Prawda

Czwartek, 22 lutego 2024 - 05:16

« Poprzedni Następny »


PA świętuje „polityczne zwycięstwo” nad UE


Itamar Marcus 2022-07-08


Autonomia Palestyńska twierdzi, że zmusiła UE do zaakceptowania płatności za terroryzm i program nienawiści PA 


Według ministra ds. robót publicznych i budownictwa Autonomii Palestyńskiej, Muhammada Zijary niedawne oświadczenie Unii Europejskiej, że wznowi swoją pomoc dla Autonomii Palestyńskiej, oznacza, że UE akceptuje fakt, iż Autonomia Palestyńska nadal nagradza terror i kontynuuje swój antysemicki, przepełniony nienawiścią program szkolny. Według AP to „polityczne zwycięstwo” nad UE jest ważniejsze niż pomoc finansowa: 


Oficjalny prezenter PA TV:  „Niedawno ogłoszono, że [pieniądze UE] zostaną uwolnione i że UE wznowi finansowanie rządu palestyńskiego. Jaka jest pana reakcja?

Minister Robót Publicznych i Budownictwa AP Muhammad Zijara: „To [finansowanie UE] jest bardziej zwycięstwem politycznym niż osiągnięciem finansowym. Wyzwaniem było zrzeczenie się naszych praw, stanowiska i zasad, zarówno w kwestii naszego obowiązku (tj. wypłaty nagród) wobec rodzin męczenników i więźniów, jak i wobec palestyńskich programów nauczania i palestyńskiej narracji”.    

[Oficjalna telewizja PA, Talk of the Hour , 16 czerwca 2022] 

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z UE premier PA Muhammad Shtayyeh potwierdził to, podkreślając, że dofinansowanie unijne jest „bezwarunkowe”: 

„Dziękujemy UE i jej państwom. Ta umowa jest ważna, bo została zawarta bez warunków”. 

[Strona Facebooka premiera AP Muhammada Shtayyeha, 22 czerwca 2022] 

Oficjalna agencja informacyjna AP podkreśliła również, że finansowanie nie jest obłożone „żadnymi warunkami”: 

„Premier Shtayyeh poruszył znaczenie bezwarunkowego podpisania umowy finansowej, wyrażając nadzieję, że umowa finansowa na rok 2022 zostanie przyspieszona. 


Podkreślił, że umowa obejmuje finansowanie spraw socjalnych, szpitali i instytucji w Jerozolimie, energię i wodę dla Gazy, pomoc zdrowotną w walce z koroną i tylko 55 milionów euro na pensje”. 

[WAFA, oficjalna agencja informacyjna PA, wydanie angielskie, 22 czerwca 2022]

W odpowiedzi na dokumenty przekazywane przez Palestinian Media Watch europejskim rządom, które pokazują, że AP płaci pensje uwięzionym terrorystom, wiele krajów europejskich, a także UE wielokrotnie potępiały AP. Wiele krajów europejskich próbowało uniknąć finansowania nagród dla terrorystów europejskimi pieniędzmi. Holandia odcięła wszelkie fundusze dla AP po tym, jak posłowie zobaczyli prezentację PMW, zaś Wielka BrytaniaNorwegia i UE otrzymały zapewnienia od AP, że AP nie wykorzysta ich pieniędzy do wynagradzania terrorystów. Ale żądanie Europejczyków, by AP przestała nagradzać terror, nigdy nie zostało spełnione.


Obecna wypowiedź ministra AP, że wznowienie wypłat funduszy unijnych to „polityczne zwycięstwo”, bo nie musieli zmieniać swoich zasad „w stosunku do rodzin męczenników i więźniów” – czyli nagradzania ich pensjami za terror – jest bardzo poważną sprawą. Autonomia Palestyńska dochodzi do wniosku, że UE akceptuje prawowitość palestyńskiego „stanowiska”, zgodnie z którym nagradzanie więźniów terrorystów jest uzasadnione. Autonomia Palestyńska twierdzi, że ma prawo zabijać Izraelczyków, także dzieci, ponieważ zabijanie Izraelczyków jest legalną palestyńską „walką”. 


Co jest uderzające, kwota, jaką AP wydaje na nagradzanie terroru, jest większa niż cała kwota, jaką UE właśnie obiecała AP. 
PMW podało, że w 2021 r. AP wydała co najmniej 231 mln euro na swoje nagrody za terroryzm, podczas gdy pomoc UE dla AP to tylko 224,8 mln euro. Gdyby AP przestała nagradzać terror, nie potrzebowałaby nawet pomocy UE.  


Autonomia Palestyńska to rozumie i dlatego uważa wznowienie finansowania przez UE za „polityczne zwycięstwo” dla ich „stanowiska i zasad… w kwestii naszego obowiązku wobec rodzin męczenników i więźniów”.  


UE, umożliwiając Autonomii Palestyńskiej te wypłaty, daje paliwo dla palestyńskiego terroru. 


Ponadto AP uznaje to finansowanie ze środków UE za akceptację ich przepełnionego nienawiścią szkolnego programu nauczania. PMW od ponad dwudziestu lat informuje o treści podręczników AP. Na konferencji prasowej z PMW w sprawie opublikowanego raportu PMW o palestyńskich podręcznikach szkolnych, ówczesna senator USA Hillary Clinton potępiła edukację PA, ponieważ „głęboko zatruwa umysły” palestyńskich dzieci. 


Niedawno przyczyną zamrożenia wypłat z UE był raport Instytutu Georga Eckerta ds. Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami, który stwierdził, że podręczniki szkolne AP zawierają treści antysemickie; przedstawiają palestyńską przemoc i terror przeciwko Izraelczykom jako część „heroicznej walki”; i zaprzeczają prawomocności istnienia Izraela poprzez mapy, które wymazują Izrael i nazywają cały obszar „Palestyną”.  


To, że wznowione finansowanie UE jest pieczęcią aprobaty dla niezmienionego programu nauczania PA, jest również postrzegane jako „polityczne zwycięstwo”, powiedziano wyraźnie w artykule w oficjalnej gazecie AP: 

„W związku z faktem, że Unia Europejska (UE) zrezygnowała z usuwania materiałów [edukacyjnych] i zmiany programów nauczania [AP] jako warunku wznowienia finansowania dla AP – stanowi dodatkowe zwycięstwo polityczne, które powoduje, że wzmacniamy nasz opór poprzez edukację i wiedzę oraz podkreślanie palestyńskiej narracji dotyczącej prawa narodu palestyńskiego do jego ojczyzny Palestyny z dawnych czasów”. 

[Oficjalna gazeta AP, „Al-Hayat Al-Jadida” , 23 czerwca 2022] 

AP uczy swoje dzieci, że jej „prawo do ojczyzny Palestyny” obejmuje cały Izrael. Tekst na tych mapach na stronie AP Ministerstwa Edukacji na Facebooku jest wyraźny: (po lewej) „Palestyna – cała ziemia jest nasza, od Morza [Śródziemnomorskiego] do Rzeki [Jordan]” i (po prawej) „Moja ojczyzna”.  


[Ministerstwo Edukacji AP, Facebook, 16listopada 2021]
[Ministerstwo Edukacji AP, Facebook, 16listopada 2021]

Ministerstwo Edukacji AP do dzieci: Nie ma Izraela, „cała ziemia jest nasza, od morza do rzeki”


Przemawiając na kilka tygodni przed podjęciem przez UE decyzji o wznowieniu pomocy, przewodniczący AP Mahmoud Abbas po raz kolejny wyjaśnił, że najwyższym priorytetem AP jest nagradzanie terrorystów i że wszelkie fundusze, które mają, zostaną przeznaczone przede wszystkim na ten cel: 

Mahmoud Abbas: „Podkreślamy, że kwestia rodzin męczenników i więźniów znajduje się na szczycie naszej listy priorytetów i każda kwota [pieniędzy], którą posiadamy, zostanie dla nich przeznaczona”. 

[Oficjalna telewizja PA, Historie z Palestyny , 5 marca 2022] 

Chociaż UE może próbować uzasadnić swoją wznowioną pomoc dla AP powołując się na kwestie humanitarne, sama AP przyznaje, że przedkłada wypłaty nagród za terroryzm nad dobro swoich przestrzegających prawa obywateli. UE ogłosiła, że pieniądze dla AP zostaną przeznaczone na „wypłaty wynagrodzeń i emerytur urzędników służby cywilnej, świadczenia socjalne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji [oraz] skierowania do szpitali Wschodniej Jerozolimy”. UE z pewnością rozumie, że finansowanie przez nią wynagrodzeń i dodatków dla potrzebujących Palestyńczyków jest tym, co umożliwia Autonomii Palestyńskiej wykorzystanie innych pieniędzy do nagradzania terroru i terrorystów.  


Nie jest jasne, dlaczego UE zdecydowała się teraz ignorować priorytetowe traktowanie płatności terrorystycznych przez AP, ponieważ unijna polityka ignorowania nienawiści i propagowania terroru przez AP nie promuje pokoju. Wręcz odwrotnie. Przywódcy palestyńscy twierdzą, że bezwarunkowe wznowienie pomocy dla Autonomii Palestyńskiej, Unia Europejska daje im wyraźny komunikat: UE akceptuje i jest gotowa wspierać finansowo palestyńską nienawiść i terror.       

PA celebrates „political victory” over EU

Palestinian Media Watch, 29 czerwca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Itamar Marcus
 jest badaczem i publicystą Palestinian Media Watch. 


Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1428 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak oskarżać Izrael o najgorsze łamanie praw człowiekaPRAKTYCZNY PORADNIK Wypróbowany przez organizacje „praw człowieka”!     2024-02-21
Kosmiczna zdrada żydowskich kobiet przez lewicęBrak solidarności wobec kobiet, które zostały bestialsko potraktowane przez Hamas, jest odrażający.   O'Neill   2024-02-16
Mistrzowska operacja odbicia zakładników   Koraszewski   2024-02-13
Palestyńscy terroryści, szpitale i perspektywy państwa palestyńskiego   Tawil   2024-02-12
Twierdza Hamasu w Rafah w Gazie jest kluczem do jego przetrwania   Frantzman   2024-02-10
WYPOWIEDZI IMAMÓW Z KALIFORNII W POPARCIU ATAKU HAMASU 7 PAŹDZIERNIKA     2024-02-06
Poszukiwani: przywódcy palestyńscy, którzy potępią terroryzm   Tawil   2024-02-05
Czy doszłoby do Holokaustu, gdyby Twitter istniał w latach czterdziestych XX wieku?  Oczywiście, że tak, a dowód na to mamy dzisiaj.     2024-02-05
Najpierw przyszli po mój lud, potem przyszli po ŻydówByły niewolnik z Sudanu Południowego o pogromie dokonanym przez Palestyńczyków 7 października   Deng   2024-01-30
„Droga” administracji Bidena do terrorystycznego palestyńskiego państwa   Tawil   2024-01-30
Coraz większa zawiść o HolokaustNowe pokolenie zamroczone ideologią bycia ofiarą desperacko pragnie swojego udziału w Holokauście.   O'Neill   2024-01-29
Kafka przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości   Wisse   2024-01-27
Lewicowy antysemityzm zawsze opiera się na teoriach spiskowych, a ta wojna to potwierdza     2024-01-24
Rzeczywistość Gazy     2024-01-22
Liban gości terrorystów, uderza w Izrael posiadając ogromny arsenał, a następnie skarży się, kiedy Izrael się broni   Tawil   2024-01-19
Nie odwracaj wzroku od głównej przyczyny epidemii antysemityzmu   Tobin   2024-01-18
Biden obiecał, że pomoc dla Gazy nie trafi do Hamasu. Skłamał.   Greenfield   2024-01-18
Te oskarżenia o „ludobójstwo” przynoszą hańbę ludzkości.    O'Neill   2024-01-16
Sieć terroru Hamasu w Europie   Greenfield   2024-01-16
Po 7 października rozpoczęła się era oficjalnego antysemityzmu   Tobin   2024-01-14
Walczymy z Ameryką, syjonizmem i wszystkimi, którzy atakują wielkość i honor Islamskiej Rewolucji Iranu     2024-01-13
Ludzie, kto za to płaci?   Koraszewski   2024-01-10
Zachód wciąż nie może pojąć, że Hamas kontroluje WSZYSTKO w Gazie – łącznie z całą pomocą humanitarną     2024-01-09
Nieświęty sojusz między “przebudzeniem” i barbarzyństwem   O'Neill   2024-01-07
„Zaufaj nauce”: media szerzą antysemickie oszczerstwo o Izraelu „kradnącym narządy” zmarłym Palestyńczykom – co jest medycznie niemożliwe     2024-01-03
Dekolonizacja umysłów zniewolonych   Koraszewski   2024-01-03
Krótka historia ataków Hamasu na pomoc humanitarną przeznaczoną dla mieszkańców Gazy     2024-01-01
Jak UNWRA wychowuje terrorystów   Tawil   2023-12-31
Globalne imperium Palestyny   Smith   2023-12-30
Nie oddawajcie Gazy Autonomii Palestyńskiej   i Itamar Marcus   2023-12-29
Mądrość Hamasu. Oni dobrze rozumieją wojnę, w której walczą.    Friedman   2023-12-29
Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières), wspólnik Hamasu?   Destexhe   2023-12-27
Złe dziennikarstwo, zła wiara i rosnący antysemityzm   Koraszewski   2023-12-26
Itamar Marcus pokazuje Radzie Praw Człowieka ONZ, że antysemityzm AP doprowadził do 7 października   Marcus   2023-12-24
IDF daje Hamasowi więcej informacji wywiadowczych!   Pandavar   2023-12-22
Artykuł @NYTimes o cmentarzach w Gazie to nic innego jak antysemicka teoria spiskowa     2023-12-21
Iran wzywa do równowagi grozy i strachu     2023-12-20
Zniewolenie i rzeź Czarnych Afrykanów muszą się skończyć. Ten sam dżihad, który 7 października uderzył w Żydów, od dziesięcioleci atakuje Czarnych Afrykanów   i Ben Poser   2023-12-16
Hamas tworzy nową grupę terrorystyczną, żeby zniszczyć Liban   Toameh   2023-12-16
Nienawistnicy wygrali. Młodzi Amerykanie stają się coraz bardziej antysemiccy. Amerykańska żydowska diaspora może być skazana na zanikanie     2023-12-15
Przywódcy Hamasu: Naszym celem jest ustanowienie globalnego islamskiego kalifatu, a nie tylko wyzwolenie Palestyny     2023-12-14
Czy lewicowi dziennikarze kochają Hamas?   Koraszewski   2023-12-13
Dlaczego tak trudno zrozumieć, że kłamstwo jest integralną częścią strategii Hamasu?     2023-12-12
ONZ i Hamas: Partnerzy w zbrodni   Williams   2023-12-12
Dlaczego uniwersytety Ligi Bluszczowej są tak zblazowane w kwestii ludobójstwa   O'Neill   2023-12-08
Rosną dowody na przestępstwa seksualne Hamasu – ale rośnie też obojętność świata     2023-12-06
Nie akceptuj terroryzmu jako nowej normalności   Greenfield   2023-12-02
Od rzeki do morza   Herf   2023-11-30
Jedyna droga naprzód   Koraszewski   2023-11-29
Palestyńczycy są współwinni zbrodni Hamasu   Dershowitz   2023-11-28
Skrajne poparcie dla grupy terrorystycznej Hamasu i dla zagłady Izraela   Tawil   2023-11-27
Ludobójstwo i miliony jego obrońców   Koraszewski   2023-11-25
Al-Kaida na subkontynencie indyjskim     2023-11-25
Milczenie jest w rzeczywistości współudziałem   Pessin   2023-11-24
Globalne milczenie, kiedy Pakistan nakazuje przymusową deportację 1,7 miliona afgańskich uchodźców   Ahmad   2023-11-21
Marsz dla Palestyny był marszem skrajnie prawicowym   O'Neill   2023-11-20
List otwarty Żyda do świata zachodniego po ataku Hamasu na Izrael w 2023 r    Żyd   2023-11-20
Zrozumieć koszmar wojny w Gazie   Koraszewski   2023-11-19
Hamas jest postrzegany jako przedstawiciel Palestyńczyków   Marcus   2023-11-17
Dziennikarze pomagający terrorystom przyczyniają się do wprowadzenia nienawiści do Żydów do głównego nurtu   Tobin   2023-11-16
Zaciekłe podżeganie przez Al-Azhar: Pochwały dla palestyńskich bojówkarzy dżihadu; Losem Izraela jest zagłada; USA to największy szatan; Żydzi są potomkami małp i świń     2023-11-16
Human Rights Watch: Destrukcyjny program, symboliczna równowaga   Steinberg   2023-11-15
Plakaty przedstawiające porwane izraelskie dzieci powodują traumę wśród zwolenników Hamasu   Greenfield   2023-11-14
Rozwiązanie w postaci “dwóch państw”, żeby można było mordować Żydów   Tawil   2023-11-13
Rozgrzeszenie HamasuJak „przebudzeni” zachodni radykałowie stali się moralnymi spin doktorami Hamasu.   O'Neill   2023-11-12
Skąd biorą się zaprzeczenia potwornościom 7 października?   Glick   2023-11-11
Palestyna, czyli ostrze włóczni   Koraszewski   2023-11-11
Kolejna nowa wojna? Żołnierze, którzy ścinają głowy Ormianom są bohaterami Azerbejdżanu   Bulut   2023-11-10
Nie “tylko Hamas”   i Erielle Davidson   2023-11-09
Zlikwidowanie zbrodniarzy wojennych ratuje wszystkich   Bryen   2023-11-09
Popierają „Palestynę”, ponieważ nienawidzą Żydów   Tobin   2023-11-07
Mówimy „nie” hipokryzji i nienawiści UNICEF   Steinberg   2023-11-06
Kto powiedział, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków?   Tawil   2023-11-04
Jak atak Hamasu zaskoczył Izrael   Greenfield   2023-11-03
Wojna z Źydami   Oren   2023-11-02
Negatywny wynik testu Hamasu   Landes   2023-11-02
Marzenie o aksamitnym Palestyńskim Państwie Hamasu i Innych   Koraszewski   2023-11-01
Powraca oszczerstwo o rytuale krwi   Dershowitz   2023-10-31
Jak Iran bezpośrednio wspierał atak Hamasu na Izrael   Toameh   2023-10-30
Który z nich powinien otrzymać pomoc humanitarną?   Pandavar   2023-10-29
Hamas, Israel i hipokryzja arabskich oraz innym muzułmańskich przywódców    Toameh   2023-10-28
To islam, głupczeNie chodzi tu o Izrael, kolonializm, globalizm czy kapitalizm; chodzi o islam.   Greenfield   2023-10-27
Barbarzyństwo Hamasu jest częścią tradycji arabskich pogromów   Julius   2023-10-27
Kim są cywile Gazy?   Bard   2023-10-26
Połowa amerykańskich wyborców poniżej 35. roku życia uważa, że masakry i gwałty na Żydach można uzasadnić     2023-10-25
Gwałt jako broń wojenna, tym razem w Izraelu. Dlaczego feministki milczą?   i Mandy Sanghera   2023-10-24
Cywile z Gazy potrzebują schronienia. Dlaczego świat arabski tego nie zapewni?   Jacoby   2023-10-23
Niemożliwe żądanie BidenaJego wizyta w Izraelu była pokazem dysonansu poznawczego.   Glick   2023-10-22
Nasze miasta i ulice są pełne nienawistników   Collier   2023-10-21
Polityczni i wojskowi przywódcy Iranu zachęcają Hamas do kontynuowania walki aż do osiągnięcia celu Iranu i Hamasu – zniszczenia Izraela     2023-10-20
Dlaczego Żydzi nie pozwolą się po prostu zabić?   O'Neill   2023-10-19
Wirusy tradycji, wirusy kłamstwa, wirusy umysłu   Koraszewski   2023-10-17
Hamas i Iran: rzeź Żydów przez dziesięciolecia   Toameh   2023-10-16
Drugie ludobójstwo Ormian   Bulut   2023-10-16
Iran jest mózgiem i rękami stojącymi za Hamasem     2023-10-14
To był zły tydzień dla tych, którzy twierdzą, że antysyjonizm nie jest antysemityzmem     2023-10-13
Wywiad funkcjonariusza Hamasu dla Russia Today     2023-10-12
Barbarzyński nihilizm „wolnej Palestyny” Nadszedł czas, abyśmy rozliczyli beznadziejność leżącą u podstaw arabskiej i zachodniej ideologii „wyzwolenia”.   Mansour   2023-10-12
Ideologia masowego morderstwa   Herf   2023-10-11
„Umiarkowana” Autonomia Palestyńska stoi zdecydowanie po stronie masowych morderców i gwałcicieli     2023-10-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk