Prawda

Niedziela, 24 października 2021 - 17:14

« Poprzedni Następny »


Skąd pochodzą pieniądze na trwające dziesięciolecia nieszczęście pod nazwą UNRWA?


Frimet i Arnold Roth 2016-06-11

Mały chłopiec w szkole UNRWA w Jerozolimie i nauka jaką otrzymuje dzięki budżetowi liczącemu miliard dolarów od krajów zachodnich Kliknij tutaj, żeby przejść do filmu z polskimi napisami Tekst na ekranie: „Zostanę zamachowcem-samobójcą. Wszystko zrobię dla Al-Aksa”

Mały chłopiec w szkole UNRWA w Jerozolimie i nauka jaką otrzymuje dzięki budżetowi liczącemu miliard dolarów od krajów zachodnich Kliknij tutaj, żeby przejść do filmu z polskimi napisami

Tekst na ekranie: „Zostanę zamachowcem-samobójcą. Wszystko zrobię dla Al-Aksa”UNRWA została stworzona niemal siedemdziesiąt lat temu i wyewoluowała w największe ramię ONZ, zatrudniając ponad 30 tysięcy osób. 

Całe 99% tego niesłychanie rozdętego personelu składa się z lokalnie rekrutowanych Arabów palestyńskich, jak czytamy w Wikipedii

Jak długo płynie potężny strumień gotówki i dyplomatyczne hołubienie, UNWRA nie zwolni tempa rozwoju – ani nie osiągnie żadnego z celów, dla których realizacji została stworzona.

Celem istnienia UNRWA, jak to wyrażono w Rezolucji ONZ A/RES/302 (IV) w 8 grudnia 1949, jest:

pomoc uchodźcom palestyńskim… by zapobiec wśród nich sytuacji głodu i cierpienia oraz by działać na rzecz pokoju i stabilności, i by te konstruktywne kroki zostały podjęte wcześnie z celem zakończenia pomocy międzynarodowej...

W rzeczywistości jednak te cele, zasadniczo krótkoterminowe i tymczasowe, zostały zarzucone dziesięciolecia temu.. 

Ludzie, którzy nie znają historii uchodźctwa Arabów palestyńskich, mogą mieć trudności z uwierzeniem, czego potrzeba, by człowiek zakwalifikował się jako uchodźca palestyński:

Palestyńscy uchodźcy są definiowani jako “osoby, których miejscem zamieszkania była Palestyna w okresie od dnia 1 czerwca 1946 do dnia 15 maja 1948 i które straciły dom i środki utrzymania w wyniku konfliktu 1948 r.” [UNRWA's website]

Tak. Jeśli mieszkałeś tam przez 23 miesiące, masz prawo do pomocy od UNRWA (emerytury, zasiłku, żywności, ubrania, podstawowego wyposażenia domu, edukacji, zajęć społecznych, opieki zdrowotnej, schronienia, usług socjalnych) do końca życia i takie samo prawo mają twoje dzieci i ich pra-pra-pra-pra wnukowie do końca świata. 


Mała dziewczynka mówi, czego nauczyła się w szkole UNRWA o powodach prowadzenia wojny przeciwko Żydom przez jej naród [źródło: wideo]Tekst na ekranie: „żeby dowieść, że jesteśmy silniejsi niż Żydzi”

Mała dziewczynka mówi, czego nauczyła się w szkole UNRWA o powodach prowadzenia wojny przeciwko Żydom przez jej naród [źródło: wideo]

Tekst na ekranie: „żeby dowieść, że jesteśmy silniejsi niż Żydzi”ONZ definiuje status uchodźcy palestyńskiego jako coś, co się dziedziczy... na wieczność. 

Czy zaskakuje więc informacja, że liczba Arabów palestyńskich, „uchodźców” eksplodowała przez dziesięciolecia? Jak mogła tego nie robić? I jak rodzina Arabów palestyńskich miałaby kiedykolwiek przyznać, że członek rodziny zmarł lub, że odniósł sukces w życiu?

Według opublikowanych przez UNRWA danych:

W maju 1951 r. UNRWA odziedziczyła listę 950 tysięcy osób od agend będących jej poprzednikami. Przez pierwsze cztery miesiące swojego działania UNRWA zredukowała te listę do 860 tysięcy osób w oparciu o skrupulatny spis i identyfikowanie fałszywych roszczeń.

Po pomnożeniu się niemal sześciokrotnie przez tych ponad sześć dziesięcioleci działania na rzecz "pokoju i stabilności" i otrzymywania pełnego finansowania od innych, czy ktokolwiek wyobraża sobie, że liczba beneficjentów zmniejszy się? Kiedykolwiek? Nie ulega żadnej wątpliwości, że będzie nadal rozrastać się i  - jeśli UNRWA nie zostanie zatrzymana siłą – rozrastać się będą także problemy, które ona tworzy.

Niemniej według całkowicie rozsądnego poglądu UNRWA odniosła sukces. Znaczna większość tych uchodźców palestyńsko-arabskich żyje dzisiaj w domach niezwiązanych z obozami uchodźców, mieszka w jednym z dwóch palestyńsko-arabskich państewek – jednym z bazą w Ramallah i drugim w Gazie – pod kontrolą Arabów palestyńskich, lub ma obywatelstwo rozmaitych krajów. 

Jeśli śledziliście ten skandal przez lata, nie ma potrzeby mówić wam, że UNRWA i jej kibice nie uważają tego za sukces. Ani za rzeczywistość. Inwestują mnóstwo energii w nieustanne przeformułowywanie katastrofy, a więc wszystko jest o bezdomnych uchodźcach bez nadziei, całkowicie zależnych od dobroczynności, z nieskończoną tęsknotą za utraconą ojczyzną (tą, która dla wielu z nich służyła za ojczyznę przez 23 miesiące) i zawsze, absolutnie zawsze potrzebujących więcej gotówki.   

Zanotujmy teraz, że UNRWA nie jest jedyną agencją dla uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych. UNHCR, Urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, zajmuje się wszystkimi uchodźcami na świecie poza tymi, którzy podlegają UNRWA. Jest wielokrotnie więcej uchodźców, którym pomaga UNHCR niż Arabów palestyńskich, którym pomaga UNRWA. Niemniej UNHCR, która ma bez porównania więcej pracy, ma personel stanowiący zaledwie jedną trzecią personelu UNRWA:

Pod koniec 2015 r. zatrudnialiśmy ponad 9,7 tysiąca ludzi. Około 89 procent naszego personelu pracuje w terenie. Działamy w 126 krajach z personelem ulokowanym w biurach regionalnych i krajowych oraz biurach terenowych. Nasz personel pracuje ciężko, by pomóc uchodźcom, specjalizując się w szeregu dyscyplin, włącznie z ochroną prawną, administracją, usługami społecznymi, sprawami publicznymi i opieki zdrowotnej. [UNHCR Figures at a Glance]


Katarczycy i ich gotówka [Źródło: Arabian Business, Marzec 2015]
Katarczycy i ich gotówka [Źródło: Arabian Business, Marzec 2015]

 

I popatrzmy na statystyki: "UNHCR ma jednego członka personelu na każde 5500 uchodźców i inne osoby wymagające troski. UNRWA ma jednego członka personelu na każde 182 osoby zarejestrowane przez UNRWA." [Źródło, Marzec 2015]

A więc, skoro ONZ ma dwie paralelne, ale zupełnie odrębne agencje dla uchodźców z całkowicie różnym przydziałem zasobów na głowę (w sposób oczywisty faworyzującym UNRWA), kto płaci za tę agencję, która zajmuje się Arabami palestyńskimi? Może nieprzyzwoicie bogaci arabscy potentaci naftowi? Albo może Katarczycy, którzy będą gościć 2022 FIFA World Cup i wydają, jak o tym pół roku temu doniósł “Guardian” 200 000 000000 na stadiony futbolowe i inne rzeczy niezbędne? 

Nic z tych rzeczy. 

Niedawno ["04-Jun-15: Exploding for decades: UNRWA needs more, more, more"] opublikowaliśmy tabelę głównych darczyńców dla UNRWA według datków z 2013 r. [źródło], wyjaśniając, że finansowanie jest w wiecznym kryzysie. Tabela zawierała 20 największych ofiarodawców tego roku dla UNRWA i pokazywała, że ofiarodawcy arabscy wśród 20 największych, dali 16,1% łącznej sumy.

Tabela ofiarodawców dla UNRWA za 2012 r. [tutaj] pokazywała Arabię Saudyjską jako jedynego darczyńcę arabskiego

A dane wcześniejsze, za rok 2010 [tutaj] nie pokazały ani jednego arabskiego darczyńcy wśród 20 największych i to po ponad sześćdziesięciu latach działalności UNRWA.

Czy widać tu wzór?

Przyjrzeliśmy się bliżej datkom na UNRWA w 2015 r. podanym w oficjalnej publikacji UNRWA [tutaj]. Dane są podane do ostatniego dnia 2015 r. Kilka ważnych punktów:

  • Totalna, obiecana suma (nie ta otrzymana – tej jeszcze nie znają) wynosi 1,2 miliarda dolarów. 
  • Z tego wszyscy darczyńcy arabscy – kraje, książęta, szejkowie, potentaci naftowi, banki – razem wzięci dostarczyli 13,4% całości. 
  • Wynika z tego, że nie-arabscy darczyńcy dostarczają 86,6% budżetu – a i to zanim zagłębiamy się w brudną sprawę krajów, które zobowiązują się, ale nie płacą.
  • Bez porównania największy ciężar ponoszą Stany Zjednoczone: 26,8% programowego budżetu UNRWA i  37,0% nieprogramowego budżetu UNWRA. (Nieprogramowy budżet jest tytułem danym mieszance składników: Projekty; Syria Appeal; Gaza Recovery & Reconstruction; Emergency Appeal (oPt); Nahr el-Bared Palestine Refugee Camp Relief and Reconstruction.)

Tutaj jest nasza lista głównych pomagierów UNRWA oparta na statystyce z grudnia 2015:


Przygotowaliśmy tę tabelę, biorąc dane opublikowane przez UNRWA i dokonując podstawowych interpretacji statystycznych
Przygotowaliśmy tę tabelę, biorąc dane opublikowane przez UNRWA i dokonując podstawowych interpretacji statystycznych

Ofiarodawcy arabscy dali około 13,5% zarówno wśród 20 największych, jak i na bazie pełnej listy dawców. Jest to znaczny spadek w stosunku do danych z 2013 r.


Kolejne dziecko wyjaśnia, czego nauczyło się w szkole UNRWA<br />  w Jerozolimie [Kliknij, żeby zobaczyć film]Tekst na ekranie: „Popieram dźganie nożami.”

Kolejne dziecko wyjaśnia, czego nauczyło się w szkole UNRWA
 w Jerozolimie [Kliknij, żeby zobaczyć film]

Tekst na ekranie: „Popieram dźganie nożami.”Uważamy, że film wideo, jaki zamieściliśmy w innym naszym poście ["30-May-16: Listen to the children to understand who is weaponizing them and how [Video]" wyprodukowany przez The Center for Near East Policy Research – kilka dni temu daje dobre zrozumienie, co otrzymują ofiarodawcy na UNRWA za swoje datki – w kategoriach biznesowych zwrotu inwestycji.  

Choć ten film trwa niespełna dziesięć minut, zamienia powyższą sztywną prozę  - i dane statystyczne –w bardzo niewygodną rzeczywistość.


Daje także twarze i głosy setkom tysięcy dziecięcych ofiar przerażającej UNRWA, przechwalającej się agencji Narodów Zjednoczonych z historią niszczenia życia, jak wyjaśniliśmy tutaj w zeszłym tygodniu: "30-May-16: Barbarism, bigotry and blood-lust: What a UN-provided education delivers". To jest katastrofa humanitarna, której zbyt wielu wybitnych polityków i dyplomatów woli nie rozumieć lub nie widzieć. 


Poniżej podajemy linki do opisu niektórych koszmarnych rzeczy, za które odpowiada UNRWA, a które nieustannie nas niepokoją:


Who-pays-for-ongoing-decades of terror

This Ongoing War, 5 czerwca 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Frimet i Arnold Roth

Rodzice zamordowanej przez terrorystów z Hamsu 15-letniej Malki Roth. Ich córka została zamordowana 9 sierpnia 2001 roku podczas zamachu na restaurację  Sbarro.  W zamachu zamobójczym zginęło wówczas 15 cywilów, w tym 7 dzieci, 130 osób zostało rannych.

Frimet i Arnold Roth od wielu lat prowadzą stronę internetową This Ongoing War

Państwo Frimet i Arnold Roth założyli również fundację imienia swojej córki. Fundacja ta zajmuje się pomocą dla dzieci żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 964 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25
Nowe furie najstarszej nienawiści   Savodnik   2021-05-24
Trąby i silniki czołgów: punkt zwrotny w Gazie?   Kemp   2021-05-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk