Prawda

Środa, 4 października 2023 - 15:22

« Poprzedni Następny »


Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem


Bassam Tawil 2023-04-14

<span>Opisując Żydów jako „kolonizatorów”, premier Autonomii Palestyńskiej Mohammad Sztajeh stara się wysłać komunikat, że Żydzi nie mają żadnego religijnego ani historycznego związku z ich ojczyzną, Izraelem. W oczach Sztajeha i wielu Palestyńczyków </span>wszyscy<span> Żydzi mieszkający między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym są „kolonizatorami” i „osadnikami”. Na zdjęciu:  premier Sztajeh (Zdjęcie: </span>http://www.palestinecabinet.gov.ps/<span>)</span>
Opisując Żydów jako „kolonizatorów”, premier Autonomii Palestyńskiej Mohammad Sztajeh stara się wysłać komunikat, że Żydzi nie mają żadnego religijnego ani historycznego związku z ich ojczyzną, Izraelem. W oczach Sztajeha i wielu Palestyńczyków wszyscy Żydzi mieszkający między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym są „kolonizatorami” i „osadnikami”. Na zdjęciu:  premier Sztajeh (Zdjęcie: http://www.palestinecabinet.gov.ps/)

Podczas gdy administracja Bidena nadal deklaruje swoje zaangażowanie na rzecz „wynegocjowanego rozwiązania w postaci dwóch państw” między Palestyńczykami a Izraelem, przywódcy palestyńscy prowadzą kampanię oczerniania Izraela i demonizowania Żydów. Ta kampania, która przejawia się głównie w retoryce przywódców i palestyńskich mediów, meczetów i szkół, uniemożliwiła – nie wspominając o osobistym niebezpieczeństwie – jakiemukolwiek przywódcy palestyńskiemu dążenie do wynegocjowanego i pokojowego porozumienia z Izraelem.

Palestyński przywódca, który wielokrotnie potępiał wizytę Żydów na Wzgórzu Świątynnym, najświętszym miejscu judaizmu w Jerozolimie, jako „brutalny szturm na meczet al-Aksa”, nigdy nie może zgodzić się na to, by widziano go siedzącego przy stole negocjacyjnym z Żydami. Kiedy palestyński przywódca stawia tak poważne (i nieodmiennie fałszywe) zarzuty wobec Żydów, mówi Arabom i muzułmanom, że Żydzi naruszają świętość islamskich miejsc świętych i dlatego należy z nimi walczyć, a nie traktować ich jako partnerów pokojowych. Jeśli Palestyńczycy zobaczą tego przywódcę siedzącego z Żydami, zaatakują go za kontakty z tymi, którzy „bezczeszczą” islamskie święte miejsca.


Przywódcy zradykalizowali swój naród przeciwko Izraelowi – i Żydom – do tego stopnia, że nawet przebywanie w obecności Izraelczyków stało się niebezpieczne. Jeśli powiesz swoim ludziom (znowu fałszywie), że Izraelczycy popełniają „zbrodnie wojenne”, „bezczeszczą meczety” i „kradną ziemię”, co pomyślą o tobie Palestyńczycy, kiedy zobaczą, jak siedzisz z Izraelczykiem? Potępią cię jako „zdrajcę” i wezwą do zabicia cię.


Palestyński przywódca, który rzuca tak niebezpieczne oskarżenie, nie może sobie pozwolić  na to, by go widziano w towarzystwie jakiegokolwiek Żyda, choćby podczas wspólnego obiadu.


Niedawno grupa palestyńskich przywódców klanów i biznesmenów, którzy zostali zaproszeni na iftar (posiłek w ramach ramadanu) z Żydami, otrzymała groźby i została oskarżona przez wielu Palestyńczyków o zdradę.


Palestyński przywódca, który nazywa każdego Żyda odwiedzającego żydowskie święte miejsce „osadnikiem” i „kolonizatorem”, nigdy nie może zgodzić się na to, by widziano go w trakcie rozmów pokojowych z takimi Żydami.


Weźmy na przykład ostatnie wypowiedzi premiera Autonomii Palestyńskiej (AP), Mohammada Sztajeha, który od dawna pluje jadem przeciwko Izraelowi i Żydom.


Trzeciego  kwietnia Sztajeh ponownie potępił Żydów za to, że odważyli się odwiedzić Wzgórze Świątynne. Nazywając tych Żydów „kolonizatorami”, palestyński premier fałszywie oskarżył ich o brutalny szturm na meczet al-Aksa, znajdujący się na Wzgórzu Świątynnym. Opisując Żydów jako „kolonizatorów”, Sztajeh stara się wysłać komunikat, że Żydzi nie mają religijnego ani historycznego związku z ich ojczyzną, Izraelem.


W oczach Sztajeha i wielu Palestyńczyków wszyscy Żydzi mieszkający między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym są „kolonizatorami” i „osadnikami”. Ci Palestyńczycy nie widzą różnicy między Żydem mieszkającym w społeczności żydowskiej na Zachodnim Brzegu a Żydem mieszkającym w Tel Awiwie czy Jerozolimie. Dla nich wszyscy Żydzi są obcokrajowcami, którzy nie mają żadnego związku z Izraelem i żydowskimi miejscami świętymi i nie mają prawa tam mieszkać. I koniec.


Nazywając wszystkich Żydów „kolonizatorami” i „osadnikami”, przywódcy palestyńscy, tacy jak Sztajeh, mówią wprost, że postrzegają Izrael jako jedno wielkie nielegalne osiedle, które należy zlikwidować. Takie słowa przywódców palestyńskich pokazują również, że Palestyńczycy nadal nie pogodzili się z prawem Izraela do istnienia jako ojczyzny narodu żydowskiego lub jako miejsca dla kogokolwiek poza muzułmanami.


Warto zauważyć, że prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmoud Abbas, wielokrotnie dawał jasno do zrozumienia, że Palestyńczycy w żadnych okolicznościach nie uznają Izraela za państwo żydowskie. Palestyński przywódca, który mówi, że nie zaakceptuje Izraela jako państwa żydowskiego, w rzeczywistości oświadcza, że chce, aby Izrael został usunięty z powierzchni ziemi lub zastąpiony przez inne państwo z muzułmańską lub państwo z arabską większością, w którym Żydzi mogliby żyć tylko, jako „tolerowana” mniejszość.


Fałszywy zarzut, że Żydzi dokonują brutalnych najazdów na meczet al-Aksa, jest starym oszczerstwem, którego celem jest przedstawienie Żydów jako uzbrojonych gangsterów, którzy nie mają szacunku dla świętych miejsc. To właśnie ten rodzaj zniesławienia promuje antysemityzm i zagraża życiu Żydów na całym świecie.


Należy również zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat Żydzi odbywali spokojne spacery po Wzgórzu Świątynnym; jedyna przemoc i nękanie pochodzą od Arabów, którzy atakują ich fizycznie i słownie. Jeszcze ważniejsze jest zauważenie, że w przeciwieństwie do fałszywego twierdzenia Sztajeha i innych przywódców palestyńskich, Żydzi, którzy odwiedzają święte miejsce, nigdy nie postawili stopy w meczecie al-Aksa.


Jednak przywódcy palestyńscy ignorują fakty. Nadal rozpowszechniają kłamstwa i oszczerstwa o Izraelu i Żydach z pełną świadomością, że wielu ludzi na całym świecie wierzy we wszystko, co słyszą od Palestyńczyków. Ci, którzy milczą lub nie potrafią skonfrontować Palestyńczyków z ich kłamstwami i ich antysemityzmem, są współwinni trującej kampanii propagandowej mającej na celu delegitymizację Izraela i demonizację Żydów.


Jednym z tych, którzy nawet nie próbowali wytknąć Palestyńczykom ich antysemityzmu i kłamstw, jest sekretarz stanu USA Antony Blinken.


Podczas wizyty na początku tego roku w Ramallah, de facto stolicy Autonomii Palestyńskiej, Blinken stał obok prezydenta Autonomii Mahmouda Abbasa, gdy palestyński przywódca ponownie wysuwał fałszywe oskarżenia i szerzył kłamstwa o Izraelu. Kłamstwa obejmowały zarzuty, że Izrael dokonywał „czystki etnicznej, apartheidu i innych zbrodni” przeciwko Palestyńczykom. Abbas potępił także Izrael za rozpoczęcie operacji antyterrorystycznych na Zachodnim Brzegu i zażądał w obecności Blinkena, aby Stany Zjednoczone poparły jego żądanie zapewnienia narodowi palestyńskiemu, w tym terrorystom przeprowadzającym ataki na Izrael, „międzynarodowej ochrony”.


Zamiast potępienia Abbasa za jego oszczerstwa i kłamstwa przeciwko Izraelowi, Blinken wygłosił politycznie poprawne przemówienie, które zrównało terroryzm palestyński z izraelskimi środkami antyterrorystycznymi. „Palestyńczycy i Izraelczycy doświadczają rosnącej niepewności, rosnącego strachu w swoich domach, społecznościach, miejscach kultu” – perorował Blinken.


Jeśli Palestyńczycy „doświadczają rosnącej niepewności”, to dlatego, że umożliwiają terrorystom swobodne działanie przeciwko Izraelowi w ich własnych społecznościach. Jeśli Palestyńczycy chcą żyć bezpiecznie i bez strachu w swoich domach, mogą powstrzymać terrorystów przed planowaniem i przeprowadzaniem ataków terrorystycznych na Izrael. Jeśli Palestyńczycy chcą czuć się bezpiecznie w swoich miejscach kultu, mogą przestać atakować i nękać Żydów, którzy odwiedzają żydowskie święte miejsca, takie jak Wzgórze Świątynne w Jerozolimie i Grób Józefa w kontrolowanym przez Palestyńczyków mieście Nablus.


Armia izraelska nie wysyła swoich żołnierzy do palestyńskich miast dla zabawy. Jedynym powodem, dla którego wojska izraelskie wkraczają do palestyńskich miast i miasteczek, jest aresztowanie terrorystów lub udaremnienie planowanych ataków terrorystycznych.


Izraelskie siły bezpieczeństwa są w rzeczywistości zmuszone do tych operacji antyterrorystycznych, ponieważ Autonomia Palestyńska i jej prezydent Mahmoud Abbas nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających z warunków umów z Izraelem dotyczących zapobiegania i zwalczania terroryzmu.


Zamiast tego Abbas i przywódcy palestyńscy nadal gloryfikują terrorystów i wynagradzają ich i ich rodziny finansowo poprzez niesławny program „Płaca za mordowanie”. Są to płace za zabijanie Żydów.


W miejscu takim jak Zachodni Brzeg, które utrzymuje się z jałmużny z Europy, USA, Kataru i Iranu i gdzie Autonomia Palestyńska nigdy nie zadała sobie trudu zbudowania jakiejkolwiek gospodarczej samowystarczalności, płacenie ludziom za mordowanie Żydów w biednym regionie stało się dynamicznie rozwijającym się programem zatrudnienia.


Każdego dnia każdy Żyd w Izraelu dosłownie chodzi z wyznaczoną nagrodą za swoją głowę. Jeśli jesteś Żydem w Izraelu, każdy dzień jest „sezonem polowań”.


Abbasowi nie tylko nie udało się rozbroić bojówek, które pojawiły się na kontrolowanych przez niego obszarach. Jest dokładnie odwrotnie: on i inni palestyńscy oficjele pracowicie podsycają płomienie terroryzmu, wychwalając terrorystów jako „męczenników” i oskarżając Izrael o dokonywanie „pozasądowych zabójstw”.


W świecie przywódców palestyńskich terrorysta ma prawo mordować lub ranić Żydów, ale kiedy Żydom udaje się udaremnić atak lub zabić terrorystę, Żydzi powinni zostać potępieni za popełnienie „zbrodni” i „pogwałcenie prawa międzynarodowego”.


Jeszcze dziwniejsze jest to, że Blinken, który nie powiedział ani jednego słowa, by obalić kłamstwa publicznie wygłaszane przez Abbasa, zamiast tego postanowił pochwalić palestyńskiego przywódcę: „Doceniam również, panie prezydencie, pańskie konsekwentne i zdecydowane stanowisko wobec terroryzmu”.


Według administracji Bidena, palestyński przywódca, który gloryfikuje terrorystów jako „bohaterów i męczenników” i wypłaca miesięczne pensje ich rodzinom, zasługuje na pochwałę za „postawę w walce z terroryzmem”. Gdyby to stanowisko USA nie było tak niebezpieczne, byłby to tylko ponury żart.


Jeśli administracja Bidena chce zrozumieć, dlaczego przywódcy palestyńscy nie mogą wznowić żadnego „procesu pokojowego” z Izraelem, Blinken i Departament Stanu powinni usłyszeć antyizraelskie oświadczenia i kłamstwa Abbasa i Sztajeha. Kłamstwa te obejmują zarzuty, że Izrael popełnia „zbrodnie wojenne”, „pozasądowe zabójstwa” , „czystki etniczne” i „apartheid”.


Tak długo, jak długo palestyńscy przywódcy będą podżegać do przemocy wobec Izraela i Żydów, nigdy nie wrócą do żadnego stołu negocjacyjnego z Izraelem.


Co więcej, przywódcy palestyńscy nigdy nie zgodzą się na „wynegocjowane rozwiązanie w postaci dwóch państw” z Izraelem, dopóki przesłanie, które wysyłają do Palestyńczyków, mówi, że Żydzi nie mają prawa do własnej ojczyzny. Przekonanie, że przywódcy palestyńscy mogą wkrótce wznowić „proces pokojowy” z Izraelem, wskazuje na samooszukiwanie się i pełne urojeń pobożne życzenia tych Amerykanów i Europejczyków, którzy nadal pokładają wiarę w nieudanych przywódcach palestyńskich, takich jak Abbas i Sztajeh. Naiwni Amerykanie i łatwowierni Europejczycy wciąż dają tym przywódcom wszelkie zachęty do kontynuowania ich programu „Murder, Inc.” nagradzając ich „darmowymi” pieniędzmi na terroryzm – bez żadnych zobowiązań. W tych warunkach, kto nie kontynuowałby zabijania Żydów – lub kogokolwiek innego? To kopalnia złota.


Wreszcie, ci przywódcy mogą po prostu uznać za wygodniejsze utrwalanie konfliktu zamiast, mniej niż heroicznej nudy rządzenia państwem. 


Why Palestinians Cannot Resume Peace Talks with Israel

Gatestone Institute, 11 kwietnia 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

*Bassam Tawil jest muzułmańskim badaczem i publicystą mieszkającym na Bliskim Wschodzie.


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1323 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Dlaczego Hamas wysyła Palestyńczyków na śmierć na granicy z Izraelem?   Toameh   2023-10-03
Palestyńczycy: Izraelskie ustępstwa są oznaką słabości   Tawil   2023-10-02
Kult „antysyjonizmu”   Tabarovsky   2023-10-01
Kolejne palestyńskie marzenie   Ibrahim   2023-09-29
Dlaczego lekceważą trudną sytuację Palestyńczyków w Libanie?   Eid   2023-09-27
Terror palestyński jest wojną religijną na rzecz Allaha przeciwko Żydom. ONZ musi uznać Izraelczyków zamordowanych przez Palestyńczyków za ofiary przemocy na tle religijnym   Marcus   2023-09-26
“Żyd zachowuje się źle” – sfilmujmy to   Collier   2023-09-25
Abbas już wcześniej powiedział to wszystko     2023-09-24
Wątpliwy związek między edukacją a antysemityzmem   Jacoby   2023-09-23
ARABSKA gazeta wychodząca W LONDYNIE PROPAGUJE ANTYSEMITYZM I WSPARCIE DLA TERRORU     2023-09-19
YouTube  i polscy neonaziści     2023-09-19
Celem palestyńskiego procesu pokojowego było zwiększenie terroryzmu   Marcus   2023-09-17
Jak zostać stypendystą podoktoranckim w Columbii? Napisz 341 stron antyizraelskiego bełkotu!     2023-09-13
Irańska strategia brania zachodnich zakładników   A. Savyon*   2023-09-13
22 lata od 9/11 i napięcie wciąż narasta – dżihadyści czekają na kolejną szansę   Stalinsky   2023-09-12
Jak palestyńskie dziecko zostaje terrorystą?   Flatow   2023-09-10
Nazistowskie przemówienie w Ramallah ilustruje szerszą historię   Glick   2023-09-09
Abbas: Hitler walczył z europejskimi Żydami z powodu ich lichwiarstwa     2023-09-08
HRW zamazuje dowody udziału nieletnich w palestyńskim terroryzmie     2023-09-06
Naziści nadali nienawiści do Żydów akademickie oblicze. Ich spadkobiercy mają „Instytut krytycznych badań nad syjonizmem”     2023-09-04
Którymi drogami powraca nazizm?   Koraszewski   2023-09-03
“Washington Post” o “dobrych” terrorystach   Tawil   2023-09-01
Syria, kraj zgubiony w wiadomościach   Taheri   2023-09-01
Walka Indii z dżihadem   Bulut   2023-08-31
Kilka uwag o palestyńskiej fladze   Collier   2023-08-30
Obwinianie wyłącznie Izraela za problemy psychiczne w Strefie Gazy jest po prostu kolejną formą nienawiści do Żydów     2023-08-29
Norweg melduje Radzie Bezpieczeństwa   Koraszewski   2023-08-27
Irański IRGC przechwala się sukcesami wśród Palestyńczyków i Hezbollahu   Frantzman   2023-08-26
Dlaczego nowe palestyńskie rakiety mają znaczenieMogą wyrządzić znacznie więcej szkód niż karabin czy nóż.   Flatow   2023-08-25
„Musimy prowadzić ‘Wielki Dżihad’, żeby zbudować Wielki Iran”     2023-08-25
Prawdziwe słonie w salonie (edycja 2023)     2023-08-17
Palestyńczycy wołają o pomoc   Tawil   2023-08-15
Czy nikt nie pyta, dlaczego w Dżenin jest obóz dla uchodźców?   Bard   2023-08-14
Kara śmierci dla mordercy i tolerancja dla jego propagandy   Stalinsky   2023-08-11
Przykład tego, jak środowisko akademickie tworzy antyizraelską narrację z kłamstw     2023-08-10
Dlaczego MEMRI przestał używać usługi Cloudflare i dlaczego rząd USA powinien zrobić to samo   Stalinsky   2023-08-09
Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa   Tawil   2023-08-05
Abbas po raz kolejny mówi Palestyńczykom, żeby poszli do diabła     2023-08-04
Pamiętając, co dzieje się, kiedy Żydzi polegają na innych   Amos   2023-08-03
Rosnące zagrożenie północnego Izraela przez Hezbollah   Lax   2023-08-02
Jeden news dziennie   Koraszewski   2023-08-01
Więc uważasz, że Izrael powinien zburzyć swoje mury?   Collier   2023-07-31
Palestyńskie obozy letnie: szkolenie do mordowania Żydów   Tawil   2023-07-30
Irański plan wypędzenia Żydów z „Palestyny”   Tawil   2023-07-19
ONZ i Arabowie wybielają okrucieństwa Baszara Assada, obwiniają za nie – zgadnij kogo?   Tawil   2023-07-15
Oszczerstwo BBC i hańba stronniczych mediów   Collier   2023-07-14
Tylko Palestyńczycy mogą powoływać się na religię w celach nacjonalistycznych     2023-07-12
Jak walczyć z rosnącym zagrożeniem antysemityzmem – Część I: Reakcją Zachodu jest radzenie sobie z antysemityzmem zamiast walki z antysemitami   Carmon   2023-07-10
Gwałtowny wzrost terroru palestyńskiego jest przedsmakiem „rozwiązania” w postaci dwóch państw   Tobin   2023-07-07
Święto, pogrzeb i nieudane przywództwo   Roth   2023-07-06
Horror życia jako chrześcijanin w muzułmańskim Pakistanie: tylko jeden miesiąc   Ibrahim   2023-07-05
Podwójne standardy: tylko Palestyńczycy mają prawo odczuwać gniew     2023-07-01
‘Protokoły mędrców Syjonu’ w świecie arabskim i muzułmańskim – w przeszłości i obecnie   Carmon   2023-06-28
Dlaczego oni nienawidzą Izraela   Flatow   2023-06-26
Co kryje się za eskalacją palestyńskiej ofensywy terrorystycznej   Glick   2023-06-23
Wojna dżihadu przeciwko chrześcijanom w Afryce   Fernandez   2023-06-23
ONZ potwierdza ideologię AP, że stworzenie Izraela było „zbrodnią”   Marcus   2023-06-20
“Guardian” sięga nowego dna pisząc o izraelskiej nikczemności   Levick   2023-06-18
Dżihad Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-06-17
Wreszcie artykuł po arabsku opisujący antypalestyński rasizm w Libanie     2023-06-16
Skandaliczny raport ONZ atakuje zwolenników Izraela na całym świecie   Bayefsky   2023-06-15
Dlaczego tak wielu antyizraelskich zwolenników BDS popiera wojnę Putina przeciwko Ukrainie?   Kapoano   2023-06-14
Amnesty-UK: „Pierzmy ludziom mózgi, żeby nienawidzili Izraela, ucząc ich przy tym gotowania”     2023-06-13
Kobiety, które podsycają płomienie nienawiści   Chesler   2023-06-12
Cztery mity o arabsko-izraelskim konflikcie obalone przez jeden incydent terrorystyczny   Flatow   2023-06-11
Izraelożercy uwielbiają, kiedy giną palestyńskie dzieci     2023-06-09
Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk