Prawda

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 - 21:04

« Poprzedni Następny »


Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?


Bassam Tawil 2023-04-22

<span>Ci, którzy bezczeszczą meczet Al-Aksa, to ludzie ukrywający się w nim i atakujący funkcjonariuszy policji fajerwerkami i kamieniami oraz niszczący wnętrze meczetu, używając fajerwerków jako broni. „Meczet Al-Aksa i Bazylika Grobu Świętego są nasze. Wszystkie są nasze i oni [Żydzi] nie mają prawa kalać ich swoimi brudnymi stopami. Chylimy czoła przed każdą kroplę krwi przelaną dla dobra Jerozolimy. Ta krew jest czysta, czysta krew, przelana na rzecz Allaha. Każdy męczennik dostanie się do raju, a wszyscy ranni zostaną wynagrodzeni przez Allaha”. — prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas. (Źródło obrazu: MEMRI)</span>
Ci, którzy bezczeszczą meczet Al-Aksa, to ludzie ukrywający się w nim i atakujący funkcjonariuszy policji fajerwerkami i kamieniami oraz niszczący wnętrze meczetu, używając fajerwerków jako broni. „Meczet Al-Aksa i Bazylika Grobu Świętego są nasze. Wszystkie są nasze i oni [Żydzi] nie mają prawa kalać ich swoimi brudnymi stopami. Chylimy czoła przed każdą kroplę krwi przelaną dla dobra Jerozolimy. Ta krew jest czysta, czysta krew, przelana na rzecz Allaha. Każdy męczennik dostanie się do raju, a wszyscy ranni zostaną wynagrodzeni przez Allaha”. — prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas. (Źródło obrazu: MEMRI)

Od początku islamskiego świętego miesiąca Ramadanu, 22 marca, władze izraelskie podjęły szereg działań, aby umożliwić wyznawcom muzułmańskim swobodny dostęp do kompleksu meczetu Al-Aksa, znanego jako Wzgórze Świątynne lub Haram al-Szarif (Szlachetne Sanktuarium) w Jerozolimie.


Środki obejmują zapewnienie wiernym bezpłatnego dojazdu, a także zamknięcie kilku głównych ulic w Jerozolimie dla ruchu, by muzułmanie mogli swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać z miasta.


W rezultacie dziesiątki tysięcy muzułmanów z Izraela i Zachodniego Brzegu mogło uczestniczyć w modlitwach w meczecie, zwłaszcza w piątki, w pierwszych dwóch tygodniach Ramadanu. Było tak do czasu, gdy grupa muzułmańskich ekstremistów postanowiła zamienić meczet Al-Aksa w miejsce anarchii i bezprawia, naruszając świętość tego świętego miejsca i narażając życie pozostałych pokojowo nastawionych wyznawców, którzy przybyli do świętego miejsca jedynie w celu modlitwy i nie angażowali się w żadne akty przemocy.


Ci ekstremiści, (niektórzy w maskach), najwyraźniej nie przyszli się modlić. Najwyraźniej przybyli z zamiarem wywołania zamieszek i rozruchów. Przybyli z kamieniami, fajerwerkami, drewnianymi deskami i żelaznymi prętami. To nie jest to, co muzułmanie zwykle przynoszą do meczetu. Uniemożliwiali wiernym opuszczenie meczetu. Ich zamiarem było wywołanie gwałtownych zamieszek przeciwko żydowskim gościom i policji. Ponadto zbezcześcili meczet, przemycając do niego fajerwerki, pałki i kamienie oraz barykadując się w nim, używając między innymi żelaznych barier i mebli.


Kiedy izraelska policja przystąpiła do eksmisji agitatorów, Izrael został zaatakowany przez wiele krajów, a także przez wiele zachodnich mediów głównego nurtu, za „napaść na pokojowych wyznawców” i wysłanie swoich żołnierzy do „szturmu” na jedno z najświętszych miejsc islamu.


Jak na ironię, Izrael jest oskarżany o „utrudnianie” muzułmanom dostępu do meczetu w czasie, gdy – dzięki setkom izraelskich autokarów, które bezpłatnie przewożą muzułmanów do Jerozolimy podczas Ramadanu z całego Izraela – rekordowa liczba 200 tysięcy wiernych uczestniczyła w ostatniej piątkowej modlitwie. Liczba muzułmanów, którzy uczestniczą w modlitwach w inne dni w roku, zawsze była znacznie mniejsza.


Jeśli władze izraelskie „utrudniały” przybycie wiernych do meczetu Al-Aqsa, w jaki sposób 200 tysięcy wiernych dotarło do tego miejsca od początku Ramadanu? Liczby te nie zostały dostarczone przez władze izraelskie, ale przez kontrolowany przez Jordanię Islamski Departament Wakf, który nadzoruje islamskie święte miejsca w Jerozolimie. Na przykład 31 marca departament ogłosił, że 250 tysięcy wiernych uczestniczyło w piątkowej modlitwie w meczecie Al-Aqsa. Nie jest niczym niezwykłym, że tak duża liczba muzułmanów uczestniczy w modlitwach w meczecie podczas Ramadanu.


W zeszłym roku muzułmanie poinformowali, że w jednej z piątkowych modlitw podczas Ramadanu uczestniczyło ponad 200 tysięcy wiernych. W poprzednich latach podobna liczba muzułmanów gromadziła się w świętym miejscu w Jerozolimie, głównie dzięki krokom Izraela ułatwiającym im wjazd i pozostanie w mieście.


Ostatnie napięcia zaczęły się, gdy kilkuset ekstremistów zabarykadowało się w meczecie Al-Aksa po wieczornych modlitwach. Podżegacze twierdzili, że postanowili spędzić noc w meczecie, aby uniemożliwić Żydom „szturm” na meczet. Twierdzenie to było całkowicie fałszywe: żaden Żyd nie planował postawić stopy w meczecie. Nie jest to również pierwszy raz, kiedy to kłamstwo zostało użyte do podżegania do przemocy wobec Izraela i Żydów. Nie jest to również pierwszy raz, gdy stosunkowo niewielka grupa brutalnych ekstremistów zabarykadowała się w meczecie podczas Ramadanu.


Żydzi od kilku lat organizują pokojowe wycieczki plenerowe po Wzgórzu Świątynnym, które jest najświętszym miejscem dla Żydów.


Nie ma prawa zabraniającego nie-muzułmanom, w tym Żydom, zwiedzania tego miejsca. W rzeczywistości islamskie władze religijne od dawna witają nie-muzułmanów jako gości na terenie przylegającym do meczetu al-Aksa. Problem polega jednak na tym, że niektórzy muzułmanie zdecydowali, że nie chcą widzieć żadnych Żydów odwiedzających to miejsce. Jest tak najwyraźniej dlatego, że przywódcy muzułmańscy, w tym prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas, mówili swoim ludziom, że Żydzi nie mają prawa odwiedzać najświętszego miejsca judaizmu.


Abbas i inni muzułmańscy politycy, tacy jak jego premier Mohammad Sztajeh, nadal zaprzeczają jakiemukolwiek żydowskiemu religijnemu i historycznemu powiązaniu w szczególności z Jerozolimą i ogólnie z Izraelem, pomimo niezaprzeczalnych dowodów archeologicznych i archiwalnych, które ten związek potwierdzają. Obejmuje to Biblię, Zwoje znad Morza Martwego, dzieła Józefa Flawiusza, a nawet Koran, który wielokrotnie wspomina o obecności Żydów i Mojżesza w „Ziemi Świętej” (np.: 17:104; 2:47-48; 9:30; 2:83; 3:110; 3:199; 7:159; 2:62; 22:40; 5:5; 7:145).


Oto, co Abbas miał do powiedzenia w 2015 r. o Żydach odwiedzających Wzgórze Świątynne:

„Meczet Al-Aksa i Bazylika Grobu Świętego są nasze. Wszystkie są nasze i oni (Żydzi) nie mają prawa kalać ich swoimi brudnymi stopami. Chylimy czoła przed każdą kroplę przelaną dla dobra Jerozolimy”.

Od czasu fałszywych – a dokładnie mówiąc oszczerczych – oskarżeń Abbasa, dziesiątki Żydów zostało zamordowanych w różnych atakach terrorystycznych, w tym napadach nożem, taranowaniu samochodami, strzelaninach i bombardowaniach, pod pretekstem obrony meczetu Al-Aksa przed żydowską „agresją”.


Jeśli na terenie meczetu Al-Aksa dochodzi do przemocy, to jest ona inicjowana przez muzułmanów, którzy uciekają się do słownych i fizycznych obelg wobec żydowskich gości i towarzyszących im policjantów. Muzułmanie utworzyli nawet grupy mężczyzn i kobiet zwane Murabitun („obrońcy wiary”) w celu nękania i zastraszania Żydów odwiedzających Wzgórze Świątynne.


Pełna odpowiedzialność za ostatnie napięcia między Izraelem a Palestyńczykami spoczywa wyłącznie na tych muzułmanach, którzy porwali Ramadan, najwyraźniej w celu podżegania do przemocy i szerzenia nienawiści wobec Izraela i Żydów.


Zamiast potępić brutalnych ekstremistów za zbezczeszczenie meczetu, przywódcy palestyńscy i ich zwolennicy obwiniają Izrael za użycie siły w celu usunięcia ich z meczetu, aby zapewnić swobodny dostęp do tego miejsca dziesiątkom tysięcy muzułmanów, którzy chcieli się modlić.


Zamiast potępić agitatorów za wnoszenie kamieni, żelaznych prętów i fajerwerków do meczetu, przywódcy palestyńscy i niektóre zachodnie media nadal rzucają fałszywe i oszczercze oskarżenia przeciwko Izraelowi i Żydom.


Pozwalając tym brutalnym ekstremistom zabarykadować się w meczecie, Islamski Departament Wakf działa wbrew własnym instrukcjom. 21 marca Islamski Departament Wakf wydał dyrektywę, w której stwierdził, że muzułmanie nie powinni nocować w meczecie Al-Aksa. Uzgodniono to podczas niedawnych szczytów w Akabie i Szarm el-Szejk między Izraelem a Palestyńczykami, a także Jordanią i Egiptem, aby stłumić napięcia w świętym miejscu.


Ci, którzy bezczeszczą meczet, to ukrywający się w nim ludzie atakujący funkcjonariuszy policji fajerwerkami i kamieniami. Ci, którzy bezczeszczą meczet, to ludzie, którzy zniszczyli wnętrze meczetu, używając fajerwerków jako broni. Ci, którzy bezczeszczą meczet, to ludzie, którzy po prawie każdej modlitwie wywieszają flagi i sztandary grup terrorystycznych, takich jak Hamas, i skandują hasła popierające terroryzm.


Gdzie w Koranie jest powiedziane, że muzułmanin, który udaje się na modlitwę do meczetu Al-Aksa, ma skandować hasła wspierające Mohammeda Deifa, arcyterrorystę Hamasu poszukiwanego za udział w serii ataków terrorystycznych, w których dziesiątki Żydów zostało zabitych i rannych?


To statut
 Hamasu otwarcie wzywa do wyeliminowania Izraela – Hamasu, który został określony jako grupa terrorystyczna przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Kanadę, jak również inne kraje.


Czy istnieje fatwa (islamskie orzeczenie religijne), która zachęca muzułmanów do używania meczetów do intonowania sloganów potępiających Mahmuda Abbasa jako „szpiega” dla Izraela i grożących, że muzułmanie „rozdepczą twoją [Abbasa] głowę”? Abbas jest często krytykowany przez wielu Palestyńczyków za rzekome prowadzenie „umiarkowanej” polityki wobec Izraela i za pozwalanie swoim siłom bezpieczeństwa na koordynację działań w sprawach bezpieczeństwa z Izraelskimi Siłami Obronnymi na Zachodnim Brzegu.


Inicjując ostatnie napięcia w meczecie Al-Aqsa, palestyńscy ekstremiści starają się zjednoczyć świat przeciwko Izraelowi, przedstawiając go jako opresyjne państwo, które nie szanuje islamskich świętych miejsc. Ci podżegacze mają nadzieję wciągnąć Izrael w konfrontację militarną z innymi Arabami i muzułmanami, zwłaszcza w sąsiedniej Syrii i Libanie, skąd Palestyńczycy wystrzelili rakiety na Izrael w ciągu ostatnich kilku dni.


Ci ekstremiści nie ukrywają swoich powiązań z Hamasem i innymi irańskimi agentami terroru, takimi jak Hezbollah i Palestyński Islamski Dżihad. Irańscy mułłowie twierdzą, że chcą, aby Izrael został „wymazany z mapy”. To samo mówią pełnomocnicy Iranu w Strefie Gazy, Libanie, Syrii, Jemenie i Iraku.


Palestyńczycy, którzy bezczeszczą meczet Al-Aksa w Jerozolimie, są inspirowani i wspierani przez irańskich mułłów. Reżim irański nie dba o to, czy meczet zostanie zdewastowany lub spalony przez palestyńskich terrorystów: wie, że wielu w społeczności międzynarodowej będzie nadal obwiniać Izrael i oczyszczać z zarzutów tych, którzy prowadzą dżihad (świętą wojnę) przeciwko Izraelowi i Żydom.


Media głównego nurtu na Zachodzie – które rozpowszechniają dezinformację i jawne kłamstwa na temat tego, co naprawdę dzieje się w na Wzgórzu Świątynnym i w meczecie Al-Aksa – są w pełni współwinne tego nagiego dżihadu mającego na celu unicestwienie Żydów.


What Is Really Happening at Jerusalem’s Holy Sites?

Gatestone Institute, 13 kwietnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


*Bassam Tawil jest muzułmańskim badaczem i publicystą mieszkającym na Bliskim Wschodzie. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1382 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11
Al-Azhar wyraża uznanie dla terroryzmu Hamasu     2023-10-10
Palestyńskie deklaracje w dniu napaści na Izrael     2023-10-09
Kolejna wojna przeciw Żydom   Koraszewski   2023-10-08
Autonomia Palestyńska przyznaje, że nie ma „izraelskiej okupacji”   Flatow   2023-10-07
Gdzie są palestyńskie ustępstwa na rzecz pokoju?   Tawil   2023-10-05
Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk