Prawda

Środa, 27 stycznia 2021 - 14:20

« Poprzedni Następny »


Iran w setną rocznicę Rewolucji Październikowej


Andrzej Koraszewski 2017-06-23


W tym roku będziemy obchodzili setną rocznicę Rewolucji Październikowej, jedni będą mówić, że Lenin jest wiecznie żywy, inni, że na szczęście komunizm upadł i nigdy już nic podobnego nie wróci, a jeszcze inni będą się po cichu zastanawiać, czego właściwie nauczyła nas lekcja dwóch totalitaryzmów XX wieku. Od wystrzału z Aurory, a właściwie wcześniej, marzeniem bolszewików była światowa rewolucja i podbój całego globu. Idąc na Polskę mieli nadzieję, że dotrą do Berlina i z niemieckimi towarzyszami pójdą dalej na Paryż. Nawet kiedy musieli uznać chwilową porażkę tych planów, nigdy nie zrezygnowali z myśli o światowej rewolucji. Czy przed trzecią wojną światową uratował nas nuklearny parasol? Prawdopodobnie. Trzecia Rzesza trwała 12 lat (1933-1945). Związek Radziecki trwał przez 74 lata, komunizm wdarł się nie tylko do Europy Wschodniej, opanował Chiny, dotarł do Indii i Afryki miał ogromny wpływ na krajaje zachodnie. Był bardziej atrakcyjny niż nazizm, obiecywał miłość, braterstwo i świetlaną przyszłość.

Najsłynniejszą książką o Rewolucji Październikowej, książką, która przysporzyła bolszewikom miliony sympatyków, była książka amerykańskiego lewicowca, korespondenta magazynu „The Masses”, Johna Reeda Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem. Reed był podczas rewolucji w Petersburgu i miał doskonałe kontakty. Jak pisał później, próbował patrzeć na dziejące się na jego oczach wydarzenia oczyma bezstronnego korespondenta, próbującego dotrzeć do prawdy, ale przyznawał, że jego uczucia nie były neutralne. Istotnie, książka jest tak stronnicza, że Lenin pisał o niej:

Z ogromnym zainteresowaniem i nie słabnącą uwagą przeczytałem książkę Johna Reeda „Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem”. Z całego serca polecam tę książkę robotnikom wszystkich krajów. Pragnąłbym, aby książka ta rozeszła się w milionach egzemplarzy i przełożona została na wszystkie języki, daje ona bowiem prawdziwy i wyjątkowo żywy obraz wydarzeń, tak ważnych dla zrozumienia istoty rewolucji proletariackiej i dyktatury proletariatu. Zagadnienia te są obecnie szeroko omawiane, ale nim się te idee przyjmie czy odrzuci, należy zrozumieć całą doniosłość podejmowanej decyzji. Książka Johna Reeda przyczyni się niewątpliwie do wyjaśnienia tej kwestii, która jest podstawowym zagadnieniem międzynarodowego ruchu robotniczego.

W. I. LENIN 1920

Te sympatie były konieczne dla marzeń o światowej rewolucji. Lenin przekonywał, że sznura, na którym powiesi się kapitalistów, nie trzeba produkować, dostarczą go sami kapitaliści. Istotnie sympatycy dostarczali wszystkiego, włącznie z technologią bomby atomowej. John Reed nie był na tym polu samotny. Współcześnie wielu zastanawia się nad pytaniem, dlaczego ideologia radykalnego islamu, która pod tak wieloma względami przypomina raczej nazizm niż komunizm, przyciąga tak wielu ludzi lewicy? Nienawiść do kapitalizmu, nienawiść do Ameryki, słodkie słowa o religii pokoju pozwalają ignorować miliony ofiar wśród samych muzułmanów, prześladowania mniejszości religijnych, terror i dyskryminację. Zachodnia lewica przerzucała swoje sympatie z Lenina na Stalina, ze Stalina na Mao, Trockiego, Pol Pota i innych. Po śmierci Mao czuła się tragicznie osierocona.     

 

W dziesięć lat po „rewolucji” 1968 roku nowy Lenin był pilnie poszukiwany. Objawił się w podparyskiej miejscowości Neauphle-le-Chateau w skromnej, czarnej szacie bożego człowieka  nauczającego o współczuciu dla szarego człowieka. Intelektualiści, pisarze, dziennikarze, artyści okrzyknęli go obrońcą sprawiedliwości, który walczy z reakcyjnym Zachodem i paskudnym monarchą. (Również lewica irańska widziała w nim męża opatrznościowego, tych sojuszników wymordował w pierwszej kolejności.)  


Islamska Rewolucja zaczęła się w Paryżu z walnym wsparciem paryskiej kawiarni. Ameryka prezydenta Cartera z fascynacją patrzała na świątobliwego męża odprawiającego modły w namiocie. Amerykański ambasador przy ONZ, Andrew Young nazwał Chomeiniego „socjaldemokratycznym świętym”, a wyrafinowany dyplomata Wiliam Sullivan, porównał go do Gandhiego. 


Amerykański komunista, Richard Falk obwieścił Chomeiniego „nowym wzorem rewolucji ludowej opartej w dużej mierze na taktykach bez przemocy”. Niemal łatwiej wyliczyć, kogo zabrakło wśród składających hołdy niż wszystkich jego wielbicieli bijących czołami w ziemię. 


Filozof Jacques Madaule, przedefiniował rolę Chomeiniego i powiedział: “jego ruch otworzy drzwi do przyszłości ludzkości”, opisując chomeinizm jako “żądania z głębi czasów”, które odrzucają „niewolnictwo”.


Przypominając te procesje uwiedzionych do nowego tyrana Giulio Meotti opisywał jak Michel Foucault chwalił imponujące osiągnięcia Chomeiniego jako “pierwszą Wielką  Insurekcję przeciwko systemom globalnym, najbardziej nowoczesną postać rewolucji” w artykule, który stał się obowiązkową lekturą wszystkich, którzy mieli serca po lewej stronie.   


Meotti pisał:

„L'Humanité”, organ francuskich komunistów, nazwał imama “islamskim Leninem”. Francuska Partia Socjalistyczna zorganizowała 23 stycznia 1979 r. w Maison de la Chimie publiczną demonstrację poparcia Chomeiniego. Przyszły premier, Lionel Jospin, liryczny i mistyczny, cytował przy tej okazji Imama Alego jako “wroga wszystkich ciemiężców i przyjaciela ciemiężonych”. 14 lutego 1979 r. francuscy socjaliści okrzyknęli zwycięstwo rewolucji islamskiej “bezprecedensowym w historii”.  

Po zwycięstwie, kiedy Chomeini rozprawił się z irańską lewicą, jego bojówki zajęły amerykańską ambasadę, co dla znacznej części zachodniej lewicy było wyłącznie sygnałem, że irańska rewolucja jest na właściwej drodze.    


Byli w gorączce do złudzenia przypominającą gorączkę, w jakiej John Reed zapisywał dla potomności narodziny bolszewickiej rewolucji. Jak opisywał go przyjaciel, był nieogolony, zielony z wyczerpania, z obłędem w oczach mówił:

„Max, nie mów nikomu gdzie jestem. Opisuję rosyjską rewolucję w książce. Mam wszystkie plakaty, papiery i słownik rosyjski na górze w małym pokoju. Pracuję w dzień i w nocy. Nie zmrużyłem oczu od trzydziestu sześciu godzin. Napiszę ją w ciągu dwóch tygodni. Mam już dla niej tytuł – Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem. Muszę się napić kawy. Na Boga, nie mów nikomu gdzie jestem.”

Ta książka jest nadal wznawiana, nadal cieszy się powodzeniem. Ciągle rodzą się nowe pokolenia wielbicieli tyranów.


Islamska Republika Iranu ma już 38 lat. Czy przypomina Trzecią Rzeszę czy raczej Związek Radziecki? Ma dodatkowy element – odwołanie do Boga. Konkuruje z sunnickim wahabizmem o panowanie nad światem.                


Słuchając głosów wysokich oficerów irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) trudno nie zauważyć wielu uderzających podobieństw z retoryką polityków radzieckich.  

 

Poniżej podajemy tłumaczenie niedawnych wypowiedzi w tej sprawie wysokich rangą dowódców IRGC:


Jesteśmy na drodze, która prowadzi do rządów islamu na całym świecie


„Historia Iranu pełna jest zgody co do Rządów Prawoznawcy [velayat ], które już przekroczyły granice Iranu i tworzy się zjednoczony naród islamski… Jesteśmy na drodze, która prowadzi do rządów islamu na całym świecie"[1] – mówił 11 marca 2017 r. dowódca IRGC Ali Dza'fari.


15 marca 2017 r. Dża'fari w innym przemówieniu powiedział:

“Rewolucja Islamska ma na celu stworzenie infrastruktury religii Boga na świecie i nie będzie czekać na żadnego człowieka na swojej drodze naprzód. Wszyscy irańscy politycy muszą przystosować się do przyspieszonego postępu Rewolucji.


Rewolucja Islamska jest obecnie na trzecim etapie – to jest, etapie zestawiania rządu islamskiego i z pomocą Boga przejdzie z powodzeniem ten etap mimo wzlotów i upadków, jakie nieustannie zdarzają się.


Jako dowódca IRGC i jako jeden z dowódców w czasach Świętej Obrony [tj. wojny Iranu z Irakiem w latach 1980-88] wierzę, że tęsknota młodych ludzi, by bezwarunkowo bronić Rewolucji, bardzo się rozszerzyła w stosunku do czasów Świętej Obrony. Wskazują na to ich powtarzane prośby, by odgrywać rolę obok obrońców miejsc świętych.


Seminaria religijne i IRGC wspólnie obarczone są misją posuwania naprzód i pogłębiania Rewolucji Islamskiej. To jest obietnica Boga dla zbawienia ludzkości i my jesteśmy nią obarczeni. Starsi duchowni rewolucyjni i IRGC bez wątpienia zrealizują obietnicę Boga, wcielając w życie wszechstronny plan Rewolucji Islamskiej do ukształtowania obrazu świata islamskiego.


Nasz wewnętrzny potencjał, duchowy i materialny, dla stworzenia takiego globalnego reżimu i solidność reżimu irańskiego, co stanowi główny trzon tego planu, rosną w potęgę. Według słów ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, jeśli rewolucja i reżim zatrzymają się na tej drodze, wyrządzi to szkody islamowi"[2].

30 kwietnia 2017 r. na konferencji nauczycieli, Dża'fari powiedział:

"Niektórzy ludzie błędnie postrzegają Rewolucję Islamską, bo sądzą, że jej celem było tylko pokonanie reżimu Szacha i zbudowanie w Iranie reżimu islamskiego. Jeśli jednak spojrzymy na słowa Imama Chomeiniego, odkryjemy zgodność między Rewolucją Islamską a szerzeniem religii islamu. W celu zbudowania reżimu islamskiego nie ma innej drogi jak rozszerzanie Rewolucji Islamskiej… Jak powiedział Imam: jeśli reżim islamski zostanie pokonany, islam zostanie pokonany.


Ramą naszych działań jest Rewolucja Islamska i najpierw musimy wiedzieć, jakie są nasze cele... Zewnętrzny wymiar Rewolucji oparty jest o zasadę islamu jako nauki zaczerpniętej z Aszury. Jest to praktycznie zasada wrogości wobec zła i wrogości wobec arogancji [tj. Zachodu pod przewodnictwem USA]. To jest urzeczywistniane przez islamskie przebudzenie przeciwko złu i jest prowadzone na wszystkie możliwe sposoby dzięki Przywódcy Chameneiemu, który jest jego chorążym"[3].

"Rewolucja Islamska jest preludium do islamu stającego się globalnym”  


Podobne słowa wypowiedział 15 marca 2017 r. Ali Saeedi, przedstawiciel najwyższego przywódcy Chameneiego w IRGC:

"Nie ulega wątpliwości, że Rewolucja Islamska jest preludium do islamu stającego się globalnym. Dlatego Rewolucja musi zostać wzmocniona w najlepszy możliwy sposób w celu stworzenia ram dla objawienia obietnicy Boga"[4].

"Głównym celem są rządy globalne"


1 marca 2017 r. zastępca dowódcy Sił Kuds IRGC, Esmail Kaani powiedział:

"Bez wątpienia nasi męczennicy i ci z umiłowanych, jak Fatimijjoun[5], nie zadowolą się niczym mniej niż globalnymi rządami Imama Mahdiego. Nasi męczennicy otwarli wspaniałą drogę. Syria i Aleppo są tymczasowymi celami, a głównym celem są rządy globalne, które, mam nadzieję, nie są odległe"[6].

"Dzisiaj walczymy nie w domu, ale tysiące kilometrów poza naszymi granicami” 


Dowódca marynarki IRGC, Ali Fadavi powiedział 3 marca 2017 r.:

"Dzisiaj myślenie o Rewolucji Islamskiej rozszerzyło się. Dzisiaj walczymy nie w domu, ale tysiące kilometrów poza naszymi granicami. Chociaż nasze wyposażenie nie da się porównać z wyposażeniem naszych wrogów, z błogosławieństwem wiary w Boga i duchem szukania męczeństwa wróg będzie się nas bał"[7].

 

***

Stulecie Rewolucji Październikowej będzie ze wszech miar interesujące, nie tylko obchody tej rocznicy w Rosji, ale i w innych krajach na całym świecie. Jeszcze ciekawsze są jednak reakcje na działania Iranu, Turcji, Arabii Saudyjskiej, krajów niosących wysoko sztandary islamskiej rewolucji i spierających się o to, gdzie jest prawdziwa stolica globalnej islamskiej rewolucji.  


Przypisy:

[1] Tasnimnews.com (Iran), March 11, 2017.

[2] Tasnimnews.com (Iran), March 15, 2017.

[3] ISNA (Iran), April 30, 2017.

[4] ISNA (Iran), March 15, 2017.

[5] A pro-Iranian Afghan militia fighting on Iran's behalf on the Syrian front. 

[6] Tasnimnews.com (Iran), March 1, 2017.

[7] ILNA (Iran), March 13, 2017.

Źródło: MEMRI, Specjalny komunikat Nr 6966, 19 czerwca 2017  


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Dwa wielkie totalitaryzmy Jan Grabiński 2017-06-23


Brunatna fala

Znalezionych 819 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk