Prawda

Piątek, 24 wrzesnia 2021 - 18:23

« Poprzedni Następny »


Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec


Mark Pickles 2021-07-18

Zrzut z ekranu z konta Twittera przewodniczącego UN Watch Hillela Neuera, który pyta Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec, Heiko Maasa dlaczego rok  po roku Niemcy na forum ONZ potępiają naród żydowski więcej razy niż wszystkie inne narody świata razem wzięte?
Zrzut z ekranu z konta Twittera przewodniczącego UN Watch Hillela Neuera, który pyta Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec, Heiko Maasa dlaczego rok  po roku Niemcy na forum ONZ potępiają naród żydowski więcej razy niż wszystkie inne narody świata razem wzięte?

Jak wielokrotnie pisałem (również w poprzednim artykule na moim blogu),  nazizm i islamizm były sprzymierzone od czasu powstania Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie w 1928 roku oraz pierwszych nieoficjalnych przekładów  Mein Kampf i Protokołów Mędrców Syjonu na arabski.

 

W 1930 roku, oficjalne arabskie tłumaczenia  Mein Kampf  były rozprowadzane za zgodą Hitlera, choć z modyfikacjami mającymi zamaskować pogardę Hitlera dla arabskiej rasy.


Po wojnie przywódca Bractwa Muzułmańskiego, islamski teolog i filozof, Sajjid Kutb napisał własną wersję „Mein Kampf” pod tytułem: Nasza walka z Żydami (pierwsze wydanie w roku 1950), która jest islamizacją nazizmu, a jej główne tezy odnajdujemy dziś w Karcie Hamasu. W 1964 roku Sajjid Kutb opublikował Kamienie milowe  (1964): książkę zawierającą filozofię i mapę drogową dla Państwa Islamskiego. Do końca ubiegłego wieku i na początku obecnego tysiąclecia) Bractwo Muzułmańskie (i Hitler) odzyskało popularność na całym świecie, także w Niemczech, ale przede wszystkim w krajach islamskich. Mein Kampf  jest nieustającym bestsellerem w TurcjiBangladeszu, na terytoriach AP, w Jordanii, w Pakistanie itd.

 

Niewiele możemy zrobić na Zachodzie, by zdenazyfikować islamizm. Muszą to zrobić muzułmańscy myśliciele i przywódcy. Za każdym ruchem politycznym i rewolucyjnym w historii stoi filozofia, nieodmiennie zainicjonowana przez jakiegoś konkretnego człowieka. Możemy tylko mieć nadzieję, że islam wyłoni odważnych przywódców,   którzy wyprowadzą islam spod wpływu Kutba (odciągną społeczeństwo od idei islamskiego państwa) i przejdą do nowego, zdrowego paradygmatu. Być może dzięki Porozumieniom Abrahamowym będziemy świadkami malejącego wpływu Bractwa Muzułmańskiego i Kutba w niektórych państwach Zatoki Perskiej (pomimo politycznej dominacji BM w Katarze). Mam nadzieję, że islam może wyłonić nową filozofię, która wypchnie  wpływy dominującej w świecie arabskim od czasów II wojny światowej filozofii Kutba.

 

Jednocześnie konieczne jest, aby więcej ludzi na Zachodzie zaczęło dostrzegać i kwestionować filozoficzne źródła ludobójczego antysemityzmu nadal płynące z Niemiec. 

 

Podczas gdy nie możemy mieć zbyt wysokich oczekiwań wobec ludzi, którzy od dzieciństwa mieli prane mózgi przez islamistyczne reżimy, w których ludobójczy antysemityzm/antyizraelizm jest nadal państwową ideologią polityczną, niemieccy obywatele żyją w wolnym kraju, a ich filozofia jest ich wyborem.

 

Najwyższy czas, aby ponownie zdenazyfikować Niemcy. Nadszedł również czas, aby zakwestionować  polityczne zaangażowanie Niemiec w tzw. rozwiązanie w postaci dwóch państw, podczas gdy popierane przez Niemcy arabskie organizacje i reżimy są otwarcie zaangażowane w unicestwienie Izraela i nie są w najmniejszym stopniu zainteresowane takim rozwiązaniem. Nadszedł czas, aby zapytać, dlaczego Niemcy są na arenie międzynarodowej największym donatorem dla palestynizmu (to jest dla organizacji opartych na filozofii ostatecznego rozwiązania kwestii izraelskiej pod hasłem „wolna Palestyna” – A.K.).

 

Dla tych, którzy nie znają historii tego pojęcia, „denazyfikacja” była terminem używanym przez anglojęzycznych aliantów po II wojnie światowej, aby wyleczyć Niemców i Austriaków (w tym dzieci), z trwającego dekadę nazistowskiego prania mózgów. W szczególności Brytyjczycy wzięli na siebie odpowiedzialność za denazyfikację Niemców, jednocześnie odbudowując niemieckie centrum przemysłowe - Zagłębie Ruhry.  Ten krótki film nakręcony w 1946 roku przez Departament Wojny USA został nakręcony częściowo po to, by wyjaśnić Brytyjczykom, dlaczego tak dużo brytyjskiego czasu i środków poświęca się na pomoc Niemcom. Stany Zjednoczone, pod przewodnictwem generała Douglasa MacArthura, przeprowadziły podobny proces cywilizowania Japończyków, którym wyprano mózgi kultem cesarza i wiarą, że są boską rasą, której przeznaczeniem jest rządzenie światem.

 

Ten film z 1946 roku wyjaśnia proces denazyfikacji, który był zasadniczo procesem rechrystianizacji, przekonując Niemców (nie tylko sędziów, nauczycieli i duchowieństwo), do zastąpienia swojego Führera nie innym człowiekiem lub inną ideologią polityczną, ale Bogiem. (Przypis tłumacza: Jak się wydaje Autor trochę myli demokrację z Bogiem, bardzo trudno w dokumentach o denazyfikacji doszukać się instrukcji rechrystianizacji  – A.K.) Z drugiej strony sowieccy socjaliści z łatwością przekonali Niemców Wschodnich do zastąpienia Hitlera Stalinem, co chętnie zrobili. Niemieckie dzieci na wschodzie zostały zmuszone do nauki rosyjskiego i wyprano im mózgi nową formą socjalizmu, opartą na filozofii marksistowsko-leninowskiej, w tym na „ateizmie naukowym”.

 

Powojenne Niemcy, jeśli się nad tym zastanowić, to największy polityczny eksperyment na świecie. Widzimy, jak bardzo ważna jest filozofia, gdy porównamy różnice w zachowaniu Niemców Zachodnich i Niemców Wschodnich od lat 50. Do lat 90. XX wieku. Niemcy Wschodnie nadal indoktrynowały młodzież do totalitaryzmu. Kościół luterański w Niemczech Wschodnich był lojalny wobec partii ( Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, utworzonej w 1946 r.) i dlatego pozwolono mu pozostać jawnie antysemickim. Zjednoczenie Niemiec zbiegło się z odrodzeniem luterańskiego antysemityzmu, jak pokazywała w swoim artykule niemiecka protestancka  teolożka, dr Petra Heldt. Nakłoniono Niemców z NRD do wzajemnego szpiegowania i donosicielstwa, aby zapewnić powszechną lojalność wobec socjalistycznego państwa. Nie było polityki kadrowej opartej na kwalifikacjach, ale nagrody i kary za lojalność lub brak lojalności wobec Partii. Podobny układ widzimy dzisiaj w wielu krajach arabskich oraz w Iranie i Turcji.

 

Podczas gdy Brytyjczycy zmusili sędziów Niemiec Zachodnich do złożenia przysięgi tylko Bogu, na wschodzie nie było niezawisłości sędziowskiej, której sędziowie służyli Stalinowi. O wszelkich antystalinowskich poglądach nieodmiennie informowali sąsiedzi lub koledzy w pracy, którzy odnaleźli sens życia w dołączeniu do Stasi lub byli „tylko” donosicielami. Sędziowie wymierzali kary śmierci osobom usiłującym, a nawet planującym ucieczkę do okupowanych przez aliantów Niemiec.

 

Jednak ruch ludzi nie odbywał się wyłącznie ze wschodu na zachód. Na przykład ojciec Angeli Merkel, luterański pastor, postanowił przenieść się z rodziną (i 3-miesięczną Angelą) na wschód w 1954 roku. Wydaje się, że niektórzy luteranie byli tak samo zafascynowani Stalinem jak Hitlerem, być może postrzegając Stalina jako naturalnego następcę Hitlera. W końcu sam Marcin Luter był prawdopodobnie pierwszym ludobójczym antysemitą w historii filozofii niemieckiej. Hitler z pewnością znalazł u Lutra teologiczne uzasadnienie eksterminacji Żydów, pokazując niektóre z najbardziej zajadłych antysemickich tekstów Lutra w oszklonej gablocie, aby znali je wszyscy uczestnicy zgromadzeń jego sympatyków w Norymberdze.

 

Czy sama Angela Merkel podziela ludobójcze antysemickie poglądy? Oczywiście nie wprost. Można to jedynie oceniać po działaniach jej rządu i poparciu dla palestynizmu. Hillel Neuer pyta: Dlaczego @HeikoMass?

 

Chociaż od początku lat 90. zjednoczone Niemcy znajdują się w światowej czołówce w dziedzinie rozwoju nauki i technologii, moim zdaniem niewiele jest rzeczy, z których Niemcy mogą być dumne. Jak  pisałem w innym miejscu, Niemcy chcą wprowadzić świat w Industrie 4.0  i stworzyć człowieka przyszłości.

 

Ale Niemcy znów są antysemickim, mrocznym sercem Europy. Nie tylko społeczeństwo, nawet rząd niemiecki nie wydaje się próbować naprawić tego, co zrobili naziści i co kontynuowały władze NRD. Dlatego ważne jest pytanie Hillela Neuera „Dlaczego panie HeikoMass” i skierowanie tego pytania również do Angeli Merkel?

 

Oczywiście nie widzimy już swastyk, defilad i nazistowskich salutów w niemieckim życiu politycznym, kanclerz Merkel nie należy do Stasi, (chociaż podejrzewam, że Boris Johnson miał prawo  zapytać ją, czy była…). Oczywiście rząd niemiecki nie nawołuje dziś do ludobójstwa Żydów. I chociaż ostentacyjnie potępia odrodzenie się antysemityzmu w dzisiejszych Niemczech, daleki jest od prób naprawienia wyrządzonych krzywd. Niemcy przodują w Europie w przekazywaniu pałeczki ludobójczego antysemityzmu islamistom, poprzez palestynizm, lub to, co brytyjska dziennikarka Melanie Phillips nazywa  pogrobowym nazistowskim frontem przeciwko Żydom. Artykuł Melanie Phillips omawia głównie palestynizm w Wielkiej Brytanii (o którym ja również często pisałem). Ale przynajmniej w Wielkiej Brytanii istnieje silna polityczna opozycja wobec palestynizmu, odkąd Jeremy Corbyn wprowadził go do brytyjskiego głównego nurtu politycznego. Podczas ostatnich wyborów powszechnych w grudniu 2019 r. Partia Pracy poniosła największą porażkę od 1935 r., a tradycyjni wyborcy Partii Pracy, oddając głos na inne partie, często jako powód wskazywali na antysemityzm Corbyna.

 

Dziś Berlin jest ponownie antysemicką stolicą Europy, a Niemcy są największym europejskim sponsorem arabskich grup antyizraelskich i oszukańczych grup „praw człowieka”, które są zaangażowane w działania zmierzające do wymazania Izraela z mapy świata. Ogromne fundusze płyną z Niemiec do antyizraelskich grup (niektóre z nich są otwarcie dżihadystyczne), są to pieniądze od rządu, od niemieckich organizacji pozarządowych i od niemieckich kościołów . Innymi słowy, Niemcy zlecają „ostateczne rozwiązanie” ugrupowaniom islamistycznym w Ziemi Świętej, które otwarcie deklarują zamiar ludobójstwa Żydów.

 

Niemcy nie są jedynym krajem europejskim, w którym od 2000 roku (i po Drugiej Intifadzie) obserwuje się odrodzenie antysemityzmu i antyizraelizmu. Według prezydenta Macrona, Francja jest dziś bardziej antysemicka niż kiedykolwiek od czasu II wojny światowej, jednak biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy są jeszcze gorsze od Francji, a Niemcy są najpotężniejszym i najbogatszym narodem w Europie, oczywiste jest, że jeśli nie zlikwidujemy chronicznej choroby antysemityzmu w Niemczech, zniszczy to Europę. Islamiści dobrze o tym wiedzą, a prezydent Macron zaczął to sobie uświadamiać. Islamiści wiedzą, że antysemityzm to miękkie moralne podbrzusze Zachodu.

 

Hasło „Wolna Palestyna” jest łatwa do sprzedania Europejczykom, a zwłaszcza Niemcom. Tuvia Tenenbom, amerykańsko-izraelsko-niemiecki pisarz i dziennikarz, który pracował jako dziennikarz w kilku częściach świata, w tym w Niemczech, uważa, że jednym z powodów współczesnego niemieckiego palestynizmu jest psychologiczna potrzeba Niemców przynajmniej częściowego usprawiedliwiania tego, co ich rodzice, dziadkowie i pradziadkowie zrobili Żydom podczas II wojny światowej. Książka Tuvii Tenenboma Spałem w pokoju Hitlera to „dziennik podróży” po całych Niemczech, pokazujący obraz wszystkich warstw społecznych. Tuvia Tenenbom pokazuje, że antysemityzm w Niemczech jest dziś na podobnym poziomie, jak w okresie nazistowskim. W prezentacji książki Tenenboma wydawca pisze, że ten wielki reportaż pokazuje „kraj i kontynent, który zrodził Holokaust i który zmierza w kierunku wsparcia kolejnego Holokaustu organizowanego przez innych”.

 

Obecnie popularne stało się wśród dziennikarzy i polityków w całej Europie porównywanie Izraelczyków do nazistów. Profesor Richard Landes podaje  liczne przykłady na swoim blogu. W sondażu z 2004 roku 51% ankietowanych Niemców utożsamiało Izraelczyków z nazistami.

 

Izraelczycy należą do najlepszych i najbardziej moralnych ludzi na świecie. I pomimo codziennych ludobójczych ataków terrorystów, według brytyjskiego eksperta ds. spraw wojskowych, pułkownika Richarda Kempa, izraelskie wojsko jest  „najbardziej moralną armią na świecie”.

 

Niemcy, z których tak wielu utożsamia dziś Żydów z nazistami – mają najgorszą tradycję moralną we współczesnej historii Europy. Dziś demonizują Żydów, tak jak robili to w latach 30. XX wieku. Ta pokusa intelektualna, jakkolwiek perwersyjna i naciągana, jest dla wielu młodych Niemców nieodparta. Jeśli potrafisz przekonać siebie, że Żydzi byli tak samo źli jak naziści, to w jakiś sposób twoi niemieccy dziadkowie są usprawiedliwieni i możesz znaleźć sens życia w popieraniu palestynizmu.

 

Sugeruję zatem, że musimy pilnie przekonać Niemców do zmiany kierunku, aby po raz kolejny nie poprowadziły kontynentu europejskiego do piekła. Musimy zawstydzić Niemcy i przestać pozwalać im chować się za kurtyną palestyńskiego udawania, że chcą pokoju. Musimy przekonać Niemców do ponownej denazyfikacji.


Manifestacja w Berlinie 14 maja 2021r.
Manifestacja w Berlinie 14 maja 2021r.

Denazification of the Middle East requires the re-Denazification of Germany

https://markpickles.wordpress.com/ 11 lipca 2021r.

Tłumaczenie: Andrzej Koraszewski


Mark Pickles

Brytyjski autor zajmujący się głównie dziennikarstwem naukowym, ale również muzyk i artysta. Studiował religioznawstwo, filozofię i kosmologię.    


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Prawda starannie utajona Marek Eyal 2021-07-18


Brunatna fala

Znalezionych 953 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25
Nowe furie najstarszej nienawiści   Savodnik   2021-05-24
Trąby i silniki czołgów: punkt zwrotny w Gazie?   Kemp   2021-05-22
Mam dość   Ezra   2021-05-21
Po drugiej stronie lustra   Koraszewski   2021-05-19
Zastępcza wojna Iranu przeciwko Izraelowi   Toameh   2021-05-18
Iran ujawnia swoją strategię doradzając Hamasowi w wojnie przeciwko Izraelowi   Frantzman   2021-05-17
Dejudaizacja Jerozolimy w 1948 roku   Carlson   2021-05-17
Kiedy rakiety Hamasu uderzają w izraelskie domy, zapomnij o niuansach   Tobin   2021-05-16
Naszym prawdziwym celem jest zniszczenie Izraela   Tawil   2021-05-15
Dzisiejsze oszczerstwo o rytuale krwi   Rosenthal   2021-05-14
Stara sztuczka Mahmouda Abbasa: antysemickie podżeganie   Blum   2021-05-13
Irańska pułapka   i Sarah N. Stern   2021-05-12
Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk