Prawda

Niedziela, 29 listopada 2020 - 08:21

« Poprzedni Następny »


Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści


Jonathan S. Tobin 2019-11-21

Protestujący zakłócają imprezę zorganizowaną przez studentów popierających Izrael na University of California, Los Angeles 17 maja 2018. Zrzut z ekranu.
Protestujący zakłócają imprezę zorganizowaną przez studentów popierających Izrael na University of California, Los Angeles 17 maja 2018. Zrzut z ekranu.

Atmosfera na kampusach uniwersyteckich w Ameryce Północnej jest dzisiaj taka, że niemal wszystko można nazwać – słusznie lub niesłusznie – mową nienawiści; i wszystko, co może spowodować, że jakakolwiek grupa poczuje się „sprowokowana” lub w inny sposób zdenerwowana, może zostać zakazane lub uciszone w inny sposób. Uniwersytety, które kiedyś szczyciły się obroną wolności słowa przeciw próbom dławienia odrębnego zdania, robią teraz co mogą, żeby dostarczyć „bezpiecznej przestrzeni” tym, którzy są zbyt wrażliwi, by usłyszeć poglądy sprzeczne z ich uprzedzeniami i przesądami.

Jest jednak jeden szczególny rodzaj mowy nienawiści, który nie jest dławiony ani ograniczany, ale otwarcie aprobowany, jeśli nie wręcz honorowany: antysemityzm.


W odróżnieniu od grup, które głoszą uprzedzenia wobec dosłownie każdej grupy mniejszościowej lub kategorii preferencji seksualnych, nienawiść do Żydów jest na uniwersytetach ostatnim krzykiem mody. Ten trend jest tym bardziej niepokojący, że ci, którzy głoszą antysemityzm, robią to w imię „sprawiedliwości”.


Działalność i poglądy National Students for Justice in Palestine są przedmiotem nowego badania Institute for the Study of Global Anti-Semitism and Policy i wyniki tego badania stanowią dzwonek alarmowy dla tych, którzy niemądrze uważają, że nienawiść do Żydów można znaleźć tylko na skrajnej prawicy.


Co więcej, NSJP nie tylko udaje się uniknąć potępienia i hańby, demonstrowanych wobec znacznie mniej kontrowersyjnych i dzielących grup, żeby odrzucić je i zamknąć im usta; ta grupa znalazła ciepły dom na wielu uniwersytetach, gdzie nie tylko unikają potępienia, ale byli w stanie zmarginalizować Żydów i zwolenników Izraela. NSJP stała się grupą nienawiści z wolnym wstępem na uniwersytety, który daje im carte blanche na szerzenie dezinformacji i jadowitych oszczerstw o Żydach, na które nie reagują odpowiedzialne władze ani liberalne grupy, podające się za bojowników walki z nienawiścią.  


Jak dokumentuje raport ISGAP, NSJP nie zajmuje się po prostu orędownictwem na rzecz sprawiedliwości dla Palestyńczyków. Jak autorzy słusznie piszą we wstępie, Palestyńczycy są tak samo uprawnieni do sprawiedliwości jak wszyscy inni. Ta grupa jednak definiuje sprawiedliwość dla Palestyńczyków w taki sposób, że jest to nie do odróżnienia od demonizacji Żydów. Ci, którzy pracują na rzecz rozmaitych pomysłów na pokój na Bliskim Wschodzie, które skupiają się na kompromisach w sprawach terytorium i innych kwestiach, mogą powiedzieć, że próbują wzmocnić Palestyńczyków bez szkodzenia Żydom i bez odmawiania im ich praw.


Koncepcja sprawiedliwości NSJP nie wzywa jednak do przyszłości opartej na koegzystencji i wzajemnym uznaniu. Jest to wizja przyszłości, w której państwo Izrael przestaje istnieć i prawa narodu żydowskiego – do ojczyzny, samostanowienia i samoobrony – są anulowane. Ich idea palestyńskiego nacjonalizmu jest nierozerwalnie związana nie z interesami lub kulturą tego narodu, ale ze stuletnią wojną z syjonizmem i Żydami, która zawsze musi zakończyć się wymazaniem jedynego na planecie państwa żydowskiego.


Literatura i wpisy na mediach społecznościowych NSJP pokazują wszystkie klasyczne rodzaje antysemickiego dyskursu w kategoriach demonizowania Żydów. Używając definicji antysemityzmu International Holocaust Remembrance Alliance, badanie pokazuje wyraźnie, że dyskurs NSJP regularnie wkracza na terytorium, gdzie celem nie jest krytyka polityki Izraela, ale dyskredytowanie, demonizowanie i delegitymizacja Żydów oraz zaprzeczanie żydowskiej historii. Ich fałszywe porównania Izraela do apartheidu Afryki Południowej, a szczególnie przyrównywanie Izraela do nazistowskich Niemiec, nie są jedynie szkalujące, ale są jawnie antysemickie.


Ponadto, zachowanie oddziałów tej organizacji, które istnieją na uniwersytetach i uczelniach w całym kraju, włącznie z najbardziej elitarnymi uniwersytetami, także pokazuje pełną nienawiści naturę ich kampanii, które celem jest hańbienie i odbieranie głosu Żydom, którzy mają czelność mówienia o prawach swojego narodu.


Dlaczego uchodzi to na sucho NSJP? Dlaczego takie zachowanie jest tolerowane i wręcz wychwalane - New York University przyznał Nagrodę Rektora swojemu oddziałowi SPJ za „obywatelskie zaangażowanie” – przez władze, które normalnie zajmują się zamykaniem ust tym, którzy urażają wrażliwość studentów?  


Odpowiedzią jest to, że oszczerstwa NSJP przeciwko Izraelowi są modne, podczas gdy oszczerstwa innych grup nienawiści nie są.


Szerząca się ideologia intersekcjonalizmu, która twierdzi, że istnieje związek między wojną Palestyńczyków z Izraelem a walką o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, jest powszechnie akceptowana w kręgach akademickich mimo braku logiki i fałszowania historii.


Inni twierdzą głupawo, że nienawiść Palestyńczyków do Żydów różni się od klasycznego antysemityzmu, ponieważ doznali oni krzywdy przez stworzenie państwa Izrael. Problem z tym argumentem polega na tym, że palestyńskie cierpienie w ich konflikcie z syjonizmem wynika wyłącznie z ich odmowy zawarcia kompromisu. Co równie ważne, nalegają oni nie tylko na anulowanie wszystkich praw Żydów, ale głoszą również wszystkie antysemickie stereotypy.


Wiele liberalnych i żydowskich grup wybacza NSJP tę retorykę domagania się eliminacji żydowskiego państwa, ponieważ nie podoba im się polityka izraelskiego rządu i tęsknią do pokoju z Palestyńczykami mimo ich upartej odmowy uznania legalności Izraela niezależnie od tego, gdzie będą jego granice. Ponieważ uważają, że Izrael winny jest grzechów, zamykają oczy na nienawiść, która jest dyskursem głównego nurtu w palestyńskiej kulturze i w grupach takich jak NSJP. Zapominają, że obecna sytuacja na terytoriach palestyńskich istnieje tylko dlatego, że Palestyńczycy odrzucili wszystkie oferty pokoju, nie zaś dlatego, że Izrael żadnych ofert nie przedstawił.


U sedna tego problemu jest prosty fakt, że antysyjonizmu nie można oddzielić od antysemityzmu dlatego, że odmawia Żydom tego, czego nikt – a już najmniej liberalni Amerykanie – nie odmówiliby jakiemukolwiek innemu państwu.


Potwierdza to fakt, że NSJP i jego agenda BDS nie atakują Izraela tak, jak atakują Żydów, którzy go bronią. To proizraelscy działacze są oczerniani i atakowani, zarówno werbalnie, jak czasami fizycznie przez NSJP.


Co można zrobić z tym problemem?


Gdyby uniwersytety stosowały reguły, jakie stosują w innych sprawach, NSJP byłaby wszędzie zakazana jako grupa nienawiści. Ci, którzy nawołują do konsekwencji w takich sprawach, nie mylą się. Właściwym działaniem nie jest jednak odebranie głosu wrogom Izraela tak, jak oni starają się odebrać głos Żydom i syjonistom. Właściwym działaniem jest zjednoczenie się studentów i kadry akademickiej w działalności przeciwko nienawiści i w dawaniu ostrego odporu tym, którzy szerzą antysemityzm. Przez pozwalania NSJP na swobodne szerzenie antysemityzmu bez potępienia przez ludzi z władz uniwersyteckich i przez organizacje studenckie, instytucje akademickie dają przyzwolenie i legitymizują nienawiść. W tej sytuacji, nie mogą twierdzić, że są niewinni, kiedy NSJP zastrasza Żydów.


Raport ISGAP jest dzwonkiem alarmowym nie tylko dla żydowskich grup, ale dla tych, którzy umożliwiają i usprawiedliwiają jad szerzony przez NSJP. Pora odwołać przyzwolenie dawane z powodu intelektualnej mody tym, którzy atakują Żydów i demonizują państwo żydowskie. Alternatywą jest stanie z boku i obserwowanie, jak nowa fala antysemityzmu zalewa uniwersytety i kraj.


A hate group gets a college hall pass

JNS, 8 listopada 2019

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJonathan S. Tobin

Amerykański dziennikarz, redaktor naczelny JNS.org, (Jewish News Syndicate). Komentuje również na łamach National Review, New York Post, The Federalist, w prasie izraelskiej m. in. na łamach Haaretz.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 803 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk