Prawda

Środa, 8 lipca 2020 - 09:28

« Poprzedni Następny »


Palestyńscy ”umiarkowani”: karabiny, granaty i terroryzm 


Bassam Tawil 2019-06-29

Kilka miesięcy temu rządzący Autonomią Palestyńską Fatah Mahmouda Abbasa wyraził oburzenie, ponieważ Izrael aresztował Zakariję Zubeidiego, jednego z wysokich rangą terrorystów Fatahu, za ataki bronią palną na Izraelczyków w latach 2016-2019. Zubeidi był przywódcą grupy terrorystycznej Fatahu, Brygady Męczenników Al-Aksa, podczas drugiej intifady (2000-2005). W 2007 roku Zubeidi został ułaskawiony przez Izrael w ramach umowy podpisanej z AP, w której on i inni terroryści podpisali przysięgę, że powstrzymają się od działalności terrorystycznej. Na zdjęciu: Zubeidi (trzeci od lewej) 30 grudnia 2004 r. w Jenin. (Zdjęcie: David Silverman/Getty Images)
Kilka miesięcy temu rządzący Autonomią Palestyńską Fatah Mahmouda Abbasa wyraził oburzenie, ponieważ Izrael aresztował Zakariję Zubeidiego, jednego z wysokich rangą terrorystów Fatahu, za ataki bronią palną na Izraelczyków w latach 2016-2019. Zubeidi był przywódcą grupy terrorystycznej Fatahu, Brygady Męczenników Al-Aksa, podczas drugiej intifady (2000-2005). W 2007 roku Zubeidi został ułaskawiony przez Izrael w ramach umowy podpisanej z AP, w której on i inni terroryści podpisali przysięgę, że powstrzymają się od działalności terrorystycznej. Na zdjęciu: Zubeidi (trzeci od lewej) 30 grudnia 2004 r. w Jenin. (Zdjęcie: David Silverman/Getty Images)

Rządzącą palestyńską frakcję Fatah, której przewodzi prezydent Autonomii Palestyńskiej i przewodniczący OWP, Mahmoud Abbas, często określa się jako grupę „umiarkowaną” i „pragmatyczną”. Istnieje jednak wiele powodów i wystarczające dowody, by sądzić, że to określenie jest mylne, jeśli nie całkowicie fałszywe.   


Przed zbadaniem retoryki i działań Fatahu warto rozważyć emblemat tej grupy, który przedstawia dwie ręce trzymające karabiny oraz granat ręczny pośrodku. W tle jest mapa  Izraela (bez wzmianki o Izraelu); emblematowi towarzyszy napis: „Rewolucja do zwycięstwa”.


Dlaczego jakakolwiek grupa, która dumnie używa karabinów i granatu jako swoich symboli, jest określana jako ”umiarkowana” i ”pragmatyczna”,  pozostaje tajemnicą. Czy może tak być dlatego, że jest grupą antyizraelską i nazywa się Palestyńskim Ruchem Narodowego Wyzwolenia i została założona z deklarowanym jawnie celem „wyzwolenia Palestyny” – co konkretnie znaczy zniszczenie Izraela?


Karabiny i granat są jawnym symbolem prawdziwego przesłania Fatahu do Palestyńczyków – że walka zbrojna przeciwko Izraelowi powinna trwać do ”wyzwolenia Palestyny”, dokładnie tak, jak wskazuje nazwa grupy.


Dlaczego Fatah nadal używa karabinów i granatu po tym, jak jego przywódcy podpisali Umowy z Oslo w 1993 roku, a Abbas twierdzi, że popiera rozwiązanie w postaci dwóch państw?


Jak Abbas wyjaśnia sprzeciw wobec użycia broni i terroru przeciwko Izraelowi, podczas gdy jego frakcja pokazuje karabiny, granat i mapę, z której wymazany jest Izrael?  


Fatah przewodzi obecnie palestyńskiej kampanii udaremnienia jeszcze nieogłoszonego planu pokojowego prezydenta USA, Donalda Trumpa, znanego także jako „Umowa Stulecia” [przypis tłumaczki: artykuł opublikowany w Gatestone Institute na cztery dni przed warsztatami w Bahrajnie].


Przywódcy Fatahu, którzy przyznają, że nie wiedzą niczego o tym planie pokojowym, poświęcają większość czasu i energii na podżeganie Palestyńczyków przeciwko planowi Trumpa i kierowanej przez USA konferencji ekonomicznej w Bahrajnie. Na konferencji USA ma ujawnić ekonomiczną część Umowy Stulecia. Abbas i jego funkcjonariusze z Fatahu robią jednak co mogą, by udaremnić tę konferencję, włącznie z grożeniem palestyńskim przedsiębiorcom, że każdy, kto weźmie udział w ekonomicznych „warsztatach”, zostanie oskarżony o zdradę.  


Jako część starań o wykolejenie planu Trumpa przywódcy Fatahu wezwali do masowych protestów na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy na 25 i 26 czerwca – podczas konferencji w Bahrajnie.


Dżamal Muheissen, wysoki rangą funkcjonariusz Fatahu, powiedział, że te dwa dni będą „dniami wściekłości” Palestyńczyków, by wyrazić ich odrzucenie zarówno Umowy Stulecia, jak konferencji w Bahrajnie. Wezwał Palestyńczyków do zgromadzenia się wokół Abbasa i kierownictwa Fatahu i wyrażenia poparcia dla udaremnienia planu pokojowego, którego nie widzieli.


Plakat
 Fatahu wzywający do masowych protestów przeciwko ”warsztatom” w Bahrajnie przedstawia zamaskowanego Palestyńczyka, który rzuca kamieniem (w Izraelczyków).  


Przesłanie jakie Fatah wysyła swoim ludziom, brzmi: Wychodźcie i rzucajcie kamieniami w Izraelczyków podczas konferencji w Bahrajnie, której głównym celem jest omówienie sposobów wzmocnienia palestyńskiej gospodarki i poprawienia warunków życia na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Innymi słowy, Fatah wzywa do nowej intifady  przeciwko Izraelowi, ponieważ USA szukają sposobów, na jakie można pomóc Palestyńczykom. To jest po prostu czyste szaleństwo.


Dalsze dowody rzekomego ”umiarkowania” i ”pragmatyzmu” Fatahu wyłoniły się w zeszłym tygodniu, kiedy rządząca frakcja wyrzuciła ze swoich szeregów burmistrza za goszczenie żydowskich osadników podczas ślubu jego syna.


Zdjęcia osadników uczestniczących w weselu  w mieście Deir Kaddis na Zachodnim Brzegu rozwścieczyły przywódców Fatahu, którzy powiedzieli, że stworzyli komisję dochodzeniową w sprawie burmistrza i jego rodziny.  Burmistrz, Radi Nasser, stracił także pracę w palestyńskim ministerstwie edukacji za goszczenie osadników na weselu. Fatah żąda obecnie, by stracił także stanowisko burmistrza.  


Burmistrz musiał publicznie przepraszać Fatah i Palestyńczyków za zaproszenie Żydów na ślub swojego syna.


W zeszłym miesiącu Fatah ostro potępił palestyńskiego przedsiębiorcę z miasta Hebron na Zachodnim Brzegu za zaproszenie żydowskich osadników na obiad iftar w ramadan po zachodzie słońca. Fatah oskarżył tego przedsiębiorcę, Aszrafa Dżabariego, o promowanie „normalizacji” stosunków z Izraelem i bycie częścią „podejrzanych izraelsko-amerykańskich planów przeciwko Palestyńczykom”.


Kilka miesięcy temu Fatah wyraził oburzenie, ponieważ Izrael aresztował Zakariję Zubeidiego, jednego z wysokich rangą terrorystów Fatahu.


Zubeidi, były dowódca zbrojnego skrzydła Fatahu, Brygad Męczenników Al-Aksa, został  aresztowany za dokonanie kilku ataków bronią palną na Izraelczyków na Zachodnim Brzegu.


Zubeidi był jednym z przywódców terrorystycznej grupy Fatahu na Zachodnim Brzegu podczas Drugiej Intifady (2000-2005). W 2007 roku został ułaskawiony przez Izrael w ramach umowy podpisanej przez Izrael z Autonomią Palestyńską (AP).  


Z powodu związków z Fatahem Zubeidi został mianowany członkiem Rady Rewolucyjnej tej frakcji, kluczowego organu decyzyjnego zdominowanego przez ludzi lojalnych wobec Abbasa. W dodatku do tego stanowiska otrzymał także pracę w Komisji Palestyńskich Więźniów AP, grupie, która dostarcza finansowej i prawnej pomocy terrorystom uwięzionym w Izraelu.


Na początku tego tygodnia Zubeidi i Tarek Bargut zostali postawieni w stan oskarżenia za dokonanie zamachów z bronią palną w latach 2016-2019.  Według aktu oskarżenia, ci dwaj terroryści używali służbowego samochodu przyznanego Zubeidiemu przez Autonomię Palestyńską jako wysokiemu rangą funkcjonariuszowi Fatahu i Komisji  Palestyńskich Więźniów.


Zamiast zdystansować się od Zubeidiego i jego wspólnika za ich udział w działaniach terrorystycznych, Fatah Abbasa natychmiast potępił aresztowanie przywódcy terrorystycznego i jego przyjaciela. To jest ten sam Fatah, którego przywódca, Abbas, mówi, że jest oddany działaniom bez przemocy i sprzeciwia się wszelkim formom terroryzmu.

"Aresztowanie Zubeidiego doprowadzi do otwartej konfrontacji [z Izraelem]" - powiedział Munir Dżaghoub, wysoki rangą funkcjonariusz Fatahu. „To aresztowanie pokazuje, że Izrael zmierza ku pełnej eskalacji wobec Palestyńczyków i ich przywódców. Izraelscy przywódcy będą niemądrzy, jeśli sądzą, że Palestyńczycy zachowają milczenie wobec ich praktyk i zbrodni”.

Także Rewolucyjna Rada Fatahu potępiła Izrael za przeszkodzenie Zubeidiemu w wykonaniu jego planu mordowania Żydów. W oświadczeniu Rada napisała, że aresztowanie jej członka (Zubeidiego) jest „pogwałceniem umów i porozumień” Izraela z Autonomią Palestyńską.


Rada Fatahu twierdziła, że Izrael przygotowuje proces Zubeidiego z powodów politycznych.  "Izrael chce postawić przed sądem palestyńską walkę” - powiedzieli w swoim oświadczeniu.


Według logiki Fatahu to Izrael, nie zaś terroryści, „pogwałcił” umowy i porozumienia podpisane z Autonomią Palestyńską. W rzeczywistości, Zubeidi jest tym, który pogwałcił umowy i porozumienia przez kontynuowanie działalności terrorystycznej. 


Jako gest dobrej woli w 2008 roku Izrael poinformował Palestyńczyków o decyzji zaprzestania ścigania dziesiątków terrorystów Fatahu na Zachodnim Brzegu. Wysoki rangą palestyński funkcjonariusz powiedział wówczas, że izraelska decyzja ułaskawienia terrorystów należących do zbrojnego skrzydła Fatahu, Brygad Męczenników Al-Aksa, została podjęta po trzech miesiącach „okresu próbnego”, podczas których powstrzymali się od atakowania Izraela.


Według warunków "ułaskawienia" terroryści, włącznie z Zubeidim, mieli pozostawać pod nadzorem palestyńskich sił bezpieczeństwa po oddaniu swojej broni i powstrzymać się od działalności terrorystycznej.


Decyzja Zubeidiego, by kontynuować działalność terrorystyczną przeciwko Izraelowi, nie stanowiła niespodzianki dla Palestyńczyków. Ten człowiek, który dorastał w obozie uchodźców Jenin na Zachodnim Brzegu, spędził większość swojego życia nosząc broń i dokonując ataków na Izrael. Grupa, jakiej przewodził w obozie, Brygady Męczenników Al-Aksa, została założona podczas drugiej intifady na rozkaz Jasera Arafata.  


W kilku wywiadach, jakie Zubeidi udzielił w ostatnich latach, mówił wyraźnie, że nigdy nie miał zamiaru wyrzeczenia się terroryzmu. W jednym z wywiadów powiedział, że palestyński „opór” może współistnieć z negocjacjami z Izraelem. „”Opór nie jest jeszcze zdefiniowany – wyjaśnił. – To może być zbrojny opór i to może być pokojowy opór”.  


Niedawno Zubeidi powiedział korespondentowi izraelskiej telewizji, że ”tęskni do intifady i rewolucji".


Własnymi słowami i działaniami Fatah czyni całkowicie jasnym, że w żadnym razie nie jest umiarkowany i pragmatyczny. Jest to ta frakcja, która rzekomo ma być partnerem Izraela do zawarcia pokoju i której przywódcy są gorąco witani na całym świecie jako orędownicy pokoju i współistnienia.  Jeśli to jest umiarkowanie, to można zastanawiać się, jak Palestyńczycy definiują ekstremizm. Międzynarodowa społeczność  mogłaby sprawdzić, co Fatah mówi po arabsku, by samodzielnie odpowiedzieć sobie na to pytanie.


Palestinian ”Moderates:: Rifles, Hand Granades and Terrorism

Gatestone Institute, 21 czerwca 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Bassam Tawil

Muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie.

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 776 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10
Iran strzela do protestujących, Europa spiskuje, by wzbogacić morderców   Tobin   2019-12-05
Inwersja antysemityzmu     2019-12-03
Trzeba zakończyć prześladowania ludzi przez radykałów   Franklin   2019-11-29
Były terrorysta wypomina Warren i Sandersowi popieranie palestyńskich terrorystów.   Greenfield   2019-11-25
Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści   Tobin   2019-11-21
Prawdziwa twarz sprawy palestyńskiej   Collier   2019-11-20
Palestynizm i zasada ”przede wszystkim zaszkodzić”   Rosenthal   2019-11-16
Prawo do samoobrony dla wszystkich poza Izraelem   Tobin   2019-11-15
Jestem imigrantem z Indii. Zaczepiono mnie w Bonn w Niemczech, bo wzięto mnie za Żyda.   Uniyal   2019-11-13
Czego boją się palestyńscy przywódcy?   Toameh   2019-11-12
UE popiera Iran – czołowego kata dzieci na świecie   Rafizadeh   2019-11-06
Otwartość ONZ na turecki plan dla północnej Syrii, podczas gdy 300 tysięcy Kurdów musi uciekać   Frantzman   2019-11-04
Dlaczego Hamas popiera wojnę Erdogana   Toameh   2019-10-31
Terroryści wzywają do zabijania Żydów – z siedziby ONZ w Gazie   Tawil   2019-10-29
Zapowiedź wielkiej wojny?   Koraszewski   2019-10-28
Nowi „baszybuzucy” Turcji: Wolna Armia Syrii   Bekdil   2019-10-27
"Antynormalizacja" z Izraelem: prawdziwy cel   Tawil   2019-10-24
Dwa oblicza antysemityzmu   Yemini   2019-10-22
Co przyjaciele Iranu robią w Gazie   Toameh   2019-10-20
Jak Erdogan planował tę czystkę etniczną   Lowe   2019-10-17
Solidarność z Palestyńczykami – obsesyjna odskocznia do antysemityzmu   Collier   2019-10-04
Zamienione w broń palestyńskie dzieci   Roth   2019-09-28
Chrześcijanie masakrowani, media odwracają wzrok   Meotti   2019-09-27
Szminkowanie trupa z Oslo   Koraszewski   2019-09-21
Boko Haram: krwawy terror, końca nie widać   Bulut   2019-09-18
Dorastaliśmy nienawidząc i przeklinając Żydów   Koraszewski   2019-09-15
Iran jest gotowy do ”wymazania syjonistycznego reżimu z mapy”   Rafizadeh   2019-09-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk