Prawda

Czwartek, 28 października 2021 - 01:32

« Poprzedni Następny »


Irański obłęd antysemityzmu


Z materiałow MEMRI 2016-07-23

Prezydent irański Hassan Rohani w marszu z okazji Dnia Kuds w Teheranie. Plakaty z tyłu mają swastykę wplecioną w słowo „Izrael”  (Fars, Iran, 1 lipca 2016)

Prezydent irański Hassan Rohani w marszu z okazji Dnia Kuds w Teheranie. Plakaty z tyłu mają swastykę wplecioną w słowo „Izrael”  (Fars, Iran, 1 lipca 2016)1 lipca 2016 r. reżim irański obchodził po raz 37. Dzień Kuds (Jerozolimy), to święto  wprowadził ajatollah Ruhollah Chomeini, ojciec Rewolucji Islamskiej, wyznaczył go na ostatni piątek ramadanu. W dodatku do normalnego przesłania reżimu o potrzebie unicestwienia państwa Izrael. W tym roku uderzały antysemickie wypowiedzi wysokich rangą dygnitarzy irańskich, opublikowane w gazetach takich jak rządowa gazeta „Kayhan” oraz eksponowane na plakatach niesionych przez aktywistów podczas zorganizowanych przez reżim marszów.


Niniejszy raport skupia się na wypowiedziach antysemickich:


„Kayhan”: Charakter Żydów i mit Holocaustu


W artykule redakcyjnym z 30 czerwca, w przeddzień Dnia Kuds, „Kayhan”, gazeta związana z Najwyższym Przywódcą, Alim Chameneim, omawiała okoliczności, które doprowadziły do powstania państwa Żydów, Izraela, przedstawiając Żydów jako przebiegłych oszustów, wywrotowców, rasistów, rabusiów i szatanów, wykorzystujących „mit Holocaustu”, żeby ukraść ziemie islamskie. Gazeta pisze, że wrogowie islamu wymyślili twór złożony z hołoty z różnych grup etnicznych pod pozorem religii żydowskiej, żeby Żydzi mogli ciemiężyć cały świat. Argumentuje, że państwa europejskie pod przewodnictwem Anglii i Ameryki zgodziły się na ten spisek żydowski nie tylko dlatego, że chcały wydalić własnych Żydów, którzy byli elementem wywrotowym i szpiegowskim, ale też dlatego, że chciały ich użyć jako wieczne narzędzie powstrzymujące wzrost islamu.


Poniżej podajemy główne punkty tego artykułu redakcyjnego podpisanego przez Mohammada Hadiego Saharaiego, pod tytułem Łata [zapewne jako nawiązanie do żółtej łaty], która nigdzie nie przynależy”,:


"Około 70 lat temu kilka krajów, głównie europejskich z pomocą młodej wówczas Ameryki, mówiło i propagowało założenie państwa dla Żydów, a nawet ratyfikowało to, podczas gdy społeczność miedzynarodowa jeszcze nie rozumiała, co ma się zdarzyć.


Założenie państwa żydowskiego dla Żydów z całego świata zawierało litanię kłamstw [aluzja do twierdzenia, że Holocaust jest mitem], które z powodzeniem oszukały kraje, które głosowały za jego założeniem w ONZ i doprowadziło do ustanowienia państwa, które miało przeprowadzić Żydów od żałosnego życia do jeszcze bardziej żałosnego życia. Rzeczywistość była jednak bardziej niebezpieczna niż się to wydawało i nie można pozostawać dłużej w milczeniu.


Pytaniem, które zajmowało Imama Chomeiniego i męczennika ajatollaha Mortezę Motahaiego, być może dlatego, że byli bardziej dalekowzroczni niż inni, brzmiało: jak to jest, że Europejczycy, którzy do tego czasu męczyli i dręczyli Żydów, i uważali ich za pasożytów, myślą teraz o ustanowieniu dla nich państwa i troszczą się o ich istnienie?  Kraje, które przez lata były znużone wywrotową i tajną działalnością Żydów i czasami atakowały ich pod różnymi pretekstami, a nawet teraz nazywają ich myszami i tak przedstawiają ich w swoim symbolizmie, ponieważ są przebiegli i diabelscy, nagle zobaczyły korzyści w pomaganiu im. Jak do tego doszło?


Mit Holocaustu, chociaż był to wytwór wyobraźni historyków żydowskich, wyrósł częściowo z rzeczywistości społecznej. Chociaż krematoria Auschwitz i reszta są wytworami wyobraźni Żydów, to wielkie kłamstwo wyłonilo się z nienawiści Europejczyków do Żydów. Bez takiego negatywnego myślenia i poglądów na ten lud byłoby to niewyobrażalne i byłoby niemożliwe opowiadanie tak wielkiego kłamstwa.


Autor niniejszego artykułu wierzy, że w każdym narodzie jest zarówno dobro, jak zło, ale nadal wierzy, że są narody z pewnymi wyraźnymi cechami. Potwierdzenie dla tego stanowiska można znaleźć także w Koranie, który opisuje  wściekłość Arabów Hidżazu przed pojawieniem się islamu jako oznakę, że ta cecha znajdowała się w większości z nich. Lub, na przykład upór jako cecha Żydów – Koran stwierdza kilka razy w sprawie Żydów, że znak hańby towarzyszy im i gniew Boga spoczywa na nich.


Pytanie brzmi: czy religia żydowska zmieniła się, czy natura Żydów zmieniła się, więc Europejczycy zaczęli myśleć o korzyściach dla tych swoich wrogów?  Z drugiej strony jest niewyobrażalne, by zmieniła się polityka mocarstw świata. Jaka więc historia kryje się za ich głosami na rzecz założenia tego państwa żydowskiego, kiedy Wielka Brytania wstrzymała się w 1947 r. od głosu, by założyć ten twór [Izrael]? W efekcie jest to polityka ‘Starego lisa’ [tj. Brytanii], której polityką zawsze było sianie niezgody, by w dalszym ciągu rządzić…


Założenie reżimu syjonistycznego zaledwie w trzy lata po udanych operacjach bomb atomowych Ameryki i po ataku jądrowym tego kraju na Hiroszimę i Nagasaki jest kolejnym punktem, który musi zostać rozważony – być może siła Ameryki zmusiła kraje do głosowania za Izraelem. Ta siła umożliwiła, by sztylet o nazwie Izrael przebił świat islamski i spowodował, że jego ciało odczuwa 70 lat bólu.


To państwo składało się z małej grupy Żydów, którzy byli długotrwałymi miejscowymi mieszkańcami, pochodzącymi z obecnie okupowanych terytoriów, wraz z wieloma imigrantami z Anglii, Ameryki, Związku Radzieckiego, Polski i innych miejsc, którzy dążyli do ojczyzny z powodu ich żądzy większego państwa hebrajskiego, pragnienia ucieczki od nieszczęścia i niedoli i ich upokorzenia pod rządami innych, i którzy dlatego imigrowali do mirażu tego kraju. Ta imigracja doprowadziła do kradzieży ziemi Palestyńczyków i założenia jawnie terrorystycznego państwa dla Dzieci Izraela. Zbrodnie w Sabra i Szatila, w Kana i w Deir Jassin, podczas 22-dniowej wojny w Gazie 2008-9 i wojny 33-dniowej 2006 w Libanie – wszystkie to stanowi rozdziały w annałach zbrodni podżegającego do konfliktów i zbrodniczego narodu żydowskiego.


Wrogowie islamu ściągnęli Żydów do Palestyny z wszystkich miejsc na świecie i spięli razem rozmaite grupy etniczne z różnymi językami i zwyczajami, które miały wspólnie tylko religię żydowską, żeby przemieszały się – tak, by mogli w ten sposób ciemiężyć świat bardziej niż w przeszłości.


Stworzyli historię dla tego wędrownego ludu i sfabrykowali bohaterów. Wypaczyli i sfalsyfikowali rzeczywistość, której nie mogli wymazać – to jest ich dziedzina ekspertyzy. Wrogowie islamu rozprzestrzeniali całe to oszustwo poprzez takie środki jak Hollywood, kanały satelitarne, pisma i tak dalej i podawali to wszystko publiczności. Powtarzali kłamstwo z takim entuzjazmem, że nawet ci, o których kłamano, wierzyli w to. Stworzyli mit Holocaustu w celu ściągnięcia inwestycji ekonomicznych i podbili ziemie islamskie używając tych samych kłamstw, jakie opowiadają o chrześcijanach europejskich; po dziś dzień wymuszają za to pieniądze od krajów europejskich, takich jak Niemcy, Anglia i Polska i tak dalej, i co roku domagają się od nich reparacji.


Chociaż głównym powodem poparcia Europy i Ameryki dla założenia Izraela było ich pragnienie pozbycia się Żydów i ch działalności wywrotowej przez handel, szpiegostwo, handel zabytkami, niszczenie norm i lichwiarstwo, najważniejszym powodem ze wszystkich było pragnienie stworzenia dogmatycznej, bezlitosnej, pazernej i podstępnej bazy w ziemiach islamskich nazwanej Izraelem, która będzie stanowić środek odstraszający na świecie, by przeciwdziałać wzrostowi islamu i by w ten sposób mogli spowodować, że muzułmanie będą wiecznie obawiać się tego sztańskiego psa.


Ten krok, chociaż nadszedł… kilkadziesiąt lat po porozumieniu Sykes-Picot, które rozmontowało siłę świata islamskiego, zaświadcza niemniej o powiązaniu między tymi wydarzeniami z powodu siły stałych aktorów [tj. supermocarstw], które działają od czasu porozumienia Sykes-Picot.


Ta polityka, o której wiadomo, że jest brudna, jest polityką angielską, której źródła wypływają z krwi niewinnych i uciśnionych… i która jest oparta na doktrynie Szatana. Ta sama polityka, która wysiedla ludzi, żeby zrealizować pewną politykę… degraduje ludzi w celu wprowadzenia tyrańskiego ludu żydowskiego, dokonuje egzekucji niezliczonej liczby dzieci i porywa wiele kobiet w celu usunięcia niewygody dla najeżdżającego ludu. Zbrodnie Izraela, Ameryki i Anglii są zbyt liczne, by je policzyć. Niewiele wydarzeń w świecie islamskim nie nosi odcisków palców trzech członków tej osi zła. Ta oś zła jest także związana z aresztowaniem szejka szyickiego Zakzaky’ego... w Nigerii, egzekucją szejka Nimra przez reżim w Arabii Saudyjskiej, aresztowaniem szejka Alego Salmana, a później z odebraniem obywatelstwa Bahrajnu ajatollahowi Isie Kassimowi.


Jak cudownie, że 37 lat temu Imam Chomeini nazwał ostatni piątek ramadanu Dniem Kuds [Jerozolimy], żeby ludzie odważni na całym świecie mogli, poszcząc, prosić Boga o śmierć dla tych trzech Szatanów, krzyczeć i żądać usunięcia tej łaty, która nigdzie nie przynależy, która stanowi rakowatą narośl i arterię życia Szatana – to jest, Izrael – w celu zbawienia od niej ludzkości"[1]


Polityk irański: „Bóg odebrał Żydom swoje błogosławieństwo i dzisiaj jest ich zaledwie kilkadziesiąt milionów”


Mohsen Rafighdoost, który był ministrem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Iranu podczas wojny irańsko-irackiej 1980-1988 i który teraz przewodniczy Fundacji Noor, wyjaśnił w swoim przemówieniu na Dzień Kuds z 29 czerwca, że „bogaci Żydzi” próbowali zrealizować marzenie o wielkim Izraelu „od Nilu do Eufratu” i rabować zasoby naturalne regionu. Twierdząc, że nie występuje przeciwko Żydom, „ale jedynie ich odłamowi syjonistycznemu”, przeszedł do przedstawiania Żydów jako uzurpatorów i rabusiów przez całą historię. Poniżej podajemy fragmenty jego wypowiedzi:


„Bóg odebrał Żydom swoje błogosławieństwo i dzisiaj jest tylko kilkadziesiąt milionów Żydów na świecie. Przypomnę wam, że nie przeciwstawiamy się Żydom, a jedynie ich syjonistycznemu odłamowi.


Po 300 latach działalności syjonistycznej [sic!] w końcu, jakieś 70 lat temu, udało im się okupować państwo islamskie i założyć fałszywy reżim o nazwie Izrael. Stworzyło to atmosferę, która przyciągnęła bogatych Żydów z całego świata, by przybyli do Izraela i spełnili dwa marzenia. Pierwszym było, jak im powiedziano, że państwo żydowskie będzie duże, od Nilu do Eufratu; drugim było rabowanie zasobów naturalnych na tym obszarze Bliskiego Wschodu, który jest w nie bogaty.


Tę sprawę rozwijał wolny ruch syjonistyczny wojnami z 1967 r. [wojna sześciodniowa] i z 1973 r. [wojna Jom Kippur], ale Rewolucja Islamska w 1979 r. zastąpiła amabasadę izraelską w Teheranie ambasadą palestyńską, tym samym dając temu rozszerzaniu się sygnał końcowy…


Kilka lat po zwycięstwie Rewolucji stworzono Hezbollah i Izrael doznał porażki z jego rąk w dwóch wojnach [1982-2000  i 2006] do tego stopnia, że wszystkie ich iluzje dotyczące ‘wielkiego Izraela’ od Nilu do Eufratu rozwiały się. Początkowo próbowali otoczyć się murem, ale po wojnie 33-dniowej [wojna libańska w 2006 r.] według naszych informacji ustała imigracja do Izraela i ludzie nawet zaczęli emigrować.


Izrael chciał, by bogaci Żydzi także do niego przyjechali, jak również Żydzi z innych krajów, takich jak Etiopia, żeby zwiększyć swoją populację. Po pokonaniu Izraela przez Hezbollah, co było wielkim wydarzeniem, Izrael doznał także porażki w Gazie, chociaż jest ona małym i najgęściej na świecie zaludnionym terenem.


Po serii porażek strumień imigracji odwrócił się całkowicie i dlatego reżim syjonistyczny opodatkowuje obecnie emigrację z Izraela. W końcu powiedzieli: każdy, kto chce emigrować z Izraela, musi pozostawić cały swój dobytek i tylko wtedy może wyjechać. Mimo tego ludzie nadal dobrowolnie to robią.


Ajatollah Chamenei miał rację, kiedy powiedział: ‘Jeśli państwo Izrael nie potrafi stworzyć środka odstraszania, jak to zrobiło w wojnie sześciodniowej, nie da rady istnieć w tym regionie’… Obecnie walczymy dzielnie w Syrii przeciwko Państwu Islamskiemu (ISIS) ale w rzeczywistości nie walczymy z ISIS – walczymy z Izraelem i Ameryką.


ISIS jest paskudnym zjawiskiem, bardzo podobnym do talibów i Al-Kaidy – które zostały stworzone przez Amerykę. Ale te grupy terrorystyczne staną się problemem dla Ameryki i Izraela, jak to się już zdarzyło. Jeśli dzisiaj walczymy w Syrii i bronimy pewnego ruchu, to jest tak dlatego, że oni nie chcą, byśmy doszli do 25 lat [granica czasowa wyznaczona przez Chameneiego dla dalszego istnienia Izraela] i Izrael istotnie zostanie zniszczony"[2]


Doradca Chameneiego w IRGC: "Dzień Kuds jest początkiem odliczania do końca fałszywego, okupacyjnego reżimu syjonistycznego”


30 czerwca 2016 r. generał Jadollah Dżawani, doradca Chameneiego w IRGC, powiedział: "Jutro jest Dzień Kuds – dzień, kiedy podnosimy nasz głos przeciwko głównemu gwałcicielowi praw człowieka, dzień, kiedy wzywamy do śmierci dla złych, dzień, kiedy dajemy głos naszym płynącym z głębi serca okrzykom przeciwko mordercom dzieci, którzy okupują ziemię palestyńską i Jerozolimę…


Trzydzieści siedem lat temu Imam Chomeini nazwał ostatni piątek ramadanu ‘Dniem Kuds’… grzebiąc w ten sposób w historii, raz na zawsze, infantylne marzenie syjonistyczne założenia reżimu od Nilu do Eufratu w sercu ziem islamskich. To strategiczne posunięcie stało się mapą drogową dla wzrastającego wzmocnienia ‘frontu oporu’ i zmierzchu ‘obozu kompromisu z Zachodem’. Ta mapa drogowa przygotowała grunt do zjednoczenia całego potencjału w świecie islamskim do wyzwolenia Jerozolimy… Dzień Kuds jest początkiem odliczania do końca fałszywego, okupacyjnego reżimu syjonistycznego…


Trzydzieści siedem lat temu globalny Dzień Kuds zebrał rozproszoną energię w świecie islamskim, zakładając w ten sposób strategiczne oblężenie mordującego dzieci i okupacyjnego reżimu izraelskiego i jego zwolenników na Zachodzie i w regionie… Obecnie antysyjonistyczny obóz oporu w regionie stał się niezwyciężony… w cieniu wskazówek i strategii przywódcy Chameneiego, i na horyzoncie już widzimy oznaki wyzwolenia Jerozolimy i upadku reżimu syjonistycznego…


Obecnie miecz islamskiej ummah jest w potężnych rękach oporu; wkrótce zacznie siekać haniebną arterię okupantów Palestyny i Jerozolimy. Ten dzien jest bez wątpienia bliski… Dzień jest bliski, kiedy polityka i strategia wymazania Izraela ze świata i przywrócenie wędrownego i uciskanego ludu palestyńskiego do ich głównej ojczyzny stanie się prawdą"[3].  


Wypowiedź IRGC: „W świetle wskazówek... Chameneiego i w świetle jego poparcia widzimy oznaki wyzwolenia Jerozolimy i upadku reżimu syjonistycznego”


30 czerwca 2016 r. IRGC wydał oświadczenie na Dzień Kuds: „Oznaki wyzwolenia Palestyny i upadku reżimu syjonistycznego już pojawiają się i za kolejne 25 lat Izrael zniknie z mapy tego regionu.


Trzydzieści siedem lat po ustanowieniu Dnia Kuds przez Imama ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, wewnętrzny potencjał i energia świata islamskiego są silniejsze niż kiedykolwiek – tak bardzo, że mordujący dzieci reżim syjonistyczny został wepchnięty w oblężenie strategiczne, w którym wszystkie wysiłki reżimu syjonistycznego, by powstrzymać obecną globalną falę antysyjonizmu są bezowocne.


Ideał wyzwolenia Jerozolimy i uciskanego narodu palestyńskiego od uzurpatorskich syjonistów, w świetle słów i wskazówek Rewolucji Islamskiej Iranu, uczynił antysyjonistyczny front oporu niezwyciężonym i przekształcił go w żelazną pięść islamskiej ummah przeciwko obozowi kompromisu z Zachodem i fałszywemu morderczemu reżimowi syjonistycznemu…


Opór i trzecia intifada uczyniły okupowane ziemie niebezpiecznym i przerażającym miejscem dla okupantów Jerozolimu i wpoiły przerażenie syjonistom…


Sprawa Palestyny nadal ma najwyższy priorytet dla świata islamskiego. Izrael jest wrogiem numer jeden bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, a szatańskie marzenie reżimu syjonistycznego zrealizowania ‘wielkiego Bliskiego Wschodu’ i wygaszenia płomieni oporu palestyńskiego i intifady blaknie. W świetle wskazówek przywódcy muzułmanów, Imama Alego Chameneiego i w świetle jego poparcia widzimy oznaki wyzwolenia Jerozolimy i upadku reżimu syjonistycznego, a, z łaską Boga, za 25 lat to drzewo zła i ta rakowata narośl – Izrael - zniknie i zostanie wykorzeniony z mapy regionu"[4].   


Obrazy z marszów w Dzień Kuds w Iranie


Kukła Statui  Wolności z Gwiazdą Dawida podczas marszu (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)

Kukła Statui  Wolności z Gwiazdą Dawida podczas marszu (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)
Król saudyjski Salman, przywódca ISIS Abu Bakr Al-Baghdadi, prezydent Obama i premier izraelski Netanjahu powieszeni jako kukły (IRNA, Iran, 1 lipca 2016)

Król saudyjski Salman, przywódca ISIS Abu Bakr Al-Baghdadi, prezydent Obama i premier izraelski Netanjahu powieszeni jako kukły (IRNA, Iran, 1 lipca 2016)
Palenie flag izraelskiej i amerykańskiej wraz z wizerunkami prezydenta Obamy, króla saudyjskiego Salmana i premiera izraelskiego Netanjahu (ISNA, Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)

Palenie flag izraelskiej i amerykańskiej wraz z wizerunkami prezydenta Obamy, króla saudyjskiego Salmana i premiera izraelskiego Netanjahu (ISNA, Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)
Palenie trumny pokrytej flagą izraelską z wizerunkami króla saudyjskiego, Salmana z kłami wampira (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)
Palenie trumny pokrytej flagą izraelską z wizerunkami króla saudyjskiego, Salmana z kłami wampira (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)

Przypisy (nie spolszczone):

[1] Kayhan (Iran), June 30, 2016.

[2] Asriran.com, June 29, 2016.

[3] Javanonline.ir, June 30, 2016.

[4] Mehr (Iran), June 30, 2016.

 

Odwiedź polska stronę MEMRI: http://www2.memri.org/polish/

Źródło: MEMRI, Specjalny komunikat Nr 6519 , z 11 lipca 2016                                                                     

 

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 966 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Łajdackie porwanie “praw człowieka” leży u samego sedna kontrowersji wokół NGO   Tobin   2021-10-27
Protest, bo terrorystce odmówiono platformy   Fitzgerald   2021-10-26
Hamas jest beneficjentem dyplomacji bazującej na urojeniach   Glick   2021-10-24
Między bojkotami a rękawicą rzuconą przez Gazę   Collins   2021-10-22
Okropna prawda o irlandzkim antysemityzmie   Collier   2021-10-19
Oszukańcze sztuczki UNRWA, by wyciszyć słowa prawdy   Blum   2021-10-15
Próbowali spalić Żydów żywcem. Znowu   Flatow   2021-10-12
Prawdziwi palestyńscy “bohaterzy”: terroryści   Tawil   2021-10-10
“Obietnica Życia Przyszłego” – Palestyna po  “zniknięciu” Izraela     2021-10-09
Iran z bronią jądrową jest bardziej niebezpieczny niż Korea Północna   Rafizadeh   2021-10-07
Premier Autonomii Palestyńskiej“Izrael musi zginąć demograficznie”     2021-10-06
Przemówienie Abbasa w ONZ wyjaśnia, dlaczego nie jest on partnerem do pokoju   Hirsch   2021-10-05
Czy terroryści będą szkoleni za pieniądze zachodnich podatników?   Greenfield   2021-09-26
“Obchody” 20. rocznicy festiwalu nienawiści ONZ w Durbanie   Steinberg   2021-09-21
Artykuł w „Independent” z akrobatyką, żeby uniknąć słowa Hamas   Levick   2021-09-20
Taliban i antysemityzm ukryty w międzynarodowych stosunkach   Frantzman   2021-09-18
Izrael próbuje złagodzić problemy Palestyńczyków w Gazie i na Zachodnim Brzegu, w zamian otrzymuje zniewagi   Fitzgerald   2021-09-14
Najbardziej poszukiwany terrorysta ministrem bezpieki   Ahmad   2021-09-14
Pamięć i nauki z zamachu 9/11   Collins   2021-09-11
Islamski ekstremizm w Wielkiej Brytanii jest coraz pewniejszy siebie   Collier   2021-09-10
Administracja Bidena daje mułłom w Iranie kolejne zwycięstwo: przejęcie władzy przez talibów   Rafizadeh   2021-09-03
Terroryzm: różne miejsca, różne zdjęcia   Collins   2021-09-01
Chiny: Tajwan nie powinien polegać na poparciu USA     2021-08-31
Arabowie: Biden przywraca do życia ekstremizm i terroryzm   Toameh   2021-08-31
Najnowszy antyizraelski raport HRW     2021-08-28
Niech się palą izraelskie drzewa. Jewish Voice for Peace, antyizraelska grupa, kibicuje jerozolimskim pożarom   Abdul-Hussain   2021-08-27
Wznowiona “obietnica” Iranu dla Palestyńczyków   Toameh   2021-08-25
Zachodnia dyplomacja: błaganie terrorystów   Meotti   2021-08-24
Liban i jego tykające bomby   Taheri   2021-08-24
Czy Zachód może być uczciwy w sprawie islamistycznego zagrożenia?   Tobin   2021-08-23
Z amerykańskiego upokorzenia wyłoni się nowy porządek świata   Ahmed   2021-08-18
Niemcy wydadzą 41 milionów dolarów, żeby “odkryć” przyczyny dzisiejszego antysemityzmu   Fitzgerald   2021-08-18
“Naród irański nie zrezygnuje z islamu z powodu braków wody”     2021-08-14
A Kartagina musi być zburzona…   Koraszewski   2021-08-12
Zniszczenia w Gazie, o których wam nie powiedziano, bo nie pasują do antyizraelskiej narracji   von Koningsveld   2021-08-10
Walka z zarazą z Durbanu   Kemp   2021-08-08
Liban atakuje Izrael, Liban krzyczy „agresja”   Abdul-Hussain   2021-08-07
Atak terrorystyczny na Speakers Corner był nożem wbitym w brytyjską demokrację   Collier   2021-08-06
Kiedy nie ma udziału Izraela znika zainteresowanie losem Palestyńczyków     2021-08-04
Hamas chełpi się mordowaniem żydowskich dzieci 20 lat temu w pizzerii Sbarro     2021-08-03
Marksistowskie poparcie dla palestyńskiego terroryzmu prowadzi do nienawiści do Żydów na całym Zachodzie   Milliere   2021-08-01
Świat reaguje na Izrael z arogancją i hipokryzją   Darshan-Leitner   2021-07-31
ONZ ustanawia stałą izraelożerczą komisję dochodzeniową pod przewodnictwem znanej z nienawiści do Izraela apologetki antysemityzmu Navi Pillay     2021-07-30
W Iranie Najwyższy Przywódca jest zaniepokojony   Fitzgerald   2021-07-28
Dziennikarka BBC wyrzucona za tweet “Hitler miał rację”   Fitzgerald   2021-07-25
Szwecja: Imam potępia szwedzką flagę, wzywa muzułmanów do “miażdżenia i rozbijania głów Żydów”   Spencer   2021-07-24
Biden i mułłowie: "Karmienie krokodyla"   Rafizadeh   2021-07-24
Specjalny Sprawozdawca Rady Praw Człowieka ONZ ogłasza, że izraelskie osiedla są „zbrodnią wojenną”. Dlaczego jest w błędzie?   Fitzgerald   2021-07-21
Jak palestyńscy przywódcy oszukują Amerykanów   Tawil   2021-07-20
Morale i kwestia wyjścia Ameryki z Afganistanu   Koraszewski   2021-07-19
Opieka medyczna Izraela nad przywódcami Hamasu i AP, a podwójne standardy CUNY   Fitzgerald   2021-07-19
Denazyfikacja Bliskiego Wschodu wymaga ponownej denzyfikacji Niemiec   Pickles   2021-07-18
Amnezja wysepkowa jest super   Honig   2021-07-16
Dyktator Białorusi: „Świat płaszczy się przed Żydami”   Fitzgerald   2021-07-16
Jak izraelożercy stali się wpływowi   Rosenthal   2021-07-13
Pod uwagę amerykańskim uczelniom, których partnerem jest Uniwersytet Al Kuds   Flatow   2021-07-11
Dzieci Palestyny poświęcą swoją krew i swoje ciała     2021-07-10
Czy Palestyńczycy potępią mufiego Hussainiego i Hitlera?   Abdul-Hussain   2021-07-09
Administracja Bidena: nagradzanie morderczego reżimu Iranu?   Rafizadeh   2021-07-07
Uwagi na marginesie 50. rocznicy ukończenia studiów   Landes   2021-07-07
Dlaczego życie czarnych chrześcijan zupełnie się nie liczy?   Ibrahim   2021-07-06
Czy IDF jest bezradna?   Bard   2021-07-05
Prawo powrotu w stare koleiny   Koraszewski   2021-07-04
Letnie obozy palestyńskiego dżihadu   Toameh   2021-07-02
Najbardziej niebezpieczni terroryści świata   Patrikarakos   2021-06-30
Artykuł Human Rights Watch o antysemityzmie ZACHĘCA do lewicowego antysemityzmu     2021-06-29
Krótka historia długiej nienawiści   Rosenthal   2021-06-28
Stany Zjednoczone wspierają palestyńskie naruszenia praw człowieka.   Toameh   2021-06-26
Palestyńska kultura przemocy   Bard   2021-06-25
Ewolucja, dzieci i mordercy   Koraszewski   2021-06-23
Zatruty owoc ustępstw wobec irańskich mułłów   Toameh   2021-06-22
Na nieludzkiej ziemi   Koraszewski   2021-06-21
Przez całą historię Żydzi musieli z czegoś rezygnować, by uzyskać akceptację – tym razem jest to Izrael   Amos   2021-06-20
Wiadomości z Iranu, zarówno te głupie, jak i te złowrogie   Fitzgerald   2021-06-19
Gaza, Sky News i marsz islamistów na Londyn   Collier   2021-06-19
Dziennikarstwo z własnym samobójczym celem   Landes   2021-06-18
Tylko Palestyńczycy mogą być ofiarami   Abdul-Hussain   2021-06-17
Z Bagdadu do Gazy: dzisiejszy konflikt jest zakorzeniony w ideologii ery nazistowskiej   Julius   2021-06-16
“TIMES” propaguje demonizację Izraela przez BLMAdam Levick   Levick   2021-06-15
Multikulturowi wielbiciele Hitlera   Greenfield   2021-06-14
Jak międzynarodowa społeczność starała się stworzyć niekończącą się wojnę izraelsko-palestyńską   Frantzman   2021-06-13
Administracja Bidena nagradza terrorystów: Abbasa i Hamas   Tawil   2021-06-11
Budząca mdłości zachodnia “postprawda” na temat wojny Gazy z Izraelem   Bekdil   2021-06-10
Policzmy dokładnie ofiary w Gazie   Rosenthal   2021-06-09
Umyj, wypłucz, powtórz wojnę   Collins   2021-06-08
Świat akademicki dla Hamasu   Pessin   2021-06-06
Wciskacze fake newsów o Palestyńczykach ignorują ludobójstwo chrześcijan. Ideologicznie napędzana hipokryzja   Ibrahim   2021-06-05
Kostiumowy dramat i kompromitacja   Rosenthal   2021-06-05
Bliski Wschód Hady’ego Amra   Glick   2021-06-04
Tureccy Żydzi - uboczne ofiary tureckiej nienawiści do Izraela   Bekdil   2021-06-04
Terapeutka o trwającym statusie ofiary palestyńskich Arabów   Oz   2021-06-01
Prawda o tym “arabskim chłopcu podpalonym przez Izraelczyków”   Fitzgerald   2021-06-01
Hasło: “Izrael ma prawo się bronić” pokazuje bezmiar moralnego zagubienia   Pandavar   2021-05-31
Jeśli USA chcą być humanitarne, nie “odbudują” Gazy   Tobin   2021-05-31
Szejk Dżarrah i niesymetryczne roszczenia   Julius   2021-05-30
Przywódca Hamasu w Gazie: To była tylko próba, nic poza małym ćwiczeniem przed tym, co się zdarzy     2021-05-29
Zachodni obrońcy Gazy mają oczy, ale nie widzą   Steinberg   2021-05-28
Fałszywi bojownicy o pokój i prawdziwi terroryści tworzą niemal doskonały front nienawiści do Żydów     2021-05-27
Palestyńskie głosy, których Blinken nie usłyszy   Toameh   2021-05-26
Nieodnotowane: IDF ceni życie, celem Hamasu jest maksymalizacja ofiar   Koningsveld   2021-05-25

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk