Prawda

Niedziela, 24 października 2021 - 17:48

« Poprzedni Następny »


OWP nie można naprawić


Vic Rosenthal 2016-01-30

Kair, powstanie OWP w 1964 roku. Na zdjęciu Jasir Arafat, prezydent Egiptu Nasser oraz król Jordanii Husajn I.

Kair, powstanie OWP w 1964 roku. Na zdjęciu Jasir Arafat, prezydent Egiptu Nasser oraz król Jordanii Husajn I.OWP jest chyba jednym z najbardziej złowrogich tworów, jakie powstały w XX wieku, nie mniej niż partia nazistowska i stalinowski reżim, choć na znacznie mniejszą skalę. W latach od jego założenia w 1964 r. i przez całą jego niefortunną legitymizację przez Izrael jako przedstawiciela Palestyńczyków – co było jednym z dwóch największych błędów strategicznych, jakie rząd Izraela popełnił od czasu powstania państwa – OWP wniosła terroryzm do głównego nurtu polityki międzynarodowej, rozpoczynała wojny i destabilizowała rządy. Zawsze na pierwszym miejscu utrzymywała swój główny cel: zniszczenie Izraela przez zabijanie Żydów izraelskich. Dzięki Oslo ma teraz status władzy państwowej.

Ujawniono tajną umowę, szwajcarskiego rządu z palestyńskimi terrorystami:

Według dziennikarza szwajcarskiego Marcela Gyra, Szwajcaria wrzała po serii palestyńskich zamachów terrorystycznych, w tym podłożeniu bomby w lutym 1970 r. w samolocie Swissair z Zurychu do Tel Awiwu, która zabiła wszystkich na pokładzie wkrótce po starcie. Gyr opisuje, że po zamachach 1969 i 1970 r. ówczesny minister spraw zagranicznych, Pierre Graber, potajemnie skontaktował się z OWP, bez informowania pozostałych ministrów, jak w piątek doniosła BBC…


Graber, za pośrednictwem szwajcarskiego posła do parlamentu, osiągnął porozumienie z OWP o uwolnieniu oskarżonych [o terrorystyczny zamach w 1969 r. na samolot El Al w Zurychu] w zamian za uwolnienie zakładników w Jordanii. Ponadto zgodził się na to, że Szwajcaria „po cichu  odłoży na półkę” dochodzenie w sprawie wysadzenia samolotu Swissair i będzie działała na drodze dyplomatycznej na rzecz międzynarodowego uznania OWP.

Szwajcarski parlamentarzysta, Jean Ziegler, obecnie w wieku 81 lat, potwierdził, że był pośrednikiem i powiedział: “To może być absolutnie szokujące, ale nagrodą było to, że nie było więcej zamachów”.

Szokujące? Nie, to była standardowa procedura działania. Weźmy na przykład Włochy:

…były prezydent Włoch, Francesco Cossiga, ujawnił, że rząd Włoch zgodził się na swobodę poruszania się po kraju dla arabskich grup terrorystycznych w zamian za osłonę przed atakami we Włoszech. Cossiga napisał, że rząd premiera Aldo Moro osiągnął „tajny pakt o nieagresji między państwem włoskim a palestyńskimi organizacjami oporu [sic], włącznie z grupami terrorystycznymi” w latach 1970. Według byłego prezydenta, sam Moro sformułował warunki porozumienia z zagranicznymi terrorystami arabskimi. Jak na ironię, Moro zabili włoscy terroryści domowego chowu, Czerwone Brygady, w 1978 r.”

Także Niemcy, ze swoimi “specjalnym stosunkiem” do Izraela, sprzedali duszę. Matt Rees, w książce Cain’s Field: Faith, Fratricide, and Fear in the Middle East (s. 100) pisał:

Arafat postawił Zakarię Balousza na czele organizacji i kontaktów europejskich. Nawiązał on znakomite stosunki z włoskim wywiadem antyterrorystycznym. Jego największym wyczynem jednak była tajna misja w Niemczech Zachodnich. Niemcy Zachodnie za pośrednictwem wywiadu libijskiego poprosiły OWP o umowę. W 1980 r., Zakaria pojechał do Niemiec Zachodnich z delegacją funkcjonariuszy OWP. Zgodzili się nie przeprowadzać zamachów na terytorium Niemiec Zachodnich. W zamian otrzymali pozwolenie na działanie w Niemczech Zachodnich i wymianę informacji z Niemcami.  

Dzisiaj rządy europejskie i Unia Europejska pokrywają ogromną część kosztów funkcjonowania Autonomii Palestyńskiej, która bazuje na OWP, wydają miliony euro na finansowanie nielegalnych budów Arabskich w Obszarze C – części Judei i Samarii, która według Umów z Oslo jest pod pełną kontrolą izraelską – i oczywiście, dostarczają dziesiątków milionów dolarów izraelskim lewicowym organizacjom pozarządowym (NGO), które działają jako piąta kolumna w Izraelu. Te NGO, które nazywa się “filiami będącymi w całości własnością” UE i rządów europejskich, dostarczają surowego materiału dla rezolucji antyizraelskich w ONZ, „wojny prawnej” przeciwko przywódcom izraelskim i żołnierzom Izraelskiej Armii Obronnej i prowokują agresywne starcia, żeby zdestabilizować kraj. Nie ulega wątpliwości, że ten ruch antypaństwowy ledwie by wegetował bez subsydiów europejskich.


Hipokryzja twierdzenia o przeciwstawianiu się terroryzmowi przy równoczesnym dawaniu swobody działania jego najgorszym sprawcom jest oczywista. Jest niemniejszą hipokryzją sprzeciwianie się izraelskiemu budowaniu na terenach spornych i równoczesne płacenie za arabskie konstrukcje na tych terenach oraz wymaganie, by produkty z Judei/Samarii miały specjalne oznakowanie, podczas gdy produkty z niezliczonych innych „okupowanych” lub spornych terenów na świecie nie muszą być oznaczone.


OWP jest chyba jednym z najbardziej złowrogich tworów, jakie powstały w XX wieku, nie mniej niż partia nazistowska i stalinowski reżim, choć na znacznie mniejszą skalę. W latach od jego założenia w 1964 r. i przez całą jego niefortunną legitymizację przez Izrael jako przedstawiciela Palestyńczyków – co było jednym z dwóch największych błędów strategicznych, jakie rząd Izraela popełnił od czasu powstania państwa – OWP wniosła terroryzm do głównego nurtu polityki międzynarodowej, rozpoczynała wojny i destabilizowała rządy. Zawsze na pierwszym miejscu utrzymywała swój główny cel: zniszczenie Izraela przez zabijanie Żydów izraelskich. Dzięki Oslo ma teraz status władzy państwowej.


Autonomia Palestyńska nie ma praktycznie żadnej gospodarki poza datkami międzynarodowymi, a z nich wiele wpływa bezpośrednio na szwajcarskie konta dygnitarzy OWP. Część jest także używana do płacenia wojownikom OWP, którzy siedzą w izraelskich więzieniach za morderstwa i terroryzm, jak również na renty dla rodzin „męczenników”, którzy zginęli w trakcie zabijania Żydów. Przez lata miliardy dolarów dostarczone „Palestyńczykom” jako środki pomocowe szły na wspieranie terroryzmu i stylu życia elit z OWP. 


OWP nigdy nie pozwoliła, by Arabowie palestyńscy słyszeli jakiekolwiek inne głosy niż te, które wzywały do konfrontacji. Likwidowali umiarkowanych i zaprowadzili rządy strachu. OWP rządzi żelazną pięścią ręką na obszarach pod swoim panowaniem. Ci, którzy chcą jakiejkolwiek kooperacji z Izraelem, są natychmiast uciszani.


Przywódca AP, Mahmoud Abbas, twierdzi, że sprzeciwia się „przemocy”, ale rozumie przez to, że nie jest zwolennikiem powrotu OWP do zorganizowanych ataków na Izraelczyków przy użyciu broni palnej i materiałów wybuchowych. Z drugiej strony, zachęca do tego, co nazywa “powszechnym oporem” , wzywając indywidualnych Palestyńczyków i grupy, by samodzielnie zabijali Żydów nożami, koktajlami Mołotowa, kamieniami, samochodami, tasakami i tak dalej. Autonomia Palestyńska kontynuuje także nazywanie szkół, ulic i drużyn sportowych imionami terrorystów, jak również traktowanie w oficjalnych mediach „męczenników powszechnego oporu” jako bohaterów. Ogłasza także wiele fałszywych oskarżeń, żeby wywołać zamieszki, jak na przykład, że Izrael ma plany zbudowania trzeciej Świątyni na Górze Świątynnej lub że żołnierze i policjanci mordują Palestyńczyków i podrzucają noże koło nich.


System edukacyjny OWP/AP nadal przedstawia Żydów jako podludzi, którzy ukradli im ziemię i przedstawia jako cel odzyskanie całej „Palestyny” od rzeki do morza i wygnanie Żydów, nie zaś stworzenie pokojowego państwa palestyńskiego na części terytorium. Ten system edukacyjny i media AP, gloryfikujące męczeństwo w imię Palestyny, są bezpośrednio odpowiedzialne za to, że dzieci zaledwie 11 letnie próbują mordować Żydów i często same są zabijane.


OWP jest rakiem na ciele międzynarodowym. Powołana do życia w Egipcie w 1964 r. jako kolejna broń przeciwko Izraelowi, organizacja ta przyjęła własny kierunek, kiedy przejął ją Jaser Arafat w 1968 r. Czerpała siłę z konfliktu wielkich mocarstw podczas zimnej wojny, kiedy Związek Radziecki zbroił ją w walce przeciwko Zachodowi. Później pasożytowała na USA (które dostarczają AP 400 milionów dolarów rocznie oraz zbroją i szkolą jej siły „bezpieczeństwa”) i, oczywiście, Unii Europejskiej, która daje jej nieco mniej. Trudno ustalić totalną sumę pomocy międzynarodowej, ponieważ przychodzi z wielu różnych źródeł (USA, ONZ, EU i inni darczyńcy) i z wielu programów pomocowych. Jest to jednak co najmniej miliard dolarów rocznie.


Tym, co prawdziwie szokuje, nie jest fakt, że Europejczycy zawarli pakt z diabłem, by się chronić. Szokuje to, że po upływie wszystkich tych lat nikt – nawet Benjamin Netanjahu – nie jest gotowy wstać i powiedzieć „dość”.


Dość dawania pieniędzy i pomocy tym terrorystom. Dość płacenia pod groźbą szantażu. Dość zasobów, których można było użyć dla złagodzenia głodu i walki z chorobami, a które roztrwoniono na destabilizującą siłę, demonstrującą raz za razem, że jej głównym celem – jej jedynym celem – nie jest pokój, ale destrukcja innego narodu.


Jednym z głównych powodów, dla którego OWP nadal istnieje, jest to, że Izrael od Oslo wierzył, lub udawał, że wierzy, że jest to w jakimś sensie partner do zawarcia pokoju. Wydaje się, że teraz wreszcie jest tutaj konsensus, że Oslo spaliło na panewce i że w bliskiej przyszłości nie będzie rozwiązania w postaci dwóch państw. W tej sytuacji Izrael ma okazję uczynienia wielkiej przysługi światu – w tym Arabom palestyńskim.


OWP i jej twór, Autonomia Palestyńska, dowiodły, że są porażką – porażką jako partner pokojowy i porażką jako rządząca władza dla Arabów palestyńskich w Judei i Samarii. Izrael mógłby wykorzenić i zniszczyć tego raka przez usunięcie OWP od władzy, rozbrojenie jej milicji i powrót do stanowiska sprzed Oslo, że będzie prowadzić negocjacje tylko z organizacjami nie terrorystycznymi.


To może oznaczać, że Izrael znowu będzie miał pełną kontrolę nad terytoriami, coś, co wielu Izraelczyków uważa za ciężar, którego nie chcą się podjąć. Na długą metę nie ma jednak alternatywy. OWP, podobnie jak raka, nie da się naprawić. Musi zostać usunięty.


The PLO can’t-be-fixed

24 stycznia 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Emeryt. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   

 

Od Redakcji

Tym, którzy uznają powyższe za majaczenia skrajnie prawicowego fanatyka, przypominamy słowa Icchaka Rabina – tego symbolu szans na pokój z Palestyńczykami. Oto, co powiedział w swoim ostatnim przemówieniu w Knessecie, na miesiąc przed zamordowaniem go przez prawicowego fanatyka: (najważniejsze punkty pogrubione):

"... Patrzymy na permanentne rozwiązanie w ramach państwa Izrael, które będzie obejmować większość obszaru Ziemi Izraela, jak to było pod rządami Mandatu Brytyjskiego, a obok jednostka palestyńska, która będzie domem dla większości mieszkańców palestyńskich, żyjących w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu.

Chcemy, by była to jednostka, która jest czymś mniej niż państwem, i która będzie niezależnie rządziła życiem Palestyńczyków pod swoją władzą. Granice państwa Izrael w tym permanentnym rozwiązaniu będą wychodzić poza linie, jakie istniały przed wojną sześciodniową. Nie wrócimy do linii z 4 czerwca 1967 r.

Oto główne zmiany, nie wszystkie, jakie wyobrażamy sobie i jakie chcemy w permanentnym rozwiązaniu:

A. Przede wszystkim, zjednoczona Jerozolima, która obejmuje zarówno Ma'ale Adumim, jak Givat Ze'ev – jako stolica Izraela, pod suwerennością izraelską, ale z zachowaniem praw członków innych wyznań, chrześcijaństwa i islamu, do swobodnego dostępu i wolności praktyk religijnych w ich miejscach świętych, według zwyczajów ich wiary.

B. Granica bezpieczeństwa państwa Izrael będzie ulokowana w Dolinie Jordanu w najszerszym rozumieniu tego terminu.

C. Zmiany, które będą obejmować Gusz Ecjion, Efrat, Beitar i inne społeczności, z których większość jest na obszarach na wschód od tego, co było “Zieloną Linią”, przed wojną sześciodniową.

D. Założenie bloków osiedli w Judei i Samarii, podobnych do tego w Gusz Katif. ..."

[można przeczytać całe przemówienie w przekładzie na angielski tutaj]

(Gdyby to przemówienie  wygłosił dzisiaj Netanjahu, świat okrzyczałby go faszystą, nazistą, rasistą itd.)


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 964 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25
Nowe furie najstarszej nienawiści   Savodnik   2021-05-24
Trąby i silniki czołgów: punkt zwrotny w Gazie?   Kemp   2021-05-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk