Prawda

Sobota, 16 stycznia 2021 - 19:33

« Poprzedni Następny »


Irański obłęd antysemityzmu


Z materiałow MEMRI 2016-07-23

Prezydent irański Hassan Rohani w marszu z okazji Dnia Kuds w Teheranie. Plakaty z tyłu mają swastykę wplecioną w słowo „Izrael”  (Fars, Iran, 1 lipca 2016)

Prezydent irański Hassan Rohani w marszu z okazji Dnia Kuds w Teheranie. Plakaty z tyłu mają swastykę wplecioną w słowo „Izrael”  (Fars, Iran, 1 lipca 2016)1 lipca 2016 r. reżim irański obchodził po raz 37. Dzień Kuds (Jerozolimy), to święto  wprowadził ajatollah Ruhollah Chomeini, ojciec Rewolucji Islamskiej, wyznaczył go na ostatni piątek ramadanu. W dodatku do normalnego przesłania reżimu o potrzebie unicestwienia państwa Izrael. W tym roku uderzały antysemickie wypowiedzi wysokich rangą dygnitarzy irańskich, opublikowane w gazetach takich jak rządowa gazeta „Kayhan” oraz eksponowane na plakatach niesionych przez aktywistów podczas zorganizowanych przez reżim marszów.


Niniejszy raport skupia się na wypowiedziach antysemickich:


„Kayhan”: Charakter Żydów i mit Holocaustu


W artykule redakcyjnym z 30 czerwca, w przeddzień Dnia Kuds, „Kayhan”, gazeta związana z Najwyższym Przywódcą, Alim Chameneim, omawiała okoliczności, które doprowadziły do powstania państwa Żydów, Izraela, przedstawiając Żydów jako przebiegłych oszustów, wywrotowców, rasistów, rabusiów i szatanów, wykorzystujących „mit Holocaustu”, żeby ukraść ziemie islamskie. Gazeta pisze, że wrogowie islamu wymyślili twór złożony z hołoty z różnych grup etnicznych pod pozorem religii żydowskiej, żeby Żydzi mogli ciemiężyć cały świat. Argumentuje, że państwa europejskie pod przewodnictwem Anglii i Ameryki zgodziły się na ten spisek żydowski nie tylko dlatego, że chcały wydalić własnych Żydów, którzy byli elementem wywrotowym i szpiegowskim, ale też dlatego, że chciały ich użyć jako wieczne narzędzie powstrzymujące wzrost islamu.


Poniżej podajemy główne punkty tego artykułu redakcyjnego podpisanego przez Mohammada Hadiego Saharaiego, pod tytułem Łata [zapewne jako nawiązanie do żółtej łaty], która nigdzie nie przynależy”,:


"Około 70 lat temu kilka krajów, głównie europejskich z pomocą młodej wówczas Ameryki, mówiło i propagowało założenie państwa dla Żydów, a nawet ratyfikowało to, podczas gdy społeczność miedzynarodowa jeszcze nie rozumiała, co ma się zdarzyć.


Założenie państwa żydowskiego dla Żydów z całego świata zawierało litanię kłamstw [aluzja do twierdzenia, że Holocaust jest mitem], które z powodzeniem oszukały kraje, które głosowały za jego założeniem w ONZ i doprowadziło do ustanowienia państwa, które miało przeprowadzić Żydów od żałosnego życia do jeszcze bardziej żałosnego życia. Rzeczywistość była jednak bardziej niebezpieczna niż się to wydawało i nie można pozostawać dłużej w milczeniu.


Pytaniem, które zajmowało Imama Chomeiniego i męczennika ajatollaha Mortezę Motahaiego, być może dlatego, że byli bardziej dalekowzroczni niż inni, brzmiało: jak to jest, że Europejczycy, którzy do tego czasu męczyli i dręczyli Żydów, i uważali ich za pasożytów, myślą teraz o ustanowieniu dla nich państwa i troszczą się o ich istnienie?  Kraje, które przez lata były znużone wywrotową i tajną działalnością Żydów i czasami atakowały ich pod różnymi pretekstami, a nawet teraz nazywają ich myszami i tak przedstawiają ich w swoim symbolizmie, ponieważ są przebiegli i diabelscy, nagle zobaczyły korzyści w pomaganiu im. Jak do tego doszło?


Mit Holocaustu, chociaż był to wytwór wyobraźni historyków żydowskich, wyrósł częściowo z rzeczywistości społecznej. Chociaż krematoria Auschwitz i reszta są wytworami wyobraźni Żydów, to wielkie kłamstwo wyłonilo się z nienawiści Europejczyków do Żydów. Bez takiego negatywnego myślenia i poglądów na ten lud byłoby to niewyobrażalne i byłoby niemożliwe opowiadanie tak wielkiego kłamstwa.


Autor niniejszego artykułu wierzy, że w każdym narodzie jest zarówno dobro, jak zło, ale nadal wierzy, że są narody z pewnymi wyraźnymi cechami. Potwierdzenie dla tego stanowiska można znaleźć także w Koranie, który opisuje  wściekłość Arabów Hidżazu przed pojawieniem się islamu jako oznakę, że ta cecha znajdowała się w większości z nich. Lub, na przykład upór jako cecha Żydów – Koran stwierdza kilka razy w sprawie Żydów, że znak hańby towarzyszy im i gniew Boga spoczywa na nich.


Pytanie brzmi: czy religia żydowska zmieniła się, czy natura Żydów zmieniła się, więc Europejczycy zaczęli myśleć o korzyściach dla tych swoich wrogów?  Z drugiej strony jest niewyobrażalne, by zmieniła się polityka mocarstw świata. Jaka więc historia kryje się za ich głosami na rzecz założenia tego państwa żydowskiego, kiedy Wielka Brytania wstrzymała się w 1947 r. od głosu, by założyć ten twór [Izrael]? W efekcie jest to polityka ‘Starego lisa’ [tj. Brytanii], której polityką zawsze było sianie niezgody, by w dalszym ciągu rządzić…


Założenie reżimu syjonistycznego zaledwie w trzy lata po udanych operacjach bomb atomowych Ameryki i po ataku jądrowym tego kraju na Hiroszimę i Nagasaki jest kolejnym punktem, który musi zostać rozważony – być może siła Ameryki zmusiła kraje do głosowania za Izraelem. Ta siła umożliwiła, by sztylet o nazwie Izrael przebił świat islamski i spowodował, że jego ciało odczuwa 70 lat bólu.


To państwo składało się z małej grupy Żydów, którzy byli długotrwałymi miejscowymi mieszkańcami, pochodzącymi z obecnie okupowanych terytoriów, wraz z wieloma imigrantami z Anglii, Ameryki, Związku Radzieckiego, Polski i innych miejsc, którzy dążyli do ojczyzny z powodu ich żądzy większego państwa hebrajskiego, pragnienia ucieczki od nieszczęścia i niedoli i ich upokorzenia pod rządami innych, i którzy dlatego imigrowali do mirażu tego kraju. Ta imigracja doprowadziła do kradzieży ziemi Palestyńczyków i założenia jawnie terrorystycznego państwa dla Dzieci Izraela. Zbrodnie w Sabra i Szatila, w Kana i w Deir Jassin, podczas 22-dniowej wojny w Gazie 2008-9 i wojny 33-dniowej 2006 w Libanie – wszystkie to stanowi rozdziały w annałach zbrodni podżegającego do konfliktów i zbrodniczego narodu żydowskiego.


Wrogowie islamu ściągnęli Żydów do Palestyny z wszystkich miejsc na świecie i spięli razem rozmaite grupy etniczne z różnymi językami i zwyczajami, które miały wspólnie tylko religię żydowską, żeby przemieszały się – tak, by mogli w ten sposób ciemiężyć świat bardziej niż w przeszłości.


Stworzyli historię dla tego wędrownego ludu i sfabrykowali bohaterów. Wypaczyli i sfalsyfikowali rzeczywistość, której nie mogli wymazać – to jest ich dziedzina ekspertyzy. Wrogowie islamu rozprzestrzeniali całe to oszustwo poprzez takie środki jak Hollywood, kanały satelitarne, pisma i tak dalej i podawali to wszystko publiczności. Powtarzali kłamstwo z takim entuzjazmem, że nawet ci, o których kłamano, wierzyli w to. Stworzyli mit Holocaustu w celu ściągnięcia inwestycji ekonomicznych i podbili ziemie islamskie używając tych samych kłamstw, jakie opowiadają o chrześcijanach europejskich; po dziś dzień wymuszają za to pieniądze od krajów europejskich, takich jak Niemcy, Anglia i Polska i tak dalej, i co roku domagają się od nich reparacji.


Chociaż głównym powodem poparcia Europy i Ameryki dla założenia Izraela było ich pragnienie pozbycia się Żydów i ch działalności wywrotowej przez handel, szpiegostwo, handel zabytkami, niszczenie norm i lichwiarstwo, najważniejszym powodem ze wszystkich było pragnienie stworzenia dogmatycznej, bezlitosnej, pazernej i podstępnej bazy w ziemiach islamskich nazwanej Izraelem, która będzie stanowić środek odstraszający na świecie, by przeciwdziałać wzrostowi islamu i by w ten sposób mogli spowodować, że muzułmanie będą wiecznie obawiać się tego sztańskiego psa.


Ten krok, chociaż nadszedł… kilkadziesiąt lat po porozumieniu Sykes-Picot, które rozmontowało siłę świata islamskiego, zaświadcza niemniej o powiązaniu między tymi wydarzeniami z powodu siły stałych aktorów [tj. supermocarstw], które działają od czasu porozumienia Sykes-Picot.


Ta polityka, o której wiadomo, że jest brudna, jest polityką angielską, której źródła wypływają z krwi niewinnych i uciśnionych… i która jest oparta na doktrynie Szatana. Ta sama polityka, która wysiedla ludzi, żeby zrealizować pewną politykę… degraduje ludzi w celu wprowadzenia tyrańskiego ludu żydowskiego, dokonuje egzekucji niezliczonej liczby dzieci i porywa wiele kobiet w celu usunięcia niewygody dla najeżdżającego ludu. Zbrodnie Izraela, Ameryki i Anglii są zbyt liczne, by je policzyć. Niewiele wydarzeń w świecie islamskim nie nosi odcisków palców trzech członków tej osi zła. Ta oś zła jest także związana z aresztowaniem szejka szyickiego Zakzaky’ego... w Nigerii, egzekucją szejka Nimra przez reżim w Arabii Saudyjskiej, aresztowaniem szejka Alego Salmana, a później z odebraniem obywatelstwa Bahrajnu ajatollahowi Isie Kassimowi.


Jak cudownie, że 37 lat temu Imam Chomeini nazwał ostatni piątek ramadanu Dniem Kuds [Jerozolimy], żeby ludzie odważni na całym świecie mogli, poszcząc, prosić Boga o śmierć dla tych trzech Szatanów, krzyczeć i żądać usunięcia tej łaty, która nigdzie nie przynależy, która stanowi rakowatą narośl i arterię życia Szatana – to jest, Izrael – w celu zbawienia od niej ludzkości"[1]


Polityk irański: „Bóg odebrał Żydom swoje błogosławieństwo i dzisiaj jest ich zaledwie kilkadziesiąt milionów”


Mohsen Rafighdoost, który był ministrem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Iranu podczas wojny irańsko-irackiej 1980-1988 i który teraz przewodniczy Fundacji Noor, wyjaśnił w swoim przemówieniu na Dzień Kuds z 29 czerwca, że „bogaci Żydzi” próbowali zrealizować marzenie o wielkim Izraelu „od Nilu do Eufratu” i rabować zasoby naturalne regionu. Twierdząc, że nie występuje przeciwko Żydom, „ale jedynie ich odłamowi syjonistycznemu”, przeszedł do przedstawiania Żydów jako uzurpatorów i rabusiów przez całą historię. Poniżej podajemy fragmenty jego wypowiedzi:


„Bóg odebrał Żydom swoje błogosławieństwo i dzisiaj jest tylko kilkadziesiąt milionów Żydów na świecie. Przypomnę wam, że nie przeciwstawiamy się Żydom, a jedynie ich syjonistycznemu odłamowi.


Po 300 latach działalności syjonistycznej [sic!] w końcu, jakieś 70 lat temu, udało im się okupować państwo islamskie i założyć fałszywy reżim o nazwie Izrael. Stworzyło to atmosferę, która przyciągnęła bogatych Żydów z całego świata, by przybyli do Izraela i spełnili dwa marzenia. Pierwszym było, jak im powiedziano, że państwo żydowskie będzie duże, od Nilu do Eufratu; drugim było rabowanie zasobów naturalnych na tym obszarze Bliskiego Wschodu, który jest w nie bogaty.


Tę sprawę rozwijał wolny ruch syjonistyczny wojnami z 1967 r. [wojna sześciodniowa] i z 1973 r. [wojna Jom Kippur], ale Rewolucja Islamska w 1979 r. zastąpiła amabasadę izraelską w Teheranie ambasadą palestyńską, tym samym dając temu rozszerzaniu się sygnał końcowy…


Kilka lat po zwycięstwie Rewolucji stworzono Hezbollah i Izrael doznał porażki z jego rąk w dwóch wojnach [1982-2000  i 2006] do tego stopnia, że wszystkie ich iluzje dotyczące ‘wielkiego Izraela’ od Nilu do Eufratu rozwiały się. Początkowo próbowali otoczyć się murem, ale po wojnie 33-dniowej [wojna libańska w 2006 r.] według naszych informacji ustała imigracja do Izraela i ludzie nawet zaczęli emigrować.


Izrael chciał, by bogaci Żydzi także do niego przyjechali, jak również Żydzi z innych krajów, takich jak Etiopia, żeby zwiększyć swoją populację. Po pokonaniu Izraela przez Hezbollah, co było wielkim wydarzeniem, Izrael doznał także porażki w Gazie, chociaż jest ona małym i najgęściej na świecie zaludnionym terenem.


Po serii porażek strumień imigracji odwrócił się całkowicie i dlatego reżim syjonistyczny opodatkowuje obecnie emigrację z Izraela. W końcu powiedzieli: każdy, kto chce emigrować z Izraela, musi pozostawić cały swój dobytek i tylko wtedy może wyjechać. Mimo tego ludzie nadal dobrowolnie to robią.


Ajatollah Chamenei miał rację, kiedy powiedział: ‘Jeśli państwo Izrael nie potrafi stworzyć środka odstraszania, jak to zrobiło w wojnie sześciodniowej, nie da rady istnieć w tym regionie’… Obecnie walczymy dzielnie w Syrii przeciwko Państwu Islamskiemu (ISIS) ale w rzeczywistości nie walczymy z ISIS – walczymy z Izraelem i Ameryką.


ISIS jest paskudnym zjawiskiem, bardzo podobnym do talibów i Al-Kaidy – które zostały stworzone przez Amerykę. Ale te grupy terrorystyczne staną się problemem dla Ameryki i Izraela, jak to się już zdarzyło. Jeśli dzisiaj walczymy w Syrii i bronimy pewnego ruchu, to jest tak dlatego, że oni nie chcą, byśmy doszli do 25 lat [granica czasowa wyznaczona przez Chameneiego dla dalszego istnienia Izraela] i Izrael istotnie zostanie zniszczony"[2]


Doradca Chameneiego w IRGC: "Dzień Kuds jest początkiem odliczania do końca fałszywego, okupacyjnego reżimu syjonistycznego”


30 czerwca 2016 r. generał Jadollah Dżawani, doradca Chameneiego w IRGC, powiedział: "Jutro jest Dzień Kuds – dzień, kiedy podnosimy nasz głos przeciwko głównemu gwałcicielowi praw człowieka, dzień, kiedy wzywamy do śmierci dla złych, dzień, kiedy dajemy głos naszym płynącym z głębi serca okrzykom przeciwko mordercom dzieci, którzy okupują ziemię palestyńską i Jerozolimę…


Trzydzieści siedem lat temu Imam Chomeini nazwał ostatni piątek ramadanu ‘Dniem Kuds’… grzebiąc w ten sposób w historii, raz na zawsze, infantylne marzenie syjonistyczne założenia reżimu od Nilu do Eufratu w sercu ziem islamskich. To strategiczne posunięcie stało się mapą drogową dla wzrastającego wzmocnienia ‘frontu oporu’ i zmierzchu ‘obozu kompromisu z Zachodem’. Ta mapa drogowa przygotowała grunt do zjednoczenia całego potencjału w świecie islamskim do wyzwolenia Jerozolimy… Dzień Kuds jest początkiem odliczania do końca fałszywego, okupacyjnego reżimu syjonistycznego…


Trzydzieści siedem lat temu globalny Dzień Kuds zebrał rozproszoną energię w świecie islamskim, zakładając w ten sposób strategiczne oblężenie mordującego dzieci i okupacyjnego reżimu izraelskiego i jego zwolenników na Zachodzie i w regionie… Obecnie antysyjonistyczny obóz oporu w regionie stał się niezwyciężony… w cieniu wskazówek i strategii przywódcy Chameneiego, i na horyzoncie już widzimy oznaki wyzwolenia Jerozolimy i upadku reżimu syjonistycznego…


Obecnie miecz islamskiej ummah jest w potężnych rękach oporu; wkrótce zacznie siekać haniebną arterię okupantów Palestyny i Jerozolimy. Ten dzien jest bez wątpienia bliski… Dzień jest bliski, kiedy polityka i strategia wymazania Izraela ze świata i przywrócenie wędrownego i uciskanego ludu palestyńskiego do ich głównej ojczyzny stanie się prawdą"[3].  


Wypowiedź IRGC: „W świetle wskazówek... Chameneiego i w świetle jego poparcia widzimy oznaki wyzwolenia Jerozolimy i upadku reżimu syjonistycznego”


30 czerwca 2016 r. IRGC wydał oświadczenie na Dzień Kuds: „Oznaki wyzwolenia Palestyny i upadku reżimu syjonistycznego już pojawiają się i za kolejne 25 lat Izrael zniknie z mapy tego regionu.


Trzydzieści siedem lat po ustanowieniu Dnia Kuds przez Imama ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego, wewnętrzny potencjał i energia świata islamskiego są silniejsze niż kiedykolwiek – tak bardzo, że mordujący dzieci reżim syjonistyczny został wepchnięty w oblężenie strategiczne, w którym wszystkie wysiłki reżimu syjonistycznego, by powstrzymać obecną globalną falę antysyjonizmu są bezowocne.


Ideał wyzwolenia Jerozolimy i uciskanego narodu palestyńskiego od uzurpatorskich syjonistów, w świetle słów i wskazówek Rewolucji Islamskiej Iranu, uczynił antysyjonistyczny front oporu niezwyciężonym i przekształcił go w żelazną pięść islamskiej ummah przeciwko obozowi kompromisu z Zachodem i fałszywemu morderczemu reżimowi syjonistycznemu…


Opór i trzecia intifada uczyniły okupowane ziemie niebezpiecznym i przerażającym miejscem dla okupantów Jerozolimu i wpoiły przerażenie syjonistom…


Sprawa Palestyny nadal ma najwyższy priorytet dla świata islamskiego. Izrael jest wrogiem numer jeden bezpieczeństwa regionalnego i globalnego, a szatańskie marzenie reżimu syjonistycznego zrealizowania ‘wielkiego Bliskiego Wschodu’ i wygaszenia płomieni oporu palestyńskiego i intifady blaknie. W świetle wskazówek przywódcy muzułmanów, Imama Alego Chameneiego i w świetle jego poparcia widzimy oznaki wyzwolenia Jerozolimy i upadku reżimu syjonistycznego, a, z łaską Boga, za 25 lat to drzewo zła i ta rakowata narośl – Izrael - zniknie i zostanie wykorzeniony z mapy regionu"[4].   


Obrazy z marszów w Dzień Kuds w Iranie


Kukła Statui  Wolności z Gwiazdą Dawida podczas marszu (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)

Kukła Statui  Wolności z Gwiazdą Dawida podczas marszu (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)
Król saudyjski Salman, przywódca ISIS Abu Bakr Al-Baghdadi, prezydent Obama i premier izraelski Netanjahu powieszeni jako kukły (IRNA, Iran, 1 lipca 2016)

Król saudyjski Salman, przywódca ISIS Abu Bakr Al-Baghdadi, prezydent Obama i premier izraelski Netanjahu powieszeni jako kukły (IRNA, Iran, 1 lipca 2016)
Palenie flag izraelskiej i amerykańskiej wraz z wizerunkami prezydenta Obamy, króla saudyjskiego Salmana i premiera izraelskiego Netanjahu (ISNA, Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)

Palenie flag izraelskiej i amerykańskiej wraz z wizerunkami prezydenta Obamy, króla saudyjskiego Salmana i premiera izraelskiego Netanjahu (ISNA, Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)
Palenie trumny pokrytej flagą izraelską z wizerunkami króla saudyjskiego, Salmana z kłami wampira (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)
Palenie trumny pokrytej flagą izraelską z wizerunkami króla saudyjskiego, Salmana z kłami wampira (Tasnim, Iran, 1 lipca 2016)

Przypisy (nie spolszczone):

[1] Kayhan (Iran), June 30, 2016.

[2] Asriran.com, June 29, 2016.

[3] Javanonline.ir, June 30, 2016.

[4] Mehr (Iran), June 30, 2016.

 

Odwiedź polska stronę MEMRI: http://www2.memri.org/polish/

Źródło: MEMRI, Specjalny komunikat Nr 6519 , z 11 lipca 2016                                                                     

 

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 815 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk