Prawda

Poniedziałek, 16 wrzesnia 2019 - 04:27

« Poprzedni Następny »


Palestyńscy ”umiarkowani”: karabiny, granaty i terroryzm 


Bassam Tawil 2019-06-29

Kilka miesięcy temu rządzący Autonomią Palestyńską Fatah Mahmouda Abbasa wyraził oburzenie, ponieważ Izrael aresztował Zakariję Zubeidiego, jednego z wysokich rangą terrorystów Fatahu, za ataki bronią palną na Izraelczyków w latach 2016-2019. Zubeidi był przywódcą grupy terrorystycznej Fatahu, Brygady Męczenników Al-Aksa, podczas drugiej intifady (2000-2005). W 2007 roku Zubeidi został ułaskawiony przez Izrael w ramach umowy podpisanej z AP, w której on i inni terroryści podpisali przysięgę, że powstrzymają się od działalności terrorystycznej. Na zdjęciu: Zubeidi (trzeci od lewej) 30 grudnia 2004 r. w Jenin. (Zdjęcie: David Silverman/Getty Images)
Kilka miesięcy temu rządzący Autonomią Palestyńską Fatah Mahmouda Abbasa wyraził oburzenie, ponieważ Izrael aresztował Zakariję Zubeidiego, jednego z wysokich rangą terrorystów Fatahu, za ataki bronią palną na Izraelczyków w latach 2016-2019. Zubeidi był przywódcą grupy terrorystycznej Fatahu, Brygady Męczenników Al-Aksa, podczas drugiej intifady (2000-2005). W 2007 roku Zubeidi został ułaskawiony przez Izrael w ramach umowy podpisanej z AP, w której on i inni terroryści podpisali przysięgę, że powstrzymają się od działalności terrorystycznej. Na zdjęciu: Zubeidi (trzeci od lewej) 30 grudnia 2004 r. w Jenin. (Zdjęcie: David Silverman/Getty Images)

Rządzącą palestyńską frakcję Fatah, której przewodzi prezydent Autonomii Palestyńskiej i przewodniczący OWP, Mahmoud Abbas, często określa się jako grupę „umiarkowaną” i „pragmatyczną”. Istnieje jednak wiele powodów i wystarczające dowody, by sądzić, że to określenie jest mylne, jeśli nie całkowicie fałszywe.   


Przed zbadaniem retoryki i działań Fatahu warto rozważyć emblemat tej grupy, który przedstawia dwie ręce trzymające karabiny oraz granat ręczny pośrodku. W tle jest mapa  Izraela (bez wzmianki o Izraelu); emblematowi towarzyszy napis: „Rewolucja do zwycięstwa”.


Dlaczego jakakolwiek grupa, która dumnie używa karabinów i granatu jako swoich symboli, jest określana jako ”umiarkowana” i ”pragmatyczna”,  pozostaje tajemnicą. Czy może tak być dlatego, że jest grupą antyizraelską i nazywa się Palestyńskim Ruchem Narodowego Wyzwolenia i została założona z deklarowanym jawnie celem „wyzwolenia Palestyny” – co konkretnie znaczy zniszczenie Izraela?


Karabiny i granat są jawnym symbolem prawdziwego przesłania Fatahu do Palestyńczyków – że walka zbrojna przeciwko Izraelowi powinna trwać do ”wyzwolenia Palestyny”, dokładnie tak, jak wskazuje nazwa grupy.


Dlaczego Fatah nadal używa karabinów i granatu po tym, jak jego przywódcy podpisali Umowy z Oslo w 1993 roku, a Abbas twierdzi, że popiera rozwiązanie w postaci dwóch państw?


Jak Abbas wyjaśnia sprzeciw wobec użycia broni i terroru przeciwko Izraelowi, podczas gdy jego frakcja pokazuje karabiny, granat i mapę, z której wymazany jest Izrael?  


Fatah przewodzi obecnie palestyńskiej kampanii udaremnienia jeszcze nieogłoszonego planu pokojowego prezydenta USA, Donalda Trumpa, znanego także jako „Umowa Stulecia” [przypis tłumaczki: artykuł opublikowany w Gatestone Institute na cztery dni przed warsztatami w Bahrajnie].


Przywódcy Fatahu, którzy przyznają, że nie wiedzą niczego o tym planie pokojowym, poświęcają większość czasu i energii na podżeganie Palestyńczyków przeciwko planowi Trumpa i kierowanej przez USA konferencji ekonomicznej w Bahrajnie. Na konferencji USA ma ujawnić ekonomiczną część Umowy Stulecia. Abbas i jego funkcjonariusze z Fatahu robią jednak co mogą, by udaremnić tę konferencję, włącznie z grożeniem palestyńskim przedsiębiorcom, że każdy, kto weźmie udział w ekonomicznych „warsztatach”, zostanie oskarżony o zdradę.  


Jako część starań o wykolejenie planu Trumpa przywódcy Fatahu wezwali do masowych protestów na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy na 25 i 26 czerwca – podczas konferencji w Bahrajnie.


Dżamal Muheissen, wysoki rangą funkcjonariusz Fatahu, powiedział, że te dwa dni będą „dniami wściekłości” Palestyńczyków, by wyrazić ich odrzucenie zarówno Umowy Stulecia, jak konferencji w Bahrajnie. Wezwał Palestyńczyków do zgromadzenia się wokół Abbasa i kierownictwa Fatahu i wyrażenia poparcia dla udaremnienia planu pokojowego, którego nie widzieli.


Plakat
 Fatahu wzywający do masowych protestów przeciwko ”warsztatom” w Bahrajnie przedstawia zamaskowanego Palestyńczyka, który rzuca kamieniem (w Izraelczyków).  


Przesłanie jakie Fatah wysyła swoim ludziom, brzmi: Wychodźcie i rzucajcie kamieniami w Izraelczyków podczas konferencji w Bahrajnie, której głównym celem jest omówienie sposobów wzmocnienia palestyńskiej gospodarki i poprawienia warunków życia na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Innymi słowy, Fatah wzywa do nowej intifady  przeciwko Izraelowi, ponieważ USA szukają sposobów, na jakie można pomóc Palestyńczykom. To jest po prostu czyste szaleństwo.


Dalsze dowody rzekomego ”umiarkowania” i ”pragmatyzmu” Fatahu wyłoniły się w zeszłym tygodniu, kiedy rządząca frakcja wyrzuciła ze swoich szeregów burmistrza za goszczenie żydowskich osadników podczas ślubu jego syna.


Zdjęcia osadników uczestniczących w weselu  w mieście Deir Kaddis na Zachodnim Brzegu rozwścieczyły przywódców Fatahu, którzy powiedzieli, że stworzyli komisję dochodzeniową w sprawie burmistrza i jego rodziny.  Burmistrz, Radi Nasser, stracił także pracę w palestyńskim ministerstwie edukacji za goszczenie osadników na weselu. Fatah żąda obecnie, by stracił także stanowisko burmistrza.  


Burmistrz musiał publicznie przepraszać Fatah i Palestyńczyków za zaproszenie Żydów na ślub swojego syna.


W zeszłym miesiącu Fatah ostro potępił palestyńskiego przedsiębiorcę z miasta Hebron na Zachodnim Brzegu za zaproszenie żydowskich osadników na obiad iftar w ramadan po zachodzie słońca. Fatah oskarżył tego przedsiębiorcę, Aszrafa Dżabariego, o promowanie „normalizacji” stosunków z Izraelem i bycie częścią „podejrzanych izraelsko-amerykańskich planów przeciwko Palestyńczykom”.


Kilka miesięcy temu Fatah wyraził oburzenie, ponieważ Izrael aresztował Zakariję Zubeidiego, jednego z wysokich rangą terrorystów Fatahu.


Zubeidi, były dowódca zbrojnego skrzydła Fatahu, Brygad Męczenników Al-Aksa, został  aresztowany za dokonanie kilku ataków bronią palną na Izraelczyków na Zachodnim Brzegu.


Zubeidi był jednym z przywódców terrorystycznej grupy Fatahu na Zachodnim Brzegu podczas Drugiej Intifady (2000-2005). W 2007 roku został ułaskawiony przez Izrael w ramach umowy podpisanej przez Izrael z Autonomią Palestyńską (AP).  


Z powodu związków z Fatahem Zubeidi został mianowany członkiem Rady Rewolucyjnej tej frakcji, kluczowego organu decyzyjnego zdominowanego przez ludzi lojalnych wobec Abbasa. W dodatku do tego stanowiska otrzymał także pracę w Komisji Palestyńskich Więźniów AP, grupie, która dostarcza finansowej i prawnej pomocy terrorystom uwięzionym w Izraelu.


Na początku tego tygodnia Zubeidi i Tarek Bargut zostali postawieni w stan oskarżenia za dokonanie zamachów z bronią palną w latach 2016-2019.  Według aktu oskarżenia, ci dwaj terroryści używali służbowego samochodu przyznanego Zubeidiemu przez Autonomię Palestyńską jako wysokiemu rangą funkcjonariuszowi Fatahu i Komisji  Palestyńskich Więźniów.


Zamiast zdystansować się od Zubeidiego i jego wspólnika za ich udział w działaniach terrorystycznych, Fatah Abbasa natychmiast potępił aresztowanie przywódcy terrorystycznego i jego przyjaciela. To jest ten sam Fatah, którego przywódca, Abbas, mówi, że jest oddany działaniom bez przemocy i sprzeciwia się wszelkim formom terroryzmu.

"Aresztowanie Zubeidiego doprowadzi do otwartej konfrontacji [z Izraelem]" - powiedział Munir Dżaghoub, wysoki rangą funkcjonariusz Fatahu. „To aresztowanie pokazuje, że Izrael zmierza ku pełnej eskalacji wobec Palestyńczyków i ich przywódców. Izraelscy przywódcy będą niemądrzy, jeśli sądzą, że Palestyńczycy zachowają milczenie wobec ich praktyk i zbrodni”.

Także Rewolucyjna Rada Fatahu potępiła Izrael za przeszkodzenie Zubeidiemu w wykonaniu jego planu mordowania Żydów. W oświadczeniu Rada napisała, że aresztowanie jej członka (Zubeidiego) jest „pogwałceniem umów i porozumień” Izraela z Autonomią Palestyńską.


Rada Fatahu twierdziła, że Izrael przygotowuje proces Zubeidiego z powodów politycznych.  "Izrael chce postawić przed sądem palestyńską walkę” - powiedzieli w swoim oświadczeniu.


Według logiki Fatahu to Izrael, nie zaś terroryści, „pogwałcił” umowy i porozumienia podpisane z Autonomią Palestyńską. W rzeczywistości, Zubeidi jest tym, który pogwałcił umowy i porozumienia przez kontynuowanie działalności terrorystycznej. 


Jako gest dobrej woli w 2008 roku Izrael poinformował Palestyńczyków o decyzji zaprzestania ścigania dziesiątków terrorystów Fatahu na Zachodnim Brzegu. Wysoki rangą palestyński funkcjonariusz powiedział wówczas, że izraelska decyzja ułaskawienia terrorystów należących do zbrojnego skrzydła Fatahu, Brygad Męczenników Al-Aksa, została podjęta po trzech miesiącach „okresu próbnego”, podczas których powstrzymali się od atakowania Izraela.


Według warunków "ułaskawienia" terroryści, włącznie z Zubeidim, mieli pozostawać pod nadzorem palestyńskich sił bezpieczeństwa po oddaniu swojej broni i powstrzymać się od działalności terrorystycznej.


Decyzja Zubeidiego, by kontynuować działalność terrorystyczną przeciwko Izraelowi, nie stanowiła niespodzianki dla Palestyńczyków. Ten człowiek, który dorastał w obozie uchodźców Jenin na Zachodnim Brzegu, spędził większość swojego życia nosząc broń i dokonując ataków na Izrael. Grupa, jakiej przewodził w obozie, Brygady Męczenników Al-Aksa, została założona podczas drugiej intifady na rozkaz Jasera Arafata.  


W kilku wywiadach, jakie Zubeidi udzielił w ostatnich latach, mówił wyraźnie, że nigdy nie miał zamiaru wyrzeczenia się terroryzmu. W jednym z wywiadów powiedział, że palestyński „opór” może współistnieć z negocjacjami z Izraelem. „”Opór nie jest jeszcze zdefiniowany – wyjaśnił. – To może być zbrojny opór i to może być pokojowy opór”.  


Niedawno Zubeidi powiedział korespondentowi izraelskiej telewizji, że ”tęskni do intifady i rewolucji".


Własnymi słowami i działaniami Fatah czyni całkowicie jasnym, że w żadnym razie nie jest umiarkowany i pragmatyczny. Jest to ta frakcja, która rzekomo ma być partnerem Izraela do zawarcia pokoju i której przywódcy są gorąco witani na całym świecie jako orędownicy pokoju i współistnienia.  Jeśli to jest umiarkowanie, to można zastanawiać się, jak Palestyńczycy definiują ekstremizm. Międzynarodowa społeczność  mogłaby sprawdzić, co Fatah mówi po arabsku, by samodzielnie odpowiedzieć sobie na to pytanie.


Palestinian ”Moderates:: Rifles, Hand Granades and Terrorism

Gatestone Institute, 21 czerwca 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Bassam Tawil

Muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie.

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 678 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dorastaliśmy nienawidząc i przeklinając Żydów   Koraszewski   2019-09-15
Iran jest gotowy do ”wymazania syjonistycznego reżimu z mapy”   Rafizadeh   2019-09-14
Ewoluująca ideologia białej supremacji i jej protagoniści   i Yigal Carmon   2019-09-13
Wojna, pokój, podżegacze i podżegani   Koraszewski   2019-09-12
Palestyńczycy: Dlaczego fakty miałyby nam wchodzić w drogę?   Tawil   2019-09-11
Bal tchórzy, opętanych i szubrawców   Koraszewski   2019-09-05
Do europejskich przywódców: żydowskie życie jest tanie   Milliere   2019-09-03
Hamas, Islamski Dżihad: "Krąg ognia rozszerza się"   Toameh   2019-08-31
Wehikuł czasu Mahmouda Abbasa skazuje pokój (raz jeszcze)   Tobin   2019-08-30
Kto mówi, że przestępstwo nie popłaca?   Bedein   2019-08-23
Pięć nagłówków pokazuje antysemickie incydenty na całym świecie - analiza   Frantzman   2019-08-22
Proirańska, antyizraelska polityka zagraniczna Niemiec   Kern   2019-08-14
Palestyńczycy w potrzebie lustra?   Tawil   2019-08-11
Powody, dla których pokojowe rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego zawsze zawodzą   Hamid   2019-08-10
BDS, Omar Shakir i eliminacjonizm wobec izraela   Steinberg   2019-08-04
Plan Hamasu i Iranu na zlikwidowanie Izraela   Tawil   2019-07-29
Walka z BDS. Część I   Rosenthal   2019-07-27
Hamas maszeruje, by zniszczyć Izrael   Toameh   2019-07-26
Antyizraelskie prawa zaproponowane przez Dublin: złe dla Irlandii, gorsze dla Palestyńczyków, straszne dla wszystkich   Franklin   2019-07-13
Nihil novi   Lewin   2019-07-11
Tak, antysyjonizm jest tylko najnowszą odmianą antysemityzmu     2019-07-04
Palestyńscy ”umiarkowani”: karabiny, granaty i terroryzm    Tawil   2019-06-29
Dlaczego neonaziści tak bardzo kochają ruch BDS?     Marquardt-Bigman   2019-06-26
Haniebny wzrost antysemityzmu a antysemicki tweet znanego aktora   Frantzman   2019-06-25
Zatajany los palestyńskich chrześcijan   Ibrahim   2019-06-24
Mułłowie obiecują ”koniec” Izraela i amerykańskiej cywilizacji   Rafizadeh   2019-06-22
Rewelacje o Hezbollahu w Wielkiej Brytanii częścią niepokojącego trendu obłaskawiania Iranu   Frantzman   2019-06-19
Normalizacja islamskiego antysemityzmu   Wójcik   2019-06-06
Ludobójstwo chrześcijan weszło na ”alarmujący etap”   Ibrahim   2019-05-29
Na początku był Arab z nożem. 180 lat wykrętów (wersja 2)   Collier   2019-05-21
Bliskowschodni ruch antypokojowy   Toameh   2019-05-20
Radziecki antysyjonizm i współczesny antysemityzm lewicy   Tabarovsky   2019-05-18
Między Eurowizją a tańcem z Hamasem   Collins   2019-05-12
Ilhan Omar – ignorancja i bigoteria w sprawie rakiet z Gazy   Dershowitz   2019-05-09
Jak palestyńscy przywódcy zachęcają do terroryzmu   Tawil   2019-05-08
Nie, to nie jest o „rasie”   Rosenthal   2019-05-06
Unia Europejska: pielęgnowanie niestabilności i terroryzmu na Bliskim Wschodzie   Kahn   2019-05-05
Facebook walczy z Fake News stronniczym wideo z Gazy   Miller   2019-05-04
Abbas chce kryzysu humanitarnego   Bergman   2019-05-01
Dlaczego główny nurt polityki jest winny szerzenia się antysemityzmu   Collier   2019-04-29
Grecja: „Strefa zakazana” w Atenach?   Polizoidou   2019-04-27
Iran: nowe słownictwo lalki brzuchomówcy   Taheri   2019-04-26
Co dzieje się z Palestyńczykami, którzy żądają lepszego życia?   Toameh   2019-04-23
Uczciwość Hamasu i umowa stulecia   Toameh   2019-04-20
Współczujący wszystkich krajów łączą się   Koraszewski   2019-04-17
Tak, palestyńska tożsamość jest pomyślana tylko jako broń przeciwko Izraelowi     2019-04-15
Co się kryje za sprzeciwem wobec pokoju z Izraelem?   Tawil   2019-04-07
Wielka Brytania: Radykalni muzułmanie mile widziani, prześladowani  chrześcijanie wręcz przeciwnie   Ibrahim   2019-04-06
Konflikt świata z Izraelem w liczbach. Izraelsko-arabski konflikt w kontekście – jakiego nigdy nie widzieliście   Collier   2019-04-03
Między Gazą a Wzgórzami Golan   Collins   2019-03-31
Iran krok za krokiem zbliża się do swojego celu:  "wymazania Izraela z mapy"   Rafizadeh   2019-03-27
CODE PINK przekracza czerwoną linię w Iranie   Collins   2019-03-24
Iran: egzekucje dzieci, amputacje, chłosty   Rafizadeh   2019-03-22
Uratowani Jazydzi stoją przed ponurą przyszłością po powrocie do Iraku   Frantzman   2019-03-21
Zbrodnie wojenne Hamasu przeciwko Izraelowi i Palestyńczykom   Tawil   2019-03-20
Obalanie oskarżenia o użycie „nieproporcjonalnej siły”   Plosker   2019-03-18
Palestyńczycy: Abbas staje przed „sądem” pod zarzutem zdrady   Toameh   2019-03-17
Nie wiatr niesie odpowiedź na ”balonowy terror”   Collins   2019-03-14
Palestyńczycy: Nie dla pokoju i pojednania z „niewiernymi”   Toameh   2019-03-13
Kolorowe pranie czy pranie mózgów - uwagi o Eurowizji w Izraelu?   Benson   2019-03-08
Palestyńczycy: "Nie ma miejsca na twór syjonistyczny w Palestynie”   Tawil   2019-03-07
Iran: narastające prześladowania chrześcijan   Rafizadeh   2019-03-05
Dzwon alarmowy – powrót antysemityzmu   Collins   2019-02-28
Zbrodnie wojenne Hamasu i Islamskiego Dżihadu wobec dzieci i kobiet   Tawil   2019-02-23
“Nowy Bliski Wschód” – może za 500 lat?   Rosenthal   2019-02-22
Dlaczego brytyjska lewica nie zacznie czepiać się kogoś innego?    MacEoin   2019-02-19
Do ludzi z Gazy: kupcie sobie własne cholerne szpitale   Rose   2019-02-16
Skąd się bierze gwałtowny wzrost antysemityzmu na świecie?   Dershowitz   2019-02-15
Tragedia wschodnich chrześcijan i na czym polega żydostwo   Lewin   2019-02-14
Irańska rewolucja i uprzedzenia establishmentu   Glick   2019-02-03
Przypomnienia, wspomnienia i upamiętnienia Holocaustu   Collins   2019-01-27
”Guardian” delegitymizuje Izrael w kłamliwym artykule redakcyjnym   Plosker   2019-01-26
Naziści w przebraniu. Antyizraelskie przesłanie jest skrajnie prawicową retoryką   Collier   2019-01-24
Co mają wspólnego Mahmoud Abbas i handlarze narkotykami   Amos   2019-01-21
Kiedy skrajnie prawicowi żydożercy zgadzają się ze skrajnie lewicowymi żydożercami   Marquardt-Bigman   2019-01-14
Palestyńczycy: Prawdziwe ”zbrodnie”   Tawil   2019-01-12
Pallywood znowu podnosi swój ohydny łeb   Lieberman   2019-01-08
Palestyna: Co byłoby, gdyby nie było wojny sześciodniowej?   Sherman   2019-01-06
Gaza: sześć kłamstw i jedna prawda   Maroun   2019-01-04
Erdoğan nie jest dobrotliwym sułtanem z przeszłości, jest potworem, którego trzeba powstrzymać   Yemini   2019-01-03
Dżihadystyczny psychopata: czaruje nas, uwodzi i pożera   Chesler   2018-12-31
Rasowa polityka antysemityzmu i islamofobii   Frantzman   2018-12-30
Sił dżihadu nie można oswoić ani obłaskawić   Yemini   2018-12-28
Żadnych Żydów w Europie i żadnego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie   Meotti   2018-12-27
Zwolennicy ISIS grożą zamachami terrorystycznymi podczas Świąt     2018-12-23
Co złego to Żydzi   Rosenthal   2018-12-18
Antysemityzm drogą do kariery w Turcji   Bulut   2018-12-17
11 w Pittsburghu i niemowlę w Ofra     2018-12-14
Walcz z antysemityzmem w swoim domu, a nie u sąsiada   Maroun   2018-12-11
Brytyjski profesor – fan Hamasu i jego ”poezja”     2018-12-05
Brendan O’Neill o obsesji potępiania Izraela przez lewicę   Coyne   2018-11-28
Jak wyrwać się z łap osobliwie pojmowanej empatii?   Koraszewski   2018-11-24
Dlaczego wznowione sankcje wobec Iranu są dobre dla Palestyńczyków   Toameh   2018-11-23
Tykająca bomba zegarowa islamskiej nienawiści do Żydów w USA   Bergman   2018-11-21
Jak ”New York Times” usprawiedliwia antysemityzm   Chesler   2018-11-18
Rzeź chrześcijan, brak reakcji egipskich władz   Ibrahim   2018-11-13
Żydzi a rządy prawa w Europie   Gerstenfeld   2018-11-12
Asia Bibi: Pakistańska zdrada sprawiedliwości   Meotti   2018-11-07
W Nowym Jorku są setki antyżydowskich przestępstw nienawiści – i ANI JEDEN schwytany sprawca nie był ze skrajnej prawicy      2018-11-03
Masakra w synagodze w Pittsburghu: pobudka dla antysemitów?   Maroun   2018-11-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk