Prawda

Sobota, 20 stycznia 2018 - 02:15

« Poprzedni Następny »


Turecki Twitter eksploduje ludobójcza nienawiścią do Żydów


Uzay Bulut 2018-01-11


Chociaż grudniowe uznanie Jerozolimy jako stolicy Izraela przez prezydenta USA Donalda Trumpa ściągnęło potępienie większości świata muzułmańskiego, jedna reakcja wyróżniała się szczególnie – reakcja tureckiego prezydenta, Recepa Tayyipa Erdoğana.


"Ci, którzy dzisiaj myślą, że są właścicielami Jerozolimy, jutro nie będą nawet w stanie znaleźć drzew, żeby się za nimi schować" powiedział podczas obchodów Dnia Praw Człowieka w Ankarze 10 grudnia 2017.


Erdoğan nawiązywał do hadisu (powiedzeń islamskiego proroka Mahometa) o Dniu Sądu Ostatecznego:

"Abu Huraira relacjonował, że Posłaniec Allaha (sall Allaahua layhiwa sallam) powiedział: Ostatnia godzina nie nadejdzie, dopóki muzułmanie nie będą walczyć przeciwko Żydom i muzułmanie będą ich zabijali, aż Żydzi schowają się za kamieniem albo drzewem, a kamień albo drzewo powiedzą: muzułmaninie czyli sługo Allaha, za mną jest Żyd; przyjdź i zabij go; ale drzewo kolcowoju tego nie powie, bo to jest drzewo Żydów”.

Radykalni Turcy powtarzali te sentymenty na mediach społecznościowych. Pod hasztagiem. Under the hashtag #KudüseSahipÇık ("Chroń Jerozolimę"), który szybko stał się  popularny, tureccy użytkownicy Twittera wyrażali kipiącą nienawiść do Żydów – nie nienawiść do Izraelczyków, ale do Żydów. Oto kilka przykładów:

 • "Mam nadzieję, że to będzie dla nas powód do wojny. Rozleję krew Żydów”.
 • "[Z każdym] zmasakrowanym Żydem świat będzie bardziej zrelaksowany i będzie mówił ‘Pozbyłem się tego plugastwa’”. 
 • "Ummah [islamska społeczność] jest gotowa na intifadę. Mogę eksterminować Żydów”.
 • "Ogłoszenie Jerozolimy stolicą [Izraela] oznacza początek nowej wojny na Bliskim Wschodzie. Nie boimy się wojny. Gdzie pochowamy miliony żydowskich ciał? Dotknięcie Jerozolimy oznacza koniec Żydów”.
 • "Żyd jest tchórzem. Nie potrafi walczyć. Ufa pieniądzom i najmuje żołnierzy. Ale tym, co potrzebujemy, jest jedność i utrzymanie”.
 • "By Jerozolima należała do muzułmanów, ani jeden Żyd nie powinien pozostać żywy w ziemiach palestyńskich. To jest albo zwycięstwo, albo zwycięstwo”.
 • "O Allahu! Nie zabieraj mojej duszy zanim dasz mi przywilej pójścia na dżihad przeciwko izraelskim żydowskim psom”.
 • "Jedną tylko rzecz można powiedzieć o Żydach: nigdy nie było bardziej tchórzliwego, niegodziwego i chłopskiego narodu jak ten. Zwycięstwo z pewnością będzie nasze”.

Niektórzy użytkownicy Twittera chwalili Hitlera za zabijanie Żydów, podczas gdy inni potępiali go za to, że nie dokończył roboty. Byli tacy, którzy proponowali prześladowanie tureckich Żydów. Dając tag do tureckiego ministra spraw wewnętrznych, Süleymana Soylu, jeden użytkownik tweetował:

"Synagogi, izraelski konsulat i Żydzi... Jeśli spalimy, zniszczymy i zabijemy to wszystko, czy będziemy teraz uznani za przestępców?”

Wśród innych tweetów w tym samym duchu były:

 • "Zamknijcie wszystkie synagogi w Turcji. Albo aresztujcie, albo deportujcie wszystkich obywateli żydowskich. Zamknijcie wszystkie drogi wodne do Izraela. Wtedy wykitują automatycznie”.
 • "A gdybyśmy zamknęli wszystkie synagogi i kościoły? I otworzyli Hagia Sophia [chrześcijańska bazylika w Stambule] dla [muzułmańskich] modlitw?”
 • "Zamknąć wszystkie synagogi w Stambule. Są granice tolerancji. Jerozolima jest stolicą muzułmańskich wiernych”. 

Wypowiedzi Erdoğana – i tych Turków, którzy podzielają jego światopogląd – są dalszym dowodem, że fundamentalistyczni muzułmanie są przeciwni samemu istnieniu Izraela jako państwa żydowskiego. Ich furia z powodu oświadczenia Trumpa w sprawie Jerozolimy nie ma nic wspólnego z polityką USA ani Izraela. Ich furia wynika z tego, że Żydzi istnieją w Izraelu jako silny naród – nie jako dhimmi (prześladowani ludzie drugiej kategorii). Fanatyczni muzułmanie nie mogą pogodzić się z faktem, że Żydzi nadal żyją i rządzą rzekomo muzułmańską ziemią świętą.


Te reakcje są również najbardziej widocznymi przykładami islamistycznej, ludobójczej nienawiści do Żydów i skrajnej islamskiej nietolerancji nie-islamskiej wiary i jej narodowej historii.


Dla uzasadnienia swojej wściekłości ci radykałowie na nowo napisali historię. Na przykład, ich twierdzenia, że Jerozolima jest świętym miastem muzułmańskim, są fałszywe. Podczas gdy Jerozolima jest wspomniana 850 razy w Starym Testamencie, nie jest wspomniana ani razu w Koranie.. Od kiedy król Dawid uczynił Jerozolimę stolicą Izraela około 3000 lat temu, miasto odgrywało centralną rolę w żydowskim życiu. Znalazło się w centrum zainteresowania muzułmanów w 1980 r., kiedy Izrael przyjął Prawo Podstawowe – równoważność konstytucji – ogłaszając zjednoczoną Jerozolimę jako swoją stolicę.  


Muzułmanie nigdy nie ogłosili Jerozolimy swoją stolicą, także kiedy panowali nad terytorium, które Rzymianie nazwali “Palestyną”. Zamiast tego na początku ósmego stulecia zbudowali miasto Ramla i nazwali je swoją lokalną stolicą. Także Jordania nie ogłosiła Jerozolimy muzułmańską stolicą, kiedy panowała w tym mieście od 1948 do 1967 r. Ponadto, przez 19 lat jedynym arabskim przywódcą, który odwiedził Jerozolimę, był król Abdullah I z Jordanii – zabity tam w 1951 r. przez arabskiego nacjonalistę związanego z byłym muftim tego miasta.


To prawda, że meczet Al-Aksa jest w Jerozolimie; pierwsza wzmianka o tym meczecie pojawiła się w XII wieku. Niemniej, powszechne przekonanie, że Wzgórze Świątynne, gdzie mieści się meczet Al-Aksa, jest “trzecim najświętszym miejsce islamu” opiera się na retorycznej sztuczce: Mekka jest najświętszym miejscem islamu; Medyna jest drugim najświętszym miejscem. Dla Żydów Jerozolima jest najświętszym miastem, a Wzgórze Świątynne jest najświętszym miejscem; drugim najświętszym miejscem judaizmu jest Makpela – jaskinia Patriarchów w Hebronie, którą muzułmanie uzurpowali sobie, kiedy zdobyli to miasto w VII wieku i zmienili nazwę miejsca na „Meczet Ibrahimi”. Jeśli muzułmanie są uprawnieni do sprawowania kontroli nad miastem, w którym jest ich tak zwane „trzecie najświętsze miejsce”, to dlaczego sprzeciwiają się żydowskiej kontroli nad miastem, które zawiera pierwsze i drugie najświętsze miejsca judaizmu?Wielu muzułmanów często zaciemnia celowo fakt, że status Jerozolimy jako stolicy Izraela nie zagraża wolności religijnej muzułmanów i chrześcijan. W rzeczywistości miasto nigdy w swojej historii nie było tak otwarte dla pielgrzymów ze wszystkich religii, jak jest pod rządami izraelskimi. W odróżnieniu od tego przez 19 lat, kiedy Stare Miasto i jego miejsca święte znajdowało się pod jordańską okupacją, Żydzi – niezależnie od tego, jakie mieli obywatelstwo – mieli zakaz wizyt i modlitw. Dzisiaj także Żydom odwiedzającym Wzgórze Świątynne nie wolno się tam modlić.


Od powstania islamu władze muzułmańskie niszczyły – lub zamieniały na meczety – synagogi, kościoły, świątynie buddyjskie i hinduskie i inne nie-muzułmańskie miejsca oddawania czci. Oskarżanie Izraela o takie zachowanie jest zarówno projekcją, jak sztuczką propagandową.


Fałszywa narracja o Jerozolimie jest częścią tego, co Moshe Sharon, profesor emeritus Badań Islamskich i Bliskowschodnich Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, nazywa "islamizacją historii". Podstawową tezą, mówi,

"jest, że ... wszystkie główne postaci w historii były muzułmanami – od Adama do naszych czasów. Jeśli więc Żydzi lub chrześcijanie żądają czegoś i opierają to żądanie na fakcie, że istniał król Salomon albo król Dawid, albo prorok nazywający się Mojżesz albo Jezus, mówią coś, co nie jest prawdą lub nie wiedzą, że wszystkie te postaci były zasadniczo postaciami muzułmańskimi”.

Następnie wyjaśnia:

"Każde miejsce, które było związanie z tymi ludźmi lub z tymi prorokami, którzy byli muzułmanami, staje się muzułmańskim terytorium. I dlatego, kiedy islamu nie było... na Bliskim Wschodzie lub innych częściach poza Bliskim Wschodem, które teraz są muzułmańskie … każde takie miejsce musiało zostać wyzwolone, nie zaś zdobyte… Islam pojawił się w historii w czasach Mahometa – lub powrócił, z ich punktu widzenia  - jako wyzwoliciel...”

...przypuszczalnie jako wyzwoliciel islamskiej religii, która istniała od zawsze i została wypaczona przez religie, które przyszły później: judaizm i chrześcijaństwo.


To dlatego walka Izraela jest także walką Zachodu przeciwko narzuconemu przez szariat historycznemu rewizjonizmowi i niewolnictwu pozycji dhimmi, statusu drugiej klasy „tolerowanych” ludzi, przypisywanemu przez islamistów  Żydom i innym nie-muzułmanom. Jest to walka o wolność, w której naród żydowski odbiera swoją historię i wolność od islamistów i innych dyktatorów i strzeże ich we własnej, starożytnej ojczyźnie.  


Islamistyczne pojęcie historii i geografii jest jednak całkowicie sprzeczne z naukowymi i historycznymi faktami.


Według islamistów wszystkie wybitne postaci poczynając od Adama i Ewy były muzułmanami, dlatego wszystkie ziemie, w których żyły, są ziemiami muzułmańskimi.   Judaizm, chrześcijaństwo, zaratusztrianizm, jazydyzm i inne nie są systemami wierzeń, które mogą być także respektowane. Wyznawcy wszystkich tych religii są okupantami na muzułmańskich ziemiach. Nie są rdzennymi ani godnymi szacunku mieszkańcami. Nie są nawet społecznościami, których prawa i wolność wyznania należy respektować tak jak prawa muzułmanów. W rzeczywistości, według tego poglądu, porzucili jedyną prawdziwą religię i zostaną ukarani przez Allaha, jeśli nie nawrócą się na islam. Jeśli mimo tego pozwala im się żyć, to z powodu „miłosierdzia” islamistów – ale zawsze pozostają podrzędni wobec muzułmanów.


To twierdzą islamiści i według tego działają tam, gdzie rządzą. Nauka jednak – włącznie z rzeczywistą historią, archeologią i obiektywnymi studiami teologicznymi nie zgodziłaby się ze zrozumieniem historii przez islamistycznych rewizjonistów.


Jest naturalne, że religia twierdzi, iż jest jedyną prawdziwą religią. Większość religii to robi, niemniej nadal uznaje i respektuje inne wyznania i ich historię. Jest destrukcyjne i nietolerancyjne, kiedy jedna religia zaprzecza autentyczności innych religii i dehumanizuje oraz demonizuje jej wyznawców. To wypaczone i wprowadzające w błąd rozumienie historii pomogło także stworzyć najbardziej ciemiężące i pełne przemocy muzułmańskie reżimy, które nigdy nie traktowały nie-muzułmanów jako równych.


Ideologia, która twierdzi, że cała ludzka historia jest jej historią, a inne wiary są tylko wymysłami stworzonymi przez oszustów, którzy sprowadzili swoich wyznawców na manowce i którzy wprowadzają w błąd ludzi, za co ci ludzie będą na zawsze smażyć się w piekle, bo nie wierzą w jedyną, odwieczną, prawdziwą i doskonałą religię, nie jest w stanie stworzyć kultury szacunku i akceptacji innych wyznań. Dlatego też negacjoniści, zwolennicy supremacji i totalitarnej ideologii nigdy w historii nie byli w stanie promować religijnej, kulturowej lub intelektualnej różnorodności na ziemiach, które przejęli.


Negacjonistyczny pogląd na historię, który nie uznaje niczego poza islamem, jest tym, co głównie tworzy olbrzymie różnice w rozumieniu islamistów, fałszywie roszczących sobie prawo własności do Jerozolimy, a Żydami z Izraela, którzy odbudowali swoją ojczyznę i pragną tam żyć w godności.


Islamiści próbują fałszywie zislamizować historię przez połączenie jej z pełnym nienawiści nauczaniem w islamskich pismach świętych, otwarcie twierdzących, że Żydzi i inni nie-muzułmanie są „przeklęci przez Allaha” i „zostaną zabici”. Ta rewizjonistyczna historia jest wyjaśnieniem dlaczego fundamentaliści, tacy jak Erdoğan – i tureccy użytkownicy Twittera, którzy idą jego śladem – nie mają żadnych skrupułów szerząc ludobójczy jad.


Trzeba zdemaskować ich kłamstwa i pokazać, czym są: antysemityzmem i fałszerstwem przebranym w uprawnioną krytykę polityki USA i Izraela.


Turkish Twitter Explodes with Geocidal Jew-Hatred

Gatestone Institute, 31 grudnia 2017

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaUzay Bulut

Znana publicystka z Ankary. Pisze o sobie, że "urodziła się jako muzułmanka". Ostatnio przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 508 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

5 kłamstw patriarchy w “Guardiana”     Levick   2018-01-18
Czy dzieciobójcy dzielą się wodą?   Koraszewski   2018-01-17
Palestyńskie świętowanie morderstwa i terroru   Tawil   2018-01-14
Turecki Twitter eksploduje ludobójcza nienawiścią do Żydów   Bulut   2018-01-11
Hezbollah wzywa do wojny z Izraelem     2018-01-10
Ludobójstwo, którego nie było   Koraszewski   2018-01-09
Jeżeli się nie obudzimy, to skończy się tragicznie   Sommer   2018-01-08
Mały trybik w machinie podłości   Koraszewski   2018-01-04
Ciekawy problem z tym konfliktem   Bellerose   2018-01-01
Antysemicki antysyjonizm i rasistowska lewica   Lumish   2017-12-30
Bangladesz: prześladowania hindusów przez muzułmanów   Habib   2017-12-29
W wojnie psychologicznej słowa i obrazy zabijają   Collins   2017-12-27
Hamas zacieśnia stosunki z Iranem     2017-10-25
Izraelskie “mury apartheidu” i północnoirlandzkie “mury pokoju”: przyczynek do badania podwójnych standardów w mediach   White   2017-06-28
Iran w setną rocznicę Rewolucji Październikowej   Koraszewski   2017-06-23
Prawdziwa twarz rzekomo współczujących   Koraszewski   2017-06-22
Krokodyle łzy i terroryzm   Tawil   2017-06-21
Skrajnie prawicowy islamizm jest nowym nazizmem Europy   Frentzman   2017-06-18
Jak dobry biskup uprawia nieantysemityzm   MacEoin   2017-06-17
Francusko-niemiecka telewizja publiczna odmawia pokazania filmu dokumentalnego o europejskim antysemityzmie – film jest zbyt uczciwy     2017-06-15
Od Ilana do Sary Halimi: francuska hańba   Landes   2017-06-10
Trwa wojna między XXI a XV wiekiem   Frantzman   2017-05-27
Szwedzi namiętnie krytykują Izrael   Frantzman   2017-05-14
Gdzie się podziali antyfaszyści?   Koraszewski   2017-05-13
Witamy w czterech stolicach antysemityzmu Europy   Meotti   2017-05-01
Strajk głodowy głodnego władzy i spragnionego krwi   Collins   2017-04-30
Dlaczego należy obejrzeć film o ludobójstwie Ormian – “The Promise”   Bulut   2017-04-24
Tureckie nadzieje na konfrontację z Zachodem     2017-04-01
Prawdziwy Hamas: przykro mi, moi drodzy!   Tawil   2017-03-26
Antagonizmy i sojusze “międzynarodowej lewicy”   Herf   2017-03-25
Dlaczego antysemici nazywają ludzi “nazistami”?   Frantzman   2017-03-24
Polowanie na czarownice, zastraszanie i antysemityzm   Collier   2017-03-20
Transformacyjna moc narracji palestyńskiej   Rosenthal   2017-03-13
Nowi przywódcy Hamasu w Gazie i co to oznacza dla edukacji ku coraz gorszej przyszłości   Roth   2017-03-03
Skandynawia: Cytadela antysemityzmu Zachodu   Meotti   2017-02-28
W czym Iran jest dobry   Roth   2017-02-27
Wiecie, to Palestyńczycy zbudowali Jerozolimę     2017-02-05
Chrześcijanie karzą obrońcę chrześcijan na Bliskim Wschodzie   Maroun   2017-01-09
Czy Mahmoud Abbas będzie wypłacał pensje podpalaczom?   Marcus   2016-12-12
Intifada USA: Szalejące płomienie kłamstw na kampusach USA   Chesler   2016-12-08
Iran, Hamas i danse macabre   Toameh   2016-11-30
“Allahu, zabij odrażających chrześcijan”Muzułmańskie prześladowania chrześcijan, sierpień 2016   Ibrahim   2016-11-29
Cicha wojna Agence France Presse przeciw Izraelowi   Mamou   2016-11-23
Gwiazda Dawida staje się w Niemczech swastyką   Meotti   2016-11-20
Strzeż się pełzającego religijnego faszyzmu w Azji   Frantzman   2016-11-16
Palestyńczycy: Fatah przygotowuje się do wojny z Izraelem   Toameh   2016-11-03
Palestyńczycy: "Jesteśmy z ciebie dumni.  Zabiłeś Żydów!"   Tawil   2016-10-30
Europa eksportowała dżihadyzm tak jak kiedyś eksportowała nazizm   Fratzman   2016-10-29
Kiedy profesorowie zmieniają się w durni   Apfel   2016-10-28
Kulturowy Szoah przeciwko Żydom   Meotti   2016-10-27
Mutujący wirus antysemityzmu   Sacks   2016-10-26
Prawo do szydzenia z religii   Murray   2016-10-21
Prezydent Abbas – „ten Żyd"   Toameh   2016-10-20
Palestyńscy mordercy i ich zachodni pomagierzy   Milliere   2016-10-18
Drogi aktywisto antyizraelski   Basker   2016-10-06
"Cnotliwi" nowi naziści   Meotti   2016-09-26
Zachodni wydawcy poddają się islamowi   Meotti   2016-09-21
Pięćdziesiąt rzekomo rasistowskich praw   Levick   2016-09-19
Islam i antysemityzm w Malezji     2016-09-13
Droga Lindo Sarsour: co jest postępowego w Palestynie?   Marquardt-Bigman   2016-09-07
Oficjalny “koktajl terroru” Turcji   Bekdil   2016-09-05
Czy Żydzi, którzy odmawiają wyrzeczenia się Izraela, są wykluczeni z grup “postępowych”?   Dershowitz   2016-09-02
Czy USA wspierają współpracę UNRWA-Hamas?   Bedein   2016-08-30
Duchowni, którzy grożą reformatorom i wychwalają morderców   Murray   2016-08-27
"Nie ma miejsca dla tworu syjonistycznego w regionie"   Toameh   2016-08-23
Kiedy „barbarzyńca” jest zbyt uprzejmym słowem na palestyńskiego terrorystę   Flatow   2016-08-13
Wizja świata, czyli świętość przerywana   Koraszewski   2016-08-11
Żydowski problem w Black Lives Matter jest także problemem czarnych   Valdary   2016-08-10
Kaszmir: Nowe Państwo Islamskie popierane przez „New York Times” i BBC   Uniyal   2016-08-08
Przewodnik po leksykonie palestyńskim   Toameh   2016-08-07
Dobre wiadomości, złe wiadomości   Bekdil   2016-08-05
Orędownik ludobójstwa żydowskich „niemowląt” i „staruszek”   Dershowitz   2016-08-04
Dżihadyści: kogo obierają za cel?   Murray   2016-08-01
Wyjdź za mąż za swojego gwałciciela   Bekdil   2016-07-31
“Żydzi są naszym nieszczęściem” – wydanie XXI wieku   Marquardt-Bigman   2016-07-28
ISIS, nazizm i zniszczenie Iraku   Frantzman   2016-07-27
Państwo Islamskie zmienia strategię   Spyer   2016-07-26
Irański obłęd antysemityzmu     2016-07-23
Turcja: Świat wstrzymał oddech   Koraszewski   2016-07-19
Kogo bigoci obwiniają za strzelaninę w Ameryce? Oczywiście, Izrael!   Dershowitz   2016-07-19
Zabicie dwojga Żydów otrzymało owację na stojąco od UE   Meotti   2016-07-16
Masowa czystka etniczna Żydów jest prawdziwym dziedzictwem XX wieku   Frentzman   2016-07-13
Przerwać finansowanie palestyńskiego terroru   Greenfield   2016-07-11
Antysyjonizm: XXI-wieczne wcielenie najdłuższej nienawiści   Landes   2016-07-06
Walka o pokój trwa   Koraszewski   2016-06-27
Skąd pochodzą pieniądze na trwające dziesięciolecia nieszczęście pod nazwą UNRWA?     2016-06-11
Bangladesz: O nienawiści do Izraela   Bustle   2016-06-08
68 lat arabskiego obwiniania Izraela za swoje nieszczęścia trafiło na żyłę złota we Francji     2016-06-06
Decydenci, pedagodzy i dysydenci   Koraszewski   2016-06-02
Szczęśliwe dzieciństwo w Gazie   Dżihad   2016-06-01
Światowa Organizacja Zdrowia w oparach zbrodniczego absurdu     2016-05-28
Czy Rada Praw Człowieka ONZ stała się potworem Frankensteina?   Neuer   2016-05-27
Wizyta w starych i nowych piekłach Europy dostarcza przypomnienia o ważności Izraela   Dershowitz   2016-05-26
Jezus – Palestyńczyk i świat w rękach Chazarów   Koraszewski   2016-05-24
Antysemityzm Iranu   Rafizadeh   2016-05-22
Alchemia narodowości palestyńskiej   Sherman   2016-05-21
Jazydzka dziewczyna opowiada o piekle gwałtów ISIS   Ibrahim   2016-05-20
Turcja? W UE?   Bulut   2016-05-16
Prawdziwa pretensja Arabów do Żydów   Maroun   2016-05-14
Iran planuje sprawowanie kontroli nad państwem palestyńskim   Toameh   2016-05-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

modyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawiscNiedożywienie w UgandzieEwolucja nieuniknionaStarty z powierzchni


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk