Prawda

Czwartek, 29 października 2020 - 20:07

« Poprzedni Następny »


Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?


David Bedein 2020-07-28

Podręczniki UNRWA Zdjęcie: Miri Tzachi, Research:: Dr. Arnon Groiss

Podręczniki UNRWA Zdjęcie: Miri Tzachi, Research:: Dr. Arnon Groiss"Demistyfikacja podejścia UNRWA do programu szkolnego" taki tytuł dała Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) stworzona dla "uchodźców” z wojny 1948 roku na Bliskim Wschodzie (lub, ściślej, ich potomków trzeciego i czwartego pokolenia) dwustronicowemu oświadczeniu o jej systemie edukacyjnym, które opublikowała w styczniu 2020 roku. Tytuł tworzy wrażenie wśród ludzi, którzy nie znają tego organu ONZ, że istnieją osoby lub organizacje, które starają się mistyfikować edukacyjne przedsięwzięcia UNRWA i nie przedstawiają ich w prawdziwych barwach.

To oświadczenie UNRWA deklaruje, że UNRWA dostarcza usług edukacyjnych dla ponad 530 tysięcy palestyńskich dzieci i młodzieży w Libanie, Syrii, Jordanii, na “Zachodnim Brzegu” (włącznie z wschodnią Jerozolimą) i w Gazie, i że ci uczniowie funkcjonują znacznie lepiej niż ich rówieśnicy w normalnych szkołach publicznych.


Najważniejsza częścią tego wysokiej jakości nauczania jest, jak się dowiadujemy:

"Zobowiązanie UNRWA do dostarczania w swoich szkołach edukacji, która jest zgodna z wartościami i zasadami Narodów Zjednoczonych (ONZ) i propaguje prawa człowieka, tolerancję i brak dyskryminacji rasy, płci, języka i religii”.

W oświadczeniu czytamy dalej, że "UNRWA posługuje się programami nauczania ‘kraju-gospodarza’. To zapewnia, że palestyńscy uchodźcy mogą integrować się z systemami edukacji na poziomie średnim i wyższym oraz szerzej uczestniczyć w społecznym i ekonomicznym życiu kraju-gospodarza. Jako niezależna Agenda ONZ dostarczająca humanitarnej i rozwojowej pomocy, UNRWA nie ma mandatu, by zmieniać programy szkolne lub podręczniki rządu gospodarzy, bo są one sprawą narodowej suwerenności”.


W sprawie sytuacji na “Zachodnim Brzegu” i w Gazie: “Choć UNRWA używa palestyńskiego programu nauczania, powtarza, że ma solidny system, by zapewnić, że edukacja, jakiej dostarcza w klasach szkolnych, włącznie z używanymi podręcznikami, jest zgodna z wartościami i zasadami ONZ i zajmuje się każdą stronniczością”.


Oświadczenie UNRWA opisuje szczegółowo, jak różne metody nadzoru przez Agendę zapewniają, że podręczniki szkolne Autonomii Palestyńskiej używane w szkołach UNRWA istotnie spełniają standardy ONZ. Wspomina także raport US Government Accountability Office (GAO), który "potwierdza niezachwiane oddanie UNRWA wartościom ONZ”.


Co dzieje się, kiedy otwierasz te podręczniki? Nie mogę mówić za US GAO, ale czytaliśmy podręczniki używane w szkołach UNRWA na “Zachodnim Brzegu” i w Gazie od ich pojawienia się w 2000 roku i możemy wyraźnie i głośno powiedzieć, że z pewnością nie są zgodne ze standardami ONZ.


Na przykład, jest niepodważalnym faktem, że Izrael jest międzynarodowo uznanym, suwerennym państwem, pełnym członkiem ONZ. W książkach, z których naucza się w szkołach UNRWA, nie istnieje i jest zastąpiony przez byt o nazwie „Palestyna”. Poniżej pokazujemy fragment podręcznika do “Nauki o społeczeństwie” dla klasy 6, część 1 (2019) s. 43. Jest to region Lewantu w zachodniej Azji i pojawiają się tam cztery państwa: Syria, Liban, Jordania i Palestyna. Tytuł mapy mówi: “Państwa w Lewancie [Bilad al-Szam po arabsku]:W sprawie Izraela, jeśli jest wspominany, w większości wypadków nie podaje się jego nazwy, Mówi się o nim jako niejasnym bycie o nazwie „syjonistyczna okupacja”. Jego 6 milionów żydowskich obywateli nie są uważani za legalnych mieszkańców, bo ten kraj i jego miasta – włącznie z Tel Awiwem – nie pojawiają się na mapie: 


(Nauka o społeczeństwie, klasa 5, Część 2 (2019) s. 36)
(Nauka o społeczeństwie, klasa 5, Część 2 (2019) s. 36)

Ich narodowy język – hebrajski – jest wymazany (dosłownie), z historycznej monety z okresu Brytyjskiego Mandatu (1923-1948):


(Matematyka, klasa 6, Część 2 (2019) s. 75)
(Matematyka, klasa 6, Część 2 (2019) s. 75)

Tutaj jest oryginalna moneta:Jerozolimę, starożytną i nowoczesną stolicę Żydów, przedstawia się jako założoną przez Arabów i jako święte miasto wyłącznie muzułmanów i chrześcijan. Całkowicie zignorowano związki Żydów z tym miastem (od czasów króla Dawida):

“Jerozolima jest arabskim miastem zbudowanym przez naszych arabskich przodków tysiące lat temu.
Jerozolima jest świętym miastem muzułmanów i chrześcijan”.
(Wychowanie narodowe i społeczne, klasa 3, Część 1 (2019) s. 29)Ściana Zachodnia w Jerozolimie, drugie najświętsze miejsce Żydów, określone jest jako wyłącznie muzułmańskie i zdjęcie jej jest przecięte pośrodku, żeby nie widać było modlących się tam Żydów:

“Ściana Al-Buraka”
“Ilustracja: Ściana Al-Buraka jest tak nazwana od Al-Buraka [boskiego stworzenia], które zaniosło [według islamskich wierzeń] Posłańca [Mahometa] w Isra’ i Podróży Mi’radż [nocnej podróży z Mekki do Jerozolimy, skąd wstąpił do nieba po przywiązaniu Al-Buraka do Ściany Zachodniej]. Ściana Al-Buraka jest częścią zachodniej ściany meczetu Al-Aksa i jest wyłącznym prawem tylko dla muzułmanów”.
(Edukacja islamska, klasa 5, Część 1 (2019) s. 63)Żydzi są nazywani “pomocnikami diabła”, co z pewnością nie zgadza się z zasadami ONZ:

“Gdzie są jeźdźcy [którzy pojadą] do meczetu Al-Aksa i wyzwolą go z uścisku niewiernych, od pomocników diabła?”
(Język arabski, klasa 7, Część 1 (2019) s. 67)Inną ważną zasadą ONZ jest pokojowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa 242 i 338 są głównym wyrazem ONZ dla tej zasady. Niemniej podręczniki do nauczania w szkołach UNRWA nigdy nie proponują pokoju i współistnienia z Izraelem. W rzeczywistości nawołują do wojny o wyzwolenie, zaczynając od klasy 1:


(Nasz piękny język, klasa 1, Część 2 (2019) s. 83)
(Nasz piękny język, klasa 1, Część 2 (2019) s. 83)

To jest totalna wojna, której celem jest zlikwidowanie państwa Izrael, dla którego nie ma miejsca, jeśli “Palestyna” zostanie wyzwolona, jak widać na udekorowanych przedmiotach sprzedawanych turystom w Betlejem i w podręczniku dla klasy 3:


(Nauki i życie, klasa 3, Część 1 (2019) s. 65)
(Nauki i życie, klasa 3, Część 1 (2019) s. 65)

Ta wojna z jej islamskimi cechami, takimi jak Dżihad, męczeństwo i nacisk na wyzwolenie meczetu Al-Aksa, zawiera także koncepcję, do której szkoły UNRWA są szczególnie dostrojone, a mianowicie tak zwane “prawo powrotu” potomków palestyńskich Arabów z 1948 roku. Ten powrót jest pełen przemocy i stanowi nieodłączną część wojny, kiedy uchodźcy mają powrócić do “wyzwolonej” Palestyny:

“Powrócimy; powrócimy z szybującymi orłami; powrócimy z dziko wiejącym wiatrem; powrócimy do winnic i drzew oliwnych; powrócimy, by podnieść flagę Palestyny obok kwiatu zawilca na naszych zielonych wzgórzach”.
(Język arabski, klasa 5, Część 1 (2019) s. 84)Terror jest także nieodłączny od wojny. Dalal al-Mughrabi, która dowodziła zamachem terrorystycznym na izraelski cywilny autobus na drodze nadbrzeżnej Izraela w 1978 roku, w którym zabito ponad 30 osób, w tym wiele dzieci, stała się wzorem osobowym w palestyńskich szkołach, włącznie ze szkołami prowadzonymi przez UNRWA:

“Dalal al-Mughrabi
[Przez] autorów [podręcznika]
Przed tekstem:
"Nasza palestyńska historia jest pełna wielu nazwisk męczenników, którzy oddali swoje dusze jako poświęcenie dla ojczyzny. Wśród nich [była] męczenniczka Dalal al-Mughrabi, która namalowała swoją walką obraz wyzwania i heroizmu, który uwiecznił jej pamięć w naszych sercach i umysłach. Tekst przed nami mówi o aspekcie jej drogi walki”.  
(Język arabski, klasa 5, Część 2 (2019) s. 51)Podręczniki używane w szkołach UNRWA zakładają, jak się wydaje, że walka o wyzwolenie będzie owocna i powstaje pytanie, co powinno zrobić się z sześcioma milionami Żydów, żyjących w kraju. Odpowiedź – eksterminacja – nie całkiem jest zgodna ze szlachetnymi zasadami ONZ, jak są wyrażone przez UNRWA:

“Będziemy śpiewać i nauczymy się na pamięć: Ziemia Szlachetnych
Przysięgam! Poświęcę moją krew
Aby nawodnić ziemię szlachetnych
I usunąć uzurpatora [tj. Izrael] z mojej ziemi
I eksterminować pokonane resztki cudzoziemców
O ziemio [meczetu] Al-Aksa i miejsce święte
O kolebko dumy i szlachetności
Cierpliwości, cierpliwości, bo zwycięstwo jest nasze
I świt wyziera z ciemności”
(Nasz piękny język, klasa 3 3, Część 2 (2019) s. 66.)Przemoc wobec Żydów niekoniecznie jest odroczona do tej daty. Spalenie Żydów w cywilnym autobusie przez rzucony koktajl Mołotowa w pobliżu Ramallah jest opisany w jednej lekcji jako "impreza grillowa [haflat shiwa']”:

“Sąsiad: Godzina policyjna nie obejmuje nas w al-Szurafah [dzielnica]. Jest narzucona na [dzielnicę] al-Natarisz. Wydaje się, że tam jest impreza grillowa z koktajlem Mołotowa w jednym z autobusów kolonii [musta’marah] Psagot na górze al-Tawil.”
(Język arabski, klasa 9, Część 1 (2019) s. 61. Zwrot “impreza grillowa” jest zaznaczony na czerwono)Tego UNRWA uczy w szkołach. To jest edukacja nienawiści, której towarzyszy indoktrynacja do wojny przeciwko państwu członkowskiemu ONZ. Taka „edukacja” jest sprzeczna z wszystkimi standardami ONZ i powinna być zatrzymana.


Jeśli UNRWA nie może zmienić podręczników Autonomii Palestyńskiej, jak twierdzi, i w świetle oczywistego niepowodzenia wszystkich jej metod kontroli, jak właśnie widzieliśmy, UNRWA powinna przestać w ogóle działać na polu edukacji. Może kształci zdolną palestyńską młodzież, ale przyczynia się także do uwiecznienia konfliktu przez indoktrynowanie uczniów tym, co jednoznacznie NIE jest "zgodne z wartościami i zasadami Narodów Zjednoczonych".


What did you learn in school today, dear little UNRWA child?

Israel National News, 20 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

David Bedein

Amerykański pisarz i dziennikarz jak również dyrektor Center for Near East Policy Research. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 799 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10
Iran strzela do protestujących, Europa spiskuje, by wzbogacić morderców   Tobin   2019-12-05
Inwersja antysemityzmu     2019-12-03
Trzeba zakończyć prześladowania ludzi przez radykałów   Franklin   2019-11-29
Były terrorysta wypomina Warren i Sandersowi popieranie palestyńskich terrorystów.   Greenfield   2019-11-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk