Prawda

Niedziela, 12 lipca 2020 - 11:34

« Poprzedni Następny »


OWP nie można naprawić


Vic Rosenthal 2016-01-30

Kair, powstanie OWP w 1964 roku. Na zdjęciu Jasir Arafat, prezydent Egiptu Nasser oraz król Jordanii Husajn I.

Kair, powstanie OWP w 1964 roku. Na zdjęciu Jasir Arafat, prezydent Egiptu Nasser oraz król Jordanii Husajn I.OWP jest chyba jednym z najbardziej złowrogich tworów, jakie powstały w XX wieku, nie mniej niż partia nazistowska i stalinowski reżim, choć na znacznie mniejszą skalę. W latach od jego założenia w 1964 r. i przez całą jego niefortunną legitymizację przez Izrael jako przedstawiciela Palestyńczyków – co było jednym z dwóch największych błędów strategicznych, jakie rząd Izraela popełnił od czasu powstania państwa – OWP wniosła terroryzm do głównego nurtu polityki międzynarodowej, rozpoczynała wojny i destabilizowała rządy. Zawsze na pierwszym miejscu utrzymywała swój główny cel: zniszczenie Izraela przez zabijanie Żydów izraelskich. Dzięki Oslo ma teraz status władzy państwowej.

Ujawniono tajną umowę, szwajcarskiego rządu z palestyńskimi terrorystami:

Według dziennikarza szwajcarskiego Marcela Gyra, Szwajcaria wrzała po serii palestyńskich zamachów terrorystycznych, w tym podłożeniu bomby w lutym 1970 r. w samolocie Swissair z Zurychu do Tel Awiwu, która zabiła wszystkich na pokładzie wkrótce po starcie. Gyr opisuje, że po zamachach 1969 i 1970 r. ówczesny minister spraw zagranicznych, Pierre Graber, potajemnie skontaktował się z OWP, bez informowania pozostałych ministrów, jak w piątek doniosła BBC…


Graber, za pośrednictwem szwajcarskiego posła do parlamentu, osiągnął porozumienie z OWP o uwolnieniu oskarżonych [o terrorystyczny zamach w 1969 r. na samolot El Al w Zurychu] w zamian za uwolnienie zakładników w Jordanii. Ponadto zgodził się na to, że Szwajcaria „po cichu  odłoży na półkę” dochodzenie w sprawie wysadzenia samolotu Swissair i będzie działała na drodze dyplomatycznej na rzecz międzynarodowego uznania OWP.

Szwajcarski parlamentarzysta, Jean Ziegler, obecnie w wieku 81 lat, potwierdził, że był pośrednikiem i powiedział: “To może być absolutnie szokujące, ale nagrodą było to, że nie było więcej zamachów”.

Szokujące? Nie, to była standardowa procedura działania. Weźmy na przykład Włochy:

…były prezydent Włoch, Francesco Cossiga, ujawnił, że rząd Włoch zgodził się na swobodę poruszania się po kraju dla arabskich grup terrorystycznych w zamian za osłonę przed atakami we Włoszech. Cossiga napisał, że rząd premiera Aldo Moro osiągnął „tajny pakt o nieagresji między państwem włoskim a palestyńskimi organizacjami oporu [sic], włącznie z grupami terrorystycznymi” w latach 1970. Według byłego prezydenta, sam Moro sformułował warunki porozumienia z zagranicznymi terrorystami arabskimi. Jak na ironię, Moro zabili włoscy terroryści domowego chowu, Czerwone Brygady, w 1978 r.”

Także Niemcy, ze swoimi “specjalnym stosunkiem” do Izraela, sprzedali duszę. Matt Rees, w książce Cain’s Field: Faith, Fratricide, and Fear in the Middle East (s. 100) pisał:

Arafat postawił Zakarię Balousza na czele organizacji i kontaktów europejskich. Nawiązał on znakomite stosunki z włoskim wywiadem antyterrorystycznym. Jego największym wyczynem jednak była tajna misja w Niemczech Zachodnich. Niemcy Zachodnie za pośrednictwem wywiadu libijskiego poprosiły OWP o umowę. W 1980 r., Zakaria pojechał do Niemiec Zachodnich z delegacją funkcjonariuszy OWP. Zgodzili się nie przeprowadzać zamachów na terytorium Niemiec Zachodnich. W zamian otrzymali pozwolenie na działanie w Niemczech Zachodnich i wymianę informacji z Niemcami.  

Dzisiaj rządy europejskie i Unia Europejska pokrywają ogromną część kosztów funkcjonowania Autonomii Palestyńskiej, która bazuje na OWP, wydają miliony euro na finansowanie nielegalnych budów Arabskich w Obszarze C – części Judei i Samarii, która według Umów z Oslo jest pod pełną kontrolą izraelską – i oczywiście, dostarczają dziesiątków milionów dolarów izraelskim lewicowym organizacjom pozarządowym (NGO), które działają jako piąta kolumna w Izraelu. Te NGO, które nazywa się “filiami będącymi w całości własnością” UE i rządów europejskich, dostarczają surowego materiału dla rezolucji antyizraelskich w ONZ, „wojny prawnej” przeciwko przywódcom izraelskim i żołnierzom Izraelskiej Armii Obronnej i prowokują agresywne starcia, żeby zdestabilizować kraj. Nie ulega wątpliwości, że ten ruch antypaństwowy ledwie by wegetował bez subsydiów europejskich.


Hipokryzja twierdzenia o przeciwstawianiu się terroryzmowi przy równoczesnym dawaniu swobody działania jego najgorszym sprawcom jest oczywista. Jest niemniejszą hipokryzją sprzeciwianie się izraelskiemu budowaniu na terenach spornych i równoczesne płacenie za arabskie konstrukcje na tych terenach oraz wymaganie, by produkty z Judei/Samarii miały specjalne oznakowanie, podczas gdy produkty z niezliczonych innych „okupowanych” lub spornych terenów na świecie nie muszą być oznaczone.


OWP jest chyba jednym z najbardziej złowrogich tworów, jakie powstały w XX wieku, nie mniej niż partia nazistowska i stalinowski reżim, choć na znacznie mniejszą skalę. W latach od jego założenia w 1964 r. i przez całą jego niefortunną legitymizację przez Izrael jako przedstawiciela Palestyńczyków – co było jednym z dwóch największych błędów strategicznych, jakie rząd Izraela popełnił od czasu powstania państwa – OWP wniosła terroryzm do głównego nurtu polityki międzynarodowej, rozpoczynała wojny i destabilizowała rządy. Zawsze na pierwszym miejscu utrzymywała swój główny cel: zniszczenie Izraela przez zabijanie Żydów izraelskich. Dzięki Oslo ma teraz status władzy państwowej.


Autonomia Palestyńska nie ma praktycznie żadnej gospodarki poza datkami międzynarodowymi, a z nich wiele wpływa bezpośrednio na szwajcarskie konta dygnitarzy OWP. Część jest także używana do płacenia wojownikom OWP, którzy siedzą w izraelskich więzieniach za morderstwa i terroryzm, jak również na renty dla rodzin „męczenników”, którzy zginęli w trakcie zabijania Żydów. Przez lata miliardy dolarów dostarczone „Palestyńczykom” jako środki pomocowe szły na wspieranie terroryzmu i stylu życia elit z OWP. 


OWP nigdy nie pozwoliła, by Arabowie palestyńscy słyszeli jakiekolwiek inne głosy niż te, które wzywały do konfrontacji. Likwidowali umiarkowanych i zaprowadzili rządy strachu. OWP rządzi żelazną pięścią ręką na obszarach pod swoim panowaniem. Ci, którzy chcą jakiejkolwiek kooperacji z Izraelem, są natychmiast uciszani.


Przywódca AP, Mahmoud Abbas, twierdzi, że sprzeciwia się „przemocy”, ale rozumie przez to, że nie jest zwolennikiem powrotu OWP do zorganizowanych ataków na Izraelczyków przy użyciu broni palnej i materiałów wybuchowych. Z drugiej strony, zachęca do tego, co nazywa “powszechnym oporem” , wzywając indywidualnych Palestyńczyków i grupy, by samodzielnie zabijali Żydów nożami, koktajlami Mołotowa, kamieniami, samochodami, tasakami i tak dalej. Autonomia Palestyńska kontynuuje także nazywanie szkół, ulic i drużyn sportowych imionami terrorystów, jak również traktowanie w oficjalnych mediach „męczenników powszechnego oporu” jako bohaterów. Ogłasza także wiele fałszywych oskarżeń, żeby wywołać zamieszki, jak na przykład, że Izrael ma plany zbudowania trzeciej Świątyni na Górze Świątynnej lub że żołnierze i policjanci mordują Palestyńczyków i podrzucają noże koło nich.


System edukacyjny OWP/AP nadal przedstawia Żydów jako podludzi, którzy ukradli im ziemię i przedstawia jako cel odzyskanie całej „Palestyny” od rzeki do morza i wygnanie Żydów, nie zaś stworzenie pokojowego państwa palestyńskiego na części terytorium. Ten system edukacyjny i media AP, gloryfikujące męczeństwo w imię Palestyny, są bezpośrednio odpowiedzialne za to, że dzieci zaledwie 11 letnie próbują mordować Żydów i często same są zabijane.


OWP jest rakiem na ciele międzynarodowym. Powołana do życia w Egipcie w 1964 r. jako kolejna broń przeciwko Izraelowi, organizacja ta przyjęła własny kierunek, kiedy przejął ją Jaser Arafat w 1968 r. Czerpała siłę z konfliktu wielkich mocarstw podczas zimnej wojny, kiedy Związek Radziecki zbroił ją w walce przeciwko Zachodowi. Później pasożytowała na USA (które dostarczają AP 400 milionów dolarów rocznie oraz zbroją i szkolą jej siły „bezpieczeństwa”) i, oczywiście, Unii Europejskiej, która daje jej nieco mniej. Trudno ustalić totalną sumę pomocy międzynarodowej, ponieważ przychodzi z wielu różnych źródeł (USA, ONZ, EU i inni darczyńcy) i z wielu programów pomocowych. Jest to jednak co najmniej miliard dolarów rocznie.


Tym, co prawdziwie szokuje, nie jest fakt, że Europejczycy zawarli pakt z diabłem, by się chronić. Szokuje to, że po upływie wszystkich tych lat nikt – nawet Benjamin Netanjahu – nie jest gotowy wstać i powiedzieć „dość”.


Dość dawania pieniędzy i pomocy tym terrorystom. Dość płacenia pod groźbą szantażu. Dość zasobów, których można było użyć dla złagodzenia głodu i walki z chorobami, a które roztrwoniono na destabilizującą siłę, demonstrującą raz za razem, że jej głównym celem – jej jedynym celem – nie jest pokój, ale destrukcja innego narodu.


Jednym z głównych powodów, dla którego OWP nadal istnieje, jest to, że Izrael od Oslo wierzył, lub udawał, że wierzy, że jest to w jakimś sensie partner do zawarcia pokoju. Wydaje się, że teraz wreszcie jest tutaj konsensus, że Oslo spaliło na panewce i że w bliskiej przyszłości nie będzie rozwiązania w postaci dwóch państw. W tej sytuacji Izrael ma okazję uczynienia wielkiej przysługi światu – w tym Arabom palestyńskim.


OWP i jej twór, Autonomia Palestyńska, dowiodły, że są porażką – porażką jako partner pokojowy i porażką jako rządząca władza dla Arabów palestyńskich w Judei i Samarii. Izrael mógłby wykorzenić i zniszczyć tego raka przez usunięcie OWP od władzy, rozbrojenie jej milicji i powrót do stanowiska sprzed Oslo, że będzie prowadzić negocjacje tylko z organizacjami nie terrorystycznymi.


To może oznaczać, że Izrael znowu będzie miał pełną kontrolę nad terytoriami, coś, co wielu Izraelczyków uważa za ciężar, którego nie chcą się podjąć. Na długą metę nie ma jednak alternatywy. OWP, podobnie jak raka, nie da się naprawić. Musi zostać usunięty.


The PLO can’t-be-fixed

24 stycznia 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Emeryt. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   

 

Od Redakcji

Tym, którzy uznają powyższe za majaczenia skrajnie prawicowego fanatyka, przypominamy słowa Icchaka Rabina – tego symbolu szans na pokój z Palestyńczykami. Oto, co powiedział w swoim ostatnim przemówieniu w Knessecie, na miesiąc przed zamordowaniem go przez prawicowego fanatyka: (najważniejsze punkty pogrubione):

"... Patrzymy na permanentne rozwiązanie w ramach państwa Izrael, które będzie obejmować większość obszaru Ziemi Izraela, jak to było pod rządami Mandatu Brytyjskiego, a obok jednostka palestyńska, która będzie domem dla większości mieszkańców palestyńskich, żyjących w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu.

Chcemy, by była to jednostka, która jest czymś mniej niż państwem, i która będzie niezależnie rządziła życiem Palestyńczyków pod swoją władzą. Granice państwa Izrael w tym permanentnym rozwiązaniu będą wychodzić poza linie, jakie istniały przed wojną sześciodniową. Nie wrócimy do linii z 4 czerwca 1967 r.

Oto główne zmiany, nie wszystkie, jakie wyobrażamy sobie i jakie chcemy w permanentnym rozwiązaniu:

A. Przede wszystkim, zjednoczona Jerozolima, która obejmuje zarówno Ma'ale Adumim, jak Givat Ze'ev – jako stolica Izraela, pod suwerennością izraelską, ale z zachowaniem praw członków innych wyznań, chrześcijaństwa i islamu, do swobodnego dostępu i wolności praktyk religijnych w ich miejscach świętych, według zwyczajów ich wiary.

B. Granica bezpieczeństwa państwa Izrael będzie ulokowana w Dolinie Jordanu w najszerszym rozumieniu tego terminu.

C. Zmiany, które będą obejmować Gusz Ecjion, Efrat, Beitar i inne społeczności, z których większość jest na obszarach na wschód od tego, co było “Zieloną Linią”, przed wojną sześciodniową.

D. Założenie bloków osiedli w Judei i Samarii, podobnych do tego w Gusz Katif. ..."

[można przeczytać całe przemówienie w przekładzie na angielski tutaj]

(Gdyby to przemówienie  wygłosił dzisiaj Netanjahu, świat okrzyczałby go faszystą, nazistą, rasistą itd.)


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 778 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16
Zmiana reżimu w Iranie powinna stać się międzynarodowym celem   Rosenthal   2020-01-13
Dekapitacja chrześcijan w prezencie na Boże Narodzenie, Zachód ziewa   Meotti   2020-01-10
Organizacja Wyzwolenia Palestyny: czym jest OWP?   Lipman   2020-01-08
Bernard-Henri Levy o masakrze chrześcijan w Nigerii     2020-01-04
Czy dać państwo Czarnym Hebrajskim Izraelitom?   Flatow   2020-01-03
Nie dawaj fałszywego świadectwa, chyba, że…   Koraszewski   2020-01-02
Hamas, trzydzieści dwa lata później   Toameh   2019-12-29
Bój na śmierć i życie w Tell Tamer   Fernandez   2019-12-21
Angela Merkel finansuje zarówno Muzeum Auschwitz, jak i terroryzm     2019-12-14
Dlaczego nie ma pokoju między muzułmanami a Izraelem   Bulut   2019-12-12
”Israel Denial” odsłania akademickie próby delegitymizacji Izraela   Steinberg   2019-12-10
Iran strzela do protestujących, Europa spiskuje, by wzbogacić morderców   Tobin   2019-12-05
Inwersja antysemityzmu     2019-12-03
Trzeba zakończyć prześladowania ludzi przez radykałów   Franklin   2019-11-29
Były terrorysta wypomina Warren i Sandersowi popieranie palestyńskich terrorystów.   Greenfield   2019-11-25
Uniwersyteckie przyzwolenie dla szerzenia nienawiści   Tobin   2019-11-21
Prawdziwa twarz sprawy palestyńskiej   Collier   2019-11-20
Palestynizm i zasada ”przede wszystkim zaszkodzić”   Rosenthal   2019-11-16
Prawo do samoobrony dla wszystkich poza Izraelem   Tobin   2019-11-15
Jestem imigrantem z Indii. Zaczepiono mnie w Bonn w Niemczech, bo wzięto mnie za Żyda.   Uniyal   2019-11-13
Czego boją się palestyńscy przywódcy?   Toameh   2019-11-12
UE popiera Iran – czołowego kata dzieci na świecie   Rafizadeh   2019-11-06
Otwartość ONZ na turecki plan dla północnej Syrii, podczas gdy 300 tysięcy Kurdów musi uciekać   Frantzman   2019-11-04
Dlaczego Hamas popiera wojnę Erdogana   Toameh   2019-10-31
Terroryści wzywają do zabijania Żydów – z siedziby ONZ w Gazie   Tawil   2019-10-29
Zapowiedź wielkiej wojny?   Koraszewski   2019-10-28
Nowi „baszybuzucy” Turcji: Wolna Armia Syrii   Bekdil   2019-10-27
"Antynormalizacja" z Izraelem: prawdziwy cel   Tawil   2019-10-24
Dwa oblicza antysemityzmu   Yemini   2019-10-22
Co przyjaciele Iranu robią w Gazie   Toameh   2019-10-20
Jak Erdogan planował tę czystkę etniczną   Lowe   2019-10-17
Solidarność z Palestyńczykami – obsesyjna odskocznia do antysemityzmu   Collier   2019-10-04
Zamienione w broń palestyńskie dzieci   Roth   2019-09-28
Chrześcijanie masakrowani, media odwracają wzrok   Meotti   2019-09-27
Szminkowanie trupa z Oslo   Koraszewski   2019-09-21
Boko Haram: krwawy terror, końca nie widać   Bulut   2019-09-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Wzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenica


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk