Prawda

Środa, 21 listopada 2018 - 15:01

« Poprzedni Następny »


Iran w setną rocznicę Rewolucji Październikowej


Andrzej Koraszewski 2017-06-23


W tym roku będziemy obchodzili setną rocznicę Rewolucji Październikowej, jedni będą mówić, że Lenin jest wiecznie żywy, inni, że na szczęście komunizm upadł i nigdy już nic podobnego nie wróci, a jeszcze inni będą się po cichu zastanawiać, czego właściwie nauczyła nas lekcja dwóch totalitaryzmów XX wieku. Od wystrzału z Aurory, a właściwie wcześniej, marzeniem bolszewików była światowa rewolucja i podbój całego globu. Idąc na Polskę mieli nadzieję, że dotrą do Berlina i z niemieckimi towarzyszami pójdą dalej na Paryż. Nawet kiedy musieli uznać chwilową porażkę tych planów, nigdy nie zrezygnowali z myśli o światowej rewolucji. Czy przed trzecią wojną światową uratował nas nuklearny parasol? Prawdopodobnie. Trzecia Rzesza trwała 12 lat (1933-1945). Związek Radziecki trwał przez 74 lata, komunizm wdarł się nie tylko do Europy Wschodniej, opanował Chiny, dotarł do Indii i Afryki miał ogromny wpływ na krajaje zachodnie. Był bardziej atrakcyjny niż nazizm, obiecywał miłość, braterstwo i świetlaną przyszłość.

Najsłynniejszą książką o Rewolucji Październikowej, książką, która przysporzyła bolszewikom miliony sympatyków, była książka amerykańskiego lewicowca, korespondenta magazynu „The Masses”, Johna Reeda Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem. Reed był podczas rewolucji w Petersburgu i miał doskonałe kontakty. Jak pisał później, próbował patrzeć na dziejące się na jego oczach wydarzenia oczyma bezstronnego korespondenta, próbującego dotrzeć do prawdy, ale przyznawał, że jego uczucia nie były neutralne. Istotnie, książka jest tak stronnicza, że Lenin pisał o niej:

Z ogromnym zainteresowaniem i nie słabnącą uwagą przeczytałem książkę Johna Reeda „Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem”. Z całego serca polecam tę książkę robotnikom wszystkich krajów. Pragnąłbym, aby książka ta rozeszła się w milionach egzemplarzy i przełożona została na wszystkie języki, daje ona bowiem prawdziwy i wyjątkowo żywy obraz wydarzeń, tak ważnych dla zrozumienia istoty rewolucji proletariackiej i dyktatury proletariatu. Zagadnienia te są obecnie szeroko omawiane, ale nim się te idee przyjmie czy odrzuci, należy zrozumieć całą doniosłość podejmowanej decyzji. Książka Johna Reeda przyczyni się niewątpliwie do wyjaśnienia tej kwestii, która jest podstawowym zagadnieniem międzynarodowego ruchu robotniczego.

W. I. LENIN 1920

Te sympatie były konieczne dla marzeń o światowej rewolucji. Lenin przekonywał, że sznura, na którym powiesi się kapitalistów, nie trzeba produkować, dostarczą go sami kapitaliści. Istotnie sympatycy dostarczali wszystkiego, włącznie z technologią bomby atomowej. John Reed nie był na tym polu samotny. Współcześnie wielu zastanawia się nad pytaniem, dlaczego ideologia radykalnego islamu, która pod tak wieloma względami przypomina raczej nazizm niż komunizm, przyciąga tak wielu ludzi lewicy? Nienawiść do kapitalizmu, nienawiść do Ameryki, słodkie słowa o religii pokoju pozwalają ignorować miliony ofiar wśród samych muzułmanów, prześladowania mniejszości religijnych, terror i dyskryminację. Zachodnia lewica przerzucała swoje sympatie z Lenina na Stalina, ze Stalina na Mao, Trockiego, Pol Pota i innych. Po śmierci Mao czuła się tragicznie osierocona.     

 

W dziesięć lat po „rewolucji” 1968 roku nowy Lenin był pilnie poszukiwany. Objawił się w podparyskiej miejscowości Neauphle-le-Chateau w skromnej, czarnej szacie bożego człowieka  nauczającego o współczuciu dla szarego człowieka. Intelektualiści, pisarze, dziennikarze, artyści okrzyknęli go obrońcą sprawiedliwości, który walczy z reakcyjnym Zachodem i paskudnym monarchą. (Również lewica irańska widziała w nim męża opatrznościowego, tych sojuszników wymordował w pierwszej kolejności.)  


Islamska Rewolucja zaczęła się w Paryżu z walnym wsparciem paryskiej kawiarni. Ameryka prezydenta Cartera z fascynacją patrzała na świątobliwego męża odprawiającego modły w namiocie. Amerykański ambasador przy ONZ, Andrew Young nazwał Chomeiniego „socjaldemokratycznym świętym”, a wyrafinowany dyplomata Wiliam Sullivan, porównał go do Gandhiego. 


Amerykański komunista, Richard Falk obwieścił Chomeiniego „nowym wzorem rewolucji ludowej opartej w dużej mierze na taktykach bez przemocy”. Niemal łatwiej wyliczyć, kogo zabrakło wśród składających hołdy niż wszystkich jego wielbicieli bijących czołami w ziemię. 


Filozof Jacques Madaule, przedefiniował rolę Chomeiniego i powiedział: “jego ruch otworzy drzwi do przyszłości ludzkości”, opisując chomeinizm jako “żądania z głębi czasów”, które odrzucają „niewolnictwo”.


Przypominając te procesje uwiedzionych do nowego tyrana Giulio Meotti opisywał jak Michel Foucault chwalił imponujące osiągnięcia Chomeiniego jako “pierwszą Wielką  Insurekcję przeciwko systemom globalnym, najbardziej nowoczesną postać rewolucji” w artykule, który stał się obowiązkową lekturą wszystkich, którzy mieli serca po lewej stronie.   


Meotti pisał:

„L'Humanité”, organ francuskich komunistów, nazwał imama “islamskim Leninem”. Francuska Partia Socjalistyczna zorganizowała 23 stycznia 1979 r. w Maison de la Chimie publiczną demonstrację poparcia Chomeiniego. Przyszły premier, Lionel Jospin, liryczny i mistyczny, cytował przy tej okazji Imama Alego jako “wroga wszystkich ciemiężców i przyjaciela ciemiężonych”. 14 lutego 1979 r. francuscy socjaliści okrzyknęli zwycięstwo rewolucji islamskiej “bezprecedensowym w historii”.  

Po zwycięstwie, kiedy Chomeini rozprawił się z irańską lewicą, jego bojówki zajęły amerykańską ambasadę, co dla znacznej części zachodniej lewicy było wyłącznie sygnałem, że irańska rewolucja jest na właściwej drodze.    


Byli w gorączce do złudzenia przypominającą gorączkę, w jakiej John Reed zapisywał dla potomności narodziny bolszewickiej rewolucji. Jak opisywał go przyjaciel, był nieogolony, zielony z wyczerpania, z obłędem w oczach mówił:

„Max, nie mów nikomu gdzie jestem. Opisuję rosyjską rewolucję w książce. Mam wszystkie plakaty, papiery i słownik rosyjski na górze w małym pokoju. Pracuję w dzień i w nocy. Nie zmrużyłem oczu od trzydziestu sześciu godzin. Napiszę ją w ciągu dwóch tygodni. Mam już dla niej tytuł – Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem. Muszę się napić kawy. Na Boga, nie mów nikomu gdzie jestem.”

Ta książka jest nadal wznawiana, nadal cieszy się powodzeniem. Ciągle rodzą się nowe pokolenia wielbicieli tyranów.


Islamska Republika Iranu ma już 38 lat. Czy przypomina Trzecią Rzeszę czy raczej Związek Radziecki? Ma dodatkowy element – odwołanie do Boga. Konkuruje z sunnickim wahabizmem o panowanie nad światem.                


Słuchając głosów wysokich oficerów irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) trudno nie zauważyć wielu uderzających podobieństw z retoryką polityków radzieckich.  

 

Poniżej podajemy tłumaczenie niedawnych wypowiedzi w tej sprawie wysokich rangą dowódców IRGC:


Jesteśmy na drodze, która prowadzi do rządów islamu na całym świecie


„Historia Iranu pełna jest zgody co do Rządów Prawoznawcy [velayat ], które już przekroczyły granice Iranu i tworzy się zjednoczony naród islamski… Jesteśmy na drodze, która prowadzi do rządów islamu na całym świecie"[1] – mówił 11 marca 2017 r. dowódca IRGC Ali Dza'fari.


15 marca 2017 r. Dża'fari w innym przemówieniu powiedział:

“Rewolucja Islamska ma na celu stworzenie infrastruktury religii Boga na świecie i nie będzie czekać na żadnego człowieka na swojej drodze naprzód. Wszyscy irańscy politycy muszą przystosować się do przyspieszonego postępu Rewolucji.


Rewolucja Islamska jest obecnie na trzecim etapie – to jest, etapie zestawiania rządu islamskiego i z pomocą Boga przejdzie z powodzeniem ten etap mimo wzlotów i upadków, jakie nieustannie zdarzają się.


Jako dowódca IRGC i jako jeden z dowódców w czasach Świętej Obrony [tj. wojny Iranu z Irakiem w latach 1980-88] wierzę, że tęsknota młodych ludzi, by bezwarunkowo bronić Rewolucji, bardzo się rozszerzyła w stosunku do czasów Świętej Obrony. Wskazują na to ich powtarzane prośby, by odgrywać rolę obok obrońców miejsc świętych.


Seminaria religijne i IRGC wspólnie obarczone są misją posuwania naprzód i pogłębiania Rewolucji Islamskiej. To jest obietnica Boga dla zbawienia ludzkości i my jesteśmy nią obarczeni. Starsi duchowni rewolucyjni i IRGC bez wątpienia zrealizują obietnicę Boga, wcielając w życie wszechstronny plan Rewolucji Islamskiej do ukształtowania obrazu świata islamskiego.


Nasz wewnętrzny potencjał, duchowy i materialny, dla stworzenia takiego globalnego reżimu i solidność reżimu irańskiego, co stanowi główny trzon tego planu, rosną w potęgę. Według słów ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, jeśli rewolucja i reżim zatrzymają się na tej drodze, wyrządzi to szkody islamowi"[2].

30 kwietnia 2017 r. na konferencji nauczycieli, Dża'fari powiedział:

"Niektórzy ludzie błędnie postrzegają Rewolucję Islamską, bo sądzą, że jej celem było tylko pokonanie reżimu Szacha i zbudowanie w Iranie reżimu islamskiego. Jeśli jednak spojrzymy na słowa Imama Chomeiniego, odkryjemy zgodność między Rewolucją Islamską a szerzeniem religii islamu. W celu zbudowania reżimu islamskiego nie ma innej drogi jak rozszerzanie Rewolucji Islamskiej… Jak powiedział Imam: jeśli reżim islamski zostanie pokonany, islam zostanie pokonany.


Ramą naszych działań jest Rewolucja Islamska i najpierw musimy wiedzieć, jakie są nasze cele... Zewnętrzny wymiar Rewolucji oparty jest o zasadę islamu jako nauki zaczerpniętej z Aszury. Jest to praktycznie zasada wrogości wobec zła i wrogości wobec arogancji [tj. Zachodu pod przewodnictwem USA]. To jest urzeczywistniane przez islamskie przebudzenie przeciwko złu i jest prowadzone na wszystkie możliwe sposoby dzięki Przywódcy Chameneiemu, który jest jego chorążym"[3].

"Rewolucja Islamska jest preludium do islamu stającego się globalnym”  


Podobne słowa wypowiedział 15 marca 2017 r. Ali Saeedi, przedstawiciel najwyższego przywódcy Chameneiego w IRGC:

"Nie ulega wątpliwości, że Rewolucja Islamska jest preludium do islamu stającego się globalnym. Dlatego Rewolucja musi zostać wzmocniona w najlepszy możliwy sposób w celu stworzenia ram dla objawienia obietnicy Boga"[4].

"Głównym celem są rządy globalne"


1 marca 2017 r. zastępca dowódcy Sił Kuds IRGC, Esmail Kaani powiedział:

"Bez wątpienia nasi męczennicy i ci z umiłowanych, jak Fatimijjoun[5], nie zadowolą się niczym mniej niż globalnymi rządami Imama Mahdiego. Nasi męczennicy otwarli wspaniałą drogę. Syria i Aleppo są tymczasowymi celami, a głównym celem są rządy globalne, które, mam nadzieję, nie są odległe"[6].

"Dzisiaj walczymy nie w domu, ale tysiące kilometrów poza naszymi granicami” 


Dowódca marynarki IRGC, Ali Fadavi powiedział 3 marca 2017 r.:

"Dzisiaj myślenie o Rewolucji Islamskiej rozszerzyło się. Dzisiaj walczymy nie w domu, ale tysiące kilometrów poza naszymi granicami. Chociaż nasze wyposażenie nie da się porównać z wyposażeniem naszych wrogów, z błogosławieństwem wiary w Boga i duchem szukania męczeństwa wróg będzie się nas bał"[7].

 

***

Stulecie Rewolucji Październikowej będzie ze wszech miar interesujące, nie tylko obchody tej rocznicy w Rosji, ale i w innych krajach na całym świecie. Jeszcze ciekawsze są jednak reakcje na działania Iranu, Turcji, Arabii Saudyjskiej, krajów niosących wysoko sztandary islamskiej rewolucji i spierających się o to, gdzie jest prawdziwa stolica globalnej islamskiej rewolucji.  


Przypisy:

[1] Tasnimnews.com (Iran), March 11, 2017.

[2] Tasnimnews.com (Iran), March 15, 2017.

[3] ISNA (Iran), April 30, 2017.

[4] ISNA (Iran), March 15, 2017.

[5] A pro-Iranian Afghan militia fighting on Iran's behalf on the Syrian front. 

[6] Tasnimnews.com (Iran), March 1, 2017.

[7] ILNA (Iran), March 13, 2017.

Źródło: MEMRI, Specjalny komunikat Nr 6966, 19 czerwca 2017  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Dwa wielkie totalitaryzmy Jan Grabiński 2017-06-23


Brunatna fala

Znalezionych 585 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Tykająca bomba zegarowa islamskiej nienawiści do Żydów w USA   Bergman   2018-11-21
Jak ”New York Times” usprawiedliwia antysemityzm   Chesler   2018-11-18
Rzeź chrześcijan, brak reakcji egipskich władz   Ibrahim   2018-11-13
Żydzi a rządy prawa w Europie   Gerstenfeld   2018-11-12
Asia Bibi: Pakistańska zdrada sprawiedliwości   Meotti   2018-11-07
W Nowym Jorku są setki antyżydowskich przestępstw nienawiści – i ANI JEDEN schwytany sprawca nie był ze skrajnej prawicy      2018-11-03
Masakra w synagodze w Pittsburghu: pobudka dla antysemitów?   Maroun   2018-11-02
Ukryci zakładnicy w wojnie Hamasu w Gazie   Collins   2018-10-20
Nowoczesne ”ostateczne rozwiązanie” jest bardzo podobne do starego   Maroun   2018-10-18
Jak Iran planuje przejęcie Gazy   Toameh   2018-10-17
Jak Palestyńczycy kłamią Europejczykom   Tawil   2018-10-13
Cel Iranu - zlikwidowanie Izraela     2018-09-29
Islamskich antysemitów chroni niemieckie państwo prawa   Tibi   2018-09-26
Turcja: tortury, wykorzystywanie seksualne szaleją w więzieniach   Bulut   2018-09-21
Krytyka czy patologiczna nienawiść?   Rosenthal   2018-09-19
Lewicowy nacjonalizm i bolszewicka prawica   Koraszewski   2018-09-18
Nienawiść Corbyna do Izraela nie jest żadną niespodzianką   Bergman   2018-09-13
Ku czemu zmierza antysyjonizm?   Koraszewski   2018-09-09
Ankara oskarża dziennikarza z okupowanego Cypru   Bulut   2018-09-08
Za co nienawidzą Żydów   Lewinskaja   2018-09-03
Żydowski exodus, który Corbyn ignoruje   Julius   2018-08-30
Pani biskup i jej fałszywe świadectwo   Landes   2018-08-28
Odpowiedzialność Abbasa za kryzys w Gazie   Tawil   2018-08-26
Nasze dzieci mogą wybrać demokrację zamiast islamu     2018-08-24
Przykro mi, liberałowie – antysyjonizm jest antysemityzmem   Marquardt-Bigman   2018-08-19
Niewolnictwo Jazydów, handel dziećmi, groźby śmierci wobec dziennikarzy: czy Turcja powinna pozostać w NATO?   Bulut   2018-08-16
Mordercza nienawiść do Żydów znowu szerzy się jak ogień   Meotti   2018-08-15
Czy Corbyn jest antysemitą?   Tsalic   2018-08-13
Muzułmański program: Dżihad, islamski kalifat, zlikwidowanie Izraela     2018-08-11
Powracająca (brunatna) fala   Koraszewski   2018-08-10
Ujawnianie zbrodni ISIS jest terroryzmem   Bulut   2018-07-30
Demonstracja przeciwko Trumpowi szerzy truciznę na ulicach Londynu   Collier   2018-07-29
Dlaczego Iran wspiera palestyńskie grupy terroru?   Toameh   2018-07-28
Najnowsza fatwa muftiego Jerozolimy   Tawil   2018-07-26
„Ogniste sokoly” i dylemat - walczyć czy uciekać   Collins   2018-07-21
"Zasiłek dżihadysty": poglądy na pracę na Bliskim Wschodzie   Darwish   2018-07-17
Międzynarodowa społeczność ignoruje ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2018-07-14
KADISZ – modlitwa żałobników   Kłys   2018-07-12
Co jest z nami nie tak?   Rosenthal   2018-07-11
Iran: „Tworzymy potęgę w Libanie – bo chcemy stamtąd walczyć z wrogiem z całą naszą siłą”     2018-07-07
Co jest siłą napędową antyizraelskiej polityki?   Rosenthal   2018-07-05
Human Rights Watch i Rada Praw Człowieka: naturalni wspólnicy przeciwko Izraelowi   Amos   2018-07-03
Turcja: „Święta wojna” Erdogana   Bekdil   2018-06-28
Turcja: gloryfikacja morderstwa, męczeństwa i dzieci-żołnierzy   Bulut   2018-06-26
Piromani z Gazy   Bergman   2018-06-12
Radykalizm: prawdziwym szokiem była reakcja Amerykanów...   Rafizadeh   2018-05-29
Czy będzie międzynarodowe dochodzenie dla Afrin   Frantzman   2018-05-27
Zachodnia Nakba: nienawiść do Izraela   Meotti   2018-05-24
Gaza: raz jeszcze o pokojowych Marszach Powrotu     2018-05-20
Nasi ludzie zdjęli mundury i dołączyli do marszów     2018-05-19
Gaza, Hamas i dlaczego nie będę dzisiaj krytykował Izraela   Colier   2018-05-18
Gazańczycy są ofiarami ideologii i nienawiści   Yemini   2018-05-15
Antysemityzm, tym razem w islamistycznej odmianie, znowu dręczy Francję   Ahmed   2018-05-07
Ateista jest robakiem w ciele muzułmanów…     2018-05-05
Hitler zawarł umowę z Żydami     2018-05-04
Ludobójstwo w Nigerii   Ibrahim   2018-05-03
“Biuro prasowe” Hamasu: prawda przychodzi na metę ostatnia   Tawil   2018-05-02
Kiedy globalne media ignorują latawce ze swastyką, Hamas wygrywa wojnę propagandową   Yemini   2018-04-30
Jaka jest cena życia palestyńskich cywilów?   Maroun   2018-04-22
Gdzie Alt-Right gubi się w sprawie Żydów   i Nathan Cofnas   2018-04-02
Nowy palestyński dżihad dla unicestwienia Izraela   Tawil   2018-03-31
Parkland i antysemityzm   Ahmed   2018-03-30
U.S.A.: Nasilają się muzułmańskie nawoływania do mordów   Bergman   2018-03-26
Podręczniki UNRWA nadal wypełnione są niekończącym się podżeganiem   Bedein   2018-03-20
Ukarany za nie skandowanie “Śmierć Ameryce, Izraelowi, Brytanii”   Rafizadeh   2018-03-19
Wylęgarnie lubieżnych sympatyków totalitarnych idei    Koraszewski   2018-03-16
Spojrzenie na muzułmańską logikę i zachodnią naiwność   Ibrahim   2018-03-15
Izrael jest jednym wielkim osiedlem   Tawil   2018-03-14
Dlaczego Turcja chce najechać greckie wyspy?   Bulut   2018-03-12
Armia Mahometa powraca   Koraszewski   2018-03-10
Turcja grozi inwazją na Grecję   Bulut   2018-02-28
Droga Sarah Silverman: Amnesty kłamie o rodzinie Tamimich   Marquardt-Bigman   2018-02-22
Palestyńczycy: Wojna Hamas-ISIS, skorumpowani przywódcy   Tawil   2018-02-20
Życie w Pakistanie jest piekłem dla nie-muzułmanów   Austin   2018-02-15
Arabowie niosą sztandar nazistowskiego antysemityzmu   Julius   2018-02-10
Wracając z wystawy albo antysemityzm lewicy   Lewin   2018-02-08
Aby Turcja znowu czuła się imperialna   Bekdil   2018-02-06
5 kłamstw patriarchy w “Guardiana”     Levick   2018-01-18
Czy dzieciobójcy dzielą się wodą?   Koraszewski   2018-01-17
Palestyńskie świętowanie morderstwa i terroru   Tawil   2018-01-14
Turecki Twitter eksploduje ludobójcza nienawiścią do Żydów   Bulut   2018-01-11
Hezbollah wzywa do wojny z Izraelem     2018-01-10
Ludobójstwo, którego nie było   Koraszewski   2018-01-09
Jeżeli się nie obudzimy, to skończy się tragicznie - wersja uzupełniona    Sommer   2018-01-08
Mały trybik w machinie podłości   Koraszewski   2018-01-04
Ciekawy problem z tym konfliktem   Bellerose   2018-01-01
Antysemicki antysyjonizm i rasistowska lewica   Lumish   2017-12-30
Bangladesz: prześladowania hindusów przez muzułmanów   Habib   2017-12-29
W wojnie psychologicznej słowa i obrazy zabijają   Collins   2017-12-27
Hamas zacieśnia stosunki z Iranem     2017-10-25
Izraelskie “mury apartheidu” i północnoirlandzkie “mury pokoju”: przyczynek do badania podwójnych standardów w mediach   White   2017-06-28
Iran w setną rocznicę Rewolucji Październikowej   Koraszewski   2017-06-23
Prawdziwa twarz rzekomo współczujących   Koraszewski   2017-06-22
Krokodyle łzy i terroryzm   Tawil   2017-06-21
Skrajnie prawicowy islamizm jest nowym nazizmem Europy   Frentzman   2017-06-18
Jak dobry biskup uprawia nieantysemityzm   MacEoin   2017-06-17
Francusko-niemiecka telewizja publiczna odmawia pokazania filmu dokumentalnego o europejskim antysemityzmie – film jest zbyt uczciwy     2017-06-15
Od Ilana do Sary Halimi: francuska hańba   Landes   2017-06-10
Trwa wojna między XXI a XV wiekiem   Frantzman   2017-05-27
Szwedzi namiętnie krytykują Izrael   Frantzman   2017-05-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Uprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk