Prawda

Piątek, 18 stycznia 2019 - 15:18

« Poprzedni Następny »


Turecki Twitter eksploduje ludobójcza nienawiścią do Żydów


Uzay Bulut 2018-01-11


Chociaż grudniowe uznanie Jerozolimy jako stolicy Izraela przez prezydenta USA Donalda Trumpa ściągnęło potępienie większości świata muzułmańskiego, jedna reakcja wyróżniała się szczególnie – reakcja tureckiego prezydenta, Recepa Tayyipa Erdoğana.


"Ci, którzy dzisiaj myślą, że są właścicielami Jerozolimy, jutro nie będą nawet w stanie znaleźć drzew, żeby się za nimi schować" powiedział podczas obchodów Dnia Praw Człowieka w Ankarze 10 grudnia 2017.


Erdoğan nawiązywał do hadisu (powiedzeń islamskiego proroka Mahometa) o Dniu Sądu Ostatecznego:

"Abu Huraira relacjonował, że Posłaniec Allaha (sall Allaahua layhiwa sallam) powiedział: Ostatnia godzina nie nadejdzie, dopóki muzułmanie nie będą walczyć przeciwko Żydom i muzułmanie będą ich zabijali, aż Żydzi schowają się za kamieniem albo drzewem, a kamień albo drzewo powiedzą: muzułmaninie czyli sługo Allaha, za mną jest Żyd; przyjdź i zabij go; ale drzewo kolcowoju tego nie powie, bo to jest drzewo Żydów”.

Radykalni Turcy powtarzali te sentymenty na mediach społecznościowych. Pod hasztagiem. Under the hashtag #KudüseSahipÇık ("Chroń Jerozolimę"), który szybko stał się  popularny, tureccy użytkownicy Twittera wyrażali kipiącą nienawiść do Żydów – nie nienawiść do Izraelczyków, ale do Żydów. Oto kilka przykładów:

 • "Mam nadzieję, że to będzie dla nas powód do wojny. Rozleję krew Żydów”.
 • "[Z każdym] zmasakrowanym Żydem świat będzie bardziej zrelaksowany i będzie mówił ‘Pozbyłem się tego plugastwa’”. 
 • "Ummah [islamska społeczność] jest gotowa na intifadę. Mogę eksterminować Żydów”.
 • "Ogłoszenie Jerozolimy stolicą [Izraela] oznacza początek nowej wojny na Bliskim Wschodzie. Nie boimy się wojny. Gdzie pochowamy miliony żydowskich ciał? Dotknięcie Jerozolimy oznacza koniec Żydów”.
 • "Żyd jest tchórzem. Nie potrafi walczyć. Ufa pieniądzom i najmuje żołnierzy. Ale tym, co potrzebujemy, jest jedność i utrzymanie”.
 • "By Jerozolima należała do muzułmanów, ani jeden Żyd nie powinien pozostać żywy w ziemiach palestyńskich. To jest albo zwycięstwo, albo zwycięstwo”.
 • "O Allahu! Nie zabieraj mojej duszy zanim dasz mi przywilej pójścia na dżihad przeciwko izraelskim żydowskim psom”.
 • "Jedną tylko rzecz można powiedzieć o Żydach: nigdy nie było bardziej tchórzliwego, niegodziwego i chłopskiego narodu jak ten. Zwycięstwo z pewnością będzie nasze”.

Niektórzy użytkownicy Twittera chwalili Hitlera za zabijanie Żydów, podczas gdy inni potępiali go za to, że nie dokończył roboty. Byli tacy, którzy proponowali prześladowanie tureckich Żydów. Dając tag do tureckiego ministra spraw wewnętrznych, Süleymana Soylu, jeden użytkownik tweetował:

"Synagogi, izraelski konsulat i Żydzi... Jeśli spalimy, zniszczymy i zabijemy to wszystko, czy będziemy teraz uznani za przestępców?”

Wśród innych tweetów w tym samym duchu były:

 • "Zamknijcie wszystkie synagogi w Turcji. Albo aresztujcie, albo deportujcie wszystkich obywateli żydowskich. Zamknijcie wszystkie drogi wodne do Izraela. Wtedy wykitują automatycznie”.
 • "A gdybyśmy zamknęli wszystkie synagogi i kościoły? I otworzyli Hagia Sophia [chrześcijańska bazylika w Stambule] dla [muzułmańskich] modlitw?”
 • "Zamknąć wszystkie synagogi w Stambule. Są granice tolerancji. Jerozolima jest stolicą muzułmańskich wiernych”. 

Wypowiedzi Erdoğana – i tych Turków, którzy podzielają jego światopogląd – są dalszym dowodem, że fundamentalistyczni muzułmanie są przeciwni samemu istnieniu Izraela jako państwa żydowskiego. Ich furia z powodu oświadczenia Trumpa w sprawie Jerozolimy nie ma nic wspólnego z polityką USA ani Izraela. Ich furia wynika z tego, że Żydzi istnieją w Izraelu jako silny naród – nie jako dhimmi (prześladowani ludzie drugiej kategorii). Fanatyczni muzułmanie nie mogą pogodzić się z faktem, że Żydzi nadal żyją i rządzą rzekomo muzułmańską ziemią świętą.


Te reakcje są również najbardziej widocznymi przykładami islamistycznej, ludobójczej nienawiści do Żydów i skrajnej islamskiej nietolerancji nie-islamskiej wiary i jej narodowej historii.


Dla uzasadnienia swojej wściekłości ci radykałowie na nowo napisali historię. Na przykład, ich twierdzenia, że Jerozolima jest świętym miastem muzułmańskim, są fałszywe. Podczas gdy Jerozolima jest wspomniana 850 razy w Starym Testamencie, nie jest wspomniana ani razu w Koranie.. Od kiedy król Dawid uczynił Jerozolimę stolicą Izraela około 3000 lat temu, miasto odgrywało centralną rolę w żydowskim życiu. Znalazło się w centrum zainteresowania muzułmanów w 1980 r., kiedy Izrael przyjął Prawo Podstawowe – równoważność konstytucji – ogłaszając zjednoczoną Jerozolimę jako swoją stolicę.  


Muzułmanie nigdy nie ogłosili Jerozolimy swoją stolicą, także kiedy panowali nad terytorium, które Rzymianie nazwali “Palestyną”. Zamiast tego na początku ósmego stulecia zbudowali miasto Ramla i nazwali je swoją lokalną stolicą. Także Jordania nie ogłosiła Jerozolimy muzułmańską stolicą, kiedy panowała w tym mieście od 1948 do 1967 r. Ponadto, przez 19 lat jedynym arabskim przywódcą, który odwiedził Jerozolimę, był król Abdullah I z Jordanii – zabity tam w 1951 r. przez arabskiego nacjonalistę związanego z byłym muftim tego miasta.


To prawda, że meczet Al-Aksa jest w Jerozolimie; pierwsza wzmianka o tym meczecie pojawiła się w XII wieku. Niemniej, powszechne przekonanie, że Wzgórze Świątynne, gdzie mieści się meczet Al-Aksa, jest “trzecim najświętszym miejsce islamu” opiera się na retorycznej sztuczce: Mekka jest najświętszym miejscem islamu; Medyna jest drugim najświętszym miejscem. Dla Żydów Jerozolima jest najświętszym miastem, a Wzgórze Świątynne jest najświętszym miejscem; drugim najświętszym miejscem judaizmu jest Makpela – jaskinia Patriarchów w Hebronie, którą muzułmanie uzurpowali sobie, kiedy zdobyli to miasto w VII wieku i zmienili nazwę miejsca na „Meczet Ibrahimi”. Jeśli muzułmanie są uprawnieni do sprawowania kontroli nad miastem, w którym jest ich tak zwane „trzecie najświętsze miejsce”, to dlaczego sprzeciwiają się żydowskiej kontroli nad miastem, które zawiera pierwsze i drugie najświętsze miejsca judaizmu?Wielu muzułmanów często zaciemnia celowo fakt, że status Jerozolimy jako stolicy Izraela nie zagraża wolności religijnej muzułmanów i chrześcijan. W rzeczywistości miasto nigdy w swojej historii nie było tak otwarte dla pielgrzymów ze wszystkich religii, jak jest pod rządami izraelskimi. W odróżnieniu od tego przez 19 lat, kiedy Stare Miasto i jego miejsca święte znajdowało się pod jordańską okupacją, Żydzi – niezależnie od tego, jakie mieli obywatelstwo – mieli zakaz wizyt i modlitw. Dzisiaj także Żydom odwiedzającym Wzgórze Świątynne nie wolno się tam modlić.


Od powstania islamu władze muzułmańskie niszczyły – lub zamieniały na meczety – synagogi, kościoły, świątynie buddyjskie i hinduskie i inne nie-muzułmańskie miejsca oddawania czci. Oskarżanie Izraela o takie zachowanie jest zarówno projekcją, jak sztuczką propagandową.


Fałszywa narracja o Jerozolimie jest częścią tego, co Moshe Sharon, profesor emeritus Badań Islamskich i Bliskowschodnich Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, nazywa "islamizacją historii". Podstawową tezą, mówi,

"jest, że ... wszystkie główne postaci w historii były muzułmanami – od Adama do naszych czasów. Jeśli więc Żydzi lub chrześcijanie żądają czegoś i opierają to żądanie na fakcie, że istniał król Salomon albo król Dawid, albo prorok nazywający się Mojżesz albo Jezus, mówią coś, co nie jest prawdą lub nie wiedzą, że wszystkie te postaci były zasadniczo postaciami muzułmańskimi”.

Następnie wyjaśnia:

"Każde miejsce, które było związanie z tymi ludźmi lub z tymi prorokami, którzy byli muzułmanami, staje się muzułmańskim terytorium. I dlatego, kiedy islamu nie było... na Bliskim Wschodzie lub innych częściach poza Bliskim Wschodem, które teraz są muzułmańskie … każde takie miejsce musiało zostać wyzwolone, nie zaś zdobyte… Islam pojawił się w historii w czasach Mahometa – lub powrócił, z ich punktu widzenia  - jako wyzwoliciel...”

...przypuszczalnie jako wyzwoliciel islamskiej religii, która istniała od zawsze i została wypaczona przez religie, które przyszły później: judaizm i chrześcijaństwo.


To dlatego walka Izraela jest także walką Zachodu przeciwko narzuconemu przez szariat historycznemu rewizjonizmowi i niewolnictwu pozycji dhimmi, statusu drugiej klasy „tolerowanych” ludzi, przypisywanemu przez islamistów  Żydom i innym nie-muzułmanom. Jest to walka o wolność, w której naród żydowski odbiera swoją historię i wolność od islamistów i innych dyktatorów i strzeże ich we własnej, starożytnej ojczyźnie.  


Islamistyczne pojęcie historii i geografii jest jednak całkowicie sprzeczne z naukowymi i historycznymi faktami.


Według islamistów wszystkie wybitne postaci poczynając od Adama i Ewy były muzułmanami, dlatego wszystkie ziemie, w których żyły, są ziemiami muzułmańskimi.   Judaizm, chrześcijaństwo, zaratusztrianizm, jazydyzm i inne nie są systemami wierzeń, które mogą być także respektowane. Wyznawcy wszystkich tych religii są okupantami na muzułmańskich ziemiach. Nie są rdzennymi ani godnymi szacunku mieszkańcami. Nie są nawet społecznościami, których prawa i wolność wyznania należy respektować tak jak prawa muzułmanów. W rzeczywistości, według tego poglądu, porzucili jedyną prawdziwą religię i zostaną ukarani przez Allaha, jeśli nie nawrócą się na islam. Jeśli mimo tego pozwala im się żyć, to z powodu „miłosierdzia” islamistów – ale zawsze pozostają podrzędni wobec muzułmanów.


To twierdzą islamiści i według tego działają tam, gdzie rządzą. Nauka jednak – włącznie z rzeczywistą historią, archeologią i obiektywnymi studiami teologicznymi nie zgodziłaby się ze zrozumieniem historii przez islamistycznych rewizjonistów.


Jest naturalne, że religia twierdzi, iż jest jedyną prawdziwą religią. Większość religii to robi, niemniej nadal uznaje i respektuje inne wyznania i ich historię. Jest destrukcyjne i nietolerancyjne, kiedy jedna religia zaprzecza autentyczności innych religii i dehumanizuje oraz demonizuje jej wyznawców. To wypaczone i wprowadzające w błąd rozumienie historii pomogło także stworzyć najbardziej ciemiężące i pełne przemocy muzułmańskie reżimy, które nigdy nie traktowały nie-muzułmanów jako równych.


Ideologia, która twierdzi, że cała ludzka historia jest jej historią, a inne wiary są tylko wymysłami stworzonymi przez oszustów, którzy sprowadzili swoich wyznawców na manowce i którzy wprowadzają w błąd ludzi, za co ci ludzie będą na zawsze smażyć się w piekle, bo nie wierzą w jedyną, odwieczną, prawdziwą i doskonałą religię, nie jest w stanie stworzyć kultury szacunku i akceptacji innych wyznań. Dlatego też negacjoniści, zwolennicy supremacji i totalitarnej ideologii nigdy w historii nie byli w stanie promować religijnej, kulturowej lub intelektualnej różnorodności na ziemiach, które przejęli.


Negacjonistyczny pogląd na historię, który nie uznaje niczego poza islamem, jest tym, co głównie tworzy olbrzymie różnice w rozumieniu islamistów, fałszywie roszczących sobie prawo własności do Jerozolimy, a Żydami z Izraela, którzy odbudowali swoją ojczyznę i pragną tam żyć w godności.


Islamiści próbują fałszywie zislamizować historię przez połączenie jej z pełnym nienawiści nauczaniem w islamskich pismach świętych, otwarcie twierdzących, że Żydzi i inni nie-muzułmanie są „przeklęci przez Allaha” i „zostaną zabici”. Ta rewizjonistyczna historia jest wyjaśnieniem dlaczego fundamentaliści, tacy jak Erdoğan – i tureccy użytkownicy Twittera, którzy idą jego śladem – nie mają żadnych skrupułów szerząc ludobójczy jad.


Trzeba zdemaskować ich kłamstwa i pokazać, czym są: antysemityzmem i fałszerstwem przebranym w uprawnioną krytykę polityki USA i Izraela.


Turkish Twitter Explodes with Geocidal Jew-Hatred

Gatestone Institute, 31 grudnia 2017

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaUzay Bulut

Znana publicystka z Ankary. Pisze o sobie, że "urodziła się jako muzułmanka". Ostatnio przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 604 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kiedy skrajnie prawicowi żydożercy zgadzają się ze skrajnie lewicowymi żydożercami   Marquardt-Bigman   2019-01-14
Palestyńczycy: Prawdziwe ”zbrodnie”   Tawil   2019-01-12
Pallywood znowu podnosi swój ohydny łeb   Lieberman   2019-01-08
Palestyna: Co byłoby, gdyby nie było wojny sześciodniowej?   Sherman   2019-01-06
Gaza: sześć kłamstw i jedna prawda   Maroun   2019-01-04
Erdoğan nie jest dobrotliwym sułtanem z przeszłości, jest potworem, którego trzeba powstrzymać   Yemini   2019-01-03
Dżihadystyczny psychopata: czaruje nas, uwodzi i pożera   Chesler   2018-12-31
Rasowa polityka antysemityzmu i islamofobii   Frantzman   2018-12-30
Sił dżihadu nie można oswoić ani obłaskawić   Yemini   2018-12-28
Żadnych Żydów w Europie i żadnego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie   Meotti   2018-12-27
Zwolennicy ISIS grożą zamachami terrorystycznymi podczas Świąt     2018-12-23
Co złego to Żydzi   Rosenthal   2018-12-18
Antysemityzm drogą do kariery w Turcji   Bulut   2018-12-17
11 w Pittsburghu i niemowlę w Ofra     2018-12-14
Walcz z antysemityzmem w swoim domu, a nie u sąsiada   Maroun   2018-12-11
Brytyjski profesor – fan Hamasu i jego ”poezja”     2018-12-05
Brendan O’Neill o obsesji potępiania Izraela przez lewicę   Coyne   2018-11-28
Jak wyrwać się z łap osobliwie pojmowanej empatii?   Koraszewski   2018-11-24
Dlaczego wznowione sankcje wobec Iranu są dobre dla Palestyńczyków   Toameh   2018-11-23
Tykająca bomba zegarowa islamskiej nienawiści do Żydów w USA   Bergman   2018-11-21
Jak ”New York Times” usprawiedliwia antysemityzm   Chesler   2018-11-18
Rzeź chrześcijan, brak reakcji egipskich władz   Ibrahim   2018-11-13
Żydzi a rządy prawa w Europie   Gerstenfeld   2018-11-12
Asia Bibi: Pakistańska zdrada sprawiedliwości   Meotti   2018-11-07
W Nowym Jorku są setki antyżydowskich przestępstw nienawiści – i ANI JEDEN schwytany sprawca nie był ze skrajnej prawicy      2018-11-03
Masakra w synagodze w Pittsburghu: pobudka dla antysemitów?   Maroun   2018-11-02
Ukryci zakładnicy w wojnie Hamasu w Gazie   Collins   2018-10-20
Nowoczesne ”ostateczne rozwiązanie” jest bardzo podobne do starego   Maroun   2018-10-18
Jak Iran planuje przejęcie Gazy   Toameh   2018-10-17
Jak Palestyńczycy kłamią Europejczykom   Tawil   2018-10-13
Cel Iranu - zlikwidowanie Izraela     2018-09-29
Islamskich antysemitów chroni niemieckie państwo prawa   Tibi   2018-09-26
Turcja: tortury, wykorzystywanie seksualne szaleją w więzieniach   Bulut   2018-09-21
Krytyka czy patologiczna nienawiść?   Rosenthal   2018-09-19
Lewicowy nacjonalizm i bolszewicka prawica   Koraszewski   2018-09-18
Nienawiść Corbyna do Izraela nie jest żadną niespodzianką   Bergman   2018-09-13
Ku czemu zmierza antysyjonizm?   Koraszewski   2018-09-09
Ankara oskarża dziennikarza z okupowanego Cypru   Bulut   2018-09-08
Za co nienawidzą Żydów   Lewinskaja   2018-09-03
Żydowski exodus, który Corbyn ignoruje   Julius   2018-08-30
Pani biskup i jej fałszywe świadectwo   Landes   2018-08-28
Odpowiedzialność Abbasa za kryzys w Gazie   Tawil   2018-08-26
Nasze dzieci mogą wybrać demokrację zamiast islamu     2018-08-24
Przykro mi, liberałowie – antysyjonizm jest antysemityzmem   Marquardt-Bigman   2018-08-19
Niewolnictwo Jazydów, handel dziećmi, groźby śmierci wobec dziennikarzy: czy Turcja powinna pozostać w NATO?   Bulut   2018-08-16
Mordercza nienawiść do Żydów znowu szerzy się jak ogień   Meotti   2018-08-15
Czy Corbyn jest antysemitą?   Tsalic   2018-08-13
Muzułmański program: Dżihad, islamski kalifat, zlikwidowanie Izraela     2018-08-11
Powracająca (brunatna) fala   Koraszewski   2018-08-10
Ujawnianie zbrodni ISIS jest terroryzmem   Bulut   2018-07-30
Demonstracja przeciwko Trumpowi szerzy truciznę na ulicach Londynu   Collier   2018-07-29
Dlaczego Iran wspiera palestyńskie grupy terroru?   Toameh   2018-07-28
Najnowsza fatwa muftiego Jerozolimy   Tawil   2018-07-26
„Ogniste sokoly” i dylemat - walczyć czy uciekać   Collins   2018-07-21
"Zasiłek dżihadysty": poglądy na pracę na Bliskim Wschodzie   Darwish   2018-07-17
Międzynarodowa społeczność ignoruje ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2018-07-14
KADISZ – modlitwa żałobników   Kłys   2018-07-12
Co jest z nami nie tak?   Rosenthal   2018-07-11
Iran: „Tworzymy potęgę w Libanie – bo chcemy stamtąd walczyć z wrogiem z całą naszą siłą”     2018-07-07
Co jest siłą napędową antyizraelskiej polityki?   Rosenthal   2018-07-05
Human Rights Watch i Rada Praw Człowieka: naturalni wspólnicy przeciwko Izraelowi   Amos   2018-07-03
Turcja: „Święta wojna” Erdogana   Bekdil   2018-06-28
Turcja: gloryfikacja morderstwa, męczeństwa i dzieci-żołnierzy   Bulut   2018-06-26
Piromani z Gazy   Bergman   2018-06-12
Radykalizm: prawdziwym szokiem była reakcja Amerykanów...   Rafizadeh   2018-05-29
Czy będzie międzynarodowe dochodzenie dla Afrin   Frantzman   2018-05-27
Zachodnia Nakba: nienawiść do Izraela   Meotti   2018-05-24
Gaza: raz jeszcze o pokojowych Marszach Powrotu     2018-05-20
Nasi ludzie zdjęli mundury i dołączyli do marszów     2018-05-19
Gaza, Hamas i dlaczego nie będę dzisiaj krytykował Izraela   Colier   2018-05-18
Gazańczycy są ofiarami ideologii i nienawiści   Yemini   2018-05-15
Antysemityzm, tym razem w islamistycznej odmianie, znowu dręczy Francję   Ahmed   2018-05-07
Ateista jest robakiem w ciele muzułmanów…     2018-05-05
Hitler zawarł umowę z Żydami     2018-05-04
Ludobójstwo w Nigerii   Ibrahim   2018-05-03
“Biuro prasowe” Hamasu: prawda przychodzi na metę ostatnia   Tawil   2018-05-02
Kiedy globalne media ignorują latawce ze swastyką, Hamas wygrywa wojnę propagandową   Yemini   2018-04-30
Jaka jest cena życia palestyńskich cywilów?   Maroun   2018-04-22
Gdzie Alt-Right gubi się w sprawie Żydów   i Nathan Cofnas   2018-04-02
Nowy palestyński dżihad dla unicestwienia Izraela   Tawil   2018-03-31
Parkland i antysemityzm   Ahmed   2018-03-30
U.S.A.: Nasilają się muzułmańskie nawoływania do mordów   Bergman   2018-03-26
Podręczniki UNRWA nadal wypełnione są niekończącym się podżeganiem   Bedein   2018-03-20
Ukarany za nie skandowanie “Śmierć Ameryce, Izraelowi, Brytanii”   Rafizadeh   2018-03-19
Wylęgarnie lubieżnych sympatyków totalitarnych idei    Koraszewski   2018-03-16
Spojrzenie na muzułmańską logikę i zachodnią naiwność   Ibrahim   2018-03-15
Izrael jest jednym wielkim osiedlem   Tawil   2018-03-14
Dlaczego Turcja chce najechać greckie wyspy?   Bulut   2018-03-12
Armia Mahometa powraca   Koraszewski   2018-03-10
Turcja grozi inwazją na Grecję   Bulut   2018-02-28
Droga Sarah Silverman: Amnesty kłamie o rodzinie Tamimich   Marquardt-Bigman   2018-02-22
Palestyńczycy: Wojna Hamas-ISIS, skorumpowani przywódcy   Tawil   2018-02-20
Życie w Pakistanie jest piekłem dla nie-muzułmanów   Austin   2018-02-15
Arabowie niosą sztandar nazistowskiego antysemityzmu   Julius   2018-02-10
Wracając z wystawy albo antysemityzm lewicy   Lewin   2018-02-08
Aby Turcja znowu czuła się imperialna   Bekdil   2018-02-06
5 kłamstw patriarchy w “Guardiana”     Levick   2018-01-18
Czy dzieciobójcy dzielą się wodą?   Koraszewski   2018-01-17
Palestyńskie świętowanie morderstwa i terroru   Tawil   2018-01-14
Turecki Twitter eksploduje ludobójcza nienawiścią do Żydów   Bulut   2018-01-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk