Prawda

Czwartek, 23 marca 2023 - 08:48

« Poprzedni Następny »


Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru


Uzay Bulut 2023-01-13

Podczas inwazji w 1974 roku siły tureckie mordowały niewinnych cywilów, gwałciły kobiety i dzieci oraz splądrowały północny Cypr. Siłą wysiedlili około 170 tysięcy Greków cypryjskich, czyli jedną trzecią całej populacji Republiki Cypryjskiej. Od tego czasu siły tureckie zajęły 36% terytorium Cypru, a los setek zaginionych osób pozostaje nieznany. Na zdjęciu: mapa podzielonego Cypru. (Źródło: Wikipedia.)

Podczas inwazji w 1974 roku siły tureckie mordowały niewinnych cywilów, gwałciły kobiety i dzieci oraz splądrowały północny Cypr. Siłą wysiedlili około 170 tysięcy Greków cypryjskich, czyli jedną trzecią całej populacji Republiki Cypryjskiej. Od tego czasu siły tureckie zajęły 36% terytorium Cypru, a los setek zaginionych osób pozostaje nieznany. Na zdjęciu: mapa podzielonego Cypru. (Źródło: Wikipedia.)Piętnastego sierpnia 1974 roku 42-letni Pavlos Solomi i jego 17-letni syn Solomis Pavlou Solomi zostali aresztowani przez Turków w ich domu w cypryjskiej wiosce Komi Kepir podczas drugiej fazy tureckiej inwazji wojskowej na Cypr.


Panagiota Pavlou Solomi spędziła resztę swojego życia próbując odnaleźć swojego zaginionego męża i syna. Wreszcie, 43 lata po ich uprowadzeniu, w 2017 r., ich szczątki zostały odnalezione w jeziorze Galatia przez Komitet ds. Osób Zaginionych na Cyprze (CMP), który ekshumował to, co z nich zostało. Pogrzeb zamordowanego ojca i syna odbył się w marcu 2018 roku, ale nie w ich ukochanej wiosce Komi Kepir. Ta wioska jest nadal nielegalnie okupowana przez Turcję. Rodzina pochowała zwłoki w wolnym regionie Republiki Cypryjskiej, gdzie obecnie przebywają.


W 2008 roku francuski magazyn informacyjny L'Express doniósł o trudnej sytuacji pani Solomi:

„Stara kobieta wysłała swój pełen rozpaczy list do Nelsona Mandeli, Margaret Thatcher, Parlamentu Europejskiego, królowej Anglii. Wielcy tego świata pozostawili ją bez odpowiedzi….


Życie tej 79-letniego Greczynki cypryjskiej, ubranej na czarno, opisane w liście: ‘Nazywam się Panayiota Pavlou Solomi… Mój mąż, Pavlos Solomi, lat 42, i mój syn, Solomis Pavlou, lat 17, zaginęli w 1974. 15 sierpnia tego roku wkroczyło wojsko tureckie i zaczęło strzelać. Przywieziono nas na przesłuchanie. [...] Mój mąż i syn już nie wrócili. Nie byli żołnierzami, byli cywilami. [...] Mam prawo, jako istota ludzka, matka i żona, wiedzieć, co się z nimi stało. Proszę, pomóżcie mi ich znaleźć’”.

Pani Solomi zmarła 10 grudnia. Petros Ashiotis, przyjaciel rodziny Solomi, powiedział Gatestone:

„Odwiedzaliśmy ich dom, kiedy byłem mały. Rodzina miała tłocznię oliwek i przed turecką inwazją na Cypr w 1974 r. była zamożna. Ale kiedy tureckie wojsko najechało, oni, jak każdy Grek cypryjski na okupowanym obszarze, stracili wszystko. Dziewięciu cywilów z mojej wioski Yialousa, w tym sędzia okręgowy, również zostało aresztowanych podczas inwazji i wszyscy zaginęli. Ich zwłoki znaleziono także później w Galatii”.

Ashiotis dodał, że pani Solomi chodziła w każdą sobotę do hotelu Ledra Palace, który do 2013 roku był jedyną „dostępną” drogą do okupowanego północnego regionu Cypru. Tam stała w milczeniu ze zdjęciami męża Pavlosa i syna oraz innymi kobiet szukającymi sprawiedliwości dla swoich zaginionych krewnych. Stała się symbolem walki o odnalezienie „zaginionych” Cypryjczyków.


Pani Solomi zaapelowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o pociągnięcie reżimu tureckiego do odpowiedzialności, donosiła ateńska agencja informacyjna (ANA) w 2002 roku. Powtarzała, że ówczesny przywódca Turków cypryjskich, Rauf Denktas, nigdy nie odpowiedział na list, jaki wysłała wysłała w 1975 roku z pytaniem, co stało się z jej mężem i synem po ich zniknięciu.


Dziennikarka śledcza Turków cypryjskich, Sevgül Uludağ, uczestniczyła w pogrzebie ojca i syna w 2018 roku w Limassol i opisała ceremonię pogrzebową.


W mowie pożegnalnej córka Solomiego, Christina Pavlou, powiedziała:

„Był 15 sierpnia 1974 r., kiedy cała nasza rodzina została aresztowana w naszym domu w Komi Kepir przez naszych sąsiadów ze wsi, Turków cypryjskich, i przewieziona do wsi Galatia. Tam była to ostatnia chwila, kiedy widziałem cię żywego, a potem... odepchnęli nas od ciebie... Pasias wtedy... obiecał nam, że za trzy dni wrócisz do nas do naszego domu w Komi. To się nigdy nie stało.


Przeżyłyśmy trudne lata samotnie, mama i ja, zawsze myśląc o tobie i niecierpliwie czekając na dobre wieści…


Jednak stamtąd, z góry, zobaczysz nas wszystkich razem i będziesz dumny…
Z tej wspaniałej rodziny, oto mój mąż, Vasos… Jest bardzo podobny do ciebie… Tato, masz troje wnucząt.. .. Nigdy nie mieli szczęścia spotkać swojego dziadka… bawić się z tobą, żartować ani zasięgać twojej rady”.

W dwóch kampaniach wojskowych w 1974 r. – 20 lipca i 15 sierpnia – Turcja, członek NATO, nielegalnie najechała Republikę Cypryjską, która miała tylko niewielką Gwardię Narodową i nie miała marynarki wojennej ani sił powietrznych. Od tego czasu siły tureckie zajęły 36% terytorium Cypru, a los setek zaginionych osób pozostaje nieznany. Armia turecka nadała inwazji kryptonim „Atylla”, na cześć przywódcy plemienia z V wieku i barbarzyńskiego władcy Hunów z Azji Środkowej, znanego ze zniszczenia części Cesarstwa Rzymskiego.


Zgodnie z „dziedzictwem” władcy Hunów, Atylli, najeźdźcy tureccy mordowali niewinnych cywilów, gwałcili kobiety i dzieci oraz splądrowali północny Cypr. Siłą wysiedlili około 170 tysięcy Greków cypryjskich, czyli jedną trzecią całej populacji Republiki Cypryjskiej, dokonali brutalnych ataków na kościoły i zniszczyli chrześcijańskie cmentarze. Aresztowali Greków cypryjskich i wielu torturowali. Raport śledczy wydany w 1976 roku przez Europejską Komisję Praw Człowieka, organ Rady Europy, udokumentował wiele zbrodni i nadużyć popełnionych przez Turków podczas inwazji. W odniesieniu do osób zaginionych w raporcie odnotowano:

„Komisja uważa, że istnieje domniemanie tureckiej odpowiedzialności za los osób, które były przetrzymywane w tureckim areszcie. Jednak na podstawie przedstawionych jej materiałów Komisja nie była w stanie ustalić, czy i w jakich okolicznościach Grecy cypryjscy, więźniowie uznani za zaginionych, zostali pozbawieni życia”.

Zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem z 2006 r.:

Za „wymuszone zaginięcie” uważa się zatrzymanie, aresztowanie, uprowadzenie lub jakąkolwiek inną formę pozbawienia osoby wolności, dokonane przez przedstawicieli Państwa albo przez osoby lub grupy osób działające z upoważnieniem, pomocą lub milczącą zgodą Państwa, po którym następuje odmowa przyznania faktu pozbawienia wolności lub ukrywanie losów bądź miejsca pobytu takiej osoby, co powoduje, że znajduje się ona poza ochroną prawa.


Rozległa lub systematyczna praktyka wymuszonego zaginięcia stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości zdefiniowaną we właściwych normach prawa międzynarodowego i jako taka powinna wywoływać konsekwencje w nim przewidziane.

Cypryjczycy założyli kilka organizacji, aby znaleźć szczątki tych, którzy zaginęli w 1974 roku. Według Organizacji Krewnych Niezgłoszonych Więźniów i Osób Zaginionych na Cyprze:

„Początkowa liczba zaginionych osób wynosiła 1619, w tym niewalczących, kobiet i małych dzieci. Na pierwszy rzut oka wszyscy ci ludzie zniknęli podczas lub po inwazji tureckiej na terenach zajętych przez wojska tureckie. Istnieją potwierdzające dowody ze strony naocznych świadków i organizacji międzynarodowych, że wiele z tych osób zostało aresztowanych przez tureckie siły inwazyjne lub uzbrojone grupy Turków cypryjskich i przetrzymywanych przez pewien czas w tureckich więzieniach”.

Inna organizacja – Panhelleński Komitet Rodziców i Krewnych Niezgłoszonych Więźniów i Osób Zaginionych w Tragedii Cypryjskiej – ma na celu pełne zbadanie losów Greków zaginionych podczas tureckiej inwazji na Cypr. Komitet mówi:

„Minęło już wiele dziesięcioleci od owego poranka 20 lipca, kiedy hordy 'Attyli' najechały wyspę, siejąc śmierć i zniszczenie. Zdobywca pozostawił po sobie ruiny, podczas gdy przez kolejne lata nadal włada częścią północnego Cypru”.

Organizacja Krewnych Zaginionych Cypryjczyków w Wielkiej Brytanii (ORMC) została założona w 1983 roku przez krewnych zaginionych Cypryjczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Według ORMC:

„Ten tragiczny problem o charakterze czysto humanitarnym pozostaje nierozwiązany, ponieważ Turcja w całkowitym lekceważeniu międzynarodowych konwencji i deklaracji nie pozwala na prowadzenie skutecznych śledztw. Nie ujawniono przekonujących informacji, które mogłyby ustalić los osób zaginionych”.

Kiedy armia turecka dokonała inwazji w 1974 r., Cypr liczył około 642 tysiące mieszkańców. Photis Photiou, komisarz prezydencki Cypru, powiedział Gatestone:

„Straty ludzkie i cierpienia spowodowane inwazją turecką, w stosunku do ludności Cypru, są ogromne. Pomijając ekonomiczne zniszczenie północnej okupowanej części Cypru oraz problemy uchodźców i enklaw, około 3000 Greków cypryjskich straciło życie lub zaginęło podczas inwazji. MKCK w 1975 r. dostarczył rządowi Cypru listę zawierającą ponad 2500 przypadków. Po dochodzeniach przeprowadzonych przez władze rządowe zarejestrowano więcej przypadków zaginięć i zgonów.


W 1995 roku około 1500 przypadków zaginionych Greków cypryjskich zostało przekazanych do Komisji ds. Osób Zaginionych, która działała pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komisja ta powstała w 1981 roku i działa do dziś. Obecnie ponad 750 przypadków z 1500 przedłożonych spraw nadal jest w toku. Należy również zauważyć, że w większości pozostałych spraw rodziny otrzymywały do pochówku tylko pojedyncze kości w wyniku polityki tureckich sił okupacyjnych niszczenia masowych pochówków i celowego przenoszenia szczątków w nieznane nam miejsca.


Oprócz spraw przekazanych do CMP, toczy się ponad 400 spraw Greków cypryjskich, którzy są pochowani w znanych lub nieznanych miejscach na terenach okupowanych. Rodziny tych osób również czekają na odnalezienie szczątków ich bliskich aby mogli przystąpić do godnego pochówku zgodnie z naszymi obyczajami religijnymi i społecznymi”.

Tureckie władze rządowe nie pomogły jednak w odnalezieniu tych zaginionych osób.


„Współpraca Turcji jest bardzo istotna i konieczna dla naszych wysiłków na rzecz rozwiązania humanitarnego aspektu tragedii osób zaginionych i ich rodzin. Niestety, mimo naszych wysiłków, Turcja nie współpracuje.


Turcja nie jest reprezentowana w Komisji ds. Osób Zaginionych, chociaż to Turcja jest odpowiedzialna za powstanie problemu i jego przedłużanie się przez tyle dziesięcioleci. O tureckiej polityce świadczy stwierdzenie, że Turcja odmawia przekazania informacji ze swojego archiwów wojskowych, nadal utrudnia śledztwa i ekshumacje na terenach wojskowych, odmawia pokazania miejsc masowych pochówków stworzonych przez armię turecką po zebraniu zmarłych z pól bitewnych, a co ważniejsze, Turcja przystępuje do niszczenia masowych miejsc pochówku na terenach okupowanych w celu zatarcia i zniszczenia wszelkich dowodów dokumentujących popełnione zbrodnie”.


Według Komisji ds. Osób Zaginionych na Cyprze (CMP), latach 1963-64 i 1974 wymuszono zaginięcie 2002 osób (492 Turków cypryjskich i 1510 Greków cypryjskich). CMP udało się zidentyfikować 292 zaginionych Turków i 736 Greków cypryjskich.


Photiou powiedział:

„Rząd Cypru jest i zawsze był zaangażowany w pełne ustalenie losu wszystkich zaginionych Turków cypryjskich. Wiele informacji zostało przekazanych do CMP w sprawie miejsc pochówku zaginionych Turków cypryjskich przez posła grecko-cypryjskiego z 1989 r., czyli 16 lat przed programem ekshumacji rozpoczętym przez CMP. Będzie on kontynuowany i nasilany, aby zainteresowane rodziny Turków cypryjskich mogły być w pełni i ostatecznie poinformowane o losie ich bliskich. Oprócz pracy w CMP, rząd Cypru w 2003 roku podjął wiele jednostronnych kroków w sprawie tragicznego problemu zaginionych Turków cypryjskich i ich rodzin”.

25 stycznia Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) opublikował swój raport roczny za 2021 r. Według statystyk najwięcej skarg, po Rosji, dotyczy Turcji. Według Platformy Rady Europy na rzecz Promowania Ochrony Dziennikarstwa i Bezpieczeństwa Dziennikarzy, Turcja generuje najwięcej spraw kierowanych do europejskich organów praw człowieka. W 2021 r. Turcja znalazła się na pierwszym miejscu pod względem liczby wyroków ETPC, w których stwierdzono naruszenie wolności słowa.


Trybunał Europejski skazał Turcję również za zaginięcie Cypryjczyków. Photiou powiedział:

„Rząd Republiki Cypru złożył cztery skargi międzypaństwowe przeciwko Turcji w Radzie Europy. Ponadto czwarta skarga międzypaństwowa została rozpatrzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. We wszystkich czterech skargach międzypaństwowych, jak również w decyzji z 2001 r. Trybunał Europejski uznał Turcję za odpowiedzialną i winną poważnych naruszeń podstawowych artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym artykułu 2 Konwencji dotyczącego prawa do życia. W 2014 r. Trybunał Europejski podjął również kolejną decyzję dotyczącą zobowiązania Turcji do wypłaty odszkodowań rodzinom osób zaginionych Ponadto istnieje szereg orzeczeń Trybunału Europejskiego dotyczących łamania przez Turcję praw rodzin, po złożeniu indywidualnych spraw do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


Mimo wszystkich tych decyzji i ustaleń Trybunału, Turcja nie podjęła żadnych kroków w celu wdrożenia wyżej wymienionych decyzji EKPC i nadal odmawia przestrzegania i wykonywania decyzji, wykazując całkowite lekceważenie i brak szacunku dla prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad i wartości praw człowieka. Społeczność międzynarodowa jako całość oraz instytucje ją reprezentujące, a mianowicie Organizacja Narodów Zjednoczonych, ponoszą szczególną odpowiedzialność za pociągnięcie Turcji do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez jej agentów na ludności Cypru.


Społeczność międzynarodowa ma moralny i polityczny obowiązek zmuszenia Turcji do zachowywania i przestrzegania podstawowych zasad prawa międzynarodowego i cywilizowanej ludzkości. Turcja nie powinna i społeczność międzynarodową nie może jej pozwalać na dalsze okazywanie braku szacunku i ignorowanie decyzji Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, które stanowią kamień węgielny cywilizowanego porządku międzynarodowego. W szczególności Turcja powinna:


I. Ujawnić informacje o masowych pochówkach Greków cypryjskich dokonanych przez armię turecką po oczyszczeniu pól bitewnych


II. Zezwolić na dostęp do tureckich archiwów wojskowych


III. Upublicznić informacje dotyczące lokalizacji nowych miejsc pochówku zawierających szczątki celowo usunięte przez armię turecką z pierwotnych miejsc pochówku.


IV. Wdrożyć bez dalszych opóźnień decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2001 i 2014 r. dotyczące zaginionych Greków cypryjskich”.

Dr Klearchos A. Kyriakides, który specjalizuje się w międzynarodowym prawie humanitarnym i prawie dotyczącym praw człowieka, napisał:

„Turcja nigdy nie stała się stroną Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami z 2006 roku. Fakt ten rodzi dodatkowe pytania co do szczerości Turcji w związku z poszukiwaniem osób zaginionych i wszelkim związanym z tym ściganiem w sprawach karnych ...


Przez dziesięciolecia dochodziło do zbiorowego naruszania rządów prawa właściwego dla porządku prawnego po 1945 r. W rezultacie obywatele Republiki Cypryjskiej nie tylko pozostają de iure podzieleni według linii „dwóch społeczności” od 1960 r. i de facto segregowani na „dwie strefy” od 1974 r. Poszczególni obywatele Republiki Cypryjskiej – i jej obywatele jako zbiorowa całość – są poddani systematycznej odmowie sprawiedliwości w sprawach karnych. Z kolei niesprawiedliwość systemowa została uzupełniona kulturą skażoną systematyczną bezkarnością”.

Dr Kyriakides zwraca również uwagę na niepowodzenie Turcji w zostaniu państwem-stroną ponad 70 instrumentów prawa międzynarodowego. „Dlaczego Turcja - pyta - nigdy nie stała się stroną tak wielu instrumentów prawnych o zasadniczym znaczeniu dla pokoju, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, praw człowieka i ogólnie rządów prawa?”


Aby zapewnić wymiar sprawiedliwości na Cyprze, Kyriakides zaleca powołanie nowego niezależnego międzynarodowego trybunału karnego na wzór trybunałów ustanowionych przez zwycięskich aliantów w Norymberdze lub przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w odniesieniu do byłej Jugosławii i Rwandy w sprawie zbrodni popełnionych przez Turcję i jej agentów na Cyprze. Kyriakides wyjaśnia:

„Wbrew międzynarodowemu prawu humanitarnemu Organizacja Narodów Zjednoczonych ponosi przynajmniej część odpowiedzialności za wspieranie kultury bezkarności. Organizacja Narodów Zjednoczonych nigdy nie ustanowiła żadnego niezależnego międzynarodowego trybunału karnego dla Republiki Cypryjskiej na wzór ustanowionych precedensów, po pierwsze przez zwycięskich aliantów w stosunku do Niemiec (w Norymberdze w Niemczech) i Japonii (w Tokio), a po drugie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w odniesieniu do miejsc takich jak była Jugosławia (w Hadze w Holandii) i Rwandzie (w Arushy w Tanzanii i Hadze).”

Zarówno społeczność międzynarodowa, jak i Turcja mają obowiązek pomóc Cyprowi w zdobyciu informacji o losie zaginionych Cypryjczyków. Dochodzenia mogłyby gwarantować niezależny trybunał w stylu norymberskim lub haskim, który zająłby się popełnionymi zbrodniami wojennymi. Taki mandat sądu mógłby obejmować kwestię ofiar zaginionych i zamordowanych. Oczywiście pomogłoby to rodzinom cypryjskim znaleźć sprawiedliwość prawie 50 lat po nielegalnej inwazji Turcji i okupacji Cypru.


Turkey’s ‘Crimes against Humanity’ and Illegal Occupation of Cyprus

Gatestone Institute, 4 stycznia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Uzay Bulut
Publicystka turecka, która kilka lat temu w obawie przed aresztowaniem zdecydowała się zostać na Zachodzie. Pisze o sobie, że urodziła się jako muzułmanka, ale dziś już muzułmanką nie jest. 

 

 

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1212 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów   Marcus   2023-03-20
Palestyńscy uchodźcy: od 1948 roku do dzisiaj   Lax   2023-03-15
Autonomia Palestyńska walczy o prawa dla terrorystów!   Tawil   2023-03-15
Oto kolejny dowód, że @Amnesty jest antysemicka     2023-03-09
Słowa poprzedzają czyny   Carmon   2023-03-08
Algorytmy Google z 2010 roku, które promowały dżihad, są ponownie analizowane w Sądzie Najwyższym w sprawach dotyczących federalnego prawa   Stalinsky   2023-03-07
Nie ma szczepionki na wirusa nienawiści do Żydów     2023-03-05
Cały świat może się mylić   Landes   2023-03-04
Czy media byłyby tak obojętne?   Spencer   2023-03-03
Palestyńczycy i wiedza o Holokauście   Fitzgerald   2023-03-01
Oszczerstwo „apartheidu” jest całkowicie fałszywe i antysemickie     2023-02-26
Shamima Begum, „panna młoda ISIS”, jaki obiekt kampanii newswashing   Bulut   2023-02-25
Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa   Tawil   2023-02-25
Powrót masakry, której nie było   Rosenthal   2023-02-21
Ludobójstwo w Nigerii: administracja Bidena tuszuje fakty   Ibrahim   2023-02-20
Co zatem „sprowokowało” atak w Ramot?   Flatow   2023-02-14
Czy negocjacje pokojowe zapobiegają terrorowi?   Levick   2023-02-13
Mnemozyna, półbogini pamięci   Koraszewski   2023-02-12
Istnieje związek między syjonizmem a współczesnym arabskim antysemityzmem     2023-02-11
“New York Times” i OWP są stworzeni dla siebie   Bard   2023-02-10
Administracja Bidena trzyma się umyślnej ślepoty   Amos   2023-02-08
Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18
Czy to Europa popiera? Al-Haq mówi światu, aby zdemontował Izrael     2022-12-17
Pan Trump jest bardzo urażony   Koraszewski   2022-12-14
Żydowskie życie jest tanie. Spójrzcie tylko, jak traktują je media   Rindsberg   2022-12-13
ONZ: kiepskie żarty, sztuczki i katastrofy   Collins   2022-12-10
Kulturowe zawłaszczenie i Żydzi   Glick   2022-12-09
Teheran znowu wymachuje “opcją Samsona”   Taheri   2022-12-06
Zainspirowany fikcyjnymi wydarzeniami artykuł „Guardiana” o „izraelskiej masakrze”   Levick   2022-12-06
Szczyt groteski: antyizraelskie grupy próbują skłonić organizacje LGBTQ i feministyczne do popierania palestyńskich prześladowców gejów i mizoginistów     2022-12-05
Co stało się z planem podziału ONZ z 1947 roku?   Hirsch   2022-12-04
Palestyńczycy mieli wspaniałe Święto Dziękczynienia, Izrael mniej   Bryen   2022-12-03
Barbarzyńcy u bram Kijowa   Koraszewski   2022-12-03
Iran i Turcja mają wspólny interes w atakowaniu Kurdów   Frantzman   2022-12-01
75 lat temu: arabskie wypowiedzenie wojny Żydom. Nie syjonistom - Żydom     2022-11-30
Jak brytyjscy politycy stają po stronie terrorystów   Collier   2022-11-29
BDS jest wściekły, bo Izrael i Jordania zgadzają się na rekultywację granicznej rzeki   Fitzgerald   2022-11-28
Podwójna gra Kataru z islamistami na boisku   Toameh   2022-11-27
Przebudzony antysemityzm, książka Davida Bernsteina   Levick   2022-11-25
Opowieść o dwóch terrorach   Hirsch   2022-11-24
Ostrzeżenie dla czytelnika książki   Landes   2022-11-23
Syjonistyczne dziki napadają na Palestyńczyków     2022-11-22
Jeśli chodzi o Izrael, propaganda triumfuje nad faktami   Yemini   2022-11-21
Izraelożercy kłamią statystyką     2022-11-18
Palestyńskie odrzucenie prawa Izraela do istnienia   Hirsch   2022-11-16
Palestyński antysemityzm nie ma ukrytej filozofii – to po prostu czysta nienawiść do Żydów     2022-11-15
Kłamstwa i bezkompromisowy antysemityzm ze strony „Komisji Śledczej” ONZ   Bayefsky   2022-11-12
Palestyńczycy: dlaczego ignoruje się ataki na chrześcijan?   Toameh   2022-11-09
Hidżab, fizyka i ”śmierć Ameryce”   Koraszewski   2022-11-06
Pionki Putina w Sojuszu NATO? Jak Zachód ośmiela Erdoğana   Bekdil   2022-11-05
Raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ, Franceski Albanese to antysyjonistyczna propaganda w sowieckim stylu     2022-11-03
Twitter ucisza mnie, stając po stronie antysemitów   Collier   2022-11-02
Jak Amerykanie i Europejczycy ośmielają palestyński terroryzm   Tawil   2022-11-01
Izrael zaoferował pokój w 2000 roku, a jego obywatele do dziś giną   Levick   2022-10-31
Ohydne, antysemickie oszczerstwo z 1969 roku rzucane przez aktywistów Fatahu i ludzi lewicy: „Szalom & Napalm”     2022-10-27
ONZ daje mistrzowski pokaz antysemityzmu   Bayefsky   2022-10-26
Terroryści ISIS grasują w Turcji nadal niewoląc porwane kobiety   Bulut   2022-10-25
Przypisy Komisji Śledczej ONZ zdradzają jej kłamstwa     2022-10-24
Co się dzieje, gdy oferujesz Palestyńczykom państwo?   Flatow   2022-10-23
Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ, absurdalnie udaje, że jest obiektywna     2022-10-20
Oddajcie jej kurdyjskie imię: Jina Amini   Mahjar-Barducci   2022-10-19
“Stan wyjątkowy” Cypru: Turcja używa masowej nielegalnej imigracji jako broni   Bulut   2022-10-17
Amerykańska lewica i prawica oskarżają się wzajem o antysemityzm, chowając pod dywan swój własny   Tobin   2022-10-16
Kardynał Wielkiej Brytanii mówi Liz Truss, by nie przenosiła ambasady Wielkiej Brytanii do Jerozolimy   Fitzgerald   2022-10-15
Czy palestyński dziennikarz @HosanSalemG jest antypalestyńskim rasistą, kiedy mówi, że wszyscy palestyńscy dziennikarze popierają terror?     2022-10-13
Abbas domaga się od ONZ cofnięcia wskazówek zegara   Hirsch   2022-10-10
Co złego to Żydzi, czyli świat w coraz szybszym tempie wraca w stare koleiny   Koraszewski   2022-10-06

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk