Prawda

Niedziela, 1 października 2023 - 10:43

« Poprzedni Następny »


Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru


Uzay Bulut 2023-01-13

Podczas inwazji w 1974 roku siły tureckie mordowały niewinnych cywilów, gwałciły kobiety i dzieci oraz splądrowały północny Cypr. Siłą wysiedlili około 170 tysięcy Greków cypryjskich, czyli jedną trzecią całej populacji Republiki Cypryjskiej. Od tego czasu siły tureckie zajęły 36% terytorium Cypru, a los setek zaginionych osób pozostaje nieznany. Na zdjęciu: mapa podzielonego Cypru. (Źródło: Wikipedia.)

Podczas inwazji w 1974 roku siły tureckie mordowały niewinnych cywilów, gwałciły kobiety i dzieci oraz splądrowały północny Cypr. Siłą wysiedlili około 170 tysięcy Greków cypryjskich, czyli jedną trzecią całej populacji Republiki Cypryjskiej. Od tego czasu siły tureckie zajęły 36% terytorium Cypru, a los setek zaginionych osób pozostaje nieznany. Na zdjęciu: mapa podzielonego Cypru. (Źródło: Wikipedia.)Piętnastego sierpnia 1974 roku 42-letni Pavlos Solomi i jego 17-letni syn Solomis Pavlou Solomi zostali aresztowani przez Turków w ich domu w cypryjskiej wiosce Komi Kepir podczas drugiej fazy tureckiej inwazji wojskowej na Cypr.


Panagiota Pavlou Solomi spędziła resztę swojego życia próbując odnaleźć swojego zaginionego męża i syna. Wreszcie, 43 lata po ich uprowadzeniu, w 2017 r., ich szczątki zostały odnalezione w jeziorze Galatia przez Komitet ds. Osób Zaginionych na Cyprze (CMP), który ekshumował to, co z nich zostało. Pogrzeb zamordowanego ojca i syna odbył się w marcu 2018 roku, ale nie w ich ukochanej wiosce Komi Kepir. Ta wioska jest nadal nielegalnie okupowana przez Turcję. Rodzina pochowała zwłoki w wolnym regionie Republiki Cypryjskiej, gdzie obecnie przebywają.


W 2008 roku francuski magazyn informacyjny L'Express doniósł o trudnej sytuacji pani Solomi:

„Stara kobieta wysłała swój pełen rozpaczy list do Nelsona Mandeli, Margaret Thatcher, Parlamentu Europejskiego, królowej Anglii. Wielcy tego świata pozostawili ją bez odpowiedzi….


Życie tej 79-letniego Greczynki cypryjskiej, ubranej na czarno, opisane w liście: ‘Nazywam się Panayiota Pavlou Solomi… Mój mąż, Pavlos Solomi, lat 42, i mój syn, Solomis Pavlou, lat 17, zaginęli w 1974. 15 sierpnia tego roku wkroczyło wojsko tureckie i zaczęło strzelać. Przywieziono nas na przesłuchanie. [...] Mój mąż i syn już nie wrócili. Nie byli żołnierzami, byli cywilami. [...] Mam prawo, jako istota ludzka, matka i żona, wiedzieć, co się z nimi stało. Proszę, pomóżcie mi ich znaleźć’”.

Pani Solomi zmarła 10 grudnia. Petros Ashiotis, przyjaciel rodziny Solomi, powiedział Gatestone:

„Odwiedzaliśmy ich dom, kiedy byłem mały. Rodzina miała tłocznię oliwek i przed turecką inwazją na Cypr w 1974 r. była zamożna. Ale kiedy tureckie wojsko najechało, oni, jak każdy Grek cypryjski na okupowanym obszarze, stracili wszystko. Dziewięciu cywilów z mojej wioski Yialousa, w tym sędzia okręgowy, również zostało aresztowanych podczas inwazji i wszyscy zaginęli. Ich zwłoki znaleziono także później w Galatii”.

Ashiotis dodał, że pani Solomi chodziła w każdą sobotę do hotelu Ledra Palace, który do 2013 roku był jedyną „dostępną” drogą do okupowanego północnego regionu Cypru. Tam stała w milczeniu ze zdjęciami męża Pavlosa i syna oraz innymi kobiet szukającymi sprawiedliwości dla swoich zaginionych krewnych. Stała się symbolem walki o odnalezienie „zaginionych” Cypryjczyków.


Pani Solomi zaapelowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o pociągnięcie reżimu tureckiego do odpowiedzialności, donosiła ateńska agencja informacyjna (ANA) w 2002 roku. Powtarzała, że ówczesny przywódca Turków cypryjskich, Rauf Denktas, nigdy nie odpowiedział na list, jaki wysłała wysłała w 1975 roku z pytaniem, co stało się z jej mężem i synem po ich zniknięciu.


Dziennikarka śledcza Turków cypryjskich, Sevgül Uludağ, uczestniczyła w pogrzebie ojca i syna w 2018 roku w Limassol i opisała ceremonię pogrzebową.


W mowie pożegnalnej córka Solomiego, Christina Pavlou, powiedziała:

„Był 15 sierpnia 1974 r., kiedy cała nasza rodzina została aresztowana w naszym domu w Komi Kepir przez naszych sąsiadów ze wsi, Turków cypryjskich, i przewieziona do wsi Galatia. Tam była to ostatnia chwila, kiedy widziałem cię żywego, a potem... odepchnęli nas od ciebie... Pasias wtedy... obiecał nam, że za trzy dni wrócisz do nas do naszego domu w Komi. To się nigdy nie stało.


Przeżyłyśmy trudne lata samotnie, mama i ja, zawsze myśląc o tobie i niecierpliwie czekając na dobre wieści…


Jednak stamtąd, z góry, zobaczysz nas wszystkich razem i będziesz dumny…
Z tej wspaniałej rodziny, oto mój mąż, Vasos… Jest bardzo podobny do ciebie… Tato, masz troje wnucząt.. .. Nigdy nie mieli szczęścia spotkać swojego dziadka… bawić się z tobą, żartować ani zasięgać twojej rady”.

W dwóch kampaniach wojskowych w 1974 r. – 20 lipca i 15 sierpnia – Turcja, członek NATO, nielegalnie najechała Republikę Cypryjską, która miała tylko niewielką Gwardię Narodową i nie miała marynarki wojennej ani sił powietrznych. Od tego czasu siły tureckie zajęły 36% terytorium Cypru, a los setek zaginionych osób pozostaje nieznany. Armia turecka nadała inwazji kryptonim „Atylla”, na cześć przywódcy plemienia z V wieku i barbarzyńskiego władcy Hunów z Azji Środkowej, znanego ze zniszczenia części Cesarstwa Rzymskiego.


Zgodnie z „dziedzictwem” władcy Hunów, Atylli, najeźdźcy tureccy mordowali niewinnych cywilów, gwałcili kobiety i dzieci oraz splądrowali północny Cypr. Siłą wysiedlili około 170 tysięcy Greków cypryjskich, czyli jedną trzecią całej populacji Republiki Cypryjskiej, dokonali brutalnych ataków na kościoły i zniszczyli chrześcijańskie cmentarze. Aresztowali Greków cypryjskich i wielu torturowali. Raport śledczy wydany w 1976 roku przez Europejską Komisję Praw Człowieka, organ Rady Europy, udokumentował wiele zbrodni i nadużyć popełnionych przez Turków podczas inwazji. W odniesieniu do osób zaginionych w raporcie odnotowano:

„Komisja uważa, że istnieje domniemanie tureckiej odpowiedzialności za los osób, które były przetrzymywane w tureckim areszcie. Jednak na podstawie przedstawionych jej materiałów Komisja nie była w stanie ustalić, czy i w jakich okolicznościach Grecy cypryjscy, więźniowie uznani za zaginionych, zostali pozbawieni życia”.

Zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem z 2006 r.:

Za „wymuszone zaginięcie” uważa się zatrzymanie, aresztowanie, uprowadzenie lub jakąkolwiek inną formę pozbawienia osoby wolności, dokonane przez przedstawicieli Państwa albo przez osoby lub grupy osób działające z upoważnieniem, pomocą lub milczącą zgodą Państwa, po którym następuje odmowa przyznania faktu pozbawienia wolności lub ukrywanie losów bądź miejsca pobytu takiej osoby, co powoduje, że znajduje się ona poza ochroną prawa.


Rozległa lub systematyczna praktyka wymuszonego zaginięcia stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości zdefiniowaną we właściwych normach prawa międzynarodowego i jako taka powinna wywoływać konsekwencje w nim przewidziane.

Cypryjczycy założyli kilka organizacji, aby znaleźć szczątki tych, którzy zaginęli w 1974 roku. Według Organizacji Krewnych Niezgłoszonych Więźniów i Osób Zaginionych na Cyprze:

„Początkowa liczba zaginionych osób wynosiła 1619, w tym niewalczących, kobiet i małych dzieci. Na pierwszy rzut oka wszyscy ci ludzie zniknęli podczas lub po inwazji tureckiej na terenach zajętych przez wojska tureckie. Istnieją potwierdzające dowody ze strony naocznych świadków i organizacji międzynarodowych, że wiele z tych osób zostało aresztowanych przez tureckie siły inwazyjne lub uzbrojone grupy Turków cypryjskich i przetrzymywanych przez pewien czas w tureckich więzieniach”.

Inna organizacja – Panhelleński Komitet Rodziców i Krewnych Niezgłoszonych Więźniów i Osób Zaginionych w Tragedii Cypryjskiej – ma na celu pełne zbadanie losów Greków zaginionych podczas tureckiej inwazji na Cypr. Komitet mówi:

„Minęło już wiele dziesięcioleci od owego poranka 20 lipca, kiedy hordy 'Attyli' najechały wyspę, siejąc śmierć i zniszczenie. Zdobywca pozostawił po sobie ruiny, podczas gdy przez kolejne lata nadal włada częścią północnego Cypru”.

Organizacja Krewnych Zaginionych Cypryjczyków w Wielkiej Brytanii (ORMC) została założona w 1983 roku przez krewnych zaginionych Cypryjczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Według ORMC:

„Ten tragiczny problem o charakterze czysto humanitarnym pozostaje nierozwiązany, ponieważ Turcja w całkowitym lekceważeniu międzynarodowych konwencji i deklaracji nie pozwala na prowadzenie skutecznych śledztw. Nie ujawniono przekonujących informacji, które mogłyby ustalić los osób zaginionych”.

Kiedy armia turecka dokonała inwazji w 1974 r., Cypr liczył około 642 tysiące mieszkańców. Photis Photiou, komisarz prezydencki Cypru, powiedział Gatestone:

„Straty ludzkie i cierpienia spowodowane inwazją turecką, w stosunku do ludności Cypru, są ogromne. Pomijając ekonomiczne zniszczenie północnej okupowanej części Cypru oraz problemy uchodźców i enklaw, około 3000 Greków cypryjskich straciło życie lub zaginęło podczas inwazji. MKCK w 1975 r. dostarczył rządowi Cypru listę zawierającą ponad 2500 przypadków. Po dochodzeniach przeprowadzonych przez władze rządowe zarejestrowano więcej przypadków zaginięć i zgonów.


W 1995 roku około 1500 przypadków zaginionych Greków cypryjskich zostało przekazanych do Komisji ds. Osób Zaginionych, która działała pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komisja ta powstała w 1981 roku i działa do dziś. Obecnie ponad 750 przypadków z 1500 przedłożonych spraw nadal jest w toku. Należy również zauważyć, że w większości pozostałych spraw rodziny otrzymywały do pochówku tylko pojedyncze kości w wyniku polityki tureckich sił okupacyjnych niszczenia masowych pochówków i celowego przenoszenia szczątków w nieznane nam miejsca.


Oprócz spraw przekazanych do CMP, toczy się ponad 400 spraw Greków cypryjskich, którzy są pochowani w znanych lub nieznanych miejscach na terenach okupowanych. Rodziny tych osób również czekają na odnalezienie szczątków ich bliskich aby mogli przystąpić do godnego pochówku zgodnie z naszymi obyczajami religijnymi i społecznymi”.

Tureckie władze rządowe nie pomogły jednak w odnalezieniu tych zaginionych osób.


„Współpraca Turcji jest bardzo istotna i konieczna dla naszych wysiłków na rzecz rozwiązania humanitarnego aspektu tragedii osób zaginionych i ich rodzin. Niestety, mimo naszych wysiłków, Turcja nie współpracuje.


Turcja nie jest reprezentowana w Komisji ds. Osób Zaginionych, chociaż to Turcja jest odpowiedzialna za powstanie problemu i jego przedłużanie się przez tyle dziesięcioleci. O tureckiej polityce świadczy stwierdzenie, że Turcja odmawia przekazania informacji ze swojego archiwów wojskowych, nadal utrudnia śledztwa i ekshumacje na terenach wojskowych, odmawia pokazania miejsc masowych pochówków stworzonych przez armię turecką po zebraniu zmarłych z pól bitewnych, a co ważniejsze, Turcja przystępuje do niszczenia masowych miejsc pochówku na terenach okupowanych w celu zatarcia i zniszczenia wszelkich dowodów dokumentujących popełnione zbrodnie”.


Według Komisji ds. Osób Zaginionych na Cyprze (CMP), latach 1963-64 i 1974 wymuszono zaginięcie 2002 osób (492 Turków cypryjskich i 1510 Greków cypryjskich). CMP udało się zidentyfikować 292 zaginionych Turków i 736 Greków cypryjskich.


Photiou powiedział:

„Rząd Cypru jest i zawsze był zaangażowany w pełne ustalenie losu wszystkich zaginionych Turków cypryjskich. Wiele informacji zostało przekazanych do CMP w sprawie miejsc pochówku zaginionych Turków cypryjskich przez posła grecko-cypryjskiego z 1989 r., czyli 16 lat przed programem ekshumacji rozpoczętym przez CMP. Będzie on kontynuowany i nasilany, aby zainteresowane rodziny Turków cypryjskich mogły być w pełni i ostatecznie poinformowane o losie ich bliskich. Oprócz pracy w CMP, rząd Cypru w 2003 roku podjął wiele jednostronnych kroków w sprawie tragicznego problemu zaginionych Turków cypryjskich i ich rodzin”.

25 stycznia Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) opublikował swój raport roczny za 2021 r. Według statystyk najwięcej skarg, po Rosji, dotyczy Turcji. Według Platformy Rady Europy na rzecz Promowania Ochrony Dziennikarstwa i Bezpieczeństwa Dziennikarzy, Turcja generuje najwięcej spraw kierowanych do europejskich organów praw człowieka. W 2021 r. Turcja znalazła się na pierwszym miejscu pod względem liczby wyroków ETPC, w których stwierdzono naruszenie wolności słowa.


Trybunał Europejski skazał Turcję również za zaginięcie Cypryjczyków. Photiou powiedział:

„Rząd Republiki Cypru złożył cztery skargi międzypaństwowe przeciwko Turcji w Radzie Europy. Ponadto czwarta skarga międzypaństwowa została rozpatrzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. We wszystkich czterech skargach międzypaństwowych, jak również w decyzji z 2001 r. Trybunał Europejski uznał Turcję za odpowiedzialną i winną poważnych naruszeń podstawowych artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym artykułu 2 Konwencji dotyczącego prawa do życia. W 2014 r. Trybunał Europejski podjął również kolejną decyzję dotyczącą zobowiązania Turcji do wypłaty odszkodowań rodzinom osób zaginionych Ponadto istnieje szereg orzeczeń Trybunału Europejskiego dotyczących łamania przez Turcję praw rodzin, po złożeniu indywidualnych spraw do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


Mimo wszystkich tych decyzji i ustaleń Trybunału, Turcja nie podjęła żadnych kroków w celu wdrożenia wyżej wymienionych decyzji EKPC i nadal odmawia przestrzegania i wykonywania decyzji, wykazując całkowite lekceważenie i brak szacunku dla prawa międzynarodowego oraz podstawowych zasad i wartości praw człowieka. Społeczność międzynarodowa jako całość oraz instytucje ją reprezentujące, a mianowicie Organizacja Narodów Zjednoczonych, ponoszą szczególną odpowiedzialność za pociągnięcie Turcji do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez jej agentów na ludności Cypru.


Społeczność międzynarodowa ma moralny i polityczny obowiązek zmuszenia Turcji do zachowywania i przestrzegania podstawowych zasad prawa międzynarodowego i cywilizowanej ludzkości. Turcja nie powinna i społeczność międzynarodową nie może jej pozwalać na dalsze okazywanie braku szacunku i ignorowanie decyzji Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, które stanowią kamień węgielny cywilizowanego porządku międzynarodowego. W szczególności Turcja powinna:


I. Ujawnić informacje o masowych pochówkach Greków cypryjskich dokonanych przez armię turecką po oczyszczeniu pól bitewnych


II. Zezwolić na dostęp do tureckich archiwów wojskowych


III. Upublicznić informacje dotyczące lokalizacji nowych miejsc pochówku zawierających szczątki celowo usunięte przez armię turecką z pierwotnych miejsc pochówku.


IV. Wdrożyć bez dalszych opóźnień decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2001 i 2014 r. dotyczące zaginionych Greków cypryjskich”.

Dr Klearchos A. Kyriakides, który specjalizuje się w międzynarodowym prawie humanitarnym i prawie dotyczącym praw człowieka, napisał:

„Turcja nigdy nie stała się stroną Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami z 2006 roku. Fakt ten rodzi dodatkowe pytania co do szczerości Turcji w związku z poszukiwaniem osób zaginionych i wszelkim związanym z tym ściganiem w sprawach karnych ...


Przez dziesięciolecia dochodziło do zbiorowego naruszania rządów prawa właściwego dla porządku prawnego po 1945 r. W rezultacie obywatele Republiki Cypryjskiej nie tylko pozostają de iure podzieleni według linii „dwóch społeczności” od 1960 r. i de facto segregowani na „dwie strefy” od 1974 r. Poszczególni obywatele Republiki Cypryjskiej – i jej obywatele jako zbiorowa całość – są poddani systematycznej odmowie sprawiedliwości w sprawach karnych. Z kolei niesprawiedliwość systemowa została uzupełniona kulturą skażoną systematyczną bezkarnością”.

Dr Kyriakides zwraca również uwagę na niepowodzenie Turcji w zostaniu państwem-stroną ponad 70 instrumentów prawa międzynarodowego. „Dlaczego Turcja - pyta - nigdy nie stała się stroną tak wielu instrumentów prawnych o zasadniczym znaczeniu dla pokoju, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, praw człowieka i ogólnie rządów prawa?”


Aby zapewnić wymiar sprawiedliwości na Cyprze, Kyriakides zaleca powołanie nowego niezależnego międzynarodowego trybunału karnego na wzór trybunałów ustanowionych przez zwycięskich aliantów w Norymberdze lub przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w odniesieniu do byłej Jugosławii i Rwandy w sprawie zbrodni popełnionych przez Turcję i jej agentów na Cyprze. Kyriakides wyjaśnia:

„Wbrew międzynarodowemu prawu humanitarnemu Organizacja Narodów Zjednoczonych ponosi przynajmniej część odpowiedzialności za wspieranie kultury bezkarności. Organizacja Narodów Zjednoczonych nigdy nie ustanowiła żadnego niezależnego międzynarodowego trybunału karnego dla Republiki Cypryjskiej na wzór ustanowionych precedensów, po pierwsze przez zwycięskich aliantów w stosunku do Niemiec (w Norymberdze w Niemczech) i Japonii (w Tokio), a po drugie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w odniesieniu do miejsc takich jak była Jugosławia (w Hadze w Holandii) i Rwandzie (w Arushy w Tanzanii i Hadze).”

Zarówno społeczność międzynarodowa, jak i Turcja mają obowiązek pomóc Cyprowi w zdobyciu informacji o losie zaginionych Cypryjczyków. Dochodzenia mogłyby gwarantować niezależny trybunał w stylu norymberskim lub haskim, który zająłby się popełnionymi zbrodniami wojennymi. Taki mandat sądu mógłby obejmować kwestię ofiar zaginionych i zamordowanych. Oczywiście pomogłoby to rodzinom cypryjskim znaleźć sprawiedliwość prawie 50 lat po nielegalnej inwazji Turcji i okupacji Cypru.


Turkey’s ‘Crimes against Humanity’ and Illegal Occupation of Cyprus

Gatestone Institute, 4 stycznia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Uzay Bulut
Publicystka turecka, która kilka lat temu w obawie przed aresztowaniem zdecydowała się zostać na Zachodzie. Pisze o sobie, że urodziła się jako muzułmanka, ale dziś już muzułmanką nie jest. 

 

 

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1321 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14
Świat muzułmański musi zjednoczyć się przeciwko Izraelowi     2023-04-12
Was gesagt werden muss (Co musi zostać powiedziane)   Koraszewski   2023-04-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk