Prawda

Wtorek, 7 grudnia 2021 - 13:26

« Poprzedni Następny »


Europa, prawdziwy wróg Palestyńczyków


Bassam Tawil 2015-01-02

Prezydent AP Mahmoud Abbas (po prawej) spotyka się z szefem biura politycznego Hamasu Chaledem Maszaalem w Katarze, 20 lipca 2014. (Zdjęcie: Handout from the Palestinian Authority President's Office/Thaer Ghanem)

Prezydent AP Mahmoud Abbas (po prawej) spotyka się z szefem biura politycznego Hamasu Chaledem Maszaalem w Katarze, 20 lipca 2014. (Zdjęcie: Handout from the Palestinian Authority President's Office/Thaer Ghanem)Słuchając, zarówno po angielsku, jak po arabsku, najnowszych przemówień prezydenta Autonomii Palestyńskiej [AP] Mahmouda Abbasa i jego towarzyszy, członków Komitetu Centralnego Fatahu, ogarnia nas niemiłe uczucie, że państwo palestyńskie, promowane obecnie w Europie, będzie nie tylko zagrożeniem dla całego regionu, ale i dla nas, którzy musimy tutaj żyć, jak również dla krajów Europy, które to propagują.

Jak Palestyńczycy mówią między sobą – daleko od dyplomatów zatrzymujących się w pięciogwiazdkowych hotelach – zamiast zaakceptować ten “dar”, który Europa wydaje się zdeterminowana wepchnąć nam w gardło, wielu ludzi coraz bardziej nie widzi innego wyboru, jak rozpocząć rewolucję “Palestyńskiej Wiosny”. Nie byłoby to w celu, jak można sądzić, żeby pozbyć się Izraela, ale żeby wreszcie pozbyć się naszego koszmarnego kierownictwa i skorumpowanego systemu rządów – i powstrzymać kraje europejskie, które narzucają nam ten brutalny system przez finansowanie go.


Mieliśmy dosyć szczęścia, by zobaczyć na przykładzie Izraela, jak funkcjonuje demokracja. Chociaż więc rewolucja Palestyńskiej Wiosny może na pewien czas spowodować chaos w regionie i gdzie indziej, jej szanse sukcesu są dużo pewniejsze niż w innych miejscach na Bliskim Wschodzie, gdzie próbowano, ale nie zawsze się to udawało. 


Oczywiście, nie chcemy tego robić, ale jeśli Europa zmusi nas, byśmy mieli tę skorumpowaną dyktaturę o nazwie Palestyna, grupy terrorystyczne, takie jak Hamas, Al-Kaida, Islamski Dżihad i ISIS zaleją Zachodni Brzeg w czasie krótszym niż tydzień i nasze życie będzie jeszcze gorsze niż jest teraz. Po prostu nie wiemy, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby bronić się przed tymi „dobroczyńcami” z Europy.


Kierownictwo palestyńskie, które uciska ludzi zamiast konsultować się z nimi, zaprzeczy oczywiście temu wszystkiemu w rozmowach z dyplomatami europejskimi. Przywódcy palestyńscy chcą, by fundusze napływały nadal i chcą utrzymać swoje posady. A europejscy dyplomaci nie rozmawiają z nami, z człowiekiem z ulicy, ze sfrustrowaną resztą naszego społeczeństwa. Rozmawiają tylko ze sobą, ze swoimi „odpowiednikami”, jak ich nazywają, w klimatyzowanych salach spotkań i w hotelach.


My zaś mówimy o tym, jak Europejczycy i ich dyplomaci płacą naszym przywódcom, by dla nich zabijali Żydów – za ich pieniądze i kosztem naszego życia – żeby można było dokończyć roboty bez ubrudzenia sobie rąk i nadal dobrze myśleć o sobie.


I najwyraźniej uważają, że nie potrafimy przejrzeć ich planów. A jako podziękowanie zamkną nas w pułapce kolejnej, skorumpowanej dyktatury arabskiej.


Nie jest to winą Izraelczyków. W dziwaczny sposób Izraelczycy są także ofiarami, bo Europejczycy – w zmowie z naszymi przywódcami – manipulują nami, byśmy ich nienawidzili. Jest to nieustanne pranie mózgów.


Europejczycy stawiają własnych obywateli przed sądem za “mowę nienawiści”, kiedy mówią prawdę; niemniej dają miliony na nieustanną propagandę i krwiożercze mowy nienawiści w naszej kontrolowanej przez rząd telewizji – jedynym rodzaju telewizji, jaki mamy. Finansują bezprzykładny rynsztok, jaki tylko potrafią wymyśleć nasi przywódcy.


Powszechnym twierdzeniem jest “okupacja”, ale Izraelczycy “okupują” Zachodni Brzeg tylko dlatego, że my – w postaci Jordanii – okupowaliśmy ziemię im przyznaną, a potem wielokrotnie atakowaliśmy ich.


Nowszym twierdzeniem są “osiedla”, ale Organizacja Wyzwolenia Palestyny [OWP] została utworzona w 1964 r., zanim istniały jakiekolwiek „osiedla”, to co właściwie mieli zamiar wyzwalać? Jeśli spojrzysz na jakąkolwiek mapę palestyńską, do dnia dzisiejszego obejmuje ona zawsze cały kraj Izraela. Dla Autonomii Palestyńskiej i wielu Arabów i muzułmanów cały Izrael jest jednym, wielki „osiedlem”. W zeszłym tygodniu członek Komitetu Centralnego Fatahu Tawfiq Tirawi powiedział: "Hajfa, Jaffa, Akko i Nazaret są Palestyńskie, mimo Amerykanów i Izraelczyków”. W następnym tygodniu będzie jakiś inny pretekst.


Staje się coraz jaśniejsze, że za wszystko właściwie, co jest złe tutaj, możemy dziękować  Europie, jej przywódcom, którzy finansują i oklaskują korupcję i bezprawie, jakich nie tolerowaliby przez minutę we własnych krajach, ale od nas oczekują, że je zniesiemy.


Palestyna jest tutaj, dokładnie w miejscu, gdzie zawsze była. Ludzie zamieszkiwali ją od 4 tysięcy lat, Arabowie, chrześcijanie, Żydzi i każdy, kto się tutaj pokazał. Rzymski cesarz August nazywał ją Iudaea. Później, w 135 r. n.e. Rzymianie nazwali ją Syria Palaestina, jako próbę zerwania wszystkich powiązań z Żydami[1]. Była częścią Imperium Osmańskiego aż do jego rozwiązania w 1918 r., a potem została ponownie nazwana Palestyną pod mandatem brytyjskim. Po wojnie Izraela o niepodległość została nazwana Izraelem i tak nazywa się do dzisiaj.


Nigdy nie było państwa palestyńskiego. Nigdy. Zachodni Brzeg był jordański, Wzgórza Golan syryjskie, a Strefa Gazy egipska.


Prawdą jest, że prezydent AP Mahmoud Abbas próbuje zamienić państwo Izrael w państwo pod nazwą Palestyna. Próbuje siać dezorientację w Europie i w ONZ – niestety, z pewnym sukcesem. Fałszywie oskarża Izrael o popełnianie „ludobójstwa” w Strefie Gazy. Mimo sfabrykowanych przez Hamas danych, ponad połowa z 2 tysięcy Gazańczyków zabitych latem była terrorystami z Hamasu i Islamskiego Dżihadu, nie zaś „niewinnymi cywilami”. To Hamas rozkazał własnym ludziom wejście na dachy budynków mieszkalnych w Gazie, kiedy Gazańczycy odpalali rakiety, strzelali z moździerzy i wysyłali rakiety dalekiego zasięgu na Izrael. To Hamas używał własnych ludzi jako ludzką tarczę, by nie pozwolić Izraelowi na obronę lub, kiedy jednak bronił się, by móc pokazać zastraszonym ekipom telewizyjnym więcej palestyńskich „martwych niemowląt” i przedstawić światu „nikczemny” Izrael[2].


To Hamas wyraża zarówno w swojej Karcie, jak i w codziennych wypowiedziach zamiar popełnienia ludobójstwa na Żydach – nie na Izraelczykach, ale na Żydach.


Artykuł 7 Karty Hamasu otwarcie wzywa do ludobójstwa na Żydach, aktu “usankcjonowanego” przez islam jako część dziedzictwa religijnego ustnej tradycji Mahometa (hadisów).[3]


Abbas wzywa także do "pokojowego oporu powszechnego” przeciwko Izraelczykom przy „użyciu wszystkich dostępnych środków” w ramach „prawa międzynarodowego” – dzięki wsparciu Europy. „Palestyński opór” przywołuje śmiałych Francuzów, odważających się atakować nazistów, nie zaś palestyńskich terrorystów wjeżdżających samochodami w ludzi, wyłaniających się z tuneli, by zabijać i porywać dzieci z przedszkoli lub mordować starych, modlących się mężczyzn.


Prawdą jest, że apele Mahmouda Abbasa do przywódców świata mają pomóc mu ominąć rząd izraelski, negocjacje pokojowe i legalnie wiążące porozumienia pokojowe, a wszystko w celu osiągnięcia państwa palestyńskiego jednostronnie – bez potrzeby uznania Izraela za ojczyznę narodu żydowskiego i bez osiągnięcia z nim ostatecznego porozumienia pokojowego.


Gdybym był Izraelczykiem, rozumiałbym, że kiedy Mahmoud Abbas mówi, że chce bezpiecznego połączenia Strefy Gazy z Zachodnim Brzegiem, jak również pełnej kontroli w powietrzu i na morzu, chodzi mu o otrzymywanie broni z Iranu bez niczyjej ingerencji.


Tak więc, czy rzeczywiście możemy oskarżać Żydów o “ludobójstwo”, kiedy to my właśnie dążymy do zabicia ich wszystkich i zepchnięcia ich “do morza”? Czy Europejczycy naprawdę kupują ten nonsens? Wszyscy zadajemy sobie pytanie: skoro Europejczycy lubią czuć się tak bardzo szlachetni, to dlaczego działają jak wspólnicy i pomocnicy zbrodniarzy? Czy nie czyni ich to także zbrodniarzami?


Abbas, zamiast zdystansować się od przypominających ISIS marzeń Hamasu o założeniu Islamskiego Emiratu na ruinach Izraela, przykuł się do tej samej ideologii terrorystycznej. On i jego bliscy współpracownicy nie tylko próbują uchylić się przed negocjacjami, do których zobowiązały się obie strony w 1995 r. w Porozumieniach Oslo II, ale codziennie podsyca przemoc. Wyraźnie również ma nadzieję, że kraje europejskie i Narody Zjednoczone uznają Palestynę jako państwo, zanim ta obieca zakończy codzienną przemoc, która teraz będzie finansowana jeszcze szczodrzej dzięki nowemu zbliżeniu palestyńskiemu z głównymi fundatorami terroru, Katarem i Iranem.


Jasne jest, że Abbas, mimo nieustannych napięć, zamiast stowarzyszyć się z muzułmanami, którzy autentycznie wierzą w pokój i którzy potępiają organizacje terrorystyczne, takie jak Hamas i ISIS, w rzeczywistości stowarzysza się z Hamasem. Hamas jest jego partnerem w „rządzie jedności” między Autonomią Palestyńska i Hamasem. Oba rządy palestyńskie popełniają zbrodnie wojenne i wypaczają prawdziwe znaczenie islamu.


Co więcej, Autonomia Palestyńska, Fatah i Hamas kontynuują propagowanie przemocy. Kontrolowana przez rząd telewizja Autonomii Palestyńskiej wzywa do atakowania Izraelczyków  i codziennie oddaje honory terrorystom i wzywa, by ich rodziny otrzymywały fundusze.


Dużą część tych funduszy dostarcza Unia Europejska, bez żadnej przejrzystości ani możliwości rozliczeń mimo wieloletnich wysiłków, by upublicznić wysokość i rozdzielnictwo tych funduszy, jak tego wymaga prawo UE. Dlatego nie mamy wyboru i ze smutkiem musimy wyciągnąć wniosek, że UE jest równie cyniczna i skorumpowana, jak sklerotyczne dyktatury, na które nas skazuje.


Mahmoud Abbas i jego towarzysze z Komitetu Centralnego Fatahu  nieustannie nasilają swoją antyizraelską retorykę – co jest wynikiem jego poddania się potędze Hamasu w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Zamiast próby pokonania Hamasu, co najwyraźniej jest poza jego możliwościami, przyłączył się do Hamasu – co jest wyjściem tchórza, ponieważ Hamas wyrzucił go ze Strefy Gazy w 2007 r., kiedy ledwie uszedł z życiem.


Hamas nadal próbuje zabić Abbasa, jak to odkrył, zaszokowany, latem tego roku. Najwyraźniej jednak Abbas nie traci nadziei. Jak powiada przysłowie: muzułmanin nie pozwala, by dwa razy ugryzł go ten sam wąż.


Hamas wyznaje morderczą ideologię Bractwa Muzułmańskiego, która dąży do narzucenia siebie całemu światu, co jest bezpośrednio sprzeczne z Koranem, gdzie stwierdza się, że ludzi nie należy nawracać na islam przymusem (Koran 2:256). Nawet król Jordanii, Abdullah II, powiedział w ONZ 24 września 2014 r., że w świecie islamskim toczy się wojna domowa między ekstremistycznymi terrorystami a prawdziwymi muzułmanami.


Gdybyśmy naprawdę obchodzili przywódców europejskich, zamiast wysyłać nam pieniądze na pozbycie się Żydów, pomogliby nam znaleźć lepszych przywódców – przywódców, którzy dbaliby o codzienne życie i dobrostan swojego ludu zamiast tylko brać coraz więcej pieniędzy od Europy. Dla przywódców palestyńskich jest to obecnie złoty interes i nie jest obwarowany żadnymi warunkami: dlaczego mieliby przestać? Nawet teraz, po miażdżącej porażce Hamasu, nikt w Europie nawet się nie zająknął o rozbrojeniu Hamasu i demilitaryzacji Strefy Gazy jako warunku finansowania jej odbudowy.


Czy przywódcy palestyńscy szczerze uważają, że będziemy mieć lepsze życie w “państwie palestyńskim”? Przynajmniej teraz nie mamy Hamasu okupującego więcej ziemi i nie musimy wymieniać znęcania się nad nami, jakie znosimy obecnie, na znęcanie się fanatyków religijnych, które będzie jeszcze gorsze.


Jeśli mamy być uczciwi przed samymi sobą, możemy codziennie zobaczyć, że Izrael nie wzywa do zniszczenia Palestyńczyków; badania pokazują, że nigdy nie próbował „zniszczyć Palestyńczyków” ani żadnej innej grupy etnicznej – ani chrześcijan, ani muzułmanów, Kurdów, Jazydów lub Koptów.  


Izrael nigdy nie powiedział ani nie uczynił niczego, co wskazywałoby na plan zniszczenia ludu palestyńskiego. Wręcz przeciwnie, Izrael, broniąc siebie, robi wszystko, co może, by nie zrobić krzywdy cywilom palestyńskim, mimo że mógłby dokonać niewypowiedzianych zniszczeń, gdyby chciał. Śmiejemy się, że mamy niesłychane szczęście mając Izrael za naszego „wroga”; że każdy powinien mieć takiego wroga. Możecie sobie wyobrazić masakrę Żydów – a także chrześcijan i innych – gdyby Iran lub ISIS mieli taką broń, jaką ma Izrael?


Jest odwrotnie: to my, Palestyńczycy, od dziesięcioleci wzywamy do zniszczenia “tworu syjonistycznego” i do zepchnięcia Żydów do morza. Niektórzy z nas nadal działają, by osiągnąć ten cel.


Obecne kierownictwo, jak zwykle, stara się zwrócić narastające uczucia gniewu i frustracji przeciwko Izraelowi. Ludzie jednak coraz bardziej widzą oszustwo i mówią o tych dosłownie setkach milionów euro rocznie, które Europejczycy dają kierownictwu i upolitycznionym tak zwanym „organizacjom praw człowieka”, by zachować status quo.


Ludzie tutaj mówią obecnie, że prawdziwym problemem nie jest Izrael i z pewnością nie jest brak porozumienia pokojowego, choć Amerykanie, podobnie jak Neville Chamberlain w 1938 r., bardzo chcieliby wymachiwać nim przed naiwnymi widzami.


Izrael jest twardy, to prawda, ale na ogół bywa sprawiedliwy – a jest to więcej niż można powiedzieć o innych krajach w regionie. Izrael, jak długo nie jest prowokowany, jest zadziwiająco przyzwoitym sąsiadem. Daleko nie wszystko jest doskonałe – istnieją problemy i było kilka niewypowiedzianie dzikich ataków zemsty przez kilku Izraelczyków, tu i ówdzie. Zawsze były to jednak wyjątki i zawsze były surowo potępione i ukarane przez Izraelczyków, nie zaś świętowane i gloryfikowane, jak to robi kierownictwo palestyńskie.


I temu kierownictwu palestyńskiemu przywódcy europejscy chcą nas wydać na pastwę: rządowi, pod którym sami nie chcieliby żyć ani przez jeden dzień.


Agenci ISIS już są na Półwyspie Synajskim, planując przejęcie Egiptu i z oczyma utkwionymi w Libii.


Czy naprawdę tego chcą Europejczycy?

 


[1] H.H. Ben-Sasson, A History of the Jewish People, Harvard University Press, 1976, s. 246. "When Archelaus was deposed from the ethnarchy in 6 CE, Judea proper, Samaria and Idumea were converted into a Roman province under the name Iudaea."

[2] Terror Tunnels: The Case for Hamas's Just War against Hamas Alan M. Dershowitz. Rosetta Books, 2014.

[3] Abu Huraira poinformował, że Posłaniec Allaha (saas) powiedział: "Ostatnia godzina nie nadejdzie, aż muzułmanie zwalczą Żydów. Żydzi będą chować się za kamieniem lub drzewem, a kamień lub drzewo powiedzą: ‘Muzułmaninie, sługo Allaha, za mną jest Żyd; przyjdź i zabij go'". AbdallaSahih Muslim, Kitab al-Fitan wa Ashrat as-Sa'ah, Księga 41, 6985.


Palestinians enemy - Europe

Gatestone Institute, 28 grudnia 2014

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

Bassam Tawil jest mieszkającm na Bliskim Wschodzie nauczycielem akademickim.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. nieracjonalna polityka USA i Europy mieczysławski 2015-01-02


Brunatna fala

Znalezionych 982 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Raport nazywa traktowanie chrześcijańskich dziewcząt i kobiet w muzułmańskich krajach “katastrofą praw człowieka”   Spencer   2021-12-03
Antysyjonizm i antysemityzm nie robią niczego, by pomóc Palestyńczykom   Regev   2021-11-29
Sunnicki Hamas i szyicki Iran: braterska więź w terrorze pod hasłem “śmierć Izraelowi”   Fitzgerald   2021-11-27
Terrorysta, który rozbija wszystkie stereotypy o terrorystach   Flatow   2021-11-23
Unia Europejska nadal nie wpisuje całego Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych   Fitzgerald   2021-11-22
Czy termin “nakba” jest antysemicki?     2021-11-21
“Od Rzeki do Morza”: Hamas wyjaśnia, czego chcą brytyjscy studenci   Kemp   2021-11-16
Jak Palestyńczycy ukradli cierpienia, no cóż, właściwie wszystkim   Collier   2021-11-14
Terroryści „palestyńskiego” dżihadu dostają więcej niż zarabiają lekarze i nauczyciele   Greenfield   2021-11-11
EU @eu_eeas ciągle mówi o nieistniejących “granicach sprzed 1967”, skoro explicite nigdy nie miały one być granicami?     2021-11-10
Odciąć finansowanie NGO powiązanych z terroryzmem   Eid   2021-11-07
Palestyńscy więźniowie, o których nikt nie mówi   Toameh   2021-11-06
Niemka skazana za zbrodnie ISIS   Frantzman   2021-11-02
Terroryzm jako palestyńska kultura   Marcus   2021-11-02
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą zawrzeć pokoju z Izraelem   Toameh   2021-10-29
Czy Trzecia Konwencja Genewska stosuje się do palestyńskich terrorystów aresztowanych przez Izrael?    Hirsch   2021-10-28
Łajdackie porwanie “praw człowieka” leży u samego sedna kontrowersji wokół NGO   Tobin   2021-10-27
Protest, bo terrorystce odmówiono platformy   Fitzgerald   2021-10-26
Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk