Prawda

Środa, 28 wrzesnia 2022 - 20:50

« Poprzedni Następny »


Wikipedia morduje historię


David Collier 2022-01-25


Ten esej składa się z dwóch części:

I: Wikipedia morduje historię (poniżej)

II: Wikipedia promuje terror (ukaże się wkrótce)


Ewolucja strony Wikipedii


Dla większości ludzi encyklopedia online, Wikipedia, po prostu jest tam jako poręczne narzędzie dostarczający darmowej informacji za pomocą jednego kliknięcia. Wielu wierzy także w wszechobecny mit, że “każdy może to redagować” – błędnie sądząc, że encyklopedia online zachowuje pewien stopień równowagi. Prawdą jednak jest to, że Wikipedia jest starannie pilnowanym lustrem motywów i uprzedzeń jej najbardziej obsesyjnych i silnie motywowanych redaktorów.


Na przykład stronę ‘Israel Lobby in the UK’ stworzył redaktor z wyraźną nazistowską obsesją – i dlatego ta strona w ogóle dzisiaj istnieje. Raz utworzona strona staje się magnesem dla innych antysemitów, by ją rozwinąć. Nie jest zaskakujące, że ta strona jest dzisiaj wypakowana antysemickimi teoriami spiskowymi i nie wyglądałaby obco w neonazistowskiej witrynie szerzącej fake news.

 

Inny łatwy przykład – płodny redaktor Wikipedii (18800 redagowań) bez końca masakruje Wikipedię, by twierdzić, że oskarżenia o antysemityzm w brytyjskiej Partii Pracy były wyłącznie bezpodstawną kampanią oszczerstw. Niemniej ten sam redaktor pojawia się także na stronie Islamist Muslim Council of Britain, wzmacniając uwagi o tym, jak „islamofobia” w partii Konserwatywnej jest rzeczywistym i wielkim problemem. Ta jawna, motywowana islamizmem antyżydowska stronniczość kształtuje wiele stron Wikipedii, które czytamy.

 

Ponieważ z informacji Wikipedii korzysta więcej ludzi na planecie niż z jakiegokolwiek innego źródła, antyżydowskie wypaczenie Wikipedii odgrywa kluczową rolę w narastaniu antysemityzmu, jaki widzimy na naszych ulicach. Wikipedia jest także głównym filarem w Kampanii Demonizowania Izraela. Nie dajcie się oszukać – wrogowie Izraela są tam dobrze zorganizowani.


Oś czasu antysyjonizmu w Wikipedii


Strona Wikipedii, którą chcę naświetlić, jest zatytułowana ‘Timeline of anti-Zionism‘. Sama opisuje się jako strona, która “rejestruje historię antysyjonizmu, włącznie z wydarzeniami w historii antysyjonistycznej myśli”. Ta strona jest doskonałym przykładem tego, jak wiele haseł w Wikipedii zostało przekształconych w czystą propagandę – niebezpieczne, podstępne i zjadliwie dezinformujące narzędzia – napisane przez antysemitów w umyślnej próbie demonizowania Izraela, syjonizmu i Żydów.

 

Stronę stworzył użytkownik ‘onceinawhile‘, notoryczny propagandzista i płodny redaktor Wikipedii (ponad 36000 redagowań), który spędza wiele czasu na umniejszaniu żydowskiej historii i redukowaniu online odcisku żydowskiego cierpienia. Wskazywałem wcześniej na niektóre z jego wielu destrukcyjnych działań.

 

Ta konkretna strona Wikipedii istnieje tylko dlatego, że ‘onceinawhile’ stworzył ją – a potem żarliwie bronił jej przed tymi, którzy słusznie widzieli ją jako niepotrzebne odgałęzienie (istnieje inna strona o historii antysyjonizmu). Motywacja stworzenia tej strony – i obrona jej – są zakorzenione w antysemickim antysyjonizmie.


Holocaust i antysyjonistyczna myśl


Każda encyklopedia, która poważnie podchodzi do antysyjonistycznej myśli, nie ma innej rady jak podejść do sprawy z podziałem na “przed Holocaustem” i “po Holocauście”. Istniał antysyjonizm przed Holocaustem i zupełnie inny antysyjonizm po Holocauście. W żadnym razie nie jest to ta sama rzecz i traktowanie osi czasu jako kontinuum całkowicie wypacza sprawę. Pierwszą więc wartą zauważenia rzeczą o tej stronie  - która wymienia “wydarzenia” w historii antysyjonistycznej myśli – jest to, że Holocaust nie jest wspomniany jako wydarzenie. To niewiarygodne, ale ani “Adolf Hitler” i naziści – ani sojusz Arabów z nazistami – również nie doczekały się tu wzmianki.


Pierwsza wzmianka o Holocauście na tej stronie jest w cytacie z 1961 roku, który obwinia za Holocaust syjonistów – widząc to jako karę zesłaną na nich przez Boga.


Oto wzmianki o Holocauście na tej stronie:

  • 1961 – Rabin grupy Satmar obwinia syjonistów za Holocaust.
  • 2000 – Finkelstein publikuje Holocaust Industry.
  • 2003 – Hajo Meyer publikuje książkę porównującą syjonistów do nazistów.
  • 2010 – Alan Hart publikuje książkę, w której twierdzi, że syjoniści są wrogami Żydów i twierdzi, że Żydzi chowają się za Holocaustem.

 

I to tyle. Żydzi są obwiniani za Holocaust, wykorzystują Holocaust, żeby się wzbogacić, Żydzi dzisiaj zachowują się jak naziści i prawdziwymi wrogami Żydów są sami Żydzi. Tak Wikipedia przedstawia wpływ Holocaustu na antysyjonistyczną myśl. Jest to równie oburzające i odrażające, jak wynaturzone i fałszywe. A można było dodać jeszcze jeden punkt:


1942-1945: Kluczowa grupa przeciwstawiająca się syjonizmowi, ruch Bundystów, zginął w piecach Holocaustu podczas nazistowskich starań o eksterminację żydowskiego narodu.


Czy nie było to wystarczająco ważne, by wspomnieć jako kluczowy moment w historii antysyjonistycznej myśli?


Upiększanie antysyjonizmu


Kiedy czytasz listę wydarzeń przedstawionych na tej stronie, strategia redaktorów szybko staje się jasna. Na przykład – jakim sposobem spotkanie Muftiego z Hitlerem, by omówić przyszłość syjonistycznego projektu, nie jest włączone w encyklopedyczne hasło o historii antysyjonizmu? Mufti nie jest wspomniany nigdzie na tej stronie, ponieważ ujawniłoby to główny nurt antysyjonizmu – ludobójczy nurt – który ci redaktorzy Wikipedii chcą trzymać w ukryciu.

 

Kiedy to zrozumiesz, czytanie strony staje się odkrywaniem absurdów. Na przykład, nieistotna uwaga z 1943 roku podana przez pomniejszego autora, znajduje dla siebie miejsce, ponieważ pozwala redaktorowi sugerować, że oskarżenia o antysemityzm często są fałszywe – tymczasem prezydent Iranu może publicznie wzywać do zniszczenia Izraela – i to jest pominięte. W jaki sposób można pominąć nazywanie Izraela przez Ahmadineżada „cuchnącym trupem”, który jest “bliski unicestwienia”, opisując historię antysyjonistycznej myśli? 

 

Niemal każdy wpis odpowiada kluczowym przesłaniom albo marksistowskiej, albo islamistycznej propagandy antysyjonistycznej. Na przykład, książka Finkelsteina Holocaust Industry jest włączona – choć nie jest to właściwie antysyjonistyczny tekst. Niemniej Karta Hamasu – tak wyraźnie antysyjonistyczny tekst jak to tylko możliwe – po prostu nie jest wspomniana. Hamas w ogóle nie dostaje się na tę stronę – ani też Hezbollah. Dlaczego ludobójcza, antysyjonistyczna retoryka radykalnych islamistycznych ideologii nie znajduje się na osi czasu antysyjonistycznej myśli?

 

Prawda wygląda tak, że jedyną rzeczą, jaka ma pozwolenie na ukazanie się na tej stronie, jest rodzaj materiału, jaki opublikowałaby Electronic Intifada.


Policja propagandy w Wikipedii


Podobnie jak większość antyizraelskiej propagandy strony Wikipedii są dobrze pilnowane. Na przykład, redaktor Wikipedii nazwany ‘Nishidani‘ patroluje stronę i usuwa rzeczy, które plamią ugrzeczniony obraz antysyjonizmu. Kiedy ktoś próbował wstawić antysemicki antysyjonistyczny incydent Nishidani wymazał go. Jego rozumowanie jest wiele mówiące. Po usunięciu wpisu w 2017 roku napisał

“Gdybyśmy wyliczali każdy antysemicki incydent jako antysyjonizm, to ta strona, która mówi o długofalowych ruchach lub dużych wydarzeniach, albo wpływowych teoriach, straciłaby raison d’etre.”

Przez użycie zwrotu ‘raison d’etre’ – Nishidani wskazuje, że strona nie została stworzona po to, by powiedzieć całą prawdę – ale by ją wypaczyć. W tym komentarzuNishidani przedstawia także trzy kryteria do włączenia wpisu: 

  1. Że jest to długofalowy ruch
  2. Duże wydarzenie
  3. Lub wpływowa teoria

Ta lista jest absolutnym nonsensem w kontekście drobnostkowego i nieistotnego materiału, który jest włączony. Co ważniejsze jednak: w jaki sposób ideologia Hezbollahu i Hamasu nie są długofalowymi ruchami z wpływowymi teoriami, które spowodowały duże wydarzenia? Zarówno Hamas, jak Hezbollah spełniają wszystkie trzy kryteria Nishidaniego, ale nadal strona nie wspomina o ludobójczym antysemityzmie tych antysyjonistycznych grup terrorystycznych. Przy niekończącej się liście historycznej działalności arabskich terrorystów przeciwko żydowskim i syjonistycznym celom na całej ziemi, jest niewiarygodne, że słowa „porwanie” i „terroryzm” nie pojawiają się na stronie ani razu.


Zadajcie sobie pytanie: dlaczego włączony jest ruch BDS (ponieważ można go przedstawić jako pokojowy i redaktorzy chcą, byście go popierali) – ale Hezbollah nie jest włączony (ponieważ ujawnia prawdę o antysyjonizmie)? To jest tak proste.


Wybiórcze włączanie


Niektóre z wpisów są prawdziwie absurdalne. Strona wspomina „Narodową Ligę Wyzwolenia w Palestynie” (1943), która była krótkotrwałą, maleńką i nic nieznaczącą grupą arabskich komunistów w Brytyjskiej Palestynie. Ponieważ grupa popierała podział, nie można jej nawet definiować jako “antysyjonistyczna”, niemniej została włączona. Prawdopodobnie wspomniano o niej, żeby zamieścić pozytywny komentarz o ratowaniu żydowskich uchodźców.  


Jednak nie jest wspomniana ani jedna ze znacznie liczniejszych i ważnych grup, które  gwałtownie sprzeciwiały się żydowskim uchodźcom. Co wzmacnia kluczową tezę. Włącza się pozycje, które promują określoną wizję – nawet jeśli nie są warte włączenia – a inne, znacznie bardziej warte włączenia, pomija się, ponieważ zniszczyłyby tezę redaktorów Wikipedii.

 

Inny przykład. Wpis na tej stronie (rok 1918) o Jewsekcji sugeruje tylko, że została stworzona w Radzieckiej Rosji „do walki ze syjonizmem i wniesienia komunizmu do żydowskich mas”. Nie ma wzmianki o tym, że deklarowanym celem tej grupy było “zniszczenie tradycyjnego żydowskiego życia, ruchu syjonistycznego i hebrajskiej kultury. To byli zagorzali antysemici. Można nazwać strategię Wikipedii „hatewashing” – wybielanie nienawiści.

 

Wyliczony jest szereg pozbawionych treści, monotonnych książek – ale nie ma mrożących krew w żyłach wypowiedzi arabskich przywódców. Abdul Rahman Azzam, pierwszy sekretarz generalny Ligi Arabskiej, powiedział, że założenie żydowskiego państwa doprowadzi do „wojny eksterminacji i doniosłej masakry, o które będzie się mówić jak o mongolskiej masakrze i krucjatach“. Redaktorzy Wikipedii najwyraźniej uważają, że koszmarna i mordercza ideologia propagowana przez arabskich przywódców nie jest równie warta wspomnienia, jak książka, której czytaniem nikt nie zawracał sobie głowy.

 

I patrząc na antysyjonizm dzisiaj, nic się nie zmieniło. Wszędzie wokół nas widzimy agresywne groźby i antysemityzm szerzony przez myśl antysyjonistyczną. Fałszywy obraz, że antysyjonizm ma przyjacielskie, pokojowe oblicze, może być wszystkim, co zobaczycie na tej stronie, ale, jak Bret Stephens napisał w „New York Timesie”, nie wszyscy zostali poinformowani: 

“Nie ci ludzie, którzy powiewali palestyńskimi flagami i skandowali ‘Śmierć Żydom’, i napadli na żydowskich gości w restauracji sushi w Los Angeles. Nie ci ludzie, którzy rzucali fajerwerki w dzielnicy diamentów w Nowym Jorku. Nie ci ludzie, którzy brutalnie pobili człowieka w jarmułce na Times Square. Nie ci ludzie, którzy jeździli po Londynie, uwłaczając Żydom i wrzeszcząc: ‘Gwałćcie ich córki. Nie ci ludzie, którzy zebrali się przed synagogą w Niemczech, wykrzykując obelgi. Nie ci ludzie, którzy podczas protestu w Brukseli skandowali: ‘Żydzi, pamiętajcie Chajbar. Armia Mahometa powraca’.”

Te incydenty są tylko migawkami, ale dostarczają obrazu całkowicie reprezentatywnego dla nowoczesnej epoki. Tak samo jak Karta Hamasu reprezentuje lata 1980., trzy Nie z Chartumu lata 1960. i ludobójcze wezwania arabskich przywódców lata 1940. Gdzie jest to wszystko w ugrzecznionej osi czasu Wikipedii o antysyjonizmie?


To nie jest encyklopedia – to jest propaganda.


Oś czasu strony o antysyjonizmie jest starannie wypolerowaną propagandą. To nie jest rzeczywistość – to nie jest historia – to nawet nie próbuje być zrównoważone. Jest to wyłącznie strona, której antyizraelscy propagandyści używają jako przewodnika.


Czy rzeczywiście tak wyobrażali sobie założyciele Wikipedii, że będzie wyglądała – a co ważniejsze – czy rzeczywiście to wspierają darczyńcy Wikipedii? Ta strona przedstawia marksistowsko/islamistyczną wizję świata. To jest jedna strona – a są ich tysiące. Każda strona, która dotyczy Żydów, syjonizmu, Palestyny lub Izraela jest skażona.


Nie mogę podkreślić wystarczająco mocno, że Wikipedia jest wrogą witryną internetową, która szerzy antyżydowską dezinformację i nienawiść – z czego wiele haseł opracowali islamiści. Jest to tym ważniejsze, że – jak pokażę w części drugiej – są dowody, że „Wikipedia propaguje terroryzm”. Druga część ukaże się wkrótce.

 

Wikipedia butchers history and promotes terrorism

16 stycznia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

David Collier
Brytyjski bloger, badacz antysemityzmu w mediach. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1111 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Palestyńczycy przymilają się do Arabów, którzy zabijają Palestyńczyków   Toameh   2022-09-28
Niemcy, obudźcie się! Czy wiecie, że finansujecie zaprzeczanie Holokaustowi?   Marcus   2022-09-27
Prześladowania chrześcijan: “Te ataki mają rasistowskie, religijne motywacje”   Ibrahim   2022-09-23
Zachodnia reakcja na przywódców Iranu zaprzeczających Holocaustowi   Frantzman   2022-09-21
Palestynizm: ideologia i tożsamość   Rosenthal   2022-09-20
Dla niego pokój oznacza zabijanie Żydów   Tawil   2022-09-19
Jak “Le Monde”, “gazeta, którą wszyscy czytają”, omawia Izrael i Palestyńczyków   Fitzgerald   2022-09-16
Powiedziałem prawdę o “Palestynie” – i oto, co się zdarzyło   Collier   2022-09-11
Kiedy nie masz historii, to ją sobie wymyśl   Hirsch   2022-09-10
Żydowscy antysyjonisci próbują legitymizować antysemityzm   Tobin   2022-09-09
Palestyńczycy są  gotowi na wojnę naziemną     2022-09-07
“Tam w nich uderzymy”: Masakra w Monachium i jej następstwa   Kemp   2022-09-05
Nietolerowanie prawdy w ONZ   Bard   2022-09-04
Teheran debatuje o bombie   Taheri   2022-09-03
Zmiana klimatu: najnowsze usprawiedliwienie mordowania chrześcijan   Ibrahim   2022-08-31
Masakra w Monachium 50 lat później   Jacoby   2022-08-31
Zapomnij o wolności słowa: fatwa przeciwko Rushdiemu zwycięża   Meotti   2022-08-27
Iran przygotowuje się do wyeliminowania Izraela – zaraz po podpisaniu umowy z Iranem   Toameh   2022-08-26
Administracja Bidena i Iran atakujący Rushdiego   Toameh   2022-08-24
Walki w Gazie nie zmieniają niczego w walce o wizerunek Izraela   Tobin   2022-08-21
Dlaczego świat nie będzie przejmował się kłamstwem Abbasa o holokauście   Tobin   2022-08-19
Ziemia uderzyła nas w nos   Koraszewski   2022-08-15
Dlaczego Hillary Clinton nazwała to „palestyńskim znęcaniem się nad dziećmi”   Flatow   2022-08-14
Jak media “równoważąc” próbują ukryć prawdę     2022-08-12
Antysemicki „śledczy” Rady Praw Człowieka ONZ mówi głośno to, co przemilczane   Tobin   2022-08-11
Gaza: Ci co zawsze, potępiają Izrael   Kemp   2022-08-08
Komisja Śledcza twierdzi, że podstawą prawną istnienia Izraela jest Rezolucja 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To nie jest prawdą. (Ale kłamią, bo są przeciwko Izraelowi)     2022-08-06
Pierwsza połowa 2022 r.: arabscy terroryści dokonali ponad 3700 ataków na Izraelczyków   Savir   2022-08-05
Mohammed El-Kurd, reporter narodu  “Palestyny”   Fitzgerald   2022-08-01
Film “Pamiętaj Bagdad” (2017)   Julius   2022-07-30
Anne Frank zdradzona raz jeszcze   Collier   2022-07-28
Palestyńskie kłamstwa (zbudowane na żydowskiej krwi)   Collier   2022-07-26
Czy Palestyńczycy zamierzają pozwać Ligę Narodów lub ONZ do sądu?   Hirsch   2022-07-25
Świadoma ślepota Europy w sprawie palestyńskiej   Blum   2022-07-22
Narastająca obsesja antysemitów   Collier   2022-07-21
Model ajatollahów dla świata   Taheri   2022-07-19
Przesłanie Autonomii Palestyńskiej do dzieci: „Palestyna należy do Palestyńczyków od rzeki do morza”   Zilberdik   2022-07-15
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw”, w celu zniszczenia Izraela   Toameh   2022-07-13
Nazistowskie korzenie islamistycznej nienawiści   Herf   2022-07-12
Dlaczego Izrael nie powinien rozmawiać z AP   Rosenthal   2022-07-11
Turcja: Dżihad przeciwko Cyprowi   Bulut   2022-07-09
PA świętuje „polityczne zwycięstwo” nad UE   Marcus   2022-07-08
Komisja śledcza ONZ o “Okupowanych terytoriach palestyńskich” działa jak inkwizycja   Bayefsky   2022-07-04
Irański plan udaremnienia izraelsko-arabskiej normalizacji stosunków oraz dalszego rozszerzania rewolucji   Toameh   2022-07-03
Co kryje się za kłamstwem o izraelskim ‘apartheidzie’   Collier   2022-07-02
Analiza najnowszej propagandowej publikacji ONZ   Litman   2022-06-26
Izrael musi wydalić tego dyplomatę UE   Marcus   2022-06-21
Kwestia żydowska w wielkim świecie   Koraszewski   2022-06-11
Iran nie czeka na broń jądrową, by zdestabilizować Bliski Wschód   Toameh   2022-06-10
Turcja, terroryści i NATO   Bulut   2022-06-07
David Rovics o Dżanin 2002   Landes   2022-06-02
CNN znajduje swoich “tańczących Izraelczyków”   Collier   2022-05-31
Jeden majowy dzień — w Jerozolimie i Nowym Jorku   Chesler   2022-05-26
Krew Shireen abu Akleh jest na rękach Palestyńczyków   Rosenthal   2022-05-21
Nie da się rozwiązać problemu antysemityzmu ONZ przez ignorowanie go   Tobin   2022-05-18
Rosja i Chiny: najgorszy moment w historii   Chang   2022-05-12
Putin, Hitler i historii kobyła   Koraszewski   2022-05-11
Izrael: najczystszy kraj świata   Bard   2022-05-11
Palestyński kult śmierci – uwielbienie mordowania Żydów   Collier   2022-05-10
Iran mówi otwarcie – i powinniśmy uważnie słuchać     2022-05-08
Wspaniała wiadomość na Jom HaSzoah! Nie ma antysemitów!     2022-05-07
Czy umiemy wyobrazić sobie świat bez Izraela?   Tobin   2022-05-06
Allah sprowadził Żydów do Palestyny, żebyśmy mogli ich wykończyć     2022-05-04
Ramadan kończy się z hukiem   Blum   2022-05-02
Oni wszyscy mają krew na rękach   Collier   2022-04-21
W XXI wieku antysyjonizm znaczy antysemityzm   Tobin   2022-04-20
Jak USA utrwalają palestyńską przemoc   Blum   2022-04-19
Palestyńczycy popierają mordowanie przypadkowych Żydów     2022-04-18
Szaleństwa głębokiej wiary   Fitzgerald   2022-04-13
Intifada z okazji ramadanu?   Blum   2022-04-09
Nie nagradzajcie Palestyńczyków za nową falę terroru   Tobin   2022-04-05
Większość “Palestyńczyków” głosowałaby dziś na Hamas   Greenfield   2022-04-02
Dlaczego Stany Zjednoczone nadal płacą za antysemicką farsę w ONZ?   Tobin   2022-04-01
AP zachęcała do zamachu terrorystycznego w Beer Szewie… i nagrodzi go   Marcus   2022-03-29
Śpiew i taniec o “apartheidzie”: Infantylna @Amnesty jest obecnie taka sama jak inne antyizraelskie grupy     2022-03-22
Reportaż rosyjskiej telewizji o syryjskich żołnierzach zgłaszających się na ochotnika do walki wraz z Rosją przeciwko Ukrainie     2022-03-17
Obywatele właściwie poinformowani   Koraszewski   2022-03-16
Kłamstwo o dłuższej i silniejszej umowie z Iranem   Bard   2022-03-11
Biden rozbija złudzenia Izraela   Glick   2022-03-10
Electronic Intifada w pełni popiera Putina   Collier   2022-03-07
Propagandowy front Władimira Putina   Koraszewski   2022-03-07
Rosja: Iran jest naszym sojusznikiem, uczestniczymy w rozwijaniu jego projektu nuklearnego     2022-03-03
Chiny: To USA są winne ukraińskiego konfliktu     2022-03-02
„Apartheid” jest nową „okupacją” – terminem używanym w czysto propagandowych celach     2022-02-28
Czy Putin będzie strzelał do zakładników?   Rosenthal   2022-02-28
Lepszy kontrakt za pochwałę terroryzmu   Fitzgerald   2022-02-23
Nękanie w Judei i Samarii musi się zakończyć – ale kto nęka kogo?   Oz   2022-02-20
Nie ugłaskuj krokodyla “przebudzenia”     2022-02-18
Toksyczna szczodrość. Jak Europejczycy używają izraelskich NGO do destabilizowania Izraela   Altabef   2022-02-15
Losowy przykład nieuczciwości raportu Amnesty International     2022-02-14
Strategia Autonomii Palestyńskiej używania dzieci-żołnierzy przeciwko Izraelowi   Marcus   2022-02-13
Co naprawdę oznacza wspieranie „palestyńskiego pojednania”?   i Itamar Marcus   2022-02-12
Saudyjski dziennikarz o zerwaniu związków z Palestyńczykami   Fitzgerald   2022-02-11
Groza ujawnienia proizraelskiego stanowiska   Goska   2022-02-09
Neonazistowska fascynacja salafickim dżihadem   Wójcik   2022-02-08
Antysemici wszystkich krajów łączcie się   Koraszewski   2022-02-07
Palestyńscy najemnicy Iranu: Dżihad przeciw Izraelowi i Ameryce   Toameh   2022-02-06
Kościół, który promuje antysemityzm   Tobin   2022-02-04
Grupy terrorystyczne kochają Amnesty International, jako że kieruje się planami zniszczenia Izraela naszkicowanymi w Durban     2022-02-03
Amnesty wymyśla kolejną definicję apartheidu – tylko dla Izraela     2022-02-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk