Prawda

Środa, 20 marca 2019 - 13:19

« Poprzedni Następny »


Gdzie Alt-Right gubi się w sprawie Żydów


Jonathan Anomaly i Nathan Cofnas 2018-04-02


Dla wielu działaczy alt-right (alternatywnej prawicy) każdy problem w gruncie rzeczy dotyczy Żydów. Andrew Anglin, gospodarz najpopularniejszej alt-right/neonazistowskiej witryny, wyjaśnia: “jedyną rzeczą w naszym ruchu, która rzeczywiście liczy się [jest] antysemityzm”. Mówi on, że gdyby tylko Żydzi zniknęli, biała rasa, uwolniona z poddaństwa, natychmiast przezwyciężyłaby wszystkie swoje problemy. Skąd bierze się taka postawa?

Żydzi są zwracającym uwagę narodem, o niewielkiej liczebności, ale z dużym odciskiem stopy. Jak pisał w 1899 r. Mark Twain:

Jeśli statystyka jest poprawna, Żydzi stanowią zaledwie jedna czwartą jednego procenta rasy ludzkiej... Właściwie nie należałoby słyszeć o Żydzie, ale słyszy się o nim, zawsze słyszało się o nim. Jest taki sam jak każdy inny naród, ale jego znaczenie jest zdumiewająco nieproporcjonalne do jego niewielkich rozmiarów… Jaki jest sekret jego nieśmiertelności?  

Przez całą historię odpowiedź na pytanie Twaina była dla wielu ludzi prosta: Żydzi spiskują między sobą, by dominować nad gojami i gnębić ich. Ta odpowiedź po II Wojnie Światowej wyszła z mody, przynajmniej w dobrym towarzystwie. Od lat 1990. jednak spiskowe wyjaśnianie wyjątkowego znaczenia Żydów przybrało nową, bardziej zwodniczą postać w pracy (emerytowanego obecnie) psychologa z California State University, Long Beach, Kevina MacDonalda, znanego wśród jego zwolenników jako “KMac”. Według Richarda Spencera, twórcy określenia “alt-right” i nieoficjalnego przywódcy ruchu: “Nie ma człowieka na tej planecie, który zrobiłby więcej dla zrozumienia bieguna, wokół którego obraca się świat niż Kevin MacDonald” oraz: “KMac… jest, być może, najważniejszym człowiekiem w naszym ruchu, jeśli chodzi o kierownictwo myśli”. Dla zrozumienia antysemityzmu alt-right musimy zrozumieć idee MacDonalda, szczególnie te, które przedstawił w swojej najbardziej wpływowej książce, The Culture of Critique.


Według MacDonalda judaizm jest “ewolucyjną strategią grupy”. Żydzi mają zarówno genetyczne, jak kulturowe adaptacje (włącznie z wysokim IQ i etnocentryzmem), które pozwalają im rozwijać ruchy intelektualne, podważające  nieżydowskie społeczeństwo i promować kontynuację własnej grupy. “Żydowskim ruchom intelektualnym”, twierdzi MacDonald, przewodzą charyzmatyczne postaci analogiczne do rabinów. Atakują oni biały nacjonalizm, promując równocześnie żydowski nacjonalizm i używają pseudonauki do „patologizowania” antysemityzmu, który w rzeczywistości jest uzasadnioną reakcją na „żydowską agresję”. Według MacDonalda żydowskie ruchy intelektualne obejmują freudyzm, Szkołę Frankfurcką teorii krytycznej i wielokulturowość. Te ruchy, twierdzi MacDonald, nauczyły białych nie-Żydów odrzucenia etnocentryzmu przy tolerowaniu żydowskiego etnocentryzmu i rasowo restrykcyjnej polityce imigracyjnej w Izraelu.  


Teoria MacDonalda i antysemityzm wielu innych działaczy alt-right jest w dużej mierze reakcją na postrzegany liberalizm Żydów. Jeden z nas (Cofnas) właśnie opublikował analizę najbardziej wpływowej książki MacDonalda, The Culture of Critique, i odkrywa, że jest ona pełna przedstawionych w nieprawdziwym świetle źródeł, wybiórczości faktów i jawnego wypaczania historii. MacDonald i inni alt-rightersi mają niemniej rację, że wielu liberalnych przywódców przez ostatnich sto lat było Żydami. Chcielibyśmy przedstawić wyjaśnienie tego zjawiska, jak również ustalić, czy żydowski liberalizm jest przyczyną czy rezultatem antysemityzmu.


Historyczna perspektywa


Ludzie, którzy zaczerpnęli wiedzę historyczną wyłącznie z książek MacDonalda, mogą mieć wrażenie, że tradycyjne nieżydowskie społeczeństwo odznaczało się “hierarchiczną harmonią” (jego określenie) zanim Żydzi rozpoczęli intelektualne ataki po Oświeceniu. Jest to rażące wypaczenie historii. Nieżydowscy radykałowie istnieli przez stulecia, robiąc dokładnie to, co zdaniem MacDonalda jest cechą Żydów. Popatrzmy na komentarze Edmunda Burke’a o europejskich (nieżydowskich) radykałach w czasie Rewolucji Francuskiej:

Nie tylko w tych klubach publiczne zachowania ludzi stają się potwornie zdeformowane. Ci ludzie przechodzą wcześniejszą indoktrynację na uniwersytetach, zamierzoną jako przygotowanie do udziału w tych klub, które zakłada się we wszystkich miejscach publicznych zgromadzeń. Na tych spotkaniach każda wypowiedź szokująca, agresywna i perfidna, zostaje uznana za oznakę geniuszu. Człowieczeństwo i współczucie są wyśmiewane jako owoce przesądów i ignorancji. Wrażliwość na innych ludzi jest uważana za zdradę społeczeństwa.

Sama Rewolucja Francuska była odnoszącym pełne sukcesy ruchem obalenia “hierarchicznej harmonii”, jaka mogła istnieć we Francji i przewodzili jej nie-Żydzi, a inspirowali ją nieżydowscy filozofowie. (Wielu nieżydowskich filozofów, którzy położyli podwaliny pod Rewolucję, tacy jak Wolter, było zagorzałymi antysemitami.) MacDonald całkowicie ignoruje takich radykalnych myślicieli francuskich jak Rousseau.


MacDonald analizuje Szkołę Frankfurcką w szczegółach i twierdzi, że ideologię tej szkoły stworzono dla wsparcia żydowskich interesów przez promowanie nie-białej imigracji i ogólnie podważanie białej kultury. (MacDonald nie wspomina, że wielu z najbardziej zagorzałych krytyków Szkoły Frankfurckiej było Żydami, jak Karl Popper, który wyszydzał ich prace jako pseudonaukę.) Francuski egzystencjalizm był ruchem analogicznym do szkoły frankfurckiej... poza tym, że jego przywódcy - Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir – nie byli Żydami.


Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre w Pekinie, 1955
Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre w Pekinie, 1955

Sartre był wiodącym krytykiem Francji i Ameryki, i mocno popierał nie-białą imigrację do Francji. Francuscy egzystencjaliści wydali radykalnych krytyków tradycyjnego, nieżydowskiego społeczeństwa i, podobnie jak Szkoła Frankfurcka, propagowali pseudonaukowe idee (stawiając ewidentnie fałszywe twierdzenia o naturze ludzkiej i odmawiając poddania tych twierdzeń jakimkolwiek testom.)  


Łatwo jest znaleźć nie-Żydów niezależnie tworzących idee dosłownie identyczne z ideami promowanymi przez “żydowskie ruchy intelektualne”. MacDonald cytuje słowa Foucault: “Gdybym w porę poznał Szkołę Frankfurcką, oszczędziłbym sobie wiele pracy. Nie wypowiedziałbym pewnej ilości nonsensów i nie szedłbym tak wieloma fałszywymi tropami, starając się nie zgubić, skoro Szkoła Frankfurcka już wytyczyła drogę”. Dla MacDonalda pokazuje to, jak wpływowa była zdominowana przez Żydów Szkoła Frankfurcka. Odzwierciedla to jednak również fakt, że choć nie-Żyd Foucault był pod wpływem Szkoły Frankfurckiej, niezależnie od niej myślał w tych samych kategoriach.  


Niemniej w ciągu minionych stu lat Żydzi wyraźnie byli nadreprezentowani wśród przywódców ruchów liberalnych. Byli nadreprezentowani wśród przywódców komunistów i rewolucjonistów, wśród czołowych orędowników imigracji i tak dalej. Nawet jeśli, wbrew twierdzeniu MacDonadla, liberalizm nie jest żydowskim wynalazkiem, nadal powinniśmy wyjaśnić, dlaczego wydaje się być nieproporcjonalnie atrakcyjny dla Żydów. I czy antysemityzm jest reakcją na żydowski liberalizm? – czy może jest odwrotnie?  


IQ, prześladowania i tożsamość polityczna


Mark Twain wyjaśniał intelektualne sukcesy Żydów tym, że “Żydzi mają przeciętnie najlepsze mózgi ze wszystkich narodów na świecie”. Choć stanowią niecały procent populacji świata, ponad połowa światowych mistrzów szachowych, około jedna czwarta zdobywców medalu Fieldsa w matematyce i ponad jedna piąta laureatów Nagrody Nobla to Żydzi. Badacze nauk społecznych odkryli, że Żydzi aszkenazyjscy zdobywają przeciętnie 110-112 punktów na testach IQ (w porównaniu do przeciętnej wynoszącej 100).


Gregory Cochran, Jason Hardy i Henry Harpending twierdzą, że wysokie IQ Żydów aszkenazyjskich wyewoluowało w Średniowieczu w Europie z powodu ko-ewolucji geny-kultura. Z zakazem pracy w wielu zawodach nie wymagających kwalifikacji, takich jak rolnictwo, Żydzi zwrócili się do finansów, szczególnie pożyczania pieniędzy, aby przeżyć. Na przykład, według danych  z lat 1270. niemal 80 procent dorosłych mężczyzn wśród Żydów w Roussillon (dzisiejszej południowej Francji) zarabiało na życie pożyczając pieniądze. Finanse wymagają stosunkowo wysokiego poziomu werbalnej i matematycznej inteligencji, i według tej hipotezy Żydzi, którzy nie dawali sobie rady w tym biznesie, albo opuszczali społeczność, albo głodowali.   


Hipoteza Cochrana, Hardy’ego i Harpendinga wskazuje, że te restryktywne warunki powodowały dobór na werbalną i matematyczną inteligencję, nie zaś na zdolność tworzenia tego rodzaju spisków przeciwko nie-Żydom, jakie opisuje MacDonald. Jeśli Cochran i.in. mają rację, oczekiwalibyśmy, że Żydzi będą nadreprezentowani w naukach ścisłych i kierownictwie ruchów politycznych, ponieważ jest to działalność poznawczo wymagająca. Nie ma żadnego specjalnego powodu, dla którego Żydzi mieliby być nadreprezentowani tylko w ruchach liberalnych.


David Horowitz
David Horowitz

Istotnie, MacDonald i inni antysemici generalnie ignorują fakt, że Żydzi byli i są nadreprezentowani w kierownictwie rozmaitych ruchów prawicowych: antykomuniści, tacy jak Herman Kahn, John von Neumann i Edward Teller; libertarianie, jak Milton i David Friedman, Ludwig von Mises, Robert Nozick, Ayn Rand, Murray Rothbard i Israel Kirzner; tradycyjni konserwatyści, tacy jak Allan Bloom, David Horowitz i Richard Posner; i doradca polityczny Donalda Trumpa i najbardziej chyba wpływowy działacz antyimigracyjny w Stanach Zjednoczonych, Stephen Miller.


Wydaje sie jednak, że MacDonald ma rację, że Żydzi byli nieproporcjonalnie zaangażowani w radykalnie lewicowe ruchy polityczne w dwudziestym wieku i że Żydzi w USA na ogół głosują na Demokratów. Sądzimy, że można to wyjaśnić wysokim przeciętnie IQ w połączeniu z tym, że są prześladowaną mniejszością, co ma tendencję do popychania ich ku politycznym poglądom, które podkreślają społeczną tolerancję i swobodny przepływ ludzi. Innymi słowy, MacDonald odwraca poprawny porządek przyczynowości: zamiast tego, by Żydzi wywoływali prześladowania przez propagowanie kosmopolitycznej polityki, która jest sprzeczna z interesami Europejczyków, Żydzi propagują kosmopolityzm jako reakcję na prześladowania.  


Prześladowania Żydów zaczęły się z przyczyn religijnych w Średniowieczu i przekształciły w prześladowania polityczne, kiedy Żydzi zaczęli wspinać się po drabinie społecznej i przywódcy polityczni zobaczyli w nich użyteczną, nadającą się na kozła ofiarnego grupę, na którą ludzie mogą zwalić swoje ekonomiczne i społeczne niedole. Na przykład, kiedy włoscy kupcy niechcący ściągnęli Czarną Śmierć z Azji do Europy, zamordowano w odwecie tysiące Żydów, bo chrześcijańskim chłopom powiedziano, że Żydzi umyślnie ich zarazili.  


Zamieszki Fettmilcha: Rabowanie Judengasse we Frankfurcie 22 sierpnia 1614 r.
Zamieszki Fettmilcha: Rabowanie Judengasse we Frankfurcie 22 sierpnia 1614 r.

George Orwell rozumiał psychologiczne korzyści kierowania niezadowolenia na grupę zewnętrzną w celu pielęgnowania spójności grupy wewnętrznej. W powieści Rok 1984 postaci, przeciw której codziennie organizuje się „dwie minuty nienawiści” daje żydowskie nazwisko: Goldstein. Jest oczywiste, dlaczego. Orwell sugerował, że Związek Radziecki i inne reżimy obracały na własną korzyść ludzką potrzebę posiadania grupy, którą można nienawidzić w celu zaszczepiania lojalności i posłuszeństwa wobec przywódcy grupy wewnętrznej.


Istnieją pewne dowody w psychologii politycznej na korelację między wysokim IQ a liberalnymi przekonaniami politycznymi. Możemy więc podejrzewać, że Żydzi aszkenazyjscy z najwyższym przeciętnym IQ na świecie, będą skłaniali się ku liberalizmowi. Co ciekawe jednak, IQ koreluje pozytywnie z klasycznym liberalizmem, który podkreśla wolność tak społeczną, jak ekonomiczną. Wydaje się, że jest tak dlatego, że ludzie o wyższej inteligencji na ogół mają takie cechy osobowości jak otwartość na nowe doświadczenia i tolerancja dla innych sposobów życia. Ludzie o wyższym IQ częściej również popierają gospodarkę wolnorynkową (“liberalizm” w starym sensie tego słowa). Potrzeba inteligencji, żeby zrozumieć, jak handel może być grą o sumie pozytywnej i jak porządek może wyłonić się z działań poszczególnych jednostek swobodnie kontaktujących się ze sobą wzajemnie.  


Istnieją także oczywiste przyczyny historyczne, dla których Żydzi skłaniają się do liberalnych i kosmopolitycznych filozofii politycznych, które podkreślają prawa mniejszości. Na początku dwudziestego wieku socjaliści odrzucili klasowe hierarchie ludzkie i wzywali prześladowane mniejszości do obalenia swoich prześladowców. Dla wielu Żydów socjalizm oznaczał zlikwidowanie prawnych i społecznych barier, które ich ograniczały przez ponad tysiąclecie. Choć socjaliści w praktyce nie spełnili swoich obietnic, Żydom łatwo było identyfikować się z wartościami, jakie głosili socjaliści. Holocaust wzmocnił wśród Żydów uczucie, że ruchy nacjonalistyczne są niebezpieczne i że zbawienie leży w kosmopolityzmie.  


Czy MacDonald może uratować swoją teorię?


Słynnym kryterium Poppera odróżniania nauki od nie-nauki jest „falsyfikowalność”. Każda zasadna teoria naukowa, powiedział, powinna przedstawić jakiś stan rzeczywistości, który, jeśliby został zaobserwowany, zmusiłby nas logicznie do odrzucenia danej teorii. Jednym z problemów z kryterium Poppera jest to, że nie istnieje coś takiego jak falsyfikacja w mocnym sensie, jaką sobie wyobrażał. Każdą teorię można uratować w obliczu dowolnego dowodu, choć może to wymagać intelektualnych akrobacji. W praktyce musimy po prostu używać własnego rozumu, by zdecydować, która z konkurencyjnych teorii wyjaśnia w najrozsądniejszy sposób nasze obserwacje. Jeśli chodzi o MacDonalda, o ani jednym z licznych błędów rzeczowych udokumentowanych w pracy Cofnasa nie można powiedzieć, że „falsyfikuje” jego teorię. Ani też nie robi tego żaden pojedynczy przykład prawicowych Żydów lub radykalnych nie-Żydów. Musimy po prostu użyć własnego osądu, by zdecydować, czy teoria spiskowa jest lepszym wyjaśnieniem żydowskiego liberalizmu niż prostsza teoria (za którą się opowiadamy), wysokiego IQ w połączeniu z prześladowaniami.


Żadna ilość dowodów nie może obalić teorii. Ale jak twierdzili wpływowi żydowscy filozofowie nauki, Thomas Kuhn i Imre Lakatos, w końcu liczba założeń ad hoc, które musimy czynić w celu utrzymania teorii w obliczu kontrprzykładów, staje się tak duża, że teoria nie ma żadnej przewidującej lub wyjaśniającej wartości. Być może MacDonald ma wyjaśnienie ad hoc, dlaczego większość liberalnych krajów w Europie, które przez ostatnich kilka lat przyjęły największą liczbę imigrantów w stosunku do swoich populacji – Szwecja i Niemcy – mają bardzo małą populację Żydów. Być może ma inne wyjaśnienie ad hoc, dlaczego Żydzi, jak np. Noam Chomsky, są czołowymi na świecie krytykami Izraela. I dlaczego nie-Żydzi, którzy nie byli pod wpływem Żydów, jak Rousseau i Sartre i niezliczeni inni przez ostatnich  parę tysięcy lat, byli radykałami. Czy te wyjaśnienia ad hoc są przekonujące, musimy rozstrzygnąć sami.


Nie sądzimy, by MacDonald był w stanie uratować swoją hipotezę, zbudowaną na przedstawionych niezgodnie z prawdą źródłach i wypaczeniach. Ale dla pewnych nieuczciwych przywódców alt-right prawda jego idei prawdopodobnie nie jest ważna. Potrzebują wroga, by zjednoczyć swój ruch. Nie ma wygodniejszego narodu do odegrania tej roli niż Żydzi.

 

What the Alt-Right Gets Wrong About Jews

Quillette, 15 marca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJonathan Anomaly


Badacz i wykładowca w Center for the Philosophy of Freedom na University of Arizona. Studiował historię i filozofię, zajmuje się problemami z pogranicza etyki, ekonomii i biologii.Nathan Cofnas


Doktorant na wydziale filozofii na University of Oxford.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Lewo- i prawo - skrętny antysemityzm: Po drugiej stronie lustra. MEF 2018-04-03


Brunatna fala

Znalezionych 624 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Zbrodnie wojenne Hamasu przeciwko Izraelowi i Palestyńczykom   Tawil   2019-03-20
Obalanie oskarżenia o użycie „nieproporcjonalnej siły”   Plosker   2019-03-18
Palestyńczycy: Abbas staje przed „sądem” pod zarzutem zdrady   Toameh   2019-03-17
Nie wiatr niesie odpowiedź na ”balonowy terror”   Collins   2019-03-14
Palestyńczycy: Nie dla pokoju i pojednania z „niewiernymi”   Toameh   2019-03-13
Kolorowe pranie czy pranie mózgów - uwagi o Eurowizji w Izraelu?   Benson   2019-03-08
Palestyńczycy: "Nie ma miejsca na twór syjonistyczny w Palestynie”   Tawil   2019-03-07
Iran: narastające prześladowania chrześcijan   Rafizadeh   2019-03-05
Dzwon alarmowy – powrót antysemityzmu   Collins   2019-02-28
Zbrodnie wojenne Hamasu i Islamskiego Dżihadu wobec dzieci i kobiet   Tawil   2019-02-23
“Nowy Bliski Wschód” – może za 500 lat?   Rosenthal   2019-02-22
Dlaczego brytyjska lewica nie zacznie czepiać się kogoś innego?    MacEoin   2019-02-19
Do ludzi z Gazy: kupcie sobie własne cholerne szpitale   Rose   2019-02-16
Skąd się bierze gwałtowny wzrost antysemityzmu na świecie?   Dershowitz   2019-02-15
Tragedia wschodnich chrześcijan i na czym polega żydostwo   Lewin   2019-02-14
Irańska rewolucja i uprzedzenia establishmentu   Glick   2019-02-03
Przypomnienia, wspomnienia i upamiętnienia Holocaustu   Collins   2019-01-27
”Guardian” delegitymizuje Izrael w kłamliwym artykule redakcyjnym   Plosker   2019-01-26
Naziści w przebraniu. Antyizraelskie przesłanie jest skrajnie prawicową retoryką   Collier   2019-01-24
Co mają wspólnego Mahmoud Abbas i handlarze narkotykami   Amos   2019-01-21
Kiedy skrajnie prawicowi żydożercy zgadzają się ze skrajnie lewicowymi żydożercami   Marquardt-Bigman   2019-01-14
Palestyńczycy: Prawdziwe ”zbrodnie”   Tawil   2019-01-12
Pallywood znowu podnosi swój ohydny łeb   Lieberman   2019-01-08
Palestyna: Co byłoby, gdyby nie było wojny sześciodniowej?   Sherman   2019-01-06
Gaza: sześć kłamstw i jedna prawda   Maroun   2019-01-04
Erdoğan nie jest dobrotliwym sułtanem z przeszłości, jest potworem, którego trzeba powstrzymać   Yemini   2019-01-03
Dżihadystyczny psychopata: czaruje nas, uwodzi i pożera   Chesler   2018-12-31
Rasowa polityka antysemityzmu i islamofobii   Frantzman   2018-12-30
Sił dżihadu nie można oswoić ani obłaskawić   Yemini   2018-12-28
Żadnych Żydów w Europie i żadnego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie   Meotti   2018-12-27
Zwolennicy ISIS grożą zamachami terrorystycznymi podczas Świąt     2018-12-23
Co złego to Żydzi   Rosenthal   2018-12-18
Antysemityzm drogą do kariery w Turcji   Bulut   2018-12-17
11 w Pittsburghu i niemowlę w Ofra     2018-12-14
Walcz z antysemityzmem w swoim domu, a nie u sąsiada   Maroun   2018-12-11
Brytyjski profesor – fan Hamasu i jego ”poezja”     2018-12-05
Brendan O’Neill o obsesji potępiania Izraela przez lewicę   Coyne   2018-11-28
Jak wyrwać się z łap osobliwie pojmowanej empatii?   Koraszewski   2018-11-24
Dlaczego wznowione sankcje wobec Iranu są dobre dla Palestyńczyków   Toameh   2018-11-23
Tykająca bomba zegarowa islamskiej nienawiści do Żydów w USA   Bergman   2018-11-21
Jak ”New York Times” usprawiedliwia antysemityzm   Chesler   2018-11-18
Rzeź chrześcijan, brak reakcji egipskich władz   Ibrahim   2018-11-13
Żydzi a rządy prawa w Europie   Gerstenfeld   2018-11-12
Asia Bibi: Pakistańska zdrada sprawiedliwości   Meotti   2018-11-07
W Nowym Jorku są setki antyżydowskich przestępstw nienawiści – i ANI JEDEN schwytany sprawca nie był ze skrajnej prawicy      2018-11-03
Masakra w synagodze w Pittsburghu: pobudka dla antysemitów?   Maroun   2018-11-02
Ukryci zakładnicy w wojnie Hamasu w Gazie   Collins   2018-10-20
Nowoczesne ”ostateczne rozwiązanie” jest bardzo podobne do starego   Maroun   2018-10-18
Jak Iran planuje przejęcie Gazy   Toameh   2018-10-17
Jak Palestyńczycy kłamią Europejczykom   Tawil   2018-10-13
Cel Iranu - zlikwidowanie Izraela     2018-09-29
Islamskich antysemitów chroni niemieckie państwo prawa   Tibi   2018-09-26
Turcja: tortury, wykorzystywanie seksualne szaleją w więzieniach   Bulut   2018-09-21
Krytyka czy patologiczna nienawiść?   Rosenthal   2018-09-19
Lewicowy nacjonalizm i bolszewicka prawica   Koraszewski   2018-09-18
Nienawiść Corbyna do Izraela nie jest żadną niespodzianką   Bergman   2018-09-13
Ku czemu zmierza antysyjonizm?   Koraszewski   2018-09-09
Ankara oskarża dziennikarza z okupowanego Cypru   Bulut   2018-09-08
Za co nienawidzą Żydów   Lewinskaja   2018-09-03
Żydowski exodus, który Corbyn ignoruje   Julius   2018-08-30
Pani biskup i jej fałszywe świadectwo   Landes   2018-08-28
Odpowiedzialność Abbasa za kryzys w Gazie   Tawil   2018-08-26
Nasze dzieci mogą wybrać demokrację zamiast islamu     2018-08-24
Przykro mi, liberałowie – antysyjonizm jest antysemityzmem   Marquardt-Bigman   2018-08-19
Niewolnictwo Jazydów, handel dziećmi, groźby śmierci wobec dziennikarzy: czy Turcja powinna pozostać w NATO?   Bulut   2018-08-16
Mordercza nienawiść do Żydów znowu szerzy się jak ogień   Meotti   2018-08-15
Czy Corbyn jest antysemitą?   Tsalic   2018-08-13
Muzułmański program: Dżihad, islamski kalifat, zlikwidowanie Izraela     2018-08-11
Powracająca (brunatna) fala   Koraszewski   2018-08-10
Ujawnianie zbrodni ISIS jest terroryzmem   Bulut   2018-07-30
Demonstracja przeciwko Trumpowi szerzy truciznę na ulicach Londynu   Collier   2018-07-29
Dlaczego Iran wspiera palestyńskie grupy terroru?   Toameh   2018-07-28
Najnowsza fatwa muftiego Jerozolimy   Tawil   2018-07-26
„Ogniste sokoly” i dylemat - walczyć czy uciekać   Collins   2018-07-21
"Zasiłek dżihadysty": poglądy na pracę na Bliskim Wschodzie   Darwish   2018-07-17
Międzynarodowa społeczność ignoruje ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2018-07-14
KADISZ – modlitwa żałobników   Kłys   2018-07-12
Co jest z nami nie tak?   Rosenthal   2018-07-11
Iran: „Tworzymy potęgę w Libanie – bo chcemy stamtąd walczyć z wrogiem z całą naszą siłą”     2018-07-07
Co jest siłą napędową antyizraelskiej polityki?   Rosenthal   2018-07-05
Human Rights Watch i Rada Praw Człowieka: naturalni wspólnicy przeciwko Izraelowi   Amos   2018-07-03
Turcja: „Święta wojna” Erdogana   Bekdil   2018-06-28
Turcja: gloryfikacja morderstwa, męczeństwa i dzieci-żołnierzy   Bulut   2018-06-26
Piromani z Gazy   Bergman   2018-06-12
Radykalizm: prawdziwym szokiem była reakcja Amerykanów...   Rafizadeh   2018-05-29
Czy będzie międzynarodowe dochodzenie dla Afrin   Frantzman   2018-05-27
Zachodnia Nakba: nienawiść do Izraela   Meotti   2018-05-24
Gaza: raz jeszcze o pokojowych Marszach Powrotu     2018-05-20
Nasi ludzie zdjęli mundury i dołączyli do marszów     2018-05-19
Gaza, Hamas i dlaczego nie będę dzisiaj krytykował Izraela   Colier   2018-05-18
Gazańczycy są ofiarami ideologii i nienawiści   Yemini   2018-05-15
Antysemityzm, tym razem w islamistycznej odmianie, znowu dręczy Francję   Ahmed   2018-05-07
Ateista jest robakiem w ciele muzułmanów…     2018-05-05
Hitler zawarł umowę z Żydami     2018-05-04
Ludobójstwo w Nigerii   Ibrahim   2018-05-03
“Biuro prasowe” Hamasu: prawda przychodzi na metę ostatnia   Tawil   2018-05-02
Kiedy globalne media ignorują latawce ze swastyką, Hamas wygrywa wojnę propagandową   Yemini   2018-04-30
Jaka jest cena życia palestyńskich cywilów?   Maroun   2018-04-22
Gdzie Alt-Right gubi się w sprawie Żydów   i Nathan Cofnas   2018-04-02
Nowy palestyński dżihad dla unicestwienia Izraela   Tawil   2018-03-31

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk