Prawda

Wtorek, 7 grudnia 2021 - 23:09

« Poprzedni Następny »


Pięćdziesiąt rzekomo rasistowskich praw


Adam Levick 2016-09-19


W artykule opublikowanym w “Guardianie” (Don’t worry! Clinton and Trump are going to fix Israel/Palestine, 6 września) Moustafa Bayoumi twierdzi, że sytuacja w “Palestynie” pogorszy się, niezależnie od tego, kto zostanie wybrany na prezydenta USA.

Litania oskarżeń Bayoumiego wobec Izraela zawierała następujące oskarżenie o dyskryminację mniejszości arabskiej w kraju:


Palestyńscy obywatele Izraela borykają się z systemem, który przyznaje im mniej praw i możliwości niż ich żydowskim odpowiednikom.


Jego twierdzenie, że Arabowie izraelscy (palestyńscy obywatele Izraela) mają mniej praw niż Żydzi, zawiera link do szeroko cytowanego raportu skrajnie lewicowej NGO, Adalah, która  utrzymuje, że w Izraelu istnieje co najmniej “50 praw rasistowskich”.


Jednak CAMERA i inne grupy nadzorujące obaliły twierdzenia Adalah o rasizmie – słowie rzucanym tak beztrosko przez tę NGO, że nawet izraelskie prawo ochrony zdrowia, wymagające, by rodzice szczepili swoje dzieci, jest absurdalnie włączone do ich listy „praw rasistowskich.  


Najbardziej wszechstronną analizę twierdzenia o “50 rasistowskich prawach” przeprowadził Institute for Zionist Strategies (IZS), organizacja badawcza i polityczna poświęcona zachowaniu demokratycznego charakteru Izraela. 


Oto najważniejsze punkty naświetlone w ich raporcie z lipca 2016 r.:

  • Przytłaczająca większość praw przedstawionych w tej liście (53 z 57) w ogóle nie odnosi się do pochodzenia etnicznego obywateli, te zaś, które to robią, mają na celu zapobieżenie i uniknięcie dyskryminacji. Na przykład, Rozporządzenie o Prawie i Administracji (1948), które definiuje oficjalny dzień odpoczynku w kraju, oraz Prawo o Używaniu Hebrajskiej Daty, wyłączają explicite instytucje i urzędy, które służą nie-żydowskiej populacji, dla których prawo dostarcza definicji i procedur właściwych dla ich specjalnych potrzeb.   
  • W 21 wypadkach twierdzenie Adalah o dyskryminacji wypływa z ekstremistycznego stanowiska tej organizacji, która odrzuca ogólnie naturę Izraela jako państwa narodowego, a szczególnie jako państwa narodu żydowskiego. Na przykład, Prawo Jad BenZvi jest definiowane jako dyskryminujące, z powodu celu tej instytucji promowania ideałów syjonistycznych.  
  • 18 z wymienionych praw odzwierciedla zwyczaje w innych demokracjach zachodnich, których demokratycznego charakteru nikt nie kwestionuje. Na przykład, według Adalah, flaga stanowi dyskryminujące prawo. Nie trzeba mówić, że to bezzasadne rozumowanie oznaczałoby, że każdy kraj, którego flaga przedstawia krzyż lub półksiężyc, dyskryminuje swoje nie-chrześcijańskie lub nie-muzułmańskie mniejszości. Bardziej dogłębne porównanie między prawami często znajdowanymi w ustawodawstwie izraelskim stwierdziło, że ustawodawstwo izraelskie charakteryzuje się w rzeczywistości wyższym stopniem tolerancji dla swoich mniejszości narodowych.   
  • W co najmniej 13 wypadkach istnieje duża rozbieżność między wyraźnie sformułowaną treścią praw, a uprzedzoną (i czasami wypaczoną) ich interpretacją przez Adalah. W niektórych wypadkach trudno zidentyfikować jakąkolwiek dyskryminację. Na przykład, Adalah uważa Prawo o Wzgórzach Golan za dyskryminacyjne z powodu jego celu “dostarczenia podstawy prawnej do stosowania prawa izraelskiego na terytorium Wzgórz Golan zdobytych przez Izrael”. Wydaje się, że tylko Adalah jest w stanie uznać prawo, którego celem jest przyznanie równych praw wszystkim mieszkańcom Wzgórz Golan za dyskryminacyjne.  
  • 8 praw ma na celu ochronę bezpieczeństwa wszystkich obywateli Izraela niezależnie od wyznania, rasy lub płci. Wśród tych praw jest szereg poprawek ustawowych do Prawa Postępowania Karnego i Rozporządzenia o Więzieniach, mające na celu pomoc siłom bezpieczeństwa w zapobieganiu zamachom terrorystycznym. Te prawa mają negatywny wpływ tylko na tych, którzy angażują się w działalność terrorystyczną, i nie rozróżniają między Żydami i Arabami. W efekcie, samo to twierdzenie jest żałośnie dyskryminujące, bo zakłada, że arabscy obywatele Izraela są generalnie wrodzy i skłonni do działań terrorystycznych.   
  • 7 z wymienionych praw nie odnosi się do arabskich obywateli Izraela, ale do tych nie-obywateli, wobec których państwo nie ma obowiązku działać na równi z obywatelami. Absurdalność podejścia Adalah można pokazać na przykładzie Aktu o Handlu z Wrogiem (prawa, które wyewoluowało z brytyjskiego prawa mandatowego), który to Akt jest włączony do listy dyskryminacyjnych praw, ponieważ “kraje uznane za takie (Iran, Syria i Liban) są państwami arabskimi i/lub muzułmańskimi”. Przypuszczalnie prawo można by poprawić przez dodanie innych państw wrogich – nie-arabskich i nie-muzułmańskich.  
  • W wypadku niektórych praw wymienionych na liście, rzekoma dyskryminacja dotyka w rzeczywistości żydowską większość, nie zaś arabską mniejszość. Na przykład, Klauzula 7a Prawa Podstawowego: Kneset, której celem jest niedopuszczenie do udziału w wyborach partii politycznych działających przeciwko istnieniu Państwa Izraela jako demokratycznego państwa żydowskiego, była egzekwowana wyłącznie przeciwko partiom żydowskim na podstawie ich antydemokratycznych celów. Podobnie, Adalah wytyka poprawkom do Prawa o Absorbcji Zdemobilizowanych Żołnierzy ich dyskryminujący charakter na korzyść obywateli żydowskich, ale ci obywatele są zobowiązani do trzyletniej służby wojskowej za wynagrodzenie i warunki życia poniżej minimalnego, opóźniając tym samym edukację uniwersytecką i awans zawodowy. To obywatele arabscy mają przywilej wyboru, czy służyć w armii, czy nie i mogą także dobrowolnie zgłosić się do narodowej służby cywilnej, która nie stawia ich w niebezpiecznych sytuacjach, niemniej dostarczy tych samych korzyści, jakie mają zdemobilizowani żołnierze.   
  • W szeregu wypadków Adalah nadużywa obiektywnych statystyk przestępstw, by twierdzić, że prawo jest dyskryminacyjne. Według tej logiki, jeśli członkowie arabskiego sektora populacji są głównymi sprawcami przestępczego łamania jakiegoś prawa, to prawo to siłą rzeczy uważa się za dyskryminujące. Można to zastosować do prawa o kradzieży własności, przestępstw seksualnych lub naruszeń kodeksu drogowego. Konstruktywnym i właściwym rozwiązaniem na nieproporcjonalne łamanie prawa nie jest oczywiście anulowanie niezbędnych praw, ale edukowanie i zachęcanie do przestrzegania prawa we wszystkich sektorach społeczeństwa, bez różnic i bez faworyzowania kogokolwiek.  

IZS kończy pisząc, że “większość praw przytaczanych przez Adalah w ogóle nie dyskryminuje Arabów izraelskich, a raczej wspiera promowanie Izraela jako kraju żydowskiego i demokratycznego, który czynnie działa na rzecz dobrostanu wszystkich swoich obywateli. Piszą ponadto, że duża część twierdzeń Adalah o rasizmie wypływa z „ekstremistycznego stanowiska” tej NGO, która charakteryzuje syjonizm jako z natury rasistowski i sprzeciwia się istnieniu państwa żydowskiego w jakichkolwiek granicach.


Widzimy raz jeszcze artykuł w “Guardianie”, który oskarża Izrael o systemowy rasizm, a który nie wytrzymuje krytycznej analizy. 

 

Guardian op-ed smears Israel with discredited NGO claim of “50-racist-laws”

UK Media Watch, 8 września 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaAdam Levick

Autor i redaktor naczelny strony internetowej "CiF Watch" zajmującej się monitorowaniem antysemityzmu na łamach "Comment is Free" strony internetowej "Guardiana" i "Observera".

 Strona www autora


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 982 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Raport nazywa traktowanie chrześcijańskich dziewcząt i kobiet w muzułmańskich krajach “katastrofą praw człowieka”   Spencer   2021-12-03
Antysyjonizm i antysemityzm nie robią niczego, by pomóc Palestyńczykom   Regev   2021-11-29
Sunnicki Hamas i szyicki Iran: braterska więź w terrorze pod hasłem “śmierć Izraelowi”   Fitzgerald   2021-11-27
Terrorysta, który rozbija wszystkie stereotypy o terrorystach   Flatow   2021-11-23
Unia Europejska nadal nie wpisuje całego Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych   Fitzgerald   2021-11-22
Czy termin “nakba” jest antysemicki?     2021-11-21
“Od Rzeki do Morza”: Hamas wyjaśnia, czego chcą brytyjscy studenci   Kemp   2021-11-16
Jak Palestyńczycy ukradli cierpienia, no cóż, właściwie wszystkim   Collier   2021-11-14
Terroryści „palestyńskiego” dżihadu dostają więcej niż zarabiają lekarze i nauczyciele   Greenfield   2021-11-11
EU @eu_eeas ciągle mówi o nieistniejących “granicach sprzed 1967”, skoro explicite nigdy nie miały one być granicami?     2021-11-10
Odciąć finansowanie NGO powiązanych z terroryzmem   Eid   2021-11-07
Palestyńscy więźniowie, o których nikt nie mówi   Toameh   2021-11-06
Niemka skazana za zbrodnie ISIS   Frantzman   2021-11-02
Terroryzm jako palestyńska kultura   Marcus   2021-11-02
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą zawrzeć pokoju z Izraelem   Toameh   2021-10-29
Czy Trzecia Konwencja Genewska stosuje się do palestyńskich terrorystów aresztowanych przez Izrael?    Hirsch   2021-10-28
Łajdackie porwanie “praw człowieka” leży u samego sedna kontrowersji wokół NGO   Tobin   2021-10-27
Protest, bo terrorystce odmówiono platformy   Fitzgerald   2021-10-26
Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk