Prawda

Poniedziałek, 29 listopada 2021 - 16:35

« Poprzedni Następny »


Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju


Maurice Hirsch 2021-10-05

Mahmoud Abbas - nazwany przez papieża \
Mahmoud Abbas - nazwany przez papieża "aniołem pokoju".

Nie trzeba patrzeć dalej niż na niedawne przemówienie przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej, Mahmouda Abbasa, żeby zrozumieć, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju. Nazywanie stworzenia państwa Izrael “katastrofą”, fałszowanie historii, odrzucanie krytyki płacenia przez AP nagród za terror i wygłaszanie jawnych kłamstw to tylko kilka punktów z jego przemówienia.


Oto szybki przegląd:


Stworzenie Izraela było “katastrofą”


Abbas rozpoczął swoje przemówienie od słów: “W tym roku przypada 73. rocznica Nakby”. Słowo “Nakba”, które znaczy “katastrofa” jest używane w palestyńskiej terminologii do określania powstania Izraela w 1948 roku. Dla Abbasa i dla AP problemem nie są osiedla, jakie Izrael zbudował w Judei i Samarii po 1967 roku i wojnie sześciodniowej, ale samo istnienie Izraela.  


To otwarcie nie przeszkodziło Abbasowi argumentować później w swoim przemówieniu, że istnieje wiele potencjalnych rozwiązań sytuacji, “włącznie z powrotem do rozwiązania opartego na planie podziału z rezolucji 181 (II) przyjętej w 1947 roku”. Abbas, jak się wydaje, zapomniał, że kraje arabskie zdecydowanie odrzuciły rezolucję 181 ONZ – także znaną jako “Plan Podziału” - i zamiast tego zaatakowały i próbowały zbrojnie zniszczyć nowe państwo Izrael, a tym samym utraciły tę opcję.


Abbas odrzucił najbardziej szczodrą ofertę pokoju


Abbas kontynuował śmiałym wyzwaniem:

“Tym, którzy mówią, że nie ma palestyńskiego partnera do pokoju i że my nie ‘tracimy okazji, żeby stracić okazję’ stawiam wyzwanie, by pokazali, że odrzuciliśmy choć jeden raz autentyczną i poważną inicjatywę osiągnięcia pokoju, a zaakceptuję osąd świata w tej sprawie”.

Najwyraźniej Abbas zapomniał wiele poprzednich ofert pokoju składanych przez Izrael, w tym ofertę izraelskiego premiera, Ehuda Olmerta. O tej ofercie palestyński główny negocjator, Saeb Erekat, powiedział:"Słyszałem [byłego izraelskiego premiera] Olmerta, mówiącego, że zaoferował [Abbasowi] 100% terytorium Zachodniego Brzegu. To prawda. Poświadczam to. On [Olmert] przedstawił [Abbasowi] mapę i powiedział: ‘Chcę [by Izrael] wziął 6,5% Zachodniego Brzegu i dam [AP] w zamian 6,5% terytorium 1948 (tj. ziemi w Izraelu)’. [Olmert] powiedział do Abbasa: ‘Obszar Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy przed 4 czerwca 1967 roku wynosił 6235 km kwadratowe. Erekat powiedział, że jest 50 km2 ziemi niczyjej w Jerozolimie i Latrun. Podzielimy je między nas, a więc terytorium będzie wynosić 6260 km2’. [Powiedziałem do Abbasa:] ‘Olmert chce dać ci 20 km2 więcej, żebyś mógł powiedzieć [Palestyńczykom]: Dostałem więcej niż terytoria 1967 roku’. W sprawie Jerozolimy  [Olmert powiedział]: ‘Co jest arabskie jest arabskie, a co jest żydowskie jest żydowskie i będziemy trzymali otwarte miasto’. W sprawie uchodźców [Olmert] oferował mu [Abbasowi] 150 tysięcy uchodźców... [Olmert] powiedział: ‘Prawo powrotu uchodźców do państwa Palestyny jest waszym prawem. Ale jeśli chodzi o Izrael, zaakceptujemy 150 tysięcy uchodźców przez 10 lat. 15 tysięcy [rocznie] przez 10 lat’”.

[Oficjalna telewizja AP, Filozofia wytrwania, 1 grudnia 2018]  

Tak więc, według głównego negocjatora palestyńskiego, Saeba Erekata, Izrael istotnie przedstawił Abbasowi najlepszą możliwą ofertę, niemniej Abbas ją odrzucił.


Izrael musi zgodzić się na zalanie milionami tak zwanych palestyńskich „uchodźców”


Według Abbasa, każde rozwiązanie izraelsko-palestyńskiego konfliktu musi zawierać rozwiązanie dla Palestyńczyków, którzy “zostali wysiedleni ze swojej ziemi i pozbawieni swojej własności”. Według Abbasa, ci “uchodźcy” mają “prawo powrotu do ojczyzny”.


Czyniąc te twierdzenia Abbas pomija szereg zasadniczych faktów.


Po pierwsze, Abbas ignoruje własne wyjaśnienie, dlaczego uciekł on, jego rodzina i wielu arabskich mieszkańców Izraela. Jak Palestinian Media Watch kiedyś pokazał, w wielu wypadkach Arabowie uciekli na rozkaz arabskich armii:

Arabski uchodźca: "Arabskie władza ciągle powtarzały...: 'Odejdźcie... To jest kwestia dziesięciu dni, najwyżej dwóch tygodni i sprowadzimy was z powrotem...' Powiedzieliśmy sobie: ’To jest bardzo długi czas. Dwa tygodnie to za dużo’. Tak myśleliśmy [wtedy]. A teraz minęło 50 lat”.  

[Oficjalna telewizja AP, 7 lipca 2009] 

Sam Abbas wyjaśnił, że jego rodzina uciekła z Safed z własnej inicjatywy, obawiając się, że Żydzi zemszczą się za arabskie masakry Żydów w 1929 roku w Hebronie i Safedzie:

Abbas: "[Arabska] Armia Wybawienia wycofała się z miasta [Safed w 1948 r.], powodując, że [arabska] ludność zaczęła emigrować. W Safedzie, tak samo jak w Hebronie, ludzie bali się, że Żydzi wezmą odwet za [arabską] masakrę w 1929 roku [65 Żydów zamordowano w Hebronie, 18 w Safedzie] ... [W 1948 r.] ludzi ogarnął strach i spowodował, że opuszczali miasto w nieuporządkowany sposób”.

[Oficjalna telewizja AP, 1 stycznia 2013]

Jak pokazał PMW, kiedy Abbas żąda “powrotu” milionów Palestyńczyków, których stopa nigdy nie postała w Izraelu, tym, co rzeczywiście mówi, jest, że Izrael powinien popełnić   narodowe samobójstwo demograficzne i zgodzić się na własne demokratyczne zniszczenie.  


Łamanie Porozumień Pokojowych z Oslo


Chociaż Abbas twierdził, że Palestyńczycy pozostają “oddani wszystkim elementom [Porozumień z Oslo] po dziś dzień”, równocześnie pokazał, że AP łamie te porozumienia i bronił tego.  


Mimo wielu wymagań w Porozumieniach z Oslo, by Palestyńczycy nie dopuszczali do podżegania i propagowania przemocy, Abbas odrzucił międzynarodową krytykę  palestyńskiego programu szkolnego, pytając, dlaczego wymaga się od Palestyńczyków „wyjaśniania i usprawiedliwiania tego, co znajduje się w naszych programach szkolnych, a co odzwierciedla naszą narrację i narodową tożsamość”.


Mimo wielu wymagań w Porozumieniach z Oslo, by Palestyńczycy zapobiegali terrorowi, Abbas usprawiedliwiał politykę nagradzania terroru przez AP, “płaca za mordowanie”. Jako część tego program AP wydaje dziesiątki milionów szekli/dolarów/euro na regularne wypłaty dla uwięzionych terrorystów, zwolnionych terrorystów, rannych terrorystów i rodzin martwych terrorystów, jak PMW pokazuje od 2011 roku. Wśród odbiorców tych wypłat są mordercy, członkowie organizacji międzynarodowo uznanych za terrorystyczne i rodziny zamachowców-samobójców. Podczas gdy międzynarodowa społeczność potępia te wypłaty, Abbas stanął w ONZ, by “uczcić bohaterską postawę więźniów”. Pośrednio potwierdził kontynuację wypłat nagród dla terrorystów, pytając: “Dlaczego mamy wyjaśniać i usprawiedliwiać dostarczanie pomocy rodzinom więźniów i męczenników?”  


Kiedy AP zachęca do terroru i nagradza go, jest to wyraźne i fundamentalne łamanie Porozumień Pokojowych z Oslo. 


Choć Abbas twierdził, że AP jest oddana “zwalczaniu terroryzmu we wszystkich jego postaciach”, równocześnie twierdził, że AP “będzie nadal dążyć do stworzenia niezbędnych warunków do zbudowania rządu jedności”.


Innymi słowy, Abbas dąży do utworzenia palestyńskiego rządu z Hamasem. Hamas jest morderczą organizacją, której celem jest zniszczenie Izraela. W rezultacie swojej działalności terrorystycznej Hamas został uznany za organizację terrorystyczną przez USA, UE, Izrael i innych.  


Gdyby Abbas był naprawdę oddany “zwalczaniu terroryzmu we wszystkich jego postaciach”, jak wymagają Porozumienia z Oslo i jak sam twierdzi, że to robi, AP powinna aresztować i stawiać przed sądem terrorystów z Hamasu, a nie dążyć do utworzenia z nimi rządu.         


Następnie, nie mrugnąwszy okiem, Abbas postawił przed Izraelem ultimatum, dając Izraelowi rok na “rozwiązanie wszystkich kwestii końcowego statusu pod auspicjami międzynarodowego Kwartetu”.


Kwestie “końcowego status” to termin zaczerpnięty z Porozumień z Oslo (Artykuł XVII), który odnosi się do szeregu spraw pozostawionych do przyszłych negocjacji. Wśród nich są “Jerozolima, osiedla, określone militarne lokalizacje, palestyńscy uchodźcy, granice, stosunki zagraniczne i Izraelczycy”.  


Zdaniem Abbasa nie ma właściwie o czym dyskutować w tych sprawach. Oczekuje on, że Izrael po prostu skapituluje przed palestyńskimi żądaniami.   


Kto kontroluje obszary, które Izrael zajął w 1967 roku?


To pytanie leżało u sedana przemówienia Abbasa. Według Abbasa, Izrael musi “wycofać się z palestyńskich terytoriów, które okupował w 1967 roku”. Pytaniem, które trzeba zadać, jest, kiedy obszary zajęte przez Izrael w 1967 roku stały się „palestyńskim terytorium”?


Jak wie cały świat, przed czerwcem 1967 roku Judea, Samaria i część Jerozolimy były częścią Jordanii. Jordania nielegalnie okupowała te tereny od 1948 roku jako część arabskiego odrzucenia oenzetowskiego Planu Podziału. Choć społeczność międzynarodowa powszechnie to odrzuciła, Jordania nawet oficjalnie anektowała te tereny, twierdząc, że są częścią Jordanii. Od 1948 do 1967 roku Strefa Gazy była okupowana przez Egipt. W tym okresie nikt nie mówił o tych obszarach jako o „palestyńskim terytorium” ani nie rozważał ogłoszenia ich „państwem Palestyna”.


W rzeczywistości, analiza rezolucji ONZ 181, 242 i 338 pokazuje, że nie ma tam żadnego określenia „palestyńskie terytoria”.


Historyczna ścisłość jest, jak widać, nieistotna dla Abbasa.. 


Jaka jest rola OWP?


W przemówieniu Abbas podkreślił, że “Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) jest prawomocnym i jedynym reprezentantem palestyńskiego narodu”.


OWP jest zdominowane przez partię Abbasa, Fatah. Hamas, główny rywal Fatahu, który rządzi Strefą Gazy i wygrał ostatnie wybory powszechne w AP w 2006 roku, nie jest członkiem OWP.  


Sondaże prowadzone przez Palestyńskie Centrum Badań nad Polityką pokazuje konsekwentny spadek palestyńskiego poparcia dla OWP jako “prawomocnego i jedynego reprezentanta palestyńskiego narodu”. Sondaż z marca 2019 roku pokazał, że tylko 54% badanych nadal uważa OWP za “jedynego prawomocnego reprezentanta” Palestyńczyków, co jest spadkiem w stosunku do czerwca 2018 roku (58%) i do 69% w 2006 roku.


Choć Abbas żąda, by międzynarodowa społeczność nadal widziała w OWP “prawomocnego i jedynego reprezentanta palestyńskiego narodu”, jest wysoce wątpliwe, czy sami Palestyńczycy nadal uważają OWP za swojego reprezentanta. 


Podsumowanie


W światopoglądzie Abbasa utworzenie Izraela było katastrofą. Aby zapanował pokój, Izrael musi poddać się zmyślonej palestyńskiej narracji i zniszczyć się sam. Tymczasem, według Abbasa, AP może podżegać do terroru, propagować przemoc i nagradzać terror. Mimo odrzucenia izraelskiej oferty pokoju, w której po raz pierwszy w historii stworzono by „państwo Palestyna” na obszarze większym niż tereny zajęte przez Izrael w 1967 roku, Abbas nadal twierdzi, że jest oddany sprawie osiągnięcia pokoju.  


Podczas gdy Abbas wypowiada puste słowa, twierdząc, że “poświęcił życie na osiągnięcie pokoju”, jego działania i stanowisko były i pozostają główną przeszkodą do izraelsko-palestyńskiego pokoju.


Abbas’ UN speech expains why he is no partner for peace

Palestinian Media Watch, 29 września 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Maurice Hirsch

Publicysta Palestinian Media Watch.

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 981 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Antysyjonizm i antysemityzm nie robią niczego, by pomóc Palestyńczykom   Regev   2021-11-29
Sunnicki Hamas i szyicki Iran: braterska więź w terrorze pod hasłem “śmierć Izraelowi”   Fitzgerald   2021-11-27
Terrorysta, który rozbija wszystkie stereotypy o terrorystach   Flatow   2021-11-23
Unia Europejska nadal nie wpisuje całego Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych   Fitzgerald   2021-11-22
Czy termin “nakba” jest antysemicki?     2021-11-21
“Od Rzeki do Morza”: Hamas wyjaśnia, czego chcą brytyjscy studenci   Kemp   2021-11-16
Jak Palestyńczycy ukradli cierpienia, no cóż, właściwie wszystkim   Collier   2021-11-14
Terroryści „palestyńskiego” dżihadu dostają więcej niż zarabiają lekarze i nauczyciele   Greenfield   2021-11-11
EU @eu_eeas ciągle mówi o nieistniejących “granicach sprzed 1967”, skoro explicite nigdy nie miały one być granicami?     2021-11-10
Odciąć finansowanie NGO powiązanych z terroryzmem   Eid   2021-11-07
Palestyńscy więźniowie, o których nikt nie mówi   Toameh   2021-11-06
Niemka skazana za zbrodnie ISIS   Frantzman   2021-11-02
Terroryzm jako palestyńska kultura   Marcus   2021-11-02
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą zawrzeć pokoju z Izraelem   Toameh   2021-10-29
Czy Trzecia Konwencja Genewska stosuje się do palestyńskich terrorystów aresztowanych przez Izrael?    Hirsch   2021-10-28
Łajdackie porwanie “praw człowieka” leży u samego sedna kontrowersji wokół NGO   Tobin   2021-10-27
Protest, bo terrorystce odmówiono platformy   Fitzgerald   2021-10-26
Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk