Prawda

Sobota, 16 stycznia 2021 - 03:11

« Poprzedni Następny »


Dlaczego Izrael?


Andrzej Koraszewski 2013-11-22

Izrael ma 7,6 miliona mieszkańców, zajmuje nieco ponad 22 tysiące kilometrów kwadratowych. Jest więc o jedną piątą mniejszy od województwa wielkopolskiego i ma dwa razy więcej ludności. Przybysz z innej planety zdziwiłby się zapewne, że ten maleńki kraj skutecznie konkuruje o zainteresowanie światowych mediów ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, czy jakimkolwiek innym krajem na świecie.

W Polsce zainteresowanie problematyką międzynarodową nie należy do specjalnie wysokich, a jednak trudno spotkać człowieka, który nie miałby wyrobionej opinii na temat polityki izraelskiego rządu. Zapytaj kogokolwiek co sądzi o polityce rządu słowackiego, czeskiego, czy duńskiego, a spotkasz zdumione i nierozumiejące twojego dziwnego zainteresowania spojrzenie. Jednak hasło Izrael budzi natychmiastowe ożywienie zarówno w środowisku gimnazjalistów, gospodyń domowych, jak i dziennikarzy telewizyjnych. Wielu amerykańskich uczniów często nie ma zielonego pojęcia, czy Polska leży w Afryce czy w Azji, ale nieodmiennie mają wyrobione opinie na temat polityki rządu w Izraelu.

Dlaczego wszyscy interesują się maleńkim Izraelem, tak jakby losy świata zależały od tego co postanowią politycy w Jerozolimie? Dlaczego w sprawie maleńkiego Izraela było najwięcej rezolucji ONZ? Dlaczego kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych nieustannie zajmują się maleńkim Izraelem?

Cały świat ma „wyrobione" poglądy na temat Izraela. Czy te „wyrobione" poglądy oparte są na faktach? A jeśli nie na faktach, to na czym? Czy jest tu ktoś, komu można ufać? A komu nie ufać? W źródłach arabskich słowo „Izrael" jako nazwa państwa pojawia się rzadko, częściej spotykamy określenie „syjonistyczny twór". W 22 krajach arabskich, z 300 milionami ludności odnosi się wrażenie, że ich centralnym problemem jest istnienie Izraela. Prasa przypomina tu coraz częściej propagandę nazistowską z lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Na pytanie o niezwykłą popularność antysemickiej literatury, a w szczególności właśnie „Protokołów mędrców Syjonu" izraelski badacz literatury arabskiej, Menahem Milson odpowiada:

Wydaje się, że to niesłychane przyjęcie Protokołów rozpoczęło się dopiero wraz z ustanowieniem państwa Izrael. Fakt, że małej społeczności Żydów udało się pokonać połączone siły armii siedmiu państw arabskich i ustanowić suwerenne państwo wbrew woli Arabów, było od tego czasu źródłem dysonansu poznawczego dla Arabów. Żydzi, według Koranu, są przeznaczeni do życia w nędzy i poniżeniu (Patrz: Koran, 2:61, 3:112). Są także opisani jako tchórzliwi w bitwie (Patrz: Koran 3:111). Jak więc było możliwe, że Izrael wygrał wojnę i pozbawił Arabów zwycięstwa? Globalny spisek żydowski, jak jest on opisany w Protokołach, dostarczył pozornie racjonalnego wyjaśnienia tego, co było dla Arabów całkowicie niepojęte. Fakt, że odpowiadało to głębokiej potrzebie psychologicznej, wydaje się wyjaśniać popularność Protokołów w świecie arabskim. Istotnie, od początku lat 1950. stały się one wszechobecne w dyskursie arabskich elit politycznych. ("An Arab Plot on the Arab Stage," Posen Papers in Contemporary Antisemitism No. 12, The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism, The Hebrew University of Jerusalem.)

Również obserwujemy od dłuższego czasu silny i nacechowany podobnymi obsesjami zwrot w postawach opinii publicznej na Zachodzie. Konflikt bliskowschodni wydaje się przesłaniać dziesiątki innych konfliktów na świecie, którymi opinia publiczna interesuje się w bardzo ograniczonym stopniu. W konflikcie bliskowschodnim sympatie europejskiej opinii publicznej wydają się być po stronie arabskiej. Silną zmianę postaw wśród dziennikarzy i studentów obserwujemy również w Stanach Zjednoczonych.

Trudno jednoznacznie określić przyczyny tych zmian, ale po części wydają się one być związane z zakończeniem zimnej wojny. Na wcześniejszym etapie wiele państw arabskich miało silne powiązania z ZSRR. Definitywne zwycięstwo Stanów Zjednoczonych i upadek ZSRR spowodował zdecydowany wzrost nastrojów antyamerykańskich. Ostatnio upadek zachodnich sympatii do Kaddafiego spowodował ujawnienie czubka góry lodowej w postaci pieniędzy kierowanych przez lobby arabskie do zachodnich ośrodków badawczych i prasy. W miarę upływu czasu od drugiej wojny światowej antysemityzm przestaje być wstydliwy, i dziś wystarczy listek figowy antysyjonizmu i już można bez najmniejszego zażenowania popierać ideę wymordowania ludności żydowskiej w Izraelu i wszędzie indziej.

Interesujące, gdyż w dzisiejszej Europie coraz częściej publiczne wyrażanie poparcia dla jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie spotyka się ze wszechstronną krytyką i jest w „złym smaku".

Niezliczone wypowiedzi polityków krajów muzułmańskich zapowiadających rychłą fizyczną likwidację Izraela pomija się milczeniem lub kwituje porozumiewawczym uśmiechem.

Podczas swojego historycznego wystąpienia przed amerykańskim Kongresem (24 maja 2011r.) premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział między innymi:

Rozmiary zagrożenia mojego kraju nie mogą być przesadzone. Ci, którzy je lekceważą chowają głowy w piasek. Zaledwie w siedemdziesiąt lat po tym jak sześć milionów Żydów zostało zamordowanych, przywódca Iranu zaprzecza, że Holocaust narodu żydowskiego miał miejsce, wzywając równocześnie do likwidacji żydowskiego państwa.

Przywódcy ziejący takim jadem powinni być wyrzuceni z każdego szanującego się towarzystwa na świecie. Jest jednak coś, co wywołuje większe oburzenie — brak oburzenia. Znaczna część międzynarodowej społeczności reaguje na te wezwania do zniszczenia nas kompletną ciszą. Co gorsza, wielu pospiesznie potępia Izrael za to, że broni się przed wynajętymi przez Iran terrorystami.

Podczas gdy niezliczone potępienia Izraela znajdujemy niemal na wszystkich forach, trzeba odwagi, żeby wyłamać się z tego obłąkanego chóru.

W niedzielę 15 maja 2011r. w Londynie miała miejsce konferencja pod znamiennym tytułem: „We Believe in Izrael". Prasowe informacje o tej konferencji, na której ponad 1500 osób słuchało wypowiedzi ludzi gotowych sprzeciwić się tak modnym dziś potępieniom, były więcej niż skąpe. Wśród mówców był pułkownik Richard Kemp, były dowódca wojsk brytyjskich w Afganistanie i człowiek, który badał zachowanie wojsk izraelskich podczas interwencji z Gazie w 2009 roku, znanej jako „Operacja Płynny Ołów".

W różnych swoich wystąpieniach (również przed komisją ONZ po „operacji "Płynny Ołów") pułkownik Richard Kemp prezentował dowody, iż armia izraelska kieruje się kodeksem moralnym o znacznie wyższych standardach niż jakakolwiek inna armia na świecie.

Jego zdaniem obraz armii izraelskiej jest głównym celem propagandy arabskiej. Podczas swojego przemówienia na konferencji w Londynie mówił:

Złośliwie wykrzywiony obraz IDF (Izraelskich Sił Obronnych) jest starannie i systematycznie planowany, kultywowany, rozwijany, poszerzany i bez przerwy rozpowszechniany. Jest to kluczowy element tego, co jest ni mniej ni więcej tylko złośliwą i coraz bardziej niebezpieczną globalną propagandą zmierzającą do całkowitej delegitymizacji państwa Izrael. Ta zmowa osiągnęła międzynarodowe rozmiary, o jakich nie marzył nawet mistrz propagandy Josef Goebbels, umożliwiając rozpowszechnianie idei, iż Izrael jest tak zły, że nie ma nawet prawa do istnienia, i zmierzając do osiągnięcia punktu, w którym jego zniszczenie będzie akceptowane w głównym nurcie opinii publicznej naszych społeczeństw.

Jaki mechanizm spowodował, że ta propaganda zaczęła odnosić tak nieprawdopodobne sukcesy w zachodnich mediach, na uniwersyteckich kampusach, ale również wśród nauczycieli akademickich i polityków? Intryguje pytanie zarówno jak ta propaganda się szerzy, jak i dlaczego zdobywa takie poparcie. Zaangażowane są tu najwyższe autorytety.

Ulubionym instrumentem tej antyizraelskiej zmowy jest Rada Praw Człowieka ONZ. Podczas gdy ignoruje ona straszliwie deptane prawa 350 milionów mieszkańców Bliskiego Wschodu, by nie wspomnieć o prawach reszty ludności świata, Rada koncentruje swoją uwagę wyłącznie na Izraelu. Raport badania okoliczności konfliktu w Gazie w 2009 roku, znany jako „Raport Goldstone’a", oskarżył izraelską armię o zbrodnie wojenne i możliwość popełnienia zbrodni przeciw ludzkości, o celowe zabijanie, kaleczenie i terroryzowanie niewinnych cywilów.

Raport ten — przypomina Richard Kemp — był dwukrotnie omawiany i popierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, światowa prasa poświęciła mu ogromnie dużo miejsca, z reguły przyjmując za dobrą monetę stwierdzenia zawarte w tym raporcie. W dwa lata później sędzia Goldstone wycofał większość swoich najcięższych zarzutów, stwierdzając, że w rzeczywistości nie było przypadków celowego zabijania cywilnej ludności. Stwierdził on, że gdyby wiedział wówczas to, co wie obecnie, dokument wyglądałby inaczej. Przez dwa lata świat był bombardowany informacją o stwierdzonych ponad wszelką wątpliwość zbrodniach, po dwóch latach pojawiło się kilka artykulików o wątpliwościach autora raportu.

O błędach tego raportu pułkownik Kemp informował ONZ na bieżąco stwierdzając wówczas między innymi:

Podczas operacji w Gazie Izraelskie Siły Obronne chroniły praw ludności cywilnej w strefie walk w większym stopniu niż jakakolwiek inna armia w historii wojen.

Tę opinię pułkownik Kemp opiera na swoim 30-letnim doświadczeniu w zwalczaniu terrorystów, na starannych studiach nad przebiegiem operacji „Płynny Ołów" w Gazie, na swojej wiedzy o praktykach Izraelskich Sił Obronnych, na wiedzy o Hamasie i jego militarnej strategii i taktyce stosowanej również przez najbardziej krwawe ruchy dżihadystyczne w Iraku, w Afganistanie i w innych miejscach na świecie.

Wiele osób lekceważyło świadectwo pułkownika Kempa, nikt jednak nie zdołał przedstawić przykładów podobnej troski o ludność cywilną w dotychczasowej historii konfliktów zbrojnych na świecie. Dane dotyczące liczby ofiar cywilnych można znaleźć między innymi w dokumentach opublikowanych również przez ONZ.

Według szacunków ONZ w podobnych konfliktach na świecie przeciętnie mamy trzy ofiary cywilne na jedną biorącą czynny udział w walce. Trzech zabitych cywilów na jednego walczącego. Ten stosunek utrzymuje się w Afganistanie — trzy do jednego. W Iraku, w Kosowie jest gorzej - cztery do jednego. Twierdzi się, że ten stosunek był znacznie gorszy w Czeczenii i w Serbii.

W Gazie był niższy niż jeden do jednego.

Jako ekspert w sprawach militarnych, Richard Kemp twierdzi z całą stanowczością, że ta statystyka ofiar dowodzi poza wszelką wątpliwością absurdalności pierwotnych twierdzeń Goldsone’a i różnych szacownych grup obrony praw człowieka na temat rzekomych zbrodni Izraela przeciw ludzkości.

W swoim przemówieniu Richard Kemp przypomniał znane każdemu polskiemu gimnazjaliście wydarzenia na statku Mavi Marmara i dyskretnie przemilczaną historię organizacji, która przygotowała tę wycieczkę, tureckiej IHH, nazywanej organizacją humanitarną, ale dobrze znanej jako organizacja terrorystyczna. I znów prasa światowa potraktowała incydent tak jakby był odosobniony, bez przypominania analogicznych blokad morskich organizowanych przez Brytyjczyków u brzegów Irlandii i wielu innych. Obecne zresztą jesteśmy świadkami analogicznej blokady na wodach międzynarodowych przy brzegach Libii. Mamy dziesiątki przykładów wejścia na pokład statku podejrzanego o szmugiel broni i w żadnym nie podnoszono kwestii nielegalności tego rodzaju akcji.

Richard Kemp przypomina język, jakim mówi się na temat Izraela w muzułmańskich świątyniach, w muzułmańskich środkach masowego przekazu, w muzułmańskich parlamentach. Czy jest to duchowy przywódca Bractwa Muzułmańskiego Jusuf Karadhawi, czy prezydent Iranu Ahmadineżad, obietnice wymordowania wszystkich Żydów są podobne.

Warto tu przypomnieć fragment słynnego wywiadu Jusufa Kardhawiego dla telewizji Al-Dżazira z 30 stycznia 2009:

Przez całą historię Allah nakładał na lud żydowski kary za jego zepsucie. Ostatnia kara została wykonana przez Hitlera. Dzięki temu co im zrobił — chociaż oni przesadzają na ten temat — pokazał im gdzie ich miejsce. To była kara niebios dla nich. Z wolą Allaha, następny raz będzie z ręki wiernych.


Ten język w arabskim dyskursie słyszymy codziennie, ale jak mówił w swoim przemówieniu Richard Kemp — głównym celem procesu delegitymizacji Izraela jest uznanie legalności ataków na Izrael ze strony takich grup jak Hamas czy Hezbollah, akceptowanie zbrojnych akcji przeciw Izraelowi i przyzwyczajenie opinii publicznej do potępień wszystkich kroków obronnych ze strony Izraela, do twierdzeń, że są one z definicji nieproporcjonalne i mają kryminalny charakter.

Czarna propaganda jest tu najpotężniejszą bronią. Dla organizatorów tej propagandy nie ma niczego bardziej smakowitego niż możliwość wsparcia swojego chóru żydowskimi głosami. Dlatego też sędzia Goldstone, Noam Chomsky czy Norman Finkelstein są tu niesłychanie fetowani.

Ta wojna propagandowa wymaga reakcji. Nie chodzi tu oczywiście o bezkrytyczne poparcie dla Izraela. Zmowa przeciw Izraelowi nie dotyczy błędów rządu, czy błędów armii. Jak mówił Richard Kemp:

"...dąży do podminowania prawa Izraela do istnienia jako państwo. W tym miejscu musimy się zdecydowanie przeciwstawić... "

Ci, którzy uważnie studiowali zarówno ostatnie przemówienia prezydenta Obamy, jak i wystąpienie w amerykańskim Kongresie premiera Netanjahu, zdają sobie sprawę z rosnącego napięcia i z tego, że czarna propaganda zmierzająca do pozbawienia prawa Izraela do istnienia przesunęła się znowu kawałek dalej.

Jak mówił izraelski premier, trudno o pokój z partnerem którego konstytucja zabrania uznania partnera, z którym ten pokój ma być podpisany. (Konstytucja Hamasu zabrania takiego uznania.)

W amerykańskim Kongresie izraelski premier powiedział między innymi:

Drodzy przyjaciele, to trzeba zakończyć. Prezydent Abbgas musi zrobić to, co ja zrobiłem. Stanąłem przed moim narodem, a nie była to łatwa decyzja, i powiedziałem: „Zaakceptuję palestyńskie państwo." Czas, aby prezydent Abbas stanął przed swoim narodem i powiedział: „Zaakceptuję żydowskie państwo".

Te słowa zmienią historię.

Jest wiele konfliktów na świecie i wszystkie są bardzo trudne. Czasem trudno pojąć dlaczego Izrael przesłania świat i dlaczego musimy go widzieć tak, jak Żyda w ubiegłym stuleciu przedstawiała nazistowska propaganda.

Nasz XXI pierwszy wiek wkroczył w fazę, w której podobnie jak nasi rodzice i dziadkowie będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie, które wartości są nam bliższe, po której chcemy być stronie i jak będziemy sobie wyobrażali świat.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 814 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22
Finansowane przez UE, kierowane przez Palestyńczyków. Kampanie BDS w szatach UE   Collier   2020-02-21
Przebierańcy   Lewin   2020-02-20
Nasz europejski wróg   Rosenthal   2020-02-17
Prosto o arabsko-izraelskim konflikcie   Pickles   2020-02-15
Błędny profil palestyńskich terrorystów   Flatow   2020-02-13
Podżeganie irańskiego reżimu do zniszczenia Izraela   Shindman   2020-02-12
Palestyńczycy: Po podżeganiu do przemocy Abbas przybywa do Nowego Jorku, by walczyć z planem pokojowym   Tawil   2020-02-11
Przecież nikt nie traktuje tego poważnie   Koraszewski   2020-02-10
Francja: Wypal trawkę, zabij Żyda, uniknij procesu, idź wolny   Milliere   2020-02-09
W Międzynarodowym Dniu Pamięci Holocaustu fake news i przywódcy podburzający do nienawiści nie są niczym nowym   Amos   2020-02-02
Czy obsesyjna nienawiść irańskiego reżimu do Żydów będzie jego zgubą?   Rosenthal   2020-01-27
Historia stara jak świat   Frantzman   2020-01-27
Autonomia Palestyńska walczy z Żydami, by „bronić” całej ludzkości   Marcus   2020-01-23
Czego światowi przywódcy nie dowiedzą się w Jad Waszem   Julius   2020-01-22
Ciekawe czasy   Lewin   2020-01-16

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

CervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabija


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk