Prawda

Piątek, 15 stycznia 2021 - 21:35

« Poprzedni Następny »


”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu


Adam Levick 2020-04-24

Dwóch paramedyków modli się koło ambulansu American Friends of Magen Adom (AFMDA) w #TelAviv, Żyd z Ber Szewy zwrócony ku Jerozolimie, a muzułmański Arab z Rahat zwrócony ku Mekce (Zdjęcie z Twittera: Shiraz Hassan #PhotooftheDay)
Dwóch paramedyków modli się koło ambulansu American Friends of Magen Adom (AFMDA) w #TelAviv, Żyd z Ber Szewy zwrócony ku Jerozolimie, a muzułmański Arab z Rahat zwrócony ku Mekce (Zdjęcie z Twittera: Shiraz Hassan #PhotooftheDay)

Artykuł z 17 kwietnia w „Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o Izraelu w samym tytule: The Arab medics battling coronavirus in Israel’s segregated society.


Sam artykuł, został wysłany z Hajfy, z miasta, które jest chyba najbardziej udanym modelem żydowsko-arabskiej koegzystencji w Izraelu. Poczynając od tytułu ten artykuł próbuje sprzedać narrację o izraelskim rasizmie, wypaczając dowody, by znaczyły coś odwrotnego niż pokazują.  


Spójrzmy najpierw na poniższy akapit z artykułu napisanego przez jerozolimskiego korespondenta FT, Mehula Srivastavę:


Arabowie stanowią tylko jedną piątą populacji Izraela, ale połowę farmaceutów tego kraju, jedną czwartą jego pielęgniarek i niemal jedną piątą jego lekarzy, według Centralnego Biura Statystyki. W kilku największych szpitalach w kraju arabscy lekarze stoją na czele dużych oddziałów, a wiodącym wirusologiem kraju jest Arab.

Dziennikarz następnie próbuje podważyć te imponujące fakty, które wskazują na szanse i osiągnięcia Arabów w społeczeństwie izraelskim. W następującym zdaniu pisze:

Arabowie są nieproporcjonalnie reprezentowani w medycznej społeczności, ponieważ zdobycie profesjonalnych kwalifikacji jest jedynym sposobem odparcia politycznej marginalizacji, mówią arabscy lekarze.  

Dziennikarz przedstawia to uogólnienie o osobistych motywacjach Arabów w zawodach medycznych, mimo że, jak się wydaje, rozmawiał tylko z garstką lekarzy. Ponadto raport szanowanego (lewicowego) Izraelskiego Instytutu Demokracji podawał inne wyjaśnienie tego wyboru zawodu wśród tak wielu Atabów:

wybór młodych Arabów… zawodów medycznych jest wyrazem ich pragnienia pełniejszej integracji w społeczeństwie izraelskim, odgrywania w nim znaczącej roli i zajmowania odpowiedzialnych stanowisk. To nie jest praca dla ludzi, którzy dbają tylko o siebie i swoją społeczność, ale wymaga uczestnictwa i wkładu do całego społeczeństwa.  

Fundamentalnym elementem antyizraelskiego uprzedzenia jest to, że kiedy możliwe są alternatywne wyjaśnienia jakiegoś zjawiska, wybór pada na to, które jest najmniej przyjazne wobec Izraela.

Reporter podaje następnie cytat, by podeprzeć pożądaną narrację:

W Kafra Kara, arabskim mieście na południe od Hajfy, gdzie jest tak wiele ludzi o zawodach medycznych, że mieszkańcy nazywają je miastem lekarzy, Dżameel Mohsen był bardzo krytyczny. “Jako Arabowie, inne prace mamy zamknięte, więc zostajemy lekarzami” – powiedział zdejmując warstwę za warstwą odzieży ochronnej po zorganizowaniu oddziału COVID-19 w Ośrodku Medycznym Hillel, gdzie jest dyrektorem ds. chorób zakaźnych. 

Twierdzenie tego arabskiego lekarza, że jakieś zawody są ”zamknięte” dla arabskich obywateli Izraela, jest wierutnym kłamstwem, którego reporter nie zakwestionował. Jest aż nadmiar dowodów w ostatnich latach pokazujących niewiarygodny wręcz sukces izraelskich Arabów w rozmaitych wysoko płatnych i prestiżowych sektorach, takich jak high-tech i uniwersytety.


Dziennikarz następnie twierdzi, że „mimo oświadczeń pana Netanjahu i jego prawicowych sojuszników politycznych, że Arabowie ignorują wskazówki zdrowotne, w żadnym z dużych miast arabskich, także w gęsto zaludnionych dzielnicach wschodniej Jerozolimy, nie było dużych ognisk choroby”.


To nie jest prawdą, jak informował „Times of Israel” :

Bnei Brak nadal jest dużą społecznością z najwyższym wskaźnikiem infekcji, a po nim, na drugim miejscu jest arabski-izraelska społeczność Deir al-Asad. W piątek komisja ministerialna ogłosiła Deir al-Asad i Bi’ina „częściowo zamkniętymi  obszarami” z powodu wybuchu tam koronawirusa.

Trudno jest obecnie odpowiedzieć na pytanie o to, czy arabskie społeczności „ignorują wskazówki zdrowotne” w sprawie koronawirusa, ponieważ w momencie pisania tego artykułu, Ministerstwo Zdrowia i Centrala Rządów Lokalnych jeszcze nie opublikowały danych z większych miast arabskich.


Dalej w artykule czytamy:

Ale Osama Tanousognisty 34-letniego pediatra, który cytuje indyjską lewicową pisarkę [i zwolenniczkę BDS] Arundhati Roy jako inspirację… uważa, że nagłe wyniesienie arabskich lekarzy do roli narodowych zbawców, nie wprowadzi nowej równości do społeczności arabskich. Zamiast tego, powiedział, będzie używane do usprawiedliwiania trwających nadal uprzedzeń. „Izrael ma sposób celebrowania dobrych arabskich lekarzy, a równocześnie dyskryminowania wszystkich innych Arabów, tak więc lekarze stają się ambasadorami izraelskiego systemu koegzystencji” – powiedział, nawiązując do lawiny niedawnych artykułów w izraelskich gazetach, wychwalających arabskich medyków. “Ma to robić wrażenie, że teraz, kiedy masz arabskich lekarzy ratujących żydowskie życie i pomagających Izraelowi w czasach narodowego kryzysu, pora przestać być rasistą – a jest to bardzo śliska i niebezpieczna koncepcja”.

Ten cytat jest odpowiednikiem intelektualnie nieuczciwego oskarżenia o „pinkwashing”, używanego przez aktywistów BDS w próbie zdyskredytowania postawy Izraela wobec praw ludzi LGBT. W tej wersji tego intelektualnie niepoważnego argumentu, Izrael cynicznie podkreśla sukcesy Arabów w dziedzinie medycyny, żeby wybielić dyskryminację, jaka ich spotyka. Ponadto „Financial Times” nie ujawnia, że ten „ognisty” arabski pediatra jest aktywistą Al-Szabaka, radykalnej NGO, która używa retoryki obejmującej oskarżenia o “czystkę etniczną”, “apartheid” i “ludobójstwo” przeciwko Izraelowi i która sprzeciwia się istnieniu państwa żydowskiego.  


Więcej dowodów świadczących o radykalizmie Tanousa znajdujemy w ostatnim akapicie artykułu:

Dla pana Tanous, pediatry, kontakty między Arabami i Izraelczykami zawsze są polityczne. „To jest tylko inny poziom, na jakim musimy się sprawdzić – powiedział. – Dowieść, że możemy dostać się do szkoły medycznej, dowieść, że możemy być częścią narodowego wysiłku walki z epidemią, tylko po to, by można było przyznać nam równość z naszymi okupantami”.

Fakt, że Tanous, mający wszystkie prawa obywatel Izraela, określa innych Arabów z mającymi wszystkie prawa obywatelstwem jako żyjących pod „okupacją” jest dobrą ilustracją tego, jak przez odwoływanie się do radykalnych głosów z marginesu „Financial Times” zamazuje to, że izraelski system opieki zdrowotnej, jak to przyznają nawet publicyści  New Israel Fund i Haaretz, służy jako „model koegzystencji” w regionie.


Służy także sprzedaży łagodnej wersji oszczerstwa o apartheidzie, który każdy, kto zna codzienne życie w Izraelu, natychmiast odrzuca jako nowoczesny, polityczny odpowiednik prastarego uprzedzenia.  

 

Financial Times peddles lie of “segregated” Israel

UK Media Watch, 19 kwietnia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaAdam Levick

Autor i redaktor naczelny strony internetowej "UK Media Watch" zajmującej się monitorowaniem antysemityzmu na łamach "Comment is Free" strony internetowej "Guardiana" i "Observera".

 Strona www autora


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 814 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk