Prawda

Niedziela, 25 sierpnia 2019 - 17:45

« Poprzedni Następny »


Naziści w przebraniu. Antyizraelskie przesłanie jest skrajnie prawicową retoryką


David Collier 2019-01-24


Przedstawiają się jako „aktywiści pokoju”. Udają, że dbają o równość i prawa człowieka. Ale ich przesłanie jest nazistowskie. Antyżydowskie, skrajnie prawicowe ideologie zakaziły kampusy i szkoły, politykę i związki zawodowe. Pora je wyplenić.  

 

Jesteśmy świadkami nazistowskich przesłań przeciwko żydowskiej ludności Izraela. Częściowo jest to nasza wina. Staliśmy się tak znieczuleni, że nie rozróżniamy dłużej między „zwykłym kłamstwem” a skrajnie prawicową retoryką. Widzimy te przesłania codziennie. Weszły do głównego nurtu i znakomitości, prezenterzy radiowi i telewizyjni i wykładowcy – wszyscy ich używają. „Lewica” jako naziści. Powinniśmy okazywać temu zero tolerancji. Zamiast wskazania na bezczelną swastykę, ukrytą pod wizerunkiem, wchodzimy do „króliczych nor” Alicji z Krainy Czarów, by dyskutować o historycznej ścisłości. Kiedy reagujemy, w najlepszym wypadku nazywamy to „propagandą”.


Istnieje różnica między antyizraelską propagandą a nazistowskim przesłaniem. Argumenty o zawieszeniu ognia, osiedlach i proporcjonalnej reakcji są dyskusjami o ”narracji” lub ”propagandzie”. To jednak, co przedstawiam tutaj, nie ma nic wspólnego z prawomocną dyskusją. Nie jest o tym, czy druga strona stworzyła mit, czy nie. To, o czym piszę tutaj, jest nazistowskim przesłaniem i kiedy widzicie je, odrzućcie je równie szybko jak odrzucilibyście, gdyby było w kształcie swastyki. Oto kilka przykładów.  


Mapy „znikającej Palestyny”


Zaczynam od tej mapy (dwa przykłady tej samej mapy). To jest pierwsza z zestawu czterech map ”znikającej Palestyny”. Ta mapa jest chyba najczęściej używana ze wszystkich obrazów w antyizraelskich kampaniach. Pojawia się na każdym kampusie przy każdym wydarzeniu, a nawet była przez pomyłkę używana przez media głównego nurtu.Nie mam zamiaru omawiać tych map jako narzędzia antyizraelskiej propagandą. Choć rozumiem dobre intencje zajmujących się tym ludzi (a widziałem tego wiele), wskazywanie demograficznych błędów lub ziemi będącej własnością państwa (i tak dalej) nie wystarcza, ponieważ to całkowicie pomija najważniejszą sprawę.

 

Tą najważniejszą sprawą zajmę się tutaj. Ziemia, na której Żydów zmasakrowano i dokonano na nich czystki etnicznej (patrz, że brak Hebronu na tej po lewej stronie), staje się „palestyńską ziemią”. Zwrot „palestyńska ziemia” nie odnosi się nawet do miejsc, gdzie żyją lub są właścicielami Arabowie. Tym, co się tu dzieje, jest „wyłączenie” żydowskich społeczności, które żyły tam przez tysiąclecia, z „palestyńskiej populacji” i umieszczenie ich w żydowskich gettach z odebraniem wszelkich praw do jakichkolwiek roszczeń, tylko dlatego, że są Żydami. Zielony obszar mógłby równie dobrze mieć wydrukowany napis   „Judenrein”.Nadal nie rozumiecie? Wyobraźcie sobie mapę Zjednoczonego Królestwa. Następnie wyobraźcie sobie kogoś, kto zaznaczył miejsca, w których żyją „nie-biali”. Nie tylko nowi imigranci, ale każdy, kto jest uważany za „nie-białego”, niezależnie od tego, jak długo ich rodziny żyły w Zjednoczonym Królestwie. W którym momencie, kiedy obszary wolne od „nie-białych” otrzymują nazwę „brytyjska ziemia”, w umyśle pojawia się wam swastyka?


Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tej mapy, ani żadnego uprawnionego sposobu odczytywania jej. Wszędzie, gdzie pojawia się ta mapa, promuje się nazistowską ideologię. Nie ma dla niej miejsca *nigdzie*. Jest wyraźnym przykładem, jak ten typ nazistowskiej terminologii wszedł do głównego nurtu sprawy antyizraelskiej. Jeśli widzicie tę mapę, gdziekolwiek widzicie tę mapę – nazwijcie ją po imieniu. Skrajnie prawicowym, nazistowskim materiałem propagandowym.


Z Hebronu do Jerozolimy i z Bagdadu do Tulkarem 1929-1949


Następny przykład jest prosty. Żydowska społeczność Hebronu została poddana czystce etnicznej po masakrze Żydów, jaka miała miejsce w 1929 roku. To jest starożytna społeczność z praktycznie nieprzerwaną obecnością w Hebronie poza czasowym wygnaniem  (Krzyżowcy) i exodusem po pogromie w 1517 roku.

 

Od połowy lat 1800. Jerozolima miała żydowską większość. Przez kilka tysięcy lat, poza czasowymi zakazami dostępu, Żydzi stanowili znaczącą część populacji miasta. Duża część żydowskiej społeczności Jerozolimy została etnicznie wyczyszczona w 1948 roku. Dowódca sił jordańskich powiedział podobno: „Po raz pierwszy od tysiąca lat ani jeden Żyd nie pozostał w Dzielnicy Żydowskiej”.

 

Potomkowie wszystkich tych żydowskich rodzin żyją w dzisiejszym Izraelu. Zalicza się ich do „najeźdźców”, „kolonialnych osadników” i „uzurpatorów”. Dlatego? Ponieważ są Żydami.  


Nie ulega wątpliwości, że w latach 1900. był napływ arabskich migrantów do Mandatu Palestyńskiego. Ten przypływ ludzi zaczął się o dziesięciolecia wcześniej. Na przykład, Egipcjanie uciekający przed poborem do wojska pod koniec lat 1800. Europejskie interesy (Wielkiej Brytanii/Francji) wraz z napływem żydowskich syjonistów przyniosły także inwestycje, a ludzie przybywali w to miejsce, gdzie był wzrost gospodarczy. Wiele jest takich wskazówek. Na przykład, Busznak jest nazwiskiem Arabów, którzy przybyli z Bośni. Wiele innych nazwisk, takich jak Al-Baghdadi, Tamimi i Al-Takriti wywodzi się od nazw klanów i wyraźnie nie są to nazwiska miejscowe. Martin Gilbert ocenia, że 50 tysięcy arabskich imigrantów przybyło za rządów brytyjskich, inni sugerują co najmniej podwójną liczbę.  

 

Wielu potomków tych nieżydowskich rodzin mieszka dzisiaj w Izraelu lub w ziemiach 1967 r. Uważani są za rdzenną ludność, których prawa do tej ziemi przekreślają wszystkie inne roszczenia. Dlaczego? Ponieważ nie są Żydami.  


Kiedy UNWRA stworzyła definicję Palestyńskiego uchodźcy, oparli ją na mieszkaniu w tym miejscu przez zaledwie dwa lata. To znaczy, że imigrant z Iraku jest liczony jak rdzenny mieszkaniec, którego prawa w miejscach takich jak Hebron przekreślają prawa Żyda, którego rodzina żyła tam od zawsze. Nie ma to nic wspólnego z osiedlami ani punktami kontrolnymi. To jest kolejna nazistowska narracja.


Żydowscy uchodźcy 1880s – 1948


Żydzi przybywali do Imperium Osmańskiego a później do brytyjskiej Palestyny. W większości byli to uchodźcy uciekający przed prześladowaniami. Szczyty żydowskiej imigracji zbiegały się w czasie z prześladowaniami i z zamykaniem drzwi Wielkiej Brytanii (1905) i USA (1924), co zawężało wybór. W latach 1930. nie było innego miejsca, do którego mogli udać się Żydzi.  

 

Na wzrost żydowskiej imigracji Arabowie odpowiadali przemocą. Im wyższa liczba uchodźców, tym gorsza przemoc. Z czasem arabska odmowa zaakceptowania żydowskich uchodźców doprowadziła Brytyjczyków do całkowitego zamknięcia drzwi żydowskiej ojczyzny. Ta przemoc była główną siłą napędową koncepcji podziału kraju.  

 

Każdy uchodźca lub imigrant staje się ”osadnikiem”, ”najeźdźcą, ”chazarskim zbirem”:Te mity i każda ich odmiana przedstawiają żydowską imigrację jako przemoc, kradzież ziemi i najazd cudzoziemców. Żydzi przyszli i „ukradli” ziemię (za Brytyjczyków – rzeczywiście?) Ludzie tworzą coś nienaturalnego o naturze Żydów i ugrzeczniają to przez nazywanie każdego Żyda, który przybył do Brytyjskiej Palestyny, „syjonistą”. Wielu tych samych ludzi, którzy dehumanizują motywy i pragnienia żydowskiej imigracji do Brytyjskiej Palestyny, niosą plakaty z napisami, że Europa i Ameryka muszą „przyjąć uchodźców”.


Jak zawsze, proszę o przetłumaczenie tego języka na sytuację w Zjednoczonym Królestwie i w USA. Kto twierdzi, że uchodźcy odbierają domy i miejsca pracy? Kto nazywa ich najeźdźcami lub obcymi? Jaka ideologia dehumanizuje ich motywacje i zamiary? Niemniej całkowita demonizacja zaszła w sprawie Żydów uciekających przed pogromami i ludobójstwem. Dlaczego? Ponieważ byli Żydami. To jest jeszcze jedna nazistowska narracja.  


Od jak dawna tu mieszkasz?


Jest cały szereg pytań, których nikt nigdy nie zapytałby mieszkańca USA lub Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy rasistami. Niemal wszyscy Żydzi, którzy mieszkają w Izraelu, tam się urodzili. Jak też większość ich rodziców. Konflikt rozpoczęty przez arabską przemoc stworzył koncepcję dwóch oddzielnych państwa, ale poza tym? Mój sąsiad jest indyjskiego pochodzenia, ja jestem etnicznym Żydem, osoba o dwoje drzwi dalej wydaje się być białym Brytyjczykiem. Wszyscy urodziliśmy się tutaj. Jak również nasi rodzice.  


Czy ktokolwiek wystąpiłby z twierdzeniem, że indywidualne prawa białego Brytyjczyka są wyższe niż moje lub mojego sąsiada? Niemniej „niedawni najeźdźcy” jest określeniem często używanym także na kampusach uniwersyteckich, żeby opisać izraelskich Żydów. Gdyby ktoś nazwał mojego sąsiada  „niedawnym najeźdźcą”, jak umieścilibyście tę osobę na mapie politycznej?


Zmiana nazwisk


Pamiętacie prawicowy atak na pochodzenie Obamy? Dość nieprzyjemne, prawda? Chodzi mi o to, że wiemy, z której strony politycznego spektrum pochodzą ataki tego rodzaju – prawda? Antyizraelscy aktywiści używają dokładnie tej strategii wobec Żydów w Izraelu:  

Zarówno Elleanne Green, jak Judith Brown (obrazy powyżej), poinformowały, że wstąpiły do Labour dla Jeremy’ego Corbyna. Wszyscy ci ludzie mogą odziewać się w szaty lewicowych działaczy na rzecz pokoju, ale ich przesłania są ze skrajnej prawicy.


Kulturowe zawłaszczenie


Wyobraź sobie, że wchodzisz do smażalni ryb na ulicy w twoim mieście. I powiedzmy, że właściciel jest tureckiego, indyjskiego lub chińskiego pochodzenia. Czy wróciłbyś razem z przyjaciółmi, by demonstrować przed sklepem, nie  dopuszczać klientów i oskarżać właściciela o kulturowe zawłaszczenie? Gdzie byłbyś na politycznym spektrum, gdyby to choćby przyszło ci do głowy? Niemniej wszystko, co robią Izraelczycy, napiętnowane jest jako „kulturowe zawłaszczenie”.Zacząłem od faktu, że niektóre rodziny Żydów izraelskich żyły na tej ziemi równie długo, jeśli nie dłużej, niż Arabowie. Czy nie wolno im ugotować humusu i nazywać go ich własnym? Oczywiście, dochodzą tutaj potomkowie około miliona żydowskich uchodźców z krajów arabskich. Wszyscy przybyli z  humusem, pitą, falaflem, malawach, tanuleh, matbuchą i szakszuką w swoich książkach kucharskich. Ostatnim gwoździem są izraelscy Arabowie, 20% populacji. Większość Izraelczyków jest bezpośrednimi potomkami ludzi, którzy nigdy nie opuścili tego regionu. A co z resztą? Co jest złego w izraelskim humusie?  


Weźmy izraelską rodzinę, która żyła w tym regionie od zawsze. Przed Brytyjczykami, przed Turkami, przed Arabami, przed chrześcijanami. Jeśli gotują humus, to jest to kulturowe zawłaszczenie. Dlaczego? Ponieważ są Żydami. Jak ludzie mogą nie widzieć, co to jest? Nazistowskie przesłanie.


Nazistowskie narracje muszą zostać odrzucone


To jest tylko kilka przykładów spośród wielu. Jest niesłuszne nazywanie tego propagandą i skupianie się na argumentach przeciwko jej logicznym lub nielogicznym filarom. Nie powinniśmy też nazywać tego rewizjonizmem historycznym, bo to trzeba nazwać po imieniu. Jest to materiał skrajnie prawicowej ideologii, a przesłanie jest nazistowskie.


Skrajnie prawicowa ideologia zakaziła samozwańczy ”obóz pokoju”. Wiele z tego (nie wszystko) wynika z sojuszu czerwono-zielonego. Radykalni islamiści nie są lewicowcami i kiedy te grupy trzymają się za ręce na antyizraelskich platformach, elementy na lewicy połykają skrajnie prawicową, rasistowską ideologię, po prostu dlatego, że otrzymała nowe opakowanie. Te wątki weszły na kampusy, do związków zawodowych i do polityki. Nazistowska, antyizraelska narracja weszła do głównego nurtu. Setki razy widziałem i słyszałem każdy z powyższych przykładów. Widziałem je na kampusach, widziałem je w polityce, widziałem dzieci karmione tym w szkołach. 


Pora, byśmy nie tylko wskazywali na to, ale zburzyli całą strukturę.


Nazi in disguise. How some anti-Israel messaging is extreme-right rethoric

16 stycznia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

David Collier

Brytyjski bloger śledzący narastanie antysemityzmu w Wielkiej Brytanii.  

 

 

 

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 669 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Kto mówi, że przestępstwo nie popłaca?   Bedein   2019-08-23
Pięć nagłówków pokazuje antysemickie incydenty na całym świecie - analiza   Frantzman   2019-08-22
Proirańska, antyizraelska polityka zagraniczna Niemiec   Kern   2019-08-14
Palestyńczycy w potrzebie lustra?   Tawil   2019-08-11
Powody, dla których pokojowe rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego zawsze zawodzą   Hamid   2019-08-10
BDS, Omar Shakir i eliminacjonizm wobec izraela   Steinberg   2019-08-04
Plan Hamasu i Iranu na zlikwidowanie Izraela   Tawil   2019-07-29
Walka z BDS. Część I   Rosenthal   2019-07-27
Hamas maszeruje, by zniszczyć Izrael   Toameh   2019-07-26
Antyizraelskie prawa zaproponowane przez Dublin: złe dla Irlandii, gorsze dla Palestyńczyków, straszne dla wszystkich   Franklin   2019-07-13
Nihil novi   Lewin   2019-07-11
Tak, antysyjonizm jest tylko najnowszą odmianą antysemityzmu     2019-07-04
Palestyńscy ”umiarkowani”: karabiny, granaty i terroryzm    Tawil   2019-06-29
Dlaczego neonaziści tak bardzo kochają ruch BDS?     Marquardt-Bigman   2019-06-26
Haniebny wzrost antysemityzmu a antysemicki tweet znanego aktora   Frantzman   2019-06-25
Zatajany los palestyńskich chrześcijan   Ibrahim   2019-06-24
Mułłowie obiecują ”koniec” Izraela i amerykańskiej cywilizacji   Rafizadeh   2019-06-22
Rewelacje o Hezbollahu w Wielkiej Brytanii częścią niepokojącego trendu obłaskawiania Iranu   Frantzman   2019-06-19
Normalizacja islamskiego antysemityzmu   Wójcik   2019-06-06
Ludobójstwo chrześcijan weszło na ”alarmujący etap”   Ibrahim   2019-05-29
Na początku był Arab z nożem. 180 lat wykrętów (wersja 2)   Collier   2019-05-21
Bliskowschodni ruch antypokojowy   Toameh   2019-05-20
Radziecki antysyjonizm i współczesny antysemityzm lewicy   Tabarovsky   2019-05-18
Między Eurowizją a tańcem z Hamasem   Collins   2019-05-12
Ilhan Omar – ignorancja i bigoteria w sprawie rakiet z Gazy   Dershowitz   2019-05-09
Jak palestyńscy przywódcy zachęcają do terroryzmu   Tawil   2019-05-08
Nie, to nie jest o „rasie”   Rosenthal   2019-05-06
Unia Europejska: pielęgnowanie niestabilności i terroryzmu na Bliskim Wschodzie   Kahn   2019-05-05
Facebook walczy z Fake News stronniczym wideo z Gazy   Miller   2019-05-04
Abbas chce kryzysu humanitarnego   Bergman   2019-05-01
Dlaczego główny nurt polityki jest winny szerzenia się antysemityzmu   Collier   2019-04-29
Grecja: „Strefa zakazana” w Atenach?   Polizoidou   2019-04-27
Iran: nowe słownictwo lalki brzuchomówcy   Taheri   2019-04-26
Co dzieje się z Palestyńczykami, którzy żądają lepszego życia?   Toameh   2019-04-23
Uczciwość Hamasu i umowa stulecia   Toameh   2019-04-20
Współczujący wszystkich krajów łączą się   Koraszewski   2019-04-17
Tak, palestyńska tożsamość jest pomyślana tylko jako broń przeciwko Izraelowi     2019-04-15
Co się kryje za sprzeciwem wobec pokoju z Izraelem?   Tawil   2019-04-07
Wielka Brytania: Radykalni muzułmanie mile widziani, prześladowani  chrześcijanie wręcz przeciwnie   Ibrahim   2019-04-06
Konflikt świata z Izraelem w liczbach. Izraelsko-arabski konflikt w kontekście – jakiego nigdy nie widzieliście   Collier   2019-04-03
Między Gazą a Wzgórzami Golan   Collins   2019-03-31
Iran krok za krokiem zbliża się do swojego celu:  "wymazania Izraela z mapy"   Rafizadeh   2019-03-27
CODE PINK przekracza czerwoną linię w Iranie   Collins   2019-03-24
Iran: egzekucje dzieci, amputacje, chłosty   Rafizadeh   2019-03-22
Uratowani Jazydzi stoją przed ponurą przyszłością po powrocie do Iraku   Frantzman   2019-03-21
Zbrodnie wojenne Hamasu przeciwko Izraelowi i Palestyńczykom   Tawil   2019-03-20
Obalanie oskarżenia o użycie „nieproporcjonalnej siły”   Plosker   2019-03-18
Palestyńczycy: Abbas staje przed „sądem” pod zarzutem zdrady   Toameh   2019-03-17
Nie wiatr niesie odpowiedź na ”balonowy terror”   Collins   2019-03-14
Palestyńczycy: Nie dla pokoju i pojednania z „niewiernymi”   Toameh   2019-03-13
Kolorowe pranie czy pranie mózgów - uwagi o Eurowizji w Izraelu?   Benson   2019-03-08
Palestyńczycy: "Nie ma miejsca na twór syjonistyczny w Palestynie”   Tawil   2019-03-07
Iran: narastające prześladowania chrześcijan   Rafizadeh   2019-03-05
Dzwon alarmowy – powrót antysemityzmu   Collins   2019-02-28
Zbrodnie wojenne Hamasu i Islamskiego Dżihadu wobec dzieci i kobiet   Tawil   2019-02-23
“Nowy Bliski Wschód” – może za 500 lat?   Rosenthal   2019-02-22
Dlaczego brytyjska lewica nie zacznie czepiać się kogoś innego?    MacEoin   2019-02-19
Do ludzi z Gazy: kupcie sobie własne cholerne szpitale   Rose   2019-02-16
Skąd się bierze gwałtowny wzrost antysemityzmu na świecie?   Dershowitz   2019-02-15
Tragedia wschodnich chrześcijan i na czym polega żydostwo   Lewin   2019-02-14
Irańska rewolucja i uprzedzenia establishmentu   Glick   2019-02-03
Przypomnienia, wspomnienia i upamiętnienia Holocaustu   Collins   2019-01-27
”Guardian” delegitymizuje Izrael w kłamliwym artykule redakcyjnym   Plosker   2019-01-26
Naziści w przebraniu. Antyizraelskie przesłanie jest skrajnie prawicową retoryką   Collier   2019-01-24
Co mają wspólnego Mahmoud Abbas i handlarze narkotykami   Amos   2019-01-21
Kiedy skrajnie prawicowi żydożercy zgadzają się ze skrajnie lewicowymi żydożercami   Marquardt-Bigman   2019-01-14
Palestyńczycy: Prawdziwe ”zbrodnie”   Tawil   2019-01-12
Pallywood znowu podnosi swój ohydny łeb   Lieberman   2019-01-08
Palestyna: Co byłoby, gdyby nie było wojny sześciodniowej?   Sherman   2019-01-06
Gaza: sześć kłamstw i jedna prawda   Maroun   2019-01-04
Erdoğan nie jest dobrotliwym sułtanem z przeszłości, jest potworem, którego trzeba powstrzymać   Yemini   2019-01-03
Dżihadystyczny psychopata: czaruje nas, uwodzi i pożera   Chesler   2018-12-31
Rasowa polityka antysemityzmu i islamofobii   Frantzman   2018-12-30
Sił dżihadu nie można oswoić ani obłaskawić   Yemini   2018-12-28
Żadnych Żydów w Europie i żadnego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie   Meotti   2018-12-27
Zwolennicy ISIS grożą zamachami terrorystycznymi podczas Świąt     2018-12-23
Co złego to Żydzi   Rosenthal   2018-12-18
Antysemityzm drogą do kariery w Turcji   Bulut   2018-12-17
11 w Pittsburghu i niemowlę w Ofra     2018-12-14
Walcz z antysemityzmem w swoim domu, a nie u sąsiada   Maroun   2018-12-11
Brytyjski profesor – fan Hamasu i jego ”poezja”     2018-12-05
Brendan O’Neill o obsesji potępiania Izraela przez lewicę   Coyne   2018-11-28
Jak wyrwać się z łap osobliwie pojmowanej empatii?   Koraszewski   2018-11-24
Dlaczego wznowione sankcje wobec Iranu są dobre dla Palestyńczyków   Toameh   2018-11-23
Tykająca bomba zegarowa islamskiej nienawiści do Żydów w USA   Bergman   2018-11-21
Jak ”New York Times” usprawiedliwia antysemityzm   Chesler   2018-11-18
Rzeź chrześcijan, brak reakcji egipskich władz   Ibrahim   2018-11-13
Żydzi a rządy prawa w Europie   Gerstenfeld   2018-11-12
Asia Bibi: Pakistańska zdrada sprawiedliwości   Meotti   2018-11-07
W Nowym Jorku są setki antyżydowskich przestępstw nienawiści – i ANI JEDEN schwytany sprawca nie był ze skrajnej prawicy      2018-11-03
Masakra w synagodze w Pittsburghu: pobudka dla antysemitów?   Maroun   2018-11-02
Ukryci zakładnicy w wojnie Hamasu w Gazie   Collins   2018-10-20
Nowoczesne ”ostateczne rozwiązanie” jest bardzo podobne do starego   Maroun   2018-10-18
Jak Iran planuje przejęcie Gazy   Toameh   2018-10-17
Jak Palestyńczycy kłamią Europejczykom   Tawil   2018-10-13
Cel Iranu - zlikwidowanie Izraela     2018-09-29
Islamskich antysemitów chroni niemieckie państwo prawa   Tibi   2018-09-26
Turcja: tortury, wykorzystywanie seksualne szaleją w więzieniach   Bulut   2018-09-21
Krytyka czy patologiczna nienawiść?   Rosenthal   2018-09-19
Lewicowy nacjonalizm i bolszewicka prawica   Koraszewski   2018-09-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzm


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk