Prawda

Piątek, 1 marca 2024 - 06:01

« Poprzedni Następny »


Gdzie są palestyńskie ustępstwa na rzecz pokoju?


Bassam Tawil 2023-10-05

Autonomia Palestyńska (AP) poprzez swój program „Pieniądze za zabijanie” z dumą nagradza terrorystów, którzy mordują lub ranią Żydów. Według wysokiego rangą funkcjonariusza Organizacji Wyzwolenia Palestyny w ciągu zaledwie jednego roku „Ramallah wypłacił około 600 milionów NIS (187 milionów dolarów) wynagrodzeń Palestyńczykom aresztowanym, uwięzionym lub rodzinom zabitych przez Izrael w 2020 roku”. W 2018 roku prezydent AP Mahmoud Abbas powiedział: „Nie będziemy zmniejszać ani wstrzymywać zasiłków dla rodzin męczenników, więźniów i zwolnionych więźniów… nawet jeśli pozostałby nam tylko jeden grosz, wydalibyśmy go na rodziny męczenników i więźniów”. (Źródło: MEMRI)
Autonomia Palestyńska (AP) poprzez swój program „Pieniądze za zabijanie” z dumą nagradza terrorystów, którzy mordują lub ranią Żydów. Według wysokiego rangą funkcjonariusza Organizacji Wyzwolenia Palestyny w ciągu zaledwie jednego roku „Ramallah wypłacił około 600 milionów NIS (187 milionów dolarów) wynagrodzeń Palestyńczykom aresztowanym, uwięzionym lub rodzinom zabitych przez Izrael w 2020 roku”. W 2018 roku prezydent AP Mahmoud Abbas powiedział: „Nie będziemy zmniejszać ani wstrzymywać zasiłków dla rodzin męczenników, więźniów i zwolnionych więźniów… nawet jeśli pozostałby nam tylko jeden grosz, wydalibyśmy go na rodziny męczenników i więźniów”. (Źródło: MEMRI)

Na przestrzedni ostatnich trzydziestu lat Izrael poczynił niezliczone ustępstwa wobec Palestyńczyków w ramach wysiłków na rzecz pokoju i współistnienia. W latach 1993-95 Izrael podpisał Porozumienia z Oslo z Palestyńczykami, powierzając im nadzór nad bezpieczeństwem i kontrolę cywilną nad dużymi częściami Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy. Tysiącom członków OWP stacjonujących w różnych krajach arabskich pozwolono przenieść się na Zachodni Brzeg [Judea i Samaria] i do Strefy Gazy. Izrael uwolnił tysiące palestyńskich więźniów bezpieczeństwa, w tym wielu zaangażowanych w ataki terrorystyczne na Izraelczyków.

Jednak Stany Zjednoczone i inne strony międzynarodowe nigdy nie prosiły Palestyńczyków o ustępstwa wobec Izraela. Izraelskie ustępstwa nie przyspieszyły procesu pokojowego z Palestyńczykami. Zamiast tego ustępstwa były postrzegane przez Palestyńczyków jako oznaka słabości i skłoniły ich do nasilenia ataków terrorystycznych i podżegania przeciwko Izraelowi.


Palestyńczycy odrzucili dwie konkretne izraelskie oferty pokojowe, zgodne z ich własnymi żądaniami (podczas szczytu w Camp David w 2000 r. i ofertę ówczesnego premiera Izraela Ehuda Olmerta w 2008 r.), które zapewniłyby im państwo na większości terenów Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy oraz wschodnią Jerozolimę.


Na szczycie w Camp David ówczesny prezydent USA Bill Clinton przedstawił Izraelczykom i Palestyńczykom zarys parametrów ostatecznego porozumienia w sprawie statusu, który ściśle odzwierciedlał propozycję ówczesnego izraelskiego premiera Ehuda Baraka, która dałaby Palestyńczykom 97% Zachodniego Brzegu, pełną kontrolę nad Strefą Gazy i dużą częścią wschodniej Jerozolimy. Jaser Arafat, ówczesny przywódca OWP, odrzucił tę ofertę, głównie ze względu na klauzulę w porozumieniu określającą, że porozumienie oznacza koniec konfliktu. Dennis Ross, ówczesny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód, który brał udział w negocjacjach w Camp David, powiedział: „Dla niego [Arafata] zakończenie konfliktu oznacza samobójstwo”.


Mahmoud Abbas, dzisiejszy przywódca OWP i prezydent Autonomii Palestyńskiej, był jednym z czołowych negocjatorów palestyńskich w Camp David w 2000 r. Jeszcze przed szczytem powiedział, że Palestyńczycy „dali jasno do zrozumienia Amerykanom, że strona palestyńska nie jest w stanie iść na ustępstwa w czymkolwiek.”


W 2015 roku Abbas przyznał, że odrzucił ofertę Olmerta z 2008 roku dotyczącą niemal całkowitego wycofania się z Zachodniego Brzegu i dużej części wschodniej Jerozolimy. Abbas twierdził, że odrzucił ofertę, ponieważ nie pozwolono mu studiować mapy. „On [Olmert] pokazał mi mapę – powiedział Abbas. - Nie dał mi mapy. Powiedział: ‘To jest mapa’ i zabrał ją”.


W ostatnich tygodniach powróciły rozmowy o konieczności zaoferowania przez Izrael nowych ustępstw Palestyńczykom, w miarę jak administracja USA kontynuuje wysiłki na rzecz osiągnięcia porozumienia normalizacyjnego między Izraelem a Arabią Saudyjską. Jednak doświadczenia z przeszłości pokazały, że ustępstwa wobec Palestyńczyków nie przynoszą pokoju. Założenie, że im więcej ziemi oddasz Palestyńczykom, tym więcej otrzymasz pokoju, okazało się fałszywe. Dlatego nadszedł czas, by administracja USA zastąpiła formułę „ziemia za pokój” formułą „pokój za pokój”. Nadszedł także czas, aby administracja USA zrozumiała, że żadne ustępstwa Izraela nie robią wrażenia na większości Palestyńczyków. Stany Zjednoczone powinny zażądać, aby Palestyńczycy, a nie Izrael, poszli na ustępstwa na rzecz pokoju.


Jedynymi ustępstwami, jakie Palestyńczycy są gotowi zaakceptować, są te, które w pełni odpowiadają ich żądaniom. Niektórzy Palestyńczycy chcą całkowitego wycofania się Izraela do linii sprzed 1967 r. (rozejmu w 1949 r.), podczas gdy inni chcą zniszczyć Izrael i zastąpić go państwem islamskim.


Porozumienie normalizacyjne między Izraelem a Arabią Saudyjską byłoby dobre, o ile nie wymagałoby od Izraela poczynienia daleko idących ustępstw, które zagroziłyby jego bezpieczeństwu, takich jak utworzenie obok Izraela palestyńskiego państwa terrorystycznego.


Izrael podpisał porozumienia normalizacyjne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, Marokiem i Sudanem, nie czyniąc żadnych ustępstw wobec Palestyńczyków. Te państwa arabskie nie domagały się takich ustępstw, bo w przeciwieństwie do administracji Bidena rozumieją, że Palestyńczycy nie doceniają żadnych izraelskich gestów.


15 września zacytowano słowa sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, który powiedział, że „normalizacja stosunków między Arabią Saudyjską a Izraelem nie może odbywać się kosztem sprawy palestyńskiej”. Administracja Bidena, powiedział Blinken, uważa, że takie porozumienie „musi obejmować rozwiązanie w postaci dwóch państw”. Większość Palestyńczyków ma jednak zupełnie odmienne zdanie na ten temat.


Oświadczenie Blinkena pojawiło się niecałe 48 godzin po tym, jak badanie opinii publicznej wykazało, że większość Palestyńczyków jest przeciwna porozumieniu normalizacyjnemu między Arabią Saudyjską a Izraelem oraz tak zwanemu rozwiązaniu w postaci dwóch państw. Saudyjskie rozwiązanie dwóch państw przewiduje utworzenie obok Izraela wspieranego przez Iran arabskiego państwa terrorystycznego. Izrael ma już takie państwo terrorystyczne przy swojej granicy: Strefę Gazy, rządzoną od 2007 roku przez pełnomocników Iranu, Hamas i Palestyński Islamski Dżihad.


Sondaż
 przeprowadzony na początku września przez Palestyńskie Centrum Sondaży i Badań nad Polityką (PCPSR) wykazał, że 56% Palestyńczyków uważa, że porozumienie między Arabią Saudyjską a Izraelem stanowiłoby „szkodliwą sytuację, która negatywnie wpłynie na szanse osiągnięcia pokoju palestyńsko-izraelskiego”. Palestyńczycy boją się, że państwa arabskie odwrócą się od nich, gdy zawrą pokój z Izraelem. Utrzymują, że Arabowie powinni zawrzeć pokój z Izraelem dopiero po wycofaniu się Izraela do linii sprzed 1967 r. i zgodzie na utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego ze wschodnią Jerozolimą jako stolicą, jak stwierdzono w Arabskiej Inicjatywie Pokojowej z 2002 r.


Palestyński sprzeciw wobec normalizacji stosunków między Izraelem a państwami arabskimi nie jest zaskoczeniem. W przeszłości Palestyńczycy potępiali Egipt, Jordanię, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn za podpisywanie traktatów pokojowych i normalizacyjnych z Izraelem.


Chociaż jest mało prawdopodobne, aby przywódcy palestyńscy publicznie odrzucili porozumienie saudyjsko-izraelskie, większość Palestyńczyków pozostaje stanowczo przeciwna normalizacji stosunków między państwami arabskimi a Izraelem. Przywódcy palestyńscy boją się zadarcia z Arabią Saudyjską ze względu na jej wiodącą i wpływową rolę wśród Arabów i muzułmanów. Jednak przywódcy palestyńscy nie będą w stanie powstrzymać Palestyńczyków od wyjścia na ulice, aby wyrazić swój sprzeciw wobec porozumienia między Arabią Saudyjską a Izraelem. Nie będą też w stanie powstrzymać innych frakcji palestyńskich, takich jak Hamas, Palestyński Islamski Dżihad i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, od wydawania oświadczeń potępiających Saudyjczyków za zawarcie pokoju z Izraelem.


Przywódcy palestyńscy najwyraźniej mają nadzieję, że Arabia Saudyjska wznowi pomoc finansową dla Autonomii Palestyńskiej, aby uzyskać ich zgodę lub przynajmniej milczenie w sprawie porozumienia między Arabią Saudyjską a Izraelem.


Według sondażu 53% Palestyńczyków jest również przeciwnych temu, aby Izrael dał Palestyńczykom jakiekolwiek ustępstwa w zamian za porozumienie normalizacyjne z Izraelem. Dla Palestyńczyków izraelskie ustępstwa, takie jak zwiększenie liczby pracowników, którym wolno pracować w Izraelu czy złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu, są niewystarczające. Dla nich konflikt nie polega na poprawie warunków życia czy ożywieniu gospodarki palestyńskiej, ale na dążeniu do całkowitej likwidacji Izraela.


Sondaż wykazał, że kolejne 72% Palestyńczyków sprzeciwia się jakiemukolwiek udziałowi Palestyny w porozumieniu saudyjsko-izraelskim.


Powód? Większość Palestyńczyków entuzjastycznie popiera Hamas, grupę islamistyczną, której statut wzywa do wyeliminowania Izraela. Sondaż wykazał, że gdyby dzisiaj odbyły się nowe wybory na prezydenta Autonomii Palestyńskiej, przywódca Hamasu Ismail Hanija miażdżąco pokonałby urzędującego Mahmuda Abbasa.


Wyniki sondażu dowodzą, że żądanie administracji Bidena, by Izrael poczynił ustępstwa wobec Palestyńczyków w ramach saudyjsko-izraelskiego porozumienia normalizacyjnego, jest całkowicie bezsensowne.


25 sierpnia amerykańskie media Axios doniosły, że Blinken powiedział izraelskiemu ministrowi spraw strategicznych Ronowi Dermerowi, że izraelski rząd „błędnie odczytuje sytuację”, jeśli uważa, że nie będzie musiał iść na ustępstwa wobec Palestyńczyków w ramach jakiegokolwiek porozumienia z Arabią Saudyjską.


Jeśli jednak ktoś błędnie odczytuje sytuację, to Blinken, który uważa, że izraelskie ustępstwa przekonają Palestyńczyków do zaakceptowania porozumienia między Arabią Saudyjską a Izraelem. Jak pokazały wyniki sondażu PCPSR, palestyńska opinia publiczna nie jest zachwycona proponowanymi ustępstwami.


Według niepotwierdzonych doniesień proponowane koncesje obejmują rozszerzenie kontroli Autonomii Palestyńskiej na większą część Zachodniego Brzegu. Jak na ironię, rozmowa o przekazaniu większego terytorium Autonomii Palestyńskiej pojawia się w czasie, gdy palestyńskie siły bezpieczeństwa tracą kontrolę nad obszarami już znajdującymi się pod ich rządami, zwłaszcza na północnym Zachodnim Brzegu, gdzie grupy zbrojne należące do palestyńskich pełnomocników Iranu, Hamasu i Palestyńczyków Islamski Dżihad nadal działają swobodnie i z większą brutalnością.


Jeżeli Autonomia Palestyńska nie jest obecnie w stanie lub nie chce zapobiec atakom grup terrorystycznych na Izraelczyków, naprawdę złudzeniem jest myślenie, że byłaby bardziej sumienna w kontrolowaniu bezpieczeństwa na wszelkich nowych obszarach, które otrzymała od Izraela. Abbas nie był skłonny wysłać swoich funkcjonariuszy bezpieczeństwa, aby aresztowali lub zabili terrorystów stacjonujących w miastach Dżenin i Nablus. Wie, że jeśli to zrobi, jego ludzie potępią go jako „zdrajcę” i „kolaboranta” Izraela i szybko wyślą go, aby „tam na górze pił herbatę” z zamordowanym prezydentem Egiptu Anwarem Sadatem, zabitym za zawarcie układu pokojowego z Izraelem z 1979 r. Co więcej, Abbas nie wystąpi przeciwko terrorystom, dopóki oni fizycznie nie wystąpią przeciwko niemu.


Przede wszystkim pomysł przekazania Palestyńczykom większej ilości ziemi jest okropny, ponieważ stanowi sygnał dla Autonomii Palestyńskiej, że po tym, jak nie udało jej się zwalczyć terroryzmu na terenach znajdujących się pod jej kontrolą, zostanie nagrodzona jeszcze większą ilością ziemi. Wdrożenie tego szalonego pomysłu jeszcze bardziej zagroziłoby życiu zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków. Palestyńczycy słusznie doszliby do wniosku, że „terroryzm działa!”, co stanowi kolejny czynnik zniechęcający Autonomię Palestyńską do powstrzymywania grup terrorystycznych. Izrael będzie zmuszony do odwetu za ataki terrorystyczne.


Jak pokazuje sondaż, poparcie dla antyizraelskiego terroryzmu wśród Palestyńczyków wzrosło z 53% (trzy miesiące temu) do 58% obecnie. Dlatego nierealistyczne jest oczekiwanie, że Autonomia Palestyńska podejmie jakiekolwiek kroki w celu rozbrojenia grup terrorystycznych na Zachodnim Brzegu. W przeciwieństwie do Blinkena przywódcy palestyńscy są świadomi ogromnego poparcia dla terroryzmu wśród swojego narodu. W przeciwieństwie do Blinkena przywódcy palestyńscy wiedzą również, że gdyby nie obecność Izraela na Zachodnim Brzegu, Iran i jego terroryści dawno temu przejęliby całkowitą kontrolę nad tym obszarem i obalili Abbasa, tak jak to zrobili w Strefie Gazy w 2007 roku Według gazety „Los Angeles Times” z 14 czerwca 2007 r.:

„Bojówkarze Hamasu przejęli w czwartek kontrolę wojskową w Strefie Gazy, dokonując egzekucji na rywalach z Fatahu i prowokując upadek rządu Autonomii Palestyńskiej.

Kiedy ostatnie centra dowodzenia bezpieczeństwem Fatahu upadły po czterech dniach walk, wojskowi Hamasu w czarnych maskach przeszli swobodnie przez miasto Gaza, polując na wrogów, wysadzając domy i ciągnąc po ulicach ciało czołowego bojownika Fatahu”.

Dlatego przywódcy palestyńscy, co zrozumiałe, boją się, że zostaną przedstawieni jako zdrajcy, jeśli wystąpią przeciwko terrorystom. Przywódcy, w tym Mahmud Abbas, spędzają dużo czasu na wychwalaniu i gloryfikowaniu swoich terrorystów. „[Dla] nas, męczennicy, ranni i więźniowie są najbardziej uświęceni” – oświadczył Abbas.


Ponadto Autonomia Palestyńska poprzez swój program „ Pieniądze za zabijanie” z dumą nagradza terrorystów, którzy mordują lub ranią Żydów. Według wysokiego rangą funkcjonariusza Organizacji Wyzwolenia Palestyny w ciągu zaledwie jednego roku „Ramallah wypłacił około 600 milionów szekli (187 milionów dolarów) wynagrodzeń Palestyńczykom aresztowanym, uwięzionym lub zabitym przez Izrael w 2020 roku”.


W lutym 2019 roku Abbas ślubował:

 „Gdybyśmy mieli tylko 20-30 milionów szekli, czyli [miesięczną] sumę płaconą rodzinom męczenników, i tak byśmy im to płacili. Jeśli AP nie będzie miała nic poza tą kwotą, zapłacę ją rodzinom męczenników, więźniów i rannych.”

23 lipca 2018 roku podczas ceremonii ku czci palestyńskich terrorystów Abbas powiedział:

„Nie będziemy zmniejszać ani wstrzymywać zasiłków dla rodzin męczenników, więźniów i więźniów zwolnionych, jak chcą niektórzy; jeśli zostanie nam tylko jeden grosz, wypłacimy go rodzinom męczenników i więźniów”.

Założenie, że przywódcy palestyńscy przestaną płacić terrorystom i ich rodzinom, nieustannie okazywało się fałszywe. Jeśli i kiedy Saudyjczycy wznowią pomoc finansową dla Autonomii Palestyńskiej, większość pieniędzy zostanie bez wątpienia przekazana terrorystom i ich rodzinom.


Z sondażu wynika, że oprócz odrzucenia idei ustępstw ze strony Izraela większość Palestyńczyków w dalszym ciągu sprzeciwia się „rozwiązaniu w postaci dwóch państw”.


Tak więc, chociaż Blinken mówi o konieczności włączenia „rozwiązania w postaci dwóch państw” do porozumienia saudyjsko-izraelskiego, 67% Palestyńczyków jest temu przeciwne.


Kolejne 27% uważa, że Hamas, a nie Autonomia Palestyńska, zasługuje na to, aby przewodzić dzisiejszemu narodowi palestyńskiemu i go reprezentować, podczas gdy 24% uważa, że rządząca frakcja Abbasa, Fatah, zasługuje na to. Z drugiej strony 44% uważa, że obie strony nie są godne reprezentowania Palestyńczyków i przewodzenia im.


Wygląda na to, że administracja Bidena i wiele rządów europejskich pokłada większą wiarę w palestyńskim przywództwie niż większość Palestyńczyków. Urzędnicy amerykańscy i europejscy zwykle rozmawiają ze swoimi palestyńskimi odpowiednikami w Ramallah, de facto stolicy Palestyńczyków, i nie podejmują żadnych wysiłków, aby nawiązać kontakt ze zwykłymi Palestyńczykami.


Przywódcy palestyńscy wydają się bardziej ugodowi, gdy rozmawiają po angielsku ze swoimi amerykańskimi i europejskimi odpowiednikami, którzy przecież należą do ich głównych fundatorów. W języku arabskim rozmowa przebiega zupełnie inaczej (np. tutajtutaj i tutaj). Funkcjonariusze ci jednak rzadko reprezentują autentyczne głosy Palestyńczyków, z których większość (według najnowszego sondażu) jest przeciwna „rozwiązaniu w postaci dwóch państw” i wspiera akcję zbrojną przeciwko Izraelowi.


Zamiast żądać, żeby Izrael czynił ustępstwa wobec Palestyńczyków w ramach porozumienia saudyjsko-izraelskiego, Blinken powinien wywrzeć presję na Palestyńczyków, by egzekwowali prawo i porządek na swoich obszarach, rozbroili grupy terrorystyczne i zaprzestali mordowania Izraelczyków. Jeśli ktoś powinien uczynić ustępstwa na rzecz pokoju, to jest to Autonomia Palestyńska, której przywódcy w dalszym ciągu szerzą antysemityzm i kłamstwa na temat Izraela i Żydów, promują i gloryfikują przemoc oraz płacą pensje terrorystom i ich rodzinom za mordowanie Żydów.


Link do oryginału: https://www.gatestoneinstitute.org/20001/palestinian-concessions-peace

Gatestone Institute, 28 września 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Bassam Tawil
muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie.


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1433 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Utrzymywanie olbrzymiego arsenału broni i oczekiwanie, że Zachód nakarmi głodujących Jemeńczyków   Stalinsky   2024-02-28
Jeśli Hamas przyznaje, że zginęło 6000 terrorystów, wiesz, że rzeczywista liczba jest co najmniej dwukrotnie większa     2024-02-27
„Przebudzone” skrzydło HamasuOd Londynu po Nowy Jork młodzi radykałowie stali się żołnierzami nienawiści do Żydów.   O'Neill   2024-02-27
Hamas: Palestyńscy cywile są także terrorystami   Toameh   2024-02-26
Premier Kataru: Nie należy oczekiwać, że Hamas uwolni zakładników za „zawieszenie broni”Negocjacje z terrorystami kończą się tylko w jeden sposób.   Greenfield   2024-02-25
Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk