Prawda

Poniedziałek, 23 maja 2022 - 05:24

« Poprzedni Następny »


Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju


Maurice Hirsch 2021-10-05

Mahmoud Abbas - nazwany przez papieża \
Mahmoud Abbas - nazwany przez papieża "aniołem pokoju".

Nie trzeba patrzeć dalej niż na niedawne przemówienie przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej, Mahmouda Abbasa, żeby zrozumieć, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju. Nazywanie stworzenia państwa Izrael “katastrofą”, fałszowanie historii, odrzucanie krytyki płacenia przez AP nagród za terror i wygłaszanie jawnych kłamstw to tylko kilka punktów z jego przemówienia.


Oto szybki przegląd:


Stworzenie Izraela było “katastrofą”


Abbas rozpoczął swoje przemówienie od słów: “W tym roku przypada 73. rocznica Nakby”. Słowo “Nakba”, które znaczy “katastrofa” jest używane w palestyńskiej terminologii do określania powstania Izraela w 1948 roku. Dla Abbasa i dla AP problemem nie są osiedla, jakie Izrael zbudował w Judei i Samarii po 1967 roku i wojnie sześciodniowej, ale samo istnienie Izraela.  


To otwarcie nie przeszkodziło Abbasowi argumentować później w swoim przemówieniu, że istnieje wiele potencjalnych rozwiązań sytuacji, “włącznie z powrotem do rozwiązania opartego na planie podziału z rezolucji 181 (II) przyjętej w 1947 roku”. Abbas, jak się wydaje, zapomniał, że kraje arabskie zdecydowanie odrzuciły rezolucję 181 ONZ – także znaną jako “Plan Podziału” - i zamiast tego zaatakowały i próbowały zbrojnie zniszczyć nowe państwo Izrael, a tym samym utraciły tę opcję.


Abbas odrzucił najbardziej szczodrą ofertę pokoju


Abbas kontynuował śmiałym wyzwaniem:

“Tym, którzy mówią, że nie ma palestyńskiego partnera do pokoju i że my nie ‘tracimy okazji, żeby stracić okazję’ stawiam wyzwanie, by pokazali, że odrzuciliśmy choć jeden raz autentyczną i poważną inicjatywę osiągnięcia pokoju, a zaakceptuję osąd świata w tej sprawie”.

Najwyraźniej Abbas zapomniał wiele poprzednich ofert pokoju składanych przez Izrael, w tym ofertę izraelskiego premiera, Ehuda Olmerta. O tej ofercie palestyński główny negocjator, Saeb Erekat, powiedział:"Słyszałem [byłego izraelskiego premiera] Olmerta, mówiącego, że zaoferował [Abbasowi] 100% terytorium Zachodniego Brzegu. To prawda. Poświadczam to. On [Olmert] przedstawił [Abbasowi] mapę i powiedział: ‘Chcę [by Izrael] wziął 6,5% Zachodniego Brzegu i dam [AP] w zamian 6,5% terytorium 1948 (tj. ziemi w Izraelu)’. [Olmert] powiedział do Abbasa: ‘Obszar Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy przed 4 czerwca 1967 roku wynosił 6235 km kwadratowe. Erekat powiedział, że jest 50 km2 ziemi niczyjej w Jerozolimie i Latrun. Podzielimy je między nas, a więc terytorium będzie wynosić 6260 km2’. [Powiedziałem do Abbasa:] ‘Olmert chce dać ci 20 km2 więcej, żebyś mógł powiedzieć [Palestyńczykom]: Dostałem więcej niż terytoria 1967 roku’. W sprawie Jerozolimy  [Olmert powiedział]: ‘Co jest arabskie jest arabskie, a co jest żydowskie jest żydowskie i będziemy trzymali otwarte miasto’. W sprawie uchodźców [Olmert] oferował mu [Abbasowi] 150 tysięcy uchodźców... [Olmert] powiedział: ‘Prawo powrotu uchodźców do państwa Palestyny jest waszym prawem. Ale jeśli chodzi o Izrael, zaakceptujemy 150 tysięcy uchodźców przez 10 lat. 15 tysięcy [rocznie] przez 10 lat’”.

[Oficjalna telewizja AP, Filozofia wytrwania, 1 grudnia 2018]  

Tak więc, według głównego negocjatora palestyńskiego, Saeba Erekata, Izrael istotnie przedstawił Abbasowi najlepszą możliwą ofertę, niemniej Abbas ją odrzucił.


Izrael musi zgodzić się na zalanie milionami tak zwanych palestyńskich „uchodźców”


Według Abbasa, każde rozwiązanie izraelsko-palestyńskiego konfliktu musi zawierać rozwiązanie dla Palestyńczyków, którzy “zostali wysiedleni ze swojej ziemi i pozbawieni swojej własności”. Według Abbasa, ci “uchodźcy” mają “prawo powrotu do ojczyzny”.


Czyniąc te twierdzenia Abbas pomija szereg zasadniczych faktów.


Po pierwsze, Abbas ignoruje własne wyjaśnienie, dlaczego uciekł on, jego rodzina i wielu arabskich mieszkańców Izraela. Jak Palestinian Media Watch kiedyś pokazał, w wielu wypadkach Arabowie uciekli na rozkaz arabskich armii:

Arabski uchodźca: "Arabskie władza ciągle powtarzały...: 'Odejdźcie... To jest kwestia dziesięciu dni, najwyżej dwóch tygodni i sprowadzimy was z powrotem...' Powiedzieliśmy sobie: ’To jest bardzo długi czas. Dwa tygodnie to za dużo’. Tak myśleliśmy [wtedy]. A teraz minęło 50 lat”.  

[Oficjalna telewizja AP, 7 lipca 2009] 

Sam Abbas wyjaśnił, że jego rodzina uciekła z Safed z własnej inicjatywy, obawiając się, że Żydzi zemszczą się za arabskie masakry Żydów w 1929 roku w Hebronie i Safedzie:

Abbas: "[Arabska] Armia Wybawienia wycofała się z miasta [Safed w 1948 r.], powodując, że [arabska] ludność zaczęła emigrować. W Safedzie, tak samo jak w Hebronie, ludzie bali się, że Żydzi wezmą odwet za [arabską] masakrę w 1929 roku [65 Żydów zamordowano w Hebronie, 18 w Safedzie] ... [W 1948 r.] ludzi ogarnął strach i spowodował, że opuszczali miasto w nieuporządkowany sposób”.

[Oficjalna telewizja AP, 1 stycznia 2013]

Jak pokazał PMW, kiedy Abbas żąda “powrotu” milionów Palestyńczyków, których stopa nigdy nie postała w Izraelu, tym, co rzeczywiście mówi, jest, że Izrael powinien popełnić   narodowe samobójstwo demograficzne i zgodzić się na własne demokratyczne zniszczenie.  


Łamanie Porozumień Pokojowych z Oslo


Chociaż Abbas twierdził, że Palestyńczycy pozostają “oddani wszystkim elementom [Porozumień z Oslo] po dziś dzień”, równocześnie pokazał, że AP łamie te porozumienia i bronił tego.  


Mimo wielu wymagań w Porozumieniach z Oslo, by Palestyńczycy nie dopuszczali do podżegania i propagowania przemocy, Abbas odrzucił międzynarodową krytykę  palestyńskiego programu szkolnego, pytając, dlaczego wymaga się od Palestyńczyków „wyjaśniania i usprawiedliwiania tego, co znajduje się w naszych programach szkolnych, a co odzwierciedla naszą narrację i narodową tożsamość”.


Mimo wielu wymagań w Porozumieniach z Oslo, by Palestyńczycy zapobiegali terrorowi, Abbas usprawiedliwiał politykę nagradzania terroru przez AP, “płaca za mordowanie”. Jako część tego program AP wydaje dziesiątki milionów szekli/dolarów/euro na regularne wypłaty dla uwięzionych terrorystów, zwolnionych terrorystów, rannych terrorystów i rodzin martwych terrorystów, jak PMW pokazuje od 2011 roku. Wśród odbiorców tych wypłat są mordercy, członkowie organizacji międzynarodowo uznanych za terrorystyczne i rodziny zamachowców-samobójców. Podczas gdy międzynarodowa społeczność potępia te wypłaty, Abbas stanął w ONZ, by “uczcić bohaterską postawę więźniów”. Pośrednio potwierdził kontynuację wypłat nagród dla terrorystów, pytając: “Dlaczego mamy wyjaśniać i usprawiedliwiać dostarczanie pomocy rodzinom więźniów i męczenników?”  


Kiedy AP zachęca do terroru i nagradza go, jest to wyraźne i fundamentalne łamanie Porozumień Pokojowych z Oslo. 


Choć Abbas twierdził, że AP jest oddana “zwalczaniu terroryzmu we wszystkich jego postaciach”, równocześnie twierdził, że AP “będzie nadal dążyć do stworzenia niezbędnych warunków do zbudowania rządu jedności”.


Innymi słowy, Abbas dąży do utworzenia palestyńskiego rządu z Hamasem. Hamas jest morderczą organizacją, której celem jest zniszczenie Izraela. W rezultacie swojej działalności terrorystycznej Hamas został uznany za organizację terrorystyczną przez USA, UE, Izrael i innych.  


Gdyby Abbas był naprawdę oddany “zwalczaniu terroryzmu we wszystkich jego postaciach”, jak wymagają Porozumienia z Oslo i jak sam twierdzi, że to robi, AP powinna aresztować i stawiać przed sądem terrorystów z Hamasu, a nie dążyć do utworzenia z nimi rządu.         


Następnie, nie mrugnąwszy okiem, Abbas postawił przed Izraelem ultimatum, dając Izraelowi rok na “rozwiązanie wszystkich kwestii końcowego statusu pod auspicjami międzynarodowego Kwartetu”.


Kwestie “końcowego status” to termin zaczerpnięty z Porozumień z Oslo (Artykuł XVII), który odnosi się do szeregu spraw pozostawionych do przyszłych negocjacji. Wśród nich są “Jerozolima, osiedla, określone militarne lokalizacje, palestyńscy uchodźcy, granice, stosunki zagraniczne i Izraelczycy”.  


Zdaniem Abbasa nie ma właściwie o czym dyskutować w tych sprawach. Oczekuje on, że Izrael po prostu skapituluje przed palestyńskimi żądaniami.   


Kto kontroluje obszary, które Izrael zajął w 1967 roku?


To pytanie leżało u sedana przemówienia Abbasa. Według Abbasa, Izrael musi “wycofać się z palestyńskich terytoriów, które okupował w 1967 roku”. Pytaniem, które trzeba zadać, jest, kiedy obszary zajęte przez Izrael w 1967 roku stały się „palestyńskim terytorium”?


Jak wie cały świat, przed czerwcem 1967 roku Judea, Samaria i część Jerozolimy były częścią Jordanii. Jordania nielegalnie okupowała te tereny od 1948 roku jako część arabskiego odrzucenia oenzetowskiego Planu Podziału. Choć społeczność międzynarodowa powszechnie to odrzuciła, Jordania nawet oficjalnie anektowała te tereny, twierdząc, że są częścią Jordanii. Od 1948 do 1967 roku Strefa Gazy była okupowana przez Egipt. W tym okresie nikt nie mówił o tych obszarach jako o „palestyńskim terytorium” ani nie rozważał ogłoszenia ich „państwem Palestyna”.


W rzeczywistości, analiza rezolucji ONZ 181, 242 i 338 pokazuje, że nie ma tam żadnego określenia „palestyńskie terytoria”.


Historyczna ścisłość jest, jak widać, nieistotna dla Abbasa.. 


Jaka jest rola OWP?


W przemówieniu Abbas podkreślił, że “Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) jest prawomocnym i jedynym reprezentantem palestyńskiego narodu”.


OWP jest zdominowane przez partię Abbasa, Fatah. Hamas, główny rywal Fatahu, który rządzi Strefą Gazy i wygrał ostatnie wybory powszechne w AP w 2006 roku, nie jest członkiem OWP.  


Sondaże prowadzone przez Palestyńskie Centrum Badań nad Polityką pokazuje konsekwentny spadek palestyńskiego poparcia dla OWP jako “prawomocnego i jedynego reprezentanta palestyńskiego narodu”. Sondaż z marca 2019 roku pokazał, że tylko 54% badanych nadal uważa OWP za “jedynego prawomocnego reprezentanta” Palestyńczyków, co jest spadkiem w stosunku do czerwca 2018 roku (58%) i do 69% w 2006 roku.


Choć Abbas żąda, by międzynarodowa społeczność nadal widziała w OWP “prawomocnego i jedynego reprezentanta palestyńskiego narodu”, jest wysoce wątpliwe, czy sami Palestyńczycy nadal uważają OWP za swojego reprezentanta. 


Podsumowanie


W światopoglądzie Abbasa utworzenie Izraela było katastrofą. Aby zapanował pokój, Izrael musi poddać się zmyślonej palestyńskiej narracji i zniszczyć się sam. Tymczasem, według Abbasa, AP może podżegać do terroru, propagować przemoc i nagradzać terror. Mimo odrzucenia izraelskiej oferty pokoju, w której po raz pierwszy w historii stworzono by „państwo Palestyna” na obszarze większym niż tereny zajęte przez Izrael w 1967 roku, Abbas nadal twierdzi, że jest oddany sprawie osiągnięcia pokoju.  


Podczas gdy Abbas wypowiada puste słowa, twierdząc, że “poświęcił życie na osiągnięcie pokoju”, jego działania i stanowisko były i pozostają główną przeszkodą do izraelsko-palestyńskiego pokoju.


Abbas’ UN speech expains why he is no partner for peace

Palestinian Media Watch, 29 września 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Maurice Hirsch

Publicysta Palestinian Media Watch.

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1058 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Krew Shireen abu Akleh jest na rękach Palestyńczyków   Rosenthal   2022-05-21
Nie da się rozwiązać problemu antysemityzmu ONZ przez ignorowanie go   Tobin   2022-05-18
Rosja i Chiny: najgorszy moment w historii   Chang   2022-05-12
Putin, Hitler i historii kobyła   Koraszewski   2022-05-11
Izrael: najczystszy kraj świata   Bard   2022-05-11
Palestyński kult śmierci – uwielbienie mordowania Żydów   Collier   2022-05-10
Iran mówi otwarcie – i powinniśmy uważnie słuchać     2022-05-08
Wspaniała wiadomość na Jom HaSzoah! Nie ma antysemitów!     2022-05-07
Czy umiemy wyobrazić sobie świat bez Izraela?   Tobin   2022-05-06
Allah sprowadził Żydów do Palestyny, żebyśmy mogli ich wykończyć     2022-05-04
Ramadan kończy się z hukiem   Blum   2022-05-02
Oni wszyscy mają krew na rękach   Collier   2022-04-21
W XXI wieku antysyjonizm znaczy antysemityzm   Tobin   2022-04-20
Jak USA utrwalają palestyńską przemoc   Blum   2022-04-19
Palestyńczycy popierają mordowanie przypadkowych Żydów     2022-04-18
Szaleństwa głębokiej wiary   Fitzgerald   2022-04-13
Intifada z okazji ramadanu?   Blum   2022-04-09
Nie nagradzajcie Palestyńczyków za nową falę terroru   Tobin   2022-04-05
Większość “Palestyńczyków” głosowałaby dziś na Hamas   Greenfield   2022-04-02
Dlaczego Stany Zjednoczone nadal płacą za antysemicką farsę w ONZ?   Tobin   2022-04-01
AP zachęcała do zamachu terrorystycznego w Beer Szewie… i nagrodzi go   Marcus   2022-03-29
Śpiew i taniec o “apartheidzie”: Infantylna @Amnesty jest obecnie taka sama jak inne antyizraelskie grupy     2022-03-22
Reportaż rosyjskiej telewizji o syryjskich żołnierzach zgłaszających się na ochotnika do walki wraz z Rosją przeciwko Ukrainie     2022-03-17
Obywatele właściwie poinformowani   Koraszewski   2022-03-16
Kłamstwo o dłuższej i silniejszej umowie z Iranem   Bard   2022-03-11
Biden rozbija złudzenia Izraela   Glick   2022-03-10
Electronic Intifada w pełni popiera Putina   Collier   2022-03-07
Propagandowy front Władimira Putina   Koraszewski   2022-03-07
Rosja: Iran jest naszym sojusznikiem, uczestniczymy w rozwijaniu jego projektu nuklearnego     2022-03-03
Chiny: To USA są winne ukraińskiego konfliktu     2022-03-02
„Apartheid” jest nową „okupacją” – terminem używanym w czysto propagandowych celach     2022-02-28
Czy Putin będzie strzelał do zakładników?   Rosenthal   2022-02-28
Lepszy kontrakt za pochwałę terroryzmu   Fitzgerald   2022-02-23
Nękanie w Judei i Samarii musi się zakończyć – ale kto nęka kogo?   Oz   2022-02-20
Nie ugłaskuj krokodyla “przebudzenia”     2022-02-18
Toksyczna szczodrość. Jak Europejczycy używają izraelskich NGO do destabilizowania Izraela   Altabef   2022-02-15
Losowy przykład nieuczciwości raportu Amnesty International     2022-02-14
Strategia Autonomii Palestyńskiej używania dzieci-żołnierzy przeciwko Izraelowi   Marcus   2022-02-13
Co naprawdę oznacza wspieranie „palestyńskiego pojednania”?   i Itamar Marcus   2022-02-12
Saudyjski dziennikarz o zerwaniu związków z Palestyńczykami   Fitzgerald   2022-02-11
Groza ujawnienia proizraelskiego stanowiska   Goska   2022-02-09
Neonazistowska fascynacja salafickim dżihadem   Wójcik   2022-02-08
Antysemici wszystkich krajów łączcie się   Koraszewski   2022-02-07
Palestyńscy najemnicy Iranu: Dżihad przeciw Izraelowi i Ameryce   Toameh   2022-02-06
Kościół, który promuje antysemityzm   Tobin   2022-02-04
Grupy terrorystyczne kochają Amnesty International, jako że kieruje się planami zniszczenia Izraela naszkicowanymi w Durban     2022-02-03
Amnesty wymyśla kolejną definicję apartheidu – tylko dla Izraela     2022-02-02
Wojna przeciwko Żydom prowadzona przez grupy “obrony praw człowieka”: @Amnesty, @HRW i @BTselem     2022-02-01
Powrót „Protokołów mędrców Syjonu”   Rosenthal   2022-01-31
„Guardian” wynalazł nowe antyizraelskie oszczerstwo: „Sportswashing”   Levick   2022-01-30
Pamiętajcie Dajr Jasin!   Troy   2022-01-29
Wikipedia morduje historię     2022-01-25
Associated Press zamienia palestyński wypadek drogowy w podżeganie przeciwko Izraelowi   Fitzgerald   2022-01-23
Wędrówka idei na Bliskim Wschodzie   Mansour   2022-01-22
Neonaziści dążą do wykucia braterskiej więzi z dżihadystami   Stalinsky   2022-01-19
Kiedy atakowani są Żydzi, przedstawiciele władz boją się powiedzieć “antysemityzm”   Frantzman   2022-01-17
Sowieckie kłamstwo o izraelskim apartheidzie   Kemp   2022-01-14
„Nieistotne religijne idee”? Nie, każdy terroryzm jest oparty na głębokiej wierze, niezależnie od tego, czy jest religijny, polityczny, społeczny czy inny – część I   M. Reiter   2022-01-13
Litania nieszczęść Hassana Nasrallaha   Fitzgerald   2022-01-13
Palestyńczycy: Jesteśmy dumni z naszych terrorystów   Tawil   2022-01-11
Życie w epoce kamienia   Rosenthal   2022-01-09
The Yellow Spot: szczegółowa relacja z tamtych czasów o nazistowskim prześladowaniu Żydów w latach 1933-1935 brzmi bardzo podobnie do dzisiejszego antysemityzmu     2022-01-08
Co stałoby się z Arabami podczas nuklearnego uderzenia na Izrael i dlaczego nikogo to nie obchodzi?     2022-01-07
Z Facebooka egipskiego dysydenta   Mansour   2022-01-04
Co naprawdę zdarzyło się z milionem Żydów w krajach arabskich?   Collier   2022-01-03
Palestyńska szkoła terroryzmu   Tawil   2022-01-02
ONZ wypowiada wojnę Izraelowi   Rosenthal   2021-12-31
Unicestwienie Izraela najwyższym ideałem Iranu     2021-12-27
Według sondażu 93% palestyńskich Arabów w Jerozolimie woli rządy izraelskie od palestyńskich   Fitzgerald   2021-12-25
Human Rights Watch znowu zakłada, że Żydzi są rasistami i na tej podstawie pisze raport o Lod     2021-12-23
Kiedy antysyjonistyczna grupa dowodzi, że jej propaganda jest kłamstwem   Oz   2021-12-22
Obosieczny antysemityzm przyzwolenia   Nirenstein   2021-12-20
Iran: eksportowanie ropy czy rewolucji?   Taheri   2021-12-18
Znajdowanie prawdziwych ofiar terroru   Collins   2021-12-17
Na kampusach wśród personelu komisji “Różnorodności, równości i włączenia” są najbardziej nietolerancyjni ludzie     2021-12-16
Dziesiąta rocznica “pinkwashing” i czego nas ona uczy o antysemickich teoriach spiskowych     2021-12-10
Raport nazywa traktowanie chrześcijańskich dziewcząt i kobiet w muzułmańskich krajach “katastrofą praw człowieka”   Spencer   2021-12-03
Antysyjonizm i antysemityzm nie robią niczego, by pomóc Palestyńczykom   Regev   2021-11-29
Sunnicki Hamas i szyicki Iran: braterska więź w terrorze pod hasłem “śmierć Izraelowi”   Fitzgerald   2021-11-27
Terrorysta, który rozbija wszystkie stereotypy o terrorystach   Flatow   2021-11-23
Unia Europejska nadal nie wpisuje całego Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych   Fitzgerald   2021-11-22
Czy termin “nakba” jest antysemicki?     2021-11-21
“Od Rzeki do Morza”: Hamas wyjaśnia, czego chcą brytyjscy studenci   Kemp   2021-11-16
Jak Palestyńczycy ukradli cierpienia, no cóż, właściwie wszystkim   Collier   2021-11-14
Terroryści „palestyńskiego” dżihadu dostają więcej niż zarabiają lekarze i nauczyciele   Greenfield   2021-11-11
EU @eu_eeas ciągle mówi o nieistniejących “granicach sprzed 1967”, skoro explicite nigdy nie miały one być granicami?     2021-11-10
Odciąć finansowanie NGO powiązanych z terroryzmem   Eid   2021-11-07
Palestyńscy więźniowie, o których nikt nie mówi   Toameh   2021-11-06
Niemka skazana za zbrodnie ISIS   Frantzman   2021-11-02
Terroryzm jako palestyńska kultura   Marcus   2021-11-02
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą zawrzeć pokoju z Izraelem   Toameh   2021-10-29
Czy Trzecia Konwencja Genewska stosuje się do palestyńskich terrorystów aresztowanych przez Izrael?    Hirsch   2021-10-28
Łajdackie porwanie “praw człowieka” leży u samego sedna kontrowersji wokół NGO   Tobin   2021-10-27
Protest, bo terrorystce odmówiono platformy   Fitzgerald   2021-10-26
Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk