Prawda

Niedziela, 14 sierpnia 2022 - 17:56

« Poprzedni Następny »


Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?


Hugh Fitzgerald 2021-07-21


Nie dość, że Izrael jest permanentnie w Radzie Praw Człowieka ONZ na ławie oskarżonych, na mocy stałego punktu obrad nr 7, który traktuje o „Sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka w Palestynie i na innych okupowanych terytoriach arabskich”. Izrael jest chłopcem do bicia tej Rady. Rada przyjęła więcej rezolucji przeciwko Izraelowi niż przeciw wszystkim pozostałym 192 członkom ONZ razem wziętym. To nie Chiny, nie Rosja, nie Iran, nie Korea Północna, ale maleńki Izrael jest państwem najbardziej potępianym jako rzekomy „gwałciciel” praw człowieka. A teraz Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka na terytoriach palestyńskich, Michael Lynk, wezwał do uznania izraelskich osiedli za „zbrodnię wojenną”.

Szerzej na temat tego oświadczenia pisał na łamach „Jerusalem Post” Tovach Lazaroff. W jego artykule z 10 lipca 2012r. czytamy m. in.:

Społeczność międzynarodowa musi pociągnąć Izrael do odpowiedzialności za zbrodnię wojenną związaną z działalnością osadniczą, wspierając tym śledztwo Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie takich działań, powiedział w piątek (9 lipca) Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ Michael Lynk.


„Osiedla izraelskie stanowią zbrodnię wojenną” – stwierdził Lynk podczas 47. Sesji Rady Praw Człowieka w Genewie, wzywając do embarga na broń wobec państwa żydowskiego do czasu wycofania się z Zachodniego Brzegu i Wschodniej Jerozolimy.


„To odkrycie [zbrodni wojennych] zmusza społeczność międzynarodową do oceny licznych środków działania w ramach możliwości dyplomatycznych i prawnych oraz do wyjaśnienia Izraelowi, że jego nielegalna okupacja i jego łamanie prawa międzynarodowego i ignorowanie opinii międzynarodowej nie może być i nie będzie już bezkarne” — powiedział Lynk.

„Są przytłaczające dowody, że izraelska okupacja nie zniknie sama z siebie” – mówił  Lynk, który pełni funkcję Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. przestrzegania  praw człowieka na terytoriach palestyńskich.

„Rząd izraelski nie obudzi się nagle pewnego dnia i nie zdecyduje, że  okupacja, która przeradza się w aneksję, a nawet apartheid, oraz jednopaństwowa rzeczywistość ogromnie nierównych praw, jest całkowicie niezgodna z moralnością XXI wieku. ”, mówił dygnitarz. „Skończy się to tylko nieustannym oporem Palestyńczyków i decydującą interwencją społeczności międzynarodowej”.


„W tym celu wezwał państwa członkowskie ONZ do wsparcia Międzynarodowego Trybunały Karnego i „opracowania kompleksowego zestawu środków, które mają być stosowane wobec Izraela, gdyby nadal sprzeciwiał się prawu międzynarodowemu”, w tym „przeglądu umów handlowych, inwestycyjnych i kulturalnych oraz zakończenia sprzedaży broni Izraelowi.

Lynk, który jest kanadyjskim ekspertem prawnym [sic], przedłożył Radzie Praw Człowieka ONZ raport, który był omawiany w piątek w ramach Punktu 7. Rada jest zobowiązana do przedyskutowania domniemanych izraelskich naruszeń praw człowieka na każdej sesji.

Raport został przedłożony po decyzji Rady Praw Człowieka z końca maja o wszczęciu stałego śledztwa w sprawie zbrodni wojennych w działaniach Izraela. Obejmuje to dochodzenie w sprawie rzekomych naruszeń praw człowieka w suwerennym Izraelu, w tym w Jerozolimie. Obejmuje to również badania poza suwerennymi granicami Izraela, w tym na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Punkt 7 porządku obrad Rady Praw Człowieka ma dotyczyć „sytuacji przestrzegania praw człowieka na terytoriach palestyńskich”. To ma być zadaniem Lynka. Jednak Michael Lynk przekonał Radę do rozszerzenia jego uprawnień, tak aby obejmowały  „naruszenia praw człowieka” w „suwerennym Izraelu” (co oznacza: Izrael w granicach wyznaczonych przez linię demarkacyjną w momencie zawieszenia broni w 1949 r.). Tak więc, cały Izrael będzie teraz otwarty na jego inspekcję i, jak można sądzić wnioskując z jego jadowitych uwag, na jego nieustanne potępienia. Będzie robił coś więcej niż tylko badanie „naruszeń praw człowieka” przez Żydów wobec Palestyńczyków na „terytoriach palestyńskich”, ale także to, jak izraelscy Arabowie widzą swoją sytuację we właściwym Izraelu. To wciąż za mało dla Michaela Lynka. Chce iść dalej, mieć to, co określa jako „stałe śledztwo w sprawie zbrodni wojennych”. Innymi słowy, „zbrodnie wojenne”! czyli wszelkie relacje Izraela zarówno z Palestyńczykami w Strefie Gazy i Zachodniego Brzegu, jak z izraelskimi Arabami. W jaki sposób Izrael może popełniać „zbrodnie wojenne” pod nieobecność wojny, a zwłaszcza jak może popełniać „zbrodnie wojenne” na swoim własnym „terytorium suwerennym”, nie jest jasne. Ale „zbrodnie wojenne” są o wiele bardziej oskarżycielskie i przerażające niż rzekome „naruszenia praw człowieka”.

Mandat Rady Praw Człowieka ONZ wynikający ze stałego punktu porządku obrad przeciwko państwu żydowskiemu i permanentne śledztwo w sprawie rzekomych naruszeń praw człowieka w tym kraju, to misja specjalna ograniczona do Izraela. Żaden inny kraj nie jest obiektem takiego specjalnego nadzoru.


Izrael odrzuca zarzut, że izraelskie osadnictwo ma jakiekolwiek znamiona zbrodni wojennej, podobnie również administracja Trumpa uznała, że działalność osadnicza nie była w żaden sposób niezgodna z prawem międzynarodowym.

Nie chodzi tylko o to, że „działalność osadnicza” „nie jest sprzeczna z prawem międzynarodowym”, ale że odpowiednie prawo międzynarodowe, w tym mandat Ligi Narodów dla Palestyny, wyraźnie wzywa do „szybkiego osiedlania się Żydów na ziemi” przeznaczonej na Dom Narodu Żydowskiego ( art. 6). Która ziemia? Ziemia od Wzgórz Golan na północy, do Morza Czerwonego na południu i od Jordanu na wschodzie do Morza Śródziemnego na zachodzie, która została przydzielona do Mandatu Palestyny, aby stać się przyszłą Żydowską Ojczyzną Narodową .


Michael Lynk wydaje się być nieświadomy treści mandatu dla Palestyny i zachęcania do osadnictwa żydowskiego. Wydaje się nie wiedzieć, że ONZ, w artykule 80 swojej Karty – znanym nieformalnie jako „artykuł dotyczący narodu żydowskiego” – uznała ciągłą ważność mandatów Ligi Narodów, które nadal istniały w 1945 roku. Oznacza to, że ONZ jest związana warunkami Mandatu dla Palestyny, w tym Artykułem 6, wymagającym, aby administrator Mandatu (Wielka Brytania) „ułatwiał żydowską imigrację na odpowiednich warunkach i zachęcał, we współpracy z żydowską agencją, o której mowa w artykule 4 , osiedlania się Żydów na ziemi, w tym na gruntach państwowych i nieużytkach niewymaganych do celów publicznych”.


Czy Lynk naprawdę może być nieświadomy postanowień Mandatu i jego znaczenia, a zwłaszcza Artykułu 6? Być może jest świadomy, rozumie jego znaczenie i celowo unika wymieniania go w swoich raportach, ponieważ nie ma przekonującego sposobu na podważenie jego treści. Jest wyraźnie zdeterminowany, by oczernić i wyrządzić prawdziwą szkodę państwu żydowskiemu, wzywając Radę Praw Człowieka ONZ do „opracowania kompleksowego zestawu środków, które mają być zastosowane wobec Izraela, gdyby nadal łamał prawo międzynarodowe”, w tym do „przeglądu umów handlowych, umów inwestycyjnych i kulturalnych oraz zakończenie sprzedaży broni do Izraela”.


Lynk nie tylko ignoruje wyraźne postanowienia Mandatu Palestyny, ale także nie wspomina o rezolucji ONZ nr 242, która została jednogłośnie przyjęta 22 listopada 1967 r. i która uznała prawo Izraela do zachowania terytoriów zdobytych w wojnie Sześciodniowej, jeśli jest to konieczne, aby państwo żydowskie miało „bezpieczne [tj. możliwe do obrony] i uznane granice”. Arabscy dyplomaci wielokrotnie próbowali wpłynąć na sformułowania Rezolucji 242, aby wzywała ona do wycofania się Izraela ze „wszystkich terytoriów”, które zdobyła, ale napotkało to na sprzeciw i przyjęta wersja wzywała tylko do wycofania się Izraela z „terytoriów”.


Głównym autorem rezolucji 242 był Lord Caradon (Hugh M. Foot), stały przedstawiciel Wielkiej Brytanii przy ONZ w latach 1964-1970. W czasie dyskusji nad rezolucją, a następnie po jej jednomyślnym przyjęciu (a także przy wielu okazjach od tamtej pory), lord Caradon zawsze informował, że określenie „z terytoriów” celowo nie precyzuje, z których terytoriów i nie oznacza „wszystkich terytoriów”, a jedynie niektóre terytoria:

Wielu zastanawiało się nad faktem, że nie powiedzieliśmy „terytorium” lub „wszystkie” terytoria. Ale to było celowe. Ja sam bardzo dobrze znałem granice z 1967 r. i gdybyśmy wstawili „to” [terytorium] lub „wszystkie” [terytoria], to mogło tylko oznaczać, że chcielibyśmy, aby linia demarkacyjna z przed 1967 r. została utrwalone w formie stałejgranicy. Tego z pewnością nie zamierzałem zalecać.

Innym razem, podczas wywiadu dla „Journal of Palestine Studies” (wiosna-lato 1976), ponownie zapewniał o celowości tego sformułowania. Zapytano go:

Podstawą jakiejkolwiek ugody będzie rezolucja 242 Rady Bezpieczeństwa ONZ, której był pan architektem. Czy nie uważa pan, że istnieje sprzeczność między częścią rezolucji, która podkreśla niedopuszczalność zdobywania terytorium w drodze wojny, a tą, która wzywa Izrael do wycofania się z „terytoriów okupowanych”, ale nie z „ wszystkich terytoriów okupowanych”?

Lord Caradon odpowiedział:

Bronię sformułowań tej rezolucji. Stwierdza ona, jak wiadomo, przede wszystkim ogólną zasadę niedopuszczalności zdobywania terytorium drogą wojny. Oznacza to, że nie możesz usprawiedliwiać anektowania terytorium tylko dlatego, że je podbiłeś. Moglibyśmy zatem powiedzieć: Izrael wraca do linii sprzed czerwca 1967 roku. Ale ja znam tę linię sprzed czerwca 1967 roku i to jest okropna linia. Nie można mieć gorszej stałej granicy międzynarodowej. To na tej linii byli żołnierze walczących stron pewnej nocy w 1949 roku. Nie ma to żadnego związku z potrzebami wynikającymi z [obecnej] sytuacji.


Gdybyśmy powiedzieli, że Izrael musi się cofnąć się do linii z 1967 r., to spowodowałoby wycofanie się ze wszystkich okupowanych terytoriów, a to byłoby błędem”.

Izraelskie Siły Obronne stoją na stanowisku, że minimalnym warunkiem jest zachowanie w rękach Izraela Wzgórz Golanu i Doliny Jordanu. Golan góruje nad terytorium Syrii, co pozwala na zapobieżenie kolejnym napaściom militarnym z tego kraju; przed rokiem 1967 r. Wzgórza Golanu  górowały nad Izraelem i dawały możliwość nieustannego ostrzeliwania ludności Izraela mieszkającej w dolinach. Dlatego też Izrael zaanektował Golan w 1981 roku. Kontrola Doliny Jordanu pozwala Izraelowi lepiej zapobiegać atakom ze wschodu. Jednak Lynk, gdyby ośmielił się chociażby wspomnieć Rezolucję 242 ONZ, musiałby ją przekręcić tak, by powiedzieć to, czego z całą pewnością nie mówiła: że Izrael musi zrezygnować ze „wszystkich terytoriów”, które zdobył w Wojnie Sześciodniowej. Lynk nie zamierzał plątać się i tłumaczyć wyjaśnień architekta tej rezolucji, że linia demarkacyjna sprzed 1967 roku była okropna i że nakazanie wycofania się z wszystkich terytoriów okupowanych byłoby błędem.   


Streszczenie:


System mandatów Ligi Narodów wbrew temu co sądzi Lynk, nie naruszał międzynarodowego prawa. Stanowił element międzynarodowego prawa. Jego postanowienia dotyczące Izraela nie przestały być również aktualne po rozwiązaniu Ligi Narodów. Zostały przeniesione do Artykułu 80 Karty Narodów Zjednoczonych, znanego jako „artykuł dotyczący narodu żydowskiego”, który zobowiązywał ONZ dokończenie misji tych mandatów, które pozostały. Co oznaczało Mandat Palestyński.       


Rezolucja 242 stanowi kolejną niezależną podstawę izraelskich roszczeń do terytoriów zdobytych podczas wojny sześciodniowej w oparciu o względy bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że nie tylko kontrola Wzgórz Golan i Doliny Jordanu, ale również izraelskie osiedla na terenie Judei i Samarii są ważnym elementem bezpieczeństwa Izraela. Pół miliona Izraelczyków mieszkających na Zachodnim Brzegu, spośród których niemal wszyscy dorośli odbywali służbę wojskową, z pewnością utrudni potencjalną napaść.


Lynk próbuje przekonać, że działania Izraela, do których Izrael ma pełne prawo, są “zbrodnią wojenną”. Niezależnie jak oburzające, absurdalne i groteskowe są te oskarżenia, możemy być pewni że Rada Praw Człowieka ONZ entuzjastycznie to przyklepie. 


UNHRC Special Rapporteur Declares Israeli Settlements “A War Crime”. Here’s Why He’s Wrong

Jihad Watch, 15 lipca 2021r.

Tłumaczenie: Andrzej Koraszewski

 

Hugh Fitzgerald

Publicysta Jihad Watch.


Od Redakcji “Listów z Naszego Sadu”


Warto zwrócić uwagę na fakt, że dziennikarze, politycy i dygnitarze w rodzaju Lynka jak ognia unikają powiedzenia, co jest, a co nie jest źródłem prawa międzynarodowego, dowolnie definiując sobie to prawo. Źródłem prawa międzynarodowego są międzynarodowe traktaty i konwencje, które zobowiązują kraje, które ratyfikowały te traktaty i konwencje, źródłem takiego prawa są również traktaty dwustronne między państwami, a wreszcie niektóre (wiążące) rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prawa międzynarodowego nie stanowią opinie dziennikarzy i aktywistów, wypowiedzi premierów i prezydentów, wypowiedzi specjalnych sprawozdawców, ani rezolucje, czy to Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czy Rady Praw Człowieka ONZ, czy jakiejkolwiek innej agendy tej organizacji.


Twierdzenie, że Izrael „okupuje” tereny palestyńskie jest bezpodstawne, ponieważ państwa „Palestyna” nigdy nie było. Wschodnia Jerozolima oraz reszta Judei i Samarii były okupowane i anektowane przez Jordanię (były zdobyte w drodze wojny i naruszały postanowienia mandatowe). Jordania wraz z Syrią i Egiptem rozpoczęły działania wojenne w 1967 roku, więc są to tereny zdobyte w wojnie obronnej, co stanowi zasadniczą różnicę między terenami zdobytymi w drodze agresji i w drodze wojny obronnej. Izrael nie wysiedlił i nie miał zamiaru wysiedlać arabskiej ludności z Judei i Samarii w sposób w jaki wysiedlono na przykład ludność niemiecką z Ziem Odzyskanych. Poszukując jakiegoś racjonalnego rozwiązania, Izrael zgodził się na podpisanie Porozumień z Oslo (które nie są traktatem, a które miały dopiero do traktatu prowadzić). Te porozumienia podpisane przez stronę palestyńską zakładały, że granica zostanie uzgodniona w drodze negocjacji, przy czym obszar C. został pod pełną izraelską kontrolą z założeniem, że jest to obszar sporny, do którego Izrael zgłasza swoje roszczenia. Osadnictwo izraelskie na tym obszarze nie narusza ani konwencji genewskiej, ani żadnej innej. Stąd twierdzenia, że jest to „zbrodnia wojenna” są raczej inwektywami niż ekspertyzą prawną.

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1089 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Hillary Clinton nazwała to „palestyńskim znęcaniem się nad dziećmi”   Flatow   2022-08-14
Jak media “równoważąc” próbują ukryć prawdę     2022-08-12
Antysemicki „śledczy” Rady Praw Człowieka ONZ mówi głośno to, co przemilczane   Tobin   2022-08-11
Gaza: Ci co zawsze, potępiają Izrael   Kemp   2022-08-08
Komisja Śledcza twierdzi, że podstawą prawną istnienia Izraela jest Rezolucja 181 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To nie jest prawdą. (Ale kłamią, bo są przeciwko Izraelowi)     2022-08-06
Pierwsza połowa 2022 r.: arabscy terroryści dokonali ponad 3700 ataków na Izraelczyków   Savir   2022-08-05
Mohammed El-Kurd, reporter narodu  “Palestyny”   Fitzgerald   2022-08-01
Film “Pamiętaj Bagdad” (2017)   Julius   2022-07-30
Anne Frank zdradzona raz jeszcze   Collier   2022-07-28
Palestyńskie kłamstwa (zbudowane na żydowskiej krwi)   Collier   2022-07-26
Czy Palestyńczycy zamierzają pozwać Ligę Narodów lub ONZ do sądu?   Hirsch   2022-07-25
Świadoma ślepota Europy w sprawie palestyńskiej   Blum   2022-07-22
Narastająca obsesja antysemitów   Collier   2022-07-21
Model ajatollahów dla świata   Taheri   2022-07-19
Przesłanie Autonomii Palestyńskiej do dzieci: „Palestyna należy do Palestyńczyków od rzeki do morza”   Zilberdik   2022-07-15
“Rozwiązanie w postaci dwóch państw”, w celu zniszczenia Izraela   Toameh   2022-07-13
Nazistowskie korzenie islamistycznej nienawiści   Herf   2022-07-12
Dlaczego Izrael nie powinien rozmawiać z AP   Rosenthal   2022-07-11
Turcja: Dżihad przeciwko Cyprowi   Bulut   2022-07-09
PA świętuje „polityczne zwycięstwo” nad UE   Marcus   2022-07-08
Komisja śledcza ONZ o “Okupowanych terytoriach palestyńskich” działa jak inkwizycja   Bayefsky   2022-07-04
Irański plan udaremnienia izraelsko-arabskiej normalizacji stosunków oraz dalszego rozszerzania rewolucji   Toameh   2022-07-03
Co kryje się za kłamstwem o izraelskim ‘apartheidzie’   Collier   2022-07-02
Analiza najnowszej propagandowej publikacji ONZ   Litman   2022-06-26
Izrael musi wydalić tego dyplomatę UE   Marcus   2022-06-21
Kwestia żydowska w wielkim świecie   Koraszewski   2022-06-11
Iran nie czeka na broń jądrową, by zdestabilizować Bliski Wschód   Toameh   2022-06-10
Turcja, terroryści i NATO   Bulut   2022-06-07
David Rovics o Dżanin 2002   Landes   2022-06-02
CNN znajduje swoich “tańczących Izraelczyków”   Collier   2022-05-31
Jeden majowy dzień — w Jerozolimie i Nowym Jorku   Chesler   2022-05-26
Krew Shireen abu Akleh jest na rękach Palestyńczyków   Rosenthal   2022-05-21
Nie da się rozwiązać problemu antysemityzmu ONZ przez ignorowanie go   Tobin   2022-05-18
Rosja i Chiny: najgorszy moment w historii   Chang   2022-05-12
Putin, Hitler i historii kobyła   Koraszewski   2022-05-11
Izrael: najczystszy kraj świata   Bard   2022-05-11
Palestyński kult śmierci – uwielbienie mordowania Żydów   Collier   2022-05-10
Iran mówi otwarcie – i powinniśmy uważnie słuchać     2022-05-08
Wspaniała wiadomość na Jom HaSzoah! Nie ma antysemitów!     2022-05-07
Czy umiemy wyobrazić sobie świat bez Izraela?   Tobin   2022-05-06
Allah sprowadził Żydów do Palestyny, żebyśmy mogli ich wykończyć     2022-05-04
Ramadan kończy się z hukiem   Blum   2022-05-02
Oni wszyscy mają krew na rękach   Collier   2022-04-21
W XXI wieku antysyjonizm znaczy antysemityzm   Tobin   2022-04-20
Jak USA utrwalają palestyńską przemoc   Blum   2022-04-19
Palestyńczycy popierają mordowanie przypadkowych Żydów     2022-04-18
Szaleństwa głębokiej wiary   Fitzgerald   2022-04-13
Intifada z okazji ramadanu?   Blum   2022-04-09
Nie nagradzajcie Palestyńczyków za nową falę terroru   Tobin   2022-04-05
Większość “Palestyńczyków” głosowałaby dziś na Hamas   Greenfield   2022-04-02
Dlaczego Stany Zjednoczone nadal płacą za antysemicką farsę w ONZ?   Tobin   2022-04-01
AP zachęcała do zamachu terrorystycznego w Beer Szewie… i nagrodzi go   Marcus   2022-03-29
Śpiew i taniec o “apartheidzie”: Infantylna @Amnesty jest obecnie taka sama jak inne antyizraelskie grupy     2022-03-22
Reportaż rosyjskiej telewizji o syryjskich żołnierzach zgłaszających się na ochotnika do walki wraz z Rosją przeciwko Ukrainie     2022-03-17
Obywatele właściwie poinformowani   Koraszewski   2022-03-16
Kłamstwo o dłuższej i silniejszej umowie z Iranem   Bard   2022-03-11
Biden rozbija złudzenia Izraela   Glick   2022-03-10
Electronic Intifada w pełni popiera Putina   Collier   2022-03-07
Propagandowy front Władimira Putina   Koraszewski   2022-03-07
Rosja: Iran jest naszym sojusznikiem, uczestniczymy w rozwijaniu jego projektu nuklearnego     2022-03-03
Chiny: To USA są winne ukraińskiego konfliktu     2022-03-02
„Apartheid” jest nową „okupacją” – terminem używanym w czysto propagandowych celach     2022-02-28
Czy Putin będzie strzelał do zakładników?   Rosenthal   2022-02-28
Lepszy kontrakt za pochwałę terroryzmu   Fitzgerald   2022-02-23
Nękanie w Judei i Samarii musi się zakończyć – ale kto nęka kogo?   Oz   2022-02-20
Nie ugłaskuj krokodyla “przebudzenia”     2022-02-18
Toksyczna szczodrość. Jak Europejczycy używają izraelskich NGO do destabilizowania Izraela   Altabef   2022-02-15
Losowy przykład nieuczciwości raportu Amnesty International     2022-02-14
Strategia Autonomii Palestyńskiej używania dzieci-żołnierzy przeciwko Izraelowi   Marcus   2022-02-13
Co naprawdę oznacza wspieranie „palestyńskiego pojednania”?   i Itamar Marcus   2022-02-12
Saudyjski dziennikarz o zerwaniu związków z Palestyńczykami   Fitzgerald   2022-02-11
Groza ujawnienia proizraelskiego stanowiska   Goska   2022-02-09
Neonazistowska fascynacja salafickim dżihadem   Wójcik   2022-02-08
Antysemici wszystkich krajów łączcie się   Koraszewski   2022-02-07
Palestyńscy najemnicy Iranu: Dżihad przeciw Izraelowi i Ameryce   Toameh   2022-02-06
Kościół, który promuje antysemityzm   Tobin   2022-02-04
Grupy terrorystyczne kochają Amnesty International, jako że kieruje się planami zniszczenia Izraela naszkicowanymi w Durban     2022-02-03
Amnesty wymyśla kolejną definicję apartheidu – tylko dla Izraela     2022-02-02
Wojna przeciwko Żydom prowadzona przez grupy “obrony praw człowieka”: @Amnesty, @HRW i @BTselem     2022-02-01
Powrót „Protokołów mędrców Syjonu”   Rosenthal   2022-01-31
„Guardian” wynalazł nowe antyizraelskie oszczerstwo: „Sportswashing”   Levick   2022-01-30
Pamiętajcie Dajr Jasin!   Troy   2022-01-29
Wikipedia morduje historię     2022-01-25
Associated Press zamienia palestyński wypadek drogowy w podżeganie przeciwko Izraelowi   Fitzgerald   2022-01-23
Wędrówka idei na Bliskim Wschodzie   Mansour   2022-01-22
Neonaziści dążą do wykucia braterskiej więzi z dżihadystami   Stalinsky   2022-01-19
Kiedy atakowani są Żydzi, przedstawiciele władz boją się powiedzieć “antysemityzm”   Frantzman   2022-01-17
Sowieckie kłamstwo o izraelskim apartheidzie   Kemp   2022-01-14
„Nieistotne religijne idee”? Nie, każdy terroryzm jest oparty na głębokiej wierze, niezależnie od tego, czy jest religijny, polityczny, społeczny czy inny – część I   M. Reiter   2022-01-13
Litania nieszczęść Hassana Nasrallaha   Fitzgerald   2022-01-13
Palestyńczycy: Jesteśmy dumni z naszych terrorystów   Tawil   2022-01-11
Życie w epoce kamienia   Rosenthal   2022-01-09
The Yellow Spot: szczegółowa relacja z tamtych czasów o nazistowskim prześladowaniu Żydów w latach 1933-1935 brzmi bardzo podobnie do dzisiejszego antysemityzmu     2022-01-08
Co stałoby się z Arabami podczas nuklearnego uderzenia na Izrael i dlaczego nikogo to nie obchodzi?     2022-01-07
Z Facebooka egipskiego dysydenta   Mansour   2022-01-04
Co naprawdę zdarzyło się z milionem Żydów w krajach arabskich?   Collier   2022-01-03
Palestyńska szkoła terroryzmu   Tawil   2022-01-02
ONZ wypowiada wojnę Izraelowi   Rosenthal   2021-12-31
Unicestwienie Izraela najwyższym ideałem Iranu     2021-12-27
Według sondażu 93% palestyńskich Arabów w Jerozolimie woli rządy izraelskie od palestyńskich   Fitzgerald   2021-12-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk