Prawda

Sobota, 27 lutego 2021 - 11:27

« Poprzedni Następny »


Antysyjonizm: XXI-wieczne wcielenie najdłuższej nienawiści


Richard Landes 2016-07-06


Opowieść o dwóch konferencjach


Zasiadałem niedawno w panelu konferencji Council on European Studies w Filadelfii. Tematem była “Europejska odporność?” Dla niektórych z nas, którzy tam byli, znak zapytania był niewątpliwie potrzebny. Europa, szczególnie w post-narodowej postaci niezmiernie rozszerzonej Unii Europejskie, wydaje się nam narażona: kłopoty finansowe, stagnacja gospodarcza, duża populacja niezasymilowanych imigrantów, ponowne kontrole graniczne, groźby wystąpienia z Unii i ataki ze strony mniejszości triumfalistycznych muzułmanów, którzy wierzą, że naszedł czas spełnienia tego, co uważają za kosmiczne przeznaczenie islamu – zdominowania świata. Broszura informacyjna konferencji sugerowała jednak, że organizatorzy uważają to pytanie za retoryczne: na okładce był bokser unoszący rękę w rękawicy na znak zwycięstwa.


Ponadto, w czasie, kiedy francuska głowa państwa otwarcie zadaje wszystkim słuchaczom pytanie, które piętnaście lat temu wydawałoby się absurdalne – “Czy jest przyszłość dla Żydów w Europie?” – można by oczekiwać więcej paneli na ten temat. Choć jednak było ponad dwieście paneli i ponad tysiąc uczestników, nie było ani jednego o ideologii dżihadu, która obiera za cel postępowe społeczeństwo obywatelskie Europy, i z wyjątkiem naszego panelu, nie było niczego o głównym celu wroga, o Żydach.


W pewnym momencie uczestnik naszego panelu o ruchu Bojkotu, Dywestycji i Sankcji (BDS) nazwał ten ruch “antysemickim”. Panelista obok mnie niemal wyskoczył ze skóry. Najwyraźniej uznał to za obraźliwe. Był w niewłaściwej sali, wśród tych, z którymi “dobrzy ludzie” nie rozmawiają.


Ta reakcja uderzyła mnie szczególnie silnie, ponieważ wcześniej byłem na zupełnie innej konferencji w Bloomington, Indiana. Konferencję Anti-Zionism, Anti-Semitism and the Dynamics of Delegitimization zorganizował Institute for the Study of Contemporary Anti-Semitism Alvina Rosenfelda. Uczeni zebrali się, by przedyskutować sposoby, na jakie antysyjonizm powtarza wzory antysemickie przez wypracowywanie zjadliwie antyizraelskiej narracji i omawiali skutki tego zjawiska nie tylko dla Izraelczyków i Arabów, ale dla tkanki obywatelskiej społeczeństw zachodnich, gdzie te idee mocno się zakorzeniły.


Uczeni, którzy znają longue durée toksycznych nurtów nienawiści do Żydów, badali ich zaskakujące życie po Holokauście i ich nagłe ponowne pojawienie się w XXI wieku; jak ta nienawiść, tysiąclecie za tysiącleciem, adaptuje się do sytuacji, niestrudzenie szukając akceptowalnego sposobu prześladowania Żydów i nienawidzenia Żydów. Jak przypomniał jeden z mówców, termin “antysemityzm”, który teraz, po Holocauście, jest brzydkim słowem, został wprowadzony jako nowa, naukowa, akceptowalna forma żydożerstwa. Zmiana nazwy była potrzebna, bo, jak mogli szanujący się, oświeceni ludzie oskarżać Żydów o zabicie Boga, w którego sami nie wierzyli?   


Tak więc pytaniem jest, czy antysyjonizm jest nowym, uprawnionym sposobem nienawidzenia Żydów?


Globalna, postępowa lewica


Trudno zaprzeczyć, że lewica, jeśli chodzi o Izrael, ma skłonność zarówno do żarliwego oburzenia, jak do tolerowania mowy nienawiści. Mówcy w Bloomington, jeden za drugim, opisywali szczegółowo sposoby, na jakie konstelacje rzucanych przez tysiąclecia antysemickich stereotypów pojawiają się teraz ponownie, przetłumaczone na akceptowalny język przez rewolucyjnych antysyjonistów. W memie za memem widzimy, symbol nienawiści za symbolem nienawiści demonizujące karykatury, oskarżenia przypominających nazistów Żydów o mordowanie dzieci. Ci nowi żydożercy to zdumiewające połączenie dżihadystów i radykalnie postępowców, którzy razem tkają paranoiczną sieć nienawiści wokół Izraela.


Mówcy opisywali mutację antysemityzmu od drugiej połowy XX wieku: zaczynając bezpośrednio po II wojnie światowej, nabierała przyspieszenia w latach 1960., w ONZ wraz z rezolucją “syjonizm=rasizm” w latach 1970., w reakcji na Sabrę i Szatillę oraz pierwszą intifadę w latach 1980., sięgając do nowych szczytów intensywności i rozprzestrzeniania wraz z doniesieniami z drugiej intifady (2000), do konferencji w Durban (2001), do “masakry” w Jenin (2002), i trwa do dnia dzisiejszego.


A tuż za tą, z lekka tylko przysłoniętą, palestyńską propagandą nienawiści przyszedł pełniejszy, bardziej paranoiczny, żydożerczy dyskurs dżihadystów, zsekularyzowany obecnie i zwracający się pełną parą przeciwko syjonizmowi: Izraelczycy są prawdziwymi nazistami; są takimi rasistami, że wierzą, iż jako lud wybrany mają “licencję na zbijanie” gojów. To samo, liczące tysiąclecia piętno żydowskie, to samo piętno kainowe, ta sama agresywna zawiść – ale teraz postępowa opinia świata na nowo przybiła to piętno na czole (jedynego) narodu żydowskiego, pod sztandarem całkowicie prawomocnej, wręcz szlachetnej sprawy antysyjonizmu.


W tej propagandzie Izrael jest przedstawiany jako ostatnia i najohydniejsza resztka minionej już hegemonii imperialistyczno/nacjonalistycznej Zachodu. Ale w rzeczywistości Izrael jest jedynym miejscem, które gwarantuje swoim obywatelom, włącznie z muzułmanami, rozległe prawa i swobody. Tylko w Izraelu muzułmanie mogą swobodnie praktykować swoją wiarę (stosunkowo) bezpieczni przed dżihadystyczno-sekciarską agresją. Izrael jest jedyną demokracją na pustyni autorytarnej polityki arabskiej, tak wyraźnie widocznej w dzisiejszych krwawych wojnach sekciarskich i plemiennych.


Niemniej w mentalności warstw postępowych to Izrael jest na ławie oskarżonych. Organy ONZ kompulsywnie potępiają jego “łamanie praw człowieka”, celuje w niego wojna prawna prowadzona przez BDS, kampusy i internet rozbrzmiewają retoryką i inicjatywami, by uczynić z niego pariasa, podczas gdy otaczające go kraje arabskie rozlatują się w chaosie, którym żywią się dżihadyści.  


Wszystko to wywołuje następujące pytania: dlaczego dzisiejsi ludzie postępowi przyjmują z otwartymi ramionami grupy, które publicznie propagują ludobójczy antysemityzm? Dlaczego używają tak ziejącej nienawiścią retoryki z tak straszliwą historią? Dlaczego Judith Butler oznajmiła, że Hamas i Hezbollah są częścią “globalnej, postępowej lewicy”? Kto może być do tego stopnia głupi, by wyobrażać sobie, że dżihadyści, zdecydowani na podbój świata, są antyimperialistami? I dlaczego lewica w obliczu narastających horrrorów dżihadyzmu XXI wieku nadal twierdzi uparcie, że “naziści” są tutaj, w Izraelu?


Lewicowy, świecki supercesjonizm


Z religijnego punktu widzenia ten konflikt obraca się wokół konkurujących wielkich narracji supercesjonistycznych: Kto jest prawdziwym wybranym ludem?” Na samym początku chrześcijanie twierdzili, że zastąpili Żydów, a muzułmanie twierdzili, że zastąpili jednych i drugich. Każde to supercesjonistyczne twierdzenie opiera się na “narracji zastąpienia”, w której nowoprzybyły natychmiast zastępuje poprzedniego pretendenta jako “wybrany” i pozbawia tego poprzedniego pretendenta pożądanego statusu. Narracje zastąpienia roszczą sobie monopol na zbawienie.


Ten syndrom jest dzisiaj najsilniejszy wśród globalnych dżihadystów: ich planem milenijnym jest podbicie świata i nadanie wszystkim harbis, którzy nie nawrócą się ani nie zginą, podrzędnego statusu zimmi. Żydzi, najbardziej zatwardziali ze wszystkich ludzi, szczególnie w nowoczesnym świecie, muszą zostać wyeliminowani, by islam mógł triumfować i kwitnąć. Dzihadyści nie mają żadnego problemu z antysemickim dyskursem nazistów, ponieważ mają tę samą paranoidalną wersję ludobójczego supercesjonizmu: wytęp rywalizujący “wybrany lud” lub zgiń.


Trudniej dostrzec świecki supercesjonizm sojuszników dzihadystów z globalnej, postępowej lewicy. Większość ludzi postępowych twierdzi stanowczo, że nie są antysemitami: Żydzi jako obywatele globalnej diaspory są w porządku, wręcz wspaniali! Niekonsekwentne zachowanie zaczyna się jednak, gdy tylko ci ludzie postępowi XXI wieku kierują swoją uwagę na jeden z najbardziej niezwykłych tworów nowoczesnego świata: “suwerennych Żydów”. Tutaj odkrywamy, że dla dzisiejszych postępowych, tak jak dla Watykanu w XX wieku i dla muzułmańskich i chrześcijańskich triumfalistów przez ponad 1400 lat, suwerenni Żydzi – tj. obecnie, Izraelczycy zdecydowanie nie są w porządku. Od roku 2000 Izraelczycy stali się nowym, prawomocnym obiektem szeroko rozprzestrzenionej pogardy i nienawiści wśród zachodnich elit kulturalnych.  


Supercesjonizm wśród ludzi postępowych spoczywa na moralnie sadystycznej, “świeckiej” narracji zastąpienia: Izrael zastąpił nazistów, a Palestyńczycy zastąpili Żydów epoki Holocaustu. Niezależnie od tego, jak ujmująca może wydawać się laureatom Nagrody Nobla historyczna ironia takiej inwersji moralnej, niebezpieczne byłoby pomylenie jej z rzeczywistością, w której Izrael robi wszystko co tylko jest możliwe, by w niczym nie zachowywać się jak naziści, zaś niektórzy jego wrogowie otwarcie podziwiają nazistów.


Ta narracja zastąpienia nie tylko oferuje wolność od winy za Holocaust; oferuje także wzniesienie się moralne, szanse górowania nad Izraelem i ostrego osądzania go. “Izrael stracił całą przewagę moralną”, ogłosił wysłannik ONZ, Terje Roed-Larsen w reakcji na “masakrę” Jenin, kiedy w rzeczywistości patrzył na najniższą proporcję ofiar cywilnych w historii działań wojennych na terenach miejskich. Pojawia się głęboka dezorientacja moralna: komentatorka wiadomości w mediach głównego nurtu twierdzi, że zdjęcie 12-letniego Muhammada al Durah, złapanego w ogień krzyżowy, zastępuje i wymazuje obraz chłopca z Getta Warszawskiego.


Z tych wyżyn – europejskie supermocarstwa moralne, takie jak Szwecja, i osoby, takie jak  Jostein Gaarder – osądzają Izrael, gardząc tymi suwerennymi Żydami, karmiąc swoje supercesjonistyczne fantazje za cenę całkowitego oderwania się od rzeczywistości. Stąd jest tylko mały krok do przekształcenia upamiętniania Holocaustu w platformę ataku na Izrael jako nowej ludobójczej siły na planecie.  


Efekt megafonu


“Lewicowi” antysyjoniści pozwolili wzmocnionym internetem dżihadystom na szerzenie ich memów i symboli nienawiści na całym świecie. Dziennikarze-aktywiści, postkolonialni uczeni, feministki, wstydzący się swojego żydostwa Żydzi, aktywiści NGO, wszyscy oni zatwierdzają i wzmacniają tę narrację: obwiniaj Izrael; uniewinniaj “opór” palestyński; i odwrotnie: nie uniewinniaj Izraela i nie obwiniaj ekstremizmu dżihadu. W rzeczywistości, im bardziej szczery jest zachodni antysyjonizm, tym lepsza jest przykrywka, pod którą szerzy się nienawiść. Ludzie postępowi zapoznali kampusy z perwersyjnymi “prawami człowieka” antysyjonizmu i zmobilizowali wynikające z tego oburzenie, by uczynić Izrael międzynarodowym pariasem.


Jest dzisiaj obiegową mądrością na globalnej, postępowej lewicy uważanie antysyjonizmu za niespokrewniony z antysemityzmem i uważanie islamofobii za nowy antysemityzm. Dowody przedstawione na konferencji w Bloomington sugerują, że jest to poważnie błędna interpretacja. W XXI wieku antysyjonizm odgrywa, mutatis mutandis, tę rolę, jaką antysemityzm odgrywał w wieku XX w Europie. Wykłady wygłoszone w Bloomington pokazały jasno, że w obecnym klimacie, jeśli jesteś głośnym antysyjonistą, pracującym na rzecz globalnego upokorzenia lub wyeliminowania Izraela, to dajesz wiatr w żagle realnym, nastawionym na eksterminację żydożercom, ludziom, którzy żywią paranoidalne, ludobójcze fantazje. Kiedy lewicowcy skandują “Wszyscy jesteśmy Hezbollahem! Teraz!” lub “Muktada al Sadr – solidarność antyimperialistyczna!”, zachęcają i wzmacniają realne, XXI-wieczne wcielenia nazistowskiego delirium, a mianowicie triumfalistycznych dżihadystów..


Anti-Zionism - 21st-century avatar of the longest hatred

Fathom, lato 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaRichard Allen Landes


Amerykański historyk, wykładowca na Boston University, dyrektor bostońskiego Center for Millennial Studies. Autor szeregu książek o średniowieczu i ruchach apokaliptycznych. Obserwator konfliktu na Bliskim Wschodzie (to on ukuł pojęcie „Pallywood” na wyprodukowane ze statystami filmy mające być „dowodami” przeciwko Izraelowi). Jest również autorem dwuczęściowej druzgoczącej analizy  tzw. „Raportu Goldstone’a”.    


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 829 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04
Antysemityzm jest najstarszym ”fake news” świata   Yemini   2020-04-28
Palestyński wirus: wzory osobowe Abbasa   Tawil   2020-04-25
”Financial Times” rozpowszechnia kłamstwo o „segregacji” w Izraelu   Levick   2020-04-24
Dlaczego Turcja przytula Hamas?   Toameh   2020-04-23
Gobbels polubiłby wiele w mediach społecznościowych   Stalinsky   2020-04-19
Pandemiczne zawieszenie broni antysemityzmu? Nie ma mowy   Tobin   2020-04-16
Założyciel BDS: Izrael powinien nas uratować, a potem umrzeć   Tobin   2020-04-09
Dziesiątki milionów Europejczyków ma demoniczne poglądy na Izrael   Gerstenfeld   2020-04-05
Koronawirus: dlaczego palestyńscy przywódcy nie pomagają Gazie w zwalczaniu zarazy   Tawil   2020-04-03
Mimo koronawirusa dżihad przeciwko Izraelowi trwa   Toameh   2020-04-02
Muzułmańscy ekstremiści wykorzystują koronawirusa do promocji terroryzmu i nienawiści   Tawil   2020-03-31
Hamas: już strzelać czy zachować spokój?     2020-03-28
Oszustwo AP: umiarkowanie po angielsku i ekstremizm po arabsku   i Itamar Marcus   2020-03-24
Dlaczego Palestyńczycy umierają w więzieniach Hamasu?   Tawil   2020-03-16
Oszczerstwo o rytuale krwi arcybiskupa Hanny   Fitzgerald   2020-03-15
Jasbir Puar i moralna klęska świata akademickiego   Rosenthal   2020-03-12
Zabawa w  antysemityzm podczas karnawału w Aalst   Collins   2020-03-11
Europie nie wolno paść ofiarą szantażu Erdoğana   Bekdil   2020-03-07
Jak zachodnie media stały się użytecznymi idiotami Gazy?   Yemini   2020-03-06
Czystka etniczna  Żydów i hipokryzja lewicy   Collier   2020-03-05
W rzeczywistości Palestyńczycy nigdy nie dążyli do pokoju   Yemini   2020-03-02
Czy chrześcijanie znikną z Bliskiego Wschodu?   Dabbas   2020-02-28
Zamiana praw człowieka w kiepski dowcip   Gordon   2020-02-25
Czy upiory totalitaryzmu mogą się odrodzić?   Koraszewski   2020-02-23
Balony z Gazy – problem wybuchającego terroru   Lipman   2020-02-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk