Prawda

Poniedziałek, 22 lipca 2019 - 11:52

« Poprzedni Następny »


Palestyńscy ”umiarkowani”: karabiny, granaty i terroryzm 


Bassam Tawil 2019-06-29

Kilka miesięcy temu rządzący Autonomią Palestyńską Fatah Mahmouda Abbasa wyraził oburzenie, ponieważ Izrael aresztował Zakariję Zubeidiego, jednego z wysokich rangą terrorystów Fatahu, za ataki bronią palną na Izraelczyków w latach 2016-2019. Zubeidi był przywódcą grupy terrorystycznej Fatahu, Brygady Męczenników Al-Aksa, podczas drugiej intifady (2000-2005). W 2007 roku Zubeidi został ułaskawiony przez Izrael w ramach umowy podpisanej z AP, w której on i inni terroryści podpisali przysięgę, że powstrzymają się od działalności terrorystycznej. Na zdjęciu: Zubeidi (trzeci od lewej) 30 grudnia 2004 r. w Jenin. (Zdjęcie: David Silverman/Getty Images)
Kilka miesięcy temu rządzący Autonomią Palestyńską Fatah Mahmouda Abbasa wyraził oburzenie, ponieważ Izrael aresztował Zakariję Zubeidiego, jednego z wysokich rangą terrorystów Fatahu, za ataki bronią palną na Izraelczyków w latach 2016-2019. Zubeidi był przywódcą grupy terrorystycznej Fatahu, Brygady Męczenników Al-Aksa, podczas drugiej intifady (2000-2005). W 2007 roku Zubeidi został ułaskawiony przez Izrael w ramach umowy podpisanej z AP, w której on i inni terroryści podpisali przysięgę, że powstrzymają się od działalności terrorystycznej. Na zdjęciu: Zubeidi (trzeci od lewej) 30 grudnia 2004 r. w Jenin. (Zdjęcie: David Silverman/Getty Images)

Rządzącą palestyńską frakcję Fatah, której przewodzi prezydent Autonomii Palestyńskiej i przewodniczący OWP, Mahmoud Abbas, często określa się jako grupę „umiarkowaną” i „pragmatyczną”. Istnieje jednak wiele powodów i wystarczające dowody, by sądzić, że to określenie jest mylne, jeśli nie całkowicie fałszywe.   


Przed zbadaniem retoryki i działań Fatahu warto rozważyć emblemat tej grupy, który przedstawia dwie ręce trzymające karabiny oraz granat ręczny pośrodku. W tle jest mapa  Izraela (bez wzmianki o Izraelu); emblematowi towarzyszy napis: „Rewolucja do zwycięstwa”.


Dlaczego jakakolwiek grupa, która dumnie używa karabinów i granatu jako swoich symboli, jest określana jako ”umiarkowana” i ”pragmatyczna”,  pozostaje tajemnicą. Czy może tak być dlatego, że jest grupą antyizraelską i nazywa się Palestyńskim Ruchem Narodowego Wyzwolenia i została założona z deklarowanym jawnie celem „wyzwolenia Palestyny” – co konkretnie znaczy zniszczenie Izraela?


Karabiny i granat są jawnym symbolem prawdziwego przesłania Fatahu do Palestyńczyków – że walka zbrojna przeciwko Izraelowi powinna trwać do ”wyzwolenia Palestyny”, dokładnie tak, jak wskazuje nazwa grupy.


Dlaczego Fatah nadal używa karabinów i granatu po tym, jak jego przywódcy podpisali Umowy z Oslo w 1993 roku, a Abbas twierdzi, że popiera rozwiązanie w postaci dwóch państw?


Jak Abbas wyjaśnia sprzeciw wobec użycia broni i terroru przeciwko Izraelowi, podczas gdy jego frakcja pokazuje karabiny, granat i mapę, z której wymazany jest Izrael?  


Fatah przewodzi obecnie palestyńskiej kampanii udaremnienia jeszcze nieogłoszonego planu pokojowego prezydenta USA, Donalda Trumpa, znanego także jako „Umowa Stulecia” [przypis tłumaczki: artykuł opublikowany w Gatestone Institute na cztery dni przed warsztatami w Bahrajnie].


Przywódcy Fatahu, którzy przyznają, że nie wiedzą niczego o tym planie pokojowym, poświęcają większość czasu i energii na podżeganie Palestyńczyków przeciwko planowi Trumpa i kierowanej przez USA konferencji ekonomicznej w Bahrajnie. Na konferencji USA ma ujawnić ekonomiczną część Umowy Stulecia. Abbas i jego funkcjonariusze z Fatahu robią jednak co mogą, by udaremnić tę konferencję, włącznie z grożeniem palestyńskim przedsiębiorcom, że każdy, kto weźmie udział w ekonomicznych „warsztatach”, zostanie oskarżony o zdradę.  


Jako część starań o wykolejenie planu Trumpa przywódcy Fatahu wezwali do masowych protestów na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy na 25 i 26 czerwca – podczas konferencji w Bahrajnie.


Dżamal Muheissen, wysoki rangą funkcjonariusz Fatahu, powiedział, że te dwa dni będą „dniami wściekłości” Palestyńczyków, by wyrazić ich odrzucenie zarówno Umowy Stulecia, jak konferencji w Bahrajnie. Wezwał Palestyńczyków do zgromadzenia się wokół Abbasa i kierownictwa Fatahu i wyrażenia poparcia dla udaremnienia planu pokojowego, którego nie widzieli.


Plakat
 Fatahu wzywający do masowych protestów przeciwko ”warsztatom” w Bahrajnie przedstawia zamaskowanego Palestyńczyka, który rzuca kamieniem (w Izraelczyków).  


Przesłanie jakie Fatah wysyła swoim ludziom, brzmi: Wychodźcie i rzucajcie kamieniami w Izraelczyków podczas konferencji w Bahrajnie, której głównym celem jest omówienie sposobów wzmocnienia palestyńskiej gospodarki i poprawienia warunków życia na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Innymi słowy, Fatah wzywa do nowej intifady  przeciwko Izraelowi, ponieważ USA szukają sposobów, na jakie można pomóc Palestyńczykom. To jest po prostu czyste szaleństwo.


Dalsze dowody rzekomego ”umiarkowania” i ”pragmatyzmu” Fatahu wyłoniły się w zeszłym tygodniu, kiedy rządząca frakcja wyrzuciła ze swoich szeregów burmistrza za goszczenie żydowskich osadników podczas ślubu jego syna.


Zdjęcia osadników uczestniczących w weselu  w mieście Deir Kaddis na Zachodnim Brzegu rozwścieczyły przywódców Fatahu, którzy powiedzieli, że stworzyli komisję dochodzeniową w sprawie burmistrza i jego rodziny.  Burmistrz, Radi Nasser, stracił także pracę w palestyńskim ministerstwie edukacji za goszczenie osadników na weselu. Fatah żąda obecnie, by stracił także stanowisko burmistrza.  


Burmistrz musiał publicznie przepraszać Fatah i Palestyńczyków za zaproszenie Żydów na ślub swojego syna.


W zeszłym miesiącu Fatah ostro potępił palestyńskiego przedsiębiorcę z miasta Hebron na Zachodnim Brzegu za zaproszenie żydowskich osadników na obiad iftar w ramadan po zachodzie słońca. Fatah oskarżył tego przedsiębiorcę, Aszrafa Dżabariego, o promowanie „normalizacji” stosunków z Izraelem i bycie częścią „podejrzanych izraelsko-amerykańskich planów przeciwko Palestyńczykom”.


Kilka miesięcy temu Fatah wyraził oburzenie, ponieważ Izrael aresztował Zakariję Zubeidiego, jednego z wysokich rangą terrorystów Fatahu.


Zubeidi, były dowódca zbrojnego skrzydła Fatahu, Brygad Męczenników Al-Aksa, został  aresztowany za dokonanie kilku ataków bronią palną na Izraelczyków na Zachodnim Brzegu.


Zubeidi był jednym z przywódców terrorystycznej grupy Fatahu na Zachodnim Brzegu podczas Drugiej Intifady (2000-2005). W 2007 roku został ułaskawiony przez Izrael w ramach umowy podpisanej przez Izrael z Autonomią Palestyńską (AP).  


Z powodu związków z Fatahem Zubeidi został mianowany członkiem Rady Rewolucyjnej tej frakcji, kluczowego organu decyzyjnego zdominowanego przez ludzi lojalnych wobec Abbasa. W dodatku do tego stanowiska otrzymał także pracę w Komisji Palestyńskich Więźniów AP, grupie, która dostarcza finansowej i prawnej pomocy terrorystom uwięzionym w Izraelu.


Na początku tego tygodnia Zubeidi i Tarek Bargut zostali postawieni w stan oskarżenia za dokonanie zamachów z bronią palną w latach 2016-2019.  Według aktu oskarżenia, ci dwaj terroryści używali służbowego samochodu przyznanego Zubeidiemu przez Autonomię Palestyńską jako wysokiemu rangą funkcjonariuszowi Fatahu i Komisji  Palestyńskich Więźniów.


Zamiast zdystansować się od Zubeidiego i jego wspólnika za ich udział w działaniach terrorystycznych, Fatah Abbasa natychmiast potępił aresztowanie przywódcy terrorystycznego i jego przyjaciela. To jest ten sam Fatah, którego przywódca, Abbas, mówi, że jest oddany działaniom bez przemocy i sprzeciwia się wszelkim formom terroryzmu.

"Aresztowanie Zubeidiego doprowadzi do otwartej konfrontacji [z Izraelem]" - powiedział Munir Dżaghoub, wysoki rangą funkcjonariusz Fatahu. „To aresztowanie pokazuje, że Izrael zmierza ku pełnej eskalacji wobec Palestyńczyków i ich przywódców. Izraelscy przywódcy będą niemądrzy, jeśli sądzą, że Palestyńczycy zachowają milczenie wobec ich praktyk i zbrodni”.

Także Rewolucyjna Rada Fatahu potępiła Izrael za przeszkodzenie Zubeidiemu w wykonaniu jego planu mordowania Żydów. W oświadczeniu Rada napisała, że aresztowanie jej członka (Zubeidiego) jest „pogwałceniem umów i porozumień” Izraela z Autonomią Palestyńską.


Rada Fatahu twierdziła, że Izrael przygotowuje proces Zubeidiego z powodów politycznych.  "Izrael chce postawić przed sądem palestyńską walkę” - powiedzieli w swoim oświadczeniu.


Według logiki Fatahu to Izrael, nie zaś terroryści, „pogwałcił” umowy i porozumienia podpisane z Autonomią Palestyńską. W rzeczywistości, Zubeidi jest tym, który pogwałcił umowy i porozumienia przez kontynuowanie działalności terrorystycznej. 


Jako gest dobrej woli w 2008 roku Izrael poinformował Palestyńczyków o decyzji zaprzestania ścigania dziesiątków terrorystów Fatahu na Zachodnim Brzegu. Wysoki rangą palestyński funkcjonariusz powiedział wówczas, że izraelska decyzja ułaskawienia terrorystów należących do zbrojnego skrzydła Fatahu, Brygad Męczenników Al-Aksa, została podjęta po trzech miesiącach „okresu próbnego”, podczas których powstrzymali się od atakowania Izraela.


Według warunków "ułaskawienia" terroryści, włącznie z Zubeidim, mieli pozostawać pod nadzorem palestyńskich sił bezpieczeństwa po oddaniu swojej broni i powstrzymać się od działalności terrorystycznej.


Decyzja Zubeidiego, by kontynuować działalność terrorystyczną przeciwko Izraelowi, nie stanowiła niespodzianki dla Palestyńczyków. Ten człowiek, który dorastał w obozie uchodźców Jenin na Zachodnim Brzegu, spędził większość swojego życia nosząc broń i dokonując ataków na Izrael. Grupa, jakiej przewodził w obozie, Brygady Męczenników Al-Aksa, została założona podczas drugiej intifady na rozkaz Jasera Arafata.  


W kilku wywiadach, jakie Zubeidi udzielił w ostatnich latach, mówił wyraźnie, że nigdy nie miał zamiaru wyrzeczenia się terroryzmu. W jednym z wywiadów powiedział, że palestyński „opór” może współistnieć z negocjacjami z Izraelem. „”Opór nie jest jeszcze zdefiniowany – wyjaśnił. – To może być zbrojny opór i to może być pokojowy opór”.  


Niedawno Zubeidi powiedział korespondentowi izraelskiej telewizji, że ”tęskni do intifady i rewolucji".


Własnymi słowami i działaniami Fatah czyni całkowicie jasnym, że w żadnym razie nie jest umiarkowany i pragmatyczny. Jest to ta frakcja, która rzekomo ma być partnerem Izraela do zawarcia pokoju i której przywódcy są gorąco witani na całym świecie jako orędownicy pokoju i współistnienia.  Jeśli to jest umiarkowanie, to można zastanawiać się, jak Palestyńczycy definiują ekstremizm. Międzynarodowa społeczność  mogłaby sprawdzić, co Fatah mówi po arabsku, by samodzielnie odpowiedzieć sobie na to pytanie.


Palestinian ”Moderates:: Rifles, Hand Granades and Terrorism

Gatestone Institute, 21 czerwca 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Bassam Tawil

Muzułmański badacz i publicysta mieszkający na Bliskim Wschodzie.

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 660 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Antyizraelskie prawa zaproponowane przez Dublin: złe dla Irlandii, gorsze dla Palestyńczyków, straszne dla wszystkich   Franklin   2019-07-13
Nihil novi   Lewin   2019-07-11
Tak, antysyjonizm jest tylko najnowszą odmianą antysemityzmu     2019-07-04
Palestyńscy ”umiarkowani”: karabiny, granaty i terroryzm    Tawil   2019-06-29
Dlaczego neonaziści tak bardzo kochają ruch BDS?     Marquardt-Bigman   2019-06-26
Haniebny wzrost antysemityzmu a antysemicki tweet znanego aktora   Frantzman   2019-06-25
Zatajany los palestyńskich chrześcijan   Ibrahim   2019-06-24
Mułłowie obiecują ”koniec” Izraela i amerykańskiej cywilizacji   Rafizadeh   2019-06-22
Rewelacje o Hezbollahu w Wielkiej Brytanii częścią niepokojącego trendu obłaskawiania Iranu   Frantzman   2019-06-19
Normalizacja islamskiego antysemityzmu   Wójcik   2019-06-06
Ludobójstwo chrześcijan weszło na ”alarmujący etap”   Ibrahim   2019-05-29
Na początku był Arab z nożem. 180 lat wykrętów (wersja 2)   Collier   2019-05-21
Bliskowschodni ruch antypokojowy   Toameh   2019-05-20
Radziecki antysyjonizm i współczesny antysemityzm lewicy   Tabarovsky   2019-05-18
Między Eurowizją a tańcem z Hamasem   Collins   2019-05-12
Ilhan Omar – ignorancja i bigoteria w sprawie rakiet z Gazy   Dershowitz   2019-05-09
Jak palestyńscy przywódcy zachęcają do terroryzmu   Tawil   2019-05-08
Nie, to nie jest o „rasie”   Rosenthal   2019-05-06
Unia Europejska: pielęgnowanie niestabilności i terroryzmu na Bliskim Wschodzie   Kahn   2019-05-05
Facebook walczy z Fake News stronniczym wideo z Gazy   Miller   2019-05-04
Abbas chce kryzysu humanitarnego   Bergman   2019-05-01
Dlaczego główny nurt polityki jest winny szerzenia się antysemityzmu   Collier   2019-04-29
Grecja: „Strefa zakazana” w Atenach?   Polizoidou   2019-04-27
Iran: nowe słownictwo lalki brzuchomówcy   Taheri   2019-04-26
Co dzieje się z Palestyńczykami, którzy żądają lepszego życia?   Toameh   2019-04-23
Uczciwość Hamasu i umowa stulecia   Toameh   2019-04-20
Współczujący wszystkich krajów łączą się   Koraszewski   2019-04-17
Tak, palestyńska tożsamość jest pomyślana tylko jako broń przeciwko Izraelowi     2019-04-15
Co się kryje za sprzeciwem wobec pokoju z Izraelem?   Tawil   2019-04-07
Wielka Brytania: Radykalni muzułmanie mile widziani, prześladowani  chrześcijanie wręcz przeciwnie   Ibrahim   2019-04-06
Konflikt świata z Izraelem w liczbach. Izraelsko-arabski konflikt w kontekście – jakiego nigdy nie widzieliście   Collier   2019-04-03
Między Gazą a Wzgórzami Golan   Collins   2019-03-31
Iran krok za krokiem zbliża się do swojego celu:  "wymazania Izraela z mapy"   Rafizadeh   2019-03-27
CODE PINK przekracza czerwoną linię w Iranie   Collins   2019-03-24
Iran: egzekucje dzieci, amputacje, chłosty   Rafizadeh   2019-03-22
Uratowani Jazydzi stoją przed ponurą przyszłością po powrocie do Iraku   Frantzman   2019-03-21
Zbrodnie wojenne Hamasu przeciwko Izraelowi i Palestyńczykom   Tawil   2019-03-20
Obalanie oskarżenia o użycie „nieproporcjonalnej siły”   Plosker   2019-03-18
Palestyńczycy: Abbas staje przed „sądem” pod zarzutem zdrady   Toameh   2019-03-17
Nie wiatr niesie odpowiedź na ”balonowy terror”   Collins   2019-03-14
Palestyńczycy: Nie dla pokoju i pojednania z „niewiernymi”   Toameh   2019-03-13
Kolorowe pranie czy pranie mózgów - uwagi o Eurowizji w Izraelu?   Benson   2019-03-08
Palestyńczycy: "Nie ma miejsca na twór syjonistyczny w Palestynie”   Tawil   2019-03-07
Iran: narastające prześladowania chrześcijan   Rafizadeh   2019-03-05
Dzwon alarmowy – powrót antysemityzmu   Collins   2019-02-28
Zbrodnie wojenne Hamasu i Islamskiego Dżihadu wobec dzieci i kobiet   Tawil   2019-02-23
“Nowy Bliski Wschód” – może za 500 lat?   Rosenthal   2019-02-22
Dlaczego brytyjska lewica nie zacznie czepiać się kogoś innego?    MacEoin   2019-02-19
Do ludzi z Gazy: kupcie sobie własne cholerne szpitale   Rose   2019-02-16
Skąd się bierze gwałtowny wzrost antysemityzmu na świecie?   Dershowitz   2019-02-15
Tragedia wschodnich chrześcijan i na czym polega żydostwo   Lewin   2019-02-14
Irańska rewolucja i uprzedzenia establishmentu   Glick   2019-02-03
Przypomnienia, wspomnienia i upamiętnienia Holocaustu   Collins   2019-01-27
”Guardian” delegitymizuje Izrael w kłamliwym artykule redakcyjnym   Plosker   2019-01-26
Naziści w przebraniu. Antyizraelskie przesłanie jest skrajnie prawicową retoryką   Collier   2019-01-24
Co mają wspólnego Mahmoud Abbas i handlarze narkotykami   Amos   2019-01-21
Kiedy skrajnie prawicowi żydożercy zgadzają się ze skrajnie lewicowymi żydożercami   Marquardt-Bigman   2019-01-14
Palestyńczycy: Prawdziwe ”zbrodnie”   Tawil   2019-01-12
Pallywood znowu podnosi swój ohydny łeb   Lieberman   2019-01-08
Palestyna: Co byłoby, gdyby nie było wojny sześciodniowej?   Sherman   2019-01-06
Gaza: sześć kłamstw i jedna prawda   Maroun   2019-01-04
Erdoğan nie jest dobrotliwym sułtanem z przeszłości, jest potworem, którego trzeba powstrzymać   Yemini   2019-01-03
Dżihadystyczny psychopata: czaruje nas, uwodzi i pożera   Chesler   2018-12-31
Rasowa polityka antysemityzmu i islamofobii   Frantzman   2018-12-30
Sił dżihadu nie można oswoić ani obłaskawić   Yemini   2018-12-28
Żadnych Żydów w Europie i żadnego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie   Meotti   2018-12-27
Zwolennicy ISIS grożą zamachami terrorystycznymi podczas Świąt     2018-12-23
Co złego to Żydzi   Rosenthal   2018-12-18
Antysemityzm drogą do kariery w Turcji   Bulut   2018-12-17
11 w Pittsburghu i niemowlę w Ofra     2018-12-14
Walcz z antysemityzmem w swoim domu, a nie u sąsiada   Maroun   2018-12-11
Brytyjski profesor – fan Hamasu i jego ”poezja”     2018-12-05
Brendan O’Neill o obsesji potępiania Izraela przez lewicę   Coyne   2018-11-28
Jak wyrwać się z łap osobliwie pojmowanej empatii?   Koraszewski   2018-11-24
Dlaczego wznowione sankcje wobec Iranu są dobre dla Palestyńczyków   Toameh   2018-11-23
Tykająca bomba zegarowa islamskiej nienawiści do Żydów w USA   Bergman   2018-11-21
Jak ”New York Times” usprawiedliwia antysemityzm   Chesler   2018-11-18
Rzeź chrześcijan, brak reakcji egipskich władz   Ibrahim   2018-11-13
Żydzi a rządy prawa w Europie   Gerstenfeld   2018-11-12
Asia Bibi: Pakistańska zdrada sprawiedliwości   Meotti   2018-11-07
W Nowym Jorku są setki antyżydowskich przestępstw nienawiści – i ANI JEDEN schwytany sprawca nie był ze skrajnej prawicy      2018-11-03
Masakra w synagodze w Pittsburghu: pobudka dla antysemitów?   Maroun   2018-11-02
Ukryci zakładnicy w wojnie Hamasu w Gazie   Collins   2018-10-20
Nowoczesne ”ostateczne rozwiązanie” jest bardzo podobne do starego   Maroun   2018-10-18
Jak Iran planuje przejęcie Gazy   Toameh   2018-10-17
Jak Palestyńczycy kłamią Europejczykom   Tawil   2018-10-13
Cel Iranu - zlikwidowanie Izraela     2018-09-29
Islamskich antysemitów chroni niemieckie państwo prawa   Tibi   2018-09-26
Turcja: tortury, wykorzystywanie seksualne szaleją w więzieniach   Bulut   2018-09-21
Krytyka czy patologiczna nienawiść?   Rosenthal   2018-09-19
Lewicowy nacjonalizm i bolszewicka prawica   Koraszewski   2018-09-18
Nienawiść Corbyna do Izraela nie jest żadną niespodzianką   Bergman   2018-09-13
Ku czemu zmierza antysyjonizm?   Koraszewski   2018-09-09
Ankara oskarża dziennikarza z okupowanego Cypru   Bulut   2018-09-08
Za co nienawidzą Żydów   Lewinskaja   2018-09-03
Żydowski exodus, który Corbyn ignoruje   Julius   2018-08-30
Pani biskup i jej fałszywe świadectwo   Landes   2018-08-28
Odpowiedzialność Abbasa za kryzys w Gazie   Tawil   2018-08-26
Nasze dzieci mogą wybrać demokrację zamiast islamu     2018-08-24
Przykro mi, liberałowie – antysyjonizm jest antysemityzmem   Marquardt-Bigman   2018-08-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzm


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk