Prawda

Poniedziałek, 25 czerwca 2018 - 10:13

« Poprzedni Następny »


Nowi przywódcy Hamasu w Gazie i co to oznacza dla edukacji ku coraz gorszej przyszłości


Frimet i Armold Roth 2017-03-03

[Napis na ekranie: “Dźganie nożami i przejeżdżanie Żydów daje Palestyńczykom godność”]Czego UNRWA dokonała w Jerozolimie: z filmu dokumentalnego Center for Near East Policy Research [Kliknij YouTube</a> [polskie podpisy: https://www.youtube.com/watch?v=u1q5lMB9rYo ], żeby zobaczyć film]

[Napis na ekranie: “Dźganie nożami i przejeżdżanie Żydów daje Palestyńczykom godność”]

Czego UNRWA dokonała w Jerozolimie: z filmu dokumentalnego Center for Near East Policy Research [Kliknij YouTube [polskie podpisy: https://www.youtube.com/watch?v=u1q5lMB9rYo ], żeby zobaczyć film]Jednym z najszpetniejszych aspektów konfliktu między Arabami i Izraelem jest bliski i intymny związek, jaki istnieje między najdziwaczniejszą z agend ONZ – UNRWA – a islamistyczną grupą terrorystyczną, Hamasem. Dzisiaj pojawiły się nowe, niepokojące dowody dla tych, którzy są skłonni patrzeć, w odróżnieniu od tych, którzy systematycznie odwracają wzrok, woląc nie wiedzieć.

Narody Zjednoczone mają ogromne zasługi w opiece nad uchodźcami na świecie. Urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR) znajduje się w Genewie i otrzymał dwie Nagrody Nobla (1954 and 1981). Jego początki nie były obiecujące. Powołany przez Rezolucję 319 (IV) Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 1949 r. z mandatem działania na trzy lata. To zostało następnie rozszerzone przez dodatkowe rezolucje Zgromadzenia Ogólnego pozwalające na jego działanie do dzisiaj. Jego misją jest

dostarczanie na bazie nie-politycznej i humanitarnej ochrony międzynarodowej uchodźcom i szukanie dla nich permanentnego rozwiązania... [źródło]

Trzeba być wyjątkowo podłym człowiekiem, by sprzeciwiać się takim celom. Pomoc dawana na bazie humanitarnej, niepolitycznej – co może być słuszniejszego? Dostarczanie im ochrony, a szczególnie ich dzieciom – najbardziej bezbronnym z bezbronnych – jest często rzeczą, której tym narażonym, wywłaszczonym ludziom najbardziej brakuje. A szukanie rozwiązania? No cóż – oczywiste.

Co doprowadza nas do Arabów palestyńskich, którzy spośród wszystkich ludzi na świecie zaklasyfikowanych jako uchodźcy, zostali wyjęci spod opieki UNHCR.

Czy jest to krzycząca niesprawiedliwość? Nie. A to dlatego, że tylko oni – spośród wszystkich nieszczęśliwych ludzi na świecie – mają całkowicie własny urząd “uchodźczy”. I jak pisaliśmy wcześniej na tym blogu ["14-Aug-16: Who actually cares that foreign aid is diverted from needy Gazans to terror? Not who most people think"], jest to bardzo szczególny urząd! Tylko kilka kluczowych punktów:

  • Dziwne rozróżnienie: UNHCR zajmuje się wszystkimi uchodźcami świata z wyjątkiem tych, którymi zajmuje się UNRWA. UNHCR ma bez porównania większe obciążenie zadaniami, ale personel (około 9,7 tysiąca pracowników), który stanowi tylko jedną trzecią wielkości personelu UNRWA.
  • Zdumiewająca różnica zasobów: "UNHCR ma jednego członka personelu na każde 5,5 tysiąca uchodźców i innych osób wymagających troski. UNRWA ma jednego członka personelu na każdych 182 ludzi zarejestrowanych w UNRWA." [Źródło, marzec 2015]
  • Ogrom listy płac UNRWA: UNRWA najnowszy stan osobowy wynosi "ponad 30 tysięcy... większość z nich to uchodźcy palestyńscy i niewielka liczba personelu międzynarodowego w biurach dwóch kwater głównych (Gaza i Amman), pięciu biurach terenowych (Gaza, Liban, Syria, Jordania i Zachodni Brzeg) i czterech biurach przedstawicieli/łączników (Nowy Jork, Genewa, Bruksela i Kair)" ["Working at UNRWA" – dostęp dziś rano]. Jest otwartą tajemnicą, że wielu, prawdopodobnie większość, ludzi na liście płac UNRWA zasadniczo nie robi niczego. Jest to rodzaj zasiłku, który wspiera inercję i brak produktywności – za pieniądze Zachodu. Do ostatniego dziesięciolecia niemal żadne pieniądze arabskie nie docierały do UNRWA.
  • Rozmyślna nieprzejrzystość: Niemal wszystkie inne agendy ONZ odpowiadają przed zarządem wykonawczym, któremu składają sprawozdania, co pozwala na pewien stopień nadzoru. UNRWA zdaje sprawozdania bezpośrednio całemu, liczącemu 193 członków Zgromadzeniu Ogólnemu, gdzie odpowiedzialność jest szeroko rozłożona i łatwo jej uniknąć. Według dokumentu napisanego w 2010 r. przez głównego prawnika tej agendy, Lance’a Bartholomeusza, UNRWA posiada dodatkową elastyczność działania, ponieważ nie ma wyraźnie zdefiniowanej misji: “jej mandat nie jest zapisany w jednym miejscu i musi się wnioskować o nim z wszystkich innych dotyczących sprawy rezolucji i pytań”.  
  • Wieczny bezruch: W ten sposób, niczym nieobciążona UNRWA, może zapewnić własne przetrwanie przez przekształcenie się w patrona palestyńskich żalów, nadając status uchodźczy pokoleniu za pokoleniem... ["The U.N. Handmaiden of Hamas", Claudia Rosett in the Wall Street Journal, August 07, 2014

Poza wszystkimi tymi anomaliami i marnotrawstwem, korupcją i niewydolnością w tym prawdziwie groteskowym obrazie, istnieje kwestia wspólnotyinteresów (a) UNRWA i (b) terrorystów islamskich z Hamasu. O tym także pisaliśmy w wielu postach. Na przykład "30-Jul-14: Is Europe's uncritical funding connected with Hamas' ongoing terrorism?" i wspomniany tam oficjalny rzecznik UNRWA, Chris Gunness, który

często powtarza komunikaty Hamasu w mediach głównego nurtu, a oficjele europejscy wzmacniają jego słowa w swoich stolicach. Jego konto Twittera i udzielane wywiady pełne są potępień działań Izraela wobec Gazy, ale jego potępienia ostrzału rakietowego, jaki prowadzi Hamas wobec izraelskich cywilów są wyciszone, jeśli w ogóle je wypowiada.

Gunness dostaje się pod ogień dobrze zasłużonej krytyki w ważnym artykule z 2014 r. badacza Davida Bedeina w Jerusalem Post, gdzie ten autor analizuje, co szkoły UNRWA naprawdę przekazują arabskim dzieciom w Gazie, które miały nieszczęście wpaść w ich szpony:  

30 tysięcy pracowników UNRWA nie udaje neutralności. Pracownicy UNRWA są zorganizowani w związki zawodowe, niemające żadnej sympatii do organizacji orędujących za pokojem. W Gazie związek pracowników UNRWA i związek nauczycieli UNRWA w kolejnych wyborach od 1999 r. wybierały Hamas, by kierował ich związkami, z 93% głosującymi na Hamas w wyborach 2012 r. Mantrą, którą często powtarza [rzecznik UNRWA, Chris] Gunness, ostatnio w Fox News, jest, że “nie ma dowodów, że terroryści Hamasu są na liście płac ONZ”. Jednak Parlament Europejski sfinansował badanie, które udokumentowało przejęcie związków zawodowych UNRWA przez Hamas w marcu 2009 r.... ["One for the Gunness Book of Records: The myth of an UNRWA policy of peace that does not exist", Jerusalem Post, December 25, 2014]

A teraz nowe rewelacje dzięki biuletynowi wydanemu w miniony czwartek przez Meir Amit Intelligence and Terrorism Center w Tel Awiwie.

Chodzi o przeprowadzone niedawno wybory do politbiura Hamasu, najważniejszej instytucji politycznej Hamasu w Strefie Gazy. Pisaliśmy ["13-Feb-17: Another Shalit Deal milestone: Four terms of life imprisonment but this murdering jihadist now heads Hamas in Gaza"] o tym, kim jest dżihadysta, który pojawił się jako nowy szef w tym procesie.  

Amit Report pisze, że Sinwar był jednym z piętnastu ludzi wybranych do kierowania Hamasem i że ich szeregi są zdominowane przez członków o ekstremistycznych poglądach.


Al-Hindi stoi przez kwaterą główną UNRWA w Gazie 5 października 2011 r., kiedy kierował strajkiem nauczycieli przeciwko tej agendzie ONZ [Zdjęcie] 

Al-Hindi stoi przez kwaterą główną UNRWA w Gazie 5 października 2011 r., kiedy kierował strajkiem nauczycieli przeciwko tej agendzie ONZ [Zdjęcie]

 Jeden z tych nowowybranych ekstremistów, dr Suhail Ahmed Hassan al-Hindi, przez ostatnie pięć lat był przewodniczącym związku zawodowego personelu UNRWA w Strefie Gazy – związku opanowanego przez Hamas, który żądał i otrzymywał wielkie ustępstwa od kierownictwa UNRWY przez użycie sankcji, strajków i zamieszek.

Spory z UNRWA w kwestii budżetu i płac są równoznaczne ze sporami z donatorami, którzyją finansują. Przez siedemdziesięcioletnią historię UNRWA finansowania w przytłaczającej mierze – niemal wyłącznie – dostarczały rządy krajów zachodnich ze Stanami Zjednoczonymi na czele. [Więcej informacji: "05-Jun-16: Where does the money for the ongoing decades-long UNRWA fiasco come from?"] W wyniku ostatniej takiej rundy żądań wobec kierownictwa UNRWA w grudniu 2016 r. zawarto “fundamentalne porozumienie z UNRWA [które] zakończyło protesty i sankcje" [Amit Report cytując gazaonline.net, 20 grudnia 2016]

 

Infiltracja UNRWA przez Hamas od czasu do czasu zdobywa jakąś (niewielką) uwagę mediów, ale na ogół wszystkie spory rozwiązywane są tak, że strona Hamasu jest wojownicza i hałaśliwa, a strona UNRWA wycofuje się ze swoich pozycji. Na przykład, w 2009 r., John Ging, irlandzki prawnik, który był wówczas dyrektorem działalności UNRWA w Strefie Gazy, groził zwolnieniem pracowników UNRWA, którzy należeli do Hamasu lub organizacji o podobnym programie terrorystycznym [tło tutaj], kiedy ujawniono ich związki organizacyjne i zyskały one niejaki rozgłos. Ta groźba nigdy nie została wykonana, a on opuścił swoje stanowisko. (Od lutego 2011 jest on w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) w Nowym Jorku.)

Ma to związek z dr al-Hindi. W dodatku do swojego stanowiska w związku zawodowym UNRWA, jest on dyrektorem instytucji edukacyjnej UNRWA, Szkoły Podstawowej dla Chłopców Palestyńskich. 5 października 2011 r. doniesienie angielskojęzycznej agencji informacyjnej Ma’an wspomina jego kluczową rolę:

W środę tysiące nauczycieli protestowało przed kwaterą główną UNRWA w mieście Gaza z powodu zwolnienia funkcjonariusza związkowego, poinformował korespondent Ma'an. Lokalny związek personelu wezwał do strajku generalnego w środę, drugiej takiej akcji w ciągu tygodnia, by zaprotestować przeciwko zawieszeniu przez UNRWA przewodniczącego związku, Suhaila al-Hindiego. Źródła z Hamasu powiedziały, że agenda ONZ oskarżyła Hindiego o spotykanie się z politycznymi funkcjonariuszami Hamasu. Autobusy przywiozły około 7 tysięcy nauczycieli zatrudnionych przez UNRWA do miasta Gazam gdzie urządzili strajk okupacyjny, wzywajac do zakończenia "politycznego karania zatrudnionych przez UNRWA". Raczej śmierć niż poniżenie" brzmiał transparent trzymany przez strajkujących nauczycieli. "Oszustwo, kłamstwo i hipokryzja stały się podstawowymi wartościami UNRWA" brzmiał inny.

Strajk objął wszystkie 243 szkoły UNRWA w Gazie. Hindi powiedział nauczycielom, że stoi przeciwko "uciskowi i niesprawiedliwości", ale dodał, że Palestyńczycy widzą UNRWA jako symbol sprawy uchodźców i że jej rola powinna zostać zachowana “do usunięcia okupacji Izraela”... Chris Gunness, główny rzecznik UNRWA w Jerozolimie, powiedział, że spory powinny być rozwiązywane wewnętrznie, nie zaś przez akcje, które podważają działania agendy i jej usługi dla uchodźców w Gazie.  

Jest całkiem jasne, że Gunness i UNRWA byli wtedy, sześć lat temu, świadomi, że Al-Hindi jest wiodącą postacią Hamasu. Nie mieli jednak problemu z anulowaniem zawieszenia i dalszym zatrudnianiem go przez wszystkie te lata do chwili obecnej.

Nazwisko Al-Hindi pojawia się na liście członków nowowybranego biura politycznego Hamasu, opublikowanej w tym miesiącu przez media palestyńskie. Amit Report nazywa te wzmianki “wiarygodnymi” (przypisane są "źródłu z wysokich kręgów Hamasu") i na poparcie cytuje agencję informacyjną Quds Press, która mówi to samo. Spójrzmy jednak, co się stało:  

Po tym, jak jego wybór został ogłoszony publicznie, dr al-Hindi wydał serię energicznych zaprzeczeń, twierdząc, że nie został wybrany do biura. Twierdził nawet, że zamierza pozwać do sądu odpowiedzialnych za te doniesienia. Jak dotąd Hamas nie zajął formalnego stanowiska w kwestii jego wyboru... Jego energiczne zaprzeczenia mogą być wynikiem faktu, że nagłośnienie jego wyboru utrudni mu (i Hamasowi) pracę z UNRWA. W przeszłości UNRWA była przeciwna temu, by jej personel należał do Hamasu lub innych organizacji, chociaż ta agenda nigdy nie podjęła zdecydowanego działania, by wyegzekwować swój sprzeciw. [Amit Report, 23 lutego 2017]

Raport podaje kilka ważnych uwag o tym, co znaczy to dla przyszłości dzieci w Gazie:

Wybór dra Suhaila al-Hindiego do biura politycznego Hamasu w Strefie Gazy jest kolejną ilustracją głębokiego przeniknięcia Hamasu do systemu edukacyjnego Strefy Gazy oraz wielkiej władzy jego działaczy w instytucjach UNRWA w Strefie. Pozwala to Hamasowi na systematyczną indoktrynację dzieci w wieku szkolnym w Gazie swoją ekstremistyczną ideologią islamistyczną. W dodatku do wielkiego wpływu Hamasu na system edukacyjny w Strefie Gazy umożliwia to prowadzenie działalności paramilitarnej w szkołach, przygotowywania małych dzieci do wstąpienia do Hamasu i w szeregi jego skrzydła militarnego. Od kiedy Hamas jest siłą rządzącą w Strefie Gazy, jego działalność ideologiczna i militarna w systemie edukacyjnym nie jest ograniczana ani przez UNRWA... ani przez Autonomię Palestyńską (która jest formalnie odpowiedzialna za system edukacyjny w Strefie Gazy, ale, podobnie jak w wielu innych dziedzinach rządowych, jej rzeczywisty wpływ jest ograniczony). [Amit Report, 23 lutego 2017]

UNRWA sama ogłasza dumnie, że prowadzi 252 szkoły w Strefie Gazy, do których uczęszcza ponad 240 tysięcy uczniów:  

Te dzieci dorastają w ponurych warunkach, często otoczone biedą i przemocą. Szkoła dostarcza im jednego miejsca, gdzie mogą nauczyć się umiejętności dla lepszej przyszłości.

Wierzymy w te liczby, ale twierdzenie o “lepszej przyszłości” jest groteskowe, jak pisaliśmy wielokrotnie, kiedy mówiliśmy o kulturze terroryzmu, morderstw i samobójstw, która jest obecnie głęboko i bardzo wyraźnie zakorzeniona w życiu dzieci z Gazy. Patrz: "27-Oct-16: Who put those knives into the hands of these two little Palestinian Arab boys?" i "10-Feb-15: The Islamists of Gaza: Yet again preparing children to kill and be killed" i "15-Jan-14: When a society praises itself for turning its children into human bombs, whose problem is that?" UNRWA, rzekomo agenda, która istnieje dla złagodzenia cierpień uchodźców arabskich, służy w rzeczywistości jako kamień węgielny liczącej już siedemdziesiąt lat strategii arabskiej trzymania Arabów palestyńskich bez domu, tak nieszczęśliwych, jak to możliwe, i na pierwszych stronach gazet. Według własnej oceny UNRWA, jej ludzie i budżet odgrywają olbrzymią rolę w edukacji dzieci palestyńskich. Z pewnością są częścią problemu, nie zaś rozwiązania.   

 

Niezależnie od tego jak źle pojęta, zakamuflowana i oszukańcza jest rola UNRWA w katastrofie, jaka dzieje się codziennie w systemie edukacyjnym w Gazie, UNRWA nie zasługuje na obwinianie jej całą winą za ten horror. Inni wspólnicy, włącznie z UNICEFDefence for Children International, UNESCO, Child Rights International Network, UN Committee on the Rights of the Child, mieszczącym się w Waszyngtonie Jerusalem FundSave the ChildrenArab Council for Childhood Development zasługują na bardzo spóźnione już zwrócenie uwagi na ich niewybaczalne milczenie i apatię, które świadczą o ich współwinie.

 

Hamas’ new Gaza leadership, and what it says about educating towards a desperatey worse future

This Ongoing War, 26 lutego 2017

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Frimet i Arnold Roth

Rodzice zamordowanej przez terrorystów z Hamsu 15-letniej Malki Roth. Ich córka została zamordowana 9 sierpnia 2001 roku podczas zamachu na restaurację  Sbarro.  W zamachu zamobójczym zginęło wówczas 15 cywilów, w tym 7 dzieci, 130 osób zostało rannych.

Frimet i Arnold Roth od wielu lat prowadzą stronę internetową This Ongoing War

Państwo Frimet i Arnold Roth założyli również fundację imienia swojej córki. Fundacja ta zajmuje się pomocą dla dzieci żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich.

 

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 541 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Piromani z Gazy   Bergman   2018-06-12
Radykalizm: prawdziwym szokiem była reakcja Amerykanów...   Rafizadeh   2018-05-29
Czy będzie międzynarodowe dochodzenie dla Afrin   Frantzman   2018-05-27
Zachodnia Nakba: nienawiść do Izraela   Meotti   2018-05-24
Gaza: raz jeszcze o pokojowych Marszach Powrotu     2018-05-20
Nasi ludzie zdjęli mundury i dołączyli do marszów     2018-05-19
Gaza, Hamas i dlaczego nie będę dzisiaj krytykował Izraela   Colier   2018-05-18
Gazańczycy są ofiarami ideologii i nienawiści   Yemini   2018-05-15
Antysemityzm, tym razem w islamistycznej odmianie, znowu dręczy Francję   Ahmed   2018-05-07
Ateista jest robakiem w ciele muzułmanów…     2018-05-05
Hitler zawarł umowę z Żydami     2018-05-04
Ludobójstwo w Nigerii   Ibrahim   2018-05-03
“Biuro prasowe” Hamasu: prawda przychodzi na metę ostatnia   Tawil   2018-05-02
Kiedy globalne media ignorują latawce ze swastyką, Hamas wygrywa wojnę propagandową   Yemini   2018-04-30
Jaka jest cena życia palestyńskich cywilów?   Maroun   2018-04-22
Gdzie Alt-Right gubi się w sprawie Żydów   i Nathan Cofnas   2018-04-02
Nowy palestyński dżihad dla unicestwienia Izraela   Tawil   2018-03-31
Parkland i antysemityzm   Ahmed   2018-03-30
U.S.A.: Nasilają się muzułmańskie nawoływania do mordów   Bergman   2018-03-26
Podręczniki UNRWA nadal wypełnione są niekończącym się podżeganiem   Bedein   2018-03-20
Ukarany za nie skandowanie “Śmierć Ameryce, Izraelowi, Brytanii”   Rafizadeh   2018-03-19
Wylęgarnie lubieżnych sympatyków totalitarnych idei    Koraszewski   2018-03-16
Spojrzenie na muzułmańską logikę i zachodnią naiwność   Ibrahim   2018-03-15
Izrael jest jednym wielkim osiedlem   Tawil   2018-03-14
Dlaczego Turcja chce najechać greckie wyspy?   Bulut   2018-03-12
Armia Mahometa powraca   Koraszewski   2018-03-10
Turcja grozi inwazją na Grecję   Bulut   2018-02-28
Droga Sarah Silverman: Amnesty kłamie o rodzinie Tamimich   Marquardt-Bigman   2018-02-22
Palestyńczycy: Wojna Hamas-ISIS, skorumpowani przywódcy   Tawil   2018-02-20
Życie w Pakistanie jest piekłem dla nie-muzułmanów   Austin   2018-02-15
Arabowie niosą sztandar nazistowskiego antysemityzmu   Julius   2018-02-10
Wracając z wystawy albo antysemityzm lewicy   Lewin   2018-02-08
Aby Turcja znowu czuła się imperialna   Bekdil   2018-02-06
5 kłamstw patriarchy w “Guardiana”     Levick   2018-01-18
Czy dzieciobójcy dzielą się wodą?   Koraszewski   2018-01-17
Palestyńskie świętowanie morderstwa i terroru   Tawil   2018-01-14
Turecki Twitter eksploduje ludobójcza nienawiścią do Żydów   Bulut   2018-01-11
Hezbollah wzywa do wojny z Izraelem     2018-01-10
Ludobójstwo, którego nie było   Koraszewski   2018-01-09
Jeżeli się nie obudzimy, to skończy się tragicznie - wersja uzupełniona    Sommer   2018-01-08
Mały trybik w machinie podłości   Koraszewski   2018-01-04
Ciekawy problem z tym konfliktem   Bellerose   2018-01-01
Antysemicki antysyjonizm i rasistowska lewica   Lumish   2017-12-30
Bangladesz: prześladowania hindusów przez muzułmanów   Habib   2017-12-29
W wojnie psychologicznej słowa i obrazy zabijają   Collins   2017-12-27
Hamas zacieśnia stosunki z Iranem     2017-10-25
Izraelskie “mury apartheidu” i północnoirlandzkie “mury pokoju”: przyczynek do badania podwójnych standardów w mediach   White   2017-06-28
Iran w setną rocznicę Rewolucji Październikowej   Koraszewski   2017-06-23
Prawdziwa twarz rzekomo współczujących   Koraszewski   2017-06-22
Krokodyle łzy i terroryzm   Tawil   2017-06-21
Skrajnie prawicowy islamizm jest nowym nazizmem Europy   Frentzman   2017-06-18
Jak dobry biskup uprawia nieantysemityzm   MacEoin   2017-06-17
Francusko-niemiecka telewizja publiczna odmawia pokazania filmu dokumentalnego o europejskim antysemityzmie – film jest zbyt uczciwy     2017-06-15
Od Ilana do Sary Halimi: francuska hańba   Landes   2017-06-10
Trwa wojna między XXI a XV wiekiem   Frantzman   2017-05-27
Szwedzi namiętnie krytykują Izrael   Frantzman   2017-05-14
Gdzie się podziali antyfaszyści?   Koraszewski   2017-05-13
Witamy w czterech stolicach antysemityzmu Europy   Meotti   2017-05-01
Strajk głodowy głodnego władzy i spragnionego krwi   Collins   2017-04-30
Dlaczego należy obejrzeć film o ludobójstwie Ormian – “The Promise”   Bulut   2017-04-24
Tureckie nadzieje na konfrontację z Zachodem     2017-04-01
Prawdziwy Hamas: przykro mi, moi drodzy!   Tawil   2017-03-26
Antagonizmy i sojusze “międzynarodowej lewicy”   Herf   2017-03-25
Dlaczego antysemici nazywają ludzi “nazistami”?   Frantzman   2017-03-24
Polowanie na czarownice, zastraszanie i antysemityzm   Collier   2017-03-20
Transformacyjna moc narracji palestyńskiej   Rosenthal   2017-03-13
Nowi przywódcy Hamasu w Gazie i co to oznacza dla edukacji ku coraz gorszej przyszłości   Roth   2017-03-03
Skandynawia: Cytadela antysemityzmu Zachodu   Meotti   2017-02-28
W czym Iran jest dobry   Roth   2017-02-27
Wiecie, to Palestyńczycy zbudowali Jerozolimę     2017-02-05
Chrześcijanie karzą obrońcę chrześcijan na Bliskim Wschodzie   Maroun   2017-01-09
Czy Mahmoud Abbas będzie wypłacał pensje podpalaczom?   Marcus   2016-12-12
Intifada USA: Szalejące płomienie kłamstw na kampusach USA   Chesler   2016-12-08
Iran, Hamas i danse macabre   Toameh   2016-11-30
“Allahu, zabij odrażających chrześcijan”Muzułmańskie prześladowania chrześcijan, sierpień 2016   Ibrahim   2016-11-29
Cicha wojna Agence France Presse przeciw Izraelowi   Mamou   2016-11-23
Gwiazda Dawida staje się w Niemczech swastyką   Meotti   2016-11-20
Strzeż się pełzającego religijnego faszyzmu w Azji   Frantzman   2016-11-16
Palestyńczycy: Fatah przygotowuje się do wojny z Izraelem   Toameh   2016-11-03
Palestyńczycy: "Jesteśmy z ciebie dumni.  Zabiłeś Żydów!"   Tawil   2016-10-30
Europa eksportowała dżihadyzm tak jak kiedyś eksportowała nazizm   Fratzman   2016-10-29
Kiedy profesorowie zmieniają się w durni   Apfel   2016-10-28
Kulturowy Szoah przeciwko Żydom   Meotti   2016-10-27
Mutujący wirus antysemityzmu   Sacks   2016-10-26
Prawo do szydzenia z religii   Murray   2016-10-21
Prezydent Abbas – „ten Żyd"   Toameh   2016-10-20
Palestyńscy mordercy i ich zachodni pomagierzy   Milliere   2016-10-18
Drogi aktywisto antyizraelski   Basker   2016-10-06
"Cnotliwi" nowi naziści   Meotti   2016-09-26
Zachodni wydawcy poddają się islamowi   Meotti   2016-09-21
Pięćdziesiąt rzekomo rasistowskich praw   Levick   2016-09-19
Islam i antysemityzm w Malezji     2016-09-13
Droga Lindo Sarsour: co jest postępowego w Palestynie?   Marquardt-Bigman   2016-09-07
Oficjalny “koktajl terroru” Turcji   Bekdil   2016-09-05
Czy Żydzi, którzy odmawiają wyrzeczenia się Izraela, są wykluczeni z grup “postępowych”?   Dershowitz   2016-09-02
Czy USA wspierają współpracę UNRWA-Hamas?   Bedein   2016-08-30
Duchowni, którzy grożą reformatorom i wychwalają morderców   Murray   2016-08-27
"Nie ma miejsca dla tworu syjonistycznego w regionie"   Toameh   2016-08-23
Kiedy „barbarzyńca” jest zbyt uprzejmym słowem na palestyńskiego terrorystę   Flatow   2016-08-13
Wizja świata, czyli świętość przerywana   Koraszewski   2016-08-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Prawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pure


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk