Prawda

Niedziela, 5 lipca 2020 - 02:01

« Poprzedni Następny »


Skąd pochodzą pieniądze na trwające dziesięciolecia nieszczęście pod nazwą UNRWA?


Frimet i Arnold Roth 2016-06-11

Mały chłopiec w szkole UNRWA w Jerozolimie i nauka jaką otrzymuje dzięki budżetowi liczącemu miliard dolarów od krajów zachodnich Kliknij tutaj, żeby przejść do filmu z polskimi napisami Tekst na ekranie: „Zostanę zamachowcem-samobójcą. Wszystko zrobię dla Al-Aksa”

Mały chłopiec w szkole UNRWA w Jerozolimie i nauka jaką otrzymuje dzięki budżetowi liczącemu miliard dolarów od krajów zachodnich Kliknij tutaj, żeby przejść do filmu z polskimi napisami

Tekst na ekranie: „Zostanę zamachowcem-samobójcą. Wszystko zrobię dla Al-Aksa”UNRWA została stworzona niemal siedemdziesiąt lat temu i wyewoluowała w największe ramię ONZ, zatrudniając ponad 30 tysięcy osób. 

Całe 99% tego niesłychanie rozdętego personelu składa się z lokalnie rekrutowanych Arabów palestyńskich, jak czytamy w Wikipedii

Jak długo płynie potężny strumień gotówki i dyplomatyczne hołubienie, UNWRA nie zwolni tempa rozwoju – ani nie osiągnie żadnego z celów, dla których realizacji została stworzona.

Celem istnienia UNRWA, jak to wyrażono w Rezolucji ONZ A/RES/302 (IV) w 8 grudnia 1949, jest:

pomoc uchodźcom palestyńskim… by zapobiec wśród nich sytuacji głodu i cierpienia oraz by działać na rzecz pokoju i stabilności, i by te konstruktywne kroki zostały podjęte wcześnie z celem zakończenia pomocy międzynarodowej...

W rzeczywistości jednak te cele, zasadniczo krótkoterminowe i tymczasowe, zostały zarzucone dziesięciolecia temu.. 

Ludzie, którzy nie znają historii uchodźctwa Arabów palestyńskich, mogą mieć trudności z uwierzeniem, czego potrzeba, by człowiek zakwalifikował się jako uchodźca palestyński:

Palestyńscy uchodźcy są definiowani jako “osoby, których miejscem zamieszkania była Palestyna w okresie od dnia 1 czerwca 1946 do dnia 15 maja 1948 i które straciły dom i środki utrzymania w wyniku konfliktu 1948 r.” [UNRWA's website]

Tak. Jeśli mieszkałeś tam przez 23 miesiące, masz prawo do pomocy od UNRWA (emerytury, zasiłku, żywności, ubrania, podstawowego wyposażenia domu, edukacji, zajęć społecznych, opieki zdrowotnej, schronienia, usług socjalnych) do końca życia i takie samo prawo mają twoje dzieci i ich pra-pra-pra-pra wnukowie do końca świata. 


Mała dziewczynka mówi, czego nauczyła się w szkole UNRWA o powodach prowadzenia wojny przeciwko Żydom przez jej naród [źródło: wideo]Tekst na ekranie: „żeby dowieść, że jesteśmy silniejsi niż Żydzi”

Mała dziewczynka mówi, czego nauczyła się w szkole UNRWA o powodach prowadzenia wojny przeciwko Żydom przez jej naród [źródło: wideo]

Tekst na ekranie: „żeby dowieść, że jesteśmy silniejsi niż Żydzi”ONZ definiuje status uchodźcy palestyńskiego jako coś, co się dziedziczy... na wieczność. 

Czy zaskakuje więc informacja, że liczba Arabów palestyńskich, „uchodźców” eksplodowała przez dziesięciolecia? Jak mogła tego nie robić? I jak rodzina Arabów palestyńskich miałaby kiedykolwiek przyznać, że członek rodziny zmarł lub, że odniósł sukces w życiu?

Według opublikowanych przez UNRWA danych:

W maju 1951 r. UNRWA odziedziczyła listę 950 tysięcy osób od agend będących jej poprzednikami. Przez pierwsze cztery miesiące swojego działania UNRWA zredukowała te listę do 860 tysięcy osób w oparciu o skrupulatny spis i identyfikowanie fałszywych roszczeń.

Po pomnożeniu się niemal sześciokrotnie przez tych ponad sześć dziesięcioleci działania na rzecz "pokoju i stabilności" i otrzymywania pełnego finansowania od innych, czy ktokolwiek wyobraża sobie, że liczba beneficjentów zmniejszy się? Kiedykolwiek? Nie ulega żadnej wątpliwości, że będzie nadal rozrastać się i  - jeśli UNRWA nie zostanie zatrzymana siłą – rozrastać się będą także problemy, które ona tworzy.

Niemniej według całkowicie rozsądnego poglądu UNRWA odniosła sukces. Znaczna większość tych uchodźców palestyńsko-arabskich żyje dzisiaj w domach niezwiązanych z obozami uchodźców, mieszka w jednym z dwóch palestyńsko-arabskich państewek – jednym z bazą w Ramallah i drugim w Gazie – pod kontrolą Arabów palestyńskich, lub ma obywatelstwo rozmaitych krajów. 

Jeśli śledziliście ten skandal przez lata, nie ma potrzeby mówić wam, że UNRWA i jej kibice nie uważają tego za sukces. Ani za rzeczywistość. Inwestują mnóstwo energii w nieustanne przeformułowywanie katastrofy, a więc wszystko jest o bezdomnych uchodźcach bez nadziei, całkowicie zależnych od dobroczynności, z nieskończoną tęsknotą za utraconą ojczyzną (tą, która dla wielu z nich służyła za ojczyznę przez 23 miesiące) i zawsze, absolutnie zawsze potrzebujących więcej gotówki.   

Zanotujmy teraz, że UNRWA nie jest jedyną agencją dla uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych. UNHCR, Urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, zajmuje się wszystkimi uchodźcami na świecie poza tymi, którzy podlegają UNRWA. Jest wielokrotnie więcej uchodźców, którym pomaga UNHCR niż Arabów palestyńskich, którym pomaga UNRWA. Niemniej UNHCR, która ma bez porównania więcej pracy, ma personel stanowiący zaledwie jedną trzecią personelu UNRWA:

Pod koniec 2015 r. zatrudnialiśmy ponad 9,7 tysiąca ludzi. Około 89 procent naszego personelu pracuje w terenie. Działamy w 126 krajach z personelem ulokowanym w biurach regionalnych i krajowych oraz biurach terenowych. Nasz personel pracuje ciężko, by pomóc uchodźcom, specjalizując się w szeregu dyscyplin, włącznie z ochroną prawną, administracją, usługami społecznymi, sprawami publicznymi i opieki zdrowotnej. [UNHCR Figures at a Glance]


Katarczycy i ich gotówka [Źródło: Arabian Business, Marzec 2015]
Katarczycy i ich gotówka [Źródło: Arabian Business, Marzec 2015]

 

I popatrzmy na statystyki: "UNHCR ma jednego członka personelu na każde 5500 uchodźców i inne osoby wymagające troski. UNRWA ma jednego członka personelu na każde 182 osoby zarejestrowane przez UNRWA." [Źródło, Marzec 2015]

A więc, skoro ONZ ma dwie paralelne, ale zupełnie odrębne agencje dla uchodźców z całkowicie różnym przydziałem zasobów na głowę (w sposób oczywisty faworyzującym UNRWA), kto płaci za tę agencję, która zajmuje się Arabami palestyńskimi? Może nieprzyzwoicie bogaci arabscy potentaci naftowi? Albo może Katarczycy, którzy będą gościć 2022 FIFA World Cup i wydają, jak o tym pół roku temu doniósł “Guardian” 200 000 000000 na stadiony futbolowe i inne rzeczy niezbędne? 

Nic z tych rzeczy. 

Niedawno ["04-Jun-15: Exploding for decades: UNRWA needs more, more, more"] opublikowaliśmy tabelę głównych darczyńców dla UNRWA według datków z 2013 r. [źródło], wyjaśniając, że finansowanie jest w wiecznym kryzysie. Tabela zawierała 20 największych ofiarodawców tego roku dla UNRWA i pokazywała, że ofiarodawcy arabscy wśród 20 największych, dali 16,1% łącznej sumy.

Tabela ofiarodawców dla UNRWA za 2012 r. [tutaj] pokazywała Arabię Saudyjską jako jedynego darczyńcę arabskiego

A dane wcześniejsze, za rok 2010 [tutaj] nie pokazały ani jednego arabskiego darczyńcy wśród 20 największych i to po ponad sześćdziesięciu latach działalności UNRWA.

Czy widać tu wzór?

Przyjrzeliśmy się bliżej datkom na UNRWA w 2015 r. podanym w oficjalnej publikacji UNRWA [tutaj]. Dane są podane do ostatniego dnia 2015 r. Kilka ważnych punktów:

  • Totalna, obiecana suma (nie ta otrzymana – tej jeszcze nie znają) wynosi 1,2 miliarda dolarów. 
  • Z tego wszyscy darczyńcy arabscy – kraje, książęta, szejkowie, potentaci naftowi, banki – razem wzięci dostarczyli 13,4% całości. 
  • Wynika z tego, że nie-arabscy darczyńcy dostarczają 86,6% budżetu – a i to zanim zagłębiamy się w brudną sprawę krajów, które zobowiązują się, ale nie płacą.
  • Bez porównania największy ciężar ponoszą Stany Zjednoczone: 26,8% programowego budżetu UNRWA i  37,0% nieprogramowego budżetu UNWRA. (Nieprogramowy budżet jest tytułem danym mieszance składników: Projekty; Syria Appeal; Gaza Recovery & Reconstruction; Emergency Appeal (oPt); Nahr el-Bared Palestine Refugee Camp Relief and Reconstruction.)

Tutaj jest nasza lista głównych pomagierów UNRWA oparta na statystyce z grudnia 2015:


Przygotowaliśmy tę tabelę, biorąc dane opublikowane przez UNRWA i dokonując podstawowych interpretacji statystycznych
Przygotowaliśmy tę tabelę, biorąc dane opublikowane przez UNRWA i dokonując podstawowych interpretacji statystycznych

Ofiarodawcy arabscy dali około 13,5% zarówno wśród 20 największych, jak i na bazie pełnej listy dawców. Jest to znaczny spadek w stosunku do danych z 2013 r.


Kolejne dziecko wyjaśnia, czego nauczyło się w szkole UNRWA<br />  w Jerozolimie [Kliknij, żeby zobaczyć film]Tekst na ekranie: „Popieram dźganie nożami.”

Kolejne dziecko wyjaśnia, czego nauczyło się w szkole UNRWA
 w Jerozolimie [Kliknij, żeby zobaczyć film]

Tekst na ekranie: „Popieram dźganie nożami.”Uważamy, że film wideo, jaki zamieściliśmy w innym naszym poście ["30-May-16: Listen to the children to understand who is weaponizing them and how [Video]" wyprodukowany przez The Center for Near East Policy Research – kilka dni temu daje dobre zrozumienie, co otrzymują ofiarodawcy na UNRWA za swoje datki – w kategoriach biznesowych zwrotu inwestycji.  

Choć ten film trwa niespełna dziesięć minut, zamienia powyższą sztywną prozę  - i dane statystyczne –w bardzo niewygodną rzeczywistość.


Daje także twarze i głosy setkom tysięcy dziecięcych ofiar przerażającej UNRWA, przechwalającej się agencji Narodów Zjednoczonych z historią niszczenia życia, jak wyjaśniliśmy tutaj w zeszłym tygodniu: "30-May-16: Barbarism, bigotry and blood-lust: What a UN-provided education delivers". To jest katastrofa humanitarna, której zbyt wielu wybitnych polityków i dyplomatów woli nie rozumieć lub nie widzieć. 


Poniżej podajemy linki do opisu niektórych koszmarnych rzeczy, za które odpowiada UNRWA, a które nieustannie nas niepokoją:


Who-pays-for-ongoing-decades of terror

This Ongoing War, 5 czerwca 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Frimet i Arnold Roth

Rodzice zamordowanej przez terrorystów z Hamsu 15-letniej Malki Roth. Ich córka została zamordowana 9 sierpnia 2001 roku podczas zamachu na restaurację  Sbarro.  W zamachu zamobójczym zginęło wówczas 15 cywilów, w tym 7 dzieci, 130 osób zostało rannych.

Frimet i Arnold Roth od wielu lat prowadzą stronę internetową This Ongoing War

Państwo Frimet i Arnold Roth założyli również fundację imienia swojej córki. Fundacja ta zajmuje się pomocą dla dzieci żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 774 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10
Iran strzela do protestujących, Europa spiskuje, by wzbogacić morderców   Tobin   2019-12-05
Inwersja antysemityzmu     2019-12-03
Trzeba zakończyć prześladowania ludzi przez radykałów   Franklin   2019-11-29
Były terrorysta wypomina Warren i Sandersowi popieranie palestyńskich terrorystów.   Greenfield   2019-11-25
Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści   Tobin   2019-11-21
Prawdziwa twarz sprawy palestyńskiej   Collier   2019-11-20
Palestynizm i zasada ”przede wszystkim zaszkodzić”   Rosenthal   2019-11-16
Prawo do samoobrony dla wszystkich poza Izraelem   Tobin   2019-11-15
Jestem imigrantem z Indii. Zaczepiono mnie w Bonn w Niemczech, bo wzięto mnie za Żyda.   Uniyal   2019-11-13
Czego boją się palestyńscy przywódcy?   Toameh   2019-11-12
UE popiera Iran – czołowego kata dzieci na świecie   Rafizadeh   2019-11-06
Otwartość ONZ na turecki plan dla północnej Syrii, podczas gdy 300 tysięcy Kurdów musi uciekać   Frantzman   2019-11-04
Dlaczego Hamas popiera wojnę Erdogana   Toameh   2019-10-31
Terroryści wzywają do zabijania Żydów – z siedziby ONZ w Gazie   Tawil   2019-10-29
Zapowiedź wielkiej wojny?   Koraszewski   2019-10-28
Nowi „baszybuzucy” Turcji: Wolna Armia Syrii   Bekdil   2019-10-27
"Antynormalizacja" z Izraelem: prawdziwy cel   Tawil   2019-10-24
Dwa oblicza antysemityzmu   Yemini   2019-10-22
Co przyjaciele Iranu robią w Gazie   Toameh   2019-10-20
Jak Erdogan planował tę czystkę etniczną   Lowe   2019-10-17
Solidarność z Palestyńczykami – obsesyjna odskocznia do antysemityzmu   Collier   2019-10-04
Zamienione w broń palestyńskie dzieci   Roth   2019-09-28
Chrześcijanie masakrowani, media odwracają wzrok   Meotti   2019-09-27
Szminkowanie trupa z Oslo   Koraszewski   2019-09-21
Boko Haram: krwawy terror, końca nie widać   Bulut   2019-09-18
Dorastaliśmy nienawidząc i przeklinając Żydów   Koraszewski   2019-09-15
Iran jest gotowy do ”wymazania syjonistycznego reżimu z mapy”   Rafizadeh   2019-09-14
Ewoluująca ideologia białej supremacji i jej protagoniści   i Yigal Carmon   2019-09-13
Wojna, pokój, podżegacze i podżegani   Koraszewski   2019-09-12

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk