręcz przeciwnie, broniła swoich kolegów — bez wątpienia w pełni świadoma swoich własnych, porównywalnych słabości.


Przewodniczący Rady przedstawił następnie pisemną i publiczną odpowiedź dla Pillay 29 lipca 2022 roku, w której nazwał uwagi Kothariego „niefortunnymi” i powiedział, że „można je racjonalnie zinterpretować jako stygmatyzację narodu żydowskiego, co, jak wszyscy wiedzą, jest sednem każdego przejawu antysemityzmu”.


Jeśli chodzi o podjęcie działań, nie zrobił nic.


Mamrotał, że Kothari powinien „rozważyć” możliwość „publicznego wyjaśnienia” jego uwag i intencji. Chociaż jego poprzednik w HRC wyznaczył wszystkich trzech inkwizytorów, Villegas nie podjął żadnych działań w celu zwolnienia Kothariego i pozostałych, ani też uzyskania poparcia dla zwolnienia na wiele dostępnych mu sposobów, zaczynając od prostej deklaracji, że którykolwiek z nich lub wszyscy naruszyli Kodeks Postępowania ONZ i nie nadawali się na urząd.


4 sierpnia 2022 roku Kothari napisał do przewodniczącego Rady Praw Człowieka, by „wyjaśnić” swoje uwagi. Przepraszał za swój “dobór słów” i dwukrotnie nazwał je “niewrażliwymi”.


„Obraza, jaką spowodowałem, używając tych słów, głęboko mnie zasmuciła” – napisał – a następnie oskarżył Izrael o, jak powiedział, „niepodporządkowanie się” decyzjom ONZ.


I to był koniec – dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Premier Izraela Jair Lapid napisał do sekretarza generalnego ONZ António Guterresa, wzywając go do dotrzymania swojej obietnicy stania „na pierwszej linii walki z antysemityzmem” poprzez podjęcie „niezbędnych środków w celu doprowadzenia do natychmiastowej rezygnacji pani Pillay i innych komisarzy oraz rozwiązanie Komisji”. Premier Izraela został całkowicie zignorowany.


Jeśli chodzi o ONZ, „w pełni” rozprawiono się z antysemityzmem ze strony urzędnika ONZ ds. praw człowieka, którego zadaniem było znalezienie „dyskryminacji i represji ze względu na tożsamość narodową, etniczną, rasową lub religijną” w konflikcie między Żydami a nie-Żydami (Arabowie lub muzułmanie), przez pozostawienie go na urzędzie.  


A dokładniej, w ogóle się tym nie zajęto.


Wniosek


To „śledztwo” ONZ trwa dopiero od roku, ale już pozostawiło mroczną plamę na ONZ. Jego twórcy, aktywiści i posiadacze mandatów są nastawieni na demonizację i delegitymizację Izraela oraz samostanowienia narodu żydowskiego – co jest obliczem współczesnego antysemityzmu. Najwyraźniej nie mają skrupułów, by użyć podstępu, aby osiągnąć te cele. Nieuczciwość, do której nie wolno dopuścić.


Lies and unapologetic antisemitism from the UN ‘Commission of Inquiry

JNS Org., 7 listopada 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Artykuł ten został po raz pierwszy opublikowany przez  Jerusalem Center for Public Affairs.

*Anne Bayefsky  - kanadyjska prawniczka, Touro Institute on Human Rights and the Holocaust, jest również przewodniczącą Human Rights Voices.

 


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1428 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk