Prawda

Piątek, 24 marca 2023 - 13:13

« Poprzedni Następny »


Dziesiąta rocznica “pinkwashing” i czego nas ona uczy o antysemickich teoriach spiskowych


Elder of Ziyon 2021-12-10


Dziesięć lat temu Sarah Schulman spopularyzowała termin "pinkwashing" w artykule opublikowanym na łamach “New York Times”. (Znalazłem wcześniejszą wzmiankę w wypowiedzi Jasbir Puar w „Guardianie” w 2010 roku.)

 

W owym czasie napisałem jak przesiąknięta nienawiścią jest absurdalna teoria, że izraelska duma z popierania praw gejów jest jedynie przykrywką dla wybielania jego rzekomych zbrodni.   

 

Jest tu jednak jeszcze inny aspekt, który wskazuje na wspólnotę antysemityzmu z lewicy i z prawicy: oba są zakorzenione w teoriach spiskowych.


Przecież koncepcja, że izraelski rząd, syjonistyczne organizacje, amerykańscy syjoniści-geje i liberalni syjonistyczni Żydzi wszyscy zgodnie współpracują, by propagować narrację o izraelskiej tolerancji wobec gejów, nie jest niczym innym jak wielką, absurdalną  teorią spiskową. 

 

Nie cały antysemityzm opiera się na teoriach spiskowych, ale znaczna jego część robi to. Protokoły mędrców Syjonu, oszczerstwo o rytuale krwi, teza, że Żydzi są winni zarówno Czarnej Śmierci, jak Covidowi, zaprzeczanie Holocaustowi, Żydzi kontrolujący Hollywood – wszystko to są znane antysemickie teorie spiskowe prawicy. 

 

Ale oskarżanie jakiegoś "izraelskiego lobby", o pinkwashing, o syjonistyczną kontrolę nad mediami, o to, że ADL stoi za brutalnością policji w USA, że syjoniści “zamykają usta” propalestyńskim głosom, że Izrael głosi „żydowski suprematyzm” – to wszystko są teorie spiskowe lewicy, które są nie mniej bigoteryjne niż te prawicowe.

 

Jovan Byford jest ekspertem badającym teorie spiskowe i napisał na ten temat ważną książkę Conspiracy Theories: A Critical Introduction (2011.) Poświęcił rozdział antysemickim teoriom spiskowym i płynnie przechodzi między analizowaniem teorii spiskowej prawicy i lewicy. Twierdzi, że właśnie po spiskowym aspekcie można odróżnić uprawnioną krytykę Izraela od antysemityzmu: 

W ostatnich latach narastała świadomość na pozór nowego rodzaju spiskowego antysemityzmu, szerzonego głównie przez część lewicy. To zjawisko, które stało się znane jako “nowy antysemityzm” lub antysyjonizm, jest definiowane przez fakt, że centralnym obiektem dyskredytowania i uprzedzeń nie są Żydzi jako tacy, ale Izrael jako żydowskie państwo (Chesler, 2003, Iganski i Kosmin, 2003, Foxman, 2004, Taguieff, 2004). Zamiast patrzeć na Izrael jako na kraj, którego politykę i działania, podobnie jak każdego innego kraju, można (i wręcz powinno się) krytykować merytorycznie, część politycznej lewicy uznała, że Izrael jest źródłem jakiegoś nadzwyczajnie szkodliwego wpływu na świat. Uważają, że działania Izraela, a także samo jego istnienie, są wyrazem unikatowej, rażąco niesprawiedliwej ideologii nacjonalistycznej (syjonizmu), który ich zdaniem jest porównywalny z nazizmem: jest rasistowski, imperialistyczny, ekspansjonistyczny i tyrański. Występki izraelskiego państwa – od łamania praw człowieka do militarnych akcji, które krytycy uważają za nieproporcjonalne – widzą oni jako z natury bardziej złowrogie niż podobne działania jakiegokolwiek innego państwa w historii za wyjątkiem nazistowskich Niemiec. Ponadto politykę Izraela widzą jako tak szokująco złą, że wystarcza to do podważenia jego podstawowej legitymacji: propagatorzy “nowego antysemityzmu” często posuwają się aż do wezwań do likwidacji Izraela. Tym samym Izrael staje się jedynym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego istnienie jest systematycznie kwestionowane, a Żydzi jedynym narodem, którego prawo do samostanowienia powinno zostać retroaktywnie odwołane. Najważniejsze, jak pisze David Cesarani (2004: 72), definitywne przekroczenie granicy między krytyką Izraela a antysemityzmem zdarza się w punkcie, kiedy krytyka jest sformułowana w języku typowo kojarzonym z antysemityzmem, to jest, kiedy “w sposób zamierzony lub niezamierzony używa od dawna ustalonego antyżydowskiego dyskursu, charakteryzuje Żydów w Izraelu lub żydowską diasporę jako wyjątkowo bogatą, potężną, spiskującą, zdradliwą i zgubną”. Innymi słowy, kiedy jest ubarwiona motywami żydowskiego spisku.

W książce jest znakomite podsumowanie nowego antysemityzmu. Byford pokazuje, jak lewicowi antysemici nawet zauważają podobieństwo swoich teorii do tradycyjnego antysemityzmu – jako sposób bronienia się przed oskarżeniem o antysemityzm!

Opisy “Lobby” są tak jawnie spiskowe, że ich propagatorzy czasami szczerze przyznają, że to, co twierdzą, jest w zasadzie żydowskim spiskiem, który przypomina klasyczne antysemickie teorie spiskowe. Na przykład, w magazynie “Tikkun” Paul Buhle (2003) pisze, że kiedy patrzy się na siłę proizraelskiego lobby, “jest niemal tak, jakby antysemickie Protokoły mędrców Syjonu, z powodzeniem zwalczane przez stulecie, nagle wróciły z przemysłowych rozmiarów ziarnem prawdy”. Brytyjski historyk, Tony Judt, także przyznał, że twierdzenia o złowrogiej mocy “izraelskiego lobby” brzmią “niezwykle podobnie do, no wiecie, Protokołów mędrców Syjonu i teorii spiskowych Syjonistycznego Okupacyjnego Rządu i tak dalej”, ale że, choć jest to „niefortunne”, nie można poradzić na to, że „tak właśnie jest” (cytowane w Hirsh, 2007: 86). Takie porównania są retorycznie znaczące, ponieważ autorzy używają złej sławy Protokołów do podkreślenia złowrogiego wpływu “Lobby”, a równocześnie ubiegają wszelkie oskarżenia o antysemityzm przez dawanie do zrozumienia, że – mimo podobieństw – ich twierdzenia różnią się od twierdzeń prawicy. Jak to ujmuje Tony Judt: “nie ma rady na to, że idioci [na prawicy] z ich stojącym politycznym zegarem co 24 godziny znajdą się w tym samym czasie, co ty” (ibid.). Tak więc, czynią różnicę między haniebnymi (i fałszywymi) teoriami spiskowymi prawicy, a relacjami o  realnych spiskach odkrytych przez lewicę.

Lewicowi antysemici, wrażliwi na oskarżenia o rasizm, dodają nową politurę do swoich teorii spiskowych, by ubiec oskarżenie, że są antysemitami:

“Prześlizgnięcie się od krytyki amerykańskiej polityki zagranicznej do szalonej teorii spiskowej” (Fine, 2006), widoczne w dyskusjach o „Lobby”, nie powinno jednak przychodzić tak łatwo. Lewicowa myśl zaznaczona jest długą tradycją sprzeciwu wobec rasizmu i stałym oddaniem równości i sprawiedliwości społecznej, co znaczy, że jej dzisiejsi głosiciele powinni mieć odporność na idee tradycyjnie szerzone przez ich politycznych przeciwników. A jednak, jak widzieliśmy, wśród krytyków ‘Lobby’ często brak tej wrażliwości. Jest tak, przynajmniej częściowo, ponieważ ich ideologiczną pozycję wzmacnia druga kluczowa cecha teorii spiskowej, a mianowicie jej zasadnicza nieobalalnośćJak napisano w Rozdziale 2, spiskowa logika obejmuje szereg interpretacyjnych mechanizmów, które czynią, że teoria spiskowa jest całkowicie odporna na konwencjonalne standardy dowodów i testowania (np. przez przekształcanie obalających dowodów w dowody spisku). Te mechanizmy chronią wyznawcę teorii spiskowej nie tylko przed wyzwaniami związanymi z świadectwami lub dowodami, ale także przed moralnymi argumentami. Moralna krytyka, tak samo jak obalające dowody, może być przypisana spiskowi i tym samym uznana za nieważną. To jest zasadnicza cecha pisania o “Lobby”. Sam powód, dla którego należy opierać się idei żydowskiego spisku – a mianowicie, antysemityzm – jest postrzegany jako odwracanie uwagi, etykietka świadomie sfabrykowana, manipulowana i używana przez “Lobby” do zamykania ust przeciwnikom, delegitymizowania krytyki Izraela i kontrolowania opinii publicznej. Tak więc, antysemityzm przestaje być niebezpieczeństwem, którego powinni unikać wszyscy dyskutujący drażliwą kwestię żydowskich wpływów w polityce, i zamiast tego jest postrzegany wyłącznie jako broń syjonistycznej autolegitymizacji. Ta postawa wobec antysemityzmu idzie ręka w rękę z argumentem o tak zwanym przemyśle Holocaustu, spopularyzowanym przez Normana Finkelsteina (2000). Według Finkelsteina i jego wyznawców, Holocaust został wykorzystany i zinstrumentalizowany przez potężnych Żydów, by usprawiedliwić agresję wobec Palestyńczyków i zbudować tabu wokół antysemityzmu  (patrz Laqueur, 2006, Cesarani, 2004). Efektem takiego stanowiska wobec antysemityzmu i Holocaustu, a także jego leżącą u podstaw funkcją psychologiczną, jest podważenie jakiegokolwiek współczucia dla Żydów, które normalnie dawałoby sprzeciw wobec wątków antysemickich. Innymi słowy, przez przekonanie swoich czytelników i słuchaczy, a co ważniejsze, samych siebie, że moralny punkt widzenia, z którego można krytykować ich argumenty, jest świadomie narzucony przez “Lobby” – i dlatego jest zasadniczą częścią ich złowrogiej metody – autorzy mogą ubiec, zdestabilizować i uczynić bezzasadną krytykę swojej ideologicznej pozycji. To umieszcza teorię polityki zagranicznej Ameryki jako sterowanej przez “Lobby” poza moralnymi zarzutami, usuwa tabu otaczające antysemityzm, wzmacnia przekonanie wiernych o absolutnej prawdzie ich poglądów i uodparnia ich przed wszelką świadomością o tym, gdzie leżą granice między opinią, która jest akceptowalna i taką, która jest nieakceptowalna. Wiara, że wszystko, włącznie z definicją tego, co akceptowalne, jest manipulowane przez złowrogie lobby, nie tylko ochrania antysyjonistyczny pogląd na świat przed efektami obalających dowodów, ale także czyni ich podatnymi na szkodliwe wpływy wątków i stereotypów zakorzenionych w tradycji spiskowej.  

To jest znakomita analiza, opisująca, jak lewica używa dodatkowej teorii spiskowej, że Żydzi definiują antysemityzm tak, by zdyskredytować krytyków, jako sposobu na uczynienie współczesnego antysemityzmu akceptowalnym – i odpornym na krytykę! 

 

Cała kampania przeciwko definicji antysemityzmu IHRA opiera się na koncepcji, że syjonistyczny establishment spiskuje, aby tak zdefiniować antysemityzm, by pozwolił Izraelowi działać w złowrogi sposób.

 

Kiedy "krytyka Izraela" przekracza granicę, staje się ideą, że Izraelczycy – najbardziej kłótliwy i swarliwy naród pod słońcem – zjednoczyli się, by przyjąć zło, nie jest to już krytyka Izraela. Jest to nienawiść do Żydów i jest to coś, co Żydzi rozpoznają z łatwością.

 

The tenth anniversary of "pinkwashing" and what it teaches about Leftist antisemitic conspiracy theories

 Elder Of Ziyon, 2 grudnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon

Amerykański bloger prowadzący blog pod tym tytułem, będący znakomitym źródłem rzetelnie sprawdzonych informacji.  


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1213 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Gdy tylko @Amnesty rozpoczęła kampanię „apartheidu”, przestali wspominać o libańskiej/jordańskiej dyskryminacji Palestyńczyków     2023-03-24
Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów   Marcus   2023-03-20
Palestyńscy uchodźcy: od 1948 roku do dzisiaj   Lax   2023-03-15
Autonomia Palestyńska walczy o prawa dla terrorystów!   Tawil   2023-03-15
Oto kolejny dowód, że @Amnesty jest antysemicka     2023-03-09
Słowa poprzedzają czyny   Carmon   2023-03-08
Algorytmy Google z 2010 roku, które promowały dżihad, są ponownie analizowane w Sądzie Najwyższym w sprawach dotyczących federalnego prawa   Stalinsky   2023-03-07
Nie ma szczepionki na wirusa nienawiści do Żydów     2023-03-05
Cały świat może się mylić   Landes   2023-03-04
Czy media byłyby tak obojętne?   Spencer   2023-03-03
Palestyńczycy i wiedza o Holokauście   Fitzgerald   2023-03-01
Oszczerstwo „apartheidu” jest całkowicie fałszywe i antysemickie     2023-02-26
Shamima Begum, „panna młoda ISIS”, jaki obiekt kampanii newswashing   Bulut   2023-02-25
Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa   Tawil   2023-02-25
Powrót masakry, której nie było   Rosenthal   2023-02-21
Ludobójstwo w Nigerii: administracja Bidena tuszuje fakty   Ibrahim   2023-02-20
Co zatem „sprowokowało” atak w Ramot?   Flatow   2023-02-14
Czy negocjacje pokojowe zapobiegają terrorowi?   Levick   2023-02-13
Mnemozyna, półbogini pamięci   Koraszewski   2023-02-12
Istnieje związek między syjonizmem a współczesnym arabskim antysemityzmem     2023-02-11
“New York Times” i OWP są stworzeni dla siebie   Bard   2023-02-10
Administracja Bidena trzyma się umyślnej ślepoty   Amos   2023-02-08
Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18
Czy to Europa popiera? Al-Haq mówi światu, aby zdemontował Izrael     2022-12-17
Pan Trump jest bardzo urażony   Koraszewski   2022-12-14
Żydowskie życie jest tanie. Spójrzcie tylko, jak traktują je media   Rindsberg   2022-12-13
ONZ: kiepskie żarty, sztuczki i katastrofy   Collins   2022-12-10
Kulturowe zawłaszczenie i Żydzi   Glick   2022-12-09
Teheran znowu wymachuje “opcją Samsona”   Taheri   2022-12-06
Zainspirowany fikcyjnymi wydarzeniami artykuł „Guardiana” o „izraelskiej masakrze”   Levick   2022-12-06
Szczyt groteski: antyizraelskie grupy próbują skłonić organizacje LGBTQ i feministyczne do popierania palestyńskich prześladowców gejów i mizoginistów     2022-12-05
Co stało się z planem podziału ONZ z 1947 roku?   Hirsch   2022-12-04
Palestyńczycy mieli wspaniałe Święto Dziękczynienia, Izrael mniej   Bryen   2022-12-03
Barbarzyńcy u bram Kijowa   Koraszewski   2022-12-03
Iran i Turcja mają wspólny interes w atakowaniu Kurdów   Frantzman   2022-12-01
75 lat temu: arabskie wypowiedzenie wojny Żydom. Nie syjonistom - Żydom     2022-11-30
Jak brytyjscy politycy stają po stronie terrorystów   Collier   2022-11-29
BDS jest wściekły, bo Izrael i Jordania zgadzają się na rekultywację granicznej rzeki   Fitzgerald   2022-11-28
Podwójna gra Kataru z islamistami na boisku   Toameh   2022-11-27
Przebudzony antysemityzm, książka Davida Bernsteina   Levick   2022-11-25
Opowieść o dwóch terrorach   Hirsch   2022-11-24
Ostrzeżenie dla czytelnika książki   Landes   2022-11-23
Syjonistyczne dziki napadają na Palestyńczyków     2022-11-22
Jeśli chodzi o Izrael, propaganda triumfuje nad faktami   Yemini   2022-11-21
Izraelożercy kłamią statystyką     2022-11-18
Palestyńskie odrzucenie prawa Izraela do istnienia   Hirsch   2022-11-16
Palestyński antysemityzm nie ma ukrytej filozofii – to po prostu czysta nienawiść do Żydów     2022-11-15
Kłamstwa i bezkompromisowy antysemityzm ze strony „Komisji Śledczej” ONZ   Bayefsky   2022-11-12
Palestyńczycy: dlaczego ignoruje się ataki na chrześcijan?   Toameh   2022-11-09
Hidżab, fizyka i ”śmierć Ameryce”   Koraszewski   2022-11-06
Pionki Putina w Sojuszu NATO? Jak Zachód ośmiela Erdoğana   Bekdil   2022-11-05
Raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ, Franceski Albanese to antysyjonistyczna propaganda w sowieckim stylu     2022-11-03
Twitter ucisza mnie, stając po stronie antysemitów   Collier   2022-11-02
Jak Amerykanie i Europejczycy ośmielają palestyński terroryzm   Tawil   2022-11-01
Izrael zaoferował pokój w 2000 roku, a jego obywatele do dziś giną   Levick   2022-10-31
Ohydne, antysemickie oszczerstwo z 1969 roku rzucane przez aktywistów Fatahu i ludzi lewicy: „Szalom & Napalm”     2022-10-27
ONZ daje mistrzowski pokaz antysemityzmu   Bayefsky   2022-10-26
Terroryści ISIS grasują w Turcji nadal niewoląc porwane kobiety   Bulut   2022-10-25
Przypisy Komisji Śledczej ONZ zdradzają jej kłamstwa     2022-10-24
Co się dzieje, gdy oferujesz Palestyńczykom państwo?   Flatow   2022-10-23
Francesca Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ, absurdalnie udaje, że jest obiektywna     2022-10-20
Oddajcie jej kurdyjskie imię: Jina Amini   Mahjar-Barducci   2022-10-19
“Stan wyjątkowy” Cypru: Turcja używa masowej nielegalnej imigracji jako broni   Bulut   2022-10-17
Amerykańska lewica i prawica oskarżają się wzajem o antysemityzm, chowając pod dywan swój własny   Tobin   2022-10-16
Kardynał Wielkiej Brytanii mówi Liz Truss, by nie przenosiła ambasady Wielkiej Brytanii do Jerozolimy   Fitzgerald   2022-10-15
Czy palestyński dziennikarz @HosanSalemG jest antypalestyńskim rasistą, kiedy mówi, że wszyscy palestyńscy dziennikarze popierają terror?     2022-10-13
Abbas domaga się od ONZ cofnięcia wskazówek zegara   Hirsch   2022-10-10

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk