Prawda

Niedziela, 26 czerwca 2022 - 13:35

« Poprzedni Następny »


Nowi przywódcy Hamasu w Gazie i co to oznacza dla edukacji ku coraz gorszej przyszłości


Frimet i Armold Roth 2017-03-03

[Napis na ekranie: “Dźganie nożami i przejeżdżanie Żydów daje Palestyńczykom godność”]Czego UNRWA dokonała w Jerozolimie: z filmu dokumentalnego Center for Near East Policy Research [Kliknij YouTube</a> [polskie podpisy: https://www.youtube.com/watch?v=u1q5lMB9rYo ], żeby zobaczyć film]

[Napis na ekranie: “Dźganie nożami i przejeżdżanie Żydów daje Palestyńczykom godność”]

Czego UNRWA dokonała w Jerozolimie: z filmu dokumentalnego Center for Near East Policy Research [Kliknij YouTube [polskie podpisy: https://www.youtube.com/watch?v=u1q5lMB9rYo ], żeby zobaczyć film]Jednym z najszpetniejszych aspektów konfliktu między Arabami i Izraelem jest bliski i intymny związek, jaki istnieje między najdziwaczniejszą z agend ONZ – UNRWA – a islamistyczną grupą terrorystyczną, Hamasem. Dzisiaj pojawiły się nowe, niepokojące dowody dla tych, którzy są skłonni patrzeć, w odróżnieniu od tych, którzy systematycznie odwracają wzrok, woląc nie wiedzieć.

Narody Zjednoczone mają ogromne zasługi w opiece nad uchodźcami na świecie. Urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR) znajduje się w Genewie i otrzymał dwie Nagrody Nobla (1954 and 1981). Jego początki nie były obiecujące. Powołany przez Rezolucję 319 (IV) Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 1949 r. z mandatem działania na trzy lata. To zostało następnie rozszerzone przez dodatkowe rezolucje Zgromadzenia Ogólnego pozwalające na jego działanie do dzisiaj. Jego misją jest

dostarczanie na bazie nie-politycznej i humanitarnej ochrony międzynarodowej uchodźcom i szukanie dla nich permanentnego rozwiązania... [źródło]

Trzeba być wyjątkowo podłym człowiekiem, by sprzeciwiać się takim celom. Pomoc dawana na bazie humanitarnej, niepolitycznej – co może być słuszniejszego? Dostarczanie im ochrony, a szczególnie ich dzieciom – najbardziej bezbronnym z bezbronnych – jest często rzeczą, której tym narażonym, wywłaszczonym ludziom najbardziej brakuje. A szukanie rozwiązania? No cóż – oczywiste.

Co doprowadza nas do Arabów palestyńskich, którzy spośród wszystkich ludzi na świecie zaklasyfikowanych jako uchodźcy, zostali wyjęci spod opieki UNHCR.

Czy jest to krzycząca niesprawiedliwość? Nie. A to dlatego, że tylko oni – spośród wszystkich nieszczęśliwych ludzi na świecie – mają całkowicie własny urząd “uchodźczy”. I jak pisaliśmy wcześniej na tym blogu ["14-Aug-16: Who actually cares that foreign aid is diverted from needy Gazans to terror? Not who most people think"], jest to bardzo szczególny urząd! Tylko kilka kluczowych punktów:

  • Dziwne rozróżnienie: UNHCR zajmuje się wszystkimi uchodźcami świata z wyjątkiem tych, którymi zajmuje się UNRWA. UNHCR ma bez porównania większe obciążenie zadaniami, ale personel (około 9,7 tysiąca pracowników), który stanowi tylko jedną trzecią wielkości personelu UNRWA.
  • Zdumiewająca różnica zasobów: "UNHCR ma jednego członka personelu na każde 5,5 tysiąca uchodźców i innych osób wymagających troski. UNRWA ma jednego członka personelu na każdych 182 ludzi zarejestrowanych w UNRWA." [Źródło, marzec 2015]
  • Ogrom listy płac UNRWA: UNRWA najnowszy stan osobowy wynosi "ponad 30 tysięcy... większość z nich to uchodźcy palestyńscy i niewielka liczba personelu międzynarodowego w biurach dwóch kwater głównych (Gaza i Amman), pięciu biurach terenowych (Gaza, Liban, Syria, Jordania i Zachodni Brzeg) i czterech biurach przedstawicieli/łączników (Nowy Jork, Genewa, Bruksela i Kair)" ["Working at UNRWA" – dostęp dziś rano]. Jest otwartą tajemnicą, że wielu, prawdopodobnie większość, ludzi na liście płac UNRWA zasadniczo nie robi niczego. Jest to rodzaj zasiłku, który wspiera inercję i brak produktywności – za pieniądze Zachodu. Do ostatniego dziesięciolecia niemal żadne pieniądze arabskie nie docierały do UNRWA.
  • Rozmyślna nieprzejrzystość: Niemal wszystkie inne agendy ONZ odpowiadają przed zarządem wykonawczym, któremu składają sprawozdania, co pozwala na pewien stopień nadzoru. UNRWA zdaje sprawozdania bezpośrednio całemu, liczącemu 193 członków Zgromadzeniu Ogólnemu, gdzie odpowiedzialność jest szeroko rozłożona i łatwo jej uniknąć. Według dokumentu napisanego w 2010 r. przez głównego prawnika tej agendy, Lance’a Bartholomeusza, UNRWA posiada dodatkową elastyczność działania, ponieważ nie ma wyraźnie zdefiniowanej misji: “jej mandat nie jest zapisany w jednym miejscu i musi się wnioskować o nim z wszystkich innych dotyczących sprawy rezolucji i pytań”.  
  • Wieczny bezruch: W ten sposób, niczym nieobciążona UNRWA, może zapewnić własne przetrwanie przez przekształcenie się w patrona palestyńskich żalów, nadając status uchodźczy pokoleniu za pokoleniem... ["The U.N. Handmaiden of Hamas", Claudia Rosett in the Wall Street Journal, August 07, 2014

Poza wszystkimi tymi anomaliami i marnotrawstwem, korupcją i niewydolnością w tym prawdziwie groteskowym obrazie, istnieje kwestia wspólnotyinteresów (a) UNRWA i (b) terrorystów islamskich z Hamasu. O tym także pisaliśmy w wielu postach. Na przykład "30-Jul-14: Is Europe's uncritical funding connected with Hamas' ongoing terrorism?" i wspomniany tam oficjalny rzecznik UNRWA, Chris Gunness, który

często powtarza komunikaty Hamasu w mediach głównego nurtu, a oficjele europejscy wzmacniają jego słowa w swoich stolicach. Jego konto Twittera i udzielane wywiady pełne są potępień działań Izraela wobec Gazy, ale jego potępienia ostrzału rakietowego, jaki prowadzi Hamas wobec izraelskich cywilów są wyciszone, jeśli w ogóle je wypowiada.

Gunness dostaje się pod ogień dobrze zasłużonej krytyki w ważnym artykule z 2014 r. badacza Davida Bedeina w Jerusalem Post, gdzie ten autor analizuje, co szkoły UNRWA naprawdę przekazują arabskim dzieciom w Gazie, które miały nieszczęście wpaść w ich szpony:  

30 tysięcy pracowników UNRWA nie udaje neutralności. Pracownicy UNRWA są zorganizowani w związki zawodowe, niemające żadnej sympatii do organizacji orędujących za pokojem. W Gazie związek pracowników UNRWA i związek nauczycieli UNRWA w kolejnych wyborach od 1999 r. wybierały Hamas, by kierował ich związkami, z 93% głosującymi na Hamas w wyborach 2012 r. Mantrą, którą często powtarza [rzecznik UNRWA, Chris] Gunness, ostatnio w Fox News, jest, że “nie ma dowodów, że terroryści Hamasu są na liście płac ONZ”. Jednak Parlament Europejski sfinansował badanie, które udokumentowało przejęcie związków zawodowych UNRWA przez Hamas w marcu 2009 r.... ["One for the Gunness Book of Records: The myth of an UNRWA policy of peace that does not exist", Jerusalem Post, December 25, 2014]

A teraz nowe rewelacje dzięki biuletynowi wydanemu w miniony czwartek przez Meir Amit Intelligence and Terrorism Center w Tel Awiwie.

Chodzi o przeprowadzone niedawno wybory do politbiura Hamasu, najważniejszej instytucji politycznej Hamasu w Strefie Gazy. Pisaliśmy ["13-Feb-17: Another Shalit Deal milestone: Four terms of life imprisonment but this murdering jihadist now heads Hamas in Gaza"] o tym, kim jest dżihadysta, który pojawił się jako nowy szef w tym procesie.  

Amit Report pisze, że Sinwar był jednym z piętnastu ludzi wybranych do kierowania Hamasem i że ich szeregi są zdominowane przez członków o ekstremistycznych poglądach.


Al-Hindi stoi przez kwaterą główną UNRWA w Gazie 5 października 2011 r., kiedy kierował strajkiem nauczycieli przeciwko tej agendzie ONZ [Zdjęcie] 

Al-Hindi stoi przez kwaterą główną UNRWA w Gazie 5 października 2011 r., kiedy kierował strajkiem nauczycieli przeciwko tej agendzie ONZ [Zdjęcie]

 Jeden z tych nowowybranych ekstremistów, dr Suhail Ahmed Hassan al-Hindi, przez ostatnie pięć lat był przewodniczącym związku zawodowego personelu UNRWA w Strefie Gazy – związku opanowanego przez Hamas, który żądał i otrzymywał wielkie ustępstwa od kierownictwa UNRWY przez użycie sankcji, strajków i zamieszek.

Spory z UNRWA w kwestii budżetu i płac są równoznaczne ze sporami z donatorami, którzyją finansują. Przez siedemdziesięcioletnią historię UNRWA finansowania w przytłaczającej mierze – niemal wyłącznie – dostarczały rządy krajów zachodnich ze Stanami Zjednoczonymi na czele. [Więcej informacji: "05-Jun-16: Where does the money for the ongoing decades-long UNRWA fiasco come from?"] W wyniku ostatniej takiej rundy żądań wobec kierownictwa UNRWA w grudniu 2016 r. zawarto “fundamentalne porozumienie z UNRWA [które] zakończyło protesty i sankcje" [Amit Report cytując gazaonline.net, 20 grudnia 2016]

 

Infiltracja UNRWA przez Hamas od czasu do czasu zdobywa jakąś (niewielką) uwagę mediów, ale na ogół wszystkie spory rozwiązywane są tak, że strona Hamasu jest wojownicza i hałaśliwa, a strona UNRWA wycofuje się ze swoich pozycji. Na przykład, w 2009 r., John Ging, irlandzki prawnik, który był wówczas dyrektorem działalności UNRWA w Strefie Gazy, groził zwolnieniem pracowników UNRWA, którzy należeli do Hamasu lub organizacji o podobnym programie terrorystycznym [tło tutaj], kiedy ujawniono ich związki organizacyjne i zyskały one niejaki rozgłos. Ta groźba nigdy nie została wykonana, a on opuścił swoje stanowisko. (Od lutego 2011 jest on w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) w Nowym Jorku.)

Ma to związek z dr al-Hindi. W dodatku do swojego stanowiska w związku zawodowym UNRWA, jest on dyrektorem instytucji edukacyjnej UNRWA, Szkoły Podstawowej dla Chłopców Palestyńskich. 5 października 2011 r. doniesienie angielskojęzycznej agencji informacyjnej Ma’an wspomina jego kluczową rolę:

W środę tysiące nauczycieli protestowało przed kwaterą główną UNRWA w mieście Gaza z powodu zwolnienia funkcjonariusza związkowego, poinformował korespondent Ma'an. Lokalny związek personelu wezwał do strajku generalnego w środę, drugiej takiej akcji w ciągu tygodnia, by zaprotestować przeciwko zawieszeniu przez UNRWA przewodniczącego związku, Suhaila al-Hindiego. Źródła z Hamasu powiedziały, że agenda ONZ oskarżyła Hindiego o spotykanie się z politycznymi funkcjonariuszami Hamasu. Autobusy przywiozły około 7 tysięcy nauczycieli zatrudnionych przez UNRWA do miasta Gazam gdzie urządzili strajk okupacyjny, wzywajac do zakończenia "politycznego karania zatrudnionych przez UNRWA". Raczej śmierć niż poniżenie" brzmiał transparent trzymany przez strajkujących nauczycieli. "Oszustwo, kłamstwo i hipokryzja stały się podstawowymi wartościami UNRWA" brzmiał inny.

Strajk objął wszystkie 243 szkoły UNRWA w Gazie. Hindi powiedział nauczycielom, że stoi przeciwko "uciskowi i niesprawiedliwości", ale dodał, że Palestyńczycy widzą UNRWA jako symbol sprawy uchodźców i że jej rola powinna zostać zachowana “do usunięcia okupacji Izraela”... Chris Gunness, główny rzecznik UNRWA w Jerozolimie, powiedział, że spory powinny być rozwiązywane wewnętrznie, nie zaś przez akcje, które podważają działania agendy i jej usługi dla uchodźców w Gazie.  

Jest całkiem jasne, że Gunness i UNRWA byli wtedy, sześć lat temu, świadomi, że Al-Hindi jest wiodącą postacią Hamasu. Nie mieli jednak problemu z anulowaniem zawieszenia i dalszym zatrudnianiem go przez wszystkie te lata do chwili obecnej.

Nazwisko Al-Hindi pojawia się na liście członków nowowybranego biura politycznego Hamasu, opublikowanej w tym miesiącu przez media palestyńskie. Amit Report nazywa te wzmianki “wiarygodnymi” (przypisane są "źródłu z wysokich kręgów Hamasu") i na poparcie cytuje agencję informacyjną Quds Press, która mówi to samo. Spójrzmy jednak, co się stało:  

Po tym, jak jego wybór został ogłoszony publicznie, dr al-Hindi wydał serię energicznych zaprzeczeń, twierdząc, że nie został wybrany do biura. Twierdził nawet, że zamierza pozwać do sądu odpowiedzialnych za te doniesienia. Jak dotąd Hamas nie zajął formalnego stanowiska w kwestii jego wyboru... Jego energiczne zaprzeczenia mogą być wynikiem faktu, że nagłośnienie jego wyboru utrudni mu (i Hamasowi) pracę z UNRWA. W przeszłości UNRWA była przeciwna temu, by jej personel należał do Hamasu lub innych organizacji, chociaż ta agenda nigdy nie podjęła zdecydowanego działania, by wyegzekwować swój sprzeciw. [Amit Report, 23 lutego 2017]

Raport podaje kilka ważnych uwag o tym, co znaczy to dla przyszłości dzieci w Gazie:

Wybór dra Suhaila al-Hindiego do biura politycznego Hamasu w Strefie Gazy jest kolejną ilustracją głębokiego przeniknięcia Hamasu do systemu edukacyjnego Strefy Gazy oraz wielkiej władzy jego działaczy w instytucjach UNRWA w Strefie. Pozwala to Hamasowi na systematyczną indoktrynację dzieci w wieku szkolnym w Gazie swoją ekstremistyczną ideologią islamistyczną. W dodatku do wielkiego wpływu Hamasu na system edukacyjny w Strefie Gazy umożliwia to prowadzenie działalności paramilitarnej w szkołach, przygotowywania małych dzieci do wstąpienia do Hamasu i w szeregi jego skrzydła militarnego. Od kiedy Hamas jest siłą rządzącą w Strefie Gazy, jego działalność ideologiczna i militarna w systemie edukacyjnym nie jest ograniczana ani przez UNRWA... ani przez Autonomię Palestyńską (która jest formalnie odpowiedzialna za system edukacyjny w Strefie Gazy, ale, podobnie jak w wielu innych dziedzinach rządowych, jej rzeczywisty wpływ jest ograniczony). [Amit Report, 23 lutego 2017]

UNRWA sama ogłasza dumnie, że prowadzi 252 szkoły w Strefie Gazy, do których uczęszcza ponad 240 tysięcy uczniów:  

Te dzieci dorastają w ponurych warunkach, często otoczone biedą i przemocą. Szkoła dostarcza im jednego miejsca, gdzie mogą nauczyć się umiejętności dla lepszej przyszłości.

Wierzymy w te liczby, ale twierdzenie o “lepszej przyszłości” jest groteskowe, jak pisaliśmy wielokrotnie, kiedy mówiliśmy o kulturze terroryzmu, morderstw i samobójstw, która jest obecnie głęboko i bardzo wyraźnie zakorzeniona w życiu dzieci z Gazy. Patrz: "27-Oct-16: Who put those knives into the hands of these two little Palestinian Arab boys?" i "10-Feb-15: The Islamists of Gaza: Yet again preparing children to kill and be killed" i "15-Jan-14: When a society praises itself for turning its children into human bombs, whose problem is that?" UNRWA, rzekomo agenda, która istnieje dla złagodzenia cierpień uchodźców arabskich, służy w rzeczywistości jako kamień węgielny liczącej już siedemdziesiąt lat strategii arabskiej trzymania Arabów palestyńskich bez domu, tak nieszczęśliwych, jak to możliwe, i na pierwszych stronach gazet. Według własnej oceny UNRWA, jej ludzie i budżet odgrywają olbrzymią rolę w edukacji dzieci palestyńskich. Z pewnością są częścią problemu, nie zaś rozwiązania.   

 

Niezależnie od tego jak źle pojęta, zakamuflowana i oszukańcza jest rola UNRWA w katastrofie, jaka dzieje się codziennie w systemie edukacyjnym w Gazie, UNRWA nie zasługuje na obwinianie jej całą winą za ten horror. Inni wspólnicy, włącznie z UNICEFDefence for Children International, UNESCO, Child Rights International Network, UN Committee on the Rights of the Child, mieszczącym się w Waszyngtonie Jerusalem FundSave the ChildrenArab Council for Childhood Development zasługują na bardzo spóźnione już zwrócenie uwagi na ich niewybaczalne milczenie i apatię, które świadczą o ich współwinie.

 

Hamas’ new Gaza leadership, and what it says about educating towards a desperatey worse future

This Ongoing War, 26 lutego 2017

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Frimet i Arnold Roth

Rodzice zamordowanej przez terrorystów z Hamsu 15-letniej Malki Roth. Ich córka została zamordowana 9 sierpnia 2001 roku podczas zamachu na restaurację  Sbarro.  W zamachu zamobójczym zginęło wówczas 15 cywilów, w tym 7 dzieci, 130 osób zostało rannych.

Frimet i Arnold Roth od wielu lat prowadzą stronę internetową This Ongoing War

Państwo Frimet i Arnold Roth założyli również fundację imienia swojej córki. Fundacja ta zajmuje się pomocą dla dzieci żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich.

 

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1066 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Analiza najnowszej propagandowej publikacji ONZ   Litman   2022-06-26
Izrael musi wydalić tego dyplomatę UE   Marcus   2022-06-21
Kwestia żydowska w wielkim świecie   Koraszewski   2022-06-11
Iran nie czeka na broń jądrową, by zdestabilizować Bliski Wschód   Toameh   2022-06-10
Turcja, terroryści i NATO   Bulut   2022-06-07
David Rovics o Dżanin 2002   Landes   2022-06-02
CNN znajduje swoich “tańczących Izraelczyków”   Collier   2022-05-31
Jeden majowy dzień — w Jerozolimie i Nowym Jorku   Chesler   2022-05-26
Krew Shireen abu Akleh jest na rękach Palestyńczyków   Rosenthal   2022-05-21
Nie da się rozwiązać problemu antysemityzmu ONZ przez ignorowanie go   Tobin   2022-05-18
Rosja i Chiny: najgorszy moment w historii   Chang   2022-05-12
Putin, Hitler i historii kobyła   Koraszewski   2022-05-11
Izrael: najczystszy kraj świata   Bard   2022-05-11
Palestyński kult śmierci – uwielbienie mordowania Żydów   Collier   2022-05-10
Iran mówi otwarcie – i powinniśmy uważnie słuchać     2022-05-08
Wspaniała wiadomość na Jom HaSzoah! Nie ma antysemitów!     2022-05-07
Czy umiemy wyobrazić sobie świat bez Izraela?   Tobin   2022-05-06
Allah sprowadził Żydów do Palestyny, żebyśmy mogli ich wykończyć     2022-05-04
Ramadan kończy się z hukiem   Blum   2022-05-02
Oni wszyscy mają krew na rękach   Collier   2022-04-21
W XXI wieku antysyjonizm znaczy antysemityzm   Tobin   2022-04-20
Jak USA utrwalają palestyńską przemoc   Blum   2022-04-19
Palestyńczycy popierają mordowanie przypadkowych Żydów     2022-04-18
Szaleństwa głębokiej wiary   Fitzgerald   2022-04-13
Intifada z okazji ramadanu?   Blum   2022-04-09
Nie nagradzajcie Palestyńczyków za nową falę terroru   Tobin   2022-04-05
Większość “Palestyńczyków” głosowałaby dziś na Hamas   Greenfield   2022-04-02
Dlaczego Stany Zjednoczone nadal płacą za antysemicką farsę w ONZ?   Tobin   2022-04-01
AP zachęcała do zamachu terrorystycznego w Beer Szewie… i nagrodzi go   Marcus   2022-03-29
Śpiew i taniec o “apartheidzie”: Infantylna @Amnesty jest obecnie taka sama jak inne antyizraelskie grupy     2022-03-22
Reportaż rosyjskiej telewizji o syryjskich żołnierzach zgłaszających się na ochotnika do walki wraz z Rosją przeciwko Ukrainie     2022-03-17
Obywatele właściwie poinformowani   Koraszewski   2022-03-16
Kłamstwo o dłuższej i silniejszej umowie z Iranem   Bard   2022-03-11
Biden rozbija złudzenia Izraela   Glick   2022-03-10
Electronic Intifada w pełni popiera Putina   Collier   2022-03-07
Propagandowy front Władimira Putina   Koraszewski   2022-03-07
Rosja: Iran jest naszym sojusznikiem, uczestniczymy w rozwijaniu jego projektu nuklearnego     2022-03-03
Chiny: To USA są winne ukraińskiego konfliktu     2022-03-02
„Apartheid” jest nową „okupacją” – terminem używanym w czysto propagandowych celach     2022-02-28
Czy Putin będzie strzelał do zakładników?   Rosenthal   2022-02-28
Lepszy kontrakt za pochwałę terroryzmu   Fitzgerald   2022-02-23
Nękanie w Judei i Samarii musi się zakończyć – ale kto nęka kogo?   Oz   2022-02-20
Nie ugłaskuj krokodyla “przebudzenia”     2022-02-18
Toksyczna szczodrość. Jak Europejczycy używają izraelskich NGO do destabilizowania Izraela   Altabef   2022-02-15
Losowy przykład nieuczciwości raportu Amnesty International     2022-02-14
Strategia Autonomii Palestyńskiej używania dzieci-żołnierzy przeciwko Izraelowi   Marcus   2022-02-13
Co naprawdę oznacza wspieranie „palestyńskiego pojednania”?   i Itamar Marcus   2022-02-12
Saudyjski dziennikarz o zerwaniu związków z Palestyńczykami   Fitzgerald   2022-02-11
Groza ujawnienia proizraelskiego stanowiska   Goska   2022-02-09
Neonazistowska fascynacja salafickim dżihadem   Wójcik   2022-02-08
Antysemici wszystkich krajów łączcie się   Koraszewski   2022-02-07
Palestyńscy najemnicy Iranu: Dżihad przeciw Izraelowi i Ameryce   Toameh   2022-02-06
Kościół, który promuje antysemityzm   Tobin   2022-02-04
Grupy terrorystyczne kochają Amnesty International, jako że kieruje się planami zniszczenia Izraela naszkicowanymi w Durban     2022-02-03
Amnesty wymyśla kolejną definicję apartheidu – tylko dla Izraela     2022-02-02
Wojna przeciwko Żydom prowadzona przez grupy “obrony praw człowieka”: @Amnesty, @HRW i @BTselem     2022-02-01
Powrót „Protokołów mędrców Syjonu”   Rosenthal   2022-01-31
„Guardian” wynalazł nowe antyizraelskie oszczerstwo: „Sportswashing”   Levick   2022-01-30
Pamiętajcie Dajr Jasin!   Troy   2022-01-29
Wikipedia morduje historię     2022-01-25
Associated Press zamienia palestyński wypadek drogowy w podżeganie przeciwko Izraelowi   Fitzgerald   2022-01-23
Wędrówka idei na Bliskim Wschodzie   Mansour   2022-01-22
Neonaziści dążą do wykucia braterskiej więzi z dżihadystami   Stalinsky   2022-01-19
Kiedy atakowani są Żydzi, przedstawiciele władz boją się powiedzieć “antysemityzm”   Frantzman   2022-01-17
Sowieckie kłamstwo o izraelskim apartheidzie   Kemp   2022-01-14
„Nieistotne religijne idee”? Nie, każdy terroryzm jest oparty na głębokiej wierze, niezależnie od tego, czy jest religijny, polityczny, społeczny czy inny – część I   M. Reiter   2022-01-13
Litania nieszczęść Hassana Nasrallaha   Fitzgerald   2022-01-13
Palestyńczycy: Jesteśmy dumni z naszych terrorystów   Tawil   2022-01-11
Życie w epoce kamienia   Rosenthal   2022-01-09
The Yellow Spot: szczegółowa relacja z tamtych czasów o nazistowskim prześladowaniu Żydów w latach 1933-1935 brzmi bardzo podobnie do dzisiejszego antysemityzmu     2022-01-08
Co stałoby się z Arabami podczas nuklearnego uderzenia na Izrael i dlaczego nikogo to nie obchodzi?     2022-01-07
Z Facebooka egipskiego dysydenta   Mansour   2022-01-04
Co naprawdę zdarzyło się z milionem Żydów w krajach arabskich?   Collier   2022-01-03
Palestyńska szkoła terroryzmu   Tawil   2022-01-02
ONZ wypowiada wojnę Izraelowi   Rosenthal   2021-12-31
Unicestwienie Izraela najwyższym ideałem Iranu     2021-12-27
Według sondażu 93% palestyńskich Arabów w Jerozolimie woli rządy izraelskie od palestyńskich   Fitzgerald   2021-12-25
Human Rights Watch znowu zakłada, że Żydzi są rasistami i na tej podstawie pisze raport o Lod     2021-12-23
Kiedy antysyjonistyczna grupa dowodzi, że jej propaganda jest kłamstwem   Oz   2021-12-22
Obosieczny antysemityzm przyzwolenia   Nirenstein   2021-12-20
Iran: eksportowanie ropy czy rewolucji?   Taheri   2021-12-18
Znajdowanie prawdziwych ofiar terroru   Collins   2021-12-17
Na kampusach wśród personelu komisji “Różnorodności, równości i włączenia” są najbardziej nietolerancyjni ludzie     2021-12-16
Dziesiąta rocznica “pinkwashing” i czego nas ona uczy o antysemickich teoriach spiskowych     2021-12-10
Raport nazywa traktowanie chrześcijańskich dziewcząt i kobiet w muzułmańskich krajach “katastrofą praw człowieka”   Spencer   2021-12-03
Antysyjonizm i antysemityzm nie robią niczego, by pomóc Palestyńczykom   Regev   2021-11-29
Sunnicki Hamas i szyicki Iran: braterska więź w terrorze pod hasłem “śmierć Izraelowi”   Fitzgerald   2021-11-27
Terrorysta, który rozbija wszystkie stereotypy o terrorystach   Flatow   2021-11-23
Unia Europejska nadal nie wpisuje całego Hezbollahu na listę organizacji terrorystycznych   Fitzgerald   2021-11-22
Czy termin “nakba” jest antysemicki?     2021-11-21
“Od Rzeki do Morza”: Hamas wyjaśnia, czego chcą brytyjscy studenci   Kemp   2021-11-16
Jak Palestyńczycy ukradli cierpienia, no cóż, właściwie wszystkim   Collier   2021-11-14
Terroryści „palestyńskiego” dżihadu dostają więcej niż zarabiają lekarze i nauczyciele   Greenfield   2021-11-11
EU @eu_eeas ciągle mówi o nieistniejących “granicach sprzed 1967”, skoro explicite nigdy nie miały one być granicami?     2021-11-10
Odciąć finansowanie NGO powiązanych z terroryzmem   Eid   2021-11-07
Palestyńscy więźniowie, o których nikt nie mówi   Toameh   2021-11-06
Niemka skazana za zbrodnie ISIS   Frantzman   2021-11-02
Terroryzm jako palestyńska kultura   Marcus   2021-11-02
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą zawrzeć pokoju z Izraelem   Toameh   2021-10-29
Czy Trzecia Konwencja Genewska stosuje się do palestyńskich terrorystów aresztowanych przez Izrael?    Hirsch   2021-10-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk